ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022."

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 1.000,00 0,00 100,00 100,00 για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ , , , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, , , , ,00 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγυρεις , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 25/173

2 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 100,00 100, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , , ,80 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,80 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν , , , , /89) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού , , , , Τέλος καθαριότητας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και , , , ,00 ηλεκτροφωτισμού Τέλος Λαϊκών αγορών ,00 0, , , Μπάζα, κλαδιά κλπ απορρίμματα 5.000, , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/ , , , ,00 20/10/1958) 26/173

3 Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , , , Προσαύξηση υπέρ δήμου από αποχετευτικά έργα 8.000, , , , Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, , , , ,00 άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , Παραχώρηση χρήσης τάφου , , , , Παραχώρηση χρήσης οστεοθήκης , , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακομιδής , , , , Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , ,00 27/173

4 Δικαίωμα ιεροπραξιών , , , , Δικαίωμα από μνημόσυνα , , , , Δικαίωμα από κηδείες (εκκλησία) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Δικαιώματα από διάθεση κεριών , , , , Λοιπά έσοδα από νεκροταφείο (οστεοδοχεία) , , , , Δικαίωμα δόμησης τάφων , , , , Διακόσμηση ναών , , , , Αφή κανδηλίων 0,00 148,00 0,00 0, Διανυκτέρευση νεκρών , , , , Καθαριότητα νεκροταφείου , , , , Αρχιερείς 5.000, , , ,00 28/173

5 Φιλοξενία νεκρών 9.000, , , , Χορωδία , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ , , , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης , , , , Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης , , , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 1.000,00 0,00 500,00 500, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την 5.000, , , ,00 παροχή υπηρεσιών Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων - Τεύχη δημοπρασιών 5.000, , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , , , ,00 29/173

6 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,00 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1.000,00 733, , , /80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 1.000,00 733, , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων , , , ,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν , , , , /80) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 700,00 366,69 500,00 500, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.000, , , , ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν , , , , /89) Λοιπά δυνητικά τέλη , , , , Τέλος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων , , , , Τέλος αδειών πολιτικών γάμων , , , ,00 30/173

7 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν , , , , /80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , Λοιποί φόροι 0,00 0,00 100,00 100, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 100,00 100, ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο , , , ,00 34 Ν 1337/83) Λοιπές εισφορές ,00 0, , , Συνδρομές μελών Κ.ΑΠ.Η ,00 0, , , Τροφεία & έξοδα μεταφοράς παιδιών παιδικών σταθμών ,00 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ , , , ,94 ΔΑΠΑΝΕΣ 31/173

8 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , ,94 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , , , /89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , , , ,00 σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 1.000, , , ,00 τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται , , , ,94 πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ οφειλόμενοι και μη αποδοθέντες , , , , Απόδοση οφειλόμενων ποσών παρελθόντων ετών από ,24 0, , ,94 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων , , , ,00 σχολικών μονάδων Ν. 3852/ Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών 0,00 0,00 100,00 100,00 δαπανών Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών 0,00 0,00 100,00 100,00 δαπανών Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών 0,00 0,00 100,00 100,00 δαπανών ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 32/173

9 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και , , , ,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του , , , ,00 ΒΔ 24.9/ (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ , , , ,00 ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών , , , ,00 (άρθρο 16 Ν.2946/2001) Εσοδα παραβόλου τύπου Β' για κτήση Ελληνικής , , , ,00 Ιθαγένειας Ν.3838/ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 2.000,00 0, , ,00 ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 0,00 500,00 500, Εσοδα από μέρισμα εταιρίας παροχής αερίου - κατανομή 1.000,00 0,00 500,00 500,00 10% ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ,00 0, , ,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1.000,00 0,00 500,00 500,00 33/173

10 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 1.000,00 0,00 500,00 500, ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ,00 0,00 500,00 500, Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 1.000,00 0,00 500,00 500, Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) ,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , ,88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , ,88 ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , , , Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,26 0,00 500,00 500, Επιχορήγηση για λειτουργία ΚΕΠ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ) , , , , Επιχορήγηση για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους ,65 0, , ,65 καθαρίστριες αρθρο 18 παρ.1 περιπτ.γ ΙΙΙ του ν.3870/ Επιχορήγηση μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. (ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, 0,00 0, , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) "Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ και Μ.Κ.Ο." 0,00 0, , ,00 34/173

11 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 100,00 0,00 100,00 100, Επιχορήγηση από το ΕΤΠΑ για υλοποίηση 100,00 0,00 100,00 100,00 προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , Εσοδο από ΛΑΕΚ για επιμόρφωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ ,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ , , , ,00 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων , , , ,00 Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν ,00 0, , , /2001) Χρημαατοδοτήσεις από το πρόγραμμα ,00 0, , ,00 ΕΛΛ.Α.ΔΑ. (άρθρο 281 του ν.3852/2010 πρώην ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη νέου γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ζωγράφου ,00 0, , ,00 και αναθεώρηση παλαιού Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 0,00 0, , ,00 (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) 35/173

12 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για προσθήκη ,00 0,00 0,00 0,00 προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών (5ο Γυμνάσιο-Λύκειο) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για 0,00 0,00 100,00 100,00 επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράμματα Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για 0,00 0,00 100,00 100,00 επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράμματα ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , , Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά ,00 0, , ,00 προγράμματα Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για αναπλάσεις κοινοχρήστων ,00 0, , ,00 χώρων Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIEGO ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη , , , ,00 έκτακτων αναγκών για έργα Επιχορήγηση απο Γ. Γ Πολιτικής προστασίας , , , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη 0, , , ,00 επενδυτικών δαπανών Επιχορήγηση από ΟΣΚ για κατασκευές ή επεκτάσεις 0, , , ,00 σχολικών κτιρίων 36/173

13 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 100,00 0,00 200,00 200, ΔΩΡΕΕΣ 100,00 0,00 100,00 100, Προϊόν δωρεών 100,00 0,00 100,00 100, Προιόν δωρεών 50,00 0,00 50,00 50, Εσοδα χορηγιών 50,00 0,00 50,00 50, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 100,00 100, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 100,00 100, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο , , , ,00 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/ , , , ,00 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/ , , , ,00 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν 2130/93) από Ε.Α. 37/173

14 Πρόστιμα του ΚΟΚ, ΝΔ 805/71 και ΑΝ 170/67 (άρθρο , , , ,00 ν 2130/93) από Δημοτική Αστυνομία Πρόστιμα ΚΟΚ από ΕΑ (πληρωμή μέσω ΕΛΤΑ) , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 3.500,00 0, , ,00 (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων , , , ,00 κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Πρόστιμα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων με 0,00 0,00 100,00 100,00 σχέση εργασίας αορίστου χρόνου Πρόστιμα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση 0,00 0,00 100,00 100,00 εργασίας αορίστου χρόνου Πρόστιμα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 100,00 100, Πρόστιμα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 100,00 100, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 1.000,00 0, , ,00 βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0, , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές , , , ,00 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα παράβασης κανονισμού λειτουργίας 5.000,00 1, , ,00 καταστημάτων 38/173

15 Πρόστιμα από παραβάσεις υπαίθριου εμπορίου 200,00 0,00 200,00 200, Πρόστιμο μη καταβολής η ελλειπούς δήλωσης τέλους 2% 3.000, , , ,00 (Ν.2539/97 αρθ.20) Πρόστιμο εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ 3.000,00 0, , , Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , , Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας 1.000,00 0, , ,00 διαφήμισης Πρόστιμα για παραβάσεις λαικών αγορών που 500,00 0,00 500,00 500,00 βεβαιώνονται από τη Δημοτική Αστυνομία Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητος 500,00 0,00 500,00 500, Πρόστιμα για απαγόρευση καπνίσματος ν.3868// ,00 0, , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ 500, , , , Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 0,00 0,00 100,00 100, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 500, , , ,00 διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 39/173

16 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , , , Εσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 0,00 0,00 100,00 100,00 επιχειρήσεις Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις , , , , Εσοδα από ανώνυμη εταιρία του Δήμου , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ 9.200, , , ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων 1.000,00 0, , ,00 (άρθρο 11 ν.2696/1999, άρθρο 9 ν.2946/01) Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως 0,00 0,00 100,00 100,00 σταθμευμένων οχημάτων( ν.2218/1994) Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελλειμένων 6.000, , , ,00 οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση 1.000,00 0, , ,00 οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν.2696/1999) Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριαμό των υπόχρεων 500,00 0,00 500,00 500,00 λόγω προσκύρωσης και ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/1989) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 700,00 0,00 700,00 700,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Είσπραξη δαπανών μεταφοράς και φύλαξης ειδών από 500,00 0,00 500,00 500,00 αυθαίρετη χρήση κοιν.δημοτικών χώρων 40/173

17 Είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται σε περίπτωση 200,00 0,00 200,00 200,00 αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κ.λ.π. ακαλύπτων χώρων (άρθ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3872/2010) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν , , , ,00 στις ανωτέρω τάξεις ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,91 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , , , ,91 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και , , , ,91 ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 4,71 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και 0,00 0,00 100,00 100,00 εισφορές Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , , ,00 επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ,00 41/173

18 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 2.000, , , ,00 κ.λ.π Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήμισης ,00 0, , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , Τακτικά έσοδα από καθαριότητα κοιμητηρίου 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα απ[ό χρήση οστεοφυλακίων (ΠΟΕ) 0,00 0, , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , , , ,00 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 100,00 100, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ , , , ,07 Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , ,07 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ , , , ,23 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 42/173

19 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 100,00 100, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων , , , ,83 επιτηδευματιών (ΒΕΒ.ΠΟΕ) Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη πεζοδρομίου (ΒΕΒ.ΠΟΕ) , , , , Εκ λοιπών φόρων και τελών , , , , Εκ μισθωμάτων , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ , , , ,84 ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 7.714, , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , , ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 43/173

20 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 6.700, , , ,00 έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 6.700, , , ,00 παράστασης Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , , , , Εξαγορά συντάξικμης υπηρεσίας , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 7.000, , , ,00 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων, μελών 7.000, , , ,00 Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών , , , ,00 κλπ 44/173

21 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων,ελευθέρων , , , ,00 επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , , Απόδοση ΦΠΑ από εκμετάλλευση ειδικών χώρων 0,00 0, , ,00 στάθμευσης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , , , ,00 του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του , , , ,00 ΤΠ & Δ 45/173

22 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Εισφορά χαρτοσήμου 8.000, ,46 0,00 0, Προσαύξηση υπέρ ΕΥΔΑΠ από αποχετευτικά έργα 1.000,00 792, , , Εισφορές για δημοσιεύσεις τρίτων (εφημερίδων κλπ) 500,00 0,00 500,00 500, Εισφορά για δικαστικά έξοδα (φακέλλων, κατασχέσεων) 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών , , , ,00 ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών , , , ,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , ,00 46/173

23 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , , ,01 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά , , , ,01 έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,32 του Δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 0,00 0, , ,69 των νομικών προσώπων του Δήμου Χρηματικό υπόλουπο τακτικών εσόδων για κάλυψη 0,00 0,00 100,00 100,00 έργων του Π.Δ.Ε ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , , ,32 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , ,32 έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , ,29 ανειδίκευτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , ,43 ειδικευμένα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από νομικά ,21 0, , ,59 πρόσωπα του Δήου (έκτακτα ανειδίκευτα) 47/173

24 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από νομικά ,99 0, , ,01 πρόσωπα του Δήμου (έκτακτα ειδικευμένα) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 100,00 100,00 για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. (πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις) Έξοδα Kωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , , ,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , , , , ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , , , ,00 48/173

25 ΑΜΟΙΒΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , , ,32 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ , , , ,00 ΝΟΜΙΚΟΥ Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν , , , , /52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ (ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,32 ΕΤΟΥΣ %) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ,12 280, , ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 2.190,03 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2.190,03 0, , ,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.2527/97 ΑΡ.13 ΠΑΡ. 2) ΚΛΠ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και ,09 280, , ,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ,09 280, , ,00 ΚΛΠ. 49/173

26 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.986, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 4.986, , , , Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1.000,00 0, , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.691,00 916, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2.691,00 916, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές , , , ,00 υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.155,00 0, , ,00 50/173

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα