ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης;"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Διημερίδα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρασκευή 12 και Σάββατο 13/06/09 Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης; κείμενο: Νικηφόρος Γ. Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ρ.Σ. Πάτρας)

2 Εισαγωγή Τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και οι προδιαγραφές με σαφήνεια χαρακτηρίζουν τα Ρ.Σ. ως επιτελικά σχέδια χάραξης χωρικών πολιτικών σε κρίσιμες αστικές περιοχές της χώρας Ορισμένα προβλήματα που αφορούν στο Σχεδιασμό επηρεάζουν τον τρόπο εκπόνησης και το περιεχόμενο των Ρ.Σ.: Το μονοκεντρικό πρότυπο ανάπτυξης Ήδη από το πρώτο άρθρο της υπουργικής απόφασης που θεσμοθετεί τις τεχνικές προδιαγραφές των Ρ.Σ. προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του αντίστοιχου σχεδιασμού: Επαναλαμβάνει το χωρίο του ν. 2508/97 σύμφωνα με το οποίο: «το Ρ.Σ. αποτελεί επιτελικό σχέδιο χάραξης χωρικών πολιτικών με προσδιορισμένα κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά πλαίσια, αλλά και μηχανισμούς στρατηγικού σχεδιασμού των σημαντικών κρίσιμων αστικών περιοχών της χώρας». Επιπλέον, όπως αναφέρει, τα Ρ.Σ. οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι διατυπώσεις αυτές, οι οποίες υποστηρίζονται αρκούντως και από τα επόμενα άρθρα που περιγράφουν αναλυτικά το περιεχόμενο των αντιστοίχων μελετών, προσδιορίζουν το επίπεδο, το χαρακτήρα και την κλίμακα του σχεδιασμού που αντιστοιχεί στο Ρ.Σ. με τρόπο αρκετά σαφή. Ωστόσο, η πραγματικότητα, υπαγορεύει τη χρήση των σχεδίων αυτών για την κάλυψη και ορισμένων άλλων αναγκών οι οποίες προκύπτουν ως προϊόν της συνισταμένης των παρακάτω προβλημάτων: Το Αθηνοκεντρικό πρότυπο ανάπτυξης δεν συγκεντρώνει απλώς δραστηριότητες, πόρους και εξουσίες στην Πρωτεύουσα, αλλά χρησιμοποιεί και τους δυναμικούς πόλους της Περιφέρειας ως συμπλήρωμα του αστικού εξοπλισμού της. Παρά τις σωστές κατευθύνσεις αποκέντρωσης σε επίπεδο εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων (Γενικού και Ειδικών), ο πραγματικός εθνικός σχεδιασμός όπως διατυπώθηκε μέσα από τα 3 ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ, δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει τις μονοκεντρικές του «εμμονές». Στον εύκολο αντίλογο ότι σημαντικά έργα εθνικής σημασίας υλοποιούνται εκτός Αττικής η απάντηση αφορά στη χωρική κατανομή των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων από τη δημιουργία των συγκεκριμένων υποδομών, πολύ περισσότερο από το φυσικό υποδοχέα τους. Για παράδειγμα ο

3 εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών στη δυτική Ελλάδα με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας, είναι προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση αναγκών το κύριο βάρος των οποίων αφορά στη βελτίωση των παραγωγικών συντελεστών και την ικανοποίηση των καταναλωτικών απαιτήσεων του λεκανοπεδίου Αττικής. Η ανάγκη επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Ορισμένες ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου υπαγορεύουν χωροταξικό σχέδιο νομαρχιακού επιπέδου Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός χρήσιμο εργαλείο στην περίοδο που διατυπώθηκε και θεσμοθετήθηκε δεν επικαιροποιήθηκε έκτοτε. Σήμερα, ακόμα κι αν δεχθεί κανείς ότι υπήρξε πλήρης, συνεκτικός και στη σωστή κατεύθυνση, εμφανίζει έντονα σημεία κόπωσης και χρήζει αναδιατύπωσης. Ωστόσο, οι κατευθύνσεις τις οποίες περιείχε, είναι σε ορισμένα τουλάχιστον ζητήματα, ασαφείς και συνεπώς δεκτικές πολλαπλών ερμηνειών. Η απουσία θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού στην Νομαρχιακή κλίμακα, είναι εμφανής ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο. Το παράδειγμα του προτύπου διαχείρισης απορριμμάτων είναι χαρακτηριστικό: Από τη μια ο νομοθέτης ανέθεσε την αρμοδιότητα στην Περιφέρεια αναγνωρίζοντας προφανώς ότι οι σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν σε Περιφερειακό σχήμα δίκτυο. Η εκτίμηση αυτή είναι χωροταξικά ορθή σε ό,τι αφορά τον χερσαίο χώρο, αλλά δυσχεραίνει μάλλον παρά διευκολύνει την επίλυση του ζητήματος στις νησιωτικές Περιφέρειες. Από την άλλη, ο Περιφερειακός σχεδιασμός υπαγορεύει ακόμα και σήμερα τη δημιουργία ΧΥΤΑ, όταν η απλή υγειονομική ταφή του συνόλου των απορριμμάτων θεωρείται ξεπερασμένος τρόπος διαχείρισης στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης και γενικότερα της Δύσης. Η απουσία Νομαρχιακού χωροταξικού Σχεδίου, οι πολλαπλές ερμηνείες των κατευθύνσεων του Περιφερειακού σχεδιασμού οι περιορισμένες δυνατότητες των οργάνων της Ν.Α. να ασκήσουν επιτελικό έλεγχο στο περιεχόμενο του τοπικού σχεδιασμού (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) και η, φαινομενικά τουλάχιστον, τυχαία χρονική ιεράρχηση της εκπόνησης των Σχεδίων αυτών, επηρεάζουν το θεσμικό καθεστώς γης και συνεπώς και το αναπτυξιακό μοντέλο με έναν τρόπο χαοτικό. Αν επί παραδείγματι ένας δήμος Α

4 εκπονήσει και θεσμοθετήσει πρώτος το ΣΧΟΟΑΠ και διατηρήσει το καθεστώς των παροδίων παρεκκλίσεων σε έναν οδικό άξονα που τον συνδέει με τον γειτονικό δήμο Β, τότε είναι σχεδόν βέβαιο, ότι ακόμα κι αν υφίστανται οι προϋποθέσεις και οι αναγκαιότητα ελέγχου της παρόδιας δόμησης στο δήμο Β, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να θεσμοθετηθεί. Πρωθύστερο σχήμα: Τα ΡΣ εκπονούνται με καθυστέρηση σε σχέση με τα αντίστοιχα ΓΠΣ Ο ρόλος των Οργανισμών είναι γνωμοδοτικός για τα σημαντικά χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα Οι σημαντικότερες, από πλευράς χωροταξικών αποτελεσμάτων, πολιτικές αποφάσεις είτε αγνοούν την χωροταξία ως επιστημονικό εργαλείο σχεδιασμού είτε τη χρησιμοποιούν ως άλλωθι. Οι πόλεις στις οποίες επιχειρείται σύνταξη Ρυθμιστικών Σχεδίων περιέχουν αστικά τμήματα περισσοτέρων του ενός δήμων. Ωστόσο το πολεοδομικό καθεστώς ενός εκάστου καθορίζεται από ξεχωριστή μελέτη ΓΠΣ, η προσέγγιση της οποίας σχεδόν πάντα γίνεται αυτόνομα περιοριζόμενη εντός των διοικητικών ορίων του αντίστοιχου ΟΤΑ. Ήδη ορισμένα από τα ΓΠΣ τέτοιων δήμων βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκπόνησης, ενώ τα Ρυθμιστικά Σχέδια με τις κατευθύνσεις των οποίων θα υπεχρεούντο να είναι συμβατά δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί. Τέλος, οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης του ΡΣ, δηλαδή του αντίστοιχου Οργανισμού, παρά τη βαρύτητα του Σχεδίου και τον επιτελικό του χαρακτήρα, εξαντλούνται σε έναν γνωμοδοτικό ρόλο στο σύνολο των ουσιαστικότερων χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων. Όλες οι παραπάνω «στρεβλώσεις» σχετίζονται με τον τρόπο που ασκούνται οι χωρικές πολιτικές στην Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι οι σημαντικότερες, από πλευράς χωροταξικών αποτελεσμάτων, πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κατά κανόνα οι φορείς που έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης των πολιτικών αυτών υπό την έννοια της επιλογής, της αξιολογικής και προγραμματικής ιεράρχησης και της τελικής σύνθεσης, ελάχιστα αξιοποιούν τη χωροταξία ως εργαλείο σχεδιασμού. Σε εθνικό επίπεδο αρκεί το παράδειγμα της ανάπτυξης όλων των χερσαίων λιμενικών υποδομών στην Ηγουμενίτσα (που προορίζεται να παίξει το ρόλο διεθνούς πύλης με την ολοκλήρωση της Εγνατίας), χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής σχεδιαστεί παρεμβάσεις με στόχο τη διάνοιξη και εκβάθυνση του μακρού, αβαθούς και στενού διαύλου του

5 λιμανιού, για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της παραπάνω διαπίστωσης. Αντίστοιχα, σε τοπικότερη κλίμακα, η εκτεταμένη χρήση του εργαλείου των ΠΕΡΠΟ παραθεριστικής κατοικίας σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές στηριγμένη μάλιστα σε μελέτες που υιοθέτησε η πολιτεία (Νομαρχίες και ΥΠΕΧΩΔΕ), φωτογραφίζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις εκκρεμείς «οικοδομικούς συνεταιρισμούς», αποτελεί παράδειγμα κυριαρχίας μικρών ή μεγαλύτερων συμφερόντων έναντι όχι κάποιας ανώτερης επιστημονικής θεώρησης, ή έναντι κάποιου ουτοπικού πολιτικού οράματος, αλλά έναντι του προφανούς δημόσιου συμφέροντος και της κοινής λογικής. Εκτός δηλαδή από την χαοτική ιεράρχηση και τις επικαλύψεις ή ελλείψεις των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού, ο ίδιος ο Σχεδιασμός, νοούμενος ως επιστημονικό εργαλείο εξειδίκευσης πολιτικών επιλογών και οραμάτων, δεν αξιοποιείται, ή χειρότερα, ευτελίζεται σε επιστημονικό άλλοθι προαποφασισμένων επιλογών. Άλλες ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν το περιεχόμενο των Ρ.Σ. Σε αυτό το πραγματικό πλαίσιο, που στο βάθος των αιτίων του μπορεί κανείς να διακρίνει το δημοκρατικό έλλειμμα της σύγχρονης Ελλάδας και τις αντίστοιχες στρεβλώσεις εν ονόματι της δημοκρατίας, η εκπόνηση των νέων Ρυθμιστικών Σχεδίων, αποτελεί αληθινή πρόκληση για τους μελετητές. Από τη μια το ύψος της αμοιβής, οι χρόνοι εκπόνησης και οι προδιαγραφές υπαγορεύουν μια επιτελικού χαρακτήρα αναδιατύπωση ή και εξειδίκευση ενός διατυπωμένου και λίγο-πολύ υλοποιούμενου κεντρικού σχεδιασμού. Από την άλλη, τα περιθώρια εμβάθυνσης στη λεπτομέρεια της τοπικότερης κλίμακας (επιπέδου δήμου ή και οικισμού), θέτουν τον πειρασμό της εμπλοκής σε έναν σχεδιασμό που θεσμικά αντιστοιχεί στα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ. Η τάση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τόσο η διευθύνουσα υπηρεσία (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ), όσο και οι ομάδες μελέτης είναι κατά κανόνα περισσότερο προσανατολισμένοι σε πολεοδομικές και λιγότερο σε χωροταξικές κλίμακες και μεθόδους σχεδιασμού.

6 Το δημοκρατικό έλλειμμα της σύγχρονης Ελλάδας και οι αντίστοιχες στρεβλώσεις εν ονόματι της δημοκρατίας, αποτελούν τις αφετηρίες των παραπάνω προβλημάτων Μικρά και μεγάλα συμφέροντα, με την ανοχή της κοινωνίας επιβάλουν λύσεις και διαμορφώνουν αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν Η αποκέντρωση δεν πρέπει να θεωρείται δώρο της κεντρικής διοίκησης αλλά αποτέλεσμα κοινωνικής ωρίμανσης και χειραφέτησης Η αναφορά στο έλλειμμα δημοκρατίας δεν είναι επιπόλαιη. Στην ουσία, η διατήρηση και ενίσχυση του κάθετου, μονοκεντρικού προτύπου το οποίο συγκέντρωσε το μισό πληθυσμό της Ελλάδας στην Αττική και η αναπαραγωγή του στην τοπική κλίμακα του Νομού και της Περιφέρειας προϋποθέτει και ταυτόχρονα διαιωνίζει δομές και διαδικασίες άσκησης της εξουσίας που μόνο κατ επίφασιν μπορούν να χαρακτηριστούν δημοκρατικές. Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο είναι ότι για την κατάσταση αυτή μικρή πια ευθύνη φέρει η επίσημη πολιτεία (υπό την έννοια της τρέχουσας πολιτικής), αφού συχνότατα, στην αντίθεσή της με τις τοπικές κοινωνίες εμφανίζεται προοδευτικότερη και δημοκρατικότερη. Η κύρια ευθύνη αφορά στις ίδιες τις κοινωνίες και στην κοινωνικά κυρίαρχη «ιδεολογία»: Η χρόνια σχέση πολίτη εξουσίας, περιφέρειας κέντρου, όπως κληρονομήθηκε από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και αμφισβητήθηκε χωρίς αποτέλεσμα μόνο στις ταραγμένες περιόδους των δύο Παγκοσμίων πολέμων, μπορεί σχηματικά να αποδοθεί ως σχέση ζητιάνου προς άρχοντα. Στη συνείδηση του πρώτου η παρουσία του δεύτερου είναι απαραίτητη για την επιβίωσή του και με την έννοια αυτή εξαρτά την ύπαρξή του απ αυτόν. Η δε χειραφέτησή του δεν μπορεί να αποτελεί καθήκον του άρχοντος αλλά επιδίωξη του ζητιάνου. Οι στρεβλώσεις επίσης δεν οφείλονται κυρίως, όπως θα περίμενε κανείς, στο πράγματι δαιδαλώδες γρφειοκρατικό, χρονοβόρο και αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, αλλά πρωτίστως στο γεγονός ότι εν ονόματι της δημοκρατίας μικρά και μεγάλα συμφέροντα, με την ανοχή της κοινωνίας, ασκούν πιέσεις με τρόπο αρκετά αποτελεσματικό τόσο στις τοπικές όσο και στις κεντρικές δομές εξουσίας και με τον τρόπο αυτό όχι μόνο επιτυγχάνουν αρκετούς από τους σκοπούς τους αλλά το χειρότερο-, δικαιώνουν την αντικοινωνική και αντιδημοκρατική μέθοδό τους ως τη μόνη αποτελεσματική. Η μεταφορά πόρων και εξουσιών προς την τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να είναι βελούδινη... Ακόμα κι αν η κεντρική διοίκηση με γενναιότητα και εμπιστοσύνη απεφάσιζε ποτέ να τα εκχωρήσει υλοποιώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα αποκέντρωσης (πράγμα εξαιρετικά απίθανο χωρίς σθεναρή και συγκροτημένη διεκδίκηση), είναι σχεδόν

7 βέβαιο ότι οι τοπικές κοινωνίες θα απαιτούσαν ένα πολύ μακρύ και επώδυνο διάστημα δημοκρατικής χειραφέτησης, μέχρι να κατορθώσουν να διαχειριστούν τους πόρους και την εξουσία που θα αποκτούσαν. Άλλωστε το παράδειγμα της 30χρονης πορείας της Ελλάδας στην ΕΕ, προφανώς επιβεβαιώνει σε μια ανώτερη κλίμακα το συλλογισμό. Τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο, ρόλος του λιμανιού της Πάτρας Το λιμάνι της Πάτρας: ένας υπερτοπικός γίγαντας στην καρδιά της πόλης Η υπερτοπική δυναμική του λιμανιού δεν παράγει πια τοπικά αναπτυξιακά αποτελέσματα Το Ρ.Σ. της Πάτρας εκπονείται σε μια περίοδο όπου σημαντικά έργα κυρίως μεταφορικών υποδομών σχεδιάζονται ή υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ή και στο εσωτερικό του αστικού χώρου. Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου και του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου Πατρών, ο διευρυμένος Δυτικός άξονας (Ιονία οδός και Πάτρα Πύργος - Τσακώνα Καλαμάτα), το υπό κατασκευήν νέο Λιμάνι, ο υπό ένταξιν «διαγώνιος άξονας» (Πάτρα Ναύπακτος Δελφοί Λαμία), οι συνδέσεις της πόλης με την Περιμετρική οδό, κλπ. αποτελούν παρεμβάσεις στην περιοχή που έχουν δρομολογηθεί στη βάση της υλοποίησης ενός κεντρικότερου σχεδιασμού. Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με αφετηριακό «κεφάλαιο» το λιμάνι της Πάτρας που αποτελεί πόλο υπερτοπικής σημασίας με σημαντικό ρόλο στον εθνικό χώρο αλλά και στον υψηλής γεωπολιτικής αξίας Αδριατικό διάδρομο. Αντίθετα όμως μ αυτό που θα περίμενε κανείς, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή δεν φαίνεται να μεταλαμβάνουν των αποτελεσμάτων που η παρουσία τους παράγει. Παρά την κατεκτημένη θέση του λιμανιού της στο διεθνές μεταφορικό σύστημα, παρά τη σημαντική ως προς το μέγεθος αλλά και ως προς το παραγόμενο έργο λειτουργία των υποδομών ανώτατης εκπαίδευσης και παρά το πλούσιο πολιτιστικό της κεφάλαιο, η Πάτρα εμφανίζεται ως η έδρα μιας από τις φτωχότερες και πιο προβληματικές Περιφέρειες της Ευρώπης με οξυμένα προβλήματα ανεργίας, δημογραφικής και παραγωγικής συρρίκνωσης.

8 Η ιστορία της πόλης, ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε χαρακτήρα σημαντικού αστικού πόλου, η ιστορία των ίδιων των παραγωγικών δυνάμεων που προκάλεσαν και στήριξαν την όλη διαδικασία από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι τη δεκαετία το 1980, διαμορφώθηκε από παραμέτρους οι οποίες κατά τα τελευταία χρόνια υπέστησαν δραματικές αλλαγές. Στο παρελθόν, η παρουσία του λιμανιού δημιούργησε τις προϋποθέσεις οικονομικής άνθησης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και τον σημαντικότερο (αν όχι το μοναδικό) πόλο θαλάσσιας σύνδεσης της χώρας με την Ευρώπη Η αποβιομηχάνιση της Πάτρας είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ρόλου του λιμανιού για την τοπική κοινωνία και οικονομία Tο λιμάνι απετέλεσε το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της πόλης, όχι μόνον επειδή είχε υπερτοπικό χαρακτήρα, όχι δηλαδή απλά γιατί ήταν η κύρια θαλάσσια πύλη της χώρας από και προς τη δύση, αλλά πρωτίστως γιατί η υπερτοπικότητά του, ισορροπούσε με το γεγονός ότι η τοπική παραγωγή και οικονομία το αξιοποιούσε ως ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για φτηνότερες εξαγωγές αγροτικών κυρίως προϊόντων. Στη συνέχεια, μετά το β παγκόσμιο πόλεμο που η βιομηχανία και η μεταποίηση αναπτύχθηκαν σημαντικά σε όλον τον κόσμο, η ύπαρξη του λιμανιού απετέλεσε κίνητρο εγκατάστασης σημαντικών βιομηχανικών μονάδων στη ευρύτερη περιοχή της Πάτρας πάλι με βάση την ευκολότερη διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών. Η βιομηχανική ανάπτυξη προκάλεσε ενίσχυση των οικονομικών δεικτών, και έντονη στροφή προς την αστική περιοχή των πιο δυναμικών πληθυσμιακών ομάδων που εγκατέλειψαν την ύπαιθρο και συνεπώς την πρωτογενή παραγωγή και εγκαταστάθηκαν στην πόλη απασχολούμενοι στη βιομηχανία. Η αποβιομηχάνιση της περιοχής, αποτέλεσμα συνολικότερων μεταβολών στις διεθνείς αγορές και συγκεκριμένων πολιτικών της Κοινότητας, δεν μπόρεσε να αντιστρέψει την κεντρομόλο δυναμική που η πόλη είχε δημιουργήσει. Δεν δημιούργησε δηλαδή ικανοποιητικά κίνητρα για την αντιστροφή του φαινομένου και την αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής. Φυσικά το γεγονός αυτό δεν εμφανίστηκε μόνο στην Πάτρα αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Όμως οι περιοχές που στήριξαν την ανάπτυξή τους στη βιομηχανική παραγωγή επλήγησαν περισσότερο από την ραγδαία αποβιομηχάνιση. Μια τέτοια περιοχή είναι και αυτή της Πάτρας.

9 Σήμερα λοιπόν, στην οικονομία της Πάτρας κυριαρχεί η τριτογενής παραγωγή στηριγμένη κυρίως στη διόγκωση του δημόσιου τομέα Το λιμάνι πια είναι περισσότερο παράγοντας όχλησης παρά συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής Ο σχεδιασμός του ΟΛΠΑ παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις προβλέπει την επέκταση των λιμενικών χρήσεων σε όλο το αστικό παραλιακό μέτωπο!!! Έτσι διευρύνεται αντί να αμβλύνεται ο αποκλεισμός της πόλης από τη θάλασσα εν ονόματι του εθνικού συμφέροντος... Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο μόνος τομέας που είχε περιθώρια ανάπτυξης ήταν ο τριτογενής. Αλλά μέχρι σήμερα, στο σύνολο της χώρας, στον ένα ή τον άλλο βαθμό η ανάπτυξη της τριτογενούς παραγωγής τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη διόγκωση του δημόσιου τομέα, που δεν ήταν βέβαια δυνατόν ν απορροφήσει τον κύριο όγκο του «πλεονάζοντος» ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα λοιπόν, στην οικονομία της Πάτρας κυριαρχεί η τριτογενής παραγωγή, ενώ οι αξιόλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια αναζωογόνησης ορισμένων βιομηχανικών και μεταποιητικών κλάδων, δεν επαρκούν για να δώσουν διέξοδο στα προβλήματα της ανεργίας ούτε συμβάλλουν αποτελεσματικά στην γενικότερη εξυγίανση των υπολοίπων οικονομικών και δημογραφικών δεικτών. Σ αυτό το περιβάλλον, η οικονομία της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής χαλάρωσε τους δεσμούς της με το λιμάνι. Έτσι η σημερινή λειτουργία του λιμανιού που ο υπερτοπικός του χαρακτήρας δεν εξισορροπείται πια από την παράλληλη κάλυψη τοπικών οικονομικών αναγκών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, φαίνεται λιγότερο απαραίτητη και περισσότερο ενοχλητική για την πόλη. Και αυτό όχι λόγω της υπαρκτής αύξησης του μεταφορικού έργου του λιμανιού, αλλά κυρίως λόγω της αποξένωσής του από την τοπική οικονομία. Στις συνθήκες αυτές, η κατασκευή νέου λιμένα στα Νότια της Πόλης, θα έπρεπε, εκτός από την προφανή και θεμιτή επιδίωξη του εκσυγχρονισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων να εξυπηρετεί και την ανακούφιση του αστικού παραλιακού μετώπου από χρήσεις που εμποδίζουν μια παραθαλάσσια πόλη να έχει φυσική επαφή με τη θάλασσα. Αντίθετα όμως με την προφανή αυτή αναγκαιότητα, επιχειρείται η επέκταση των λιμενικών χρήσεων στο νέο λιμάνι χωρίς την παράλληλη απελευθέρωση του παραλιακού μετώπου στο σημερινό. Αν αυτή η επιδίωξη επιτευχθεί, η Πάτρα θα διαθέτει 7.4km γραμμικής ανάπτυξης λιμενικών χρήσεων εξ ολοκλήρου στον αστικό της χώρο!!! Η πολιτική αυτή, ακόμα κι αν αποδειχθεί εθνικά συμφέρουσα (αύξηση του παγίου κεφαλαίου του ΟΛΠΑ, δυνατότητα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, διαπραγμάτευση της τιμής της μετοχής

10 Η Πάτρα δεν είναι το Δυτικό επίνειο της Αττικής διεύρυνση των επιτρεπομένων χρήσεων κλπ.), επιβαρύνει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή με βαριές υπερτοπικές χρήσεις περιορισμένης αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας εις ό,τι αφορά την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η αντίθεση αυτή έχει πολώσει ήδη τη συζήτηση, ενώ τόσο το Γενικό Πολεοδομικό όσο και το Ρυθμιστικό Σχέδιο έχουν διαπιστώσει ότι η χωρητικότητα του νέου λιμανιού επαρκεί για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών και προτείνουν την πλήρη απελευθέρωση του παραλιακού μετώπου από τη σημερινή μαρίνα μέχρι την ακτή Δυμαίων. Ένας σχεδιασμός που αντιμετωπίζει την Πάτρα αποκλειστικά ή κυρίως ως Δυτικό επίνειο της Αττικής, ενδεχομένως να στηρίζεται σε μια παρελθούσα ιστορική πραγματικότητα, αδικεί όμως την πόλη ως προς τις πραγματικές της δυνατότητες. Ένας ολοκληρωμένος και ταυτόχρονα ποιοτικότερος ρόλος είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και αναγκαίος για την επιβίωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Προτεινόμενο αναπτυξιακό πρότυπο Το Ρυθμιστικό Σχέδιο προτείνει ένα εναλλακτικό πρότυπο ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση της αξιοποίησης τόσο των υλοποιούμενων μεταφορικών υποδομών, όσο και ορισμένων «ανενεργών» συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Το περιεχόμενο μιας εναλλακτικής προοπτικής για την Πάτρα, πέραν των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν από τα ήδη δρομολογημένα προγράμματα και έργα, πρέπει να υποστηρίζει τη δυναμική που είναι δυνατόν να εμφανίσει η πόλη αν αξιοποιηθούν πόροι, που ενώ υφίστανται, παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα του πόλου ως σημαντικού αστικού κέντρου στον Αδριατικό διάδρομο, η καλή προσβασιμότητα η οποία ενισχύεται από τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, το σημαντικό ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου και του Ερευνητικού Πάρκου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το σημαντικό φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και ορισμένα χαρακτηριστικά του αστικού χώρου (μέγεθος, αρχιτεκτονική και πολεοδομική ταυτότητα, γειτνίαση με διεθνούς ακτινοβολίας αρχαιολογικούς χώρους), συνθέτουν ένα σύνολο πλεονεκτημάτων, μερικά τουλάχιστον από τα οποία έχουν δυναμικό χαρακτήρα

11 Ο αστικός συνεδριακός τουρισμός και η καθετοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν του βασικούς αναπτυξιακούς άξονες που εισηγείται το Ρ.Σ. Η βελτίωση της μορφολογίας και της λειτουργικότητας του αστικού χώρου εκτός από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελεί και προϋπόθεση για την ανάπτυξη αστικούσυνεδριακού τουρισμού Αναδεικνύεται λοιπόν, μια προοπτική που σχετίζεται με την ενίσχυση του ρόλου της πόλης ως αστικού τουριστικού προορισμού και τη δυνατότητα ανανέωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση της στήριξης της καινοτομίας, της παραγωγής και διάχυσης της γνώσης. Σημαντική προϋπόθεση για την εξέλιξη της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η γενικότερη στροφή του κεντρικού σχεδιασμού, στη στήριξη ορισμένων τουλάχιστον αστικών κέντρων της χώρας ως δυνάμει τουριστικών πόλων και στην σθεναρή ενίσχυση του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παρά το γεγονός ότι αυτή η στροφή δεν έχει επιτελεστεί, κρίνεται ότι αργά η γρήγορα, οι πραγματικές συνθήκες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι ίδιες οι πιέσεις της αγοράς θα την διευκολύνουν, τουλάχιστον στους πόλους οι οποίοι διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Άλλωστε, στο σύνολο της Ε.Ε. και ιδιαίτερα στις περιφερειακές χώρες η τάση αυτή έχει ήδη κατακτήσει κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία και την απασχόληση. Ειδικότερα: τουρισμός Εκτιμάται η δυνατότητα ανάπτυξης αστικού, συνεδριακού εκθεσιακού τουρισμού. Οι κατευθύνσεις αυτές περιέχονται και στο υπό διαβούλευσιν σχετικό ειδικό πλαίσιο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την εισαγωγή του προορισμού στο διεθνές τουριστικό κύκλωμα απαιτείται σειρά παρεμβάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ρυθμίσεις σχεδιασμού για τη διευθέτηση θεμάτων συγκρούσεων χρήσεων γης στον αστικό ιστό και τον περιαστικό χώρο, προώθηση αναπλάσεων για την ανάδειξη και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της τουριστικής εικόνας των αστικών συνόλων (Πάτρας - Ρίου και Αντιρρίου - Ναυπάκτου), ανάδειξη και αναβάθμιση του θαλασσίου μετώπου, απελευθέρωση τμήματος του από λιμενικές χρήσεις και απόδοση του στην πόλη ώστε να εμπλουτιστεί με χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής στο πρότυπο

12 διεθνών παραδειγμάτων, ανάδειξη και προβολή αρχιτεκτονικών συνόλων και άλλων αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και προώθηση αναπλάσεων περιοχών με παρουσία βιομηχανικών κελυφών, προώθηση δικτυώσεων βάσει θεματικών ενοτήτων (κοινή ιστορία, αρχιτεκτονική, τοπική παραγωγή κ.α.), στην ζώνη άμεσης επιρροής (Παναχαϊκό όρος, Ναύπακτος, ορεινή Ναυπακτία) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (τουριστικός δρόμος Ολυμπίας Δελφών Επιδαύρου), εμπλουτισμός και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των αστικών υποδομών, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού, το επίπεδο του οποίου είναι εξαιρετικά χαμηλό, βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, εξασφάλιση ευκολίας πρόσβασης στους τουριστικούς πόρους και ενημέρωση των επισκεπτών για τη θέση και το περιεχόμενο τους, ενίσχυση του ερευνητικού έργου που παράγεται στην Πάτρα με πόλους, το Πανεπιστήμιο, το Ερευνητικό Πάρκο και το Νοσοκομείο, συμπλήρωση των συνεδριακών εγκαταστάσεων με τη δημιουργία νέων, είτε αμιγών είτε συνδυασμένων με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοσίων υποδομών, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις σχετικές υποδομές, αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών, προώθηση συνεδρίων θεματικού περιεχομένου (καινοτομία, έρευνα)

13 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού ενισχύουν το χαρακτήρα και την ταυτότητα του προορισμού Περαιτέρω, για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας λόγω της θέσης πάνω στο θαλάσσιο άξονα Αδριατικής Ιονίου, της προγραμματιζόμενης αναβάθμισης του αεροδρομίου του Άραξου αλλά και της γειτνίασης με τον Κορινθιακό κόλπο διαγράφεται, η προοπτική ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού (yachting), με την προϋπόθεση της προώθησης ειδικών τουριστικών υποδομών δηλαδή: την αναβάθμιση της υφιστάμενης μαρίνας της Πάτρας σε μέσης δυναμικότητας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των χερσαίων εγκαταστάσεων, τη δημιουργία νέας μαρίνας υψηλής δυναμικότητας στην περιοχή του Αντιρρίου με παράλληλη ανάπτυξη των απαραίτητων συνοδών υποδομών στον χώρο του πρώην εργοταξίου κατασκευής της γέφυρας (υποδομές φιλοξενίας και εστίασης, χώροι φύλαξης, συντήρησης και επισκευής σκαφών, γραφείων τουρισμού πρακτόρων θαλάσσιου τουρισμού, κ.α.) Η καθετοποίηση του ερευνητικού έργου και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή είναι εφικτή δεδομένης της σημαντικής δυναμικής που έχει ήδη αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Πάρκο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών και τη σημαντική γεωπολιτική θέση της Πάτρας έρευνα - καινοτομία Στο πλαίσιο εμπλουτισμού και εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του κεντρικού σχεδιασμού η ευρύτερη Πάτρα, μπορεί να αποτελέσει πόλο έρευνας, τεχνολογίας, επιχειρηματικής και μεταποιητικής δραστηριότητας με επίκεντρο την εξειδίκευση της παραγωγής σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς έντασης γνώσης (πληροφορική, media, χρηματοοικονομικά, υπηρεσίες συμβούλων, ιατρικές υπηρεσίες κ.α.) και σε τεχνικές ανάπτυξης καινοτομίας με την προώθηση ειδικών εφαρμογών εφόσον ενισχυθούν οι υφιστάμενες υποδομές και δράσεις. Η χωροθέτηση ενός οργανωμένου υποδοχέα (παραγωγικού πάρκου), περιορισμένης σχετικά κλίμακας, σε περιοχή μέσα ή κοντά στο Πανεπιστήμιο, με εξειδίκευση σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και γνώσης, δημιουργεί προϋποθέσεις καθετοποίησης μιας παραγωγής αντίστοιχων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο στην περιοχή του Δήμου Ρίου δημιουργείται ένας ελκυστικός πόλος και το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε ισχυρές βιομηχανίες που εξειδικεύονται στους συγκεκριμένους τομείς (τηλεπικοινωνίες,

14 υπολογιστές, αυτοματισμοί, βιοτεχνολογία, ιατρικά εργαλεία) να επενδύσουν στην περιοχή. Παραγωγικές δραστηριότητες συμβατές με τη σχεδιαζόμενη ταυτότητα της πόλης, τη νέα θέση του λιμανιού και την αναμενόμενη ζήτηση προβλέπονται από το Ρ.Σ. Επιχειρείται η άμβλυνση του μονοκεντρικού προτύπου και η ενίσχυση ενός τοπικού πολυθεματικού δικτύου Η προοπτική παραγωγικής ανανέωσης της πόλης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω από την ανάπτυξη ενός δεύτερου εξειδικευμένου πόλου μεταποιητικών, εμπορικών, εφοδιαστικών (logistics) και μεταφορικών δραστηριοτήτων νοτιοδυτικά της Πάτρας, στον άξονα από το νέο λιμάνι μέχρι τον περιφερειακό δακτύλιο. Η περιοχή αυτή σήμερα δέχεται πιέσεις για ανάπτυξη πολυκαταστημάτων και υπεραγορών και πρέπει να διαφυλαχθεί από αυτή τη μονοδιάστατη ζήτηση. Πρέπει ν αναπτυχθεί, οργανωμένα, με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου στον αστικό χώρο, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών που θα προκύψουν από την λειτουργία του νέου λιμένα, αλλά και την ενδογενή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται με τη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό μεταφορικών υποδομών. Χωρικά, το προτεινόμενο πρότυπο ανάπτυξης επιχειρεί την ενίσχυση ενός πολυκεντρικού συστήματος, φροντίζοντας κυρίως για την διαμόρφωση ενός τοπικού πολυθεματικού δικτύου, παρά για την «ολοκλήρωση» του ρόλου της Πάτρας. Στη λογική αυτή, το Δίπολο Αντίρριο Ναύπακτος απομακρύνεται από το ρόλο του υποδοχέα οικιστικών πιέσεων της Πάτρας, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος του ως πόλου τουρισμού-αναψυχής. Στα όρια του δήμου Ρίου, ο οποίος αναπτύχθηκε ως προάστιο της Πάτρας, προτείνεται η χωροθέτηση υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων σε λειτουργική και χωρική εξάρτηση από το Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Πάρκο. Ο χώρος της ορεινής Ναυπακτίας και του Παναχαϊκού όρους αφ ενός προστατεύονται από την εκτός σχεδίου δόμηση και αφ ετέρου ενισχύονται ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης του οικιστικού τους αποθέματος (παραθεριστική κατοικία, αγροτοτουρισμός, ήπιες τουριστικές δράσεις). Τέλος οι οικισμοί νότια της Πάτρας στους δήμους Παραλίας, Μεσσάτιδος και Βραχνεΐκων, αναμένεται να ενισχύσουν το ρόλο τους ως πόλοι υποστήριξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ιδιαίτερα αν υλοποιηθεί η σχεδιαζόμενη επένδυση για την κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στη Χαλανδρίτσα.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σκοπός και στόχοι Σκοπός του Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήματος Πάτρας είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιτελικού στρατηγικού προγράμματος χωρικών πολιτικών για την περιοχή, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών επιλογών για το χρονικό ορίζοντα ισχύος του, μέσα από τη δράση του προβλεπόμενου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Πατρών. Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων της περιοχής μελέτης, η αναβάθμιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που δημιουργούνται σε διεθνές επίπεδο, η διευκόλυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας, η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος και η παροχή κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού συνθέτουν το πλαίσιο του περιεχομένου του Ρ.Σ. Η βελτίωση και αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η ενεργοποίηση μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής με κριτήριο τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, η συγκράτηση των θετικών δημογραφικών δεικτών στα σημερινά επίπεδα, ο περιορισμός του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον εθνικό Μ.Ο. και η άμβλυνση των δημογραφικών αποκλίσεων μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικής ενδοχώρας, η βελτίωση των προϋποθέσεων αξιοποίησης των πόρων του χωρικού συστήματος και του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και η σύνδεσή της με την έρευνα και την καινοτομία και ο εμπλουτισμός του τριτογενούς τομέα μέσα από τη στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σύνδεσης του ερευνητικού έργου με δράσεις ενίσχυσης του αστικού συνεδριακού τουρισμού, η ενίσχυση του ρόλου της Πάτρας μέσα από την αξιοποίηση των νέων υποδομών και της διοικητικής αναδιάρθρωσης με έμφαση στην εξυγίανση της ενδογενούς αναπτυξιακής συνιστώσας και προοπτική την διαμόρφωση ενός πραγματικά μητροπολιτικού χαρακτήρα,

16 ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, η ενίσχυση του ρόλου των οικισμών (στην κατεύθυνση της χωρικής και θεματικής ολοκλήρωσης του οικιστικού δικτύου), η ορθολογική πρόβλεψη των απαραίτητων οργανωμένων υποδοχέων, είτε κατοικίας είτε παραγωγικών δραστηριοτήτων, η απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων, η αύξηση και εξυγίανση των κοινοχρήστων χώρων και η βελτίωση της λειτουργικότητας των πόλεων, η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, ο έλεγχος και η ελαχιστοποίηση των πηγών ρύπανσης, η βελτίωση της ποιότητας των φυσικών και πολιτισμικών πόρων στις περιοχές όπου έχουν υποστεί υποβάθμιση και η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι συγκεκριμένοι πόροι, από εμπόδια της αστικής επέκτασης να μετατραπούν μέσα από δράσεις αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης σε ενεργό παράγοντα εναλλακτικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, αποτελούν τους γενικούς στόχους του Ρ.Σ. Στο Πλαίσιο της εξυπηρέτησης των παραπάνω στόχων το Ρ.Σ εισηγείται ρυθμίσεις, πολιτικές, δράσεις και έργα, προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα και ένα χρηματοδοτικό σχήμα και εκτιμά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Ειδικότερες προτάσεις Προστασία πρασίνου Το Ρ.Σ. προωθεί τη στρατηγική μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του πρασίνου σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής μελέτης και σε όποια μορφή και εάν αυτό εμφανίζεται (αστικό, περιαστικό, εξωαστικό), θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση στη διαμόρφωση του μητροπολιτικού της χαρακτήρα. Η προώθηση της στρατηγικής αυτής εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά τόσο ως προς τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όσο και ως προς την τόνωση της προωθούμενης αναπτυξιακής της φυσιογνωμίας. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται κατευθύνσεις που αφορούν στην προστασία του κρίσιμου παράκτιου χώρου (προστασία και αξιοποίηση των αδόμητων θυλάκων), στην προστασία της γεωργικής γης που λόγω του αναγλύφου της περιοχής μελέτης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο κατά την εκτίμηση του Ρ.Σ., στην προστασία των ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών, στην προστασία των καλυπτόμενων από δάση και δασώδη βλάστηση εκτάσεων και στην προστασία αξιοποίηση των λοιπών οικοσυστημάτων. Ειδικά σε σχέση με το αστικό πράσινο στην πόλη της Πάτρας το Ρ.Σ. εισηγείται ένα πρόγραμμα διάσωσης των χαρακτηρισμένων στο παλιό σχέδιο κοινοχρήστων χώρων που σιγά-σιγά αποχαρακτηρίζονται λόγω αδυναμίας του δήμου να προβεί στις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

17 Οικιστικό δίκτυο Εις ό,τι αφορά τη διάρθρωση του δικτύου και την ιεράρχηση των πόλων του, δεν προτείνονται αλλαγές σε σχέση με τη θεσμοθετημένη από το Περιφερειακό Χωροταξικό δομή. Εν όψει όμως της διοικητικής αναδιάρθρωσης (Καποδίστριας ΙΙ) προτείνεται η συγκρότηση δύο δήμων στην περιοχή του Ρ.Σ. Ο ένας θα προκύψει από τη συνένωση των δήμων Αντιρρίου και Ναυπάκτου και ο άλλος από τη συνένωση των δήμων Ρίου, Πατρέων, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων. Αστικός Χώρος Η βασικότερη παρέμβαση που εισηγείται το Ρ.Σ. σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας της πόλης μετά τη μεταφορά των λιμενικών δραστηριοτήτων στην Ακτή Δυμαίων. Η απελευθέρωση του θαλασσίου μετώπου βελτιώνει τις δυνατότητες στροφής της πόλης προς τη θάλασσα απαιτώντας και ορισμένες πολεοδομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Αντίστοιχα η μεταφορά του λιμανιού στο νότιο άκρο της πόλης, υπαγορεύει τη διαμόρφωση των συνθηκών για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του. Ειδικότερα το Ρ.Σ προτείνει τη δημιουργία ενός δεύτερου πολεοδομικού κέντρου στην Ακτή Δυμαίων και την ανάπλαση και απόδοση σε κοινόχρηστες λειτουργίες του παραλιακού μετώπου από το βιότοπο της Αγυιάς μέχρι το νέο λιμάνι. Επιπλέον, προτείνει την ενίσχυση του δικτύου πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η πρόταση συνολικά προϋποθέτει την αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ στο ιστορικό κέντρο και τον παραλιακό δρόμο. Το κυκλοφοριακό πρότυπο επιχειρεί παράλληλα, αξιοποιώντας τη μικρή περιμετρική και τις συνδέσεις με τον περιφερειακό άξονα να μεταφέρει τον κύριο όγκο της διαμήκους κυκλοφορίας (Βορράς-Νότος) σε οδούς παράλληλες με την παραλιακή, προκειμένου να αποφορτίσει την τελευταία. Η πύκνωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων πέραν της βελτίωσης που επιτυγχάνεται από την απελευθέρωση του αστικού παράκτιου χώρου, συναρτάται και με το πρόγραμμα που περιγράφεται στην παράγραφο «Προστασία Πρασίνου». Με δεδομένο το ότι ολόκληρο σχεδόν το παραλιακό μέτωπο της περιοχής του Ρ.Σ. αποτελεί πια υποδοχέα αστικών δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το πολεοδομικό καθεστώς και παρ όλο που ένα πρότυπο συμπαγούς πόλης είναι επιθυμητό, δεν μπορεί να προταθεί αφού είναι πια ανέφικτο. Προτείνεται ωστόσο ο έλεγχος των πιέσεων διάχυσης των αστικών χρήσεων με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου. Στη Ναύπακτο αντίστοιχα επιχειρείται ο έλεγχος της οικιστικής διάχυσης, η ρύθμιση των συγκρούσεων των χρήσεων γης στην παράκτια ζώνη και η διατύπωση κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιέσεων στην περιοχή. Στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του στόχου για ενίσχυση και εξειδίκευση του ρόλου της πόλης ως αστικό κέντρο εκτεταμένης εμβέλειας, με έμφαση στον αστικό τουρισμό

18 και τον πολιτισμό, προτείνεται και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμημάτων της πόλης. Ο οικισμός του Ρίου απαιτεί άμεση εκπόνηση ΓΠΣ για την επίλυση σημαντικών και δυναμικών πολεοδομικών προβλημάτων που σχετίζονται αφ ενός με τη διαρκή και ασχεδίαστη εξάπλωση των αστικών χρήσεων και αφ ετέρου με την ποιότητα του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Η πόλη αναπτύχθηκε οικιστικά με έντονους ρυθμούς ως προάστιο της Πάτρας και παρά τις πολυτελείς κατασκευές και τις υψηλές τιμές γης, χαρακτηρίζεται από την κακή ποιότητα ή ακόμα και την απουσία των πλέον αναγκαίων στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Η πρόταση του Ρ.Σ. για την αξιοποίηση του Πανεπιστημίου, του Ερευνητικού Πάρκου και του Νοσοκομείου που φιλοξενεί ο δήμος και για την ενίσχυση του ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή, ως πόλου έρευνας - καινοτομίας αλλά και αστικού συνεδριακού τουρισμού προϋποθέτουν τη συγκρότηση πολεοδομικού κέντρου αλλά και σειρά άλλων μέτρων πολεοδομικού και λειτουργικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης εκπόνησης ΓΠΣ. Παραγωγικές δραστηριότητες Το Ρ.Σ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων όχι μόνο για τον έλεγχο του φαινομένου της ασχεδίαστης παρόδιας δόμησης στις εισόδους της πόλης, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών συντελεστών. Με την έννοια αυτή προτείνει τη γενναία επέκταση της ΒΙΠΕ Πατρών (διπλασιασμός της έκτασης) με δεδομένη την σημερινή ζήτηση. Ταυτόχρονα προτείνει την ίδρυση αρκετών υποδοχέων στην περιοχή του Ρ.Σ.: Ενός Πάρκου σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων βιομηχανικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστημίου, μιας ΠΟΑΠΔ τουρισμού στο Αντίρριο συνδεδεμένη με την προτεινόμενη κεντρική μαρίνα στο χώρο του εργοταξίου της γέφυρας και μιας ΠΟΑΠΔ βιοτεχνίας χονδρεμπορίου στην είσοδο της Παραγλαύκιας οδού. Τέλος προτείνει τη χρήση πολεοδομικών εργαλείων (ρυμοτόμηση, πρασιές) για την ένταξη του ΒΙΟΠΑ Γλαύκου στον αστικό ιστό. Περιαστικός χώρος Ταυτόχρονα με τη χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων, προτείνονται μέτρα ελέγχου της παρόδιας δόμησης με ελάττωση των επιτρεπομένων χρήσεων, αύξηση των αρτιοτήτων και κατάργηση των παρεκκλίσεων στον περιαστικό χώρο. Η ελάχιστη περιαστική γεωργική γη και οι αδόμητοι παράκτιοι θύλακες προστατεύονται. Τέλος προτείνεται ζώνη περιαστικής προστασίας νότια της πόλης για μελλοντική επέκταση. Αντίστοιχα μέτρα περιορισμού της δόμησης

19 (παραθεριστική κατοικία) στον παράκτιο χώρο της βόρειας ενότητας (Αντίρριο Ναύπακτος) επιχειρούν να ελέγξουν τους ρυθμούς απαξίωσης των τουριστικών πόρων της περιοχής. Ενδοχώρα Ορεινός χώρος Εκτός από τις ρυθμίσεις που εισηγείται το Ρ.Σ. για την προστασία του ορεινού χώρου και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, προτείνει ταυτόχρονα δύο ακόμα κατευθύνσεις που αφορούν τους ορεινούς οικισμούς. Η μία αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους μέσα από την αναβάθμιση του οδικού δικτύου σύνδεσης (τοπικές βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών) και η άλλη την αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών για την κάλυψη της ζήτησης για παραθεριστική κατοικία. Τέλος προτείνει τον περιορισμό των ορίων των στάσιμων οικισμών στο πραγματικό τους μέγεθος (αντί του κύκλου με ακτίνα 800m γύρω από το κέντρο τους). Το Ρ.Σ. αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο κατασκευής πίστας αγώνων στη Χαλανδρίτσα (εφ όσον αποδειχθεί τεχνικά και οικονομικά εφικτή) υπό την προϋπόθεση ότι οι ο κύριος όγκος των συνοδών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια) δεν θα επιβαρύνουν τον ορεινό εντός σχεδίου χώρο και θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί η ταυτότητα και ο χαρακτήρας των γύρω οικισμών. Υποδομές Προτείνεται η δημιουργία κεντρικής μαρίνας στο Αντίρριο με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών, ελλιμενισμού, φύλαξης και επισκευών σκαφών και γενικότερα εξυπηρέτησης και διανομής της κίνησης προς το Βόρειο και Νότιο Ιόνιο και τον Κορινθιακό κόλπο. Επιπλέον προτείνεται η αναβάθμιση της μαρίνας της Πάτρας σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκά αστικά κέντρα-τουριστικούς προορισμούς. Η μικτή λειτουργία του νέου λιμανιού (επιβατική και εμπορευματική) απαιτεί τη σύνδεσή του με σιδηρόδρομο και δικαιολογεί τη δημιουργία σιδηροδρομικού σταθμού στο νέο λιμάνι. Η λιμενική ζώνη προτείνεται να φιλοξενεί αποκλειστικά λιμενικές λειτουργίες, ενώ το σημερινό λιμάνι απελευθερώνεται και αποδίδεται χωρίς δυνατότητα δόμησης σε κοινόχρηστες χρήσεις. Μικρή νότια επέκταση της μαρίνας είναι αποδεκτή για την εξυπηρέτηση του στόχου του εκσυγχρονισμού και της περιορισμένης αύξησης της χωρητικότητας της. Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας - Πάτρας αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορευματική λειτουργία του λιμανιού. Προτείνεται η επέκταση της γραμμής μέχρι τη ΒΙΠΕ και το αεροδρόμιο του Αράξου άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέχρι την Ολυμπία. Επιπλέον προτείνεται η χρήση των γραμμών και

20 από συμπληρωματικό μέσο σταθερής τροχιάς με στόχο την εξυπηρέτηση της κίνησης Αίγιο Ρίο (Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο) Πάτρα ΒΙΠΕ Άραξος (αεροδρόμιο) Πύργος - Ολυμπία. Η υπογειοποίηση τμήματος της γραμμής στον αστικό χώρο της Πάτρας στο βαθμό που αποδειχθεί τεχνικά και οικονομικά εφικτή, θα βελτιώσει τις δυνατότητες ένταξης του παρακτίου μετώπου στη πόλη, που αποτελεί κεντρικό στόχο του Ρ.Σ. Όμως, ο σχεδιαζόμενος από την ΕΡΓΟΣΕ υπόγειος σιδηροδρομικός σταθμός στον Άγιο Διονύσιο (πέραν του επίγειου στο νέο λιμάνι), δε δικαιολογείται. Αντί σταθμού το Ρ.Σ. προτείνει απλή στάση δεδομένου ότι στο σημείο αυτό αφ ενός η γραμμή θα είναι υπόγεια και αφ ετέρου δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί στην ίδια πόλη, επί της ιδίας γραμμής και με 3.5km απόσταση δεν δικαιολογούνται. Τέλος ο σταθμός του ΚΤΕΛ προτείνεται να χωροθετηθεί στην ακτή Δυμαίων ώστε να βελτιστοποιείται η συμπληρωματικότητα των μεταφορικών μέσων. Επιπλέον κρίνεται επιβεβλημένη η βελτίωση της σύνδεσης της περιοχής του Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου με την Ν.Ε.Ο. και την Περιμετρική. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου του Αράξου, αποτελεί προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των στόχων του Ρ.Σ. για ανάπτυξη αστικού συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή και ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καινοτομία. Τέλος προτείνεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με μέτρα και έργα που σε μεγάλο βαθμό είναι υποχρεωτικά στη βάση της συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ, αλλά και αναγκαία για την προστασία των φυσικών πόρων (μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, διαλογή στην πηγή, αξιολόγηση των δυνατοτήτων κομποστοποίησης κλπ.). Προτείνεται η πύκνωση των αποχετευτικών δικτύων με στόχο την εξυπηρέτηση όλων των οικισμών με πληθυσμό >2000 κατ., ενώ το ήδη κατασκευαζόμενο έργο ύδρευσης από το φράγμα Πείρου Παραπείρου εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ύδρευσης στην περιοχή.

Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου

Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου Πάτρα 13/09/08 Πάτρα: Μια Ευρωπαϊκή Πόλη Μεσαίου Μεγέθους. Τάσεις και Προοπτικές κείµενο: Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής:

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής: Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Σερράος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1- Εισαγωγή. Το Επιμελητήριο Λάρισας θεωρεί ότι ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα