ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: FAX: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: FAX: ,"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: FAX: , ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ (DIESEL) ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Β/Ο) ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ- E. ΜΑΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη μεταφορά πετρελαίου (diesel) με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) από δεξαμενόπλοιο στις εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Αμοργού, Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Διαγωνισμού και Όρους Διαγωνισμού και Όρους Σύμβασης. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΩΡΑ: 11:15 π.μ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Β/Ο) ΑΠO ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΘΝΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΩΡΑ: 11:15 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: ΟΔΟΣ: Πατησίων 27, ΓΡΑΦ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛ: , Ε. ΜΑΝΤΑ ΤΗΛ: ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ EΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Π. Α. ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών 1

2 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Η ΔΕΗ Α.Ε. πρόκειται να μεταφέρει κατά την περίοδο από έως ενδεικτική ποσότητα χιλιόλιτρα περίπου diesel κίνησης με βυτιοφόρα οχήματα από το λιμάνι πρόσδεσης του δεξαμενοπλοίου στα νησιά Κύθνο, Αμοργό, Σίφνο και Σέριφο, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σέριφου αντιστοίχως. Ειδικότερα η ενδεικτική κατανομή των ποσοτήτων πετρελαίου σε χιλιόλιτρα, ο ενδεικτικός αριθμός ταξιδιών δεξαμενοπλοίων ανά προορισμό έχει ως εξής: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλτ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 2Ης ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κατά κανόνα η κάθε παράδοση ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Για τις ανάγκες του διαγωνισμού θα υποτεθεί επίσης ότι πέραν των δύο ημερών θα υπάρξουν 12 εκφορτώσεις πέραν των δύο ημερών. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ποσότητες θα χρησιμοποιηθούν και για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι ποσότητες, ο αριθμός παραδόσεων και οι εκφορτώσεις πέραν των δύο ημερών αναφέρονται μόνο για μία πληρέστερη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων, καθώς ενδέχεται να μειωθούν ή να αυξηθούν κατά την κρίση και της ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς ο Μεταφορέας να δικαιούται να προβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις. 1.2 Τα ναυλωμένα από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια προσεγγίζουν στα λιμάνια των νήσων Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφου, προκειμένου να παραδώσουν ποσότητα καυσίμου diesel στον αντίστοιχο Τοπικό Σταθμό Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. Το καύσιμο εκφορτώνεται από το δεξαμενόπλοιο και φορτώνεται τμηματικά στο βυτιοφόρο όχημα και στη συνέχεια μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις των Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. όπου εκφορτώνεται στις δεξαμενές αποθήκευσης. Ρητά απαγορεύονται οι ενδιάμεσες μεταφορτώσεις. Η χρονική κατανομή ορίζεται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες των Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. 1.3 Ο προγραμματισμός των παραδόσεων θα γίνεται από τη ΔΥΠ της ΔΕΗ Α.Ε. (κα Μαντά Ελένη, τηλ και Γούλας Γεώργιος τηλ και ο Μεταφορέας θα ενημερώνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα εγγράφως, με fax ή ηλεκτρονικό μήνυμα. 1.4 Το βυτιοφόρο θα πρέπει να βρίσκεται στο νησί κατά την προγραμματισμένη άφιξη του δεξαμενόπλοιου και να παραμένει μέχρι και την περάτωση της εκφόρτωσης της απαιτούμενης ποσότητας καυσίμου. Η μεταφορά του πετρελαίου στους κατά τόπους προορισμούς θα γίνεται κατά κανόνα μεταξύ μίας έως τριών ημερών ανά παράδοση, αναλόγως της προς παράδοση ποσότητας, της απόστασης και του χρόνου. Η συνήθης 2

3 διάρκεια υλοποίησης κάθε μεταφοράς θα είναι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη των μεταφορών με φόρτωση του βυτιοφόρου οχήματος από το δεξαμενόπλοιο. Εξαιρείται κάθε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, για την οποία θα ενημερώνεται εγγράφως η ΔΕΗ. 1.5 Η μεταφορά θα γίνεται ανάλογα με τις καταναλώσεις και τις πραγματικές ανάγκες των Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. Η μεταφορά των καυσίμων θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα και χωρίς δεσμευτικό ωράριο, συμπεριλαμβανόμενων των Κυριακών και αργιών, χωρίς πρόσθετο τίμημα. 1.6 Ολόκληρη τη διαδικασία φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης του καυσίμου θα παρακολουθεί ανεξάρτητος επιθεωρητής για λογαριασμό της ΔΕΗ. O εν λόγω επιθεωρητής θα επιβαίνει στο βυτιοφόρο όχημα ως συνοδηγός και θα επιβλέπει τόσο τη φόρτωση όσο και την εκφόρτωση, ενώ θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους όλων των χώρων του. 1.7 Η φόρτωση των βυτιοφόρων οχημάτων θα γίνεται με βάση τη χωρητικότητά τους, όπως αυτή αναφέρεται στις άδειες των οχημάτων. 1.8 Τα βυτιοφόρα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις νόμιμες άδειες και τα απαραίτητα έγγραφα για τη διενέργεια των υπόψη μεταφορών. 1.9 Ο Μεταφορέας υποχρεούται αμέσως μετά τη φόρτωση και χωρίς καμία καθυστέρηση, να παραδίδει ποσοτικά και ποιοτικά στους ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σερίφου και Σίφνου πετρέλαιο κίνησης (diesel), όπως το παραλαμβάνει από το δεξαμενόπλοιο. Ευθύνεται δε για κάθε έλλειμμα ή ζημία που τυχόν θα υποστεί η ΔΕΗ Α.Ε. κατά την εκτέλεση κάθε μεταφοράς (ελλείμματα, αλλοίωση περιεχομένου, ατυχήματα και ζημίες στο φορτίο από διάφορες αιτίες κ.λπ.) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας της ΔΕΗ Α.Ε Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να εξετάσουν τις επιτόπιες συνθήκες φόρτωσης στους λιμένες φόρτωσης Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου, Σερίφου, εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων ΤΣΠ των νησιών και τις συνθήκες συγκοινωνίας από την έδρα τους προς τα νησιά αυτά. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Συμπράξεις περισσοτέρων του ενός των προσώπων αυτών) που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εθνικών μεταφορών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα και έχουν την απαιτούμενη υποδομή και εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία και χωρίς καθυστερήσεις στο αναλαμβανόμενο έργο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες, οι οποίες αποδεδειγμένα διαθέτουν ή διαχειρίζονται τουλάχιστον ένα (1) ιδιόκτητο ή ενταγμένο στην εταιρεία ή εταιρικό σχήμα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων, χωρητικότητας χιλιόλιτρων τουλάχιστον που διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά πετρελαίου Τα βυτιοφόρα οχήματα θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα μέσα (αντλίες, εύκαμπτους αγωγούς, ογκομετρικές ράβδους ελεγμένες από τις αρμόδιες αρχές, κτλ). Επίσης, κάθε διαμέρισμα του βυτίου θα πρέπει να διαθέτει θυρίδα (καπάκι) ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση το βυτίο δεν θα γίνεται αποδεκτό Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς να επικαλεστούν την αντίστοιχη τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των υφισταμένων σχέσεων με αυτούς ιδίως μέσω της παροχής εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση επιτυχώς. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Μεταφορέα και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς το Μεταφορέα θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Οι συμπράξεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν το μεταφορικό έργο και υποχρεούται να καταθέσει πριν 3

4 την υπογραφή της σύμβασης το σχετικό έγγραφο σύσταση της σύμπραξης στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. Σημειώνεται επίσης ότι η ανάθεση θα γίνει στο όνομα όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη Σύμπραξη και θα τεθεί διάταξη, στους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ H κατάρτιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι διαγωνιζόμενοι επιπλέον των εγγράφων που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού (Δηλώσεις, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κ.λ.π.), θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους, τα παρακάτω έγγραφα: 3.1. Έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντα ως εξής: Όταν ο Προσφέρων είναι Α.Ε.: Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται η έγκριση συμμετοχής στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί η περιγραφόμενη στην παρούσα υπηρεσία, στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του Προσφέροντα Όταν ο Προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με την οποία παρέχεται η έγκριση συμμετοχής στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί η περιγραφόμενη στην παρούσα υπηρεσία, στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του προσφέροντα Όταν ο Προσφέρων είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Έγκριση των διαχειριστών, που καθορίζουν το πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ μέρους του Προσφέροντα Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για την εκπροσώπηση Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του διαγωνιζόμενου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν οι διαγωνιζόμενοι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ως προς τις Φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται (ασφαλιστική ενημερότητα) από την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων κάθε μια επιχείρηση υποβάλει: Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία των παραγράφων 3.1 έως Δήλωση των επιχειρήσεων που μετέχουν στη σύμπραξη με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη επιχειρήσεις θα συστήσουν σύμπραξη για να αναλάβουν την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ 4

5 Α.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και εκτέλεση της σύμβασης ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο Ευανάγνωστες φωτοτυπημένες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (βυτιοφόρων οχημάτων) εθνικών μεταφορών στο όνομά του Οικονομικού Φορέα ή του επικαλούμενου τρίτου Φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό από την οποία να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα των οχημάτων Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά των ποσοτήτων πετρελαίου προς τους ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφου απαιτείται ένα (1) βυτιοφόρο όχημα ενώ θα πρέπει να προσκομισθούν τουλάχιστον δύο (2) άδειες οχημάτων (βυτιοφόρων οχημάτων) Υπεύθυνη δήλωση σχετική με την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, γραμμένη σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Δηλώσεως Ν.Δ. 1599/86 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.15), για το ότι στις επιχειρήσεις τους δεν μετέχει, με τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγμα αυτό, Βουλευτής Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ( /χιλιόλιτρο) ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ... ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ( /ΗΜΕΡΑ) Η προσφορά θα δοθεί στη βάση διάρκειας δύο (2) ημερολογιακών ημερών ανά παράδοση και θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα του Μεταφορέα. Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τη ΔΕΗ Α.Ε. και θα περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες και επιβαρύνσεις όπως, καύσιμα, ναύλοι πλοίων, έξοδα διαμονής και σίτισης οδηγού, πρόσθετες αμοιβές προσωπικού, εισφορές σε Ταμεία, ασφάλιστρα κ.λ.π., που αναφέρονται στο συνημμένο τύπο σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση που για τη μεταφορά της συμφωνημένης ποσότητας απαιτηθεί και άλλη ημέρα πέραν των δύο (2) ημερολογιακών ημερών τότε στο Μεταφορέα θα καταβάλλεται, πέραν του κομίστρου, και το ημερήσιο κόστος που θα αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του. Για την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν 12 ημέρες πλέον της δεύτερης για το σύνολο των παραδόσεων. Οι προσφερόμενες στην παρούσα Διακήρυξη τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Μεταφοράς, θα είναι καθαρές για τη ΔΕΗ και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων εκτός ΦΠΑ, καθώς και κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Τέλος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς, θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. Σημειώνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για τη μεταφορά του καυσίμου με βυτιοφόρα οχήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και θα προσαρμοστούν μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από σχετική τροποποίησή της. 5

6 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο εξωτερικά του οποίου θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, ο αριθμός Διακήρυξης και η ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς και στον οποίο θα περιέχονται τα εξής: α) τα απαιτούμενα τυπικά και τεχνικά στοιχεία και β) ένας κλειστός φάκελος με την Οικονομική Συνοπτική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου Μεταφορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 των συνημμένων ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 4.2 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών, Πατησίων 27, Αθήνα, 1 ος όροφος, γραφεία ) έγκαιρα, ώστε να πρωτοκολληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εναλλακτικά, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους απευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών κατά το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο της πιο κάτω προθεσμίας υποβολής προσφορών. 4.3 Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: και ώρα 11:15 πμ. 4.4 Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή προφορικά ή που εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 4.5 Η σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4.3 εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών εξασφαλίζει τους διαγωνισμούς μόνο ως προς τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ενώ η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει απέναντί τους οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. 5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 10 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η αποσφράγιση θα γίνει στις και ώρα 11:15 πμ στα γραφεία της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών (Πατησίων 27, γραφείο 110, 1 ος όροφος). 5.2 Η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αποσφραγίζει αρχικά (Α στάδιο) μόνο τον κύριο φάκελο, που περικλείει ολόκληρη την προσφορά, όχι δε και τον ιδιαίτερο φάκελο που αναγράφει τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των προσφορών ως προς τις τυπικές και τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και τις διαχωρίζει σε «Τυπικά και Τεχνικά Αποδεκτές» και «Τυπικά και Τεχνικά Μη Αποδεκτές». 5.4 Οικονομικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι προσφορές εκείνες που κατά το Α στάδιο αποσφράγισης κρίθηκαν αποδεκτές. Για το χρόνο και τον τόπο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (Β Στάδιο), οι έχουσες δικαίωμα συμμετοχής στο Β Στάδιο εταιρείες θα ενημερωθούν εγγράφως από τη ΔΕΗ Α.Ε. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών θα είναι το χαμηλότερο συνολικό τίμημα, το οποίο θα προκύψει για τη μεταφορά του συνόλου της ποσότητας diesel κίνησης ( χιλιόλιτρα) από τα τοπικά λιμάνια στους ΤΣΠ Αμοργού, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου, όπως αυτή κατανέμεται στους τέσσερις ΤΣΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1.1. Συγκεκριμένα το συνολικό τίμημα θα είναι το άθροισμα των ακολούθων τιμημάτων: Α. Τίμημα για μεταφορά στον ΤΣΠ Αμοργού = (2.800 χλτ ) x (.. /χλτ κόμιστρο ΤΣΠ Αμοργού) Β. Τίμημα για μεταφορά στον ΤΣΠ Κύθνου = (2.000 χλτ) x ( /χλτ κόμιστρο ΤΣΠ Κύθνου) Γ. Τίμημα για μεταφορά στον ΤΣΠ Σερίφου = (3.000 χλτ) x (. /χλτ κόμιστρο ΤΣΠ Σερίφου) 6

7 Δ. Τίμημα για μεταφορά στον ΤΣΠ Σίφνου = (4.600 χλτ) x (. /χλτ κόμιστρο ΤΣΠ Σίφνου) Ε. Επιπλέον κόστος ανά ημέρα πλέον της δεύτερης = 12 x (. /ημέρα πλέον της 2ης) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση και τυχόν υποβαλλόμενες δεν εξετάζονται, ούτε αξιολογούνται. 7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποσότητα, που μεταφέρθηκε, εκφραζόμενη σε λίτρα στους 15 o C, θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της επιμέτρησης και της προμέτρησης των δεξαμενών του κάθε ΤΣΠ, μετά την περάτωση της εκφόρτωσης και του τελευταίου βυτιοφόρου οχήματος ανά ταξίδι δεξαμενοπλοίου. Οι μετρήσεις των δεξαμενών θα πραγματοποιούνται από τον ανεξάρτητο επιθεωρητή σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του ΤΣΠ. Τα ελλείμματα θα υπολογίζονται στη συνολική ποσότητα που θα παραδίδεται σε κάθε ταξίδι. Κάθε έλλειμμα πέραν του 0,3% κ.ο. θα παρακρατείται από επόμενη πληρωμή, υπολογιζόμενο ως αξία καυσίμου συν τις επιβαρύνσεις που πληρώνει η ΔΕΗ (φόρους κ.λ.π.) και μεταφορικά. Ο Μεταφορέας ευθύνεται για κάθε ζημιά λόγω καθυστέρησης, που θα προέκυπτε με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία καθώς και για την έγκαιρη και άμεση φόρτωση, μεταφορά και παράδοση του φορτίου, εκτός αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για ανώτερη βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, οπότε θα ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές συνθήκες και ο χρόνος μεταφοράς θα παρατείνεται τόσο όσο διήρκεσε το γεγονός που δημιούργησε την ανώτερη βία. 8. ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Το Κριτήριο Ανάθεσης θα είναι το χαμηλότερο συνολικό τίμημα σε Ευρώ. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα πριν ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του μεταφορικού έργου να ζητήσει από το Μεταφορέα ή τους Μεταφορείς να προσκομίσουν τις πρωτότυπες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος εγκυρότητας των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως η ανάθεση του μεταφορικού έργου, για την έκδοση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, και καταπίπτει, υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε., η κατατεθείσα Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ισοκατανείμει τη μεταφορά υγρών καυσίμων σε περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενους σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρείες προσφέρουν το ίδιο συνολικό τίμημα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των Κοινοπρακτούντων και θα τεθεί διάταξη στους ειδικούς όρους της Σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, και θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής με τη μορφή Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών, η αξία της οποίας ανέρχεται 7

8 σε Εναλλακτικά οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν το ποσό των σε λογαριασμό που θα τους υποδειχτεί από τη ΔΕΗ Α.Ε ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο μειοδότης με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το κείμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στ., αξίας ίσης με το 2 % της δαπάνης κατακύρωσης ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές των παραγρ. 8.4 και 8.5 μπορούν επίσης να εκδοθούν από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχεται με γραμμάτιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της καθορισμένης ημερομηνίας, που αναγράφεται στο FAX που έχει αποσταλεί στο Μεταφορέα, και δεν έχει πραγματοποιηθεί η φόρτωση του πετρελαίου (diesel) η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί τις οποιεσδήποτε αποδεδειγμένες επιβαρύνσεις της από τις προς εξόφληση φορτωτικές του Μεταφορέα και αν αυτό δεν επαρκεί, από την κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία όμως θα αναπληρώνεται αμέσως από το Μεταφορέα με το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε λόγω της παραπάνω αιτίας ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατάθεση: Πατησίων 27 - Γραφείο 111, Τηλέφωνο: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: και ώρα 11:15 πμ. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων των παραγράφων 3.1 και 3.2 των συνημμένων Γενικών Όρων Διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στην Επιτροπή Αποσφραγίσεως της ΔΕΗ Α.Ε., μέσα σε σφραγισμένο φάκελο όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. Οι Γενικοί Όροι Διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο συνημμένο στη Διακήρυξη έντυπο των Γενικών Όρων Όλα τα συνημμένα στη Διακήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης υπερισχύουν, σε περίπτωση συγκρούσεώς τους, με τις διατάξεις των Γενικών Όρων αυτής. 10. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διακήρυξη αυτή συναποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Έντυπο Διακήρυξης Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Γενικοί Όροι Διαγωνισμού (με συνημμένα υποδείγματα) Σχέδιο Δήλωσης Ν.1599/86 (Υπόδειγμα 21.15) Έντυπο Συνοπτικής Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Βέλτιστης Τελικής Οικονομικής Προσφοράς Τύπος σύμβασης (με συνημμένο υπόδειγμα στ). 8

9 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από το Μεταφορέα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η προσφορά πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. 2.2 Η προσφορά πρέπει να είναι κλεισμένη σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον οποίο να περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα: Εγγύηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α) Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων διαγωνισμού και σύμβασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β) Δήλωση αποδοχής της καθοριζομένης στην παρακάτω παράγραφο 4 προθεσμίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.14) Δήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς με μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της Ελλάδας, αν απαιτείται από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης Οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο απαιτείται Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς επίσης και τα κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τυχόν επιπλέον τέτοια στοιχεία ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο με τη φράση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που να αναγράφει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 6 της παρακάτω παραγράφου 3 του όρου Υποβολή προσφορών και στον οποίο να περιέχονται τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία των προσφερομένων υπηρεσιών, δηλαδή: - Προσφερόμενες τιμές μονάδας σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Επισημαίνεται ότι αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα στοιχεία που δίδονται στη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σε αυτά που δίδονται κάπου αλλού, τα πρώτα θα υπερισχύσουν. Για αυτό το λόγο εφίσταται η προσοχή των διαγωνιζομένων στη σωστή και πλήρη συμπλήρωση της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών, Πατησίων 27, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 111) έγκαιρα, ώστε να πρωτοκολληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εναλλακτικά, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους απ ευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών κατά το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο της πιο κάτω προθεσμίας υποβολής προσφορών. 3.2 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή. 9

10 3.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος αναγράφει καθαρά τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τον αριθμό της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον ειδικό όρο «Επισήμανση φακέλων προσφορών». Διευκρινίζεται, ότι δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της προσφοράς το γεγονός ότι, από έξω στο σφραγισμένο φάκελο, αναγράφεται άλλο ονοματεπώνυμο από το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία) εκείνου που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υπογράφει την προσφορά. 3.4 Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία της και έναν δεύτερο φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία. 3.5 Οι σελίδες των οικονομικών στοιχείων θα είναι αριθμημένες. 3.6 Έξω από το φάκελο των οικονομικών στοιχείων θα αναγράφεται η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναφέρονται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα διακριτικά στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός και υλικό). 3.7 Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή προφορικά ή που εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 3.8 Η σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο 3.1 εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών εξασφαλίζει τους διαγωνιζόμενους μόνο ως προς τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει απέναντι τους οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. 4. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Το διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών και είναι δυνατό να παραταθεί με συμφωνία και των δύο μερών (διαγωνιζόμενου και ΔΕΗ Α.Ε.). 4.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 5. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προσφορών είναι σταθερές εφόσον δεν καθορίζεται αναπροσαρμογή στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Όλες οι τιμές του κομίστρου πρέπει να προσφέρονται επί ποινή αποκλεισμού, στο νόμισμα που καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών μονάδας και των συνολικών τιμών, θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές 6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Αναπροσαρμογές των τιμών που προσφέρονται γίνονται δεκτές μόνο εάν προβλέπονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 10

11 7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του κομίστρου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την πλήρη παράδοση του φορτίου. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μεταφορά και θα πρέπει να παραδοθούν στη ΔΕΗ/ΔΥΠ, Χαλκοκονδύλη 22, 4ος όροφος (Γραμματεία, Γραφείο 205) το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής τους. Η πληρωμή προϋποθέτει την υποβολή όλων από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών από την πλευρά των Μεταφορέων (φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα κ.τ.λ.). Σε περίπτωση παράδοσης τιμολογίου αργότερα από την έβδομη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία πληρωμής του, τότε η τελευταία θα μετατοπισθεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις ημέρες καθυστέρησης. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 Ο διαγωνιζόμενος μαζί με τη προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που το κείμενό της θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο χρόνος ισχύος και ο τρόπος υποβολής της καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 8.2 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο ή/και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του. Σε περίπτωση κατακύρωσης στο διαγωνιζόμενο η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η σύμβαση που θα συναφθεί με το διαγωνιζόμενο και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 9. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1 Οι προσφορές να είναι καθ όλα σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στην παρούσα διακήρυξη όρους και να είναι διατυπωμένες με σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη σύγκριση των προσφορών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους. 9.2 Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 9.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ τα μέλη αυτής θα είναι υπεύθυνα, σε ολόκληρο το καθένα ενώπιον της ΔΕΗ Α.Ε., δηλαδή θα ευθύνονται από κοινού αδιαιρέτως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την προσφορά της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αποσφραγίζει αρχικά (Α στάδιο) μόνο τον κύριο φάκελο που περικλείει ολόκληρη την προσφορά, όχι δε και το ιδιαίτερο φάκελο που αναγράφει τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τα αναγραφόμενα στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» (παράγραφο 2) και χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται αντίστοιχα «τυπικά αποδεκτές» ή μη Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι τυπικά αποδεκτές προσφορές. 11

12 Βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρμόδια Υπηρεσία της Επιχείρησης θα διαχωρίσει τις προσφορές σε «Τεχνικά Αποδεκτές Προσφορές» και «Τεχνικά Μη Αποδεκτές Προσφορές» Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης θα αποσφραγίσει (Β στάδιο), τους ιδιαίτερους φακέλους με τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των τεχνικά αποδεκτών Προσφορών (αρχικά ή κατόπιν ενστάσεως αποδεκτών). Στη συνέχεια, θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» (παράγραφος 2) και θα κρίνει τις προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή μη» Οικονομικής αξιολογήσεως τυγχάνουν μόνο οι προσφορές εκείνες που κατά το Β στάδιο αποσφράγισης κρίθηκαν τυπικά αποδεκτές. 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ή τη συμφερότερη προσφορά, όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Στους ειδικούς όρους της διακήρυξης καθορίζεται με σαφήνεια το κριτήριο επιλογής της προσφοράς. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση και τυχόν υποβαλλόμενες δεν εξετάζονται, ούτε αξιολογούνται. 12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η εξάρτηση, με κάθε τρόπο του τιμήματος της προσφοράς που προσφέρονται από τους διαγωνιζόμενους, από την ισοτιμία του Ευρώ με ξένα νομίσματα. 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ισοκατανείμει τη μεταφορά υγρών καυσίμων σε περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενους σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρείες προσφέρουν το ίδιο συνολικό τίμημα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των Κοινοπρακτούντων και θα τεθεί διάταξη στους ειδικούς όρους της Σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. H ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση του μεταφορικού έργου να αυξομειώσει το συνολικό τίμημα μέχρι ενός ποσοστού με αντίστοιχη αυξομείωση της μεταφερόμενης ποσότητας, χωρίς να έχει ο διαγωνιζόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης καθορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί το μεταφορικό έργο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΗ Α.Ε., μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί για αυτό, κάθε έγγραφο νομιμοποιήσεώς του που θα ζητηθεί. Ακόμη, έχει την υποχρέωση να δεχθεί την αντίστοιχη παραγγελία ή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και αν το ζητήσει η ΔΕΗ Α.Ε., να καταθέσει σε αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μέσα στις προθεσμίες που θα ορισθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση του μεταφορικού έργου και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς της. 12

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος που εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο που μετέχει στον με στοιχεία Διαγωνισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού A.E., δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Γενικών και Ειδικών Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οίκου, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Αθήνα... Ο ΔΗΛΩΝ 13

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο υπογεγραμμένος που εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο που μετέχει στον με στοιχεία... διαγωνισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η προσφορά του Οίκου για τον παραπάνω διαγωνισμό, ισχύει για... (*) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. ΑΘΗΝΑ... Ο ΔΗΛΩΝ (*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120). 14

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ... τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΟΣ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22, ΑΘΗΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων που συμμετέχουν σαν Κοινοπραξία, στο Διαγωνισμό αριθ για τη μεταφορά Δ η λ ώ ν ο υ ν ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας, είναι πλήρως υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στη ΔΕΗ A.E. (από κοινού και έκαστος χωριστά), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά τους για την παραπάνω μεταφορά. Για λογαριασμό της Για λογαριασμό της

16 ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία: Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζομένου σας... που εδρεύει ή κατοικεί στην... παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... για τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ.... που θα γίνει από σας στις... για σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτόν, και της παράδοσης απ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για 6 μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 16

17 ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία: Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας: 1)... (2) (3) που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην... ο δεύτερος στην... ο τρίτος στην... και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ A.E. παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... για τη συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. ΔΥΠ που θα γίνει από σας στις... για... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτούς, και της παράδοσης απ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για 6 μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 17

18 ΕΝΤΥΠΟ Δ2/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.15α Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία: Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού σας... που εδρεύει ή κατοικεί στην... και που μετέχει στο Διαγωνισμό με (1) που εδρεύει (ουν) ή κατοικεί (ουν) ως Κοινοπραξία της οποίας κάθε μέλος ευθύνεται «εις ολόκληρον» έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... για τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ.... που θα γίνει από σας στις... για... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του ως μέλους της παραπάνω Κοινοπραξίας στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτόν, και της παράδοσης απ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοδήποτε από τα εις ολόκληρον ευθυνόμενα ΠΡΟΣΩΠΑ, παρέβη οποιοδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για 6 μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. (1) Συμπληρώνεται η επωνυμία των λοιπών συμμετασχόντων στην Κοινοπραξία. 18

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Μετά το έντυπο κείμενο μίας τέτοιας δήλωσης, να προσθέτονται κάθε φορά τα παρακάτω: 1. Προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 1.1 Στην εταιρία με την επωνυμία... έργα διευθυντή, διοικητικού και νομικού συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω: Διευθυντής: ο... Μέλη Διοικ. Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι: οι... Νομικοί Σύμβουλοι: οι 1.2 Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 2. Προκειμένου περί προσωπικών εταιριών (ομορρύθμων ή ετερορρύθμων) Ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι 1.1 και 1.2 καθώς και οι ακόλουθοι παράγραφοι: 2.1 Τα ομόρρυθμα (ή / και) ετερόρρυθμα μέλη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: (α)... (β)... (γ) Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 3. Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων 3.1 Δεν είμαι Βουλευτής. 3.2 Στην Επιχείρησή μου έργα Διευθυντή, διοικητικού ή νομικού συμβούλου εκτελούν μόνο οι παρακάτω: Διευθυντής: ο κ... Διοικητικοί Σύμβουλοι:... Νομικοί Σύμβουλοι: Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 19

20 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠ/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΧΙΚΗ) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ) Τιμές σε Ευρώ/χλτ (Αριθμητικώς) Τιμές σε Ευρώ/χλτ (Ολογράφως) 2. ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 2ης 12 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.:.... ΑΡΙΘΜΟΣ FAX:.. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 20

21 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠ/ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ) Τιμές σε Ευρώ/χλτ (Αριθμητικώς) Τιμές σε Ευρώ/χλτ (Ολογράφως) 2. ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 2ης 12 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.:.... ΑΡΙΘΜΟΣ FAX:.. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 21

22 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΥΠ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.... Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (με δ.τ. ΔΕΗ ή ΔΕΗ Α.Ε. ), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτή την περίπτωση από..., που στο εξής θα αποκαλείται ή ΔΕΗ ή η Επιχείρηση ή ο Αποστολέας και αφ ετέρου της εταιρείας... που έχει έδρα..., που εκπροσωπείται νόμιμα στη σύμβαση αυτή από... και στο εξής θα αποκαλείται o Μεταφορέας ή o Ανάδοχος συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω: 1. Η Επιχείρηση αναθέτει με τη σύμβαση αυτή στο Μεταφορέα και αυτός αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να μεταφέρει με επαρκή και κατάλληλα μέσα, υλικά της Επιχείρησης κατά τρόπο τέλειο και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της σύμβασης αυτής. 2. Ρητά συμφωνείται ότι οι όροι αυτής της σύμβασης θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και ότι η ισχύς τους δεν μπορεί να αναιρεθεί από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτή. Συνεπώς τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να επικαλεστούν οποιαδήποτε συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτή τη σύμβαση και οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή συμφωνίες, έγγραφες ή προφορικές, που έγιναν πριν υπογραφεί αυτή η σύμβαση, θεωρούνται ότι ανακλήθηκαν και ότι είναι άκυρες και στερούνται οποιασδήποτε ισχύος. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους οι οποίοι πήραν από ένα πρωτότυπο ο καθένας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Συνημμένα: - Όροι της σύμβασης. 22

23 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο της Συμβάσεως O Μεταφορέας αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, τη ρητή υποχρέωση να εκτελεί με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα, μεταφορά πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο στις εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Αμοργού, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου της ΔΕΗ, για το χρονικό διάστημα από έως Ειδικότερα η κατανομή της ποσότητας πετρελαίου ανά προορισμό και οι ενδεικτικές ποσότητες, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για την Επιχείρηση, είναι οι εξής: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλτ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Η αναγγελία των φορτώσεων θα γίνεται με σχετικό FAX ή ηλεκτρονικό μήνυμα, προς το Μεταφορέα, από τη ΔΥΠ της ΔΕΗ Α.Ε (κα Μαντά Ελένη τηλ και Γούλας Γεώργιος τηλ Οι φορτώσεις του πετρελαίου θα γίνονται τις καθορισμένες ημερομηνίες που αναγράφονται στα FAX ή ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί στο Μεταφορέα, με βυτιοφόρο όχημα από τα λιμάνια των νήσων Αμοργού, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου και το πετρέλαιο θα μεταφέρεται στους κατά τόπους ΤΣΠ, ενώ ρητά απαγορεύονται οι ενδιάμεσες μεταφορτώσεις. Η συνήθης διάρκεια υλοποίησης κάθε μεταφοράς θα είναι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της φόρτωσης του βυτιοφόρου οχήματος από το δεξαμενόπλοιο. Η μεταφορά του πετρελαίου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των ΤΣΠ Αμοργού, Κύθνου, Σερίφου και Σίφνου της ΔΕΗ Α.Ε. Με δεδομένο ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν, κατά την κρίση και τις ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε., να αυξηθούν, να μειωθούν ή και να μηδενιστούν για κάποιο προορισμό και για οποιαδήποτε αιτία, η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Μεταφορέα για το λόγο αυτό. Άρθρο 2 Είδος υπηρεσιών και υποχρεώσεις Μεταφορέα 2.1. Οι υπηρεσίες, τις οποίες έχει υποχρέωση να προσφέρει ο Μεταφορέας, περιλαμβάνουν χωρίς εξαίρεση, όλες τις εργασίες, πράξεις, ενέργειες που απαιτούνται για τη γρήγορη, 23