ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20"

Transcript

1 ἀρ.πρωτ η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου εἶναι μιὰ σοβαρότατη ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ πρέπει νὰ τελεῖται μὲ πιστὴ ἐφαρμογή, πρὸ τῆς ἱερολογίας καὶ κατ αὐτήν, τῶν κειμένων ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καὶ τῶν νόμων τῆς Πολιτείας, ἡ τυχὸν παράβαση τῶν ὁποίων συνεπάγεται ὄχι μόνο τὴν ἀκύρωσή του, ἀλλὰ καὶ πειθαρχικὲς καὶ ποινικὲς εὐθύνες γιὰ τὸν ἱερέα, ποὺ εἰσηγήθηκε τὴν ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀδείας. Πρὸς ἀποφυγή, ὅθεν, ἀπευκταίων καταστάσεων καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν διαπίστωση σοβαρῶν ἐλλείψεων καὶ ἀταξιῶν κατὰ τὴν σύνταξη αἰτήσεων κ.λπ. πρὸς ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου ἀπὸ ἐνίους ἐφημερίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς πλήρη ἐνημέρωσή σας σχετικὰ μὲ τὴν ὑπάρχουσα νομοθεσία, κρίνουμε ἀπαραίτητο νὰ σᾶς καταστήσουμε γνωστὰ ὅσα στοιχεῖα ἀπαιτοῦνται, τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπαρεγκλίτως.

2 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ Α. Γιὰ τὴν ἔκδοση Ἀδείας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ὡς πρὸς τὸ κανονικὸ καὶ νομικὸ μέρος της, ἀπαιτεῖται ἡ πιστοποίηση τοῦ βαθμοῦ ἀγαμίας καὶ τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα, ἐκδιδόμενα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή. 1) Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ὑποβάλλονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ ἐλέγξει καὶ τὰ ὑπογράψει ὑπεύθυνα ὁ Ἐφημέριος, ἔχοντας ἐλέγξει τὴν γνησιότητα τῶν στοιχείων τοῦ φακέλου, δηλαδὴ τὴν ταυτοπροσωπία τῶν μελλονύμφων, τῶν κηδεμόνων (σὲ περίπτωση ἀνηλίκων) καὶ τῶν μαρτύρων, προκειμένου νὰ βεβαιωθεῖ τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑπογράφουν ἀπαραιτήτως ἐνώπιόν του. Ὁ Ἐφημέριος κατὰ τὴν συμπλήρωση τῶν στοιχείων ταυτότητας τῶν μελλονύμφων στὴν οἰκεία στήλη, πρέπει νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι οἱ εἰκονιζόμενοι στὶς ταυτότητες εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα μὲ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἀναγράφονται στὰ πιστοποιητικά καὶ ὅτι ὑπάρχει ὁμοιότητα τῆς ὑπογραφῆς τοῦ καθενὸς μεταξὺ ταυτότητος καὶ τῶν ὑπευθύνων Δηλώσεων. 2) Τὰ πιστοποιητικὰ ἀγαμίας (Τύπου Β) ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της κατοικίας τῶν μελλονύμφων, ὅταν αὐτοὶ διαμένουν ὑπὲρ τὰ δύο (2) ἔτη στὴν ἐνορία. Ἐὰν ὁ ἢ ἡ μελλόνυμφος δὲν ἐγεννήθη στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ διαμένει στὴν ἐνορία γιὰ διάστημα κάτω τῶν δύο (2) ἐτῶν, τότε αὐτὸς ἢ αὐτὴ θὰ προσκομίζει πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τῆς καταγωγῆς του/της. Τὸ ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων πιστοποιεῖ ὁ ἐφημέριος, στηριζόμενος στὴν ἐνυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ ἐφημερίου στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ δὲν εἶναι συγγενεῖς. Στὸ ἐκδιδόμενο πιστοποιητικὸ ἀγαμίας ἡ ἔννοια «Ἄγαμος» πρέπει νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ τοῦ γάμου, στὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἔλθουν οἱ μελλόνυμφοι, μὲ τὴν στερεότυπη φράση: «τυγχάνει ἄγαμος», ἀνάλογα δὲ μὲ τὴν περίπτωση:

3 3 α) ἐκ διαζεύξεως βάσει τοῦ ὑπ ἀριθμ... Διαζευκτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως..., β) ἐκ χηρείας βάσει τῆς ἀπὸ..ληξιαρχικῆς Πράξεως Θανάτου, γ) ἐκ (σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ποὺ θὰ τύχει), βάσει τῆς ἀπό δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν γάμο, δυνάμενος ἢ δυναμένη νὰ συνάψει γάμο Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) μετά τοῦ. ἤ τῆς, μὲ τὸν ὁποῖον ἢ τὴν ὁποίαν οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχει. Στὴν προσμέτρηση τοῦ βαθμοῦ τῶν γάμων βάσει τῆς ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, θὰ πρέπει νὰ προσμετρῶνται ὅλοι οἱ τελεσθέντες προηγουμένως καὶ νομίμως λυθέντες γάμοι εἴτε πολιτικοὶ εἴτε ὁποιουδήποτε ἄλλου δόγματος. Στὴν ἐπισυναπτόμενη στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ ὑπογράφει αὐτοπροσώπως ὁ ἀναφερόμενος στὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας μελλόνυμφος καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (τάδε), ὁ ὁποῖος πιστοποιεῖ τὴν ἀγαμία τοῦ αἰτοῦντος, καὶ ὄχι ἀπρόσωπα πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ δηλώνεται τὸ ἑξῆς: «Διαμένω μόνιμα στὴν ἐνορία ἀπὸ τοῦ ἔτους Εἶμαι ἄγαμος καὶ (ἀπὸ τὴν διάζευξή μου ἢ τὴν χηρεία μου, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση), μέχρι σήμερα δὲν ἔχω τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθεμαι νὰ ἔλθω σὲ πρῶτο (Α) ἢ δεύτερο (Β) ἢ τρίτο (Γ) γάμο μετὰ τοῦ (τάδε) ἢ τῆς (τάδε), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω». Γιὰ ὅσους ζητοῦν πιστοποιητικὸ ἀγαμίας καὶ οἱ ὁποῖοι γιὰ διαφόρους λόγους διαμένουν στὸ ἐξωτερικό, τοῦτο θὰ ἐκδίδεται, ἀφοῦ προσκομισθεῖ ἡ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 μὲ τὸ ἀνωτέρω περιεχόμενο ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν ἐνδιαφερόμενο, θεωρημένου τοῦ γνησίου της ὑπογραφῆς τοῦ αἰτοῦντος, ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Προξενεῖο τῆς διαμονῆς του στὸ ἐξωτερικό. Στὴν περίπτωση ποὺ ἔχει τελεσθεῖ προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, θὰ προσκομίζεται ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως τελέσεως πολιτικοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος, ἱερολογούμενος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ τῶν ἰδίων φυσικῶν προσώπων, δὲν θεωρεῖται νέος γάμος, δὲν προσμετρᾶται καὶ στὴν Ὑπεύθυνη Δήλωση ἐν προκειμένῳ θὰ δηλοῦται τὸ ἑξῆς: «Ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τοῦ ἤ τῆς.. καὶ

4 4 προτίθεμαι νὰ συνάψω μετ αὐτοῦ ἢ μετ αὐτῆς θρησκευτικὰ Πρῶτο (Α) ἢ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ), μὲ τὸν ὁποῖο ἢ τὴν ὁποία οὐδεμίαν συγγένειαν ἔχω».. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ α) Στὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τὸ Διαζευκτήριο πρέπει νὰ ἀναγράφει τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» καὶ νὰ προσδιορίζει καὶ τὸν βαθμὸ αὐτοῦ. β) Σὲ περίπτωση λυθέντος πολιτικοῦ γάμου, γιὰ τὴν τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου ὑποβάλλεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη τοῦ πολιτικοῦ γάμου μὲ τὴν ἔνδειξη τῆς λύσεως αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἐπικυρωμένο ἀντίγραφο τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λύει τὸν τελεσθέντα πολιτικὸ γάμο. γ) Διαζευκτήριο ποὺ κατετέθη γιὰ τὴν τέλεση πολιτικοῦ γάμου: Στὴν περίπτωση αὐτὴ ζητεῖται βεβαίωση ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο, ὅπου ἐτελέσθη ὁ πολιτικὸς γάμος, ὅτι παρεκρατήθη ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου ὡς δικαιολογητικὸ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου ἢ κατατίθεται φωτοαντίγραφο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία τοῦ Ληξιαρχείου. δ) Στὶς περιπτώσεις ὅπου τελεῖται γάμος μεικτὸς (ὀρθοδόξου - ἑτερόδοξου) ἢ μὲ ἀλλοδαπὸ ὀρθόδοξο, ὁ ὁποῖος ἢ ἡ ὁποία τυγχάνει διαζευγμένος /-μένη ἢ ἐκ χηρείας, θὰ προσκομίζεται ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση διαζευκτήριο ἢ κάποιο ἐπίσημο ἔγγραφο δημόσιας ἀρχῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται τὸ γεγονὸς τῆς διαζεύξεως ἢ τῆς χηρείας. ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ Γιὰ τὶς περιπτώσεις ὅσων πρόκειται νὰ ἔλθουν σὲ Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο ἐκ χηρείας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπικυρωμένη Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου, ἀπὸ τὴν ὁποία πιστοποιεῖται ἡ χηρεία, θὰ ἐπισυνάπτονται: α) πιστοποιητικὸ ἢ φωτοαντίγραφο τῆς Ληξιαρχικῆς Πράξεως τοῦ τελεσθέντος γάμου,

5 5 β) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, στὴν ὁποία οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ δηλώνουν ὅτι μετὰ τὴν χηρεία των «εἶναι ἄγαμοι καὶ δὲν ἔχουν τελέσει ἄλλο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ γάμο στὴν Ἑλλάδα ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ προτίθενται νὰ συνάψουν Δεύτερο (Β) ἢ Τρίτο (Γ) γάμο», ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, γ) πιστοποιητικὸ ἀγαμίας τους. ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ Ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «κατ οἰκονομίαν» καὶ ἐξ ἐπιεικοῦς ἐμπνεομένη πνεύματος, ἐπέτρεψε τὴν σύναψη μεικτῶν γάμων, δηλ. γάμων μεταξὺ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ἑτεροδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τριαδικὸ βάπτισμα, ὅπως λ.χ. μὲ Ρωμαιοκαθολικούς, Διαμαρτυρομένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Ἀγγλικανοὺς καὶ ἄλλους ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἤτοι, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Εὐαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, καθὼς καὶ μὲ ὅσους ἀνήκουν στὶς διάφορες Ἀντιχαλκηδόνιες - Μονοφυσιτικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως στὴν Αἰθιοπική, τὴν Ἀρμενική, τὴν Ἰακωβιτική, τὴν Κοπτικὴ Ἐκκλησία. Δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ ἔγκυρος γάμος ὀρθοδόξου μὲ ἑτερόδοξο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τριαδικὸ βάπτισμα καὶ ἀνήκει σὲ χριστιανικὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες κατ ἐπίφασιν φέρονται ὡς Ἐκκλησίες, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς ζ' ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, Τὰ παιδιὰ τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀντιτριαδικὲς πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅπως: Κοινωνία Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ καὶ ἄλλοι. Ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις: Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης καὶ ἄλλες πολλὲς μὲ διάφορες ὀνομασίες καὶ παραλλαγές. Γιὰ τὴν τέλεση μεικτοῦ γάμου ἢ γάμου μὲ ἀλλοδαπὸ ἑτερόδοξο ἢ ὁμόδοξο, ἀπαιτεῖται: α) πιστοποιητικὸ βαπτίσεως τοῦ ἢ τῆς μελλονύμφου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται,

6 6 β) βεβαίωση, στὴν ὁποία νὰ πιστοποιεῖται ἡ ἀγαμία, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ δόγματός του, εἴτε ἀπὸ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ τοῦ τόπου καταγωγῆς του, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση. γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986, τὴν ὁποία θὰ ὑπογράψει τὸ ἑτερόδοξο μέλος καὶ θὰ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ὀρθόδοξο ἐφημέριο, στὴν ὁποία θὰ δηλοῦται ὅτι: «Τὰ τέκνα ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀπὸ τὸν γάμο μετὰ τοῦ/τῆς θὰ βαπτισθοῦν καὶ θὰ ἀνατραφοῦν κατὰ τὸ Ἀνατολικὸν Ὀρθόδοξον Δόγμα», δ) κατὰ τὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Ν. 1975/1991 ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ἢ VISA ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἀλλοδαπὸς εὑρίσκεται νομίμως στὴν Ἑλλάδα. Ὅλα τὰ προσκομιζόμενα δικαιολογητικὰ τῶν ἑτερόδοξων ἢ ὁμόδοξων ἀλλοδαπῶν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπισήμως μεταφρασμένα ἀπὸ τὸ Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους τυγχάνει διαζευγμένος ἢ ἐκ χηρείας, θὰ πρέπει νὰ προσκομίσει ἐπίσημο ἔγγραφο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο νὰ πιστοποιεῖται αὐτὸ τὸ γεγονὸς π.χ. διαζευκτήριο ἢ δικαστικὴ ἀπόφαση λύσεως τοῦ τελεσθέντος γάμου καὶ στὴν περίπτωση τῆς χηρείας Ληξιαρχικὴ Πράξη Θανάτου. 3) Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ μελλόνυμφοι κατάγονται ἀπὸ τὴν ἴδια Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια, ἁρμόδια γιὰ τὴν πιστοποίηση τοῦ ἀσχέτου τῆς συγγενείας τους εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τοῦ τόπου τῆς καταγωγῆς τους. Σεῖς εἶσθε ἀναρμόδιοι γι αὐτὴν τὴν πιστοποίηση. 4) Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους εἶναι ἀνήλικος, δηλαδὴ δὲν ἔχει συμπληρώσει τὸ 18 ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου προσώπου. Ἡ συγκατάθεση ὑποβάλλεται ἐγγράφως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἡ ὁποία ἁρμοδίως διαβιβάζει τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου ἀνηλίκου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀπ ὅπου καὶ ἐκδίδεται ἡ ἄδεια. Δὲν θὰ ἀπευθύνεσθε προσωπικῶς στὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ

7 7 πάντοτε μέσῳ τοῦ Γραφείου Γάμων τῆς Μητροπόλεως. Ὅταν ὑπάρχει διαφωνία τῶν ἀσκούντων τὴν γονικὴ μέριμνα ἢ δὲν συγκατατίθεται ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἀνηλίκου, ἀπαιτεῖται δικαστικὴ ἀπόφαση. Β. Ἐπειδή, κατὰ τὸν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν, προκειμένου νὰ ἐκδοθεῖ Ἄδεια Γάμου, πολλὲς φορὲς παρουσιάζονται διάφορα κωλύματα, καὶ ἑπομένως ἢ εἶναι ἀδύνατη ἢ ἔκδοση τῆς ἀδείας ἢ θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, παρακαλεῖσθε ἐγκαίρως νὰ ἐκδίδετε τὴν ἄδεια διὰ νὰ προλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις καὶ νὰ μὴν εὑρίσκεσθε ἐκτεθειμένοι στοὺς μελλονύμφους, ἀφοῦ ἔχει προκαθορισθεῖ ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα τελέσεως τοῦ Γάμου των καὶ ἡ ἄδεια διὰ τὸν α ἢ β λόγο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδοθεῖ. Προσέξατε πολὺ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ὄχι προχειρότητες στὴν ἔκδοση ἀδείας γάμου, διότι ἐκτίθεσθε καὶ ἐσεῖς καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις. Γ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τὰ διάφορα Πιστοποιητικὰ εἶναι καὶ δημόσια ἔγγραφα, γι αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι καλὰ συντεταγμένα. Ἑπομένως, ἀπαγορεύεται στὸ ἴδιο ἔγγραφο ἡ χρησιμοποίηση δύο χρωμάτων μελάνης, δύο ἢ τριῶν γραφικῶν χαρακτήρων, διορθώσεις χωρὶς παραπομπὴ μὲ ὑπογραφὴ καὶ σφραγῖδα, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν διόρθωση τῆς ἡλικίας ἢ τοῦ βαθμοῦ Γάμου. Τὰ πιστοποιητικὰ Ἀγαμίας πρέπει νὰ φέρουν τὸν ἀριθμὸ Πρωτοκόλλου καὶ τὴν ἡμερομηνία, τηρουμένου τοῦ Βιβλίου Πιστοποιητικῶν Ἀγαμίας, νὰ εἶναι ἐπικολλημένα σὲ αὐτὸ τὰ κληρικόσημα καὶ ἡ ἐπισυναπτόμενη σὲ αὐτὴν Δήλωση τοῦ Ν.Δ. 1599/1986 νὰ εἶναι ἡ πρωτότυπος καὶ σφραγισμένη. Τὶς ἄδειες γάμων, οἱ ὁποῖοι θὰ τελοῦνται σὲ παρεκκλήσια, θὰ ἐκδίδει ὁ ἐφημέριος της Ἐνορίας, στὴν ἐδαφικὴ περιφέρεια τῆς ὁποίας εὑρίσκεται τὸ Παρεκκλήσιο καὶ ὁ τελεσθεὶς Γάμος θὰ καταγράφεται στὸ Βιβλίο τελεσθέντων Γάμων τῆς Ἐνορίας τοῦ Παρεκκλησίου. Τὴν ἄδεια Γάμου θὰ προσκομίζει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μόνον ὁ ἐνδιαφερόμενος ἢ οἱ οἰκεῖοι αὐτοῦ. Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ προσκόμιση στὸ Γραφεῖο Γάμων τῶν δικαιολογητικῶν ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους ἢ τὸ προσωπικό του Ναοῦ. Λόγῳ τῆς μὴ ἐγκαίρου καταχωρίσεως στὰ οἰκεῖα βιβλία τῆς Μητροπόλεως τῶν τελεσθέντων γάμων, δημιουργεῖται σοβαρὸ πρόβλημα στὴν ἔκδοση πιστοποιητικῶν καὶ διαζευκτηρίων. Γι αὐτὸ παρακαλεῖσθε, ἀμέσως μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου καὶ μέσα σὲ εἴκοσι (20) ἡμέρες, νὰ ἐπιστρέφετε τὸ ἀντίγραφον τοῦ τελεσθέντος γάμου, ὥστε νὰ καταχωρίζεται οὗτος στὰ βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

8 8 Παρακαλοῦμε καὶ σᾶς προτρέπουμε ὅλα τὰ ἔγγραφα νὰ συντάσσονται μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια καὶ νὰ μὴν τὰ χαρακτηρίζει ἡ προχειρότητα. Δὲν πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς σας, ὅτι σεῖς εἶσθε ὑπεύθυνοι ἀπέναντι στὸν Νόμο γιὰ ὁτιδήποτε ἔκνομο ἤθελε συμβεῖ τόσο κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας Γάμου, ὅσο καὶ γιὰ τὰ διάφορα πιστοποιητικὰ ἀγαμίας. Ἡ ἐκδοθεῖσα ἄδεια Γάμου ἔχει ἑξάμηνη ἰσχύ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ Οἱ προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματα ποὺ ἰσχύουν σήμερα, ὡς ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐρειδόμενα γιὰ τὴν τέλεσή του, ἀναφέρει λεπτομερῶς ἡ ὑπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος. Ὅθεν, γιὰ τὴν τέλεση Θρησκευτικοῦ Γάμου ἰσχύουν τὰ ἑξῆς κωλύματα: 1) Ἕνεκα ἡλικίας Γιὰ σύναψη γάμου ἀπαιτεῖται οἱ μελλόνυμφοι νὰ ἔχουν συμπληρωμένο τὸ 18 ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ἐπίσης, ἡ συναίνεση τῶν εἰς γάμον συνερχομένων δηλοῦται αὐτοπροσώπως καὶ ἄνευ αἱρέσεως ἢ προθεσμίας. Στὴν περίπτωση τῆς ἀνηλικότητος, τὴν συναίνεση δίδουν οἱ ἀσκοῦντες τὴν γονικὴ μέριμνα γονεῖς ἢ ὁ ἔχων τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀνηλίκου. Σὲ περίπτωση διαφωνίας, τὴν ἄδεια δίδει τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο μὲ τὴν ἔκδοση δικαστικῆς ἀποφάσεως. 2) Ἕνεκα διαφορᾶς Θρησκείας Κωλύεται ὁ γάμος χριστιανοῦ μὲ ἀλλόθρησκο. Κατ οἰκονομίαν ἐπιτρέπεται τέλεση γάμου (μεικτὸς γάμος) μὲ ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ὑπὸ καθορισμένες προϋποθέσεις. 3) Ἕνεκα ὑφισταμένου γάμου Κωλύεται ἡ σύναψη ἑτέρου γάμου πρὶν ἢ ἀμετακλήτως λυθεῖ ἢ ἀκυρωθεῖ οἱοσδήποτε ὑφιστάμενος τύπος γάμου.

9 9 4) Ἕνεκα τετάρτου γάμου Κωλύεται ὁ τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου ἐγκύρου. 5) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ αἵματος Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ αἵματος κάτ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως καὶ μὲ τοὺς ἀνιόντες καὶ μὲ κατιόντες συγγενεῖς, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τετάρτου βαθμοῦ (πρῶτοι ἐξάδελφοι). Τὰ παιδιὰ τῶν πρώτων ἐξαδέλφων παντρεύονται. Ἐπίσης λ.χ. ἡ κόρη τοῦ πρώτου ἐξαδέλφου δύναται νὰ νυμφευθεῖ μὲ τὸν πρῶτο ἐξάδελφο τοῦ πατέρα της. Δύο ἀδέλφια δὲν δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο ἄλλα ἀδέλφια οὔτε ταυτοχρόνως οὔτε κεχωρισμένως. (ΝΔ Κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Δύο ἀδέλφια δύναται νὰ νυμφευθοῦν δύο πρῶτα ἐξαδέλφια. 6) Ἕνεκα συγγενείας ἐξ ἀγχιστείας Κωλύεται ὁ γάμος μετὰ συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας κατ εὐθεῖαν μὲν γραμμὴν ἀπεριορίστως, ἐκ πλαγίου δὲ μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ. Ἔτσι κωλύεται ὁ γάμος πατρὸς καὶ υἱοῦ μὲ μητέρα καὶ θυγατέρα (α βαθμὸς κατ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγχιστείας), παπποῦ καὶ ἐγγονῆς μὲ μάμμη καὶ ἐγγονὴ (β βαθμὸς). Συγγένεια ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾷ στὰ κωλύματα τοῦ γάμου, ὑφίσταται καὶ μεταξὺ τέκνου γεννημένου χωρὶς γάμο τῶν γονέων του (ἐξώγαμου) ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ ἐξ ἀναγνωρίσεως πατρός του ἢ τῶν ἐξ αἵματος συγγενῶν αὐτοῦ. Ἐπίσης, τὸ μὴ γνήσιο τέκνο, δηλαδή τo ἀναγνωρισθέν, ἐπέχει τάξη γνησίου ἀπέναντι τῆς μητέρας του καὶ τῶν πρὸς τὴν μητέρα συγγενῶν. Ἐκ τοῦ πλαγίου ἀγχιστεία: Ὁ πρώην σύζυγος δὲν δύναται νὰ συνάψει γάμο μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, θείου ἢ ἀνεψιοῦ τοῦ τέως συζύγου, οὔτε μὲ τὸν ἀνδράδελφο ἢ ἀνδραδέλφη (κουνιάδο ἢ κουνιάδα). Ἐπίσης, δὲν ἐπιτρέπεται σὲ δύο ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς νὰ ἔλθουν σὲ γάμο μετὰ τοῦ αὐτοῦ προσώπου ἀλληλοδιαδόχως. Ἡ ἰσχὺς τοῦ ἐν λόγῳ κωλύματος ἀρχίζει μετὰ τὴν λύση τοῦ πρώτου γάμου, διότι ἡ ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια ἐξακολουθεῖ ὑφισταμένη καὶ μετὰ τὴν λύση τοῦ γάμου. Παρεπομένη ἢ καταχρηστικὴ ἀγχιστεία: Κωλύεται ὁ γάμος συγγενῶν ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑνὸς τῶν συζύγων μετὰ συγγενοῦς ἐξ αἵματος μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τοῦ ἑτέρου συζύγου. Συνεπῶς δὲν δύναται νὰ συναφθεῖ γάμος μεταξὺ γονέως ἢ παπποῦ, τέκνου ἢ ἐγγονοῦ καὶ ἀδελφοῦ ἑνὸς ἑκάστου τῶν συζύγων μετὰ τῶν αὐτῶν

10 10 συγγενῶν τοῦ ἑτέρου συζύγου, τοῦ κωλύματος ὑφισταμένου καὶ μετὰ τὴν λύση ἢ ἀκύρωση τοῦ γάμου. 7) Ἕνεκα υἱοθεσίας Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ υἱοθετήσαντος ἢ τῶν κατιόντων αὐτοῦ μετὰ τοῦ υἱοθετηθέντος. Τὸ κώλυμα ὑφίσταται καὶ μετὰ τὴν λύση τῆς υἱοθεσίας. 8) Ἕνεκα τοῦ Βαπτίσματος (πνευματικὴ συγγένεια) Κωλύεται ὁ γάμος τοῦ ἀναδόχου μετὰ τοῦ ἀναδεκτοῦ, τοῦ πατρὸς ἢ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τἀνάπαλιν. Τὸ κώλυμα τοῦτο ἀναφέρει ὁ ΝΓ Κανὼν τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ ἡ ἀπαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξὺ πνευματικῶν συγγενῶν ἐπεκτείνεται μέχρι καὶ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, δηλαδὴ μέχρι τοῦ πατέρα ἢ τῆς μητέρας τοῦ ἢ τῆς ἀναδεκτοῦ. Δὲν λογίζονται πνευματικοὶ ἀδελφοὶ κατὰ τὸ νόημα τοῦ κανόνος ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν κοινὸ ἀνάδοχο. Κατακλείοντες τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο, ὑπενθυμίζουμε τὴν ἀπαγόρευση τῆς διαβάθμισης τῆς τελετουργίας τῶν γάμων σὲ κατηγορίες, καθὼς καὶ τὴν ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων συγκεκριμένου ποσοῦ γιὰ τὴν τέλεσή τους. Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ Κύριλλος

Απαραίτητα ικαιολογητικά για Γάµο 1) Α. Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάµου, ως προς το κανονικό και νοµικό µέρος της, απαιτείται η πιστοποίηση του βαθµού αγαµίας και του ασχέτου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Οι δύο νέοι που επιθυμούν να έλθουν στη κοινωνία του γάμου τους πρέπει να έλθουν στο Ναό και να δηλώσουν στον εφημέριο την ημερομηνία που επιθυμούν να τελέσουν το ιερό Μυστήριο του γάμου τους έχοντας μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ: 2105537251 234, FAX: 2105537234 Ε-ΜΑΙL: liksiar@elefsina.gr ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 13.00 Περιεχόμενα Άδεια Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος).

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος). ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος). Για υπηρεσίες δημοτολογίου και ληξιαρχείου στην Δημοτική Ενότητα Μενεμένης μπορείτε να εξυπηρετηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες Περιστατικό Ζωής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Σε ποιους απευθύνεται Εναρκτήριο γεγονός Έκδοση Άδειας Γάµου Όλους τους πολίτες Άδεια Πολιτικού Γάµου Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πληροφορίες: Θωμας Καρπουζάς Τηλέφωνο: 23220 20312 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ληξιαρχική πράξη γέννησης Κάθε γέννηση που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αµπελοκήπων, πρώτος όροφος). Για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου στην ηµοτική Ενότητα Μενεµένης µπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά μόνο το παρόν έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γραμματεία: , -6. ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε3 Δ/ΝΣΗΣ ΥΠ.ΕΞ. Τηλέφωνο:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γραμματεία: , -6. ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε3 Δ/ΝΣΗΣ ΥΠ.ΕΞ. Τηλέφωνο: ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα, 3/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: 34255/17 (Φ.132445) Διεύθυνση: Σταδίου 31, Αθήνα 105 59 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφορίες: Μυλωνά Εύα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γραμματεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ [1] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 652 Ἐν Κηφισίᾳ τῇ 27 ῃ Σεμπτεβρίου 2016 Ἐγκύκλιον Σημείωμα ὑπ ἀριθμ. 42 Πρός Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». (Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χαρούμενες φροντίδες σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ------------------ Στην Αθήνα, σήμερα στις... (...)... του έτους δύο χιλιάδες... (20..), ημέρα της εβδομάδας..., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό... αριθμός...,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀδέλφια μου καὶ παιδιά μου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ.: 2610 997970, 2610 997956, 2610997976 Telefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Στεγαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 3 ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706 site:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα