Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet"

Transcript

1 Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος στο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κατεύθυνση: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ από ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 2003

2 2

3 Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας του διαδικτύου για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης στον οικιακό τομέα. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής γίνεται συγκριτική αξιολόγηση διαδικτυακών τόπων για ενεργειακή / περιβαλλοντική αξιολόγηση κατοικιών, και εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά σημεία τους. Με βάση τη μελέτη αυτή συντάσσεται μια λίστα επιθυμητών χαρακτηριστικών και προτείνεται μια δομή ενός διαδικτυακού τόπου, που σχετίζεται με τα θέματα αυτά. Παράλληλα αναλύονται ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός τέτοιου διαδικτυακού τόπου, όπως τρόπους μέτρησης της επιτυχίας του, δυνατότητα εσόδων και τρόπους λειτουργίας και χρηματοδότησης του έργου. Τέλος, με βάση τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που εντοπίστηκαν, υλοποιούνται κάποιες ενδεικτικές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υπολογιστικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να βελτιώσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση της κατοικίας τους. Οι περισσότερες από τις ιστοσελίδες βασίζονται σε ένα java applet (πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Java που μπορεί να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες) για εμφάνιση παραμετρικών γραφημάτων, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας. 3

4 4

5 Ευχαριστίες Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δ. Ασημακόπουλο για τις οδηγίες και τις συμβουλές του και γενικά την καθοδήγηση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, αλλά και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ επίσης το Γιώργο Αραμπατζή για τον έλεγχο του κειμένου και τις παρατηρήσεις και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Κατερίνα Μακρινού και Βαγγέλη Βαρουξή για τις χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε και τις πληροφορίες που μου έδωσαν. Ευχαριστώ επίσης τον φίλο μου Απόστολο Κρητικόπουλο για τα στοιχεία που μου έδωσε καθώς και τη Σοφία για την υποστήριξη και την υπομονή της. Τέλος ευχαριστώ την οικογένειά μου που πάντα με στηρίζει. Παπαχρυσάνθου Γιώργος 5

6 6

7 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή Περίγραμμα της μελέτης - Μεθοδολογία Υπόβαθρο έρευνας Ενεργειακή κατανάλωση στον οικιακό τομέα Κατανάλωση νερού στον οικιακό τομέα Άλλα περιβαλλοντικά θέματα του οικιακού τομέα Τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με τον οικιακό τομέα Ο ρόλος της ανθρώπινης συμπεριφοράς Η χρήση του Internet στην Ελλάδα Σκοπός του διαδικτυακού τόπου Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της έρευνας Εξυπηρέτηση περιβαλλοντικών στόχων (της Ελλάδας και της Ε.Ε.) Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι The Home Energy Saver (http://hes.lbl.gov/) SRP s Home Energy Manager (https://www2.srp.gov/homeenergymanager) house.co.uk (http://house.co.uk/) Civil Estate Benchmarking Guide (http://projects.bre.co.uk/gpg286/) Sustainable Energy Ireland (http://www.irish-energy.ie/) Home Energy Checkup (http://www.ase.org/checkup/home/index.html) Σύγκριση και αξιολόγηση Ανάλυση Σχεδιασμός Επιθυμητά χαρακτηριστικά (wish list) Δομή διαδικτυακού τόπου Άλλα σημαντικά ζητήματα Ορισμός του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος Μέτρηση της επιτυχίας Δυνατότητα εσόδων Τρόποι λειτουργίας και χρηματοδότηση Τεχνολογίες διαδικτυακών τόπων Λειτουργία βασικού διαδικτυακού τόπου Τεχνολογίες διαδικτυακών τόπων Java

8 JavaScript Πλατφόρμα Ανάπτυξης.NET Υλοποίηση Περιγραφή της σελίδας «Ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας σε κατοικία» Σελίδες με το Java applet δημιουργίας παραμετρικών γραφημάτων Περιγραφή της σελίδας «Σύγκριση πλυντηρίων ρούχων» Περιγραφή της σελίδας «Σύγκριση ηλεκτρικών λαμπτήρων» Περιγραφή της σελίδας «Μελέτη ενεργειακής κατανάλωσης κατοικίας» Θέματα υλοποίησης Τρέχουσες τιμές προϊόντων / υπηρεσιών Στοιχεία που εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή Συμπεράσματα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπολογιστικό μοντέλο της σελίδας «Ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας σε κατοικία» Είδη ενέργειας Κλιματικές ζώνες Υπολογισμοί Ενδεικτικά δεδομένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Παραμετροποίηση του Java Applet δημιουργίας δυναμικών γραφημάτων Τρόπος χρήσης Παράμετροι Σύνταξη μαθηματικών εκφράσεων Δημιουργία πίνακα HTML με τις αριθμητικές τιμές των μεγεθών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: XML XML Schemas gbxml ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Γενική δομή προτεινόμενου διαδικτυακού τόπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Βαθμοημέρες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Ενδεικτική λίστα οργανισμών, υπηρεσιών, εταιρειών που δέχονται διαφόρων ειδών υλικά Κατάλογος συντομογραφιών / ειδικών όρων Περιεχόμενα συνοδευτικής δισκέτας / CD

9 10. Βιβλιογραφία/Αναφορές Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Ποσοστά κατανάλωσης ενέργεια ανά χρήση στα κτίρια του οικιακού τομέα (μέσες τιμές ΕΕ)...13 Πίνακας 2: Ποσοστά κατανάλωσης ενέργεια ανά χρήση στα νοικοκυριά (Source: Eurostat: Household Energy, 1993)...13 Πίνακας 3: Συμμετοχή των πηγών στη ρύπανση από καπνό και SO 2 της Αθήνας κατά την περίοδο θέρμανσης...14 Πίνακας 4: Ετήσιες συνολικές εκπομπές ρύπων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας...14 Πίνακας 5: Ποσοστά κατανάλωσης νερού ανά τομέα στην Ελλάδα...15 Πίνακας 6: Ετήσια κατανάλωση νερού ανά τομέα σε τρεις περιοχές της Ελλάδας...16 Πίνακας 7: Ποσοστά κατοικιών με μόνωση σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή: Eurostat, 1993)...21 Πίνακας 8: Διαδικτυακοί τόποι σχετικά με ενεργειακή / περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα...35 Πίνακας 9: Σύγκριση γενικών χαρακτηριστικών...53 Πίνακας 10: Σύγκριση λειτουργιών...54 Πίνακας 11: Στοιχεία επισκεψιμότητας των πιο δημοφιλών ελληνικών δικτυακών τόπων (2 Απριλίου 1 Ιουλίου 2001)...66 Πίνακας 12: Είδη ενέργειας που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς Πίνακας 13: Οι μέσες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ta) ανά κλιματική ζώνη και ανά μήνα ( ο C) Πίνακας 14: Οι μέσες θερμοκρασίες του νερού (Tm) στο δίκτυο ύδρευσης ανά ζώνη και ανά μήνα ( ο C) Πίνακας 15: Παράμετροι του Java applet δημιουργίας δυναμικών γραφημάτων Πίνακας 16: Τύποι υπολογισμού βαθμοημερών θέρμανσης Πίνακας 17: Τύποι υπολογισμού βαθμοημερών ψύξης Πίνακας 18: Συντελεστές μετατροπής βαθμοημερών

10 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1: Οθόνη απο το διαδικτυακό τόπο «The Home Energy Saver» με τα αποτελέσματα των υπολογισμών...37 Εικόνα 2: Οθόνη από το διαδικτυακό τόπο «Civil Estate Benchmarking Guide» με τα αποτελέσματα των υπολογισμών...46 Εικόνα 3: Οθόνη από το διαδικτυακό τόπο του οργανισμού «Sustainable Energy Ireland» για την ενεργειακή σήμανση συσκευών...48 Εικόνα 4: Βασικό διαδικτυακό σύστημα...73 Εικόνα 5: Το Java applet όπως εμφανίζεται στη σελίδα «Σύγκριση ηλεκτρικών λαμπτήρων»...91 Εικόνα 6: Επιλογή σχήματος κατοικίας (απο το διαδικτυακό τόπο "The Home Energy Saver" )

11 1. Εισαγωγή Ο οικιακός τομέας στις ανεπτυγμένες χώρες ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον, άμεσες και έμμεσες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τόσο η ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα όσο και η περιβαλλοντική συνείδηση των Ελλήνων έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς αυξάνεται η διείσδυση του Internet στην Ελλάδα είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχετικά νέο αυτό μέσο, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σε σχέση με την καθημερινή ζωή τους και τη λειτουργία της κατοικίας τους Περίγραμμα της μελέτης - Μεθοδολογία Η μελέτη που ακολουθεί μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω ενότητες: Παρουσίαση στοιχείων πάνω στα οποία στηρίζεται η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της έρευνας αυτής. Συγκεκριμένα: o Παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και νερού στον οικιακό τομέα (τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες) και στοιχείων για άλλες περιβαλλοντικές πλευρές του οικιακού τομέα όπως τα επικίνδυνα υλικά, τα απορρίμματα και η ανακύκλωση. Με την παρουσίαση των στοιχείων αυτών γίνεται φανερό ότι η συμμετοχή του οικιακού τομέα στους τομείς αυτούς είναι σημαντική. o Αναφορά στη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων για τη βελτίωση της κατάστασης στους τομείς αυτούς. o Ανάδειξη του ρόλου της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (που πολλές φορές ακυρώνει τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών εξελίξεων). o Στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα. Σύντομη παρουσίαση του σκοπού που μπορεί να εξυπηρετεί ένας διαδικτυακός τόπος για ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της έρευνας. Παρουσίαση σχετικών διαδικτυακών τόπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Σύγκριση των χαρακτηριστικών τους και ανάδειξη των θετικών και αρνητικών στοιχείων τους. 11

12 Σύνταξη μιας λίστας γενικών απαιτήσεων και επιθυμητών χαρακτηριστικών του συστήματος με βάση τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης. Σύντομη παρουσίαση και σύγκριση των διαθέσιμων τεχνολογιών για την υλοποίηση του συστήματος. Επιλογή κάποιων από τις διαθέσιμες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν, και υλοποίηση ενός αριθμού ενδεικτικών σελίδων (Web Pages) που θα παρουσιάζουν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω. Σκοπός της εργασίας δεν είναι να σχεδιαστεί ή και να αναπτυχθεί ένας πλήρες διαδικτυακός τόπος που να καλύπτει τους σκοπούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα. Ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου ενός τέτοιου διαδικτυακού τόπου είναι σίγουρο ότι θα αποτελείται από κείμενα και πληροφοριακό υλικό, η οργάνωση και η συγγραφή των οποίων δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα έντυπα μέσα, και είναι καλύτερα να γίνει από αρθρογράφους / συγγραφείς που έχουν εμπειρία στην εκλαϊκευμένη παρουσίαση τέτοιων θεμάτων. Αντίθετα, κεντρική επιδίωξη είναι να εντοπιστούν κάποιες βασικές ανάγκες ενός τέτοιου διαδικτυακού τόπου, κυρίως όσον αφορά δυναμικές ιστοσελίδες και υπολογιστικά εργαλεία, και τρόποι με τους οποίους οι διαθέσιμες τεχνολογίες του internet μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών με τον καλύτερο τρόπο Υπόβαθρο έρευνας Ενεργειακή κατανάλωση στον οικιακό τομέα Σύμφωνα με μελέτες ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας είναι από τους βασικούς τελικούς καταναλωτές ενέργειας, κυρίως για θέρμανση, φωτισμό, λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού και, όπως προκύπτει, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς αυτούς. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Η κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά το 1995 έφτασε, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους 240 Mtoe, ποσό που αντιπροσώπευε το 27% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας ([03]). Σύμφωνα με κάποια άλλα στοιχεία, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1997 ήταν περίπου 930 Mtoe από τα 12

13 οποία το 40,7% περίπου καταναλώθηκε στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό στον κτιριακό τομέα. Ειδικότερα στα κτίρια του οικιακού τομέα η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται για τη θέρμανση χώρων (57%) και για τη θέρμανση νερού (25%). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αυτά για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2000)769, 29/11/2000): Χρήση Ποσοστό (%) Θέρμανση χώρων 57 Θέρμανση νερού 25 Ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμός 11 Μαγείρεμα 7 Πίνακας 1: Ποσοστά κατανάλωσης ενέργεια ανά χρήση στα κτίρια του οικιακού τομέα (μέσες τιμές ΕΕ) Σύμφωνα με το [03] τα ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση χώρων σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά μεγαλύτερα από τις παραπάνω μέσες τιμές και ξεπερνάνε σε κάποιες περιπτώσεις το 70%. Αναλυτικά: Θέρμανση Θέρμανση Μαγείρεμα Ηλ. Συσκευές χώρων νερού Βέλγιο Δανία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Ην. Βασίλειο Πίνακας 2: Ποσοστά κατανάλωσης ενέργεια ανά χρήση στα νοικοκυριά (Source: Eurostat: Household Energy, 1993) Στο Ηνωμένο Βασίλειο (U.K.), το 32% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται στον οικιακό τομέα όπου σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται συσκευές που δεν ικανοποιούν τα πιο πρόσφατα όρια ενεργειακής απόδοσης που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία. Έτσι τα περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά, φαίνεται να είναι σημαντικά. Επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (U.K.), ο οικιακός τομέας ευθύνεται για το 28 % των εκπομπών CO 2. 13

14 Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα [15], οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης έχουν κυρίαρχη συμμετοχή στη μέση ρύπανση του αέρα από καπνό και SO 2 ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Δεδομένου ότι οι εκπομπές από την Κ.Θ. χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλες μεταβολές, τόσο σε μηνιαία βάση όσο και σε ημερήσια, οι 24-ωρες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών τα έτη υπερέβησαν κατά πολύ ακόμα και τα 24-ωρα όρια ποιότητας που είχε προτείνει η Π.Ο.Υ. το 1987 (125μg/m 3 ). Καπνός SO 2 Κεντρική Θέρμανση 57,6 % 65 % Οχήματα 42 % 33,4 % Μικροί Β.Λ. & Φούρνοι 0,3 % 1,7 % Πίνακας 3: Συμμετοχή των πηγών στη ρύπανση από καπνό και SO 2 της Αθήνας κατά την περίοδο θέρμανσης Αλλά και στο σύνολο του έτους η συμμετοχή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης στη ρύπανση της Αθήνας δεν είναι αμελητέα όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: ΠΗΓΕΣ Αυτοκίνητο Κεντρική Βιομηχανία Σύνολο θέρμανση ΡΥΠΟΙ τόν./έτος % τόν./έτος % τόν./έτος % τόν./έτος Καπνός Σωματίδια Διοξείδιο του θείου (SO 2 ) Οξείδια του αζώτου (NO x ) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Υδρογονάνθρακες (HC s ) Σύνολο Πίνακας 4: Ετήσιες συνολικές εκπομπές ρύπων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (Πηγή: Νέφος και Αυτοκίνητο. Ενημερωτικό φυλλάδιο ΠΕΡΠΑ, 1988) Παρατήρηση: Όπως αναφέρεται στο [03], μέχρι σχετικά πρόσφατα τα ενεργειακά δεδομένα και στατιστικά υπολογίζονταν συνολικά για τους τομείς: οικιακό, τριτογενή, γεωργικό και αλιευτικό (που αναφέρονταν με τον όρο domestic sector ). Έτσι μόνο τα δεδομένα των τελευταίων ετών που διαχωρίζουν την κατανάλωση του οικιακού τομέα (νοικοκυριά) μπορούν να θεωρηθούν ακριβή. Και από αυτά όμως, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία διαχωρισμού των δεδομένων του οικιακού και του τριτογενή τομέα γιατί 14

15 ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης και των δύο σχετίζεται με τον κτιριακό τομέα. Επίσης, το πρόβλημα αυτό οξύνεται από τους συμπληρωματικούς ρόλους του οικιακού και του τριτογενή τομέα: με την αύξηση των εισοδημάτων, ένα μεγάλο μέρος (και συχνά ενεργειοβόρο) των δραστηριοτήτων που παραδοσιακά επιβάρυνε τον οικιακό τομέα μεταφέρεται στον τριτογενή τομέα. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται το μαγείρεμα, το οποίο αντικαθίσταται με το φαγητό σε εστιατόρια ή την αγορά έτοιμου φαγητού, καθώς και η μειωμένη χρήση των σπιτιών λόγω συχνών ταξιδιών και διαμονής σε ξενοδοχεία Κατανάλωση νερού στον οικιακό τομέα Ο οικιακός τομέας είναι υπεύθυνος περίπου για το 10% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό αυτό στις αστικές περιοχές. Η κατανάλωση νερού στον οικιακό τομέα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια (τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες) λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης της χρήσης οικιακών συσκευών όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων. Παράλληλα, τα διαθέσιμα υδρολογικά στοιχεία στην Ελλάδα για μια περίοδο 70 ετών ( ) δείχνουν μια μακροχρόνια πτωτική τάση των βροχοπτώσεων και της απορροής και αύξηση της εξάτμισης σε πολλές περιοχές ([21] & άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή», Σεπ. 2001). Ακόμα όμως και μετά από περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων (όπως το χειμώνα του ) ο κίνδυνος λειψυδρίας εξακολουθεί να απειλεί αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Αιτίες του προβλήματος είναι η έλλειψη κατάλληλων έργων για την αποθήκευση του νερού, η υπεράντληση υδάτων από τους υπόγειους υδροφορείς, η υποβάθμιση της ποιότητας λόγω υφαλμύρωσης και υπερλίπανσης, η γεωμορφολογία και η μικρή διαπερατότητα των επιφανειακών εδαφικών στρωμάτων. Σύμφωνα με το World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org/) τα ποσοστά κατανάλωσης νερού ανά τομέα συνολικά για όλη την Ελλάδα από στοιχεία των ετών ήταν: Ετήσια κατανάλωση Οικιακός Βιομηχανικός Γεωργικός σε km 3 Επιφανειακά νερά 7 16 % 3 % 81 % Υπόγεια νερά 2 37 % 5 % 58 % Πίνακας 5: Ποσοστά κατανάλωσης νερού ανά τομέα στην Ελλάδα 15

16 Αν και η ύδρευση αποτελεί μικρό μόνο μέρος της συνολικής κατανάλωσης νερού, οι μεγαλύτερες ανάγκες ύδρευσης παρουσιάζονται στις μεγάλες πόλεις, όπου συχνά δεν υπάρχουν επαρκή αποθέματα κατάλληλου νερού σε κοντινή απόσταση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για την ετήσια κατανάλωση νερού σε τρεις περιοχές της Ελλάδας (από το [07]): Αττική Θεσσαλία Κυκλάδες Συνολική επιφάνεια km km km 2 Πληθυσμός Ετήσιες διαθέσιμες 449 hm hm hm 3 ποσότητες νερού Ετήσια κατανάλωσης 408 hm hm 3 30,95 hm 3 νερού Ποσοστά κατανάλωσης ανα τομέα Αστικός 70,5 % 3,3 % 23 % (& τουριστικός) Γεωργικός 24,9 % 95,8 % 70 % Βιομηχανικός 4,4 % 0,4 % Ενεργειακός 0,2 % 0,5 % Κτηνοτροφικός 7 % Βασικό πρόβλημα περιοχής σε σχέση με το νερό Εποχιακή έλλειψη νερού λόγω άρδευσης Συχνό πρόβλημα νερού λόγω υψηλής συνολικής κατανάλωσης του οικιακού τομέα Εποχιακή έλλειψη νερού λόγω τουρισμού Πίνακας 6: Ετήσια κατανάλωση νερού ανά τομέα σε τρεις περιοχές της Ελλάδας Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι ο οικιακός τομέας είναι ένας από τους σημαντικούς καταναλωτές υδατικών πόρων, και σε αυτόν οφείλεται σε πολλές περιοχές η έλλειψη που παρατηρείται, μόνιμη η εποχιακή. Η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά αν γίνουν προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης νερού. Σημαντική εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί στις κατοικίες με κατάλληλο σχεδιασμό, επιλογή εξοπλισμού (είδη υγιεινής, βρύσες, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης), εφαρμογή συστημάτων επαναχρησιμοποίησης αλλά και με αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών. Σε πολλές περιπτώσεις σημαντική μείωση της κατανάλωσης μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και με μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος, περιορίζοντας απλά την αλόγιστη σπατάλη και τις διαρροές που είναι συχνό φαινόμενο. 16

17 Άλλα περιβαλλοντικά θέματα του οικιακού τομέα Εκτός από την κατανάλωση ενέργειας και νερού, άλλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και αφορούν τον οικιακό τομέα είναι: Τα επικίνδυνα υλικά. Η διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση. Πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι περιέχουν επικίνδυνα υλικά τα οποία μπορούν να βλάψουν την υγεία ή το περιβάλλον αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά ή αν πεταχτούν μαζί με τα συνήθη απορρίμματα όταν δεν χρησιμεύουν πια. Περιπτώσεις επικίνδυνων υλικών είναι τα τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά / καυστικά, χημικά ενεργά, μολυσματικά ή και ραδιενεργά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Η.Π.Α., σε κάθε σπίτι (των Η.Π.Α.) υπάρχουν κατά μέσο όρο 3 8 γαλόνια (11 30 λίτρα) επικίνδυνων υλικών σε χώρους όπως η κουζίνα, το μπάνιο, το γκαράζ και η αποθήκη. Πετώντας τα στα σκουπίδια όταν δεν χρησιμεύουν πια, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο όσους εργάζονται στη περισυλλογή των σκουπιδιών όσο και το έδαφος, τα υπόγεια νερά και γενικά το περιβάλλον και τα έμβια όντα. Μερικά προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνα υλικά είναι τα παρακάτω: χρώματα, διαλυτικά χρωμάτων, συντηρητικά ξύλου, αντιδιαβρωτικά, αντισκωριακά, φάρμακα, υγρά καθαρισμού, αποφρακτικά τουαλέτας και νιπτήρων, εντομοκτόνα, αντιψυκτικά υγρά, θερμόμετρα υδραργύρου, μπαταρίες. Ακόμα και ½ λίτρο διαλυτικού χρωμάτων αν καταλήξει στη θάλασσα ή σε ποτάμι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο αρκετών ψαριών. Και άλλα υλικά όμως που είναι τελείως ακίνδυνα για τον άνθρωπο, όπως οι πλαστικές σακούλες, ευθύνονται για το θάνατο χιλιάδων ψαριών κάθε χρόνο. Δυστυχώς οι πολίτες δεν γνωρίζουν ποια είναι επικίνδυνα υλικά, σε ποια προϊόντα περιέχονται και ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης και διάθεσής τους. Εκτός από τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα, άλλα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά είναι ο πολύτιμος χώρος γης που απαιτείται για τη διάθεσή τους, οι ρύποι που απελευθερώνονται στον αέρα, το νερό και το έδαφος κατά τη διαχείρισή τους (συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από χωματερές και κατά τη μεταφορά τους) και η απώλεια πολύτιμων πόρων που συχνά περιέχουν, πολλοί από 17

18 τους οποίους είναι σπάνιοι και θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν ώστε να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας σε παρθένες πρώτες ύλες. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ποσοστό ανακύκλωσης επί του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων [18]. Από τους τόνους συσκευασιών που παράγονται τον χρόνο στην Ελλάδα (2002) αξιοποιείται μόνο το 33,4%, ποσοστό πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τις πρωτοπόρες χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία με 90%, η Γερμανία με 81% και το Βέλγιο με 78%, ενώ καλούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2005 να μειώσουμε 50% - 65% κατά βάρος τα απορρίμματα συσκευασίας με ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 15% ανά υλικό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου 2001 στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 2939 (ΦΕΚ Α 179/ ) περί «συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις». Στις πλαστικές συσκευασίες ανακυκλώνεται μόνο το 3,4% και στις μεταλλικές το 10%. Αλλά ακόμα και οι ποσότητες που ανακυκλώνονται σε ορισμένα υλικά, όπως στο χαρτί συσκευασίας (48%), στα αλουμινένια κουτιά (30%) ή στις γυάλινες συσκευασίες (26%) οφείλεται είτε στην απευθείας δράση των βιομηχανιών και των εμπορικών εταιρειών, είτε στο παραδοσιακό έργο των ρακοσυλλεκτών. Οι διαδικασίες αξιοποίησης έχουν σαφώς καθυστερήσει, όχι μόνο στην ανακύκλωση των συσκευασιών αλλά και των υπόλοιπων απορριμμάτων, όπως των παλαιών αυτοκινήτων, των μπαταριών, των ελαστικών, των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών κτλ. Όπως αποκαλύπτει άλλωστε τελευταία μελέτη της ΕΕ για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, ως το 2005 η ποσότητα των αποβλήτων στα 15 κράτη-μέλη θα αυξηθεί κατά μέσον όρο 50%. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σχεδόν 100 δήμοι σε όλη τη χώρα ξεκίνησαν προγράμματα ανακύκλωσης. Δυστυχώς τα περισσότερα απ αυτά κατέρρευσαν σύντομα. Ίσως το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι αυτό των δήμων Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεύκης και Φιλοθέης του νομού Αττικής, με περίπου κατοίκους συνολικά. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σταδιακά από το 1995 και συλλέγει όλα τα υλικά συσκευασίας, δηλαδή χάρτινες συσκευασίες, τύπος, γυαλί, πλαστικά, μεταλλικές κονσέρβες και κουτάκια αλουμινίου. Το πρόγραμμα αυτό κατάφερε να μειώσει το συνολικό βάρος των απορριμμάτων που κατευθύνονται στην υγειονομική ταφή κατά 8% - 10% 18

19 αποσπώντας περίπου τόνους το χρόνο. Σε αυτό συμμετέχει 35% - 40% περίπου των κατοίκων, ποσοστό που απέχει πολύ από το 90% της Γερμανίας, αλλά σίγουρα δεν είναι αμελητέο. Εκτός από το πρόγραμμα των πέντε δήμων, μια άλλη πιο διευρυμένη πληθυσμιακά προσπάθεια είναι αυτή που διεξάγεται από το 1996 από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται μόνο για συλλογή χαρτιού με διαλογή που γίνεται στην πηγή. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 53 δήμοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, με πληθυσμό σχεδόν 2 εκατομμύρια κατοίκους. Παρά όμως το φιλόδοξο του εγχειρήματος, τοποθετήθηκαν μόνο ειδικοί κάδοι, δηλαδή ένας κάδος ανά 750 κατοίκους. Οι υπεύθυνοι του ΕΣΚΝΑ υπολογίζουν ότι συγκεντρώνουν 500 τόνους χαρτιού το μήνα (6.000 τόνους το χρόνο), δηλαδή μόλις 250 γραμμάρια χαρτιού ανά κάτοικο το μήνα. Έτσι το πρόγραμμα του ΕΣΚΝΑ συγκεντρώνει μόνο το 5% του οικιακού χαρτιού και των υλικών συσκευασίας. Οι βασικές αιτίες για τις αποτυχίες και τις χαμηλές αποδόσεις των προγραμμάτων ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ενός συνολικού πανελλαδικού σχεδίου για την ανακύκλωση, το χαμηλό επίπεδο της περιβαλλοντικής συνείδησης των Ελλήνων και η ανυπαρξία ενός συνολικού ρεύματος υπέρ της ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα και σε κάθε χώρο, έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ότι συμμετέχει σε ένα συνολικό εγχείρημα Τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με τον οικιακό τομέα Χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε πάρα πολλούς τομείς τις τελευταίες δεκαετίες, η απόδοση των συσκευών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας έχει αυξηθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγαλύτερη ποικιλία διαθέσιμων συσκευών και καυσίμων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: Οι νέοι τύποι καυστήρων κεντρικής θέρμανσης είναι πολύ πιο αποδοτικοί σε σχέση με αυτούς που κυκλοφορούσαν 20 χρόνια πριν. Επιπλέον με την είσοδο του φυσικού αερίου στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το καθαρότερο αυτό καύσιμο. Υπάρχουν πολλοί τύποι λαμπτήρων νέας τεχνολογίας που καταναλώνουν πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια (3-4 φορές) και διαρκούν πολύ περισσότερο (>5 φορές) 19

20 Υπάρχουν ψυγεία και καταψύκτες που καταναλώνουν 25% - 40% λιγότερο σε σχέση με τις μέσες αντίστοιχες συσκευές που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (κατάλογος των συσκευών αυτών υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο: Ακόμα και το τζάκι που από κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε παλαιότερες εποχές έχει σήμερα αμελητέα ρόλο, και στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται απλά σαν διακοσμητικό στοιχείο του σπιτιού, δεν ξέφυγε από τις εξελίξεις. Το παραδοσιακό τζάκι έχει πολύ μικρή απόδοση (5-20%) και θερμαίνει μόνο το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Ένας νέος τύπος τζακιού (τα ενεργειακά ή θερμοδυναμικά) έχουν αποδόσεις που ξεπερνάνε το 70% και έχουν τη δυνατότητα να θερμάνουν ένα ολόκληρο σπίτι (καθώς και νερό χρήσης). Παράλληλα οι εξελίξεις στον τομέα των δομικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των κτιρίων επιτρέπουν την οικοδόμηση σπιτιών με σημαντικά μειωμένες ενεργειακές ανάγκες (κυρίως θέρμανσης) σε σχέση με το παρελθόν. Η μετάδοση θερμότητας μέσα από το κέλυφος του κτιρίου (τοίχοι, δώμα, πυλωτή) είναι υπεύθυνη για το 10% με 25% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα περισσότερα κτίρια, ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες και τα υλικά κατασκευής. Όπως αναφέρεται στο [06], η μέση απώλεια θερμότητας σε νέες κατοικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου η μισή από αυτή των κατοικιών που έχουν χτιστεί πριν το 1945 (55W/m 2 στις νέες κατοικίες σε σύγκριση με 100W/m 2 σε αυτές προ του 1945). Όπως αναφέρεται και στο [08], μια καλά θερμομονωμένη κατοικία 100m 2 εξοικονομεί περίπου 2 τόνους πετρέλαιο το έτος, σε σχέση με ένα αμόνωτο κτίριο. Παρόλα αυτά λόγω τις μεγάλης διάρκειας ζωής των κτιρίων (από 50 μέχρι πάνω από 100 χρόνια) η πλειοψηφία τους είναι παλαιάς κατασκευής και άρα χωρίς μόνωση (εκτός από αυτά που έχουν υποστεί μετατροπές). Συνολικά στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1995 από τα 150 εκατομμύρια κτίρια περίπου 32% είχαν κατασκευαστεί πριν το 1945, περίπου 40% μεταξύ 1945 και και περίπου το 28% μετά το 1975 [06]. Σημαντικές διαφορές στα ποσοστά των κατοικιών που έχουν κάποιο είδος μόνωσης υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Οι διαφορές αυτές οφείλονται ως ένα βαθμό και στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. 20

21 Δανία Ελλάδα Ιρλανδία Ολλανδία Αγγλία Χωρίς μόνωση 5 86, Μόνωση οροφής/σοφίτας 65 9, ,7 Μόνωση τοίχων (Cavity wall 70 5, ,2 insulation) Μόνωση δαπέδου 50 1,5-17 0,1 Διπλά τζάμια 85 2,1 10, ,4 Πίνακας 7: Ποσοστά κατοικιών με μόνωση σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή: Eurostat, 1993) Στην Ελλάδα ισχύει από το 1979 το προεδρικό διάταγμα 1-6/4-7/1979, με την ονομασία Κανονισμός Θερμομόνωσης, που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή μόνωσης σε κάθε νέα οικοδομή και καθορίζει με λεπτομέρεια τις ελάχιστες θερμομονωτικές απαιτήσεις των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική θερμομόνωση των κτιρίων. Τα επίπεδα μόνωσης που επιβάλει εξαρτώνται από την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Συγκεκριμένα ο κανονισμός διαιρεί τη χώρα σε τρεις ζώνες με κριτήρια τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Σε σχέση με την κατανάλωση νερού υπάρχουν επίσης σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν οδηγήσει τόσο στην διάθεση στην αγορά συσκευών και εξοπλισμού με σημαντικά μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με το παρελθόν, όσο και μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού κατάλληλων για κατοικίες Ο ρόλος της ανθρώπινης συμπεριφοράς Όπως αναφέρεται στο [13], δυστυχώς οι επιτυχίες στον τεχνολογικό τομέα δεν συμβάδισαν με μια αντίστοιχη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι στην όλη διαδικασία μεσολαβεί ο παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στην προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου αυτού, εξετάστηκαν οι λόγοι που καθιστούν τον άνθρωπο ως καταναλωτή αδιάφορο για κάθε συστηματική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με την έρευνα αυτή, συνοψίζονται ως εξής: 21

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΥΗΤΔ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 09/05/2012 Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος 1 Εισαγωγικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ερωτηματολόγιο για σχολεία Δευτεροβάθμιας ς Aυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην Κατηγορία Γ στην αρχή και το τέλος της περιόδου που

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ. Τι είναι η τηλεθέρμανση; Ηκαύσιμηύλημπορείναείναι: Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από: Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από:

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ. Τι είναι η τηλεθέρμανση; Ηκαύσιμηύλημπορείναείναι: Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από: Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από: Τι είναι η τηλεθέρμανση; ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Ως τηλεθέρμανση(district heating) ορίζεται η προμήθεια θερμότητας για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση ΝΕΟΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Συμμαχία για την Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση Διερεύνηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας των Νέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων της έρευνας "Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα