ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άννα Κοκκινάκη ανιήλ, Αικατερίνη Ευµορφοπούλου Εργαστήριο Οικοδοµικής και οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχ/κών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ , Μαρία ανιήλ ιπλ. Αρχιτ. Μηχ. MArch ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενεργειακή αναβάθµιση των υφιστάµενων κτιρίων είναι ένα σηµαντικό βήµα για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα της χώρας µας. Η παρούσα εργασία αφορά στις ενέργειες που έγιναν για τον περιορισµό των ενεργειακών αναγκών και τη βελτίωση των συνθηκών του εσωκλίµατος αλλά και του µικροκλίµατος µιας υφιστάµενης µονοκατοικίας στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης. Κατόπιν ενεργειακού ελέγχου της υφιστάµενης κατάστασης της κατοικίας και µετά από την εκτίµηση των περιβαλλοντικών συνθηκών προτείνονται µέτρα βελτίωσης της θερµοπροστασίας του κελύφους και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Περαιτέρω ελέγχονται τα ενεργειακά οφέλη που προέκυψαν στην κατανάλωση καυσίµων της κατοικίας και στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης του χώρου, µε την µέχρι σήµερα πραγµατοποίηση του πρώτου σταδίου των επεµβάσεων και αξιολογούνται συγκριτικά τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από τα επόµενα στάδια επεµβάσεων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσπάθεια για την επίτευξη συνθηκών θερµικής άνεσης στα κτίρια µε το µικρότερο δυνατόν ενεργειακό κόστος, οδήγησαν τη χώρα µας όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολιτική περιορισµού της κατανάλωσης ενέργειας µέσω των Κανονισµών θερµικής µόνωσης των κτιρίων. Περαιτέρω, η συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για την εξοικονόµηση φυσικών πόρων παράλληλα µε την απαίτηση µείωσης των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις, έχουν οδηγήσει στην αναµόρφωση της ενεργειακής πολιτικής και στην προσπάθεια ενεργειακής πιστοποίησης των νεοαναγειρόµενων αλλά και των υφιστάµενων κτιρίων. Ο λόγος αυτός οδήγησε επίσης στον έλεγχο και την ενεργειακή αναβάθµιση διώροφης µονοκατοικίας σε συγκρότηµα εν σειρά µονοκατοικιών στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης. Οι ενεργειακοί υπολογισµοί που διεξήχθησαν στις συγκεκριµένες κατοικίες στηρίχθηκαν στον ισχύοντα σήµερα Ελληνικό Κανονισµό Θερµοµόνωσης, και στη µεθοδολογία υπολογισµού του ενεργειακού ισοζυγίου, όπως δίδεται από τις διατάξεις του γερµανικού Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Ελήφθησαν επίσης υπ όψη τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής της Θεσσαλονίκης και οι συνιστώσες του τοπικού µικροκλίµατος. Οι προτεινόµενες λύσεις υπακούουν στους Κανονισµούς αλλά και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις επεµβάσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.1 Ισχύοντες κανονισµοί Σχετικά µε την ενεργειακή συµπεριφορά και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αυτό που ισχύει σήµερα στην Ελλάδα είναι ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης του 1979 /1/. Ο Κανονισµός αυτός είναι ήδη ξεπερασµένος και δεν καλύπτει, βέβαια, όλο το κτιριακό απόθεµα των πόλεων. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια που δεν ανταποκρίνονται καν στις διατάξεις αυτού του Κανονισµού, είτε γιατί η άδεια τους είχε εκδοθεί πριν από την ισχύ του (Ιούλιος 1979), είτε γιατί ο έλεγχος των κατασκευών είναι ελλιπής, είτε ακόµα για λόγους κακώς εννοούµενης από τους κατασκευαστές οικονοµίας, που παραλείπουν τα απαιτούµενα από τις τεχνικές

2 προδιαγραφές θερµοπροστατευτικά µέτρα. Επίσης, συµβαίνει συχνά, δοµικά υλικά µε θεωρητικά πιστοποιηµένη ποιότητα, να µην ανταποκρίνονται σωστά όταν τοποθετούνται στο κτίριο λόγω πληµµελούς εφαρµογής. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες της Κοινότητας η αναθεώρηση των Κανονισµών Θερµοµόνωσης συντελείται βαθµηδόν. Στη Γερµανία, µετά την αναθεώρηση του DIN 4108 (1992) /2/, ισχύει νέος Κανονισµός Θερµοµόνωσης /3/. Αλλά και στις άλλες χώρες, όπως π.χ. στο Ηνωµ. Βασίλειο ισχύουν ήδη Κανονισµοί για µία ενεργειακή πλέον εκτίµηση των κτιρίων και των επιµέρους δοµικών στοιχείων τους, ως ένα περαιτέρω βήµα από τους µέχρι πρότινος ισχύοντες Κανονισµούς θερµοπροστασίας των κτιρίων. Στην Ελλάδα έχει εξαγγελθεί ήδη από το 1998 ότι θα καθιερωθεί η ενεργειακή βαθµονόµηση και ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων µε την έκδοση του Κανονισµού για την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας στα κτίρια ΚΟΧΕΕ /4/. Όµως, παρά την εξαγγελία, οι διατάξεις του παραπάνω Κανονισµού δεν έχουν περάσει ακόµα σε επίπεδο θεσµοθετηµένηςεφαρµογής στα κτίρια και στα οικιστικά σύνολα. Με την επικείµενη όµως εφαρµογή του αλλά και για λόγους οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς, έχουν γίνει πλέον κοινή συνείδηση και πρακτική η προσπάθεια αναµόρφωσης της λειτουργίας των υφισταµένων κτιρίων σύµφωνα µε τα νέα ενεργειακά δεδοµένα, καθώς και η συµµετοχή στο σχεδιασµό των νέων κτιρίων των συνιστωσών του τοπικού κλίµατος, δηλαδή των παραγόντων της βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής /5/. 2.2 Υφιστάµενα κτίρια Ο ισχύων στη χώρα µας Κανονισµός Θερµοµόνωσης δεν απαιτεί θερµοµόνωση για τα προϋφιστάµενα του 1979 κτίρια, ακόµα και µετά την όποια ανακαίνιση. Ο ΚΟΧΕΕ έρχεται να συµπληρώσει αυτό το κενό. Αντίθετα ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης της Γερµανίας δεν επιτρέπει ανακαίνιση των κτιρίων και αλλαγή χρήσης χωρίς να ικανοποιούνται οι νέες διατάξεις κατανάλωσης ενέργειας. Ευτυχώς και στη χώρα µας το ελεύθερο εµπόριο, ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της αγοράς, διαθέτει αυτή τη στιγµή µία πληθώρα δοµικών προϊόντων και δοµικών υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρµοζόµενα σωστά στο κτίριο, µπορούν να συµβάλλουν στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης µε το χαµηλότερο ενεργειακό κόστος. Επιπρόσθετα οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ένοικοι έχουν πλέον καταλάβει ότι η ενεργειακή αναβάθµιση ενός κτιρίου µπορεί να εξοικονοµήσει χρήµα και να προσφέρει ποιότητα ζωής. 2.3 Η συµβολή της βλάστησης Θάµνοι, δέντρα και φύτευση επηρεάζουν το µικροκλίµα µέσα και έξω από το κτίριο, και συνεισφέρουν στη θερµική του άνεση και στην υγιεινή. Συνήθως χρησιµοποιούνται για την αισθητική τους συµβολή στο χώρο, για την ευεξία που προσφέρουν µαζί µε το πολύτιµο οξυγόνο και για τη συµµετοχή τους στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και παραβλέπεται ο ρόλος τους ως βασικού συντελεστή του ενεργειακού σχεδιασµού. Ο τύπος, και τα χαρακτηριστικά της φύτευσης γύρω από ένα κτίριο, επηρεάζουν την έκθεσή του στον ήλιο και τον άνεµο, και εποµένως τις συνθήκες άνεσης και την κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση το χειµώνα, για την ψύξη το καλοκαίρι και συχνά και την κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση του τεχνητού φωτισµού. Τα φυτά µπορούν να λειτουργήσουν ως ανεµοφράκτες για το χειµώνα, ελέγχοντας την κίνηση του αέρα, ως στοιχεία σκιασµού και δροσισµού ρυθµίζοντας την έκθεση του κτιρίου στην ηλιακή ακτινοβολία και παρέχοντας ψύξη µε την εξάτµιση από το φύλλωµά τους το καλοκαίρι, και ως φίλτρα του φυσικού φωτός όλο το χρόνο. Λειτουργούν επίσης ως φίλτρα σκόνης, προστατεύουν από τη διάβρωση, µειώνουν το θόρυβο, τη µόλυνση της ατµόσφαιρας, την οπτική όχληση και δηµιουργούν ιδιωτικότητα.

3 3. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3.1 Τοπογραφία Η υπό εξέταση κατοικία αποτελεί µέρος ενός συγκροτήµατος έξι διώροφων σε σειρά µονοκατοικιών, στο τελευταίο οικόπεδο ενός οικοδοµικού τετραγώνου στο όριο του σχεδίου πόλεως, στην Β περιοχή του Πανοράµατος σε υψόµετρο ~ 300 m από τη θάλασσα. Το συγκρότηµα αναπτύσσεται κατά µήκος του άξονα Ανατολή- ύση. Λόγω της διάταξης του οικοδοµικού τετραγώνου αλλά και της ανεµπόδιστης θέας προς το δάσος και τη Θεσ/νίκη, η κύρια όψη του συγκροτήµατος διατάχθηκε υποχρεωτικά µε Βόρειο προσανατολισµό. Η περιοχή ήταν και είναι πευκόφυτη. Μετά τον περιµετρικό δρόµο του οικοπέδου το έδαφος αποκτά απότοµη κλίση και διαµορφώνεται περιµετρικά σε µία βαθιά χαράδρα που αγκαλιάζει την ανατολική και τη βόρεια πλευρά γύρω από το Ο.Τ. µε Β κατεύθυνση της χαράδρας προς τα κατάντι. Η θερµοκρασιακή διαφορά µε την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 2 µε 3 Κ προς τα κάτω. Η χαράδρα µε την Β κατεύθυνση αποτελεί την κοίτη του ισχυρού Β ανέµου που πνέει στην περιοχή, του Βαρδάρη. Και από την ανατολική πλευρά όµως το συγκρότηµα προσβάλλεται επίσης από ένα ψυχρό άνεµο, γνωστό ως Χορτιάτης. 3.2 Το κτίριο Υφιστάµενη κατάσταση Τα κτίσµατα του συγκροτήµατος είναι έξι διώροφες µονοκατοικίες. Η κατασκευή τους είχε αρχίσει στο τέλος του 1978 δηλαδή πριν από την εφαρµογή του Ελληνικού Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Είναι κτισµένα σε σειρά, σε επαφή µεταξύ τους, µε κάτοψη τεθλασµένη που δηµιουργεί εισέχουσες και εξέχουσες γωνίες (σχ. 1). Η κάτοψη κάθε κατοικίας είναι ~ 80 m² και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και υπόγειο, που λόγω της εδαφικής κλίσης είναι ισόγειο από τη βορινή πλευρά. Η αναλογία της περιβάλλουσας επιφάνειας κάθε µονοκατοικίας προς τον περιεχόµενο όγκο κυµαίνεται από Α/V = 0.58 για τη γωνιακή κατοικία έως Α/V = 0.44 για τη µεσαία. (Πιν. 1) Τα θερµοπροστατευτικά µέτρα που είχαν ληφθεί κατά το στάδιο της κατασκευής, ήταν: - ιπλά συρόµενα κουφώµατα αλουµινίου σε όλες τις όψεις µε εξωτερικά ρολά - ιαµόρφωση µονωτικών στρώσεων στο δώµα µε αφρό πολυουρεθάνης, στρώση ελαφροσκυροδέµατος για τις κλίσεις και τελική επίστρωση µωσαϊκού. - Μονωτική στρώση από διογκωµένη πολυστερίνη στο δάπεδο του υπογείου. - Θερµοχωρητικές µάζες στο εσωτερικό: πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος, τοίχοι από οπτόπλινθους µαρµάρινα και ξύλινα δάπεδα. - Υγροµόνωση και περιµετρική προστασία στα τοιχεία µέσα στο έδαφος. - Υλικά στις όψεις ανθεκτικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής. - Οριζόντια προστεγάσµατα στα ανοίγµατα και περσίδες ή κουρτίνες εσωτερικά. - Χρήση της κεντρικής θέρµανσης για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης εν εξασφαλίστηκαν κατά την κατασκευή η καλή σφράγιση των περιµετρικών αρµών των κουφωµάτων, τα αεροστεγή κιβώτια των ρολών των παντζουριών και η µόνωση της τοιχοποιίας πίσω από την ορθοµαρµάρωση. Η ρύθµιση του συστήµατος θέρµανσης που είναι ατοµικό για κάθε κατοικία προβλέφθηκε µέσω ευαίσθητου συστήµατος θερµοστατών Οι συνθήκες του εσωτερικού χώρου Η υπό εξέταση κατοικία στο ΒΑ άκρο του συγκροτήµατος, είναι ενεργειακά η πλέον δυσµενής λόγω της γωνιακής θέσης της και έχει τις δύο κύριες όψεις προσανατολισµένες στο Βορρά και την Ανατολή µε ποσοστό ανοιγµάτων αντίστοιχα f Β = 45% και f Α = 36%. Η δυτική πλευρά εφάπτεται κατά το µεγαλύτερο τµήµα της µε την όµορη µεσαία κατοικία και µόνο η πλευρά γειτνίασης µε το διπλανό οικόπεδο δηλαδή η πλευρά του ακάλυπτου έχει νότιο

4 προσανατολισµό, όµως για λόγους εσωτερικής διάταξης είναι κλειστή στο Νότο εκτός από το άνοιγµα της εισόδου. Με τα ανοίγµατα της βόρειας και της ανατολικής πλευράς υπάρχει άπλετος φωτισµός στους χώρους σε όλη τη διάρκεια του έτους αλλά και σηµαντικές θερµικές απώλειες στην ψυχρή εποχή. Οι περισσότερες απώλειες προέρχονταν από τα κουφώµατα και κατά κύριο λόγο από τους περιµετρικούς αρµούς και τα κουτιά των ρολών, κυρίως όταν φυσούσαν οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή, ο Βαρδάρης αλλά και ο ανατολικός άνεµος. Η φυσιολογική φθορά από τη χρήση και το χρόνο ήταν ιδιαίτερα εµφανής στη λειτουργία και την απόδοση των κουφωµάτων. Ιδιαίτερα εκτεθειµένη στις καιρικές συνθήκες είναι η βόρεια όψη µε µήκος 7.20 m, µε ένα µεγάλο 4/φυλλο κούφωµα διαστάσεων 2.20 x 5.00 στους δύο κατώτερους ορόφους. Ο χαµηλός φράκτης από φυτά στο βορινό όριο του οικοπέδου δεν βοηθά ικανοποιητικά. Από την ανατολική όψη η κατάσταση ήταν καλύτερη. Τα κουφώµατα στην πλευρά αυτήν είναι µικρότερα, 3 µεµονωµένα, και τα ψηλά δένδρα που υπάρχουν µειώνουν αρκετά την ταχύτητα του ανατολικού ανέµου (σχ. 1). Στους χώρους του ορόφου η κατάσταση προέκυπτε ιδιαίτερα δυσµενής το καλοκαίρι εξ αιτίας του δώµατος που αν και µονωµένο ανέπτυσσε υψηλές θερµοκρασίες, ιδίως κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, της τάξεως των C. Ευεργετικός σ' αυτή την περίπτωση ήταν ο νυχτερινός διαµπερής- αερισµός µέσω των ανοιγµάτων του ορόφου. Ένα άλλο φαινόµενο δυσµενές στην περίοδο θέρµανσης ήταν η λειτουργία του κλιµακοστασίου ως καµινάδας ελκυσµού και δηµιουργίας ρεύµατος αέρα στο χώρο από το υπόγειο προς το δώµα που χαµήλωνε τη θερµοκρασία του χώρου και δηµιουργούσε αίσθηµα µη άνεσης στην περιοχή. Με δεδοµένο και το υψηλό κόστος θέρµανσης, (5.500 λίτρα πετρελαίου το χρόνο), προέβαλε πλέον επιτακτική η ανάγκη ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθµισης της εν θέµατι γωνιακής διώροφης κατοικίας. Ο σκοπός ήταν η βελτίωση των συνθηκών άνεσης και ο περιορισµός των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Ως απώτερος στόχος τέθηκε η επέµβαση αυτή να αποτελέσει µία πιλοτική λύση που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες κατοικίες του συγκροτήµατος. Σχ. 1 Το συγκρότηµα των κατοικιών. Γωνιακή κατοικία: Υπάρχουσα και προτεινόµενη διαµόρφωση

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α W+F Α W Α F Α D Α G Α V A/V A N Km Km επιτρ. f N f E f S N/Ε/S 0.32xV % % % Γωνιακή 263,5 203,3 60,23 79,2 79,2 421,9 724,7 0, ,9 1,936 0, Μεσαία 158,5 114,3 44,17 79,2 79,2 316,9 724,7 0, ,9 1,585 0, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ήδη από το 1999 µε την προοπτική της ενεργειακής αναβάθµισης των κατοικιών ξεκίνησε ο έλεγχος των θερµικών απωλειών της κατοικίας. Ελήφθησαν θερµογραφήµατα του περιβλήµατος (Φεβρ. 1999). Τα θερµογραφήµατα αυτά έδειξαν αρκετά χαµηλές θερµοκρασίες και σηµαντικές απώλειες από τα κουφώµατα της βόρειας όψης και την περιοχή των κουτιών των ρολών. (Σχ. 2) Με εξωτερική θερµοκρασία 2,1 o C η µέση επιφανειακή θερµοκρασία ήταν ~ 11,6 C για το εσωτερικό κούφωµα και ~ 7 C για το εξωτερικό. Η θερµοκρασία µέσα στο χώρο ήταν 16 C. Ο έλεγχος βάσει του ισχύοντος Κανονισµού θερµοµόνωσης έδωσε επίσης συντελεστές θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων πολύ πιο πάνω από τους επιτρεπόµενους. Μόνο το δώµα και το δάπεδο του υπογείου ήταν στα επιτρεπόµενα όρια (Πιν 2). 4.1 Ενεργειακό ισοζύγιο της κατοικίας και ανάγκες σε θέρµανση Για την εκτίµηση υπολογιστικά των αναγκών σε θέρµανση της κατοικίας και τη σύγκριση της υφιστάµενης κατάστασης µε τις προτάσεις που θα ακολουθούσαν υπολογίσθηκε το ενεργειακό ισοζύγιο της κατοικίας, σύµφωνα µε τη Μέθοδο του Ενεργειακού Ισοζυγίου του Γερµανικού Κανονισµού Θερµοµόνωσης /3/. Χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις βαθµοηµέρες και τις τιµές έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας /6/, /7/. Χρησιµοποιήθηκε ο τύπος: Q H = 0.90 x (Q T + Q L ) (Q I + Q S ) kwh/έτος /3/ Όπου: Q H οι ετήσιες ανάγκες σε θέρµανση της κατοικίας kwh/έτος Q T οι απώλειες θερµότητας λόγω αγωγιµότητας από το κέλυφος kwh/έτος Q L οι απώλειες θερµότητας λόγω αερισµού σε kwh/έτος Q I τα εσωτερικά θερµικά κέρδη kwh/έτος τα ηλιακά κέρδη από τα παράθυρα σε kwh/έτος Q S Σχ. 2 Θερµογράφηµα εξωτ.υαλοστασίου πριν από την ανακαίνιση

6 Οι απώλειες θερµότητας λόγω αγωγιµότητας του κελύφους προέκυψαν για αριθµό βαθµοηµερών (t i - t α ) d = Q T = 24/ k m F ολ. = 45,6 k m F ολ. όπου k m F ολ = Η Τ kw/k η ειδική απώλεια θερµότητας, λόγω αγωγιµότητας, του κελύφους Οι απώλειες θερµότητας λόγω αερισµού ελήφθησαν ως: Q L = 0.34 β 45,6 V L kwh/έτος όπου 0.34 η ειδική θερµοχωρητικότητα του αέρα σε Wh/m³ και β ο αριθµός των εναλλαγών του αέρα του χώρου h -1 µέσω των κουφωµάτων. Ελήφθη συνολικός βαθµός διαπερατότητας σε ενέργεια των ανοιγµάτων g Fi = z Fi g /3/. Ελήφθη συντελεστής χρήσης ηλιακών κερδών 0.46 και προέκυψε: Q S = (0.46 J j g F i A F I j ) kwh/έτος Τα εσωτερικά κέρδη ελήφθησαν: Q i = 8 V (kw/h/έτος) 4.2 Υφιστάµενη κατάσταση Για τον υπολογισµό των αναγκών σε θέρµανση της αρχικής κατάστασης ο συντελεστής θερµοπερατότητας των δύο επάλληλων κουφωµάτων ελήφθη K F = 3.5 W/m² k /1/. Η τιµή αυτή επιβεβαιώθηκε και από τις µετρήσεις της θερµοκρασίας του χώρου και των επιφανειακών θερµοκρασιών των υαλοστασίων που έδωσαν τα θερµογραφήµατα. Η τιµή του συντελεστή σε αλλαγές αέρα ελήφθη 1,7 h -1 περίπου διπλάσια από ότι σε ένα πλήρως σφραγισµένο και στεγανό κούφωµα. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έδωσαν τις τιµές του Πίνακα 2 ως ετήσιες ανάγκες σε θέρµανση (αρχική κατάσταση). Η κατανάλωση, λίτρα πετρελαίου, όπως υπολογίσθηκε, βρέθηκε πολύ κοντά στην πραγµατική κατανάλωση της κατοικίας που ήταν λίτρα ετησίως. 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 5.1 Προτεινόµενες λύσεις Λαµβάνοντας υπ' όψη την υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και την αστοχία στη λειτουργία των κουφωµάτων, όπως προηγουµένως αναλύθηκε, καθώς και τις υψηλές τιµές των συντελεστών θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων, και του k m, (Πιν.1), αποφασίσθηκαν επεµβάσεις στο κέλυφος για την ανακαίνιση των όψεων και τον περιορισµό των ενεργειακών αναγκών. Η όλη προσπάθεια επικεντρώθηκε στη βελτίωση της θερµοπροστασίας του κελύφους µε την αλλαγή των κουφωµάτων και την προσθήκη µόνωσης στο δώµα µε τη µορφή ανεστραµµένου ή φυτεµένου δώµατος, καθώς και στη βελτίωση του µικροκλίµατος του συγκροτήµατος µε τη συµβολή της βλάστησης στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Λόγω της ύπαρξης ορθοµαρµάρωσης στο σύνολο σχεδόν των όψεων κρίθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και µάλλον ανέφικτη η προσθήκη µόνωσης στην περιµετρική τοιχοποιία.. Εξαιτίας του οικονοµικού κόστους αποφασίσθηκε οι προτεινόµενες επεµβάσεις να γίνουν σταδιακά. Σε πρώτη φάση αλλάζουν τα κουφώµατα της βόρειας όψης. Ακολουθεί η αλλαγή των υπόλοιπων κουφωµάτων και η προσθήκη µόνωσης στο δώµα. Ως ανεξάρτητη χρονικά προτάθηκε η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που εξάλλου έχει πολύ µικρή οικονοµική επιβάρυνση. Στα επόµενα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόµενες επεµβάσεις και αναφέρονται τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα Αντικατάσταση κουφωµάτων ανακαίνιση όψεων. Προσδοκώµενα οφέλη Η συνεισφορά της αντικατάστασης των παλαιών κουφωµάτων µε κουφώµατα σύγχρονου σχεδιασµού, θερµοµονωτικά και αεροστεγή, εµφανίζεται στις τιµές του πίνακα 2. Ως δεδοµένο ελήφθησαν συρόµενα κουφώµατα αλουµινίου µε διπλό µονωτικό υαλοπίνακα

7 και θερµική διακοπή. Ελήφθη συντελεστής θερµοπερατότητας Κ F = 2.9 W/m² k και β=0.8 h 1 για την αλλαγή όλων των κουφωµάτων και β = 1 h 1 για την αλλαγή των κουφωµάτων µόνο της βόρειας όψης. H επίλυση της εξίσωσης του ενεργειακού ισοζυγίου για τη γωνιακή κατοικία έγινε για όλες τις θεωρούµενες περιπτώσεις επεµβάσεων. Η κατανάλωση ενέργειας για την αρχική κατάσταση κρίνεται αρκετά υψηλή /3/. Η πρόταση Α που αφορά την αντικατάσταση των κουφωµάτων όλων των όψεων ελάττωσε την κατανάλωση κατά 40 kwh/m² δηλαδή κατά ποσοστό 29 %. Η πρόταση Α1 που αφορά την ανακαίνιση µόνο της βόρειας όψης έδωσε κατανάλωση 149 kwh/m² δηλαδή 19,4 % λιγότερο από την αρχική κατάσταση. Την µεγαλύτερη µείωση των αναγκών σε θέρµανση, όπως ήταν αναµενόµενο, έδωσε η περίπτωση χρήσης κουφωµάτων µε µονωτικά υαλοστάσια χαµηλής θερµοπερατότητας, µε χαµηλό δείκτη εκπεµψιµότητας και πλήρωση του κενού των τζαµιών µε βαρύ αέριο, στα οποία ο συντελεστής θερµοπερατότητας ελήφθη Κ F = 1,9 W/M² k (Πρόταση Γ). Αντίστοιχη λύση θεωρήθηκε και η περίπτωση χρήσης εσωτερικών πετασµάτων νυχτερινής µόνωσης στα υαλοστάσια. Ακόµα όµως και µε την χρήση κουφωµάτων µε συντελεστή Κ F < 2,0 η απουσία µόνωσης στο σύνολο των περιµετρικών τοίχων οδηγεί τον µέσο συντελεστή θερµοπερατότητας του κελύφους Κ m πάνω από την επιτρεπόµενη τιµή /1/ και την ετήσια κατανάλωση σε ενέργεια (kwh/m²) σε σχετικά υψηλά όρια. Αντίθετα µία µεσαία κατοικία του συγκροτήµατος µε τις ίδιες συνθήκες µόνωσης, φαίνεται να µπορεί να προσεγγίσει την τιµή κατανάλωσης 79 kwh/m² µε την χρήση ενός αξιόπιστου κουφώµατος αλουµινίου µε θερµική διακοπή και διπλό µονωτικό υαλοπίνακα (Πιν. 2). Προκύπτει σαφώς πλεονεκτική η θέση των µεσαίων κατοικιών έναντι των γωνιακών, από την άποψη των θερµικών απωλειών, λόγω µικρότερης εκτεθειµένης περιµέτρου. Θετικό για τις µεσαίες κατοικίες είναι επίσης η ύπαρξη πλευράς µε ανοίγµατα στο Νότο (πλευρά ακαλύπτου). ΠΙΝ. 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑ K F K m K D β ΕΤΗΣ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣ.ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ W/m 2.Κ W/m 2.K W/m 2.K h -1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ (kwh/έτ) kwh / M 2. έτος ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,936 0,471 1, ,31 Γωνια- ΠΡΟΤΑΣΗ (Α1) ΕΠΕΜΒ ,895 0,471 1, ,39 κή ΠΡΟΤΑΣΗ Α ,849 0,471 0, ,55 κατοι- ΠΡΟΤΑΣΗ Β ,810 0,262 0, ,47 κία ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ,672 0,262 0, ,74 ΥΦΙΣΤ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,585 0,471 1, ,15 Μεσαία ΠΡΟΤΑΣΗ A ,508 0,471 0, ,91 κατοι- ΠΡΟΤΑΣΗ B ,455 0,262 0, ,83 κία ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ,327 0,262 0, ,43 ΠΡΟΤΑΣΗ Α1 Αντικατάσταση κουφωµάτων µόνο της βόρειας όψης ΠΡΟΤΑΣΗ Α Αντικατάσταση όλων των κουφωµάτων ΠΡΟΤΑΣΗ Β Αντικατάσταση κουφωµάτων + Προσθήκη ανεστραµµένου δώµατος ΠΡΟΤΑΣΗ Γ Αντικ. κουφωµάτων + Προσθήκη ανεστρ. δώµατος + Νυχτερινή µόνωση ή Κ F < 2,0 W/m² K Η περίπτωση του απλού ανεστραµµένου δώµατος Η προσθήκη απλού ανεστραµµένου δώµατος ελαχιστοποίησε περαιτέρω τις ανάγκες σε θέρµανση κατά 3 kwh/m². Η διαφορά αυτή είναι σχετικά µικρή. Τα οφέλη όµως από επέµβαση στο δώµα µπορεί να προκύψουν ιδιαίτερα σηµαντικά, για την εναλλακτική λύση προσθήκης φυτεµένου δώµατος, όπως αναλύεται κατωτέρω.

8 5.1.3 Προσθήκη φυτεµένου δώµατος. Μία πρόταση για την ενεργειακή αναβάθµιση του δώµατος είναι η εγκατάσταση κήπου πάνω από το υφιστάµενο, όπως αυτό έχει περιγραφεί στην ενότητα 3.2. Tα διαθέσιµα, όµως, από τη στατική µελέτη φορτία επιτρέπουν την κατασκευή µόνον ενός κήπου µικρών απαιτήσεων /8/. Αυτό σηµαίνει, έναν κήπο για χαµηλή βλάστηση, ύψους φυτών µόλις 30 cm, µε αποστραγγιστική στρώση από διογκωµένη άργιλο πάχους 6 cm, φίλτρο από γεωύφασµα και κηπευτικό-βιοµηχανικό χώµα πάχους 12cm. H ύπαρξη της επικάλυψης µε µωσαϊκό παρέχει πλήρη ασφάλεια από τις ρίζες των φυτών, αν και η τοποθέτηση στεγανωτικής στρώσης ειδικής για κήπους στα δώµατα κρίνεται απαραίτητη (σχ. 3). Σχ. 3 Φυτεµένο δώµα Προτεινόµενη λύση Ενεργειακά χαρακτηριστικά του φυτεµένου δώµατος Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του φυτεµένου δώµατος είναι η ήπια κατανοµή των θερµοκρασιών στις διαδοχικές του στρώσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση µε ένα συµβατικό δώµα, όπου παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις. Tο κηπευτικό τµήµα του φυτεµένου δώµατος παίζει ανασταλτικό ρόλο στις έντονες επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Το φυτεµένο δώµα συµβάλλει σηµαντικά και στον περιορισµό του θερµοκρασιακού εύρους µεταξύ χειµώνα και θέρους, περιορίζοντας τις θερµικές καταπονήσεις του δοµικού στοιχείου σε αντίθεση µε ένα συµβατικό δώµα που µε την υψηλή δέσµευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει ένα ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος σχεδόν τριπλάσιο του φυτεµένου προκαλώντας πολύ µεγάλες θερµικές καταπονήσεις στο δοµικό του τµήµα Αναµενόµενα ενεργειακά οφέλη Οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του φυτεµένου δώµατος κατά τη χειµερινή περίοδο λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας -αν και περιορισµένης- διαφέρουν από αυτήν της ατµόσφαιρας περίπου κατά 1 Κ, σε αντίθεση µε το συµβατικό δώµα, όπου, ιδιαίτερα κατά τις µεσηµβρινές ώρες, η επιφανειακή θερµοκρασία υπερτερεί αυτής της ατµόσφαιρας περίπου κατά 5 Κ ως 6 Κ. Kατά τη θερινή όµως περίοδο, µε την έντονη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας οι διαφορές αυτές καθίστανται πολύ πιο έντονες. Η επιφανειακή θερµοκρασία στο συµβατικό δώµα υπερτερεί σαφώς της ατµοσφαιρικής κατά 15Κ και ακόµη περισσότερο, ενώ, αντίθετα, στο φυτεµένο δώµα η επιφανειακή θερµοκρασία υπολείπεται περίπου κατά 4 Κ. Στο φυτεµένο δώµα οι κηπευτικές στρώσεις αυξάνουν αυτήν την προστασία. Εποµένως η αναµενόµενη εξωτερική επιφανειακή θερµοκρασία στη θερινή περίοδο µετά την εγκατάσταση του φυτεµένου δώµατος θα είναι κατά Κ κατώτερη εκείνης του υπάρχοντος συµβατικού. /9/ Η θερµική αδράνεια των υλικών επηρεάζει επίσης την ενεργειακή κατάσταση του δώµατος. Κατά τη θερινή περίοδο λόγω θερµικής αδράνειας και αδυναµίας άµεσης εκτόνωσης της συσσωρευµένης θερµότητας από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, το συµβατικό δώµα

9 παρουσιάζει σηµαντική χρονική υστέρηση στην ψύξη του. Αντίθετα στο φυτεµένο δώµα, τόσο η παρουσία των φυτών, όσο και οι κηπευτικές στρώσεις καθώς και η εξάτµιση του νερού είτε απευθείας από το χώµα, είτε µέσω της διαδικασίας της εξατµισοδιαπνοής των φυτών περιορίζουν σηµαντικά τις υψηλές τιµές θερµοκρασίας Ενεργειακή διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Ο σχεδιασµός τοπίου, για τις ελληνικές κλιµατικές συνθήκες είναι αρκετά σύνθετος. Όπως σε όλα τα εύκρατα κλίµατα, υπάρχουν δύο ευδιάκριτες κλιµατολογικά εποχές. Μεγάλη ηλιοφάνεια, και υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι. και αρκετά ψυχροί χειµώνες µε περιοδικά έντονους ανέµους είναι τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κλίµατος. Ο σχεδιασµός εποµένως έχει διπλό στόχο: αντιµετώπιση του κινδύνου της υπερθέρµανσης το καλοκαίρι και µείωση των θερµικών απωλειών το χειµώνα Σχεδιασµός για την αντιµετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας Σχετικά µε την υπό εξέταση κατοικία, τα µεγάλα πεύκα που υπάρχουν κατά µήκος του νότιου ορίου του οικοπέδου σκιάζουν τη νότια όψη και δεν επιτρέπουν την υπερθέρµανσή της το καλοκαίρι. Αντίθετα το χειµώνα, επειδή ο ήλιος κινείται χαµηλά, τα δέντρα δεν εµποδίζουν τον ηλιασµό. Τα µεγάλα πεύκα που βρίσκονται στην ανατολική αυλή φιλτράρουν τον ήλιο το χειµώνα και συγχρόνως προσφέρουν ολοκληρωµένη ηλιοπροστασία το καλοκαίρι (σχ. 1) Έλεγχος των ανέµων Όπως προαναφέρθηκε, οι επικρατούντες χειµερινοί άνεµοι είναι βορειοδυτικοί ή ανατολικοί, µεγάλης κατά κανόνα έντασης. Η βορινή όψη υφίσταται όλη τη σφοδρότητα του κύριου βορειοδυτικού ανέµου. Ψηλά δένδρα µε αραιό φύλλωµα, όπως αγριαµυγδαλές, αγριοκαστανιές, ακακίες, τοποθετηµένα σε απόσταση 2-5 φορές το ύψος τους από το κτίριο, µπροστά από την ανατολική και βορειοδυτική όψη µπορούν να συµβάλουν στην αναχαίτιση των ανέµων. Έτσι το κτίριο θα προστατεύεται από τους ανέµους χωρίς να εµποδίζεται ο πρωινός ήλιος να προσπίπτει στο κτίριο. Επιπρόσθετα µια σειρά από παχιά κωνοφόρα, όπως αριζόνες και άλλα κυπαρισσοειδή, µπορεί να φυτευτεί κοντά στο κτίριο κάθετα περίπου στη διεύθυνση του βαρδάρη, ώστε να εκτρέπουν τον άνεµο και να δηµιουργηθεί µια περιοχή µε ακίνητο αέρα σε επαφή µε την όψη του κτιρίου. (σχ. 1). Έτσι η ταχύτητα του ανέµου που φυσά τον Ιανουάριο 2.1m/sec /10/ µπορεί να µειωθεί στα 1.25m/sec /8/. Η ανατολική όψη µπορεί να προστατευτεί από τους ανέµους µε τη φύτευση αειθαλών δέντρων, όπως αγγελικές, πυράκανθοι, πικροδάφνες µικρού ύψους κατά µήκος του φράκτη. υστυχώς λόγω της τοπογραφίας της κατοικίας δεν µπορεί να γίνει εκµετάλλευση της θαλάσσιας αύρας κατά τη θερινή περίοδο. 5.2 Πραγµατοποιηθείσες επεµβάσεις - Αποτελέσµατα Τον Οκτώβριο 2000 πραγµατοποιήθηκε η ολοκλήρωση του α' σταδίου των επεµβάσεων µε την αντικατάσταση των κουφωµάτων της βόρειας όψης. Επιλέχθηκαν συρόµενα και ανακλινόµενα κουφώµατα αλουµινίου µε διπλό µονωτικό υαλοπίνακα και θερµοδιακοπή. Για µεγαλύτερη στεγανότητα το µεγάλο κούφωµα της βόρειας όψης χωρίσθηκε σε τρία φύλλα εκ των οποίων τα δύο ακραία προβλέφθηκαν σταθερά. Επιλέχθηκαν κουτιά ρολών τύπου κλειστού κιβωτίου µε µόνωση εσωτερικά. Έγινε σφράγισµα των αρµών µε σιλικονούχα υλικά και ελαστικές ταινίες και προστέθηκε µόνωση στην περιοχή της τοιχοποιίας πάνω από τα ανοίγµατα. Επίσης αντικαταστάθηκε η πόρτα εξόδου προς το δώµα µε ολόσωµη µονωτική από πανό αλουµινίου. Περιορίσθηκαν έτσι οι απώλειες και ο ελκυσµός µέσω του κλιµακοστασίου. Οι συνθήκες άνεσης του χώρου µετά την ανακαίνιση παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση ιδιαίτερα µε τον περιορισµό της αεροδιείσδυσης µέσω των κουφωµάτων. Η κατανάλωση σε καύσιµα περιορίστηκε στα 4500 λίτρα πετρελαίου δηλαδή ελαττώθηκε κατά 20% από την κατανάλωση των προηγούµενων ετών, όπως είχε ήδη προεκτιµηθεί και από τους υπολο-

10 γισµούς του Πιν.2, (απόκλιση αποτελεσµάτων ~ 6%). Τα θερµογραφήµατα που ελήφθησαν τον Μάρτιο 2002 πιστοποίησαν τον περιορισµό των απωλειών µέσω των κουφωµάτων. Στην καλοκαιρινή κατάσταση η αντικατάσταση των κουφωµάτων συνέβαλε επίσης σηµαντικά λόγω βελτίωσης της θερµοπροστασίας του κελύφους και έδωσε την δυνατότητα ασφαλούς νυχτερινού αερισµού, µέσω των ανακλινόµενων υαλοστασίων. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Ο ενεργειακός έλεγχος της θεωρούµενης κατοικίας καθώς και οι προτάσεις των επεµβάσεων που ακολούθησαν, έδειξαν ότι είναι δυνατόν να εξοικονοµηθεί ένα σηµαντικό ποσόν ενέργειας από τις θερµικές ανάγκες του κτιρίου µε απλές σχετικά επεµβάσεις βελτίωσης της θερµοπροστασίας στο σύνολο των όψεων και στο δώµα. - Σηµαντική επίσης κρίνεται η συµβολή της περιβαλλοντικής διαµόρφωσης στη βελτίωση του µικροκλίµατος και στην προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες. - Τίθεται όµως ως απαραίτητη προϋπόθεση και σηµαντικό εργαλείο δουλειάς για την ενεργειακή αναβάθµιση ενός κτιρίου ένας ενδελεχής και αξιόπιστος ενεργειακός έλεγχος µε εκτίµηση των πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας και θεώρησή του κτιρίου ως ενιαίου συνόλου µε το περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης κτιρίων ΦΕΚ 362, Αθήνα - Ιούλιος DIN Wärmeschutz im Hochbau (1992). 3. Ehm Herbert, Wärmeschutz-verordnung ' Bauverlag GmbH, Berlin. 4. KOXE, ΦΕΚ 880/19, Αύγουστος 1998 (Ενηµ. ελτίο ΤΕΕ 2025/98). 5. Γενική ιεύθυνση ΧΙΙ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα παθητικά Ηλιακά Συστήµατα. Θεσσαλονίκη Πελεκάνος Αθ.Ι., Παπαχριστόπουλος Κ.Ε., Πίνακας Μετεωρολογικών στοιχείων για ηλιακές εφαρµογές των κυριοτέρων πόλεων της Ελλάδας ΤΕΧΝ. ΕΠΙΜ. ΕΛΛΑ ΑΣ 7. Μοσχάτος Α., ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Συνιστώσες της ηλιακής θερµικής διαδικασίας- ΤΕΧΝ. ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑ ΑΣ. 8. Ευµορφοπούλου Αικ., Οι κήποι στα δώµατα των κτιρίων. Η συµβολή τους στο οικοσύστηµα των αστικών κέντρων. Κατασκευαστικές λύσεις και δυνατότητες εφαρµογής στον Ελληνικό χώρο, ιδακτορική ιατριβή, Μελέτη της συµβολής των φυτεµένων δωµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα, Ερευνητικό πρόγραµµα Α.Π.Θ. ήµος Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Κλιµατικά στοιχεία του Ελληνικού ικτύου, Περίοδος Άννα Κοκκινάκη ανιήλ¹, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Λέκτορας Αικατερίνη Ευµορφοπούλου², ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδοµικής και οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Θεσ/κη, Τ.Κ ¹ τηλ , Fax , ² τηλ , Fax , Μαρία ανιήλ ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. MArch UCL Παπαναστασίου 23, Πανόραµα, Θεσσαλονίκη Tηλ , Fax

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 42% της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικέςαπαιτήσεις λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μ.Α.Arch. η

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΟΝΕΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΑΡΑΤΣΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Μετά την κεραμοσκεπή ξεκινάει η εξέλιξη της ταράτσας σαν ένα οικοδομικό στοιχείο της οικοδομής που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΑΥΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΑΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΑΥΡΟΥ Ε. Ε. Πρόγραµµα T h e r m i e 1997-2000 ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ Υ. Π Ε. ΧΩ. Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15/10/2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ήµος Ταύρου

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα