ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ"

Transcript

1

2 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας στο Δήμο Θερμαϊκού. 3. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου: «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με βάση το Εγχειρίδιο COMPASS (ΠΥΞΙΔΑ)» στο Δήμο Θέρμης 4. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για «Ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ευθύνη» στο Δήμο Καλαμαριάς 5. Καλές πρακτικές εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, πρόληψης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6. Κοινωνικές Υπηρεσίες - Φορείς στο Δήμο Θερμαϊκού 7. Κοινωνικές Υπηρεσίες - Φορείς στο Δήμο Θέρμης 8. Κοινωνικές Υπηρεσίες - Φορείς στο Δήμο Καλαμαριάς 9. Κοινωνικές Υπηρεσίες - Φορείς στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 10. Επίλογος 11. Επικοινωνία - Πληροφορίες

4 Πρόλογος ΗΑναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας - Χορτιάτη και Καλαμαριάς και το Συντονισμό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Στόχος του Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες(ΕΚΟ), δημιουργώντας σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση, μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού κοινωνικού ιστού με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ. Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών: Μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Μετανάστες Άτομα με αναπηρία Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοιμασία των ανέργων κατά την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας. Η κατάλληλη προετοιμασία των ωφελούμενων για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας και παράλληλα, η προετοιμασία των εργοδοτών για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση αυτών στον ενδο επιχειρησιακό ιστό, απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση και ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων. 6

5 Ειδικότερα, προβλέπεται: Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης, αποτύπωσης και αξιολόγησης των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας Ενέργειες Δικτύωσης Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιμορφωτικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας. Ενέργειες Συμβουλευτικής Πληροφόρησης Υποστήριξης Ο παρών Οδηγός δημοσιεύεται στο πλαίσιο της Δράσης 2 Δικτύωσης, Ενέργεια 1 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ του σχεδίου δράσης. Στόχος της ενέργειας είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η σύνθεση πόρων και δυνάμεων για τον αρτιότερο συντονισμό ήδη υφισταμένων δομών, οργανισμών και παρεμβάσεων των Δήμων και πρωτοβουλιών των τοπικών κοινωνιών και των κοινωνικών εταίρων της περιοχής παρέμβασης, μέσω της Α.Σ. για τη στήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία Τοπικών Δικτύων στήριξης και απασχόλησης ΕΚΟ, με τη χαρτογράφηση και επικαιροποίηση υφιστάμενων καταγραφών, δομών απασχόλησης και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και στήριξης της απασχόλησης ΕΚΟ, καθώς και Δομών και υπηρεσιών παροχής κοινωνικοπρονοιακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών ΕΚΟ στους τέσσερις Δήμους της περιοχής παρέμβασης, την υλοποίηση 4 θεματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης και δικτύωσης δομών στήριξης της κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης ΕΚΟ με στόχο τη δικτύωση και συνεργασία όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων (Στελέχη Δομών) στην παροχή υπηρεσιών στήριξης της Απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ. Η εκθετικά αυξανόμενη μερίδα ανθρώπων που πλήττονται από τα αποτελέσματα της παραταμένης ύφεσης, παρουσιάζει ολοένα διογκούμενη την παρουσία των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων σε όλες τις κοινωνικού χαρακτήρα διεργασίες και επιβάλλει τις δικές της προτεραιότητες και κανόνες δράσης. Στην κατάσταση αυτή, όπως διαμορφώνεται, η ανάπτυξη δικτύων συνέργειας και κάθε μορφής συμπράξεων, λιγότερο ή περισσότερο σταθερών μεταξύ των Φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, Δημόσιων & Ιδιωτικών, αποτελεί μονόδρομο για την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. 7

6 8 Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας στο Δήμο Θερμαϊκού. 2.1 Ρατσισμός και διακρίσεις Ρατσισμός και διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης στην Ευρώπη Άνθρωποι με διαφορετική εθνική καταγωγή, χρώμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτιστική ταυτότητα όπως είναι οι μετανάστες από τρίτες χώρες, οι Ρομά, οι μουσουλμάνοι κ.ά. αποτελούν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά του Ρατσισμού ENAR, στόχο διακρίσεων και ρατσισμού στον τομέα της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η οικονομική κρίση εντείνει τις διακρίσεις κατά των μειονοτήτων και των μεταναστών με αποτέλεσμα οι δείκτες ανεργίας για τις ομάδες αυτές, να είναι τρεις φορές υψηλότεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μετανάστες με αφρικανική καταγωγή έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους Ευρωπαίους να παραμείνουν άνεργοι στην Ισπανία, ενώ γραφεία ευρέσεως εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετούν υψηλότερα στις λίστες τους υποψήφιους με επώνυμα που ακούγονται βρετανικά. Επιπλέον, σε περισσότερα από τα μισά γραφεία ευρέσεως εργασίας στην Ολλανδία ζητήθηκε οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να μην είναι Μαροκινοί ή Τούρκοι. Ακόμα και για τους εργαζόμενους όμως, η άνιση μεταχείριση αποτελεί καθημερινότητα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Χαμηλότερες αμοιβές για ίση εργασία, η αποκαλούμενη γυάλινη οροφή (glass ceiling) που εμποδίζει μειονοτικές και μεταναστευτικές ομάδες να διασφαλίσουν διευθυντικές ή ηγετικές θέσεις στην εργασία τους, εργασία σε δυσμενείς και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες, παρενόχληση και καταχρηστικές απολύσεις αποτελούν μόνο ένα μέρος από τις καθημερινές πρακτικές που αντιμετωπίζουν μετανάστες και μειονότητες στον τομέα της εργασίας. Στην Ουγγαρία, τα ημερομίσθια των Ρομά είναι χαμηλότερα του ελάχιστου ημερομίσθιου και στην Πολωνία μετανάστες εργάτες αναγκάζονται να δουλεύουν περισσότερες ώρες υπό την απειλή της απόλυσης. Οι πρακτικές αυτές συνεχίζουν, παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας που απαγορεύει τις διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νομοθεσίες παραβλέπονται, στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποθέσεις δε φτάνουν στα δικαστήρια ενώ ακόμα και αν φτάσουν, η διαφορετική μεταχείριση είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα, η έλλειψη

7 πληροφόρησης για τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των εργαζομένων, καθώς και η πολυπλοκότητα και το απαγορετικό κόστος της δικαστικής διαδικασίας είναι μερικά ακόμη σημεία που προκύπτουν από την έρευνα. Ρατσισμός και διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης στην Ελλάδα Σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία με έντονο το μεταναστευτικό στοιχείο όπως είναι η Ελλάδα, η απασχόληση των μεταναστών και άλλων ομάδων που συναντώται με τον όρο ευπαθείς αποτελεί καθημερινότητα. Η είσοδος ανθρώπων με διαφορετική εθνική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτιστική ταυτότητα και υπόβαθρο στον τομέα της εργασίας -όπως και η γενικότερη κοινωνική τους ένταξη- πραγματοποιήθηκε χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών και θεσμών. Τα προβλήματα εξαιτίας της μη ύπαρξης οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, αντανακλώνται και στον τομέα της απασχόλησης. Με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ασύλου, ελάχιστες ευκαιρίες απασχόλησης και χωρίς πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και νομική προστασία, οι μετανάστες βιώνουν συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, μετανάστες και πρόσφυγες απασχολούνται σε οικιακές εργασίες με ημερομίσθια 20-30% χαμηλότερα του ελάχιστου μέσου όρου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γυναικών από τις Φιλιππίνες, οι οποίες απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά ως οικιακές βοηθοί ή για τη φύλαξη παιδιών. Οι γυναίκες, εργάζονται στα σπίτια χωρίς ένσημα και ασφάλεια, χωρίς ωράριο εργασίας, συνήθως μόνο με ένα ρεπό την εβδομάδα, συνήθως την Κυριακή. Επειδή οι εργαζόμενες γυναίκες σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουν καν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, η γεωργιανή κοινότητα τούς προσφέρει περίθαλψη στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που γίνονται τις Κυριακές. 20% των ανδρών και 12% των γυναικών του συνόλου του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, απασχολείται, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στον αγροτικό τομέα. Η πρώτη ομάδα αποτελείται κυρίως από άνδρες που ζουν μόνοι τους και μετακινούνται συνεχώς εφόσον η εργασία τους είναι εποχική ενώ οι γυναίκες της δεύτερης ομάδας ζουν και εργάζονται με τις οικογένειές τους σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Και στον αγροτικό τομέα οι συνθήκες εργασίας είναι επισφαλείς με τους εργαζόμενους να εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Επίσης, οι εργαζόμενοι στις περισσότερες περιπτώσεις αγνοούν τα δικαιώματά τους καθώς και την ύπαρξη φορέων στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. Μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εργάζονται σε χωράφια ή σε φάρμες με ζώα σε απάνθρωπες συνθήκες, με ελάχιστα χρήματα, συχνά αναγκασμένοι να πληρώνουν ενοίκιο ακόμα και για τις αυτοσχέδιες κατασκευές στις οποίες συνήθως κατοικούν. Τέλος, μεγάλος αριθμός Ρομά που ζουν σε καταυλισμούς, επιβιώνουν συλλέγοντας αντικείμενα από τα σκουπίδια. Ελάχιστοι απασχολούνται στους βασικούς τομείς εργασίας εξαιτίας των διακρίσεων που υφίστανται αλλά και εξαιτίας την έλλειψης των απαραίτητων προσόντων -η οποία προκύπτει λόγω ελλιπούς συμμετοχής στην εκπαίδευση. 9

8 Το νομικό πλαίσιο εν συντομία Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον εργασιακό τομέα ορίζεται στο Νόμο 3304/2005. Σύμφωνα με αυτόν, η πρόσβαση στην εργασία οφείλει να εξασφαλίζεται σε όλους ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Επίσης, το Σύνταγμα της Ελλάδας, στο Άρθρο 25, ορίζει ότι οι εργοδότες οφείλουν να σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τους, το δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση, σύμφωνα και με όλα τα διεθνή καταστατικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Ελλάδα. Παρά την ύπαρξη των παραπάνω, συνδικαλιστικοί φορείς και αντιπρόσωποι των εργαζομένων από διάφορους κλάδους, αντιδρούν ενάντια σε μία σειρά νόμων που ορίζουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, επιτρέπουν σε επιχειρήσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με λιγότερα εργασιακά δικαιώματα, μειώνουν τις αποζημιώσεις απόλυσης, ορίζουν τις συλλογικές απολύσεις σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων κ.ά. Προτάσεις - Λύσεις Αν και περιορισμένες σε αριθμό και αποτελεσματικότητα, υπάρχουν ορισμένες δημόσιες πολιτικές και προγράμματα για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης όπως η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά , οι Ετήσιες Αναφορές Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ελλάδας, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , και ο Αντιρατσιστικός Νόμος (η ψήφιση του οποίου εκκρεμμεί). Για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται επίσης ο ορισμός και η καταβολή δικαστικών αποζημιώσεων σε περιπτώσεις διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης. Λύσεις μπορούν να δοθούν και από μη ένδικα μέσα όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και από πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών όπως τα Συνδικάτα Εργαζομένων, μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, οι Γιατροί του Κόσμου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, η Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών στην Ελλάδα ΚΑΣΑΠΙ και άλλες οργανώσεις ή δίκτυα οργανώσεων καθώς επίσης και εργοδοτικά σωματεία. Το θέμα της μετανάστευσης απαιτεί συνολική αντιμετώπιση μέσω πολιτικών που δε θα αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της απασχόλησης. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ξεπεραστούν στερεότυπα και να επαναπροσδιοριστούν επικρατούσες αντιλήψεις που μέχρι τώρα αποκλείουν μετανάστες και άλλες ομάδες από μέσα κοινωνικής ένταξης όπως είναι η γνώση της γλώσσας, η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, η πρόσβαση σε εκπαίδευση, κατοικία και υπηρεσίες υγείας κ.ά. Η γενικότερη έλλειψη πολιτικών και πρακτικών για την άρση των διακρίσεων οδηγούν σε άνιση αντιμετώπιση και ρατσισμό. Τον ιδεολογικό ρόλο της μετανάστευσης επηρεάζει και η δράση των ΜΜΕ η οποία συχνά προσδίδει στους μετανάστες -και 10

9 στους Ρομά- στερεοτυπικά χαρακτηριστικά διακρίνοντάς τους από το κοινωνικό σύνολο. Για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ίση πρόσβαση όλων στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της εκπαίδευσης κυριότερη προϋπόθεση αποτελεί η καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης για την αποδοχή της ετερότητας και την εναντίωση στις στερεότυπες αντιλήψεις κάθε μορφής. Πληροφορίες για τις δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και του ρατσισμού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της οργάνωσης Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία / διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω στη διεύθυνση ή τηλεφωνικά στο , καθημερινά Αναπηρία και Πρόσβαση στην Απασχόληση Καταπολεμώντας τη διάκριση λόγω αναπηρίας στην απασχόληση: Ανατρέποντας τα στερεότυπα: η κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας Κοινωνική πολιτική: Νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στο χώρο απασχόλησης Η σημασία των όρων VS: «Καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι» «Πάσχει / υποφέρει» «Άτομο με ειδικές ανάγκες» «Καθυστερημένος» «Διαταραγμένος» «Εκπαιδευτικά ανίκανος» «Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου» «Έχει» «Άτομο ή πολίτης με αναπηρία» «Νοητική αναπηρία» «Δυσκολίες ψυχικής υγείας» «Μαθησιακές δυσκολίες» 11

10 Ιατρικό vs Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας: Αναπηρία = απόκλιση από το «φυσιολογικό» Εστίαση στο άτομο Προσεγγίσεις αντιμετώπισης: προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον, θεραπεία, «φιλανθρωπία», παθητικές πολιτικές Αναπηρία = κοινωνικά εμπόδια Μετατόπιση της έμφασης σε κοινωνικούς παράγοντες (αντιλήψεις, περιβάλλον, θεσμούς) Δικαιωματική προσέγγιση και ισότιμη μεταχείριση: εγείρει την υποχρέωση της πολιτείας, ενεργές πολιτικές για τη προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες όλων των πολιτών. Κοινωνική Πολιτική για τη Πρόσβαση στην Απασχόληση: Ν.3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» Άμεση διάκριση: όταν κάποιο πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που θα τύχαινε άλλο πρόσωπο σε αντίστοιχη κατάσταση Έμμεση διάκριση: όταν μια φαινομενικά ουδέτερη πράξη θέτει σε μειονεκτική θέση κάποιον συγκριτικά με άλλα πρόσωπα. Άρθρο 10 Εύλογες Προσαρμογές: ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, εξαίρεση λόγω «δυσανάλογου κόστους» εργονομικών προσαρμογών. Άρθρο 9: δεν θεωρείται ανεπίτρεπτη η διάκριση ή διαφορετική μεταχείριση, η οποία έχει να κάνει με ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, το οποίο λόγω των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων αυτό αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση. Μελέτη Περίπτωσης (Εφαρμογή του Ν. 3304/2005) 12 Ο Συνήγορος του Πολίτη (2014), ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εξέτασε αναφορά προσώπου με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down), με θέμα την άρνηση εγγραφής και φοίτησης του σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Ο αναφερόμενος, έχοντας ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε γενικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε ως επιτυχών σε ΙΕΚ, ενημερώθηκε ότι δεν είναι

11 δυνατή η φοίτησή του λόγω αδυναμίας παροχής ειδικής αγωγής από την μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με βάση την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, επιβάλλεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη δομή επαγγελματικής κατάρτισης και η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη και φοίτηση του. Ζητήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας: Συνήγορος του Πολίτη (2012): 16.95% των αναφορών διάκρισης με βάση τον Νόμο 3304/2005 ήταν λόγω αναπηρίας, σε σύγκριση με 62,5% λόγω φυλετικής καταγωγής, 15 % λόγω ηλικίας και 3,5% λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Ελλιπής εξοικείωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Ασάφεια γύρω από το τι συνιστά «εύλογη προσαρμογή» και σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι αποτελεί «δυσανάλογο κόστος». Οικονομική κρίση και αυξημένη ανεργία: μικρό περιθώριο διαπραγμάτευσης εξατομικευμένων προσαρμογών τόσο των ήδη εργαζομένων όσο και αυτών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Πλαίσιο παρεμβάσεων για την πρόσβαση στην απασχόληση: Σχεδιασμός συλλογικών δράσεων: Προγραμματική Περίοδος (ΕΚΤ): Αιρεσιμότητα για τη μη- διάκριση και τη προσβασιμότητα (άρθρο 7 της Πρότασης Κανονισμού COM 2011/615) Εξατομικευμένη Παρέμβαση: αξιολόγηση λειτουργικότητας και αναγκών, προσβασιμότητα στο χώρο απασχόλησης (περιβάλλον, υποστηρικτικές τεχνολογίες, μεταφορά, ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα αναπηρίας). Εισηγητής: Στρατή Ελένη, MA Disability Studies 2.3 Η σημασία της εργασίας στην Κοινωνική Επανένταξη των πρώην εξαρτημένων. Βασική φιλοσοφία ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ Στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΡΓΩ» θεωρούμε ότι η εξάρτηση δεν αποτελεί ασθένεια, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο - πρόβλημα. Βασικό γνώρισμά της είναι η υποταγή της βούλησης και του συναισθήματος στον εξαρτησιογόνο παράγοντα που υποκαθιστά την έλλειψη προσωπικών ικανοτήτων για την πραγμάτωση ικανοποιητικών σχέσεων. Δεν χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ατομικά, αλλά ως προς τις σχέσεις του με τον «εαυτό» του και τους «άλλους» σε έναν κοινωνικό χώρο. 13

12 Θεμελιώδης θεώρηση του φαινομένου. Η εξάρτηση δε μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια με την κλασική έννοια του όρου. Παρά το ότι εμπεριέχει νοσογόνα στοιχεία, εμπλουτίζεται και επηρεάζεται καταλυτικά από ένα πλήθος ετερογενών προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών δεδομένων, τα οποία αναιρούν τους παραδοσιακούς όρους ασθένεια, νόσος, αρρώστια. Κατ επέκταση ούτε ο εξαρτημένος μπορεί να θεωρηθεί ασθενής, ούτε η απεξάρτηση θεραπεία. Η εξάρτηση ακόμη, δεν είναι βέβαιο ότι αποτελεί ένα σύμπτωμα, όπως πολλοί υποστηρίζουν αλλά μάλλον μία εσφαλμένη επιλογή «αυτοθεραπείας». Σε μία συγκεκριμένη στιγμή, υπό την επιρροή άγνωστων συνήθως παραγόντων κοινωνικά, οικογενειακά και ατομικά στοιχεία συνδυάζονται οδηγώντας το άτομο σε μία κοινωνική κι αισθηματική δυσλειτουργία που με τη σειρά της του δημιουργεί αφόρητα αισθηματικά ελλείμματα. Προσπαθώντας να τα αποφύγει επιλέγει τη χρήση των εξαρτητικών ουσιών ως μία δυνατή και αποτελεσματική μέθοδο. Οι θεμελιώδεις αρχές η ελευθερία του προσώπου είναι ο σκοπός η συλλογικότητα είναι η προϋπόθεση η δημιουργικότητα είναι το μέσο Η θεραπευτική διαδικασία στο ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ ολοκληρώνεται σε τρία διαδοχικά χρονικά στάδια: Συμβουλευτικός Σταθμός Θεραπευτική Κοινότητα Κοινωνική Επαναδραστηριοποίηση- Επανένταξη Η σημασία της εργασίας στην Κοινωνική Επανένταξη των πρώην εξαρτημένων Ο πληθυσμός των πρώην χρηστών είναι άνθρωποι που έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές, μορφωτικές ελλείψεις καθώς και ελλείψεις σε εργασιακή εμπειρία και ειδίκευση. Ταυτόχρονα οι περισσότεροι έχουν μειωμένα τυπικά προσόντα. Υφίστανται σήμερα και έχουν υποστεί στο παρελθόν πολύ σοβαρό κοινωνικό αποκλεισμό, κυρίως λόγω του φόβου που κυριαρχεί στην αγορά εργασίας και των σχετικών προκαταλήψεων απέναντι στην ομάδα αυτή. Έτσι δεν βρίσκουν εύκολα εργασία, ακόμα και αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία απεξάρτησής τους. Η διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Είναι η τρίτη φάση της θεραπευτικής διαδικασίας και προϋποθέτει τη συνέχιση μιας προσπάθειας αυτογνωσίας του θεραπευόμενου, συμμετοχής του σε θεραπευτικές δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα ενός ανοίγματος προς τα έξω, προς την κοινωνία, μέσα από τη συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα, στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». Τούτο σημαίνει να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός, με την αναδομημένη προσωπικότητα μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Να δημιουργήσει κοινωνικές 14

13 σχέσεις, να βρει μια θέση εργασίας που θα του επιτρέπει ανεξάρτητη διαβίωση, ώστε να ορίζει τον εαυτό του. Αυτός είναι ο στόχος της θεραπείας, και μέσα από αυτή την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο να συνάψει νέους κοινωνικούς δεσμούς. Αυτός ο άνθρωπος, που έζησε περιθωριοποιημένος, αποκλεισμένος, στιγματισμένος, επιχειρεί κάτι εξορισμού πολύ δύσκολο, αφού η σύναψη κοινωνικών δεσμών αποτελεί πλέον το πρόβλημα ολόκληρης της κοινωνίας. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ώστε ο κάθε θεραπευόμενος, ο κάθε απεξαρτημένος να αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αξία, που πιστεύει σε αξίες, που μπορεί να βάζει στόχους και να τους πραγματοποιεί. Σύμφωνα με την Διεθνή Βιβλιογραφία η εργασιακή / επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την θετική έκβαση της Θεραπείας του Εξαρτημένου. Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της επαγγελματικής αποκατάστασης και της χρήσης ουσιών είναι άμεση. Η εργασία προλαμβάνει την υποτροπή. Από την άλλη, η ανεργία μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή και η χρήση ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει στην ανεργία. η εργασία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό; Είναι σημαντικό, γιατί εμπεριέχει μια σειρά θετικών χαρακτηριστικών, τα οποία συμβάλλουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στη θεραπεία και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας γενικότερα. Η εργασιακή ένταξη δεν σημαίνει βέβαια αυτομάτως και κοινωνική επανένταξη. Η κοινωνική επανένταξη, όμως, προϋποθέτει την ένταξη σε μια παραγωγική και κυρίως δημιουργική σχέση. Με την εργασία θα δοθεί η δυνατότητα αυτονομίας στους πρώην εξαρτημένους, στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στα κοινά, και παράλληλα αυτοί θα αισθανθούν προσωπική επιτυχία και ικανότητα. Τα άτομα γίνονται υπεύθυνα και βιώνουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Δομείται ο χώρος και ο χρόνος, ενώ δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους και να δείξουν στους άλλους, και κυρίως στον εαυτό τους, πως διαθέτουν κάτι αξιόλογο να προσφέρουν. Η διαδικασία για την εργασιακή ένταξη είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Σε αυτή τη νέα πορεία για κοινωνική και εργασιακή ένταξη, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε και για τις δυσκολίες και την αναγκαία βοήθεια που θα χρειαστεί ο πρώην εξαρτημένος. Στο Πρόγραμμα ΑΡΓΩ λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής στην Εργασία και στην Εκπαίδευση Ομάδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προεπαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση του οποίου στόχος είναι τα άτομα να υπερβούν όχι μόνο τα προσωπικά τους προβλήματα, αλλά και θέματα που σχετίζονται με παγιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις για την ικανότητά τους ή μη, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας, τον κοινωνικό ρατσισμό, τη δυσκαμψία των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και τη γενικότερη οικονομική κρίση. Το να μειώσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της κοινωνίας μας, αν θέλουμε να χαρακτηρίζεται ευαίσθητη και πάνω απ όλα ανθρώπινη. 15

14 Σημαντικοί σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή είναι : Τα γραφεία ΕΚΟ (Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) του ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Άνεργοι Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΧΕΔΙΑ : Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης πρώην χρηστών ουσιών στην αγορά εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης Δήμος Συκεών Δήμος Παύλου Μελά :Υπηρεσία στήριξης της απασχόλησης &Itemid=1416 Εργάνη - Κέντρο στήριξης και απασχόλησης Εισηγήτριες: Ιουλία Μεσημέρη και Αθηνά Βλάχβεη 16

15 Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:«ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματαμε βάση το Εγχειρίδιο COM- PASS (ΠΥΞΙΔΑ)»στο Δήμο Θέρμης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί και μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η καλύτερη περιγραφή της μπορεί να γίνει στη βάση των στόχων που θέλει να επιτύχει. Ο μακροπρόθεσμος στόχος τέτοιων προγραμμάτων είναι να εγκαθιδρύσουν ένα πολιτισμό στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούνται και γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης και σεβασμού. Έτσι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οποιος/αδήποτε εργάζεται με ανθρώπους, εμπλέκεται στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εφόσον έχει αυτόν το στόχο κατάνου και κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή η άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, όχι μόνον επειδή είναι κάτι σημαντικό για την κοινωνία, αλλά και λόγω του ότι οι ίδιοι αξιολογούν θετικά και επωφελούνται από το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο έργο. Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού, θρησκευτικών, εθνοτικών και εθνικών διαφορών, και τα αρνητικά αλλά και τα θετικά της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα θίγει σημαντικά ζητήματα και μπορεί να βοηθήσει στο να γίνονται κατανοητές οι διάφορες αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις και αξίες σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. Βοηθά τα άτομα να βρουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους τις μεταβολές με θετικούς τρόπους. Ενδεχομένως το πιο σημαντικό να είναι ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπ αυτήν την έννοια οι ίδιοι παρέχουν τον κύριο πόρο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επιπλέον, πολλοί ήδη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα κοινά, όπως φαίνεται από την ύπαρξη συλλόγων, εθελοντικών ομάδων και οργανώσεων κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων. Τέλος, αυξημένο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και για την ανάληψη δράσης με νέους τρόπους που βασίζονται στο σεβασμό, στην κατανόηση, στη συνεργασία. Ιδίως για τους νέους, μια μελέτη για τις στάσεις που έχουν έναντι της Ε.Ε. οι νέοι άνθρωποι, αποκάλυψε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων τους, υπολειπόμενα μόνο έναντι του εγκλήματος και της ανεργίας. 17

16 Οι νέοι άνθρωποι θα ήθελαν οι κυβερνήσεις τους να θέσουν το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προ-στασίας του περιβάλλοντος, της μάχης ενάντια στο ρατσισμό, και της ανισότητας μεταξύ των δυο φύλων. Τι είναι το Compass Το Compass είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γενικής Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το έτος 2000 με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και φιλοδοξία του είναι να καταστήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της εργασίας με νέους και νέες και έτσι να συμβάλει ώστε η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση. Το πρόγραμμα αυτό, βασικό εργαλείο του οποίου είναι το Compass, συμπεριλαμβάνει επίσης υποστήριξη σε τοπικά πιλοτικά προγράμματα, εθνικά και περιφερειακά εκπαιδευτικά σεμινάρια και συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές βίας. Αντί «ενός ακόμα εγχειρίδιου» και αντί νέων αδόκιμων προσεγγίσεων και προτάσεων για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο κεντρικός στόχος αυτής της έκδοσης είναι να καταστήσει την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα προσιτή, εύχρηστη, χρήσιμη για επιμορφωτές, οργανωτές, συντονιστές, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και εκπαιδευτές που εργάζονται στον τομέα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με νέους και νέες. Είναι, από πολλές πλευρές, μία σεμνή και ταπεινή (αλλά και φιλόδοξη) απάντηση στην ερώτηση που πολλοί/ές ενδιαφερόμενοι/ες ακτιβιστές/στριες και επιμορφωτές/ τριες θέτουν: «Πώς να μεταφέρουμε στην πράξη την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα;» Είναι, τέλος, ένα εργαλείο ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικό υλικό με ξεκάθαρες έννοιες και συγκεκριμένες δραστηριότητες με στόχο να υποκινήσει παιδιά και νέους σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Προωθεί μια γενική αντίληψη για θέματα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που δίνουν έμφαση στην προώθηση της ισότητας και της διαπολιτισμικότητας. Tο Compass δίνει προτεραιότητα σε ανοιχτές, βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες, στη δημιουργία συνεργασιών και διατοπικών δικτυώσεων, στην ανάδειξη των νέων σε συνδιαμορφωτές των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και το υλικό που προτείνει έχουν τη μορφή αυτοτελών ενοτήτων, χωρίς όμως να παραλείπεται και η σύνδεση των ενοτήτων σε συνεκτικές θεματικές. Είναι πρακτικό στον προσανατολισμό του, δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα, την προσαρμογή και την πολυχρηστικότητα των υλικών και μεθοδολογιών που προτείνει. Η εξοικείωση με την προσέγγισή του είναι εξαιρετικά εύκολη, αλλά και οι συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά είναι ανεξάντλητες. Η προσέγγιση την οποία προτείνει το Compass στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 18

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Ο τρίτος τομέας αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωάννης Νικολάου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα