Αµφιβληστροειδικές Αρτηριακές Αποφράξεις Αλέξανδρος Χαρώνης, MD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµφιβληστροειδικές Αρτηριακές Αποφράξεις Αλέξανδρος Χαρώνης, MD"

Transcript

1 Αµφιβληστροειδικές Αρτηριακές Αποφράξεις Αλέξανδρος Χαρώνης, MD Χειρουργική Υαλοειδούς Αµφιβληστροειδούς Οφθαλµικές Φλεγµονές

2 Αρτηριακές Αποφράξεις Αµφιβληστροειδούς Απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αµφ/δους (CRAO) 60% Απόφραξη κλαδικής αρτηρίας αµφ/δους (BRAO) 35% Απόφραξη θηλοωχρικής αρτηρίας (cilioretinal) 5% Συνδυασµένη απόφραξη αρτηρίας + φλέβας (CRAO+CRVO) Aπόφραξη προτριχοειδικών αρτηριδίων (CWS) Σύνδροµο οφθαλµικής ισχαιµίας (OIS)

3 Σκοπός Βασικές αρχές ανατοµίας + φυσιολογίας Επιδηµιολογία Κλινική εικόνα Συστηµατική διερεύνηση Θεραπεία

4 Βιβλιογραφία Λαδάς ΙΛ: Αµφιβληστροειδικές αρτηριακές αποφράξεις Λαδάς ΙΛ, Αγγειακές παθήσεις αµφιβληστροειδούς, Πασχαλίδης, 2005 Brown GC, Sharma S: Retinal artery obstruction Ryan SJ, Retina 3 rd edition, Mosby, 2001 Flynn HW et al: Retina and vitreous AAO Basic and Clinical Science Course, 2002 Hayreh SS: Prevalent misconceptions about acute retinal vascular occlusive disorders Progress in Retinal and Eye Research 24(2005):

5 Αµφιβληστροειδική Αρτηριακή Αιµάτωση Σύστηµα κεντρικής αρτηρίας αµφιβληστροειδούς > αιµάτωση έσω 2/3 του αµφιβληστροειδούς Χοριοειδικό αγγειακό σύστηµα ακτινοειδών αρτηριών > αιµάτωση έξω 1/3 του αµφιβληστροειδούς Κλάδοι κεντρικής αρτηρίας = τελικοί, χωρίς αναστοµώσεις 25% θηλοωχρική αρτηρία οµή αρτηριολίου (χωρίς ελαστικά πέταλα) Κυκλοφορία αίµατος ανεξάρτητη του ΑΝΣ τοπική αυτορρύθµιση (µεταβολικές ανάγκες, ph, CO2)

6 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Επιδηµιολογία 1:10000 (Wills series, 1:10000 outpatient visits) Mέσηηλικία = 60 έτη : = 2:1 1-2% αµφοτερόπλευρη (καρδιακή νόσος, αγγειίτιδα)

7 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Κλινική εικόνα Αιφνίδια απώλεια όρασης (Μ -ΑΦ) Χωρίς πόνο Επεισόδια αµαύρωσης (10-15%) rapd Ισχαιµικό οίδηµα Λέπτυνση αρτηριών Cherry-red spot Boxcarring 20-40% oρατά έµβολα

8 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Κλινική εικόνα Χοληστερινικά (Hollenhorst) 75% καρωτίδες Ινωδοαιµοπεταλιακά 15% αθηρωµάτωση Ασβεστίου 10% βαλβιδοπάθειες Αυξηµένηθνητότηταεφόσονορατάέµβολα 9 year mortality = 56%, Savino et al data

9 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Κλινική εικόνα Aποκατάσταση κυκλοφορίας ταχέως Υποχώρηση ισχαιµικού οιδήµατος (2-6 εβδ) Ατροφία οπτικού νεύρου + στένωση αρτηριδίων Αποκατάσταση ΟΟ διάρκεια, ΘΩΑ, ηµικρανία 10-20% νεοαγγείωση ίριδας (4-5 εβδ) 1-2% νεοαγγείωση οπτικού νεύρου Ηayreh: «Ο αµφιβληστροειδής µόνο σε συνθήκες υποξείας εκλύει αγγειογενετικούς παράγοντες, και όχι σε συνθήκες εµφράκτου...τα παρατηρούµενα νεοαγγεία στη θηλή είναι αναστοµωτικά αγγεία...» ΝΑΓ εµφανίζεται σε έδαφος Σ ή οφθαλµικής ισχαιµίας

10 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Παρακλινικός έλεγχος - ΦΑ Καθυστερηµένη πλήρωση αγγείων αµφ/δους Delayed hand-to-retina time + delayed AV transit time (>11 sec) ΥπερΦ/χρώση οπτικής θηλής +/- αγγείων

11 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Παρακλινικός έλεγχος - ΗΑΓ Έσω αµφιβληστροειδική δυσλειτουργία (δίπολα, Μuller) > µείωσηβκύµατος

12 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Παρακλινικός έλεγχος - OCT Όψιµη υποαντανακλαστική ατροφία Φ-Υ

13 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Συστηµατική διερεύνηση Εµβολή > Θρόµβωση > Αιµορραγία (αθήρωµα) > Αγγειόσπασµος > Αγγειίτιδα > Αιµοδυναµικό collapse > Υπερτασική νέκρωση τοιχώµατος > ιαχωρισµός 25% Σ, 65% υπέρταση <50 ετών: καρδιογενή, ηµικρανία, αιµοσφαιρινοπάθεια, ανατοµικά (drusen, prepapillary arterial loops) >50 ετών: γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα

14 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Συστηµατική διερεύνηση Πλήρες ιστορικό Παθολογική εξέταση (ΑΠ, ακρόαση καρδιάς) Υπερηχοτοµογραφία καρδιάς (TTE>TEE) Υπερηχοτοµογραφία καρωτίδων ΤΚΕ, CRP (>55 έτη, χωρίς ορατά έµβολα) ιαταραχές πήξης (homocysteine, prot C+S, ATIII, APS, Hbpathies) Aγγειίτιδες (toxo, cat scratch, Susac) Ηµικρανιακά ισοδύναµα

15 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Συστηµατική διερεύνηση Doppler υπερηχοτοµογραφία καρωτίδων Πλάκες συχνά υπάρχουν χωρίς αιµοδυναµικά σηµαντική στένωση των καρωτίδων = πηγές µικροεµβολών Παρουσία ή απουσία πλάκας > βαθµό αιµοδυναµικής στένωσης εν ελέγχει την ενδοθωρακική + ενδοκρανιακή µοίρα των αγγείων

16 Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας (CRAO) Αρχές θεραπείας Χρόνος «επιβίωσης» αµφ/δους = min Κλινική εµπειρία = 24 hrs 1. Μετατόπιση θρόµβου εµβόλου massage, παρακέντησηπθ, εφαρµογήδακτυλίουδιαθλαστικήςχειρουργικής, µείωση ΕΟΠ 2. Ανάταξη απόφραξης συστηµατική/εκλεκτική θροµβόλυση, YAG ή χειρουργική εµβολεκτοµή 3. Παροχή οξυγόνωσης αµφιβληστροειδούς αναπνοήµίγµατος 95% O2 και 5% CO2 4. Πρόληψη «τραύµατος» επαναιµάτωσης αναστολείς NMDA, neuroprotection

17 Απόφραξη Κλαδικής Αρτηρίας (BRAO) «Εντοπισµένη» απόφραξη Εµβολή > Θρόµβωση >... Ισχαιµική λεύκανση αµφ/δους Συχνά ορατό έµβολο ΟΟ εντόπιση βλάβης (90% κροταφικά...) Πρόγνωση καλή (80% > 20/40)

18 Απόφραξη Κλαδικής Αρτηρίας (ΒRAO) ΦΑ: Ατελής + καθυστερηµένη πλήρωση κλάδου παλίνδροµη πλήρωση (retrograde)

19 Απόφραξη Κλαδικής Αρτηρίας (ΒRAO) Πρόγνωση καλή Αποκατάσταση ισχαιµικού οιδήµατος (1-4 εβδ) Παραµονή σκοτώµατος Χωρίς κίνδυνο νεοαγγείωσης (εκτός αν Σ, οφθ. ισχαιµία) νεοαγγεία αρτηριο-αρτηριακό παράπλευρο δίκτυο «Απαραίτητος ο συστηµατικός έλεγχος...»

20 Απόφραξη Θηλοωχρικής Αρτηρίας Μεµονωµένη απόφραξη θηλοωχρικής 40%, 90% > 20/40 Συνδυασµός µε CRVO 40-50%, συχνά µη ισχαιµική θρόµβωση φλέβας, 70% > 20/40? ΡόλοςοιδήµατοςΟΝή υδροστατικήςπίεσηςφλέβας > θω Συνδυασµός µε ισχαιµική οπτικοπάθεια 10-20%, χαµηλή πρόγνωση, αποκλεισµός γιγαντοκυτταρικής

21 Συνδυασµένη Απόφραξη Αρτηρίας και Φλέβας (CRAO+CRVO) Kακήπρόγνωση (80% ΝΑΓ, µέση 6 εβδ) x τοξικότητα αµινογλυκοσιδών CRVO µε µόνιµη CRAO Θρόµβωση στο ηθµ.πέταλο > closed loop = αιµοδυναµικό block CRVO µε παροδική CRAO Αιµατικήροή = αρτηριακήρ φλεβικήρ φλεβικήρ> έστωπαροδική ροήςκεντρικήςαρτηρίας

22 Απόφραξη Προτριχοειδικών Αρτηριδίων Βαµβακόµορφα εξιδρώµατα (CWS) 5-7 εβδ (σε Σ διαρκούν παραπάνω) Σ, υπέρταση Χρήζουν συστηµατικής διερεύνησης

23 Σύνδροµο Οφθαλµικής Ισχαιµίας Κλινική εικόνα Χρόνια µείωση αιµατικής ροής Οµόπλευρη υφολική στένωση καρωτίδας > οφθαλµικής 65 έτη, >, 20% αµφοτερόπλευρη Επεισόδια αµαύρωσης (+ light induced amaurosis) Πρόσθια ισχαιµική οπτικοπάθεια Εικόνα µη ισχαιµικής CRVO (venous-stasis) CRAO µε βύθιο πόνο, αµφ/δικές αιµορραγίες, ΝVI ή/και NVG Ταχέως επιδεινούµενος καταρράκτης Πρόσθια οπίσθια ραγοειδίτιδα (flare) x CRVO, DR

24 Σύνδροµο Οφθαλµικής Ισχαιµίας Παρακλινικός έλεγχος ΦΑ: Καθυστέρηση πλήρωσης (αµφ + χοριοειδική) ΥπερΦ/χρώση αρτηριών ΗΑΓ: Μείωσηακαιβκύµατος Doppler υπερηχοαγγειογραφία καρωτίδων

25 Σύνδροµο Οφθαλµικής Ισχαιµίας Πρόγνωση - Θεραπεία 5 ετής επιβίωση 40% Εφόσον NVI > 90% «τύφλωση»στο 1 έτος Ενδαρτηρεκτοµή προσοχή στην ΕΟΠ µετεγχειρητικά PRP / anti VEGF > 35-40% υποστροφήνvi

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταβολές του μετρούμενου αξονικού μήκους του οφθαλμού σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Åíùóç Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý Íïóïêïìåßïõ Ï Åõáããåëéóìüò (ÅÅÐÍÅ) 15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Å Ê Ð Á É Ä Å Õ Ó Ç Ó Γ. Ν. Α. Ï Å Õ Á Ã Ã Å Ë É Ó Ì Ï Ó ÁÈÇÍÁ 22-26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2010 Äþìá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της όρασης ασθενών μετά από παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία

Η χρήση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της όρασης ασθενών μετά από παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπων καθηγητής: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης Η χρήση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση. Χρήστος Γιαννακόπουλος

Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση. Χρήστος Γιαννακόπουλος Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορισμός νέκρωση των ζωντανών στοιχείων του οστού. λόγω προσωρινής ή μόνιμης απώλειας της αγγείωσης. κατάρρευση του οστού και απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ OΡΑΣΗ» ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑ Γ. ΖΩΗ ΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής Με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» Κληµεντίνη Ε. Καραγεωργίου Νευρολογικό Τµήµα Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς» 1ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucentis 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 10 mg ranibizumab*. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σπουδάστρια: ΜΩΡΑΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Α.Μ: 11934 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚAΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΕΤΟΣ 2008-2009 Αριθµ. 2410 Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα

ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. :350 ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 11 Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I Σαπουντζή Ευδοξία Σοφρωνίδης Σωφρόνιος Ζαφειρίου Δημήτριος Εισαγωγή Η νευροїνωμάτωση τύπου 1(NF1) ή von Recklinghausen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ AΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ. Νευρολογικά Νέα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ AΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ. Νευρολογικά Νέα 1 Διμηνιαία Διμηνιαία έκδοση έκδοση της της Ελληνικής Ελληνικής Νευρολογικής Νευρολογικής Εταιρείας Εταιρείας Αλκµάνος Αλκμάνος 10, 10, Αθήνα Αθήνα 115 115 28 28 Τηλ. Τηλ. 210 210 72.47.056 72.47.056 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ :

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ : Ενότητα 5 Εφαρμογές των laser στην Οφθαλμολογία Μυρσίνη Μακροπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια Τομέα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ισχαιμικής αιτιολογίας Δοκουτσίδου Ελένη 1, Αντωνίου Κωνσταντίνα 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Ευαγγελισμός 2. Νοσηλεύτρια, MSc, Αρεταίειο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Αγγειακό Εγκεφαλικό

Διαβάστε περισσότερα

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΩΧΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΤΟΡΑΚΗΣ Επιµελητής Β', Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα