«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου: Μια φεμινίστρια του 19ου αι.». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα «Απομνημονεύματα» των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου Τσιάγκα Μαργαρίτα Καθηγήτρια Φιλόλογος, Γυμνάσιο Πρώτης Σερρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Απομνημονεύματα» των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου και ειδικότερα της «Αυτοβιογραφίας» της Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου. Οι μαθητές, στη διδακτική αυτή πρόταση, καλούνται, αφού αντιληφθούν ότι η συγγραφέας είναι ταυτόχρονα αφηγήτρια και κεντρική ηρωίδα του κειμένου, να κατανοήσουν πώς βίωσε το χαρμόσυνο γεγονός της έναρξης της ελληνικής επανάστασης και να συναισθανθούν τον αποκλεισμό των γυναικών των αρχών του 19 ου αι. από κάθε δραστηριότητα της κοινωνικής ζωής και κάθε μορφή δημιουργικότητας. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να συγκρίνουν τη ζωή των γυναικών της εποχής εκείνης με τη ζωή των γυναικών σήμερα, να εντοπίσουν τις διαφορές και να επισημάνουν τα βήματα προόδου στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης η αποτελεσματικότερη διδασκαλία, ο κριτικός γραμματισμός των μαθητών, ο προβληματισμός τους για κοινωνικά προβλήματα και η ενεργός στάση τους απέναντι σ αυτά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νεοελληνική Λογοτεχνία, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία, ισότητα φύλων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σκεπτικό του παρόντος σεναρίου, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου, βασίζεται στην ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία του αξιόλογου αυτού λογοτεχνικού κειμένου. Τα λογοτεχνικά κείμενα είναι φορείς εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών. Η επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εθνικής και παγκόσμιας, διευρύνει τα όρια της προσωπικής εμπειρίας και ευαισθησίας των μαθητών και τους καθιστά ανθρώπους ικανούς να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση, να αναπτύσσουν τις αισθητικές αντιλήψεις τους, να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε βασικά ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής και να διαμορφώνουν επιλεκτικά και υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις. Επιπλέον, η ανάγνωση και η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων διεγείρει τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, καλλιεργεί μια σταθερή σχέση με τη [262]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ λογοτεχνία και την ανάγνωση, ευαισθητοποιεί, εμπλουτίζει την εμπειρία, αναπτύσσει τη φαντασία, καλλιεργεί τη γλώσσα και αφυπνίζει καλλιτεχνικές δεξιότητες. Τέλος, η γνώση και η αξιοποίηση στοιχείων ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας συντελούν στην ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των έργων και αναγνώρισης της ποιότητας του λόγου. Με αυτή την προοπτική αναδεικνύεται η αξία της λογοτεχνίας ως μορφωτικού αγαθού στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας και της δημοκρατικής εκπαίδευσης, καθώς και η συμβολή της στην ισοτιμία των ανθρώπων και των πολιτισμών και στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Συνοψίζοντας με το παρόν σενάριο οι γνώσεις για τον κόσμο συνοδεύονται από γραμματισμούς που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών. Ο γραμματισμός που αποκτά ισχύ είναι αυτός της καθημερινής χρήσης της γλώσσας και όλα αυτά συνοδεύονται με «αόρατες μορφές» διδακτικών πρακτικών. Έτσι επηρεάζεται το είδος των μαθητικών ταυτοτήτων που το συγκεκριμένο σενάριο συνεισφέρει να διαμορφωθούν (Κουτσογιάννης 2013 β ). Επιπλέον ειδικότεροι σκοποί που αναμένεται να επιτευχθούν είναι οι εξής: Οι μαθητές πρέπει να μπορούν: Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του. Να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, το μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της. Να κατακτούν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής. Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα. Να ανακαλύπτουν και να ασκούν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους. ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα νέο κειμενικό είδος, την αυτοβιογραφία, να ανακαλύψουν με τη διερευνητική μέθοδο τα κύρια χαρακτηριστικά του (συγγραφέας-αφηγητής-ήρωας- αφηγηματικό πρόσωπο) και να το συγκρίνουν με το κειμενικό είδος της βιογραφίας. Να ενημερωθούν για τη ζωή και το έργο της Ελισάβετ Μαρτινέγκου, της πρώτης Ελληνίδας που έδωσε δείγμα γραφής στη νεοελληνική γραμματεία. Να εντοπίσουν διάφορα σχήματα λόγου (κυριολεξία-μεταφορά, παρομοίωσηπροσωποποίηση) και να διακρίνουν τη λειτουργία τους μέσα στο λογοτεχνικό έργο. Να ασκηθούν διαθεματικά με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στην ετυμολογία και ειδικότερα στην παραγωγή-σύνθεση λέξεων. Να διακρίνουν τη γλώσσα (π.χ. λαϊκή, καθομιλουμένη, καθαρεύουσα, επίσημη, επιστημονική) και το ύφος του κειμένου (π.χ. απλό, λιτό, λυρικό, πομπώδες, στομφώδες) Να αντιληφθούν τη διττή σημασία των όρων σκλαβιά-ελευθερία, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο. Να παράξουν λόγο, γραπτό ή προφορικό ορμώμενοι από το κείμενο. Να κρίνουν και να χαρακτηρίζουν στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές λογοτεχνικών ηρώων. Να συγκρίνουν ή να παραλληλίζουν διάφορα σημεία του κειμένου με άλλα λογοτεχνικά (παράλληλα) κείμενα. [263]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Στόχος είναι οι μαθητές: Να κάνουν μια αναδρομή στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και να θυμηθούν τη στασιμότητα που επικράτησε σε διάφορους τομείς της ζωής και της δραστηριότητας των Ελλήνων καθώς και τις βιαιότητες που υπέστησαν από τους Τούρκους κατακτητές. Μέσω της εξομολόγησης της ηρωίδας να βιώσουν τις κοινωνικές συμβάσεις, περιορισμούς, απαγορεύσεις και άγραφους νόμους που διέπουν τη ζωή των γυναικών στην Ελλάδα του 19 ου αι. και ειδικότερα σε ένα επαρχιακό μέρος, τη Ζάκυνθο. Να κατανοήσουν και να συναισθανθούν την ψυχολογία μιας χειραφετημένης γυναίκας η οποία απέχει από τα συνηθισμένα πρότυπα της εποχής της και έχει διαμορφώσει μια νεωτεριστική νοοτροπία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τον κοινωνικό της περίγυρο. Να συγκρίνουν τη ζωή της σύγχρονης γυναίκας με τη ζωή της γυναίκας του 19 ου αι., να αναγνωρίσουν την πρόοδο που πέτυχε το φεμινιστικό κίνημα στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων και να αναρωτηθούν εάν υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης σε θέματα ισότητας. ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΠΕ: Στόχος είναι οι μαθητές: Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τη χρήση του Η/Υ και πιο συγκεκριμένα να χρησιμοποιούν επεξεργαστή κειμένου, πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, σώματα κειμένων, μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδες και λογισμικά σε κάθε στάδιο της εργασίας τους (έρευνα, μελέτη, επεξεργασία, σύνθεση, παρουσίαση, αξιολόγηση). Με την ιστοεξερεύνηση να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα να αναζητούν, να κρίνουν και να αξιολογούν τις διαδικτυακές πληροφορίες που λαμβάνουν καθώς και τη δεξιότητα να αφαιρούν τις περιττές πληροφορίες και να αξιοποιούν τις χρήσιμες (ψηφιακός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, αφαιρετική ικανότητα) Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ ώστε να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά κείμενα τα οποία θα εμπλουτίζουν πολυτροπικά και πολυμεσικά (Χοντολίδου, 1999). ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Να ενισχύσουν την κριτική και αφαιρετική τους ικανότητα. Να τονιστεί ότι τα ψηφιακά περιβάλλοντα για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία δεν είναι ουδέτερα και ότι είναι απαραίτητη μια κριτική προσέγγιση κατά την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία (Κουτσογιάννης 2013 γ ). Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική βιωματική μάθηση. Να εκτιμήσουν μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε ομάδες και την ανάληψη ρόλων, την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης (Ματσαγγούρας 1990). Να οικοδομήσουν τη γνώση. [264]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται: Α) Στη μαθητοκεντρική μέθοδο καθώς υποστηρίζεται η ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή και η ενεργός συμμετοχή του βρίσκεται σε πρώτο πλάνο (Dewey Learning by doing, 1938 / Gagné, 1962) Β) Στη διερευνητική ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης (Bruner) σύμφωνα με την οποία ο μαθητής φτάνει στη σταδιακή, καθοδηγούμενη ανακάλυψη των γνώσεων μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 2008). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Γ) Δ) Στον εποικοδομητισμό. Σύμφωνα με τον J. Piaget (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 2008) η ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Η θεωρία του J. Piaget είναι ουσιαστικά στον αντίποδα του συμπεριφορισμού, καθώς ξεκινά με την υπόθεση ότι κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί απλά έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και γνώσεων. Άρα ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του (Δαγδιλέλης & άλ., 2010). Κατά το Vygotsky οι μαθητές μέσα από επιλεγμένες πηγές εμπλέκονται σε δραστηριότητες και έτσι συνδυάζουν την παλιά γνώση με τη νέα (Vygotsky, L.1934/1988, Σολωμονίδου, 2006). Δ) Στον κοινωνικό εποικοδομητισμό και στη κοινωνικογνωστική προσέγγιση (Vygotsky, 1934/1988) σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη της νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα, το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρων υποκείμενο που με τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα, ο μαθητευόμενος είναι ένα πρόσωπο που διαθέτει κοινωνικά κίνητρα και η μάθηση, ως διαδικασία προσδιορίζεται από τις κοινωνικοπολιτιστικές περιστάσεις. Η γνώση οικοδομείται σε κοινωνικό επίπεδο, η οικοδόμηση των γνώσεων γίνεται σε συνεργατικά περιβάλλοντα και οικοδομείται διαμέσου συζητήσεων ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες που κατανοούν την επικοινωνία, υλοποιούν κοινές δραστηριότητες, αλληλεπιδρούν κοινωνικά (Vygotsky, 1978, Ράπτης - Ράπτη, 2001). Ε) Στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης η οποία προωθεί την κοινωνικοποίηση των παιδιών (Ματσαγγούρας, 1997) και προετοιμάζει τους μαθητές για την αγορά εργασίας η οποία πλέον απαιτεί άτομα που είναι εξοικειωμένα στην ομαδική εργασία (Ματσαγγούρας, 1997). Οι μαθητές αναλαμβάνοντας ρόλους μέσα στις ομάδες τους, δίνουν προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης (Vygotsky, 1934/1988). Πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης είναι ότι οι μαθητές εκφράζουν δημόσια τις σκέψεις τους και έτσι οδηγούνται στη συνειδητοποίηση των αρχικών αυθόρμητων ιδεών για τη μετέπειτα επεξεργασία τους και επιτρέπεται η εμφάνιση κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων που οδηγούν σε νέα γνώση. Ρόλος διδάσκοντος: Ο ρόλος του διδάσκοντος είναι να υποστηρίζει, να διευκολύνει και να εμψυχώνει τους μαθητές του, πάντα διακριτικά, καθόσον αυτοί καταπιάνονται με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και ανακαλύπτουν έτσι μόνοι τους τη γνώση. Παρεμβαίνει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, όταν του ζητηθεί από τους μαθητές, ώστε να κατορθώσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις δραστηριότητες [265]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» στον καθορισμένο χρόνο (Νικολαΐδου-Γιακουμάτου 2001, Παπανικολάου- Γρηγοριάδου 2005) Ρόλος μαθητών: Οι μαθητές θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική μέθοδο προσέγγισης της γνώσης, να αποδεχθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των ομάδων και να συμβάλουν ο καθένας τους στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η επίτευξη των στόχων (Κολιόπουλος, Μασούρας, Παλάζη, 2010, Κασκαντάμη, 2001, Βακαλούδη, 2003). Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο: Το παρόν σενάριο διδασκαλίας είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Γυμνασίου. Προϋποθέσεις υλοποίησης: Απαιτείται εξοικείωση τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, Η/Υ και πιο συγκεκριμένα πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω ενός φυλλομετρητή (browser), ιστοεξερεύνηση σε ιστοτόπους, wikis, ιστολόγια (π.χ. Βικιπαίδεια, Youtube, e-history του Ι.Μ.Ε., Γενική Γραμματεία ισότητας, Παιδαγωγικό ινστιτούτο), χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google), δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον ανοιχτών λογισμικών (π.χ. Πύλη για την ελληνική γλώσσα ειδικότερα χρήση λεξικών και σωμάτων κειμένων, Σπουδαστήριο του νέου ελληνισμού), με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MS word), δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων (π.χ. MS Powerpoint), υπολογιστικών φύλλων (π.χ. MS EXCEL) καθώς και εργασία με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Έτσι αξιοποιούνται ψηφιακά περιβάλλοντα που καλλιεργούν το νέο γραμματισμό ( Κουτσογιάννης 2013 α ). Οργάνωση της διδασκαλίας- Μεθοδολογία: Χρόνος υλοποίησης: 6 διδακτικές ώρες. Από τις 6 ώρες που θα διατεθούν για τη διδακτική αυτή πρόταση, μία ώρα θα αφιερωθεί στην αφόρμηση, την ανάγνωση και εξομάλυνση του κειμένου και σε συζήτηση σχετικών θεμάτων, τρεις ώρες θα αφιερωθούν στη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασιών στο εργαστήριο πληροφορικής και δύο ώρες στην παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης. Α ΦΑΣΗ: Αφόρμηση - Γνωριμία με το θέμα Χωρισμός ομάδων - Οδηγίες 1 η Ώρα (Αίθουσα διαδραστικού πίνακα): Απαραίτητη είναι η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα. Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει με το διαδραστικό πίνακα στους μαθητές κάποιες εικόνες που απεικονίζουν γυναίκες διαφόρων εποχών και κοινωνιών π.χ. (αρχαιότητα, μεσαίωνας, τουρκοκρατία, σύγχρονη εποχή). Οι εικόνες είναι ήδη αποθηκευμένες σε φάκελο αρχείων στον υπολογιστή που έχει συνδεθεί με το διαδραστικό πίνακα. Ενδεικτικές εικόνες που παρουσιάζονται είναι οι εξής: [266]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Οι εικόνες αυτές θα αποτελέσουν το ερέθισμα για τους μαθητές να προβούν στο παιχνίδι του καταιγισμού ιδεών και αφού το ολοκληρώσουν ο διδάσκων τους καλεί να ανασυνθέσουν τις γνώσεις που έχουν για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία άλλων εποχών (από το μάθημα της ιστορίας, των αρχαίων ελληνικών, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής- επιτυγχάνοντας έτσι τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα με άλλα γνωστικά αντικείμενα), στη σημερινή ελληνική και ευρωπαϊκή-δυτική κοινωνία και στις κοινωνίες των μουσουλμανικών και υπό ανάπτυξη χωρών. Κατόπιν προβάλλεται σε ψηφιακή μορφή, μέσω του ιστοτόπου του ψηφιακού σχολείου, το κείμενο από την «Αυτοβιογραφία» της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και αναγιγνώσκεται στην αίθουσα. Λόγω της ιδιοτυπίας της γλώσσας (καθαρεύουσα με επτανησιακούς ιδιωματισμούς), ο διδάσκων εξηγεί κάποιες δυσνόητες λέξεις ή φράσεις. Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν περιληπτικά το νόημα του κειμένου ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση του περιεχομένου απ όλους και αμέσως μετά γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης των θεματικών του αξόνων. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι η πραγμάτευση του κειμένου θα γίνει τις επόμενες ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής όπου οι μαθητές θα εργαστούν κατά ομάδες στους Η/Υ και θα απαντήσουν στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας τα οποία θα υπάρχουν ήδη στους υπολογιστές με τους οποίους θα εργαστούν. Αμέσως μετά προβαίνει στο χωρισμό των ομάδων. Εξηγεί ότι κάθε ομάδα θα αναλάβει και κάποιον συγκεκριμένο ρόλο (Φιλόλογοι, Ψυχολόγοι, Δημοσιογράφοι) και με βάση την οπτική του κάθε ρόλου θα πραγματευτούν και θα προσεγγίσουν διερευνητικά το κείμενο. Επίσης τους ενημερώνει ότι μέσα στην κάθε ομάδα θα πρέπει να μοιραστούν αρμοδιότητες (οι μαθητές που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή θα αναλάβουν το ρόλο του χειριστή, κάποιοι το ρόλο του συντονιστή της ομάδας, κάποιοι του αναγνώστη πληροφοριών, κάποιοι το ρόλο του γραμματέα που θα κρατάει σημειώσεις για τις ιδέες-σκέψεις της ομάδας, και κάποιοι ή όλοι στο τέλος θα αναλάβουν το ρόλο του παρουσιαστή κατά την τελευταία φάση παρουσίασης των αποτελεσμάτων από τις ομάδες). Οι μαθητές χωρίζονται μόνοι τους σε τρεις [267]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του καθενός (Φιλόλογοι, Ψυχολόγοι, Δημοσιογράφοι) και σε περίπτωση που υπάρξουν διαφωνίες παρεμβαίνει ο διδάσκων και χωρίζει ο ίδιος τις ομάδες προσέχοντας να υπάρχει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των ομάδων (π.χ. να μην αποτελείται η μία ομάδα μόνο από «αδύναμους» ή μόνο από «δυνατούς» μαθητές αλλά να περιλαμβάνουν μαθητές διαφορετικών μαθησιακών ικανοτήτων). Στόχος είναι οι ομάδες που θα διαμορφωθούν να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματικές. Β ΦΑΣΗ 2 η 3 η 4η ώρα (Στο εργαστήριο πληροφορικής): Κατά τη φάση αυτή οι ομάδες όπως είχαν χωριστεί την προηγούμενη ώρα εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Στην επιφάνεια εργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ο διδάσκων έχει ήδη αποθηκεύσει το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας της ομάδας στην οποία απευθύνεται καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο με το λογοτεχνικό κείμενο της διδακτικής ενότητας που πραγματεύονται. Τα φύλλα εργασίας θα μπορούσαν να δοθούν και σε έντυπη μορφή εκτός της ηλεκτρονικής ώστε οι μαθητές να ανατρέχουν γρηγορότερα στα ζητούμενα και να εξοικονομούν χρόνο. Στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας οι ιστοσελίδες και τα ανοιχτά λογισμικά στα οποία καλούνται οι μαθητές να πλοηγηθούν είναι ενεργοποιημένα ως υπερσύνδεσμοι. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν εκ των προτέρων κατανείμει μεταξύ τους τις εντός της ομάδας τους αρμοδιότητες. Δίνεται χρόνος στους μαθητές ώστε να μελετήσουν τα ζητούμενα των φύλλων εργασίας και αν απαιτείται κάποια διευκρίνιση προς τις ομάδες ο διδάσκων παρεμβαίνει συμβουλευτικά. Οι μαθητές ξεκινούν την εργασία τους ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασιών που τους αντιστοιχεί, δίνουν έμφαση στα ζητούμενα, καταγράφουν σκέψεις, ιδέες, ιστοσελίδες, υλικό που βρίσκουν. Βασικοί στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι οι μαθητές να συνεργαστούν προς έναν κοινό σκοπό, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να εξερευνήσουν, να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν, να κρατήσουν τις ουσιώδεις και να παραβλέψουν τις ανούσιες δοκιμάζοντας έτσι την κριτική και αφαιρετική τους ικανότητα. Στη συνέχεια και αφού συλλέξουν το απαραίτητο υλικό οι μαθητές προχωρούν στη σύνθεσή του με σκοπό να δημιουργήσουν πολυτροπικά ή και πολυμεσικά κείμενα με τα πορίσματα της έρευνάς τους. Καθ όλη τη διαδικασία έρευνας-σύνθεσης υλικού οι μαθητές έχουν ενεργητικό ρόλο, ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, νιώθουν τη χαρά της δημιουργίας και ζητούν τη βοήθεια του διδάσκοντος μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ο εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει στη δημιουργική αυτή διαδικασία, δίνει οδηγίες και διευκρινίσεις μόνο εάν του ζητηθεί, εμψυχώνει τους μαθητές. Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφωνίες στα μέλη κάποιας ομάδας συμβουλεύει τους μαθητές και φροντίζει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για όλες τις ομάδες (ησυχία, ομαδικό πνεύμα). Σε περίπτωση που οι ομάδες δεν ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας στον προβλεπόμενο χρόνο, δεν επιπλήττει σε καμία περίπτωση τους μαθητές αλλά τους επιτρέπει να αποθηκεύσουν το υλικό τους σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (USB stick, κάρτα μνήμης, εξωτερικός σκληρός δίσκος, περιβάλλον Google drive) και να συνεχίσουν την επεξεργασία στο σπίτι τους. [268]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5 η -6 η ώρα (Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα) Οι μαθητές έχουν ήδη κληθεί από το διδάσκοντα να έχουν έτοιμο το υλικό παρουσίασης σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το διαδραστικό πίνακα. Σκοπός είναι η κάθε ομάδα να παρουσιάσει μέσω του πίνακα το υλικό της στην ολομέλεια της τάξης. Καλό θα ήταν τα αποτελέσματα του κάθε ερωτήματος του φύλλου εργασίας να παρουσιάζονται από διαφορετικό μέλος της ομάδας ώστε να δοθεί σε όλα τα μέλη η ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας. Ο λόγος δίνεται στους υπόλοιπους μαθητές μέλη των άλλων ομάδων για να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να υποβάλλουν απορίες, ερωτήσεις, να ζητήσουν διευκρινίσεις και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία, να κάνουν την κριτική και την αξιολόγησή τους, να επιβραβεύσουν ή να διορθώσουν καλοπροαίρετα τους συμμαθητές τους. Ο διδάσκων έχει το ρόλο του συντονιστή της παρουσίασης και εφιστά την προσοχή των μαθητών στα πιο σημαντικά σημεία της. Το τελευταίο στάδιο είναι να δοθεί ο λόγος στον κάθε μαθητή ξεχωριστά ο οποίος θα κληθεί επιγραμματικά να πει πως αισθάνεται, τι αποκόμισε και πιο κέρδος εισέπραξε από την όλη διαδικασία, τι τον δυσκόλεψε και αν έχει να κάνει κάποια πρόταση για μελλοντικές απόπειρες διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ. Πρόκειται για μια μορφή αξιολόγησης του σεναρίου από τους μαθητές. Το λόγο παίρνει και ο διδάσκων ο οποίος αξιολογεί τους μαθητές με άξονες το κατά πόσο πέτυχαν στον τομέα της συνεργατικότητας, της ευστοχίας του υλικού που παράχθηκε, της ικανότητας παρουσίασής τους και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί εξ αρχής. Επίσης θα μπορούσε ο διδάσκων μετά το πέρας της διαδικασίας να ετοιμάσει μια φόρμα ερωτηματολογίου με το εργαλείο Google forms η οποία θα αποσταλεί στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μαθητών (σημειώνεται ότι ο διδάσκων τα γνωρίζει εκ των προτέρων). Έτσι ο κάθε μαθητής ελεύθερα προβαίνει σε αξιολόγηση της ιδιαίτερης αυτής μορφής διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ και ενθαρρύνεται να εκφράσει τη γνώμη του. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής οι μαθητές παραδίδουν το υλικό στον καθηγητή τους ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να αναλάβει την ανάρτηση του στο ιστολόγιο της τάξης εάν υπάρχει. Παρακάτω παρατίθενται τα τρία φύλλα εργασίας με τις δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε κάθε ομάδα χωριστά. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α «Φιλόλογοι» 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα της Ελληνικής Βικιπαίδειας και αναζητήστε στοιχεία για τη ζωή και το έργο της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Στη συνέχεια δημιουργήστε μια παρουσίαση 2-3 διαφανειών με το πρόγραμμα προβολής παρουσιάσεων στην οποία προσθέστε εικόνες της συγγραφέως που θα βρείτε στη μηχανή αναζήτησης Google καθώς και μουσική του Κίμωνα Μαραγκουδάκη από την παράσταση της «Αυτοβιογραφίας» της Μαρτινέγκου στο Θέατρο Αλεκτον το Μάρτιο του 2010 που θα βρείτε στο Youtube 2. Αφού μελετήσετε το κείμενο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισμού στον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά τη βιογραφία του ποιητή Κ.Π. Καβάφη. Αφού μελετήσετε το παρατιθέμενο απόσπασμα βρείτε και [269]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» καταγράψτε τις διαφορές με το απόσπασμα της Μαρτινέγκου σε ένα αρχείο προγράμματος επεξεργασίας κειμένου στο οποίο θα δημιουργήσετε έναν πίνακα, έχοντας ως βάση τους παρακάτω άξονες: - Ποιος είναι ο συγγραφέας στις δύο περιπτώσεις; - Ποιος αφηγείται και σε ποιο γραμματικό πρόσωπο; - Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας του κειμένου; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΒΑΦΗ Για περαιτέρω βοήθεια επισκεφθείτε τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greeklang/index.html) και αναζητήστε τα λήμματα αυτοβιογραφία και βιογραφία. 3. Γεννήματα της αγχινοίας: Μεταβείτε στα λεξικά της νέας ελληνικής του ιστοτόπου της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, βρείτε το λήμμα γέννημα και εντοπίστε την κυριολεκτική και μεταφορική σημασία του. Κατόπιν μεταβείτε στο λήμμα αγχίνοια και βρείτε μία συνώνυμη και μία αντώνυμη λέξη Βρείτε τα δύο συνθετικά της λέξης. Αναζητήστε βοήθεια στο Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής της Πύλης Βρείτε το επίθετο που παράγεται από το παραπάνω ουσιαστικό Δημιουργήστε τέσσερις σύνθετες λέξεις. Οι δύο να έχουν ως πρώτο συνθετικό το πρώτο συνθετικό της λέξης «αγχίνοια» και οι δύο επόμενες ως δεύτερο συνθετικό το δεύτερο συνθετικό της ίδιας λέξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Κάντε μια αναζήτηση στο Google και βρείτε σε τι είδους κείμενα εντοπίζεται κατά βάση η παραπάνω λέξη. Είναι λέξη του καθημερινού-λαϊκού ή επιστημονικούεπίσημου λεξιλογίου; Οι δραστηριότητες του 3 ου ερωτήματος να καταγραφούν σε ένα αρχείο ΠΕΚ. 4. Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω δραστηριότητες προβείτε στο εξής παιχνίδι ρόλων: Ένα άτομο από την ομάδα σας θα υποδυθεί τη μητέρα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και ένα άλλο άτομο την ίδια τη Μαρτινέγκου. Οι δύο ηρωίδες θα διαλεχθούν μεταξύ τους και μέσα από το διάλογό τους θα παρουσιάσουν πώς αντιλαμβάνονται η καθεμία ξεχωριστά τη φράση γεννήματα της αγχινοίας. Καταγράψτε το φανταστικό διάλογο σε ένα αρχείο ΠΕΚ και παρουσιάστε το ως σύντομο δρώμενο (σκετς) κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας στην ολομέλεια κατά το επόμενο δίωρο. [270]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β «Ψυχολόγοι» 1. Φανταστείτε ότι είστε ψυχολόγοι και βρίσκεστε σε συνεδρία με την Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου. Το απόσπασμα του κειμένου είναι τα βιώματα που σας εξιστορεί από τη νεανική της ηλικία και το έχετε μπροστά σας σε ψηφιακή μορφή. Στο κείμενο εντοπίστε σημεία που αφορούν: α) Τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και τις σχέσεις τους με τους άνδρες κατά τον 19 ο αιώνα. β) Τις αντιλήψεις της Μουτζάν περί ανθρώπινης ολοκλήρωσης σκοπός ζωής. Τα σημεία του κειμένου που αφορούν το α ερώτημα μετατρέψτε τα σε κόκκινο χρώμα ενώ εκείνα που αφορούν το β ερώτημα σε πράσινο χρώμα με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 2. Δημιουργήστε μια παρουσίαση 4-5 διαφανειών με το πρόγραμμα προβολής παρουσιάσεων στην οποία θα παρουσιάζετε τα παραπάνω πορίσματά σας γράφοντας από κάτω τη δική σας κριτική- αξιολόγηση για την προσωπικότητα της Μαρτινέγκου ως γυναίκα της εποχής της και ως συγγραφέα/καλλιτέχνιδα. 3. Φανταστείτε ότι αμέσως μετά τη Μαρτινέγκου σας επισκέπτεται η Μαρία Πολυδούρη, η οποία δεν σας εξομολογείται κάτι αλλά σας δίνει να διαβάσετε μόνο το ποίημα της «Μόνο γιατί μ αγάπησες». Αφού μελετήσετε βιογραφικά στοιχεία της στη Βικιπαίδεια καταγράψτε σε ένα αρχείο ΠΕΚ πώς επηρεάζει η προσωπική ζωή και πιο συγκεκριμένα ο έρωτας την ποιητική δραστηριότητα της και ποιες οι διαφορές με τη Μαρτινέγκου αναφορικά με τον τομέα αυτόν. Κάποιος από την ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα προφορικά στην ολομέλεια. 4. Τέλος φανταστείτε ότι ως ψυχολόγοι καλείστε να συμμετέχετε με εισήγηση σε ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη γυναίκα: Μητέρα, σύζυγος, γυναίκα, νοικοκυρά, εργαζόμενη, φίλη, άνθρωπος». Ετοιμάστε ένα αρχείο προβολής παρουσιάσεων στο οποίο πολύ σύντομα θα καταγράφετε κάποιες συμβουλές προτάσεις (tips) προς τις γυναίκες του ακροατηρίου σας που καλούνται να ισορροπήσουν σε όλους τους παραπάνω ρόλους. 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ «Δημοσιογράφοι» 1. «και τοιούτης λογής να αξιωθώ και εγώ η ταλαίπωρος, να ιδώ εις την Ελλάδα επιστρεμμένην την ελευθερίαν και, μαζί με αυτήν, επιστρεμμένας εις τας καθέδρας τους τας σεμνάς Μούσας, από τας οποίας η τυραννία των Τούρκων τόσον και τόσον καιρόν τας εκρατούσε διωγμένας.» Πλοηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα από τον κόμβο e-history του Ι.Μ.Ε. και αντλήστε στοιχεία για τις βιαιότητες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Φανταστείτε ότι είστε ανταποκριτές του τηλεοπτικού σταθμού όπου εργάζεστε και παρουσιάστε μια σύντομη ανταπόκριση σειρών που θα προβληθεί στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Γράψτε την ανταπόκρισή σας σε ένα αρχείο ΠΕΚ και στη συνέχεια κάποιος από την ομάδα να την παρουσιάσει στο δελτίο ειδήσεων. 2. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και με αφορμή αυτό καταγράψτε σε ένα αρχείο ΠΕΚ τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας και κάποιες λύσεις που [271]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» προτείνετε. Πάρτε συνέντευξη από μια σύγχρονη γυναίκα η οποία βιώνει αυτό που στην κοινωνιολογία ονομάζεται σύγκρουση ρόλων καθώς καλείται να φανεί αποτελεσματική στους πολλούς ρόλους και υποχρεώσεις που επωμίζεται. Καταγράψτε τη συνέντευξη σε ένα αρχείο ΠΕΚ. Στη συνέχεια δύο άτομα από την ομάδα σας παρουσιάστε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας ως παιχνίδι ρόλων (σύγχρονη γυναίκα-δημοσιογράφος) στην ολομέλεια. 3. Επισκεφθείτε τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Ανοίξτε το σύνδεσμο Στατιστικά-Μελέτες και αφού μελετήσετε το 5 ο κατά σειρά υπολογιστικό φύλλο «Ποσοστό του πληθυσμού 25 έως 64 ετών που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το Λύκειο κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, Β τρίμηνο Σύνολο Χώρας» με τη βοήθεια του προγράμματος υπολογιστικών φύλλων δημιουργήστε γραφήματα με μορφή ράβδων για τις πληροφορίες που αντλήσατε και ερμηνεύστε τα δεδομένα σας σε ένα σύντομο κείμενο κάτω από τα γραφήματα. Παρουσιάστε το υπολογιστικό φύλλο στην ολομέλεια. 4. Αναζητήστε σε κάποια μηχανή αναζήτησης εικόνες που αφορούν τη ζωή των γυναικών στις κοινωνίες των μουσουλμανικών και υπό ανάπτυξη χωρών στη σημερινή εποχή. Αποθηκεύστε τις στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, δημιουργήστε ένα αρχείο προβολής παρουσίασης και κάτω από κάθε εικόνα γράψτε από μια λεζάντα. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ/ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ: Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και να πάρει τη μορφή σχεδίου εργασίας project. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν δυνατόν να δοθούν και άλλα παράλληλα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία θα μπορούσαν οι μαθητές να τα επεξεργαστούν συγκριτικά με το κείμενο της Μαρτινέγκου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής κείμενα: Α) Ρέα Γαλανάκη, «Η μεταμφίεση», απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Ελένη, ή ο Κανένας» Β) Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τέχνη του αγιογράφου», προσχέδιο του ολοκληρωμένου διηγήματος «Οι δύο αγάπες» Γ) Πηνελόπη Δέλτα, «Πρώτες ενθυμήσεις», από το αυτοβιογραφικό έργο της συγγραφέως. Δ) Βιτσέντζου Κορνάρου, «Ερωτόκριτος», Γ Θεματικοί άξονες που θα μπορούσαν να πραγματευτούν οι μαθητές είναι οι εξής: Σχέσεις των ηρώων των λογοτεχνικών κειμένων με τους γονείς /συγγενείς τους. Σχέσεις των ηρώων με το αντίθετο φύλο. Ενδιαφέροντα και επιθυμίες των ηρώων. Τρόπος με τον οποίο φαντάζονται το μέλλον τους. Μια άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να ανατεθεί στους μαθητές είναι να αποπειραθούν να συγγράψουν τη δική τους αυτοβιογραφία η οποία θα ήταν δυνατόν να αναρτηθεί σε κάποιο συνεργατικό ιστότοπο/ wiki που θα έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Επιπλέον οι μαθητές θα μπορούσαν να κληθούν να συγγράψουν τη συνέχεια της αυτοβιογραφίας της Μουτζάν Μαρτινέγκου όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται, ενεργοποιώντας έτσι τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και εξασκώντας τους εαυτούς τους στην παραγωγή γραπτού λόγου. [272]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το παρόν σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη κατά το σχολικό έτος Κατά την υλοποίηση του παρατηρήθηκαν τα εξής: Κατά την α φάση εκπόνησης του διδακτικού σεναρίου (1 η ώρα στην αίθουσα με διαδραστικό πίνακα) οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και ενεργό συμμετοχή κατά την προβολή των ενδεικτικών εικόνων και του παιχνιδιού του καταιγισμού ιδεών. Η συμμετοχή των μαθητών της τάξης ήταν καθολική και τα αποτελέσματα ήταν εύστοχα. Κατά το δεύτερο μέρος της φάσης αυτής, όταν δηλαδή αναγνώστηκε το κείμενο σε ψηφιακή μορφή και έγινε η γλωσσική και νοηματική του εξομάλυνση, οι μαθητές οι οποίοι κατά την παραδοσιακή διδασκαλία συνηθίζουν να μην είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εξακολούθησαν να έχουν την ίδια στάση και να μην δείχνουν ενδιαφέρον σε αντίθεση με το πρώτο μέρος κατά το οποίο φάνηκαν αρκετά δραστήριοι. Επίσης κατά το χωρισμό των ομάδων υπήρξαν κάποιες διαφωνίες μεταξύ των μαθητών οι οποίες όμως ύστερα από τη διακριτική παρέμβαση της διδάσκουσας παρακάμφθηκαν χωρίς να δημιουργηθούν δυσαρέσκειες. Κατά τη β φάση (2 η -3 η 4 η ώρα) στο εργαστήριο πληροφορικής παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι μαθητές άργησαν να συγκεντρωθούν στο εργαστήριο μετά το χτύπημα του κουδουνιού γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι μαθητές φάνηκε ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και καθυστέρησαν αρκετά να βρουν ισορροπίες και να διαμοιράσουν τις εντός της ομάδας αρμοδιότητές τους. Επιπλέον φάνηκε ότι αρκετοί μαθητές δεν είχαν την αναμενόμενη εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληκτρολόγηση, χρήση προγράμματος δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων) γεγονός που οδήγησε στο να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος περάτωσης των δραστηριοτήτων οι πιο εξοικειωμένοι μαθητές. Η έλλειψη εξοικείωσής τους έκανε αναγκαία την αναζήτηση βοήθειας από τη διδάσκουσα σε ταυτόχρονο χρόνο από όλες τις ομάδες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση. Παρατηρήθηκε επίσης το γεγονός ότι οι ομάδες δεν έψαχναν τα ζητούμενα των δραστηριοτήτων τους μόνο στις προτεινόμενες πηγές (υπερσύνδεσμοι) που τους δόθηκαν από τη διδάσκουσα στα φύλλα εργασίας τους, αλλά αναζητούσαν και άλλες πηγές με μηχανή αναζήτησης. Στα θετικά της β φάσης συγκαταλέγονται τα παρακάτω: Αν και οι μαθητές αρχικά δυσκολεύτηκαν στη συνεργασία μεταξύ τους, όσο περνούσε η ώρα η συνεργασία τους γινόταν πιο εύκολη και δημιουργική. Το σύνολο της τάξης έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το νέο τρόπο πραγμάτευσης του μαθήματος και ήταν έκδηλη η ικανοποίηση τους μετά το πέρας της φάσης αυτής. Απόλυτα θετικό αποτέλεσμα κρίνεται από τη διδάσκουσα ότι οι λεγόμενοι μετρίων δυνατοτήτων μαθητές ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις, εργατικοί και συνεργάσιμοι. Κατά τη γ φάση (5 η -6 η ώρα) τη φάση της παρουσίασης- οι μαθητές έδειξαν προσοχή και ενδιαφέρον, εξέφραζαν γνώμες και απόψεις τόσο για τις δραστηριότητες της ομάδας τους όσο και για δραστηριότητες άλλων ομάδων, άσκησαν καλοπροαίρετη κριτική και προέβησαν σε γόνιμο διάλογο μεταξύ τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές ταυτίστηκαν κατά το δυνατόν με τους ρόλους που κλήθηκαν να υποδυθούν. Για παράδειγμα η μαθήτρια της ομάδας των δημοσιογράφων που ανέλαβε την παρουσίαση της ανταπόκρισης της δραστηριότητας 1 του 3 ου φύλλου εργασιών είχε το ανάλογο σοβαρό ύφος και χρησιμοποίησε τους κατάλληλους επιτονισμούς της φωνής της. Να τονιστεί ότι οι εργασίες τους αναρτήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό ιστότοπο (wiki) που [273]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και μεταξύ της β φάσης και γ φάσης (παρουσίαση) μεσολάβησε χρονικό διάστημα κάποιων ημερών κατά το οποίο οι μαθητές επισκέπτονταν από το σπίτι τους τον ιστότοπο αυτό, διόρθωναν, εμπλούτιζαν και τελειοποιούσαν τις εργασίες τους ώστε να παρουσιαστούν στην καλύτερη δυνατή μορφή τους. Στο τέλος αξιολόγησαν θετικά το όλο εγχείρημα και εξέφρασαν την επιθυμία να εργαστούν πάλι με παρόμοιο τρόπο και σε άλλα αντικείμενα και διδακτικές ενότητες. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αποστολίδου, Β. & Ε. Χοντολίδου (2006), Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β. & Ε. Χοντολίδου (2000), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο, Αθήνα: Τυπωθήτω Βακαλούδη Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκη Δαγδιλέλης Β. & άλ., Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), τ.1, Γενικό μέρος, (Σύγχρονες Θεωρήσεις για τη Μάθηση). Πάτρα, Μάιος Ελληνιάδου, Ε., Κλεφτάκη, Ζ., Μπαλκίζας, Ν., (2008) Η Συμβολή των Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων για την Κατανόηση του Φαινομένου της Μάθησης. Αθήνα. Κασκαντάμη Μ. (2001).Μαθαίνοντας στο Internet Αρχαία, Νέα, Ιστορία. Αθήνα: Καστανιώτη Κολλιόπουλος Δ., Μασούρας Θ., Παλάζη Χ. (2010), «Η περιπέτεια των Βαλκανίων», Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική ενότητα της Ιστορίας της ΣΤ τάξης «Βαλκανικοί Πόλεμοι», Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Εκπ/κου Συνεδρίου Ημαθίας. Κουτσογιάννης Δ.(2013 α ), «Εκπαιδευτικά σενάρια: Δομή και αξιολόγηση», ΙΤΥΕ, 2013 Κουτσογιάννης Δ.(2013 β), «Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης», ΙΤΥΕ, 2013 Κουτσογιάννης Δ.(2013 γ ), «Το μοντέλο των τριών κύκλων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση», ΙΤΥΕ 2013 Ματσαγγούρας, Ηλίας (1990), Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας κατά Ομάδες, Αθήνα: Γρηγόρη Ματσαγγούρας, Η. (1997), Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα, Gutenberg Ματσαγγούρας, Η. (2002), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκρατική Αναπλαισίωση και Σχέδια εργασίας, Αθήνα: Γρηγόρη Νικολαΐδου Σ. & Τ. Γιακουμάτου (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Αθήνα: Κέδρος Παπανικολάου, Κ. & Μ. Γρηγοριάδου (2005), <<Η συμβολή του διαδικτύου στην ανανέωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση>>, Θέματα στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (2001), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση. Τόμος Α. Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης. Σολωμονίδου, Χριστίνα (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: Μεταίχμιο Χοντολίδου, Ελένη (1999), Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τομ 1, τευχ.1, σ , Θεσσαλονίκη [274]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Dewey, J. (1938), Education and experience, New York, Collier books. Gagné, R. (1962), The conditions of learning, New York: Holt, Rinehart & Winston Vygotsky, Lev (1934/1988), Σκέψη και Γλώσσα, Αθήνα: Γνώση Vygotsky, Lev (1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, M.A.: Harvard Univ. Press. [275]

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Παιδική ηλικία, παιδική εργασία..». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Η βιοπάλη-το αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

«Η περιπέτεια των Βαλκανίων, Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική ενότητα της Ιστορίας της ΣΤ τάξης «Βαλκανικοί Πόλεμοι»

«Η περιπέτεια των Βαλκανίων, Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική ενότητα της Ιστορίας της ΣΤ τάξης «Βαλκανικοί Πόλεμοι» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η περιπέτεια των Βαλκανίων, Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική ενότητα της Ιστορίας της ΣΤ τάξης «Βαλκανικοί Πόλεμοι» Δημήτριος Κολλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου»

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» Σουλτάνα Ζουρνατζή 1, Χρυσούλα Μπογδάνη 2, Ζηνοβία Παπάζογλου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου «Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου Σημανδράκου Χρύσα 1, Ζέττα Βασιλική 2 1 Φιλόλογος,3 ο Γυμνάσιο Μίκρας kglezou@di.uoa.gr 2 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com. Περίληψη -688-

Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com. Περίληψη -688- «Ένα Ανδρόγυνο στην κλασσική Αθήνα»Ένα Διαθεματικό Σενάριο Διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από μτφρ. Β Γυμνασίου Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέμου με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέμου με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέμου με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Σπανός Δημήτρης 1, Βασιλομανωλάκης Αλέξης 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 128 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Παπαστάμος Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Πλατανιά vpapastamos@hotmail.com Σαμαράς Κων/νος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής»

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» Αντωνιάδου Α. Μαρία Δασκάλα, 1 ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου marantoniadou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα Καθηγήτρια Φιλολογίας, Γυμνάσιο Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης xatzigalini2@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με το παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές προσεγγίζουν ερμηνευτικά δύο λογοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας Φλουρή

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ Χριστίνα Μεγαλομύστακα Φιλόλογος, Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών megaxristina@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Σχετικά διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική γλώσσα ( Τάξη Α Γυμνασίου, Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Συμπεριφορισμός, Γνωστικός κονστρουκτιβισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ανδρέας Ντέλλας ΚΣΕ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών»

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» «Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» Της Καρύδα Πασχαλιάς, ΠΕ02, υπεύθυνης της Σχολ. Βιβλιοθήκης του 3 ου Γ/σίου Σταυρούπολης. (Εισήγηση στην ενημερωτική συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: «Πολλαπλασιασμός, Προπαίδεια 1»

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: «Πολλαπλασιασμός, Προπαίδεια 1» Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΣΠΑ (2007-2013) ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: «Πολλαπλασιασμός, Προπαίδεια 1» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης. 1.Τίτλος Σεναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα