Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε"

Transcript

1 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

3 Συγγραφή: ΕΕΔΣΑ, site: Επιμέλεια: Ήλίας Αβραμίκος, Αΐντα Ανθούλη Σελιδοποίηση - Επιμέλεια παραγωγής: Hydromedia Ltd, Σκουφά 79, Αθήνα, Tηλ.: , site: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων του βιβλίου, με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Οι ενέργειες συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε από την ΕΕΔΣΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Περιοχή Δράσης Βόλος» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 6: Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

4 Σε παγκόσμιο επίπεδο η περίοδος που διανύουμε σήμερα είναι κρίσιμη σε ό,τι αφορά τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα προσεχή χρόνια είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η χώρα μας ανήκει στο κλαμπ των αναπτυγμένων χωρών, παρόλα αυτά η διαχείριση των αποβλήτων σε ορισμένες περιοχές της επικράτειας χαρακτηρίζονται μέχρι σήμερα έως και τριτοκοσμικές. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να πλησιάσει η Ελλάδα τα επίπεδα διακεκριμένων ευρωπαϊκών εταίρων μας τόσο στα ποσοστά της ανακύκλωσης, όσο και στις σχετικές περιβαλλοντικές υποδομές και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς και πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη. Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), ως ο μοναδικός επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προχωρεί βήμα - βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο φορέας, που ιδρύθηκε το 2000, συνενώνει μέσω των μελών του το σύνολο του επιστημονικού πεδίου της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και τρόπων παραγωγής, η προώθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης καθώς και η έγκυρη ενημέρωση πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση Βέλτιστων Σύγχρονων Τεχνολογιών για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η ΕΕΔΣΑ φιλοδοξεί να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να έχει έγκυρη εικόνα του τι ισχύει στη νομοθεσία και αφορά τον εν λόγω χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της ΕΕ. Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας συνοπτικός οδηγός που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην έγκυρη πληροφόρηση του αναγνώστη για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΔΣΑ

5 Περιεχόμενα 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑIΣΙΟ Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ε.Ε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την διαχείριση των αποβλήτων Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Αστικά απόβλητα Υλικά Συσκευασίας Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής - ΟΤΚΖ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Ελαστικά ΑΕΚΚ-Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Ορυκτέλαια Επικίνδυνα απόβλητα Νοσοκομειακά απόβλητα 25

6 Πρόλογος Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές όπως η πρόληψη της παραγωγής των απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση υλικών και ενέργειας, η κατασκευή και λειτουργία μονάδων για την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, η χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων χώρων υγειονομικής ταφής, η συγκρότηση ισχυρών φορέων διαχείρισης, η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κ.α. Είναι προφανές πως στο ζήτημα των απορριμμάτων εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας μας από τους θεσμικούς κρατικούς φορείς σε επίπεδο σχεδιασμού (Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ-ΦοΔΣΑ) έως τους επαγγελματίες (επιστήμονες, μελετητές, εργολάβους) και τους απλούς πολίτες και κύριους παραγωγούς των απορριμμάτων. Για την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων, απαιτείται η συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χαμηλής κοινωνικής αποδοχής που έχουν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και το οποίο μαζί με το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, αποτελεί τη βασική τροχοπέδη για την εφαρμογή σύγχρονων και περιβαλλοντικά ορθών λύσεων. Στην Ελλάδα αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα για την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων, υπάρχει σημαντική υστέρηση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών. Σε επίπεδο σχεδιασμού οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο, επιβάλουν τη λήψη πρωτοβουλίας από τους ΟΤΑ οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι τόσο για το σχεδιασμό όσο και για τη λειτουργία των υφιστάμενων και προγραμματισμένων έργων. Οι ΟΤΑ είναι επίσης υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση των πολιτών, ο βαθμός συμμετοχής των οποίων θα καθορίσει και την αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων έργων και πολιτικών. Υπό αυτές τις συνθήκες η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να δώσει γρήγορες και άμεσες λύσεις σε ένα πολύπλοκο ζήτημα, ακολουθώντας όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και με τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι Οδηγίες της Ε.Ε. να πιέζουν ασφυκτικά. Στόχος του παρόντος εντύπου είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου καθώς και η ανάλυση των επερχόμενων αλλαγών τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο υποδομών διαχείρισης, ώστε να αποκτά ο αναγνώστης του άμεσα και γρήγορα μια περιεκτική εικόνα για τη διαχείριση των σκουπιδιών στη χώρα μας. Επισημαίνεται πως βάση για το πληροφοριακό υλικό που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση, αποτέλεσε η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (http://www.eedsa.gr). 9

7 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1. Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα Η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχου εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Υγειονομικού Κέντρου τη αιτήσει του Δήμου ή της Κοινότητος, αι κάτωθι παρεκκλίσεις των δια της παρούσης καθοριζομένων όρων», δινόταν ουσιαστικά ή δυνατότητα για παρέκκλιση από τα άρθρα της ρύθμισης με απλή απόφαση νομάρχη. Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίζονται οι Νομοθετικές ρυθμίσεις Ν.Δ. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, Ν. 1080/1980 καθορίζουν τον υπολογισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων) με βάση τα τ.μ. του νοικοκυριού, ενώ ακόμα και σήμερα οι Κανονισμοί Καθαριότητας των Δήμων δεν έχουν διαφοροποιήσει τον αναποτελεσματικό τρόπο κοστολόγησης των δημοτικών τελών, με αποτέλεσμα ο πολίτης είτε δεν γνωρίζει είτε δεν έχει κίνητρο να μειώσει τα παραγόμενα απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός συστήματος κοστολόγησης με βάση τη συμπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης και όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το συνολικό εμβαδόν του. Το 1985 ψηφίζεται ο Νόμος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος και θέτει το γενικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα μέσα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 12 ορίζονταν αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ, oι οποίοι όμως είχαν τη δυνατότητα να μην διαχειρίζονται απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν μπορούν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδιος για τη διαχείριση με βάση το Νόμο, είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων παράγονται τα συγκεκριμένα απόβλητα. Η πρώτη προσπάθεια προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων με την αντίστοιχη Κοινοτική έγινε με την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την ΚΥΑ αυτή, διατυπώνονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα η Δημόσια Υγεία και να μην δημιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον, ενώ περιγράφεται για πρώτη φορά η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επιπροσθέτως: (α) δίνεται ο ορισμός των βασικών εννοιών και ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, (β) καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασμού διαχείρισης, (γ) ρυθμίζεται το θέμα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ. Προβλέπεται επίσης, η άσκηση ελέγχου στις εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα, (δ) καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης και αναφέρονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, που μπορεί να είναι ποινικές, διοικητικές ή και χρηματικά πρόστιμα. Το 1994 συγκροτείται με το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και του οικείου Νομάρχη και του Περιφερειάρχη. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν «η προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Επίσης, ασκούσε τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή εκτέλεσης δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε, για μια ελάχιστα ευέλικτη υπηρεσιακή μονάδα, που την έφερναν συχνά σε αντιπαράθεση με τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Με το άρθρο 9 του N. 2947/2001, καταργήθηκε το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και προβλέφθηκε η αντικατάστασή του από μια νέα οργανωτική μονάδα. 10

8 Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα Η «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και διαθέτει αρμοδιότητες με περιεχόμενο κυρίως ελεγκτικό και γνωμοδοτικό. Το 1996 εκδίδεται η ΚΥΑ 69728/824 (καταργήθηκε) στην οποία εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις και την κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης των αποβλήτων και ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς τόσο για τον σχεδιασμό, όσο και για την εφαρμογή τους. Σε επίπεδο Νομού, η αρμοδιότητα ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε Περίπτωση αδυναμίας της, στην οικεία Περιφέρεια. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξυγίανση των χώρων διάθεσης, μετά το τέλος της λειτουργίας τους και στην αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. Τέλος, προσαρτώνται σ αυτήν ως παραρτήματα οι Ευρωπαϊκοί κατάλογοι αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως καταγράφονται στην Απόφαση 94/3/ΕΚ. Το ίδιο έτος εκδίδεται η εγκύκλιος 9/96/ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καθορίζεται πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων. Ένα χρόνο αργότερα με την έκδοση της ΚΥΑ /97 (καταργήθηκε) για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και της ΚΥΑ /97 για την Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων ολοκληρώνεται και εξειδικεύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Λίγα χρόνια αργότερα ο Νόμος 2939/2001 διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.), με τη θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και χρονικών ορίων για την προσέγγισή τους. Ειδικά, τα σχετικά προεδρικά διατάγματα καθορίζουν τους επιμέρους όρους για το κάθε ρεύμα αποβλήτου. Ως σήμερα έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. 82/2004, 109/2004, 115/2004, 116/2004, 117/2004 και 15/2006 για τα ορυκτέλαια, τα ελαστικά, τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντίστοιχα. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με το Νόμο 2939, ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/Άλλων Προϊόντων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στο οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής του Νόμου. Το 2003 δημοσιεύεται η ΚΥΑ 37591/2031/2003 για τη διαχείριση των αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες. Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, υποχρεούνται οι Υγειονομικές Μονάδες να εκπονήσουν Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ενώ απαιτείται και η παράλληλη ενεργοποίηση και συμμετοχή των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των ΥΜ, οι οποίες θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ενημέρωση των εργαζομένων όσο και στην εποπτεία της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των ΕΙΑ. Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται η ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. Στην προαναφερθείσα ΚΥΑ καθορίζονται οι στόχοι και οι αρχές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και οι προδιαγραφές του εθνικού (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιφερειακών σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Επιπλέον καθορίζονται οι υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) καθώς και μέτρα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων διάθεσης. Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν στη δημοσίευση της ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», στην έγκριση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υ.Α. 8668/2007), τη δημοσίευση του Ν. 3536/2007 ο οποίος καθορίζει τη νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και της κυβερνητικής απόφασης Αρ. 2527, η οποία και εξειδικεύει οργανωτικά των ΦοΔΣΑ και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος και ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15 του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.33536/07 για τους ΦοΔΣΑ, αλλά και τα Π.Δ. για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΔΣΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2939/01. Στο Παράρτημα Ι καταγράφεται το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων και το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΣΑ. 11

9 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων 1.2. Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ε.Ε Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την διαχείριση των αποβλήτων Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται σε μια έννοια που είναι γνωστή ως ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, με βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από «βέλτιστες» ως «χείριστες» από περιβαλλοντικής σκοπιάς. Οι επιλογές αυτές είναι: 1. Κατ αρχάς, πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 2. Επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος 3. Ανακύκλωση ή λιπασματοποίηση του προϊόντος 4. Ανάκτηση της ενέργειας μέσω αποτέφρωσης 5. Διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής Ωστόσο, η παραπάνω ιεράρχηση για τη διαχείριση των αποβλήτων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδομένου ιδίως ότι διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς αν κάποια εναλλακτική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκεται κανονικά σε χαμηλότερη θέση της ιεράρχησης, προκαλεί λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει και να εφαρμόζεται. Η εισαγωγή της νέας έννοιας του «κύκλου ζωής» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι επιλέγεται η βέλτιστη από περιβαλλοντικής σκοπιάς εναλλακτική επιλογή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Η μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική αποβλέπει στη μετατροπή της Ευρώπης σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, κοινωνία που θα επιδιώκει να αποφεύγει τη δημιουργία αποβλήτων και θα χρησιμοποιεί τα απόβλητα ως πόρο. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας - Πλαίσιο του 1975 για τα απόβλητα (είχε αρχικά κωδικοποιηθεί μέσω της Οδηγίας 2006/12), έτσι ώστε να καθοριστούν πρότυπα ανακύκλωσης και να συμπεριληφθεί η υποχρέωση των κρατών-μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Η θεματική στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων και την ανακύκλωσης αποβλέπει στα εξής: 1. Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η πολιτική για τα απόβλητα εστιάζει στις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στη βελτίωση του τρόπου κατά τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους, μέσω της εισαγωγής της προσέγγισης με βάση τον κύκλο ζωής στην πολιτική για τα απόβλητα. 2. Στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων Θα απαιτηθεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εκπονηθούν υποχρεωτικά εθνικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία των συνθηκών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας πλαίσιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εφεξής τα διαχειριστικά σχέδια των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για: α) μείωση των αποβλήτων και της επικινδυνότητας αυτών κατά την παραγωγή προϊόντων, β) μείωση των αποβλήτων κατά τη φάση κατανάλωσης των προϊόντων γ) ανακύκλωση - ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα παραγόμενα απόβλητα και ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων. 3. Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης Προβλέπεται η βελτίωση της αγοράς της ανακύκλωσης με τη θέσπιση περιβαλλοντικών προτύπων που προσδιορίζουν υπό ποιους όρους ορισμένα ανακυκλωμένα απόβλητα δεν θεωρούνται πλέον απόβλητα, αλλά υψηλής ποιότητας 12

10 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων δευτερογενή υλικά. Τα παραπάνω θα εφαρμοσθούν και στα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Η κατεύθυνση αυτή αναμένεται να ενισχύσει δραστικά το εμπόριο δευτερογενών προϊόντων επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια βιωσιμότητας στην ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Παράλληλα, θα προωθηθεί η χρήση από τα κράτη μέλη οικονομικών μέσων, όπως φόρων για την υγειονομική ταφή, ώστε να προωθηθούν άλλοι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων και προγράμματα του τύπου «όποιος δημιουργεί απόβλητα πληρώνει», για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. 4. Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση της νομοθεσίας για τα απόβλητα Αυτό θα επιτευχθεί με αποσαφήνιση των ορισμών, εξορθολογισμό των διατάξεων και συγχώνευση στο κείμενο της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα ολόκληρης της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και μέρους της οδηγίας για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Θα αποσαφηνιστεί επίσης ότι για τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν απόβλητα δεν χρειάζονται δύο ξεχωριστές άδειες, μία με βάση την νομοθεσία για τα απόβλητα και μία με βάση την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). 5. Στη βελτίωση της εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Η νέα Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EK δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2008 και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ως τις 31/12/2008. Στοχέυει στην αποσαφήνιση εννοιών όπως απόβλητο, διάθεση, αξιοποίηση, στην προώθηση την πρόληψη της παραγωγής των απορριμμάτων, στην εισαγωγή της έννοιας της ανάλυσης κύκλου ζωής στη λήψη απόφάσεων για την διαχείρισή τους και στη περαιτέρω προώθηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας. Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμάτων θεωρείται ανάκτηση και όχι διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). Επιπροσθέτως, η νέα Οδηγία προβλέπει την δημοσίευση κατευθύνσεων για τα κριτήρια ταξινόμησης ενός αποβλήτου ως προιόντος η όχι, καθώς και τη θέσπιση ποσοτικών στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων από τα κράτη μέλη. Θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (70% ως το 2020), ελάχιστο ποσοτικό στόχο ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων (50% ως το 2020) και προυποθέτει την ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον του χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού μέχρι το Αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, προτείνει την ξεχωριστή συλλογή τους και τη διερεύνηση του πλαισίου διαχείρισής τους από την Επιτροπή. Όσον αφορά στη ταξινόμηση την αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με την Απόφαση 94/3/ΕΚ (αντικαταστάθηκε από 2000/532/ΕΚ). Ο Ε.Κ.Α. είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων, ο οποίος πρόκειται ανά τακτά διαστήματα να αναθεωρείται και εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύμφωνα με την διαδικασία της Επιτροπής. Ο Ε.Κ.Α. αποτελεί σήμερα ονοματολογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Τα απόβλητα του Ε.Κ.Α. που θεωρούνται επικίνδυνα σημειώνονται με αστερίσκο όπως ορίζει η Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί, ότι ένα υλικό που περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α. δεν είναι απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος είναι δόκιμος μόνο όταν ικανοποιείται ο ορισμός του με βάση το άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Όσον αφορά στη μεταφορά των αποβλήτων, αυτή καθορίζεται από τον Κανονισμό 1013/2006 ο οποίος και αντικατέστησε τον παλαιότερο κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93 τον Ιούλιο του Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, την απλοποίηση και τη διευκρίνιση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών για τον έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων καθώς και στο περιορισμό των κινδύνων λόγω της ανεξέλεγκτης μεταφοράς αποβλήτων. Παράλληλα, με τον συγκεκριμένο κανονισμό επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην κοινοτική νομοθεσία των τροποποιήσεων τω καταλόγων των αποβλήτων που επισυνάπτονται στη σύμβαση της Βασιλείας καθώς και της αντίστοιχης αναθεώρησης εκ μέρους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το Στον εν λόγω κανονισμό οι τρεις διαδικασίες που ίσχυαν προηγουμένως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων αντικαθίστανται από τις εξής δύο: 1. Διαδικασία γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς, η οποία ισχύει για τις μεταφορές των αποβλήτων προς οριστική διάθεση (εξάλειψη) και των επικίνδυνων και των ημιεπικίνδυνων αποβλήτων προς αξιοποίηση (ανακύκλωση) 13

11 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων 2. Διαδικασία για τις μεταφορές που συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες, η οποία ισχύει για τα απόβλητα που δεν είναι επικίνδυνα ή προορίζονται για αξιοποίηση. Παράλληλα ο κανονισμός περιορίζει από τρεις σε δύο τον αριθμό των καταλόγων των αποβλήτων προς μεταφορά, ώστε να ανταποκρίνονται στις δύο προαναφερόμενες διαδικασίες ελέγχου. Εν προκειμένω τα απόβλητα για τα οποία επιβάλλεται να υπάρχει κοινοποίηση και συγκατάθεση αναφέρονται στον «πορτοκαλί κατάλογο» (παράρτημα IV) ενώ τα απόβλητα για τα οποία πρέπει απλώς να παρέχονται πληροφορίες αναφέρονται στον «πράσινο κατάλογο» (παράρτημα III). Τα απόβλητα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται αποτελούν αντικείμενο χωριστών καταλόγων (παράρτημα V). Όσον αφορά στη διάθεση των αποβλήτων, έχει θεσπιστεί η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η οποία στοχεύει στην πρόληψη ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον, και ειδικότερα στις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. H Οδηγία ταξινομεί τους χώρους ταφής σε τρεις κατηγορίες: χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων Για την επιλογή του κατάλληλου χώρου διάθεσης των αποβλήτων, έχει δημοσιευτεί η Απόφαση 2002/33/ΕΚ, η οποία και καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Η Οδηγία περί υγειονομικής ταφής στοχεύοντας στη διασφάλιση της ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων, απαγορεύει τη διάθεση των ελαστικών, των νοσοκομειακών και άλλων τύπων αποβλήτων και καθορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης χώρων ταφής. Τέλος θεσπίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή και επιβάλει τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής από τα κράτη μέλη, για την προσέγγιση των παραπάνω στόχων. Αναφορικά με την αποτέφρωση των στερεών αποβλήτων, αυτή καλύπτεται από την Οδηγία 2000/76/ΕΚ. Στόχος της Οδηγίας είναι η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την αποτέφρωση και τη συνδυασμένη αποτέφρωση αποβλήτων, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν για την ανθρώπινη υγεία. Η Οδηγία αφορά όχι μόνο τις προοριζόμενες για την αποτέφρωση αποβλήτων εγκαταστάσεις («ειδικευμένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης»), αλλά και τις εγκαταστάσεις «συνδυασμένης αποτέφρωσης». Οι τελευταίες είναι εγκαταστάσεις των οποίων βασικός σκοπός είναι η παραγωγή ενέργειας ή υλικών προϊόντων και οι οποίες χρησιμοποιούν ως κύριο ή βοηθητικό καύσιμο τα απόβλητα, αφού αυτά υποβληθούν σε θερμική επεξεργασία για την τελική διάθεσή τους. Έχουν ακόμη εκδοθεί Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων των οποίων η διάθεση από κοινού με τα οικιακά απορρίμματα θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Τα κυριότερα νομοθετήματα είναι: 1. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων (προτείνεται η κατάργησή της από τη νέα Οδηγία πλαίσιο), 2. Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, 3. Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, 4. Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT), 5. Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 6. Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 7. Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 8. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ, για τα επικίνδυνα απόβλητα (προτείνεται η κατάργηση της από τη νέα Οδηγία πλαίσιο), 9. Οδηγία IPPC 2008/1/EK για τον έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (είναι υπό αναθεώρηση), 10. Κανονισμός 1774/2002/EK, για την διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων. 14

12 Αστικά Απόβλητα 2. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα στερεά απόβλητα μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσης, τον υπεύθυνο φορέα για τη διαχείρισή τους ή ακόμα και τον τύπο του χώρου υγειονομικής ταφής όπου θα πρέπει να διατεθούν. Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), ταξινομεί τα στερεά απόβλητα σε κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσης ή το είδος του υλικού και περιλαμβάνει τόσο τα επικίνδυνα απόβλητα (εν δυνάμει) όσο και τα μη επικίνδυνα στερεά. Στην ενότητα αυτή αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των σημαντικότερων κατηγοριών αποβλήτων και καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισής τους στην Ελλάδα Αστικά απόβλητα Στα αστικά απορρίμματα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκομιδής περιλαμβάνονται: Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίμματα, φύλλα, σκουπίσματα, χαρτιά που τοποθετούνται μέσα στις πλαστικές σακούλες. Απορρίμματα από εμπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά. Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόμων και δημοσίων χώρων, που συγκεντρώνονται σε μεγάλα δοχεία για την αποκομιδή τους. Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ, που συγκεντρώνονται επίσης σε μεγάλα δοχεία για την αποκομιδή τους. Απορρίμματα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία (πλην των μολυσματικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους. Ογκώδη αντικείμενα. Τα αστικά απόβλητα ταξινομούνται με τον κωδικό 20 στον ΕΚΑ και ορίζονται ως τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά. Τα οικιακά απορρίμματα ποικίλουν ως προς τη σύσταση και την ποσότητά τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβλητές αυτές, είναι το βιοτικό επίπεδο, τα καταναλωτικά πρότυπα, η κινητικότητα του αστικού πληθυσμού και οι εποχές του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εμπορικής προέλευσης απορρίμματα είναι κυρίως υλικά συσκευασίας. Με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα παράγονται περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων ετησίως. Στην Περιφέρεια Αττικής παράγεται το 39% της ετήσιας ποσότητας, ενώ σημαντική ποσότητα (16%) παράγεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το 1997, η μέση παραγωγή ανερχόταν σε 0,97 kg/ Mέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων 9% 5% 5% 16% 19% 46% Σχήμα 1: Ποιοτική Σύσταση Αστικών Απορριμμάτων Ζυμώσιμα Xαρτί Πλαστικά Γυαλί Μέταλλα Aλλα 15

13 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων κάτοικο/ημέρα και το 2001 ανήλθε σε 1,14 Kg/κάτοικο/ημέρα. Μόνο στην Αττική, εκτιμάται ότι η παραγόμενη ποσότητα των αστικών αποβλήτων ξεπερνά τους τόνους/ημέρα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Οι μέθοδοι επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: Α) μέθοδοι μηχανικής επεξεργασίας Β) μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιας και αναερόβιας) Γ) μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας Δ) συνδυασμοί των παραπάνω μεθόδων Oι μέθοδοι μηχανικής επεξεργασίας επιτρέπουν το διαχωρισμό των μετάλλων και του οργανικού κλάσματος από τα σύμμεικτα απορρίμματα, ενώ ανάλογα με την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί είναι δυνατή η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί κ.α.) ή δευτερογενούς καύσιμου που αποτελείται από μείγμα πλαστικών και χαρτιού (RDF-refused derived fuel) ή και οργανικού (SRF-solid recovered fuel). Οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας εφαρμόζονται στο οργανικό κλάσμα των αποβλήτων και μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομποστοποίηση) ή και στην παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (αναερόβια επεξεργασία). Τέλος οι θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας (αποτέφρωση, πυρόλυση, αεριοποίηση) μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ενώ ανάλογα με το είδος της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας παράγονται και διαφορετικά κατάλοιπα (τέφρα βάσης, ιπτάμενη τέφρα, αδρανές υπόλειμμα κ.α.). Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναφορικά με το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το βαθμό ανάκτησης και αξιοποίησης υλικών, την κοινωνική αποδοχή κ.α. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας εξαρτάται σημαντικά από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ειδικής τεχνικής μελέτης που θα εκπονηθεί για αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποια μέθοδος και να επιλέγει, πάντα θα υπάρχει ένα υπόλειμμα που δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, απαραίτητο τμήμα μιας στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί 3 εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και αερόβιας επεξεργασίας (Αθήνα, Χανιά, Καλαμάτα) και ωριμάζει η κατασκευή αρκετών μονάδων στην επικράτεια, σύμφωνα και με όσα καθορίζουν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Άλλωστε όπως ορίζει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση, ενώ θα πρέπει να προσεγγιστούν και συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων. Στην παρούσα φάση, έχει δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση και το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών αλλά και στην ολοκλήρωση των έργων διάθεσης, που έχουν καθυστερήσει λόγω περιορισμένης κοινωνικής αποδοχής και προβλημάτων χωροθέτησης Υλικά Συσκευασίας Σύμφωνα με το Nόμο 2939/01 «συσκευασία ορίζεται κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή». Τα παραγόμενα υλικά συσκευασίας κατασκευάζονται από μέταλλο, πλαστικό, γυαλί και ξύλο και είναι τόσο οικιακής όσο και εμπορικής χρήσης, προερχόμενα από νοικοκυριά, γραφεία, βιομηχανίας κ.ά. Ο Ν ψηφίστηκε το 2001 και 2 χρόνια αργότερα εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας. Τον Ιανουάριο του

14 Υλικα συσκευασίας η Οδηγία 2004/12/ΕΚ (ΚΥΑ 9268/469/2007) θέσπισε νέους περιοριστικούς στόχους για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας και ειδικότερα την απαίτηση με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2011 για: Αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 50-65% κ.β. των αποβλήτων συσκευασίας Ανακύκλωση 55-80% κ.β. συνολικά των αποβλήτων συσκευασίας και ειδικότερα ανά είδος υλικού: 60% κ.β. γυαλί 60% κ.β. χαρτί & χαρτόνι 50% κ.β. μέταλλα 22,5% κ.β. πλαστικά 15 % κ.β. ξύλο Η παραγόμενη ποσότητα των υλικών συσκευασίας εκτιμάται από το ΥΠΕΧΩΔΕ στους περίπου 1 εκ τόνοι/έτος, ενώ θεωρείται ότι το 20% κ.β. των παραγόμενων σύμμεικτων αποβλήτων αποτελείται από υλικά συσκευασίας. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης (ΕΕΑΑ), έχει συνάψει συμφωνίες με τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας σύμφωνα με όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της συλλογής και αξιοποίησής τους. Παράλληλα υπογράφει συμβάσεις με τους ΟΤΑ για την εγκατάσταση και επέκταση του συστήματος συλλογής, δηλαδή τη διαλογή στην πηγή παραγωγής τους μέσω των μπλε κάδων ανακύκλωσης. Επισημαίνεται, πως τα απορρίμματα που συλλέγονται από τους μπλε κάδους οδηγούνται προς αξιοποίηση/ανακύκλωση στα κέντρα διαλογής υλικών (ΚΔΑΥ). Στους Πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται ορισμένα στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος. Πίνακας 1: Αποτελέσματα λειτουργίας του πανελλαδικού συστήματος διαχείρισης υλικών συσκευασίας (ΕΕΑΑ) Δείκτης Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι Συμβεβλημένοι Δήμοι ΚΔΑΥ που λειτουργούν Κάδοι τοποθετημένοι Οχήματα συλλογής Τσάντες ανακύκλωσης Θέσεις εργασίας Πίνακας 2: Αποτελέσματα λειτουργίας του πανελλαδικού συστήματος διαχείρισης υλικών συσκευασίας (ΕΕΑΑ) Δείκτης Δαπάνες για τη λειτουργία (εκ. ) 2,9 9,8 15,6 20,1 Επενδύσεις (εκ. ) 1 8,3 9,1 10 Απόβλητα συσκευασίας (tn) Χαρτί εντύπων (tn) Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως εκτός της ΕΕΑΑ έχουν εγκριθεί τα κάτωθεν: σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ (Υ.Α ,ΦΕΚ 391Β/ ). Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας με πεδίο εφαρμογής τις χρησιμοποιημένες συ- 17

15 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων σκευασίες λιπαντικών ελαίων. Το έτος 2007 συνέλεξε και οδήγησε προς αξιοποίηση tn, σε ένα σύνολο αποβλήτων συσκευασιών tn και αντιστοιχεί σε ποσοστό 50,8%. σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. (Υ.Α , ΦΕΚ 1108Β/ ). Το ατομικό σύστημα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει συλλέξει και ανακυκλώσει tn απόβλητα συσκευασίας ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο αντιστοιχεί σε 50,5% της εκτιμώμενης συνολικής ποσότητας, καθώς και tn λοιπές συσκευασίες. Συλλογικό σύστημα πανελαδικής εμβέλειας το οποίο στηρίζεται στην μεθοδολογία της διαλογής στην πηγή μέσω των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Τα Κέντρα αυτά παραλαμβάνουν, αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν τα υλικά, τα οποία συμπιέζουν και τα τεμαχίζουν, ενώ παράλληλα αποδίδεται ανταποδοτικό κίνητρο. Στο σύστημα συμμετέχει η ΚΕΔΚΕ και αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο υφιστάμενο σύστημα της ΕΕΑΑ. Πίνακας 3: Οικονομική ενίσχυση Δήμων για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ (KG) ΕΩΣ (KG) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ( /TN) 0,0 8,0 30 8,1 15, ,1 20, ,1 25, ,1 30, , Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση και τη εξαγγελία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά της 28ης Μαΐου του 2008, αποφασίστηκε από κοινού με την Ε.Ε.Α.Α. να δίδεται στους Δήμους επιπλέον οικονομική ενίσχυση για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών, το μέγεθος της οποίας προσδιορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα. Η οικονομική ενίσχυση αυτή θα είναι κλιμακωτή και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που θα συλλέγεται ανά κάτοικο και σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ε.Ε.Α.Α., η εν λόγω ενίσχυση αναμένεται να ξεκινήσει να δίνεται από τις αρχές του Στο σύνολο των παραγόμενων συσκευασιών, που στην Ελλάδα ανέρχονται σε tn, αξιοποιήθηκαν ανακυκλώθηκαν το έτος tn δηλαδή 48% Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής - ΟΤΚΖ Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του είναι κάθε όχημα που αποτελεί «απόβλητο», με την έννοια ότι ο κάτοχος του το απορρίπτει ή σκοπεύει ή υποχρεούται να το κάνει. Ειδικότερα ΟΤΚΖ δύναται να θεωρηθεί: Όχημα το οποίο ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να πετάξει Είναι εγκαταλελειμμένο & έχει χαρακτηριστεί απόβλητο Όχημα το οποίο είναι πλήρως η/και μερικώς κατεστραμμένο Είναι ακατάλληλο για να κυκλοφορεί (KTEO) Το αρμόδιο Συλλογικό σύστημα (ΕΔΟΕ) για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ εγκρίθηκε με την Υπ. Απόφαση / (ΦΕΚ907Β/ ) και η λειτουργία του διέπεται από τις αρχές του Ν.2939/2001 και του ΠΔ 116/2004. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας (άρθρο 8 παράγραφος 2 του πρ. διατάγματος). Η παράδοση του οχήματος σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΟΤΚΖ δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδομένου ότι το όχημα έχει μηδενική αξία στην αγορά. Η παράδοση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής γίνεται μόνο σε εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Συλλογής ή/και Επεξεργασίας οι οποίες έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ, φέρουν την κατάλληλη σήμανση και έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ. Δεδομένου ότι πολλοί κάτοχοι εγκαταλείπουν τα οχήματα χωρίς 18

16 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να τα παραδίδουν σε πιστοποιημένους φορείς ή σε σημεία συλλογής, η ΕΔΟΕ συνάπτει συνεργασίες με τους ΟΤΑ ώστε να συλλέγονται τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα από τους δήμους. Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 θα πρέπει τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης να προσεγγίσουν τον κάτωθεν στόχο: Στο πρώτο τετράμηνο του 2008 το σύστημα κάλυπτε 32 Νομούς στη χώρα και το 85% του πληθυσμού αντίστοιχα. Το εγκεκριμένο σύστημα ΕΔΟΕ έχει ανακυκλώσει ΟΤΚΖ από την εκτιμώμενη ποσότητα των ΟΤΚΖ που υπάρχουν σήμερα στη χώρα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Ο όρος απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ), αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και πρόκειται ουσιαστικά για το πιο πολύπλοκο ρεύμα στερεών αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα του οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), καθώς και στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η Οδηγία 2002/96/ΕΚ ταξινομεί τα ΑΗΗΕ ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους σε μεγάλες (ψυγεία κ.α.) και μικρές οικιακές συσκευές (σκούπες, μίξερ κ.α.), προιόντα πληροφορικής (Η.Υ. κ.α), καταναλωτικά είδη (τηλεοράσεις κ.α.), φωτιστικά είδη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά προιόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής. Tο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελείται από τις Οδηγίες 2002/96/EK και 2003/108/EK. Σύμφωνα με τις παραπάνω Οδηγίες τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διαμορφωθούν συστήματα διαχείρισης όπου οι διανομείς και οι τελικοί κάτοχοι των συσκευών θα μπορούν να επιστρέψουν τα ΑΗΗΕ δωρεάν. Οι παραγωγοί προϊόντων ΗΗΕ θα πρέπει να συμβληθούν με συλλογικά συστήματα διαχείρισης ή να διαμορφώσουν οι ίδιοι ατομικά συστήματα, ενώ με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν τη συλλογή και επεξεργασία αυτών. Επιπλέον θεσπίζεται ο ποσοτικός στόχος συλλογής ΑΗΗΕ έως τις 31/12/2006, τα 4 kg/κάτοικο και καθορίζονται στόχοι αξιοποίησης των συλλεχθέντων αποβλήτων. Το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, αποτελείται από το Νόμο 2939/01 και τα Προεδρικά Διατάγματα 117/2004 και 15/2006. Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει εγκριθεί από το 2004 και λειτουργεί συλλογικό σύστημα διαχείρισης των ΑΗΗΕ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Το εγκεκριμένο σύστημα χρηματοδοτεί τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ μέσω συμβάσεων με τους παραγωγούς, ενώ συνάπτει συνεργασίες και με τους ΟΤΑ για την εγκατάσταση σημείων συλλογής για τους δημότες. Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί απεικονίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος. Πίνακας 4: Αποτελέσματα λειτουργίας εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ Απολογιστικά Συγκριτικά Στοιχεία Αριθμός συμβεβλημένων παραγωγών Υποβληθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (put on the market- (tn)) Αριθμός ενταγμένων Δήμων Πληθυσμιακή κάλυψη Δήμων (κάτοικοι) Αριθμός Σημείων συλλογής πανελλαδικά Aριθμός κέντρων επεξεργασίας 1 5 Νέα κέντρα επεξεργασίας που θα λειτουργήσουν εντός του 2008 (υπογεγραμμένες συμβάσεις) 2 Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (kg) Εξυπηρετήθηκαν αιτήματα συλλογής 900 εταιριών Επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ (Κg) Ποσότητες διαχείρισης υλικών ειδικής διαχείρισης (Kg) Αποστολές επιστολών ενημέρωσης

17 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων Τα ΑΗΗΕ μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στη μονάδα επεξεργασίας στην Κόρινθο (δυναμικότητας τόνους ετησίως) ή και να συλλεχθούν προσωρινά σε κέντρα συλλογής (Εικόνα 1 και Εικόνα 2). Εικόνα 1: Κέντρο συλλογής ΑΗΗΕ Εικόνα 2: Μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας επεξεργασίας ΑΗΗΕ (ΕΚΑΝ) Θα πρέπει να σημειωθεί πως σημαντικές ποσότητες ΑΗΗΕ συλλέγονται από γυρολόγους, οι οποίοι και εμπορεύονται τα χρήσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί πρωτοβουλία ώστε να ενταχθούν και αυτοί στο σύστημα διαχείρισής των ΑΗΗΕ. Η ανάπτυξη του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γρήγορους ρυθμούς, καθώς σύμφωνα και με την πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/96, αναμένεται η θέσπιση αυστηρότερων στόχων συλλογής. Ειδικότερα προτείνεται υποχρεωτικός στόχος συλλογής του 65% του μέσου βάρους των ΑΗΗΕ (σήμερα είναι 4 kg/κάτοικο) που εισήχθησαν στην αγορά του κάθε κράτους μέλους. Οι στόχοι αξιοποίησης και ανακύκλωσης των επιμέρους συσκευών αυξάνονται κατά 5% ενώ προτείνονται στόχοι και για τα ιατρικά μηχανήματα Ελαστικά Τα παλαιά ελαστικά μπορούν να προέρχονται από μοτοσικλέτες, επιβατικά οχήματα, φορτηγά, αγροτικά οχήματα, βιομηχανικά κ.α. Η διάρκεια ζωής του ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές και το είδος της χρήσης, ενώ η διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ απαγορεύεται από την Οδηγία περί υγειονομικής ταφής και την αντίστοιχη ΚΥΑ. Σύμφωνα με τo N2939/01 και το ΠΔ 109/04 οι παραγωγοί ελαστικών υποχρεούνται να οργανώσουν οι ίδιοι ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης των ελαστικών. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο θέτει και ποσοτικούς στόχους αξιοποίησης του 65% και ανακύκλωσης του 10% των συλλεγόμενων ελαστικών ως 31/12/2006. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών «ECOELASTIKA A.E.» ξεκίνησε τη λειτουργία του την εξυπηρετώντας τους Νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας. Από τους τόνους που παρήχθησαν το 2007, συλλέχθηκε το 85% ήτοι τόνοι. Σήμερα το σύστημα καλύπτει τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα, ενώ τα σημεία συλλογής αυξήθηκαν από 1218 ( ) σε 3072 (2007). Θα πρέπει να επισημανθεί πως το 14% των μεταχειρισμένων ελαστικών που έχει διαχειριστεί η Ecoelastika έχουν οδηγηθεί για συναποτέφρωση στην Τσιμεντοβιομηχανία, το 73% προωθήθηκαν σε μονάδες μηχανικής κοκκοποίησης, ενώ το υπολοιπόμενο κλάσμα αποθηκεύτηκε (12%) ή εξάχθηκε (1%). Τα ποσοστά αξιοποίησης ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Το προϊόν της μηχανικής ανακύκλωσης των ελαστικών (κοκοποίηση) δύναται να έχει τις κάτωθεν χρήσεις: Αντιολισθητικό σε τροποποιημένη με τρίμμα ελαστικού άσφαλτο Τεχνικές εφαρμογές κατασκευής έργων ΧΥΤΑ Αντικραδασμικό σε υποστρώματα εθνικών οδών, σιδηροδρομικών γραμμών 20

18 Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Πληρωτικό υλικό σε ηχοπετάσματα εθνικών οδών Βάση παρασκευής προϊόντων για χρήση σε παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους, κλπ. Οι κύριες εφαρμογές αξιοποίησης των ελαστικών στην Ελλάδα αφορούν σε: Χρήση τρίμματος ελαστικού σε τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων 5x5 και αθλητικούς χώρους Χρήση κόκκου ελαστικού για την κατασκευή τροχών σε κάδους απορριμμάτων 2.6. ΑΕΚΚ-Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Ο όρος απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ) αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα υλικών, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους: (α) Υλικά Εκσκαφών: Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος και οποιαδήποτε άλλα υλικά που μπορεί να προκύψουν από εκσκαφές ή και από φυσικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα από υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις σε δρόμους κ.λπ. (β) Υλικά Οδοποιίας: Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόμων αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών. (γ) Υλικά Κατεδαφίσεων-Μπάζα: Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι χώματα, χαλίκι, κομμάτια ή στοιχεία από μπετόν (σκυροδέματα), επιχρίσματα, πλίνθοι (τούβλα), πλάκες επιστρώσεως, γύψος, άμμος, λαξευμένες πέτρες, θρίμματα ειδών υγιεινής κ.λπ. Τα υλικά κατεδαφίσεων χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιμέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών αυτών ποικίλλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου/κατασκευής, ενώ για την κατεδάφιση σημαντικό ρόλο παίζει η ιστορική πολιτιστική και οικονομική αξία της κατασκευής. (δ) Απόβλητα από Εργοτάξια: Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες ποσότητες άχρηστων υλικών στα εργοτάξια αποτελούν τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών. Όσον αναφορά στην υφιστάμενη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα αυτά. Οι ενέργειες αξιοποίησης που λαμβάνουν χώρα χαρακτηρίζονται αποσπασματικές και έγκειται στην δραστηριότητα των εργολάβων που έχουν αναλάβει τα αντίστοιχα έργα. Αξιοποιούνται κυρίως χρήσιμα υλικά όπως καλώδια, κουφώματα, γυαλιά, ενώ το ρεύμα των αδρανών χρησιμοποιείται σε άλλα έργα για εργασίες επιχωματώσεων και για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ περί υγειονομικής ταφής, η διάθεση των ΑΕΚΚ επιτρέπεται μόνο σε ΧΥΤ αδρανών. Ο Νόμος 2939/01 περιλαμβάνει και τα υλικά κατεδάφισης στην κατηγορία «άλλα» προϊόντα και προβλέπει την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος. Κατά αναλογία με τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί (ελαστικά, ΑΗΗΕ), οι παραγωγοί των ΑΕΚΚ οφείλουν να συστήσουν ή ίδιοι ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης. Πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες για τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, τη συνολική ποσότητα που εκτιμάται ότι θα παραχθεί, την ποσότητα που θα αξιοποιηθεί και το μη αξιοποιήσιμο υπόλειμμα που θα οδηγηθεί προς ταφή. Το σχέδιο Π.Δ. για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ προβλέπει ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίησή τους και ειδικότερα προβλέπει α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, να αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 30% σε βάρος, από το οποίο να 21

19 ΕΕΔΣΑ: Διαχειριση Στερεών Αποβλήτων ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. β) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60% σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%, την αξιοποίηση του 30%. Το προαναφερθέν Π.Δ. έχει υπογραφεί και αναμένεται μετά και τη σύσταση του ΕΟΕΣΔΑΠ, η δημοσίευσή του. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί πως στόχοι για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ (70% αξιοποίηση ως το 2020) προβλέπονται και στην αναθεώρηση της Οδηγία πλαίσιο για τα απορρίμματα η οποία αναμένεται να θεσπιστεί ως τα τέλη του Τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε μονάδα επεξεργασίας η οποία περιλαμβάνει το μηχανικό διαχωρισμό των λοιπών υλικών (μέταλλα, πλαστικά κ.α.) από το μείγμα των ΑΕΚΚ και τη θραύση του αδρανού μείγματος για την παραγωγή κοκοποιημένων υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στον τομέα των κατασκευών. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή οικοδομικών αποβλήτων αντιστοιχεί σε 480 Kg ανά κάτοικο. Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο αφού μόνο στην Αττική οι ποσότητες που παράγονται ετησίως ξεπερνούν κατά πολύ τα 6 εκατ. τόνους. Σημαντικό μέρος από τις ποσότητες αυτές, οδηγείται στις αναπλάσεις ανενεργών λατομείων και στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ). Μεγάλο μέρος οδηγείται ανεξέλεγκτα σε ρέματα και δασικές εκτάσεις ενώ μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό 0,5% περίπου ανακυκλώνεται Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004 «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» είναι πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από την άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας και αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία ή δευτερογενή (επαναφορτιζόμενα) στοιχεία. Οι ηλεκτρικές στήλες δύναται να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους (φορητές η μή), τη δυνατότητα επαναφόρτισης ή όχι, αλλά και την ποιοτική τους σύσταση. Από το Μάρτιο του 2004 λειτουργεί η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η ΑΦΗΣ έχει συνάψει συμφωνίες με τους εισαγωγείς/παραγωγούς ώστε οι τελευταίοι συνεισφέροντας ένα ποσό για κάθε μπαταρία που διαθέτουν στην ελληνική αγορά να καλύπτουν τα έξοδα που απαιτούνται για τη συλλογή, την μεταφορά και την ανακύκλωση των μπαταριών καθώς και το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Σήμερα η ανακύκλωση των μπαταριών εμφανίζει αποδοτικούς δείκτες λειτουργίας, καθώς καλύπτει όλους τους νομούς της ελληνικής επικράτειας, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συλλογής σε σημεία. Στο Σχήμα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι συλλεγόμενοι τόνοι φορητών μπαταριών από την ΑΦΗΣ. Τόνοι συλλογής Σχήμα 2: Συλλεγόμενοι τόνοι φορητών μπαταριών ανά έτος Εικόνα 3: Κάδος συλλογής Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ ΑΕ είναι πανελλαδικής εμβέλειας και το έτος 2007 οδήγησε προς ανακύκλωση 442 tn από tn χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες, δηλαδή ποσοστό 21%. Ο στόχος για το έτος 2012 είναι 25, καθώς με βάση το άρθρο 10 της Οδηγίας 2006/66 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίσθηκε στις 26/9/2006, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν το 25% κατά βάρος, των μπαταριών που διακινούνται στην αγορά, το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του

20 Oρυκτέλαια Αναφορικά με τη διαχείριση των συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας σήμερα λειτουργούν δύο (2) συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και συγκεκριμένα: 1. Το συλλογικό σύστημα ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ, το οποίο έχει συλλέξει και ανακυκλώσει το έτος 2007 (συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας των συμμετεχόντων στο σύστημα ανακυκλωτών) tn από τους tn δηλαδή ποσοστό 78,0%. 2. Το συλλογικό σύστημα ΣΕΔΙΣ Κ, με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο αφορά την εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων. Το σύστημα συνέλεξε το έτος τόνους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές Ορυκτέλαια Σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004 νοούνται απόβλητα λιπαντικών ελαίων «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις». Με τον όρο «αναγεννημένα ορυκτέλαια» νοούνται τα κλάσματα των βασικών ορυκτελαίων που έχουν ανακτηθεί και που μετά από μίξη με πρόσθετα, επανεισάγονται στην αγορά με τις ίδιες προδιαγραφές των αρχικών Π.Ο. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς περιέχουν βαρέα μέταλλα, θείο σε ποσότητες μεγαλύτερες από τα συμβατικά καύσιμα κ.α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), προβλέπεται η οργάνωση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είτε ατομικών είτε συλλογικών από τους υπόχρεους διαχειριστές. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση και τη δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων καθορίζονται στο ΠΔ 82/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Από τον Ιούνιο του 2004, συστάθηκε η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ ως το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.). Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συνεργασία με μεγάλους καταναλωτές λιπαντικών ελαίων όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ΔΕΗ και έδωσε βαρύτητα στην προώθηση της συνεργασίας με τους Ο.Τ.Α. μέσω της πραγματοποίησης συναντήσεων με τοπικούς φορείς. Οι μεγάλοι παραγωγοί χρησιμοποιημένων λιπαντικών (συνεργία, βιομηχανίες, πρατήρια) υποχρεούνται να παραδίδουν τα απόβλητα σε αδειοδοτημένους συλλέκτες και αυτά ακολούθως οδηγούνται προς αναγέννηση. Το εγκεκριμένο σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ έχει συλλέξει και οδηγήσει για αναγέννηση tn απόβλητα λιπαντικών ελαίων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,9% των παραγόμενων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (εκτιμάται ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν tn χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια σε ένα σύνολο κατανάλωσης tn λιπαντικά έλαια) 2.9. Επικίνδυνα απόβλητα Τα βασικά νομοθετήματα που καθορίζουν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι η ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ», η ΚΥΑ 24944/1159/ΦΕΚ «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και η Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα κάτωθεν: α) Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ.4) του Παραρτήματος 1 του άρθρου 19 της KYA 13588/725/

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα