Όγκος καρωτιδικού σωματίου: παρουσίαση ενός περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όγκος καρωτιδικού σωματίου: παρουσίαση ενός περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση"

Transcript

1 38 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (38-42) Όγκος καρωτιδικού σωματίου: παρουσίαση ενός περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Παπανάγνου, Α. Νικολάου, Α. Ψύλλας, Ν. Χαρίση, Μ. Χριστοφορίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το καρωτιδικό παραγαγγλίωμα είναι ένας σπάνιος αγγειοβριθής όγκος που εδράζεται στον καρωτιδικό διχασμό και συνηθέστερα έχει ετερόπλευρη εντόπιση. Πρόκειται για όγκο λειτουργικά ανενεργό, η σημασία του οποίου ανευρίσκεται στη διηθητική και μεταστατική εξαλλαγή. Η διάγνωση τίθεται κλινικά και απεικονιστικά (US, CT, MRI, DSA). Η ριζική εκτομή του όγκου είναι η θεραπεία εκλογής, αν και η ακτινοβολία ή ο εμβολισμός είναι μια επιλογή για τους ασθενείς αυξημένου κινδύνου. Όροι ευρετηρίου: παραγαγγλίωμα, καρωτιδικό σωμάτιο, χημειοδέκτωμα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι όγκοι του καρωτιδικού σωματίου είναι από τους συχνότερους που απασχολούν έναν αγγειοχειρουργό. Η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι μια πρόκληση λόγω της μεγάλης αγγείωσής του (αγγειοβριθής όγκος), της συμμετοχής των καρωτιδικών βολβών και της στενής ανατομικής σχέσης με τα κρανιακά νεύρα. Όμως η θνητότητα και η νοσηρότητα που συνοδεύουν αυτή τη θεραπεία εκλογής είναι πολύ χαμηλή. Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Κλινική «Ευρωθεραπεία- Αθήναιον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη μελέτη παρουσιάζεται ένας ασθενής ηλικίας 54 ετών, ο οποίος προσήλθε στο Τμήμα μας στις 8/2/06 με αίσθημα προκαρδίων παλμών, ζάλη, αστάθεια καθώς και μια ήπια δυσφαγία. Κατά την κλινική εξέταση εκτιμήθηκε μια ανώδυνη μάζα στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα. Η κινητικότητα του όγκου ήταν σε οριζόντιο μόνο επίπεδο (σημείο Fontaine) και ψηλαφήθηκαν μεταδιδόμενες σφίξεις από την καρωτίδα (σημείο Kocher I). Δεν αναγνωρίζονται στην παρούσα φάση εμφανείς τραχηλικές λεμφαδενικές διογκώσεις.

2 Α. Παπανάγνου και συν. ΟΓΚΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 39 της πλούσιας αγγείωσης του όγκου, η αιμόσταση του χειρουργικού πεδίου υπήρξε ιδιαίτερα επιμελής. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή με άριστη νευρολογική εικόνα. Η συνολική νοσηλεία του διήρκεσε τρεις ημέρες. I II III Σχήμα 1. Ταξινόμηση όγκων καρωτιδικού σωματίου ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Μακροσκοπική περιγραφή: Περίγραπτο οζώδες ερυθρόφαιο μόρφωμα μεγίστης διαμέτρου 1,2 εκ. Μικροσκοπικά ευρήματα: Ιστολογικά παρατηρείται ανάπτυξη παραγαγγλιώματος στο καρωτιδικό σωμάτιο μεγίστης διαμέτρου 1,2 εκ., πλήρως εξαιρεθέν. Στοιχεία κακοηθείας δεν παρατηρήθηκαν. Κατά τον έλεγχο του ασθενούς (colour Dupplex καρωτίδων) βρέθηκε συμπαγές μόρφωμα διαμέτρου 1,7 εκ. στο ύψος του διχασμού της αριστερής κοινής καρωτίδας. Η αξονική τομογραφία τράχηλου με ταυτόχρονη έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας έθεσε υπόνοια παρουσίας Glomous tumour αγγειονευρώδους σωματίου της αριστερής καρωτίδας. Η διάγνωση τέθηκε κατά την ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία καρωτίδων όπου στον αριστερό καρωτιδικό διχασμό μεταξύ βολβού έσω καρωτίδας και έκφυσης της έξω καρωτίδας απεικονίζεται μικρό ωοειδές μόρφωμα με σαφή και ομαλά όρια και έντονη σκιαγράφηση κατά την τριχοειδική φάση. Απεικονίζεται επιπλέον ταχεία φλεβική αποχέτευση του μορφώματος κυρίως προς την έσω σφαγίτιδα. Δεν απεικονίσθηκε στένωση ή απώθηση ή εικόνα διήθησης της αριστερής έσω καρωτίδας. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Τοποθέτηση του ασθενούς σε ύπτια θέση, με την κεφαλή σε ελαφρά υπερέκταση και στραμμένη προς την αντίθετη πλευρά. Η τομή πραγματοποιείται κατά μήκος του πρόσθιου χείλους του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, εκτεινομένη από τη μαστοειδή απόφυση μέχρι το άνω όριο του κατώτερου τριτημoρίου του. Διενεργείται διάνοιξη κατά στρώματα και παρασκευή της κοινής, έξω και έσω καρωτίδας, καθώς και αποκάλυψη των κρανιακών νεύρων που έχουν ανατομική σχέση με τον καρωτιδικό βολβό. Μετά την περίδεση με ομφαλόραμα της έσω, έξω και κοινής καρωτίδας για καλύτερη έκθεση του όγκου, ακολουθεί η χειρουργική εκτομή του μορφώματος το οποίο αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Λόγω ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το 1743, πρώτος ο Haller περιέγραψε μια μάζα στον καρωτιδικό διχασμό που είχε μια δομή κύτταρων (glomus). Αργότερα, το 1950, ο Mulligan μετονόμασε αυτόν τον όγκο ως χημειοδέκτωμα (chemodectoma) για να απεικονίσει την προέλευσή του από τα κύτταρα χημειοϋποδοχείς. Το 1974, οι Glenner και Grimley μετονόμασαν τον όγκο σε παραγαγγλίωμα (paraganglioma) βάσει των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών του. Πρόκειται για όγκους λειτουργικά ανενεργούς, η σημασία των οποίων ανευρίσκεται στη διηθητική και μεταστατική εξαλλαγή. Συνηθέστερα έχουν ετερόπλευρη εντόπιση αλλά αναφέρονται περιπτώσεις που απαντούν αμφοτερόπλευρα. Έχουν επίσης περιγράφει περιπτώσεις περισσότερων μελών στην ίδια οικογένεια. Διεθνώς το παραγαγγλιώμα αντιπροσωπεύει το 0,6% των όγκων τράχηλου-εγκέφαλου και το 0,03% των συνολικών όγκων. Σύμφωνα με μελέτες, η νόσος εκδηλώνεται και στα δύο φύλα αλλά συχνότερα στις γυναίκες με ποσοστό 2,7:1. Το καρωτιδικό σωμάτιο έχει διάμετρο περίπου 3-5mm και συχνά είναι μεγαλύτερο σε ανθρώπους που ζουν σε μεγάλα υψόμετρα. Βρίσκεται στη γωνία του καρωτιδικού διχασμού και είναι παραγάγγλιο στο οποίο εξαπλώνονται συμπαθητικές και παρασυμπαθητικές ίνες (κλάδος του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου) και το οποίο συνέχεται με τον έξω χιτώνα των καρωτίδων. Σ αυτό βρίσκονται περιφερικοί χημειοϋποδοχείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της αναπνοής. Στον άνθρωπο το κυριότερο όργανο αίσθησης του οξυγόνου είναι το καρωτιδικό σωμάτιο. Οι ώσεις που προέρχονται από αυτούς τους υποδοχείς αρχίζουν να αυξάνουν όταν η P a ελαττώνεται πέρα από τα 66,5kPa

3 40 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 3, 2006 Α Β Γ Δ Εικόνα 1 (A,B,Γ,Δ). Αγγειογραφικός έλεγχος όγκου καρωτιδικού σωματίου. Α B Εικόνα 2 (Α,Β). Χειρουργικό πεδίο (καρωτιδικός διχασμός και όγκος καρωτιδικού σωματίου). και αυξάνουν πιο γρήγορα όταν η P a είναι μικρότερη από 13,3kPa, αλλά σε P a χαμηλότερη από 4kPa είναι αδύνατη η συντήρηση της εκπομπής ώσεων. Ιστολογικά το παραγαγγλίωμα αποτελείται από δυο κύριους τύπους κυττάρων. O τύπος Ι (κύρια κύτταρα ) είναι κύτταρα χημειοδέκτες με άφθονο κυτταρόπλασμα και μεγάλους στρογγυλούς ή ωοειδείς πυρήνες. Το κυτταρόπλασμά τους περιέχει τους πυρήνες που αποθηκεύουν και απελευθερώνουν κατεχολαμίνες. Η υπερπλασία αυτών των κυττάρων οδηγεί στη διεύρυνση του παραγαγγλιώματος κατά τη διάρκεια χρόνιας υποξίας. Ο τύπος ΙΙ (κύτταρα sustentacular) είναι κύτταρα των οποίων η λειτουργία δεν είναι εξ ολοκλήρου σαφής. Mία συγκεκριμένη αναλογία των δύο αυτών τύπων κυττάρων καθορίζει τη λειτουργία του παραγαγγλιώματος. Επειδή είναι μέρη του νευροενδοκρινού συστήματος, οι όγκοι αυτοί παρουσιάζουν υφή πλούσια σε αγγεία και κυτταρική ατυπία, χωρίς όμως τα στοιχεία αυτά να προδικάζουν τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Σύμφωνα με την εξέλιξη και το βαθμό εξάπλωσης, ο όγκος ταξινομείται σε τρεις τύπους: τύπος Ι, ο όγκος είναι μικρός και συμφύεται με μικρή επιφάνεια του καρωτιδικού βολβού, τύπος ΙΙ, ο όγκος καταλαμβάνει τμήμα του οπίσθιου και πρόσθιου τοιχώματος των καρωτίδων στο ύψος του καρωτιδικού διχασμού παρουσιάζοντας κατά συνέπεια δυσκολίες στη χειρουργική εξαίρεση, τύπος ΙΙΙ, ο όγκος είναι μεγάλος και περιβρογχίζει όλον τον καρωτιδικό διχασμό προσβάλλοντας παρακείμενα ανατομικά στοιχεία όπως νεύρα, φλέβες κ.ά. Ο όγκος του καρωτιδικού σωματίου αναπτύσσεται πολύ αργά και είναι κατά κανόνα ασυμπτωματικός. Μερικές φορές όμως προκαλεί πιεστικά φαινόμενα από τα παρακείμενα όργανα, όπως βήχα, δύσπνοια, δυσκαταποσία, κεφαλαλγία, σύνδρομο Claude-Bernard-Horner, καθώς και το σύνδρομο του καρωτιδικού κόλπου. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από ζάλη και συγκοπτική κρίση με απώλεια συνειδήσεως, βραδυκαρδία και πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω έκλυσης του καρωτιδικού αντανακλαστικού. Η κλινική διάγνωση προσεγγίζεται εύκολα αν αναζητηθούν τρία κλινικά σημεία : α) σημείο Fontaine: ο όγκος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και όχι σε κάθετη φορά λόγω της καθήλωσής του στον καρωτιδικό διχασμό β) σημείο Kocher I: κατά την ψηλάφηση σφύξεων, αυτές παρατηρούνται στα πλάγια του όγκου -μετα-

4 Α. Παπανάγνου και συν. ΟΓΚΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 41 Εικόνα 3. Παράλληλη απεικόνιση χειρουργικού πεδίου και αγγειογραφικής απεικόνισης. διδόμενες σφύξεις από την καρωτίδα- και όχι επάνω στον ίδιο όγκο γ) σημείο Kocher ΙΙ: αμφίχειρη εξωτερική και εσωτερική εξέταση επιβεβαιώνει την παρουσία του όγκου στην κοίτη της αμυγδαλής. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το καρωτιδικό ανεύρυσμα, κύστη βραγχιακή ή του θυρεογλωσσικού πόρου, έκτοπο θυρεοειδή αδένα, διογκωμένους λεμφαδένες (φλεγμονώδεις ή μεταστατικούς, λέμφωμα), καθώς και όγκους άλλης προέλευσης όπως χονδροσάρκωμα, οστεοβλάστωμα, μηνιγγίωμα και σβάνωμα κρανιακού νεύρου. Η διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια απεικονιστικών εξετάσεων. Το έγχρωμο υπερηχογράφημα (colour Duplex) ελέγχει την αγγείωση του όγκου, δίνει πληροφορίες για τη βατότητα των καρωτίδων και του καρωτιδικού διχασμού, τη θέση του όγκου σε σχέση με τα τοιχώματα των αρτηριών, ενώ αποκλείει το ανεύρυσμα καρωτίδας. Η αξονική (CT) και μαγνητική (MRI) τομογραφία αποτελούν εξέταση εκλογής για την έκθεση του όγκου, την τυχόν ενδοκράνια εξέλιξή του, την ύπαρξη λεμφαδενικών διογκώσεων και άλλων παραγαγγλιωμάτων. Η αξονική τομογραφία καταδεικνύει μια στερεά μάζα που παρουσιάζει ομοιογενή αύξηση της πρόσληψης της σκιαγραφικής ουσίας που χορηγείται ενδοφλεβίως κατά την εξέταση. Η εικόνα αυτή δεν απεικονίζεται στις μάζες και τα νευρινώματα λεμφαδένων. Η αγγειογραφία διευκρινίζει σημαντικά τη θέση του όγκου του καρωτιδικού σωματίου απεικονίζοντας την αγγειοβρίθεια και τη διεύρυνση του καρωτιδικού διχασμού (σημείο σφενδόνης). Η χειρουργική παρασκευή και αποκόλληση του όγκου από τον καρωτιδικό διχασμό είναι η θεραπεία εκλογής, είναι ιδιαίτερα επιτυχής και με σχετικά χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας. Η απώλεια αίματος και διάφορα νευρολογικά συμπτώματα είναι οι σημαντικότερες επιπλοκές. Ανάλογα με τον τύπο και τη θέση του όγκου απαιτούνται διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις απαιτείται καλή έκθεση των καρωτίδων καθώς και προβολή όλων των ανατομικών στοιχείων (φλέβες, νεύρα) του χειρουργικού πεδίου. Ωστόσο εξαίρεση αποτελεί μικρό ασυμπτωματικό παραγαγγλίωμα σε άτομα μεγάλης ηλικίας και με πολλαπλά συνοδά προβλήματα υγείας ή άτομα με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Στις περιπτώσεις αυτές η ακτινοβολία με gammaknife ακτίνες ή ο εμβολισμός έχουν ένδειξη εφαρμογής. Ο εμβολισμός του όγκου χρησιμοποιώντας polyvinyl alcohol είναι μια αποτελεσματική τεχνική που στοχεύει στη μείωση της αιμάτωσης του όγκου και στην πρόκληση νέκρωσης αυτού. Σε συνδυασμό με τη χειρουργική εκτομή του όγκου, ο εμβολισμός χρησιμοποιείται συχνά για να μειώσει τη διεγχειρητική απώλεια αίματος προκειμένου η διαδικασία αποκόλλησης του όγκου να είναι ασφαλής. ABSTRACT Carotid body tumour: presentation of a case and review of the bibliography Papanagnou A, Nicolaou A, Psyllas A, Charisi N, Christoforidis M Department of Vascular Surgery, «Eurotherapy Athinaeon» Clinic Carotid paraganglioma is a rear tumour with rich vasculaturity, located at the carotid bifurcation. It is usually asymptomatic, although it may cause a variety of symptoms. Its most serious complications are infiltration of the surrounding tissues and malignant transformation with metastases. The diagnosis is established with clinical examination and imaging techniques (U/S, CT, MRI, DSA). Radical resection of the tumour is the treatment of choice. Radiotherapy or embolization can be used as primary or adjuvant treatment in special cases. We present a case of carotid body tumour that was surgically resected and we make a review of the current bibliographic data. Key words: paraganglioma, carotid body, chemodectoma.

5 42 Διεύθυνση αλληλογραφίας: A. Παπανάγνου Κλινική «Ευρωθεραπεία-Αθήναιον» Αστυδάμαντος Παγκράτι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Anand VK, Alemar GO, Sanderw TS. Management of the internal carotid artery during body tumors surgery. Laryngoscope 1995; 105: Heath D. The human carotid body in health and disease. Journal of Pathology. 1991; 164: McCaffrey TV, et al. Familial Paragangliomas of the head and neck. Arch of Oto HNS 1994; 120: Sarosi MN, Carpenter III RJ. Carotid body tumor with extension to skull base. Oto HNS 1983; 91: Schild SE, et al. Results of radiotherapy of chemodectomas. Mayo Clinic Proceedings 1992; 67(6): Zbaren P, Lehmann W. Carotid body paragagglioma with EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 3, 2006 metastases. Laryngoscope 1985; 95: Grufferman S, Gillman MW, Pasternak LR, et al. Familial carotid body tumors. Case report and epidemiologic review. Cancer 1980; 46: McPherson CAD, Haliday AW, Mansfield AO. Carotid body tumors and other cervical paragaggliomas: diagnosis and management in 25 patients. Br J Surg 1989; 76: Pachedo-Ojeda L, Durango E, Rodriguez C, Vivar N. Carotid body tumors at high altitudes. Quito, Ecuador, World J Surg 1988; 21: Borges LF, Heros RC, DeBrun G. Carotid body tumors managed with pre-operative embolization. J Neurosurg 1983; 59: Balatsouras DG et al. Multiple glomus tumors. J Laryn and Oto. 1992; 106: Sykes JM, Ossoff RH. Paragangliomas of the Head and Neck. The Otolaryngology Clinics of North America. 1986; 19(4): Strauss M et al. Malignant catecholamine-secreting carotid body para-ganglioma. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 1983; 91: Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Diego Rivera (1943).

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôç åéñïõñãéêþ ôùí Åíäïêñéíþí ÁäÝíùí ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας CASE REPORT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 27 Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Νικήτας Νανίδης, Στέφανος Κορφιάς, Δαμιανός E.

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης

Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης 108 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 16, 2009 (108-112) Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων μια σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Ταχτσή, Γ. Πιτούλιας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ε. Παπαγιαννοπούλου Σπουδάστρια: Ειρήνη Μπάρη Ιωάννινα 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Το χολοστεάτωμα του έξω ακουστικού πόρου: μία ασυνήθιστη κλινική οντότητα External auditory canal cholesteatoma: a rare clinical entity

Το χολοστεάτωμα του έξω ακουστικού πόρου: μία ασυνήθιστη κλινική οντότητα External auditory canal cholesteatoma: a rare clinical entity Γκορίτσα Ε Ιατρός Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Τρίπολη. Επιστημονικός συνεργάτης Α Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Το χολοστεάτωμα του έξω ακουστικού πόρου: μία ασυνήθιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1 TOMOΣ 18, Τεύχος 3 2005 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος 3 2005 Περιεχόμενα Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες 8 Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα