OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ"

Transcript

1 OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ, Ανθεμίου 2 και Παλαμά, Πάτρα, 26442, Λέξεις Κλειδιά: διδακτική Πληροφορικής, μεταφορά, διδακτική παρέμβαση, αναλογική σκέψη. Θέματα: Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πληροφορική και Αναλυτικά προγράμματα. Επίπεδο εκπαίδευσης: Λύκειο για ηλικίες Κατηγορία: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Διδακτικής Παρέμβασης. Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της Διδακτικής της Πληροφορικής. Επίκεντρό της είναι μια διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της Πληροφορικής γύρω από το ερώτημα μοιάζει ο Η/Υ ως εργοστάσιο;. Η όλη οργάνωση περιστρέφεται και διερευνά το ρόλο της μεταφοράς στη διδασκαλία της οντολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη σημασία των αναλογικών συλλογισμών. Η διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης διήρκεσε ένα εξάμηνο. Η πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης έδωσε τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι αρχικές προσεγγίσεις των μαθητών στις επιμέρους αναλογίες και στις απλές ομοιότητες και διαφορές ενός εργοστασίου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και στη λειτουργία της μεταφοράς κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η σημασία ης μεταφοράς, στοιχεία της διδακτικής παρέμβασης, ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις δραστηριότητες και συνολική εκτίμηση της όλης παρέμβασης παρουσιάζονται και συζητούνται. Abstract This paper poses and discusses the need of the development of Computer Education. It focuses on a teaching intervention appropriate for the lesson of computers, which is about the question does a computer look like a factory? The whole idea is the exploration of the role of metaphor while teaching the ontology of the computer in schools and of the meaning of analogical reasoning. The process of development and realization of the teaching intervention lasted six months. The application of the teaching intervention in the classroom offered the possibility to investigate students initial approaches to the partial analogies and to the simple similarities and differences of a factory and a computer. It also helped to investigate the function of the metaphor in a real situation. The meaning of the metaphor, description of the teaching intervention, analysis of students answers while tackling the activities and the estimation about the whole effort are presented and discussed in this paper. Εισαγωγή Η Πληροφορική είναι μια σχετικά νέα επιστήμη με αντικείμενο τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών, με τη βοήθεια του υπολογιστή. Με την τάση διεύρυνσης των εφαρμογών της Πληροφορικής στους κυριότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και με την εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, οι κλάδοι της επιστήμης της Πληροφορικής πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα. Ο υπολογιστής αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, εμπόριο, ψυχαγωγία κ.τ.λ.) Τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε δημιουργούν την ανάγκη ενός νέου είδους αλφαβητισμού που ονομάζεται «αλφαβητισμός περί των υπολογιστών» (computer literacy) [Makrakis, 1998] μετασχηματίζοντας έτσι την κλασσική έννοια του αλφαβητισμού. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη σημασία και το περιεχόμενο του νέου και ίσως ο πιο διαδεδομένος ορισμός είναι η ικανότητα να λειτουργούμε με τον υπολογιστή και να τον χρησιμοποιούμε. Η προσαρμογή του ατόμου στην εξέλιξη της Πληροφορικής και της τεχνολογίας απαιτεί την καλλιέργεια διαχρονικών κυρίως δεξιοτήτων μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Πληροφορική έχει εισαχθεί στην εκπαίδευση με δύο επικαλυπτόμενες μερικά όψεις: την εκπαίδευση στην Πληροφορική και τη χρήση της Πληροφορικής στη διαδικασία μάθησης. Τρία πρότυπα ή προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγραφούν οι τρόποι εισαγωγής της Πληροφορικής στα σχολεία [(Makrakis, 1998), (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1992)]: Απομονωμένο τεχνικό πρότυπο. Αντιμετωπίζει την Πληροφορική σαν ένα επιπλέον γνωστικό αντικείμενο που θα πρέπει να διδαχθεί σε μια απλοποιημένη μορφή στο μαθητή. Οι επικριτές του προτύπου υποστηρίζουν ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο και θα πρέπει ο μαθητής να μάθει περισσότερα για τη χρήση του παρά για τον τρόπο που λειτουργεί. Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί προς το παρόν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πραγματολογικό πρότυπο. Υποστηρίζει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και τη διδασκαλία περιορισμένων εισαγωγικών μαθημάτων στην επιστήμη της Πληροφορικής. Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα. 360

2 Ολοκληρωμένο πρότυπο. Θεωρεί ότι η κατάκτηση δεξιοτήτων στην τεχνολογία της Πληροφορικής πρέπει να γίνεται έμμεσα και όταν, προκύπτει ανάγκη από τον ίδιο το μαθητή στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος. Ο μαθητής θα πρέπει να λειτουργεί διερευνητικά και να ανακαλύπτει μόνος του την ανάγκη του υπολογιστή. Η τελευταία προσέγγιση απαιτεί σημαντικές αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο κυρίως στην Αμερική. Η αντιμετώπιση της Πληροφορικής ως ενός γνωστικού αντικειμένου οδηγεί αυτόματα στην ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου της Διδακτικής της Πληροφορικής, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνέχεια της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών. Η Διδακτική της Πληροφορικής θα μπορούσε χρησιμοποποιώντας κάποια εργαλεία από το χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία τριάντα χρόνια, να αναπτύξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους κανόνες και τα θεωρητικά στηρίγματα που ταιριάζουν στη διδακτική της επιστήμης των υπολογιστών και που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να οργανωθεί ως αυτόνομος επιστημονικός χώρος. Μια τέτοια προσπάθεια έχει ξεκινήσει τα τρία τελευταία χρόνια στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ της Πάτρας, με τα τμήματα των φοιτητών-καθηγητών της Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδακτικής της Πληροφορικής μελετώνται όψεις της μάθησης και της διδασκαλίας εννοιών και της απόκτησης δεξιοτήτων στην επιστήμη της Πληροφορικής. Η διερεύνηση της σκέψης των μαθητών, η ερμηνεία των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών σε σχέση και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιστήμης της Πληροφορικής και η ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων και διδακτικών παρεμβάσεων για την τάξη είναι μερικά από τα θέματα που αποτελούν το επίκεντρο των συζητήσεων. Σ αυτή την εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης μιας διδακτικής παρέμβασης που αναφέρεται στην εσωτερική δομή του Η/Υ. Η διδακτική παρέμβαση οργανώθηκε, πραγματοποιήθηκε και αξιολογήθηκε στην Α Τάξη του Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής. Το πλαίσιο ανάπτυξης Κύριο μέλημα στη Διδακτική των μαθημάτων είναι η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές, η άσκηση της σκέψης τους και η κατάκτηση των επιστημονικών σχημάτων για τη γνώση. Οι μεταφορές και οι αναλογίες είναι σημαντικές στους επιστημονικούς και καθημερινούς συλλογισμούς και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στη διδακτική πράξη (Ogborn, Mariani & Martins, 1995). Βοηθούν τους μαθητές να δουν την υπόσταση της οντότητας του Η/Υ με μια καινούργια ματιά, να την σκεφτούν σαν κάτι άλλο, επίσης να μπορούν να μιλούν γι αυτήν με ένα καινούργιο τρόπο, να μπορούν να την επανα-περιγράψουν (Sutton, 1996). Η μεταφορά δεν αντιμετωπίζεται σ αυτή την περίπτωση σαν ένα θέμα λέξεων, αλλά ως ένα θέμα σκέψης ή δράσης. Όπως οι Lakoff & Johnson (1979) υποστηρίζουν το εννοιολογικό σύστημα του ανθρώπου είναι κυρίως μεταφορικό και ο τρόπος που σκεφτόμαστε, που αποκτούμε εμπειρίες, που ενεργούμε στην καθημερινή μας ζωή είναι μάλλον μεταφορικής φύσης. Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος μιας μεταφοράς και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας για τη δομή και λειτουργία του Η/Υ; Η ουσία της μεταφοράς βρίσκεται στο γεγονός ότι επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν μια όψη του Η/Υ αναφορικά με κάποια άλλη έννοια και μπορεί έτσι να αναδεικνύει κάποιες όψεις της οντότητας που βρίσκονται στο επίκεντρο των διδακτικών μας ενεργειών και να κρύβει άλλες. Μια μεταφορά δουλεύει εξ αιτίας της δυναμικής σχέσης ανάμεσα στον όρο και στο ανάλογό του. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, η οντολογία του όρου και του ανάλογού του να παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές. Κατά τον Harre (1986), ο όρος και το ανάλογο θα πρέπει να είναι οντολογικά παρόμοια ως προς τα σημεία, που η σύγκριση έχει επιλεχθεί να γίνει. Στη βασική μεταφορά, ως όρος θεωρείται η οντότητα υπολογιστικό σύστημα και ως ανάλογό της η οντότητα εργοστάσιο. Αυτή η μεταφορά επεκτείνεται σε μια σειρά επιμέρους αναλογίες ανάμεσα στα δύο μέρη. Η ανάπτυξη της διδακτικής παρέμβασης στηρίχθηκε σε μια αρχική ιδέα μιας εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδακτικής, τη χρησιμοποίηση της μεταφοράς μοιάζει ο Η/Υ ως εργοστάσιο, που συνοδευόταν από περαιτέρω αντιστοιχίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε κρίση και συζητήθηκαν, από τους φοιτητές-καθηγητές της Πληροφορικής, οι αδυναμίες που το σύστημα των μεταφορών μπορεί να παρουσίαζε στη σκέψη των μαθητών. Οι σκέψεις τους και οι βελτιωτικές προτάσεις τους καταγράφηκαν. Με βάση αυτές, οργανώθηκε μια διδακτική παρέμβαση, η οποία δοκιμάστηκε σε ένα τμήμα μιας Α τάξης ενός Ενιαίου Λυκείου της Πάτρας, την οποία παρακολούθησαν τέσσερα άτομα σε μια προσπάθεια αξιολόγησής της. Η όλη προσπάθεια περιγράφεται στη συνέχεια. Η αναγκαιότητα οργάνωσης διδακτικών παρεμβάσεων Οι μαθητές όταν έρχονται σε επαφή με τους υπολογιστές δυσκολεύονται στη σύλληψη της δομής και στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων των οντοτήτων-εξαρτημάτων ενός υπολογιστικού συστήματος, με τα οποία άλλωστε η άμεση εμπειρία τους δεν είναι δυνατή. Από την άλλη μεριά η διδασκαλία της Πληροφορικής συχνά εγκλωβίζεται στο παραδοσιακό μοτίβο της εκγύμνασης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συρρικνώνεται στη μηχανική καθοδήγηση των μαθητών βήμα προς βήμα προκειμένου οι μαθητές να συνηθίσουν και όχι να κατανοήσουν την συγκεκριμένη διαδικασία. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι ότι οι μαθητές αποκτούν μια σχέση επιφανειακήεμπειρική με τον υπολογιστή που δεν διευκολύνει την κατανόηση των δομών, των λειτουργιών και των δυνατοτήτων ενός υπολογιστικού συστήματος. Οι μαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως γνωστικό αντικείμενο ή ως δημιουργικό εκπαιδευτικό βοήθημα και ενδιαφέρονται γι αυτόν μόνο ως ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το μάθημα της Πληροφορικής κινδυνεύει να χάσει τη νεωτερικότητά του και εξομοιώνεται στη συνείδηση των μαθητών ως άλλο ένα μάθημα ρουτίνας. 361

3 Ασφαλώς η περίπτωση της Πληροφορικής είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυο τύπων γνώσης, οι οποίοι προτείνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο είδη μαθησιακών διαδικασιών (Ohlsson, 1990). Οι διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνώση πρακτικών θεμάτων, όπως η επεξεργασία κειμένου, ο προγραμματισμός μελετώνται από ειδικό ερευνητικό πεδίο, αυτό της απόκτησης δεξιοτήτων (skill acquisition). Οι διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στη μάθηση της αφηρημένης δηλωτικής γνώσης (abstract declarative knowledge) ή της υψηλότερης τάξης μάθησης (higher-order learning), μελετώνται από ένα ιδιαίτερο πεδίο που βρίσκεται σε ανάπτυξη (Ohlsson, 1996). Και τα δυο είδη μαθησιακών διαδικασιών χρειάζονται διερεύνηση ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται σ ένα καινούργιο για το σχολείο γνωστικό πεδίο σαν κι αυτό της Πληροφορικής. Είναι ανάγκη, επομένως, να σκεφτούμε και να βρούμε τρόπους για να διευκολυνθούν από τη μια μεριά οι δυο τύποι γνώσης και από την άλλη να γίνει το μάθημα ελκυστικότερο για τους μαθητές. Μάθηση που εμπίπτει στον δεύτερο από τους προαναφερόμενους τύπους θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για να οικοδομήσουν την καινούργια γνώση στη βάση των προσωπικών τους εμπειριών. Οι διδακτικές παρεμβάσεις επομένως θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για έκφραση της σκέψης των μαθητών, ώστε αφ ενός μεν να συνειδητοποιούν οι ίδιοι όσα σκέφτονται και αφ ετέρου να δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να συνδέει αυτά που οι μαθητές πιστεύουν με τα καινούργια στοιχεία του θέματος που διδάσκονται. Η πρόταση να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων κάποιες επιλεγμένες μεταφορές θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να αναλάβουν δημιουργικές πρωτοβουλίες στη δημιουργία αναλογιών με γνωστές οντότητες και στο κτίσιμο εννοιολογικών σχημάτων, ώστε να φτάσουν στην ουσία της διδακτικής ενότητας και στην κατάκτηση της υψηλότερης τάξης μάθησης. Η χρησιμοποίηση μεταφορών μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διδασκαλία θεμάτων για μια οντότητα σαν τον Η/Υ, που διακρίνεται για την πολυπλοκότητα της κατασκευής του και της λειτουργίας του και μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας ενός υπολογιστικού συστήματος μέσα από ενδιαφέρουσες διαδρομές. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό οι διδακτικές παρεμβάσεις που οργανώνονται να δοκιμάζονται σε πραγματικές καταστάσεις, να βελτιώνονται και να επισημαίνονται πρακτικά προβλήματα και εναλλακτικές λύσεις. Η αρχική ιδέα Η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε και που θελήσαμε να αξιολογήσουμε βασίζεται στην εννοιολογική μεταφορά μεταξύ ενός εργοστασίου και με την εσωτερική δομή ενός Η/Υ. Η αρχική ιδέα βασίστηκε πάνω σε μια παλιότερη πρόταση για διδακτική παρέμβαση. Η πρόταση αυτή έθετε το ερώτημα «Μοιάζει ο Η/Υ με εργοστάσιο;» και παρουσίαζε τις ενότητες μητρική κάρτα, μνήμη, δίαυλος, σκληρός δίσκος. Οι ενότητες μνήμη, δίαυλος, σκληρός δίσκος αναφέρονται στο βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου, ενώ η ενότητα της μητρικής κάρτας δεν περιέχεται στην ύλη του μαθήματος. Η παλιότερη πρόταση παρουσίαζε σε διαφάνειες, έξη ιδέες για συσχετισμούς μεταξύ της δομή και λειτουργίας ενός εργοστασίου και ενός υπολογιστικού συστήματος. Μελετώντας προσεκτικά τη διδακτική παρέμβαση αποφασίστηκε να μετασχηματισθεί ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί σε μια πραγματική τάξη. Αφαιρέθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές λεπτομέρειες, προστέθηκαν κάποιες έννοιες που θεωρήθηκε πως ήταν σημαντικές και είχαν αγνοηθεί, οργανώθηκε μια ομαδική δραστηριότητα, η οποία έδινε τη δυνατότητα διερεύνησης της σκέψης των μαθητών και ανάπτυξης προβληματισμού και τέλος τροποποιήθηκε ο τρόπος αξιολόγησης των παιδιών και κατά συνέπεια της διδακτικής παρέμβασης. Οργάνωση Διδακτικής Παρέμβασης Ο κύριος στόχος της, λοιπόν, ήταν να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να σκεφτούν τις αναλογίες και τις συσχετίσεις που πιθανόν υπάρχουν μεταξύ των βασικών εξαρτημάτων του υπολογιστή και των χώρων ή λειτουργικών μονάδων ενός εργοστασίου και να αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική, αλλά και γενική αντίληψη για τη δομή ενός Η/Υ. Μέσω της μεταφοράς ο Η/Υ ως εργοστάσιο προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους μαθητές στη διαδικασία της κατανόησης της πολύπλοκης δομής ενός Η/Υ με βάση τις προσωπικές εμπειρίες και γνώσεις που μπορεί να έχουν από τη λειτουργία ενός εργοστασίου. Οι εννοιολογικές μονάδες που είναι το επίκεντρο αυτής της παρέμβασης είναι οι εξής: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μητρική κάρτα Ρολόι χρονισμού Δίαυλος Αποθηκευτικοί χώροι (προσωρινοί RAM, μόνιμοι σκληρός-δισκέτα-cd-rom). Η δομή της διδακτικής παρέμβασης που η διάρκειά της είναι δύο διδακτικές ώρες είναι η εξής: Βήμα 1: Ομαδική δραστηριότητα διερεύνησης Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 4 μαθητών. Μοιράζεται σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, στο οποίο σε δύο φωτογραφίες αναπαριστώνται η εσωτερική όψη ενός κουτιού από Η/Υ και ένα εργοστάσιο και περιέχονται οι εξής ερωτήσεις: Μοιάζει ο Υπολογιστής με εργοστάσιο; Προσπαθήστε απαντώντας στο πιο πάνω ερώτημα να κάνετε αντιστοιχίες που νομίζετε ότι υπάρχουν ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη του υπολογιστή και του εργοστασίου. Ζωγραφίστε και εξηγείστε αυτές τις αντιστοιχίες όπως τις φαντάζεστε. 362

4 Στους μαθητές δίνονται οι κατάλληλες διευκρινίσεις και στη συνέχεια κάθε ομάδα δουλεύει για 20 περίπου λεπτά και αναπτύσσει γραπτώς τις απόψεις της. Βήμα 2: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας Όταν οι μαθητές τελειώνουν την ομαδική δραστηριότητα, κάθε ομάδα ξεχωριστά ανακοινώνει σε όλη την τάξη τις δικές της μεταφορές και επιδιώκεται να συζητηθεί η αιτιολόγηση της κάθε μεταφοράς. Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τελειώνει και η πρώτη διδακτική ώρα. Βήμα 3: Παρουσίαση της μεταφοράς Με την έναρξη της δεύτερης ώρας παρουσιάζεται αναλυτικά η μεταφορά o Η/Υ ως εργοστάσιο, με τη βοήθεια πέντε ιδεών-αναλογιών με τη μορφή διαφανειών. Η διάρκεια αυτής της παρουσίασης υπολογίζεται περίπου 30 λεπτά. Αναλογία 1 Με την πρώτη ιδέα-διαφάνεια που αφορά τη μητρική κάρτα θέτουμε την πρώτη αντιστοίχηση που είναι ότι η μητρική κάρτα του υπολογιστή μοιάζει με τον βασικό χώρο δράσης του εργοστασίου. Αναλογία 2 Η ιδέα-διαφάνεια αυτή αναφέρεται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) και στις μονάδες που περιέχει (Μονάδα Ελέγχου, Αριθμητική και Λογική Μονάδα, Καταχωρητές). Τονίζεται ότι είναι το βασικότερο μέρος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μπορούν να γίνουν αναφορές σε μοντέλα και είδη επεξεργαστών. Η ΚΜΕ αναλογεί με το σύνολο των μηχανημάτων (εργαλείων) του εργοστασίου. Εισάγεται η αντιστοίχηση της μονάδας ελέγχου με τον manager τoυ εργοστασίου, της αριθμητικής και λογικής μονάδας με τις λειτουργίες (λογιστήριο) και των καταχωρητών με το προσωρινό τετράδιο του λογιστή. Αναλογία 3 Με την τρίτη ιδέα-διαφάνεια προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τις διαφορές του ρολογιού και της αρχιτεκτονικής ενός επεξεργαστή. Οι μηχανές του εργοστασίου επεξεργάζονται τα προϊόντα με μια συγκεκριμένη ταχύτητα ανάλογα με την ισχύ τους. Αντίστοιχα στον υπολογιστή η ταχύτητα, με την οποία μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα η ΚΜΕ, καθορίζεται από το ρολόι. Πιο σημαντικό όμως ρόλο στην ταχύτητα παίζει η διαρρύθμιση του εργοστασίου, όπως και στην ΚΜΕ η αρχιτεκτονική της. Παραθέτονται εδώ παραδείγματα συχνότητας ρολογιού και μοντέλων επεξεργαστών. Αναλογία 4 Η ιδέα-διαφάνεια αυτή έχει τρεις στόχους: ο πρώτος είναι να ξεκαθαριστεί η έννοια της κεντρικής μνήμης (RAM), ο δεύτερος να γίνει περιγραφική αναφορά στους μόνιμους αποθηκευτικούς χώρους (σκληρός, δισκέτα, CD-ROM και άλλα) και ο τρίτος να διευκρινιστεί η διαφορά των μόνιμων αποθηκευτικών χώρων από την προσωρινή μνήμη. Για τους σκοπούς αυτούς οι αντιστοιχίσεις που έγιναν είναι οι εξής: Η μνήμη είναι σαν ένας ηλεκτρονικός πίνακας. Σ αυτόν φαίνονται οι πληροφορίες που επεξεργάζεται η ΚΜΕ την κάθε στιγμή. Μόνιμοι αποθηκευτικοί χώροι: Εδώ κρατάμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Κάθε φορά που η ΚΜΕ θέλει μια πληροφορία θα πρέπει να μεταφερθεί από τις μόνιμες αποθήκες στην RAM (τονίζεται ότι μόνιμος αποθηκευτικός χώρος είναι και η δισκέτα γιατί πολλά παιδιά την θεωρούν για προσωρινό χώρο αποθήκευσης). Γίνεται επίσης αναφορά για το τι είδη αποθηκεύονται: Πρώτες ύλες - Δεδομένα Προϊόντα - Αποτελέσματα Εργαλεία - Προγράμματα Αναλογία 5 Με την τελευταία ιδέα-διαφάνεια προσπαθούμε να επεξηγήσουμε την έννοια του διαύλου, το εύρος του και τον χρονισμό του. Η αντιστοίχηση που αναπτύσσεται είναι η εξής: Ο δίαυλος του Η/Υ μοιάζει με τους διαδρόμους του εργοστασίου. Η μεταφορά των προϊόντων και των εργαλείων γίνονται μέσα από τους διαδρόμους του εργοστασίου. Αν ο διάδρομος του εργοστασίου είναι φαρδύς, τότε οι μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων γίνονται παράλληλα και είναι πιο πολλές. Αντίστοιχα στον Η/Υ πιο πολλές πληροφορίες θα μεταφέρονται παράλληλα. Αν το υλικό του εδάφους του διαδρόμου δεν παρουσιάζει ανωμαλίες, η ταχύτητα μετακίνησης γίνεται απρόσκοπτα και πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, αν ο δίαυλος του Η/Υ είναι φτιαγμένος από κατάλληλα υλικά που επιτρέπουν μεγάλη ταχύτητα, οι πληροφορίες θα κινούνται πιο γρήγορα. Με την παρουσίαση κάθε ιδέας-διαφάνειας, ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν την κάθε αντιστοίχηση και να εκφράσουν τις δικές τους κρίσεις και σκέψεις. Τέλος ακολουθεί συζήτηση με όλη την τάξη για τη μεταφορά ως όλον. Βήμα 4: Δραστηριότητες αξιολόγησης Το υπόλοιπο της διδακτικής παρέμβασης αφιερώνεται σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης. Κάθε μαθητής δουλεύει σε φύλλο εργασίας σε θέματα που του ζητούν να προσπαθήσει να σκεφτεί ορισμένες απαντήσεις που αφορούν στο εργοστάσιο και μετά να βρει τα αντίστοιχα ερωτήματα και απαντήσεις για τον υπολογιστή (Εικόνα 1). Αυτή η δραστηριότητα απέβλεπε στην εκτίμηση γνωστικών στοιχείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Εργοστάσιο Πώς θα λειτουργούσε χωρίς τις μόνιμες αποθήκες; Πώς θα λειτουργούσε με μικρούς διαδρόμους; Υπολογιστής 363

5 Τι θα γίνει στον ηλεκτρονικό πίνακα αν υπάρξει διακοπή ρεύματος; Πώς θα λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικό πίνακα; Πώς θα λειτουργούσε χωρίς τον διευθυντή; Εικόνα 1. Μορφή ερωτημάτων της δραστηριότητας αξιολόγησης Τέλος μετά από μια εβδομάδα ζητήθηκε από τους μαθητές να αναπτύξουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις σκέψεις τους για το πώς είδαν τη διδακτική παρέμβαση. Αυτό είχε ως στόχο την εκτίμηση των συναισθημάτων και των στάσεων που η διδακτική παρέμβαση δημιούργησε. Τους δόθηκαν, λοιπόν, δύο ερωτήματα, στα οποία απάντησαν ανώνυμα: Σας άρεσε η διαδικασία που πραγματοποιήσατε κατά την διάρκεια του προηγούμενου μαθήματος; Τι συναισθήματα σας δημιούργησε; Πιστεύετε ότι η μεταφορά Εργοστάσιο Υπολογιστής σας βοήθησε να καταλάβετε περισσότερα για τη δομή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή; Η υλοποίηση Η διδακτική παρέμβαση αφού οργανώθηκε, δοκιμάστηκε στην τάξη ενός τμήματος Α Λυκείου. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελούνταν από 30 μαθητές και χωρίστηκε σε εφτά ομάδες. Η δυναμική της τάξης σε γνωστικό επίπεδο μπορεί να περιγραφεί ως αρκετά καλή (μέσος όρος του τμήματος στο μάθημα της πληροφορικής 17). Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει μαθήματα πληροφορικής κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο και ταυτόχρονα η ύλη Γυμνασίου και Α Λυκείου στο μάθημα αυτό είναι παρεμφερής. Η διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης ήταν δυο διδακτικές ώρες. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συμμετείχαν 4 εξωτερικοί παρατηρητές που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις αντιδράσεις των ομάδων και των μαθητών. Ταυτόχρονα ένας παρατηρητής κατέγραφε σε video την όλη διαδικασία. Αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης Η διδακτική παρέμβαση θα μπορούσε να αναλυθεί ως προς διάφορες διαστάσεις: τη χρονική της οργάνωση, την αποτελεσματικότητα των διδακτικών υλικών, την αποτελεσματικότητα της διερευνητικής δραστηριότητας, το ρόλο του διδάσκοντα, το επίπεδο ενασχόλησης των μαθητών στη δραστηριότητα αξιολόγησης, τη συνολική εικόνα και λειτουργία της επιλεγμένης μεταφοράς, τα συναισθηματικά και γνωστικά αποτελέσματα στους μαθητές. Θα αναφέρουμε κάποιες εκτιμήσεις από τα στοιχεία της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης στην τάξη, όπως κατόπιν συζήτησης των τεσσάρων παρατηρητών με τον διδάσκοντα διαμορφώθηκαν. Ως προς τη χρονική οργάνωση το πλαίσιο που είχε τεθεί αρχικά δεν λειτούργησε με ακρίβεια. Η εμπλοκή των μαθητών στην πρώτη δραστηριότητα έγινε με μεγάλο ενδιαφέρον και οι ομάδες δούλεψαν περισσότερη ώρα κι έτσι δεν έμεινε αρκετός χρόνος για την παρουσίαση των αναλογιών που σκέφτηκε η κάθε ομάδα. Επίσης η παρουσίαση της μεταφοράς και η συζήτηση των αναλογιών από το διδάσκοντα στη δεύτερη φάση διήρκεσε περισσότερο, με αποτέλεσμα ο χρόνος για τη δραστηριότητα αξιολόγησης να είναι πιεστικός. Ως προς τα υλικά, αν και επαρκή κι ελκυστικά και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την τελική δομή, όσον αφορά στις διαφάνειες, η παρουσίασή τους εμφάνισε προβλήματα λόγω ελλείψεως δυνατότητας συσκότισης στην τάξη. Η ενασχόληση των μαθητών με την αρχική διερευνητική δραστηριότητα παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς παρ ότι αρχικά ορισμένοι έδειξαν ότι δεν κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν, τελικά τους απορρόφησε και όλες οι ομάδες εργάστηκαν με ενθουσιασμό. Μελετώντας τις εργασίες τους παρατηρούμε ότι αρκετές ομάδες δεν έκαναν αντιστοιχίσεις μεταξύ των τμημάτων του εργοστασίου και των μερών του υπολογιστή, αλλά κυρίως ανέφεραν ομοιότητες και διαφορές των δυο οντοτήτων. Τα κυριότερα σημεία στα οποία οι μαθητές αναφέρθηκαν, είτε κάνοντας μια προς μία αντιστοιχήσεις των τμημάτων του Η/Υ και του εργοστασίου, είτε αναφέροντας ομοιότητες και διαφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ομάδα Υπολογιστής Εργοστάσιο Ομοιότητες Η/Υ-εργοστάσιο 1 η Πληροφορίες Προϊόντα Πολλά τμήματα, Απαραίτητο το ηλεκτρικό ρεύμα και ο άνθρωπος 2 η Σκληρός δίσκος 3 η - - Μεγάλη βιβλιοθήκη Πραγματοποιούν εργασίες, Απαραίτητο το ηλεκτρικό ρεύμα, Παθαίνουν βλάβες Πολλά μηχανήματα, τμήματα, Διαφορές Η/Υ-εργοστάσιο Μέγεθος, Προσωπικός υπολογιστής-πολλοί εργάτες Προσωπικός υπολογιστής-πολλοί εργάτες, Αβλαβές- μολύνει την ατμόσφαιρα Προσωπικός υπολογιστής-πολλοί 364

6 Οργάνωση 4 η CPU Κεντρική μηχανή Οργάνωση, Απαραίτητο το ηλεκτρικό ρεύμα 5 η CPU Monitor Πληκτρολόγιο Μητρική κάρτα Λογισμικό Ποντίκι Σκληρός δίσκος-ram Δισκέτα Κουτί 6 η Πληροφορίες CPU 7 η Αποθήκευση πληροφοριών Πληροφορίες και ενέργεια CPU Κάδος ανακύκλωσης Διεύθυνση εργοστασίου Παραγωγή- Αποτελέσματα Πρώτες ύλες-εργάτες Μέτοχοι Μηχανές-Εργαλεία- Εργάτες Πρώτες ύλες-εργάτες Αρχεία-Αποθήκες Προσωρινή αποθήκευση Κτίριο Υλικά αγαθά Μηχανές Αποθήκευση προϊόντων Πρώτες ύλες Μηχανήματα Βιολογικός καθαρισμός - - Περιπλοκότητα, Βλάβες, Χρήσιμα προϊόντα - - εργάτες, Ψυχαγωγία, πληροφόρηση-ανάγκες Ο Η/Υ επικοινωνεί με ανθρώπους, Γρήγορος-αργό Γρήγορος-Αργό, Προσωπικός Υπολογιστής-Πολλοί εργάτες Πίνακας 1: Αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα τμήματα Η/Υ και εργοστασίου, Ομοιότητες και Διαφορές τους, που οι μαθητές εντόπισαν στη διερευνητική φάση Η δραστηριότητα αξιολόγησης στηριζόταν στη μεταφορά που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην τάξη και αναζητούσε το επίπεδο λειτουργίας αυτής της μεταφοράς στη σκέψη των μαθητών στο τέλος των δυο διδακτικών ωρών. Η δραστηριότητα στην οποία εργάστηκαν ατομικά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ζητούσε από τους μαθητές να απαντήσουν αρχικά για το πώς θα λειτουργούσε το εργοστάσιο χωρίς κάποια μέρη του και στη συνέχεια ζητούσε να γίνει αφ ενός μεν το αντίστοιχο ερώτημα για τον Η/Υ και αφ ετέρου να απαντηθεί το παρόμοιο ερώτημα για τον Η/Υ, δηλ. να σκεφτούν πώς θα ήταν η λειτουργία του Η/Υ, χωρίς τα διάφορα τμήματά του. Στόχος είναι να διερευνηθεί αφ ενός μεν ο βαθμός κατανόησης των αναλογιών της μεταφοράς και αφ ετέρου η εμβάθυνση στο ρόλο και στη λειτουργία κάθε ενός από τα μέρη του υπολογιστικού συστήματος, τα οποία στόχευε η αναφορά να παρουσιάσει και επεξηγήσει στους μαθητές. Η ανάλυση των απαντήσεων έγινε σε δυο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με το βαθμό που κατανοήθηκαν οι αναλογίες, όπως τέθηκαν από τη διδακτική παρέμβαση. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών που έκαναν αντιστοιχίσεις. Ένα ποσοστό 17-28%, ανάλογα με την αντιστοίχηση, δεν μπορεί να αναφέρει καμιά αναλογία. Οι περισσότερο πετυχημένες αναλογίες φαίνεται να είναι οι Δίαυλος-Διάδρομοι και RAM-ηλεκτρονικός πίνακας, ενώ θα αναμενόταν ένα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών να αναγνωρίζει την αναλογία της αποθήκης με το σκληρό δίσκο. Αναλογίες μεγαλύτερης λεπτότητας, όπως για παράδειγμα του Δ/ντή ως μονάδα ελέγχου δεν συναντήθηκαν. 365

7 Αποθήκες Διάδρομοι Ηλεκτρ. Πίνακας Διευθυντής RAM, ROM, KME Σκληρός δίσκος Δεν απάντησαν Δίαυλοι Μητρική, Χρήστης Σχήμα 1: Ποσοστά μαθητών σχετικά με τις αναλογίες που εντοπίζουν στη μεταφορά ο Η/Υ ως εργοστάσιο στη δραστηριότητα αξιολόγησης Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης έχει να κάνει με το πόσο οι μαθητές έχουν δώσει απαντήσεις που δείχνουν να έχουν κατανοήσει τη σημασία των συγκεκριμένων μερών για τις οντότητες του Η/Υ και του εργοστασίου. Έτσι στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών που έδωσαν απαντήσεις επιστημονικά αποδεκτές, ή απαντήσεις αποδεκτές για το εργοστάσιο και μη αποδεκτές για τον Η/Υ, απαντήσεις αποδεκτές για τον Η/Υ και μη αποδεκτές για το εργοστάσιο και απαντήσεις μη αποδεκτές για κανένα από τα δυο. Το πιο γνώριμο στοιχείο φαίνεται να είναι ο Δ/ντής, αφού όλοι σχεδόν αποδίδουν σωστά το ρόλο του, ενώ περίπου 55% κατάφερε να εξηγήσει με ικανοποιητικό τρόπο και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Σχετικά με την έννοια της αποθήκης 45% των μαθητών απαντούν ικανοποιητικά και για τις δυο οντότητες, ενώ περίπου το 40% των μαθητών μπορεί να σκεφτεί τη σημασία των διαδρόμων και των διαύλων. Η σημασία του ηλεκτρονικού πίνακα αναγνωρίζεται από ένα ποσοστό 35%. Στην περίπτωση της αναλογίας ηλεκτρονικός πίνακας-ram, πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν παραστάσεις από τον ηλεκτρονικό πίνακα στο εργοστάσιο, έχουμε ένα ποσοστό 30% οι οποίοι απαντούν σωστά για το ρόλο τους και τη λειτουργία τους στο εργοστάσιο και στον υπολογιστή. Στην περίπτωση του διαύλου φαίνεται ότι περισσότεροι μαθητές μπορούν να περιγράψουν το ρόλο του στο υπολογιστικό σύστημα απ ότι το ρόλο των διαδρόμων στο εργοστάσιο. Τέλος, από τα ερωτήματα που στόχευαν στη διαπίστωση των σκέψεων και συναισθημάτων που αναπτύχθηκαν στους μαθητές και της κρίσης τους για τη διδακτική παρέμβαση, φαίνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ευχάριστη γι αυτούς, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι. Ναι, μου άρεσε γιατί γνωρίσαμε καλύτερα τα μέρη του υπολογιστή και μας δόθηκε μια ευκαιρία να επεξεργαστούμε τον υπολογιστή σε σχέση με κάτι άλλο Ήταν μια διαδικασία με την οποία αποκομίσαμε σημαντικές εμπειρίες ακόμα και για τις λειτουργίες του υπολογιστή. Μας δημιούργησε ένα ευχάριστο συναίσθημα γιατί αναπτύχθηκαν οι γνώσεις μας για τον υπολογιστή. 70 Aποδεκτές Αποδεκτήεργοστάσιο, μη αποδεκτή-η/υ Αποθήκες- Σκληρός Δίσκος Διάδ ρομος- Δίαυλος Ηλεκτρ. Πίνακας- RAM Δ/ντής- ΚΜΕ Mη αποδεκτήεργοστάσιο, αποδεκτή-η/υ Μη αποδεκτές Σχήμα 2: Ποσοστά μαθητών σχετικά με την κατανόηση της σημασίας και της λειτουργίας των μερών του εργοστασίου και του Η/Υ στη δραστηριότητα αξιολόγησης 366

8 Ένας μικρός αριθμός εξέφρασε δυσάρεστα συναισθήματα εξαιτίας της παρουσίας των παρατηρητών και της βιντεοσκόπησης: Η διαδικασία που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μαθήματος κατά τη γνώμη μου ήταν ικανοποιητική, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε και να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας γύρω απ τους υπολογιστές. Τα συναισθήματα που μας δημιούργησε είναι ανάμικτα και κυρίως άγχος, γιατί η κάμερα δεν μας άφηνε να αναλύσουμε τις ιδεολογικές μας απόψεις όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσαμε. Νοιώθαμε πως το ένστικτό μας και η ελευθερία μας παραβιαζόταν απ το φακό Για αρκετούς μαθητές η δραστηριότητα που απαιτούσε εργασία σε ομάδες θεωρήθηκε δημιουργική και ενδιαφέρουσα και τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν ότι η μεταφορά υπολογιστής-εργοστάσιο τους βοήθησε στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του υπολογιστή. Άλλοι μαθητές πιστεύουν ότι η παρέμβαση τους βοήθησε επειδή ήταν αναλυτική, άλλοι είπαν ότι τους έδωσε κάποιες ιδέες για τη λειτουργία του υπολογιστή, άλλοι γιατί η μορφή αναλογίας πάντα βοηθά στην κατανόηση και άλλοι γιατί η σύγκριση αντικειμένων και εργασιών που γνωρίζουμε, βοηθά στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του υπολογιστή. Μερικοί αναφέρθηκαν στη σημασία των διαφανειών: Ιδιαίτερα η προβολή με τα slides μας βοήθησε να δούμε τα πράγματα πού και πώς είναι τοποθετημένα μέσα στον υπολογιστή. Έπειτα με τις ερωτήσεις στο τέλος, ήταν για μας ένα κριτήριο για να δούμε τι έχουμε καταλάβει. Η απάντηση ενός μαθητή, η οποία ακολουθεί δείχνει μια ολοκληρωμένη άποψη για τη σημασία της μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε: Πιστεύω ότι η μεταφορά Εργοστάσιο-Υπολογιστή με βοήθησε να καταλάβω περισσότερα πράγματα τόσο για τη δομή, όσο και για τη λειτουργία του υπολογιστή. Μέσα από τις εικόνες στα slides, όσο και η εύστοχη αντιστοιχία της δομής του εργοστασίου και του υπολογιστή με βοήθησαν να καταλάβω περισσότερα πράγματα για τον χώρο των υπολογιστών. Ακόμη, μέσα από τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν μπορέσαμε να βρούμε την προσφορά των μερών του υπολογιστή και τις ωφέλειές του. Η μεταφορά και η λειτουργία της μεταφοράς Ο μηχανισμός της αναλογικής μάθησης γενικά θεωρείται ότι κάνει εύκολο το μετασχηματισμό της λύσης που επινοήθηκε για ένα πρόβλημα σε λύση για ένα παρόμοιο πρόβλημα του ίδιου πεδίου ή ενός άλλου τελείως διαφορετικού (Vosniadou, 1996). Το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι αν η αναλογική σκέψη που επιδιώκεται μέσα από τη μεταφορά κάνει το μετασχηματισμό πιο εύκολο. Η υπόθεση που η επιλογή της μεταφοράς έκανε ήταν ότι το εργοστάσιο είναι ένα σύστημα εννοιών πιο γνωστό και προσιτό από το σύστημα εννοιών του υπολογιστή για τους μαθητές. Αυτό αμφισβητήθηκε από τους φοιτητές-εκπαιδευτικούς της ΣΕΛΕΤΕ, όταν συζητήθηκε η καταλληλότητα της μεταφοράς. Οι ίδιοι οι μαθητές, όταν ρωτήθηκαν στη διερευνητική δραστηριότητα από ποια οντότητα ξεκίνησαν να σκέφτονται τις αναλογίες, οι περισσότεροι είπαν από τον υπολογιστή. Τα επιχειρήματα που μπορούν να αναπτυχθούν εδώ είναι ότι παρ ότι ο υπολογιστής θεωρείται από τα παιδιά μια πιο οικεία οντότητα, το σύστημα εννοιών που του αναλογεί είναι πιο ξένο απ ότι το σύστημα εννοιών που αντιστοιχεί στο εργοστάσιο, για το οποίο οι μαθητές γνωρίζουν διάφορα στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί η έννοια του εργοστασίου είναι αρκετά παλιά στο πολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών και η κατανόηση κάποιων βασικών λειτουργιών της οντότητας έχει επιτευχθεί μέσα από την καθημερινή επικοινωνία, τη συζήτηση των σημασιών σε διάφορα πλαίσια και έχει ενσωματωθεί στο εννοιολογικό σύστημα των μαθητών. Ακόμη όμως και εάν για ορισμένα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες του εργοστασίου οι μαθητές δεν είναι απόλυτοι γνώστες, η αναζήτηση έτσι κι αλλιώς των αναλογιών ανάμεσα στις δυο αυτές οντότητες βάζει τους μαθητές να σκέφτονται σε βάθος τι ακριβώς είναι και τι σημασία έχει για την κάθε οντότητα καθένα από αυτά. Οι επιμέρους αναλογίες της μεταφοράς είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την επιτυχία της ή όχι σε διδακτικό επίπεδο και ασφαλώς μια μεταφορά δεν μπορεί να καλύπτει όλες τις όψεις των οντοτήτων. Από την άλλη μεριά μια μεταφορά δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει ταυτόχρονα με την παρουσίασή της. Χρειάζεται χρόνο και επάνοδο σ αυτή σε κατάλληλες περιπτώσεις. Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τη μεταφορά ως μια καλή εμπειρία για τα παιδιά είναι η εμπλοκή των μαθητών στις δραστηριότητες και το επίπεδο των σκέψεων τις οποίες απαιτεί να γίνουν. Από τις συζητήσεις των μαθητών μέσα στην τάξη και από τα κείμενα των απαντήσεων της τελικής δραστηριότητα παρ ότι τα ποσοστά των πετυχημένων αναλογιών δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλά, φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν εμβαθύνει στα σχετικά θέματα και ακόμη και οι μη αποδεκτές επιστημονικά απόψεις έδειχναν ένα βασικό επίπεδο κατανόησης της δομής και λειτουργίας του Η/Υ. Η εμπειρία της οργάνωσης και υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης για το διδάσκοντα (σύμφωνα με τις προσωπικές του δηλώσεις) ήταν πολύτιμη. Μέσα από αυτήν ανακάλυψε ως ένα βαθμό πως σκέφτονται και αισθάνονται οι μαθητές του τόσο για τη φύση του μαθήματος, όσο και για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποιος είναι ο ρόλος μιας οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης και ποια τα προβλήματά της. Τέλος, απέκτησε μια αίσθηση για τη σημασία και τη λειτουργία της μεταφοράς ως μαθησιακού και διδακτικού εργαλείου. Η μεταφορά θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει καλλίτερα αν εισαχθεί τμηματικά και μεθοδικά, δηλαδή κάθε επιμέρους αναλογία να είναι το επίκεντρο διαφορετικών μαθημάτων για τα αντίστοιχα μέρη του υπολογιστή. Πιθανώς μια συζήτηση για τη λειτουργία του εργοστασίου αρχικά να διευκόλυνε τους αναλογικούς συλλογισμούς των μαθητών στη συνέχεια. Τέλος, η μεταφορά αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλα τα μέρη, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του υπολογιστή. Αν λοιπόν, θεωρηθεί ότι η μεταφορική και αναλογική σκέψη ταιριάζει στη φύση της γνώσης για τους υπολογιστές, μπορούν να επινοηθούν συμπληρωματικές μεταφορές που να καλύπτουν άλλες όψεις 367

9 του. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής ως ζαχαροπλαστείο, όπου ο πελάτης του ζαχαροπλαστείου δίνει μια συνταγή την οποία επιθυμεί, αναλογεί με το χρήστη που μπορεί να ζητήσει διαφορετικές υπηρεσίες από τον υπολογιστή. Νέες μεταφορές είναι ικανές για να δημιουργήσουν καινούργια κατανόηση κι επομένως καινούργιες πραγματικότητες (Lakoff & Johnson, 1979), που η χρήση τους επιφέρει στους μαθητές αφ ενός μεν αυτοκατανόηση σχετικά με τις εννοιολογικές οντότητες της μεταφοράς και αφ ετέρου η συζήτησή τους μέσα στην τάξη μπορεί να δημιουργήσει έναν φανταστικό και δημιουργικό ορθολογισμό κοινό για όλους τους μαθητές. Βιβλιογραφία Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, Chicago. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1992). Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, Σύγχρονα Θέματα, τ Makrakis, V. (1988). Computers in Education: Towards a New Pedagogy? Studies in International and Comparative Education, Institute of International Education, University of Stockholm. Ogborn, J., Mariani, C. & Martins, I. (1995). Metaphorical Understandings of Scientific Ideas. Working Paper 2. Department of Science Education, Institute of Education, University of London. Ohlsson, S. (1990). Cognitive science and instruction: Why the revolution is not here (yet). In H. Mandl, E. De Corte, N. Bennett & H.F. (Eds.), Learning and instruction: European research in an international context: Social and cognitive aspects of learning and instruction (Vol. 2.1). Pergamon Press, Oxford. Ohlsson, S. (1996). Learning to Do and Learning to Understand. In P. Reimann & H. Spada (Eds.), Learning in Humans and Machines. Pergamon, London. Sutton, C. (1996). The Scientific Model as a Form of Speech. In G. Welford, J. Osborne & P. Scott (Eds.), Research in Science Education in Europe. Current Issues and Themes. Falmer Press, London. Vosniadou, S. (1996). A Cognitive Psychological Approach to Learning. In P. Reimann & H. Spada (Eds.), Learning in Humans and Machines. Pergamon, London. Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Κακκό, τον Κων/νο Κασπίρη, τον Ανδρέα Σουρούνη και τη Μάγδα Αποστόλου για την συμβολή που είχε ο καθένας τους στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης αυτής της εργασίας. 368

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 1 η διδακτική ώρα 1 Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ Τρεις μήνες πέρασαν μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές

Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές Μάριος Μπαλατζάρας Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΠΘ, Κεντρική Βιβλιοθήκη mbal@lib.uth.gr Βόλος, 12 Δεκεμβρίου, 2008 Univ of

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα