Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα"

Transcript

1 Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα Κωνσταντίνος Καταβούτας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc

2 Στόχοι παρουσίασης Παρουσίαση κανονισμών που ισχύουν σχετικά με τη δόμηση με χώμα, σε χώρες με έντονη σεισμική δραστηριότητα (Περού, Νέα Ζηλανδία). Παρουσίαση κατασκευής μιας κατοικίας από ωμόπλινθους στην Κάτω Ελάτη Τρικάλων. Τι περιορισμούς θέτει η υφιστάμενη ελληνική τεχνική νομοθεσία, ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να επεκταθεί η χρήση του χώματος στην Ελλάδα;

3 Το χώμα ως δομικό υλικό Ιδιαιτερότητες: Ανομοιομορφία του υλικού, διαφορετική σύσταση ανά περιοχή, μεγάλο φάσμα μεθόδων παραγωγής και διαστάσεων ωμόπλινθων. Μικρή θλιπτική αντοχή, ελάχιστη εφελκυστική, προβληματική συμπεριφορά σε σεισμό (ξυλοδεσιές βελτιώνουν σημαντικά τη συμπεριφορά). Δυσκολία τυποποίησης του υλικού. Δεν υπάρχει κανονισμός που να περιγράφει τη συμπεριφορά του υλικού στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά γίνεται διεθνώς μεγάλη προσπάθεια θέσπισης κανονισμών σχετικών με το χώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Περού και Νέας Ζηλανδίας, χωρών με έντονη σεισμική δραστηριότητα.

4 Σύγκριση 5 κανονισμών Guideline Features Legal Status Structural Adobe Construction guidelines, soil selection Part of the building code Masonry s compressive and shear strength CEB Geometrical description Standard Masonry unit s compressive strength Humectation and freezing cycles, erosion, water absorption Medium New Zealand Adobe Pressed brick Rammed earth Soil selection, construction guidelines Set of standards Ultimate limit state seismic outof-plane resistance of masonry - High Brazil Cementstabilised CEB, rammed earth (non loadbearing) Geometrical description, soil selection, construction guidelines Set of standards Masonry unit s compressive strength Mater absorption Low All types Definition of each type, construction guidelines Regional standard Compressive strength - Low Peru Spain New Mexico (USA) Other tests Seismic risk in the area Type - High Μεγάλες διαφορές: α. στις τεχνικές, β. στη νομική τους ισχύ και γ. στις δοκιμές

5 Περού Το Περού είναι μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα, που έχει εντάξει κανονισμό για πλινθόκτιστα στην τεχνική νομοθεσία. Πηγή: Νorma tecnica de edificacion E.080, Peru

6 Νέα Ζηλανδία Τρεις (3) κανονισμοί σε ισχύ: ΝZS 4297: 1998 Engineering design of earth buildings. ΝZS 4298: 1998 Materials and workmanship for earth buildings. ΝZS 4299: 1998 Earth buildings not requiring specific design. Εφαρμόζονται σε κτήρια από ωμόπλινθους, συμπιεσμένους ωμόπλινθους και καλουπωτό χώμα. Ορίζονται δύο κατηγορίες κατασκευών: Standard grade earth wall: έχουν τις minimum προδιαγραφές αντοχής που προδιαγράφονται μέσα από μια σειρά δοκιμών πριν και κατά τη διάρκεια κατασκευής. Οι ιδιότητές τους λαμβάνονται από πίνακα. Special grade earth wall: μπορούν να καλύψουν αυξημένες απαιτήσεις αντοχών. Οι ιδιότητές τους προκύπτουν πειραματικά.

7 Νέα Ζηλανδία ΝZS 4297: 1998 Engineering design of earth buildings Εφαρμόζεται σε κτήρια από ωμόπλινθους, συμπιεσμένες ωμόπλινθους (CEBs) και καλουπωτό χώμα (rammed earth). To χώμα μπορεί να περιέχει σταθεροποιητές (π.χ. τσιμέντο). Ορίζεται μέγιστο ύψος 6.5μ μεταξύ του θεμελίου και στέψης των τοίχων και μέγιστη επιφάνεια του κτηρίου (600μ2 για μονώροφο, 200 μ2 για διώροφο). Στην περίπτωση κατηγορίας Standard grade earth wall οι μηχανικές ιδιότητες (θλιπτική, διατμητική αντοχή κλπ) λαμβάνονται από πίνακες. Η θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας για εκτός επιπέδου δράσεις είναι: fea =Kmfe Όπου Km 1.15 ή 1.30 αν η διασπορά των τιμών των θλιπτικών αντοχών των λιθοσωμάτων είναι μικρότερη του 0.3. fe η θλιπτική αντοχή (0.5 Μpa από πίνακα).

8 Νέα Ζηλανδία Special grade earth constructions: βρίσκεται πειραματικά η θλιπτική αντοχή fe και η εφελκυστική υπό καμπτική φόρτιση fet. Σε κάθε δομικό στοιχείο και για κάθε τύπου δράση, στην οριακή κατάσταση αστοχίας, ο έλεγχος γίνεται με τον τύπο: S* < φsn Με βάση αυτές υπολογίζονται η θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας, το μέτρο ελαστικότητας, η διατμητική αντοχή κ.λπ. Ισχύουν διαφορετικές σχέσεις για κάθε τύπο δόμησης (ωμόπλινθοι συμπιεσμένοι ή μη, καλουπωτό χώμα). Όπου: S* η δράση φ μειωτικός συντελεστής που εξαρτάται από τον τύπο φόρτισης. και Sn η αντίστοιχη αντοχή.

9 Νέα Ζηλανδία Κάμψη: Για μονοαξονική κάμψη και θλίψη Ν* < kφνο, όπου Νο= feab Ab η διατομή και ο Κ εξαρτάται από τη λυγηρότητα και την εκκεντρότητα φόρτισης Διάτμηση: V* < φ(fesab + kvfdab) ή V* < 5φfesAb, όποιο είναι μικρότερο, όπου: Ab η διατομή, fes η διατμητική αντοχή, Κv=0,3 για διεπιφάνειες με χωμάτινο κονίαμα Αντίστοιχοι υπολογισμοί ισχύουν και στην περίπτωση οπλισμένης τοιχοποιίας. Υπάρχει η δυνατότητα μερικώς πλάστιμης συμπεριφοράς (μ=2). Περιλαμβάνονται έλεγχοί θερμομόνωσης, πυροπροστασίας, προστασίας από διάβρωση.

10 Νέα Ζηλανδία ΝZS 4298: 1998 Materials and workmanship for earth buildings: Προδιαγράφει τα αποδεκτά υλικά και διαδικασίες για την παραγωγή κτηρίων από ωμόπλινθούς και καλουπωτό χώμα. Υπάρχει ένα ενημερωτικό παράρτημα και για cob. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει προδιαγραφές για: το εδαφικό μείγμα τους πιθανούς σταθεροποιητές (π.χ. μέγιστο 15% κατά βάρος για τσιμέντο) την ξήρανση και την αποθήκευση αναλογίες, σύνθεση και ιδιότητες των κονιαμάτων ενδεχόμενο οπλισμό τοιχοποιίας Κατασκευαστικές ανοχές (απόκλιση από την κατακόρυφο, μήκος/εύρος ρωγμών κ.λπ).

11 Νέα Ζηλανδία ΝZS 4299: 1998 Earth buildings not requiring specific design. Προδιαγράφει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν τα κτήρια, για να απαλλαγούν από την υπολογιστική μέθοδο αντοχής (πρότυπο 4297). Δίνει κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τα επιμέρους τμήματα κατασκευής (θεμέλια, ανώφλια κ.λπ.).

12 Πλινθόκτιστη κατοικία στην Κάτω Ελάτη Τρικάλων Μέχρι το 1960 περίπου η πλειοψηφία των κτηρίων στο Θεσσαλικό κάμπο κτιζόταν με ωμόπλινθους. Στο συγκεκριμένο χωριό σώζεται μεγάλος αριθμός από τέτοια κτήρια, συχνά διώροφα. Στόχοι του εγχειρήματος: Να εφαρμοστεί ξανά αυτή η παραδοσιακή τεχνική Να κατασκευαστεί μια μικρή κατοικία που να πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας. Να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή μια τέτοια κατασκευή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διαδικασία: Φέρων οργανισμός από ξύλο (μελέτη σύμφωνα με τους ευρωκώδικες, ωμόπλινθοι για τοιχοπλήρωση). Έκδοση οικοδομικής άδειας. Παραγωγή των ωμόπλινθων χειρονακτικά, με περιορισμένη χρήση μηχανημάτων.

13 Στάδιο 1: Παραγωγή πλιθιών Φρεζάρισμα του χώματος και πρώτο ανακάτεμα με μηχανικά μέσα.

14 Στάδιο 1: Παραγωγή πλιθιών Ανάμιξη με άχυρο το οποίο προηγουμένως είχαμε από πριν κόψει σε ίνες μικρού μήκους

15 Στάδιο 1: Παραγωγή πλιθιών Πετάμε το χώμα στο ένα καλούπι, ενώ καθαρίζουμε και βρέχουμε το άλλο. Χρειάζεται πολύ νερό για την παραγωγή του μίγματος και τον καθαρισμό μήτρας.

16 Στάδιο 1: Παραγωγή πλιθιών Απαιτείται μεγάλη επιφάνεια για στέγνωμα και αποθήκευση των πλιθιών. Στην περίπτωση μας (8000 πλιθιά) χρειάστηκε 1 στρέμμα. Συνεργείο 3 ατόμων (με εμπειρία στην οικοδομή, αλλά όχι φυσικά στην παραγωγή πλιθιών κατασκεύασαν 500 πλιθιά την ημέρα με τη συγκεκριμένη διαδικασία (7 ώρες εργασία)

17 Στάδιο 2: Ξύλινος σκελετός Υποστυλώματα πακτωμένα στο θεμέλιο. Υγρομόνωση από διαπνέουσα μεμβράνη. Θερμομόνωση από πολυεστερικά φύλλα (ανακυκλώσιμα τα οποία περιέχουν και ανακυκλωμένο υλικό). Στην περίπτωσή μας: Αύξηση του κόστους μόνο 5% σε σύγκριση με απλή ξύλινη στέγη χωρίς υποστυλώματα. Συμπέρασμα: Δεν είναι τόσο σημαντικό αν η χωμάτινη κατασκευή θα είναι φέρουσα.

18 Στάδιο 3: Κτίσιμο Απαραίτητη η ύπαρξη οριζόντιων διαζωμάτων (ξυλοδεσιών). Σημαντικό στην ταχύτητα: να είναι επίπεδα τα πλιθιά και εύκολα στο να τα πιάσει ο τεχνί.

19 Μετά την ολοκλήρωση του κτισίματος Δεκέμβριος 2011 «Δοντάκι» που προστατεύει από ανοδικές υγρασίες

20 Επιχρίσματα Ασβεστοκονίαμα (ασβέσ, άμμος, και συνθετικές ίνες για αύξηση αντοχής). Χωρίς προσθήκη τσιμέντου.

21 Συμπεράσματα Σύγκριση κόστους κατασκευής με συμβατική (οπλισμένο σκυρόδεμα με θεμελίωση, με πέδιλα και τοιχοπλήρωση, διπλοί δρομικοί και μόνωση 5εκ. εξηλασμένη πολυστερίνη στον πυρήνα). Μικρότερο κόστος κατά 10%, κυρίως λόγω του ξύλινου φορέα. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο αν υπήρχε μεγαλύτερη εμπειρία στην παραγωγή πλιθιών και στο κτίσιμο τους.

22 Συμπεράσματα Έκδοση οικοδομικής άδειας: Στατικά: Ξύλινος φέρων οργανισμός, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5. Οι χωμάτινοι τοίχοι είναι πλήρωσης. ΚΕΝΑΚ: Δεν απαιτήθηκε γιατί ήταν <50μ2. Αν απαιτούνταν θα χρειαζόταν επιπλέον θερμομόνωση (εξωτερικά). Η συνεισφορά θερμικής αδράνειας στη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου, πιθανώς, υποεκτιμάται.

23 Συμπεράσματα Απαιτήσεις για ένα νέο σπίτι από χώμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα: Μικρό ύψος κτιρίου, με κανονική κάτοψη και φέροντα οργανισμό από άλλο υλικό. Μεγάλος χώρος για στέγνωμα των πλιθιών. Πρόσβαση σε άφθονο νερό. Χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτεί εργατικά χέρια, αλλά όχι ιδιαίτερη εξειδίκευση. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (προστασία από νερό, όχι εργασίες το χειμώνα).

24 Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σήμερα ένα σπίτι από χώμα; Σε ισόγεια το πολύ διώροφα κτήρια. Σε αγροτικές περιοχές, όπου δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου. Δυνατότητα συμμετοχής του ιδιοκτήτη ή και φίλων του σε στάδια κατασκευής (π.χ. παραγωγή μείγματος, γύρισμα, αποθήκευση των πλιθιών, λάσπωμα) για τη μείωση του κόστους.

25 Πώς θα μπορούσε να επεκταθεί η χρήση του χώματος στη δόμηση; 1η κατεύθυνση: Προσαρμογή του συμβατικού τρόπου δόμησης στις απαιτήσεις δόμησης με χώμα, με προϋπόθεση: Τη θέσπιση κανονισμών που να προδιαγράφουν προιόντα και τρόπους δόμησης. Μερική, τουλάχιστον, βιομηχανοποίηση προιόντων έτσι ώστε να έχουμε οικονομία κλίμακας και μείωση του κόστους. 2η κατεύθυνση: Κατασκευές στις οποίες μέρος εργασίας γίνεται εθελοντικά ή σε μειωμένο κόστος (π.χ. οικο-κοινότητες). Ωστόσο μέρος κατασκευής δεν μπορεί παρά να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες (ξύλινος φορέας, κτίσιμο, κουφώματα κλπ). Οι μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές κλπ) δεν θα πρέπει να παραλείπονται, ώστε να έχουμε ασφαλείς και λειτουργικές κατασκευές. Συνεπώς η δυνατότητα μείωσης του κόστους δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται.

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χρήσιμα links: (ΜτΓ) - Ιστολόγιο που περιγράφει τις εργασίες του πλινθόκτιστου στην Κάτω Ελάτη Τρικάλων (στα αγγλικά). Πανευρωπαικό δίκτυο για τη δόμηση με χώμα

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Δόμηση με χώμα Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα Κών/νος Καταβούτας Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μηχανικοί της Γης Μηχανικοί της Γης και δόμηση με χώμα Μαιος 2010 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ Γεωργία Ε. Μπέη Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΜSc Aποκαταστάσεων Iστορικών Kτιρίων Ερευνήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ι. ΠΟΥΣΠΟΥΤΑΚΗ ΑΜ 986 Επιβλέπων Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής 3 ου εξαµήνου ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας Msc University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ» Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Ο Μ Η Σ Η Σ Μ Ε Π Η Λ Ο

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Ο Μ Η Σ Η Σ Μ Ε Π Η Λ Ο ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΪΡΗ - ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ αρχιτέκτονες μηχανικοί Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Ο Μ Η Σ Η Σ Μ Ε Π Η Λ Ο Ιερός ναός της

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα