Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:"

Transcript

1

2 Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την ενθάρρυνση τοποθέτησης σήµανσης CE από τους συνεργάτες της. Η προδιαγραφή συγκεκριµένων τεχνικών οδηγιών καθιστά δυνατή την οµοιογενή κατασκευή των συστηµάτων µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος το οποίο παραδίδεται προς χρήση στον τελικό καταναλωτή. Για να δηµιουργηθούν οι συγκεκριµένες οδηγίες, η EXALCO Α.Ε. διεκπεραίωσε δοκιµές στο εργαστήριο της αλλά και δοκιµές αρχικού τύπου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια και πιστοποίησε τα συστήµατά της κατοχυρώνοντας υψηλές επιδόσεις σε βασικές παραµέτρους όπως η αεροπερατότητα, η υδατοστεγανότητα, η αντίσταση σε ανεµοπίεση, η θερµοπερατότητα, η ηχοµείωση, κ.α. Η EXALCO Α.Ε. ενθαρρύνει τον κατασκευαστή στην τοποθέτηση σήµανσης CE µιας και αυτή αποτελεί πλέον βασική υποχρέωση στην κατασκευή συστηµάτων από αλουµίνιο. Το κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται µε τον κατασκευαστικό κλάδο αποφάσισε ότι για να είναι δυνατή η µεταβίβαση των πιστοποιητικών από την εταιρία συστηµάτων στον κατασκευαστή θα πρέπει να υπογράφεται συµφωνητικό µεταβίβασης πιστοποιητικών µεταξύ των δύο συνεργατών, η εταιρία συστηµάτων θα πρέπει να παραδίδει τεχνικό εγχειρίδιο µε το οποίο θα υποδεικνύει στον κατασκευαστή την µέθοδο κατασκευής αλλά και υλικά που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και τέλος ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρµόσει σύστηµα ελέγχου παραγωγής (FPC) στην επιχείρησή του. Από τη στιγµή που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο κατασκευαστής είναι έτοιµος να τοποθετήσει σήµανση CE στα προϊόντα του. Πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί βασικότατη υποχρέωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, οι επιδόσεις των συστηµάτων ίσως να παρεκκλίνουν του πιστοποιηθέντος αποτελέσµατος.

3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ALBIO 101, ALBIO 108, ALBIO 109, ALBIO 120, ALBIO 705 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 2. Δοκιμές και επιδόσεις κουφωμάτων Γενικά Δοκιμές συστημάτων EXALCO 4 3. Επιλογή κατάλληλων διατομών Επιλογή κάσας Επιλογή φύλλου Επιλογή χωρίσματος (προφίλ ταφ ) 7 4. Κοπές διατομών Κοπή φύλλων Κοπή μπινί Κοπή πηχακιών τζαμιού Κατεργασίες διατομών Κατεργασίες για σύνδεση Κατεργασίες για σύνδεση Albio Κατεργασίες για σύνδεση Albio Κατεργασίες για σύνδεση Albio Κατεργασίες για σύνδεση Albio Κατεργασίες για σύνδεση Albio Κατεργασίες για απαγωγή των υδάτων Βασικές αρχές Οπές αερισμού και διαφυγής υδάτων φύλλου Οπές διαφυγής υδάτων κάσας Κατεργασίες για τοποθέτηση λαβής Ελαστικά παρεμβύσματα Επίπεδα στεγάνωσης Μήκος κοπής ελαστικών Συγκόλληση ελαστικών Σύνδεση και ευθυγράμμιση διατομών Σύνδεση κάσας Σύνδεση και ευθυγράμμιση φύλλου Ευθυγράμμιση διατομών Συγκόλληση προφίλ και αντιδιαβρωτική προστασία Μηχανισμός Υάλωση Τοποθέτηση κουφώματος Συντήρηση κουφώματος 39 Παράρτημα 1 Πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης κάσας Παράρτημα 2 Πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης φύλλου Παράρτημα 3 Μηχανικές γωνίες σύνδεσης φύλλου Παράρτημα 4 Οπές αερισμού και διαφυγής υδάτων φύλλου Παράρτημα 5 Οπές αερισμού και διαφυγής υδάτων κάσας Παράρτημα 6 Τακάρισμα υαλοπινάκων - 1 -

4 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια της επερχόµενης υποχρεωτικής σήµανσης CE για τα κουφώµατα, µια από τις σηµαντικότερες διαδικασίες αναµένεται να είναι η µεταβίβαση των πιστοποιητικών των µετρήσεων από την εταιρεία συστηµάτων (System house) που διενήργησε τις Αρχικές οκιµές Τύπου (ΙΤΤ) προς τον υποψήφιο κατασκευαστή κουφωµάτων. H Exalco δοκιµάζει συνεχώς τα προϊόντα της, σε µια προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο τις ανάγκες των πελατών της για πιστοποίηση. Για τα ανοιγόµενα συστήµατα, τα δοκίµια παρουσίασαν πολύ καλές επιδόσεις σε δοκιµές αεροπερατότητας, υδατοστεγανότητας αλλά και αντίστασης σε ανεµοπίεση. Προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή-συναρµολόγηση ενός κουφώµατος αλλά και να εξασφαλιστούν επιδόσεις ίσες ή και καλύτερες αυτών που επιτεύχθηκαν στις Αρχικές οκιµές Τύπου, είναι απαραίτητο να τηρούνται συγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν το Τεχνικό Εγχειρίδιο της Exalco για τα συστήµατα Albio101, Albio108, Albio109 και Albio120 και Albio705 και θα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι στη µεταβίβαση των πιστοποιητικών των Αρχικών οκιµών Τύπου της εταιρείας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σήµανση CE στα κουφώµατα (εν αντιθέσει µε τη σήµανση στα υαλοπετάσµατα) δε θα αφορά στην τοποθέτηση. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο εγχειρίδιο περιλαµβάνει στο τελευταίο κεφάλαιο και κάποιες γενικές οδηγίες τοποθέτησης. Τονίζεται ότι το τεχνικό εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τον τεχνικό κατάλογο των προφίλ. Ο τεχνικός κατάλογος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος για την κατάλληλη επιλογή των προφίλ, τη µελέτη του βάρους και της αντοχής των διατοµών, τη µελέτη των οριζοντίων και κάθετων τοµών των κατασκευών και την ορθή επιλογή των εξαρτηµάτων. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η απεικόνιση οιονδήποτε σχεδίων, διατοµών προφίλ και εξαρτηµάτων σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο δεν είναι σε κλίµακα ένα προς ένα και οι διατοµές που έχουν επιλεγεί στην απεικόνιση είναι τυχαίες

5 2.0 οκιµές και επιδόσεις κουφωµάτων 2.1. Γενικά Όπως είναι γνωστό, οι επιδόσεις ενός κουφώµατος σε µία δοκιµή (παραθύρου ή πόρτας) επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες. Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι: α) Το µέγεθος του δοκιµίου. Είναι ευνόητο ότι όσο πιο µεγάλο είναι ένα δοκίµιο, τόσο δυσµενέστερες είναι οι συνθήκες της δοκιµής, κυρίως όσο αφορά στην αντίσταση σε ανεµοπίεση. β) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση των αρµών µεταξύ των προφίλ, όσο και για την κεντρική στεγάνωση. γ) Τα εξαρτήµατα (Hardware and Fittings) των µηχανισµών που θα χρησιµοποιηθούν, όπως: µεντεσέδες, ανακλίσεις, κλειδώµατα, αντικρίσµατα, κλείστρα κ.λ.π. Οι επιδόσεις σε µια δοκιµή είναι δυνατό να επηρεάζονται τόσο από τον αριθµό και τη θέση των κλειδωµάτων όσο και από τη σωστή τοποθέτηση όλων αυτών των εξαρτηµάτων στο κούφωµα. δ) Τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στο δοκίµιο, όπως γωνίες σύνδεσης και ευθυγράµµισης, πλαστικές τάπες, νεροχυτάκια κ.λ.π. µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά και τις επιδόσεις ενός δοκιµίου, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο. ε) Οι οπές εξαερισµού και διαφυγής υδάτων που δηµιουργούνται σε διάφορα σηµεία του δοκιµίου προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή διαφυγή του νερού

6 2.2. οκιµές συστηµάτων EXALCO Οι βασικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες κατασκευάστηκαν τα δοκίµια των Α.. Τύπου της Exalco είναι οι ακόλουθες: 1) Μεγάλες διαστάσεις δοκιµίων, ώστε να καλύπτονται όλες οι κατασκευές µεγέθους από το µέγιστο και προς τα κάτω, 2) Ελαστικά παρεµβύσµατα της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ των συστηµάτων της εταιρείας, 3) Εξαρτήµατα µηχανισµών αξιόπιστα και απολύτως συµβατά µε τα προφίλ της Exalco (όπως της Γερµανικής Roto), 4) Εξαρτήµατα σύνδεσης και πλαστικά µέρη της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ των συστηµάτων της εταιρείας, και τέλος 5) Συγκεκριµένες κατεργασίες και προτεινόµενες οπές εξαερισµού-διαφυγής υδάτων, σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες της Exalco

7 3.0 Επιλογή διατοµών Μια βασική παράµετρος για την κατασκευή ενός σωστού κουφώµατος είναι η επιλογή των κατάλληλων για κάθε περίπτωση διατοµών. Κάθε σύστηµα περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα διατοµών που προορίζονται για συγκεκριµένες περιπτώσεις χρήσης Επιλογή προφίλ κάσας Υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ πολλών προφίλ κάσας σε όλες τις σειρές (Albio 705, 101, 108, 109, 120). Πιο συγκεκριµένα: α) Οι κάσες χωρίζονται µε βάση το ύψος του προφίλ σε δύο κατηγορίες, χαµηλές και ψηλές. Οι ψηλές κάσες προσφέρουν επαρκή εσωτερική επιφάνεια προφίλ για την προσαρµογή διαφόρων εξαρτηµάτων ή µηχανισµών (κασετίνα ρολού, µηχανισµός Volkswagen, κ.λ.π). Εικόνα 1 β) Ακόµη, χωρίζονται µε βάση τη γεωµετρία της εξωτερικής πλευράς σε άλλες δύο κατηγορίες. Αυτές που έχουν φτερό χωρίς να σχηµατίζεται θάλαµος στην πάνω πλευρά, και σε αυτές που δηµιουργείται ενιαίος θάλαµος εξωτερικά. Εικόνα 2-5 -

8 γ) Τέλος, υπάρχουν και οι ενιαίες κάσες που καλύπτουν την τυπολογία «Τζάµι Πατζούρι». Εικόνα Επιλογή προφίλ φύλλου Όλα τα συστήµατα µε απλό µηχανισµό της Exalco διαθέτουν στη γκάµα τους δύο προφίλ φύλλου που διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο στη διάσταση του ύψους (µέγεθος εσωτερικών θαλάµων). Η επιλογή µεταξύ των προφίλ φύλλου, πέρα από την αισθητική και το οπτικό αποτέλεσµα, πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τις τεχνικές παραµέτρους της κατασκευής. Γενικά, όσο πιο ψηλό είναι το προφίλ φύλλου, τόσο µεγαλύτερη ακαµψία έχει και στους δύο άξονες. Επίσης, η γωνιακή σύνδεση του προφίλ γίνεται µε ισχυρότερες γωνίες σύνδεσης, πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος τζαµιού είναι µεγαλύτερο. Τέλος, άλλοι τεχνικοί λόγοι όπως η δυνατότητα τοποθέτησης µεγαλύτερης κλειδαριάς (για περίπτωση πόρτας) ή και η τοποθέτηση µπάρας πανικού, µπορούν να επιβάλλουν τη χρήση ενός ψηλότερου προφίλ σε µια κατασκευή. Εικόνα 4-6 -

9 3.3 Επιλογή προφίλ χωρίσµατος Τα προφίλ χωρίσµατος (ταφ) ακολουθούν τη γεωµετρία της κάσας του κάθε συστήµατος και µπορούν να ποικίλουν σε διαστάσεις ύψους και πλάτους (ή βάθους). α) Η διάσταση του ύψους καθορίζει την αισθητική µιας κατασκευής (επιφάνεια εµφανούς αλουµινίου) αλλά και την τυπολογία της π.χ. αν η κατασκευή έχει παράθυρο τόσο πάνω όσο και κάτω από το χώρισµα, τότε για τεχνικούς λόγους απαιτείται χρήση ενός µεγάλου σε ύψος προφίλ ταφ. Τέλος, όσο πιο ψηλό είναι ένα προφίλ χωρίσµατος, τόσο µεγαλύτερη ακαµψία (ροπή αδράνειας) έχει στον άξονα y της φόρτισης λόγω βάρους υπερκείµενου υαλοπίνακα, και φυσικά µπορεί να δεχθεί µεγαλύτερη και ισχυρότερη γωνία σύνδεσης. Εικόνα 5 β) Η διάσταση του πλάτους (βάθους) ενός προφίλ χωρίσµατος, επηρεάζει τόσο την αισθητική της κατασκευής (επίπεδα προφίλ ή προφίλ που προεξέχουν), όσο και την αντοχή του προφίλ σε φορτίσεις κάθετες στον κατακόρυφο άξονα, όπως η ανεµοπίεση. Εικόνα 6 H επιλογή του κατάλληλου ταφ, είτε κατακόρυφου είτε οριζόντιου, εξαρτάται τόσο από το µήκος του προφίλ όσο και από τα πλάτη φόρτισης εκατέρωθεν του προφίλ. Για δεδοµένες συνθήκες ανεµοπίεσης, επιλέγεται το αντίστοιχο πλάτος (βάθος) προφίλ ταφ

10 4. Κοπές διατοµών 4.1. Κοπές φύλλων Οι σωστές κοπές των φύλλων παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στη στεγανότητα όσο και στην καλή λειτουργία ενός κουφώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η ακρίβεια των κοπών, τόσο σωστότερη είναι η επαφή του κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης στο φύλλο, αλλά και η γενικότερη λειτουργία του µηχανισµού του κουφώµατος. Είναι σηµαντικό λοιπόν, να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι του εξοπλισµού κοπής, αλλά και των οργάνων µέτρησης του µήκους, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ακρίβεια κοπών. Η επιτρεπόµενη ανοχή κοπής δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ±0,5mm. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ S ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ W 101 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 108 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 109 S = H - 49,0 mm W = L - 49,0 mm 120 S = H 49,0 mm W = L 49,0 mm 705 S = H 50,0 mm W = L 50,0 mm - 8 -

11 Ενδεικτικά, στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι µαθηµατικοί τύποι των µέτρων κοπής φύλλου, για τις βασικές κάσες πέντε συστηµάτων (προφίλ κάσας µε εσωτερικό ύψος 29,9 χιλιοστά, όπως τα προφίλ , , , και 30,5 χιλιοστά στη σειρά 705, όπως το προφίλ 7051). Αντίστοιχα, για τα ίδια προφίλ κάσας, οι µαθηµατικοί τύποι των µέτρων κοπής φύλλου για δίφυλλο κούφωµα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ S 101 S = H - 49,0 mm 108 S = H - 49,0 mm 109 S = H - 49,0 mm 120 S = H 49,0 mm 705 S = H 50,0 mm ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ W L 58,00 W = mm 2 L 56,00 W = mm 2 W W W L 56,00 2 = mm L 55,00 2 = mm L 59,00 = mm 2-9 -

12 4.2. Κοπή µπινί Στην τυπολογία δίφυλλου κουφώµατος, απαιτείται µεγάλη ακρίβεια και στην κοπή του προφίλ µπινί. Η σωστή κοπή του µπινί παίζει κρίσιµο ρόλο στη στεγανότητα του κουφώµατος, µιας και από αυτή εξαρτάται η σωστή επαφή της τάπας του µπινί µε τα ελαστικά στεγάνωσης. Είναι στατιστικά αποδεδειγµένο, ότι τα περισσότερα προβλήµατα στεγανότητας εστιάζονται στις δύο περιοχές της τάπας του µπινί. ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΙΝΙ 101 S 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου Για τάπα S 66 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 109 S 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 120 S 73 mm Όπου S το ύψος του φύλλου 705 S 65 mm Όπου S το ύψος του φύλλου

13 4.3. Κοπή πηχακιών τζαµιού H συγκράτηση των υαλοπινάκων επιτυγχάνεται µε πηχάκια, τα οποία κόβονται και τοποθετούνται είτε σε γωνία 90 ο (σόκορο), είτε σε γωνία 45 ο (φάλτσο). Ανεξάρτητα από τον τρόπο, σηµαντικό είναι η κοπή των πηχακιών να είναι ακριβής (ανοχή διάστασης µικρότερη του µισού χιλιοστού). Α. Τετράγωνο πηχάκι - Κοπή 90 ο (τοποθέτηση σόκορο) Β. Ποµπέ πηχάκι - Κοπή 90 ο (τοποθέτηση µε χυτό γωνάκι αλουµινίου) α τετράγωνα πηχάκια µπορούν να κόβονται στις 90 ο και να τοποθετούνται σόκορο. Η ανοχή του µήκους κοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 mm. α ποµπέ πηχάκια µπορούν να κόβονται στις 90 ο και να τοποθετούνται µε χρήση χυτού εξαρτήµατος στη γωνία (χυτό γωνάκι αλουµινίου). Η ανοχή του µήκους κοπής πρέπει να είναι µικρότερη από 0,5 mm. 1. Πηχάκι 2. Χυτό γωνάκι αλουµινίου 3. Πηχάκι για κλιπ 4. Πλαστικό κλιπ

14 Γ. Ποµπέ πηχάκι - Κοπή φάλτσο (τοποθέτηση µε πλαστικό κλιπ) Στην περίπτωση που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ποµπέ πηχάκι κοµµένο σε γωνία 45 ο (φάλτσο), τότε κατά σειρά πρέπει να τοποθετήσουµε: α) κανονικό πηχάκι αριστερά, δεξιά και πάνω (εικόνα 1), β) ειδικό πλαστικό εξάρτηµα (κλιπ) για τη συγκράτηση του πηχακιού στο φύλλο), γ) ειδικό προφίλ πηχακιού που φέρει υποδοχή για κλιπ, στο κάτω µέρος

15 Κατεργασίες διατοµών Οι βασικές κατεργασίες των προφίλ γίνονται στα πρεσάκια της EXALCO. Είτε αφορούν σύνδεση µεταξύ προφίλ, είτε οπές εξαερισµού - διαφυγής νερού, είτε τοποθέτηση εξαρτηµάτων, απαιτείται ακρίβεια. ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 5.1. Κατεργασίες για σύνδεση Σε όλα τα προφίλ φύλλου και κάσας στα οποία επιθυµούµε να έχουµε µηχανική σύνδεση τρυπάµε τις κάσες στο πρεσάκι συρόµενων σειρών και τα φύλλα στο πρεσάκι ανοιγοµένων σειρών. Χτύπηµα µε πρεσσαριστή γωνία συνδέσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε όλες τις κάσες και τα φύλλα εκτός από τα προφίλ ενιαίας κάσας στο οποίο η κατεργασία πραγµατοποιείται πρώτα στο πρεσάκι συρόµενων σειρών εξωτερικά

16 Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 101 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 101 απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες. Πρεσάκι ανοιγόµενων 1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε πειράκι. 2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε λαµάκι. 3. Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). 4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας Πρεσάκι συρόµενων 7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως

17 Πρεσάκι νεροχυτών 8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 108 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 108 απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. Πρεσάκι ανοιγόµενων 1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες) 4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας 5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής 6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας

18 Πρεσάκι συρόµενων 7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. Πρεσάκι νεροχυτών 8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο

19 Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 109 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 109 απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες. Πρεσάκι ανοιγόµενων 1. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως ή Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). 4. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 5. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 6. Τρύπηµα προφίλ ντίζας Πρεσάκι συρόµενων 7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως

20 Πρεσάκι νεροχυτών 8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο. 11.Τρύπηµα κάσας και φύλλου για γωνίες συνδέσεως , , Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 120 Οι επιµέρους κατεργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται στο προφίλ της σειράς Albio 120 απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. 1. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 2. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας. 3. Τρύπηµα προφίλ ντίζας

21 Κατεργασίες για σύνδεση σειράς Albio 705 Πρεσσάκι ανοιγόµενων 1. Τρύπηµα φύλλου για τοποθέτηση λαβής. 2. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε λαµάκι. 3. Τρύπηµα προφίλ ντίζας Τρυπήµατα φύλλου για τοποθέτηση ταµπλά (2 ενέργειες). Πρεσσάκι ανοιγόµενων 5. Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως µε πειράκι. 6. Ξενύχιασµα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας

22 Πρεσσάκι συρόµενων 7. Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 219. Πρεσσάκι νεροχυτών 8 & 9. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες µε θάλαµο. 10. Τρύπηµα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαµο (7051 και 7055)

23 5.2. Κατεργασίες για απαγωγή των υδάτων Βασικές αρχές Η κλασική πρακτική για την απαγωγή των υδάτων από το εσωτερικό των κουφωµάτων αλουµινίου, είναι το άνοιγµα ειδικών οπών και η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών καλυµµάτων (νεροχύτες) στο κάτω µέρος του προφίλ κάσας. Όµως, σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες βροχής και ανεµοπίεσης - οι νεροχύτες είναι πιθανό να καταστούν σχεδόν ανενεργοί, κάτι που οφείλεται στη διαφορά της πίεσης µεταξύ του θαλάµου υποδοχής υδάτων της κάσας (P θαλάµου ) και της εξωτερικής δυναµικής πίεσης (P δυναµική ). Όπως είναι φυσικό, σε δεδοµένες τιµές υψηλής Εικόνα 7 ανεµοπίεσης, ποσότητα αέρα προσπαθεί να εισέλθει στο κτίριο µέσω του κουφώµατος. Από τη στιγµή που υπάρχει περιµετρική εξωτερική στεγάνωση µε ελαστικά (πρώτο επίπεδο στεγάνωσης) ο αέρας (υπό πίεση) περνά στο θάλαµο συγκέντρωσης των υδάτων µόνο µέσω των οπών των νεροχυτών, εµποδίζοντας έτσι την ελεύθερη απορροή του νερού. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ισχυρή ώθηση του νερού προς το λάστιχο της κεντρικής στεγάνωσης και σε µερικές περιπτώσεις την αύξηση της στάθµης του, µε κίνδυνο να υπερπηδήσει το λάστιχο κεντρικής στεγάνωσης και να εισέλθει στο εσωτερικό µέρος της κάσας του κουφώµατος (εικ.7) Η παραπάνω συµπεριφορά νερού σε σχέση µε Εικόνα 8 τις συνθήκες πίεσης, έχει διαπιστωθεί και πειραµατικά, σε δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο θάλαµο προσοµοίωσης καιρικών συνθηκών της Exalco. Το τµήµα Έρευνας & Τεχνικής Υποστήριξης µετά την πραγµατοποίηση µεγάλου αριθµού δοκιµών έδωσε λύση στο παραπάνω πρόβληµα. Η λύση αφορά στη διάνοιξη οπών σε συγκεκριµένα σηµεία των προφίλ και των ελαστικών έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες της απορροής των υδάτων χωρίς να επηρεάζεται η συµπεριφορά του κουφώµατος στην αεροπερατότητα (εικ.8). Στις επόµενες παραγράφους και στα παραρτήµατα 1 & 2 δίνονται οι τεχνικές οδηγίες για τη δηµιουργία των οπών

24 Οπές αερισµού και διαφυγής υδάτων φύλλου Πειραµατικά έχει διαπιστωθεί ότι τα νερά µπορούν να διαπεράσουν στο χώρο όπου είναι τακαρισµένοι οι υαλοπίνακες µέσω των ελαστικών στήριξής τους και πιθανότατα να διαπεράσουν στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου από τα πηχάκια. Γι αυτό το λόγο στα φύλλα θα πρέπει να δηµιουργηθούν τρεις οπές. ύο από αυτές θα βρίσκονται στο κάτω οριζόντιο προφίλ και θα συµβάλλουν στην απορροή των υδάτων και η τρίτη θα βρίσκεται στο κάθετο προφίλ από την πλευρά των µεντεσέδων και θα συµβάλει στον αερισµό άρα και στην εξισορρόπηση της πίεσης των θαλάµων του φύλλου µε αυτή της ατµόσφαιρας. Έτσι το νερό θα οδηγείται στον εµπρός χώρο της κάσας, όπου συγκεντρώνονται τα ύδατα έτσι ώστε να διαφύγουν από τους νεροχύτες. Στο παράρτηµα 1 φαίνονται οι τεχνικές κατεργασίες έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οπές του προφίλ φύλλου για κάθε σειρά Οπές αερισµού και διαφυγής υδάτων κάσας Από τις δοκιµές επίσης διαπιστώθηκε ότι ο χώρος υποδοχής υδάτων της κάσας, όπως συµβαίνει και στους θαλάµους του προφίλ φύλλου θα πρέπει να έχει περίπου την ίδια πίεση µε την ατµοσφαιρική. Αυτό επιτυγχάνεται ανοίγοντας οπές αφαιρώντας µέρος του ελαστικού της εξωτερικής περιµετρικής στεγάνωσης (Νο 70), µιας και οι οπές των νεροχυτών µπορεί να εγκλωβιστούν από το νερό που θα συσσωρευτεί µην αφήνοντάς το να ρέει οµαλά προς τα έξω. Η αφαίρεση του τµήµατος ελαστικού πρέπει να γίνει 40cm από το επάνω µέρος της κάσας. Στο παράρτηµα 2 φαίνονται οι τεχνικές κατεργασίες έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες οπές του προφίλ κάσας για κάθε σειρά. Σε περίπτωση που τα νερά κατά την έξοδό τους εισέρχονται σε θάλαµο κάσας τότε θα πρέπει στα κάθετα προφίλ της κάσας να δηµιουργούνται οπές Φ4 για το αερισµό του θαλάµου αυτού. Οι οπές αυτές θα πρέπει αν γίνουν 30cm από το επάνω µέρος της κάσας. Οριζόντιο κάτω προφίλ Κάθετο αριστερό και δεξιό προφίλ

25 5.3. Κατεργασίες για τοποθέτηση λαβής Για να τοποθετηθεί η λαβή παραθύρου για όλους τους µηχανισµούς θα πρέπει να γίνουν κάποιες κατεργασίες τύπου τρυπήµατος και φρεζαρίσµατος µε µηχάνηµα ή να γίνουν οι οπές στο πρεσάκι ανοιγοµένων. Οι κατεργασίες φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο

26 6. Ελαστικά παρεµβύσµατα 6.1. Επίπεδα στεγάνωσης Η βασική ιδέα δηµιουργίας επιπέδων στεγάνωσης αποσκοπεί στην τέλεια εφαρµογή και µόνωση του φύλλου µε την κάσα σε ένα κούφωµα αλουµινίου. Η στεγάνωση επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση ειδικών ελαστικών παρεµβυσµάτων. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό εισροής αέρα και υδάτων στον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου. Τρία είναι τα επίπεδα στεγάνωσης σε ένα κούφωµα αλουµινίου όπως φαίνεται στην εικόνα 9. Εικόνα 9: Επίπεδα στεγάνωσης Το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο στεγάνωσης διασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών στην κάσα. Για το τρίτο επίπεδο τοποθετείται ελαστικό στο φύλλο του κουφώµατος. Στο πρώτο και στο τρίτο επίπεδο τοποθετούνται ελαστικά ίδιου τύπου. Αυτό που διαφέρει είναι το δεύτερο επίπεδο στο οποίο τοποθετείται το γνωστό σε όλους κεντρικό ελαστικό. Το κεντρικό ελαστικό θα πρέπει να εµποδίσει οποιαδήποτε εισροή νερού στο χώρο µεταξύ δευτέρου και τρίτου επιπέδου στεγάνωσης. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι σηµαντικότατο ρόλο στη στεγανότητα του συστήµατος παίζει η σωστή τοποθέτηση των κατάλληλων ελαστικών στεγάνωσης. Η στεγανότητα των συστηµάτων Albio 101, 108, 109, 120 και 705 εξασφαλίζεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα τύπου EPDM (ethylene propylene diene monomer) και περιγράφονται παρακάτω

27 Ελαστικά παρεµβύσµατα τύπου EPDM Το EPDM (ethylene propylene diene monomer) είναι ένα συνθετικό ελαστικό. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: Άριστες µηχανικές ιδιότητες (επιµήκυνση, αντοχή σε ρήξη, σταθερότητα) Καλή αντίσταση ενάντια σε µόνιµες παραµορφώσεις Άριστη αντοχή στη διάβρωση Άριστη αντοχή σε ακτινοβολία UV και γήρανση Σταθερότητα στις απαιτούµενες διαστάσεις Θερµοκρασία χρήσης: από -30 ο C έως 120 ο C Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που παράγονται χρησιµοποιώντας EPDM συστήνονται ιδιαίτερα για υπαίθρια χρήση, µιας και δεν υπόκεινται σε συρρίκνωση και σε µεταβολές στη σκληρότητα τους ή στις φυσικές-µηχανικές επιδόσεις τους

28 Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 101 Για το σύστηµα ALBIO 101 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 4, τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: Εικόνα 10 Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 80 Γωνία Νο 80 Περιγραφή παρεµβυσµάτων: No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση No 80: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό) No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) Γωνία για ελαστικό No 80: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο

29 Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 108 Για το σύστηµα ALBIO 108 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 11, τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: Εικόνα 11 Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 60A Γωνία Νο 60A Περιγραφή παρεµβυσµάτων: No 70 : EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση No 60Α: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό) No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) Γωνία για ελαστικό No 60Α: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 60Α

30 Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 109 Για το σύστηµα ALBIO 109 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 12, τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: Εικόνα 12 Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 60A Γωνία Νο 60A Περιγραφή παρεµβυσµάτων: No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση No 60Α: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό) No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) Γωνία για ελαστικό No 60Α: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο 60Α

31 Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 120 Για το σύστηµα ALBIO 120 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 13, τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: Εικόνα 13 Νο 42 Νο 43 Νο 70 Νο 120 Περιγραφή παρεµβυσµάτων: No 70: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση No 120:EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση No 42: EPDM λάστιχο για εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (κουµπωτό) No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα)

32 Ελαστικά παρεµβύσµατα συστήµατος ALBIO 705 Για το σύστηµα ALBIO 705 του οποίου µια βασική τοµή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 14, τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: Εικόνα 14 Νο 43 Νο 45 Νο 47 Νο 41 Γωνία Νο 80 Περιγραφή παρεµβυσµάτων: No 43: EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική σφράγιση υαλοπίνακα (σφήνα) No 45: EPDM λάστιχο για εφαρµογή στην ψευτόκασα No 47 : EPDM λάστιχο για εξωτερική και εσωτερική περιµετρική στεγάνωση No 41: EPDM λάστιχο για κεντρική περιµετρική στεγάνωση Γωνία για ελαστικό No 80: ελαστική γωνία για λάστιχο Νο

33 6.2. Μήκος κοπής ελαστικών Όλα τα ελαστικά παρεµβύσµατα ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες (θερµοκρασιακές µεταβολές) στην περιοχή του έργου, έχουν την ιδιότητα να συστέλλονται και να διαστέλλονται. Προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα στεγάνωσης στο σύστηµα, επιβάλλεται τα ελαστικά παρεµβύσµατα να κόβονται µεγαλύτερα κατά 1-2% από την διάσταση που θα καλύψουν και να συµπιέζονται καθώς τοποθετούνται Συγκόλληση ελαστικών Όλα τα ελαστικά παρεµβύσµατα του συστήµατος κόβονται και κολλιούνται µεταξύ τους σχηµατίζοντας γωνία 45 ο. Για το κεντρικό ελαστικό, εάν γίνει χρήση ελαστικής γωνίας θα πρέπει να κόβονται σε γωνία 90 ο. Η συγκόλληση των ελαστικών πρέπει να γίνεται µε κόλλα στιγµής κυανοακρυλικής βάσης (εικόνες 8, 9). Εικόνα15 Εικόνα 16 Κυανοακρυλική κόλλα Κυανοακρυλική κόλλα Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και στην κόλληση των άκρων των ελαστικών πρώτου και τρίτου επιπέδου στεγάνωσης (Νο 70 EPDM) όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Εικόνα 17 Κυανοακρυλική κόλλα

34 7. Σύνδεση και ευθυγράµµιση διατοµών 7.1. Σύνδεση κάσας Η σύνδεση της κάσας µπορεί να γίνεται είτε µε πρεσσαριστές (Παράρτηµα 3) είτε µε µηχανικές γωνίες συνδέσεως. Στις πρεσσαριστές γωνίες συνδέσεως τοποθετείται σφραγιστικό αρµών αλουµινίου (υλικό στο χρώµα των προφίλ) στις επιφάνειες κοπής των προφίλ για µέγιστη αντιδιαβρωτική συµπεριφορά και εµφάνιση και κόλλας µονού συστατικού µε βάση πολυουρεθάνης στις κοίλες επιφάνειες των πρεσσαριστών γωνιών καθώς και στους θαλάµους των προφίλ όπου θα εισέλθουν οι πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης έτσι ώστε να επιτυχανθεί πλήρης ακαµψία µεταξύ των κάθετων και οριζόντιων προφίλ του κουφώµατος. Σε περίπτωση µηχανικής γωνίας συνδέσεως χρησιµοποιείται η µηχανική γωνία σύνδεσης 219 και τοποθετείται µόνο σφραγιστικό αρµών αλουµινίου. Τα τρυπήµατα για την διάνοιξη των οπών µπορούν να πραγµατοποιηθούν (για την περίπτωση της γωνίας 219) στο πρεσάκι συρόµενων σειρών Σύνδεση φύλλου Η σύνδεση του φύλλου µπορεί να γίνεται είτε µε πρεσσαριστές είτε µε µηχανικές γωνίες συνδέσεως. Α) Πρεσσαριστές γωνίες Τα προφίλ φύλλου πρέπει να συνδέονται µε γωνίες πρεσσαριστές ειδικά κατασκευασµένες για την γκάµα των προφίλ φύλλου. Για κάθε προφίλ φύλλου υπάρχει και συγκεκριµένη πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης διαθέσιµη είτε σε προφίλ είτε σε εξάρτηµα. Όταν χρησιµοποιούνται πρεσσαριστές γωνίες συνδέσεως πρέπει να τοποθετείται απαραίτητα και σιλικόνη. Στο παράρτηµα 4 φαίνεται η κατάλληλη επιλογή γωνίας γωνιάστρας σε σχέση µε τον κωδικό προφίλ φύλλου. Β) Μηχανικές γωνίες Οι µηχανικές γωνίες σύνδεσης δεν εξασφαλίζουν την ίδια ποιότητα σύνδεσης και ευθυγράµµισης των διατοµών όπως οι πρεσσαριστές. Τα τρυπήµατα για τη διάνοιξη των οπών για τις µηχανικές γωνίες συνδέσεως πραγµατοποιούνται στο πρεσάκι της κάθε σειράς. Στο παράρτηµα 5 φαίνεται η κατάλληλη επιλογή µηχανικής γωνίας συνδέσεως σε σχέση µε τον κωδικό προφίλ φύλλου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά Albio 120 δεν µπορεί να δεχθεί µηχανικές γωνίες συνδέσεως

35 7.3. Ευθυγράµµιση διατοµών Για να επιτυγχάνεται επιπεδότητα µεταξύ των προφίλ, οι γωνίες ευθυγράµµισης πρέπει να τοποθετηθούν στα ειδικά «κανάλια» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 18. Οι γωνίες ευθυγράµµισης είναι φτιαγµένες από υλικά τα οποία δεν σκουριάζουν και δεν διαβρώνονται µε την πάροδο του χρόνου. Στο πίνακα ΧΧ φαίνεται η αντιστοιχία γωνιών ευθυγράµµισης για το προφίλ φύλλου και κάσας κάθε συστήµατος. Εικόνα 18 ΓΩΝΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Γωνίες ευθυγράµµισης ανα σύστηµα Albio 101 Albio 108 Albio 109 Albio 120 Προφίλ 5599 (INOX No101) 5599 (ΙΝΟΧ No4000) Φύλλο 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 5046 (πλαστική 109) 5046 (πλαστική 109) Κάσα 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 5599 (INOX No101) 5046 (πλαστική 109) 7.4. Συγκόλληση προφίλ και αντιδιαβρωτική προστασία Κατά τη διαδικασία συναρµολόγησης των προφίλ και πριν γίνει η σύσφιξή τους στο µηχάνηµα της γωνιάστρας δύο ρευστά υλικά πρέπει να εφαρµοστούν στα σηµεία κοπής και σύνδεσης: α) Τοποθέτηση σφραγιστικού αρµών αλουµινίου (υλικό στο χρώµα των προφίλ) στις επιφάνειες κοπής των προφίλ για µέγιστη αντιδιαβρωτική συµπεριφορά και εµφάνιση. β) Τοποθέτηση κόλλας µονού συστατικού µε βάση πολυουρεθάνης στις κοίλες επιφάνειες των πρεσσαριστών γωνιών καθώς και στους θαλάµους των προφίλ όπου θα εισέλθουν οι πρεσσαριστές γωνίες σύνδεσης έτσι ώστε να επιτυχανθεί πλήρης ακαµψία µεταξύ των κάθετων και οριζόντιων προφίλ του κουφώµατος. Πριν την τοποθέτηση της κόλλας θα πρέπει να ψεκαστούν µε νερό οι θάλαµοι των προφίλ διότι µόνο έτσι στερεοποιείται το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που δεν γίνει ο ψεκασµός µε νερό η κόλλα δεν θα στερεοποιηθεί. Από την στιγµή τοποθέτησης της κόλλας ο χρόνος σύνδεσης των προφίλ δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 30 λεπτά της ώρας

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Του Χριστόδουλου Ράντη, δ/ντή marketing της ALUMIL Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Η ALUMIL ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ι ΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ Προτροπή και σκοπός της ALUMIL, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Το αλουμίνιο έχει καθιερωθεί ως βασικό υλικό στην. οικοδομική βιομηχανία. Το συναντούμε σε κουφώματα,

Το αλουμίνιο έχει καθιερωθεί ως βασικό υλικό στην. οικοδομική βιομηχανία. Το συναντούμε σε κουφώματα, Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το αλουμίνιο έχει καθιερωθεί ως βασικό υλικό στην οικοδομική βιομηχανία. Το συναντούμε σε κουφώματα, υαλοπετάσματα, πόρτες, βάσεις Φ.Β πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ öùô.: DORAL Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόµενη ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ :210 55.82.320-2 FAX :210 55.82.323 e-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/5/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες Αυλίδος

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα

Οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν είναι. Η τεχνική πλευρά της πώλησης ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Τεχνικά θέματα ΜΑΡΤΙΝΟΣ Σαφώς και είναι σημαντικό να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται άρτια κουφώματα, που εκπληρώνουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά επίσης πολύ

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Και εγένετο SUPREME S650 PHOS SMARTIA M12500 PHOS SUPREME S77 PHOS

Και εγένετο SUPREME S650 PHOS SMARTIA M12500 PHOS SUPREME S77 PHOS Τα νέα minimal συστήµατα της οικογένειας PHOS της ALUMIL αποτελούν την ιδανική επιλογή για την κάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων και τη µέγιστη εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού, ενώ παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Τα παράλληλα συρόμενα ανακλινόμενα Οι παράλληλα συρόμενοι ανακλινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

2 Schüco. Περιεχόμενα

2 Schüco. Περιεχόμενα 2 Schüco Περιεχόμενα Περιεχόμενα Schüco 3 Πληροφορίες ασφάλειας Απρόσκοπτη θέα - Σταθερές αξίες 5 Πληροφορίες ασφάλειας 6 Σφάλματα χρήσης 8 Καθαρισμός και συντήρηση 10 Γενικές υποδείξεις Υλικά καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος

Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος Σημεία στήριξης του κουφώματος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι επιδόσεις ενός κουφώματος εκτιμούνται ιδιαίτερα κατά την λειτουργία του. Καθοριστικός παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr Τεχνικό Εγχειρίδιο Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου Inspired with passion! www.balkan.gr Περιεχόμενα 1.0 Κοπές προφίλ 2.1 Κατεργασίες απορροών κάσας-ταφ 2.2 Αριθμός απορροών 2.3 Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ 1 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Τα ελατήρια εξισορρόπησης κατασκευάζονται για ύψος φύλλου από 250 1800 mm, με ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συρόμενο AL 205 Περιεχόμενα AL 205 ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα ΣΕΛ 4-5 Προφίλ Εταιρείας ΣΕΛ 6 Ταυτότητα ΣΕΛ 7 Πλεονεκτήματα ΣΕΛ 8 Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ποιοί είμαστε Η MegaPlast AL είναι μια εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή προφίλ και την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Συνεργαζεται με τον όμιλο Lenox

Διαβάστε περισσότερα

AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανοιγόμενο AL 510 Περιεχόμενα AL 510 ΣΕΛ. 4-5 Πιστοποιητικά ΣΕΛ. 6-7 Προφίλ Εταιρείας ΣΕΛ. 8 Ταυτότητα ΣΕΛ. 9-10 Πλεονεκτήματα ΣΕΛ. 11-24 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011 Νέα προϊόντα 2011 SUPREME systems INTERNATIONAL BUILDING Systems SECURITY Systems Supreme S700 Ανυψούμενο συρόμενο βαρέως τύπου έως 400 Kg ανά φύλλο Πλάτος φύλλου 70 mm Σχεδιασμένο βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων www.ergomasif.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ISARHOLZ INO 68 ΠΡΟΦΙΛ 68Χ82 ΧΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.διαστάσεις και προφίλ κατοπιν DIN 68121.Μόρσα διπλά και τριπλά, ενώσεις γωνιών με κόλληση D4 κατόπιν ΕΝ 204

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑ Μ9200 ΚΩΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MILONAS A.E. ALUMINIUM SYSTEM

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑ Μ9200 ΚΩΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MILONAS A.E. ALUMINIUM SYSTEM PIEJA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΔΟΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 4936613 - FAX: 210 4926727 E-MAIL: info@pieja.com ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΙΡΑ Μ9200 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ Η Dr. DOM διαθέτει ξύλινα κουφώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 18545 T2, βάσει της τεχνολογίας EURO J68 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο.

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο. Οι σίτες της ΑΜΠΑΤΖΗΣ έρχονται να αναδείξουν κάθε κατασκευή που αναζητά καινοτομία και μια σειρά από πλεονεκτήματα χρήσης. Οεξειδικευμένος σχεδιασμός των σιτών που σας παρέχουμε σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

TROCAL, ETEM, SALAMANDER,

TROCAL, ETEM, SALAMANDER, Επώνυμα πιστοποιημένα συστήματα υψηλών προδιαγραφών εταιριών TROCAL, ETEM, SALAMANDER, KOMMERLING,Schuco για τα οποία σας δίνουμε ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ και κατασκευάζονται με τα πιο σύγχρονα αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοστεγανότητα. Επικίνδυνες ουσίες. Συµπεριφοράς. στη φωτιά. Ιδιότητες. Θερµοπερατότητας. Ακτινοδιαπερατότητας. Rw (C;Ctr) έως 47 (-1;-4) db

Υδατοστεγανότητα. Επικίνδυνες ουσίες. Συµπεριφοράς. στη φωτιά. Ιδιότητες. Θερµοπερατότητας. Ακτινοδιαπερατότητας. Rw (C;Ctr) έως 47 (-1;-4) db - Ταυτότητα συστήµατος Κουφώµατα σύµφωνα µε το EN 143 51-1 Αρ. 100 33466-0.1 Ιδιότητες Πελάτης είναι ο παραγωγός συστήµατος VEKA AG Dieselstraße 8 48324 Sendenhorst Σύστηµα TOPLINE AD, SOFTLINE 70 AD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ 1/5/2015 1 1/1/2012 EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες Ευρετήριο Προφίλ Εξαρτήματα - Ελαστικά Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-182 Προφίλ 1:1 29-62 Βασικές Τυπολογίες 61-60 Τομές 1:1 63-100 Κατεργασίες 101-128 Υαλώσεις 129-132 Οδηγίες Τοποθέτησης 133-182 183-236 Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/5/2015 PLus ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX & ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες Αυλίδος

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα,

Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα, Το σύστημα EUROPA 350 είναι η ολοκληρωμένη λύση για το ανασυρόμενο κούφωμα. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, οι σύγχρονοι μηχανισμοί και η λειτουργικότητα, του δίνουν νέες δυνατότητες στην καθημερινή χρήση, δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (σήμανση CE) η EXALCO Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Design είναι ASS 70 HI

Design είναι ASS 70 HI Design είναι Αυτό που ενώνει υλικό, μορφή, χρώμα και τεχνολογία, αυτό που εξακολουθεί να σου αρέσει ακόμη και μετά από 20 χρόνια, διακριτή μοναδικότητα, Ο συνδυασμός χρηστικότητας και διαχρονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΕΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 800 80 8000 800 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΕΣΑΣ Σύστημα με κοπτικά εργαλεία. Αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. Άριστος μηχανισμός διάτρησης κινούμενος με γρανάζια και οδοντωτούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 6. ΣΕΙΡΑ ECONOMY 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY 8. ΣΕΙΡΑ IQ S8000 STANDARD 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει 2 Schüco PROFILE PROFILE Schüco 3 SPITZE Περιεχόμενα Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. με 20ετή εμπειρία στο χώρο των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, προσφέρει όλες τις λύσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

GIESSE PROVENCE. Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας

GIESSE PROVENCE. Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας Η σπανιολέτα που προσαρμόζεται στο κλασικό ύφος των παραθύρων σας Τι είναι η Provence? Η Provence είναι μια σειρά προϊόντων με παραδοσιακό χαρακτήρα που έχει αναπτύξει η GIESSE για το κλείσιμο των παραθύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Μεντεσέδες πολλαπλών σημείων, με ρύθμιση καθ' ύψος, ευρωπαϊκά μεγέθη, ρυθμιζόμενη απλή κάσα, σύστημα μεντεσέδων ASSA Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Χαλύβδινες πόρτες υψηλής ποιότητας για εξωτερικούς και εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 0503 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 / 01 / 05 Στοιχεία Πελάτη: Περιγραφή Προϊόντος: EXALCO PRIMCOR A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8 ο χλµ. Ε.Ο. Λαρίσης - Θεσσαλονίκης 411

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008 Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδρομή Αγορά Ορολογία για πιστοποιημένα προϊόντα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & 124 62 : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

www.xylinokoufoma.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

www.xylinokoufoma.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωµάτων συνέταξε αυτό το εγχειρίδιο σε µια προσπάθεια να ενηµερώσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά µε την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ 1/5/2015 1 1/1/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες Αυλίδος ΤΚ.32009 (ΤΘ.210) Σχηματάρι Τηλ 2262071014-71268

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Μηχανισµός ανάκλησης Etem Premium

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Μηχανισµός ανάκλησης Etem Premium Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Μηχανισµός ανάκλησης Etem Premium Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

υλικό κατασκευής κουφωμάτων.

υλικό κατασκευής κουφωμάτων. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το ξύλο ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως υλικό κατασκευής κουφωμάτων. Με την είσοδο των κραμάτων αλουμινίου στην οικοδομική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Από Α το 1971 µέχρι και σήµερα, η ΕΤΕΜ Α.Ε. πρωτοπορεί και δηµιουργεί στον χώρο των κουφωµάτων προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR FB6 ή UL752-7&8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010 Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονάδες μετρικού συστήματος Γεωμετρικά σχήματα - μετρήσεις Μετρήσεις διαστάσεων / ανοίγματα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση.1. Εισαγωγή.. Μέθοδος Brinell.3. Μέθοδος Rockwell.4. Μέθοδος Vickers.5. Συσχέτιση αριθμών σκληρότητας.6. Πειραματικό μέρος ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σκληρότητα των υλικών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα