ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέβρας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέβρας»"

Transcript

1 Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μας διασφαλίζει ή τουλάχιστον αποσκοπεί να διασφαλίσει την απόλαυση αγαθών για τον δικαιούχο δημιουργώντας φραγμό υπό τη μορφή πλαισίου κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν υπό όρους τη συμμετοχή τρίτων στην απόλαυση του δικαιούχου επί του αντικειμένου της ιδιοκτησίας του. Κατά κανόνα, ο δικαιούχος της ιδιοκτησίας απολαμβάνει αυτή, ενώ οι μη δικαιούχοι τρίτοι δεν απολαμβάνουν παρά μόνον εφόσον το θελήσει ο δικαιούχος και υπό τους όρους που αυτός θα θέσει γι αυτό. Slide 25: Ιδιοκτησία Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, λογικά συμπεραίνουμε ότι περισσότερη προστασία στην ιδιοκτησία ουσιαστικά σημαίνει περισσότερα δικαιώματα επί του αντικείμενου αυτής. Και καλύτερη νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ουσιαστικά σημαίνει αυστηρή νομοθετική ρύθμιση των υπό όρους επιτρεπόμενων περιορισμένων δικαιωμάτων τρίτων στην ιδιοκτησία του δικαιούχου κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις όπου τρίτοι μπορούν ν αποκτούν και ν ασκούν δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας του δικαιούχου. Αν αυτός ο συλλογισμός είναι ορθός για 1/30

2 την ιδιοκτησία εν γένει, μένει ν αναρωτηθούμε αν ο εν λόγω συλλογισμός ευσταθεί και στην περίπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας; Slide 26: Πνευματική Ιδιοκτησία Μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ότι στην περίπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας η καλύτερη ή/και αυστηρότερη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου/δημιουργού εκπορεύεται από την ελαχιστοποίηση των νόμιμων περιορισμών επί του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του αυτού, δηλαδή τη με κάθε τρόπο ελαχιστοποίηση των δικαιωμάτων που τρίτοι μπορούν ν αποκτήσουν και ν ασκήσουν επί ενός έργου του δικαιούχου/δημιουργού ως αντικείμενου ρυθμιζόμενου από τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας; Slide 27: Το παράδειγμα του Ελεύθερου Λογισμικού Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης θα επιχειρήσουμε ν απαντήσουμε το ερώτημα αυτό κάνοντας χρήση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και ιδιαίτερα του παραδείγματος του ελεύθερου λογισμικού. Η βιομηχανία παραγωγής και διάθεσης ελεύθερου λογισμικού (software) συνιστά 2/30

3 ίσως το κλασσικότερο παράδειγμα ικανό ν απαντήσει στο εν λόγω τιθέμενο ερώτημα, και τούτο διότι εισήγαγε «καινά δαιμόνια» όχι μόνο στην παγκόσμια βιομηχανία πληροφορικών συστημάτων, αλλά κυρίως στην αντίληψή μας περί των ιδανικών επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης και υποδομών. Αναμφισβήτητα, η βιομηχανία παραγωγής και διάθεσης ελεύθερου λογισμικού συνεχίζει να τελεί υπό δοκιμασία αναφορικά με το ποιο είναι το βέλτιστο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της, χωρίς ωστόσο για όσο χρόνο αυτή δοκιμάζεται να χάνει την ανταγωνιστικότητά της έναντι του proprietary λογισμικού ή λογισμικού κλειστού πηγαίου κώδικα. Επιπλέον, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο να συμβεί, η περίπτωση του ελεύθερου λογισμικού έθεσε υπό συζήτηση επανεξέτασης και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως δε αυτό περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού αυτό καθεαυτό το ελεύθερο λογισμικό ως μορφή κεφαλαιοποίησης της δημιουργικότητας των χρηστών δημιουργών ελεύθερου λογισμικού συνιστά ισχυρό κλονισμό των παραδοσιακών αντιλήψεων και νομιμοποιητικών θεμελίων των καπιταλιστικών μοντέλων ανάπτυξης στη βιομηχανία της παραγωγής και διάθεσης λογισμικών προϊόντων. Slide 28: Το παράδειγμα του Ελεύθερου Λογισμικού 3/30

4 Η ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού εδράζεται στη μη κεντρικά συντονισμένη προσπάθεια περισσότερων δημιουργών που εργαζόμενοι αποκεντρωμένα αποφασίζουν να μη θέσουν το προϊόν της εργασίας τους στους αυστηρούς ιδιοκτησιακούς περιορισμούς του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου/δημιουργού επί του έργου του, αλλά να διαθέσουν το προϊόν της εργασίας τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε καθένας δικαιούχος/δημιουργός να κεφαλαιοποιεί το προϊόν της εργασίας του συνδυάζοντας το μ αυτό της εργασίας εκατοντάδων ή/και χιλιάδων άλλων ομοϊδεατών του στο διαδίκτυο. Το ελεύθερο λογισμικό είναι προϊόν εργασίας πολλών δημιουργών που ο καθένας εξ αυτών για δικούς του λόγους εργαζόμενος αποσκοπεί αφενός στη συγγραφή λογισμικού κώδικα ο οποίος συνδυαζόμενος με ήδη συνταγμένο από άλλους δημιουργούς λογισμικό κώδικα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση εκθετικά της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας υλοποιούμενης από το ελεύθερο λογισμικό. Αφετέρου, ο καθένας δημιουργός ελεύθερου λογισμικού, αποσκοπεί και αποδέχεται εκούσια με τη συμμετοχή του στην επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος ν ασκεί επί του λογισμικού κώδικα τόσο επ αυτού που συγγράφει ο ίδιος όσο και επ αυτού που συγγράφουν άλλοι, τέτοια εξουσία ώστε να μην αποκλείει την 4/30

5 πρόσβαση τρίτων στο λογισμικό κώδικα, να μην κάνει χρήση του που να εμποδίζει τη χρήση του λογισμικού κώδικα από τρίτους, και να μην ενεργεί κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η διάθεση στο κοινό και η δημοσίευση του παραγόμενου λογισμικού κώδικα. Slide 29: GNU General Public License (GPL) Για να επιτευχθούν αυτά, και κυρίως για να επιτευχθεί η αποτροπή οποιουδήποτε δημιουργού ή τρίτου να διεκδικήσει την πατρότητα επί του παραγόμενου συνολικού αποτελέσματος της σύνταξης του λογισμικού κώδικα, κάθε δημιουργός που συντάσσει λογισμικό αποδέχεται να πράξει αυτό υπό τους όρους ενός συμβατικού κειμένου παγκοίνως αποδεκτού ως προς το περιεχόμενο του δηλαδή της άδειας χρήσης ελεύθερου λογισμικού κώδικα. Η πιο γνωστή τέτοια άδεια είναι η άδεια GNU General Public License ή GNU GPL. Περισσότερο από το 85% των έργων ελεύθερου λογισμικού παγκοσμίως σήμερα στηρίζονται σε κάποια version της GNU GPL ή κάποια παρόμοια μ αυτή άδεια. Συχνά λέγεται ότι, στη βιομηχανία παραγωγής ελεύθερου λογισμικού η κρατική χρηματοδότηση και η έρευνα ήταν η αιτία για τη γέννηση και ανάπτυξή της, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της ύπαρξής της. Είναι 5/30

6 αλήθεια ότι η κρατική χρηματοδότηση και έρευνα έχουν διαδραματίσει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την προαγωγή και διάδοση του ελεύθερου λογισμικού, ενώ δεν υπολείπεται η πανεπιστημιακή έρευνα στη συνεισφορά πολύ μεγάλου μέρους της επιστημονικής γνώσης απαραίτητης για την ανάπτυξη της εν λόγω βιομηχανίας. Ωστόσο, το χαρακτηριστικότερο γεγονός περί την εν λόγω βιομηχανία είναι ο σημαντικός ρόλος των ιδιωτών, των μη κυβερνητικών οργανισμών, και των διαφόρων ιδιωτικών φορέων που παράγουν προϊόν και υπηρεσίες στην αγορά λογισμικού χωρίς ν αποκλείουν τρίτους από τη χρήση του παραγομένου λογισμικού προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο θέτοντας φραγμούς για οποιαδήποτε χρήση του λογισμικού και κατ επέκταση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που υλοποιείται μ αυτό εκπορευόμενους από νομικούς συλλογισμούς περί την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και μάλιστα, το αξιοσημείωτο είναι ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών φορέων που πρωτοστατούν στη διάδοση του ελεύθερου λογισμικού παγκοσμίως είναι εταιρίες όπως η Red Hat που προωθεί λογισμικά προϊόντα Linux ή η Canonical Ltd. που προωθεί το προϊόν Ubuntu Linux, οι οποίες όπως κάθε εταιρία εκ του εταιρικού της σκοπού αποσκοπούν στο κέρδος ως αναγκαίο συστατικό για την επιβίωση και ανάπτυξή τους. 6/30

7 Slide 30: Ανταγωνιστικά Προνόμια στο προϊόν Είναι εύλογο, στο σημείο αυτό, λοιπόν ν αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν να επιβιώνει μία εταιρία όπως η Red Hat όταν το παραγόμενο προϊόν της διατίθεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε καθένας χρήστης ή μηχανικός λογισμικού να μπορεί να παρέμβει ελεύθερα διαμορφώνοντας τον λογισμικό κώδικα στις ιδιαίτερες ανάγκες του; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υποκρύπτεται στην ίδια την ερώτηση: η Red Hat επιβιώνει και συνεχίζει ν αναπτύσσεται γιατί κάνει αυτό ακριβώς που δεν κάνουν οι ανταγωνιστές της όπως η Microsoft και η Sun Microsystems, δηλαδή παρέχει στους χρήστες ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προϊόντος και δικαίωμα προσαρμογής αυτού στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών! Και το σημαντικότερο, ίσως, απ όλα είναι ότι κατ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της η εταιρία παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να μπορούν να επιλύουν οι ίδιοι ή ν αναζητούν προς κάθε κατεύθυνση λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες τους λογισμικού κώδικα. Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρεται στις ανταποκρίσεις μηχανικών λογισμικού της εταιρίας Southwestern Bell που κάνει χρήση Red Hat Linux για την λειτουργία των βασικών πληροφορικών υποδομών της, 7/30

8 προς τον Robert Young ιδρυτή μαζί με τον Marc Ewing της Red Hat (Lawrence Lessig, Remix, The Penguin Press 2008, σ ): Our problem is we have no choice. If we use Sun OS or [Windows] NT and something goes wrong, we have to wait around for months for Sun or Microsoft to get around to fixing it for us. If we use Linux, we get to fix it ourselves if it s truly urgent. And so we can fix it on our schedule, not the schedule of some arbitrary supplier. Δηλαδή, η εταιρία Red Hat επιβιώνει στον ανταγωνισμό επειδή αφενός προσφέρει στους πελάτες της προνόμια επί του λογισμικού προϊόντος που δεν προσφέρουν οι ανταγωνιστές της, αφετέρου δεν ιδιοποιείται με οποιοδήποτε νομικό επιχείρημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας το κεφάλαιο της δημιουργικότητας των χρηστών δημιουργών ελεύθερου λογισμικού που συνεισφέρουν για τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της των λογισμικών προϊόντων Linux. Slide 31: Open Source Software εταιρίες 8/30

9 Και δεν είναι μόνο η Red Hat που το κάνει αυτό. Χάριν αποφυγής της ενδεχόμενης σκέψης ότι δήθεν προωθώ τα συμφέροντα μιας εταιρίας, σας αναφέρω μια πλειάδα άλλων εταιριών που υφίστανται και αναπτύσσονται διεθνώς στο σκληρό ανταγωνισμό της βιομηχανίας λογισμικού: LinuxForce, CodeWeavers, TimeSys Corp., Linuxcare, Mandriva, LinuxOne, Bluepoint Linux Software, Win4Lin, Linspire, Xandros και τόσες άλλες. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των εισοδημάτων που προέρχονται από το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συναρτώμενων με λογισμικά προϊόντα που δεν εντάσσονται στην κατηγορία του λεγόμενου λογισμικού κλειστού κώδικα proprietary software δηλαδή λογισμικού που αποκλείει τρίτους από την πλήρη και ακώλυτη πρόσβαση στο προϊόν υπόψη νομικών λόγων περί την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού κώδικα. Slide 32: Open Source Software λειτουργίες Σε έρευνες σχετικές με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού παγκοσμίως ήδη από το 2004, τ αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου το 70% του λογισμικού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των 9/30

10 διαδικτυακών διακομιστών (Web-servers) για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, στηρίζεται στο Apache web-server ελεύθερο λογισμικό. Επιπλέον, περισσότερο από το 50% των back-office εφαρμογών στηρίζονται σε κάποιο ελεύθερο λογισμικό. Εταιρίες όπως η Google, η Amazon, και εφαρμογές όπως το γνωστό CNN.com της εταιρίας Time Warner κάνουν χρήση Web servers που «τρέχουν» λειτουργικό σύστημα ελεύθερου λογισμικού GNU/Linux. Νομίζετε ότι το κάνουν αυτό επειδή οι εταιρίες αυτές θέλουν να εξοικονομήσουν το κόστος χρήσης ενός proprietary λογισμικού για τους Web servers τους; Θα ήταν βλακώδες να απαντήσουμε καταφατικά στο ερώτημα αυτό, ισχυριζόμενοι ότι μία εταιρία-κολοσσός όπως η Google αποδέχεται το οικονομικό και επιχειρηματικό ρίσκο της ενδεχόμενης διακοπής λειτουργίας των Web servers της έναντι της εξοικονόμησης του κόστους χρήσης proprietary λογισμικού για τη λειτουργία αυτών των κρισίμων εταιρικών υποδομών. Είναι προφανές, στην απάντηση του τιθέμενου ερωτήματος, ότι κατά την κρίση των εν λόγω εταιριών τα Web servers ελεύθερα λογισμικά είναι περισσότερο αξιόπιστα από τα ανταγωνιστικά proprietary λογισμικά προϊόντα κλειστού κώδικα. Εταιρίες όπως η IBM, η Hewlett Packard αλλά και άλλες παράγουν, πλέον, προϊόντα πληροφορικής 10/30

11 προορισμένα για να λειτουργούν με λειτουργικό σύστημα ελεύθερου λογισμικού. Slide 33: Open Source Software σε κρατικές υποδομές Αλλά και σε επίπεδο κυβερνητικών κρίσιμων υποδομών, το ελεύθερο λογισμικό προκρίνεται ως βέλτιστη επιλογή και χρησιμοποιείται διεθνώς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Δανίας το οποίο κάνει χρήση του λογισμικού προϊόντος JBoss που στηρίζεται σε Red Hat Linux για να υλοποιήσει εφαρμογές ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφορικών συστημάτων τουλάχιστον 400 υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα της Δανίας. Επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ιταλίας κάνει χρήση ελεύθερων λογισμικών που στηρίζονται σε Linux για την υλοποίηση των κρισίμων υποδομών των υπηρεσιών του. Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι κυβερνήσεις της Κροατίας, Σουηδίας, Αγγλίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Λιθουανίας, και Ολλανδίας έχουν ήδη δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν πολιτική για χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα για την υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών σε κάθε κυβερνητική και κρατική τους υπηρεσία. Εδώ, ίσως, 11/30

12 πρέπει ν αναρωτηθούμε πως η Ελλάδα αντιδρά στα κελεύσματα της εποχής, δηλαδή στη γενικευμένη αυτή τάση για υιοθέτηση πολιτικών χρήσης ελεύθερων λογισμικών και ανοιχτών προτύπων για τη λειτουργία των κρίσιμων κρατικών υποδομών; Μάλλον όχι θετικά αν κρίνει κανείς από τις επιλογές της παρούσας διακυβέρνησης. Αρκεί να μελετήσει, για παράδειγμα, κάποιος τα νέα που δημοσιοποιούνται για την Ελλάδα και αφορούν σε χρήση ελεύθερου λογισμικού στη χώρα με τα αντίστοιχα νέα για το ζήτημα αυτό που αφορούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα νέα αυτά συλλέγονται και δημοσιεύονται στο Παρατηρητήριο και Αποθετήριο Ανοικτής Πηγής (Open Source Observatory Repository) της δημόσιας διοίκησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής οικογένειας για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Συγκριτικά με άλλες χώρες, τα νέα για την Ελλάδα αφορούν περισσότερο σε διαμαρτυρίες πολιτών για τον αποκλεισμό του ελεύθερου λογισμικού από τις επιλογές φορέων της παρούσας διακυβέρνησης όπως η διάθεση του οπτικοακουστικού αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, κατόπιν αδρής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με χρήση αποκλειστικά λογισμικών προϊόντων της Microsoft και της Apple χωρίς να παρέχεται παράλληλα η 12/30

13 δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης στο εν λόγω αρχείο με λογισμικά προϊόντα Linux/Unix. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μερικά από τα θεμελιώδη στοιχεία στην παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής λογισμικού όπως είναι η δημιουργία των προτύπων (standards) λογισμικού και πρωτόκολλων (protocols) αναπτύσσονται από μη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως το Internet Engineering Task Force ή το World Wide Web Consortium. Αλλά και ο ρόλος των ιδιωτών που συμμετέχει ενεργά σε peer-production modus operandi για την ανάπτυξη λογισμικών προϊόντων είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός στην παραγωγή και ανάπτυξη της βιομηχανίας λογισμικού, σήμερα. Αν τους δούμε μαζί όλους αυτούς τους φορείς αυτοί συνιστούν ένα περιβάλλον συνιστωσών με κοινή συνισταμένη την παραγωγή ελεύθερου λογισμικού, δηλαδή λογισμικού προϊόντος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα ανά τον κόσμο χωρίς αποκλεισμούς εκπορευόμενους από τη νομική επιχειρηματολογία περί την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Slide 34: USA President s Information Technology Advisory Committee 13/30

14 Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 2000 η Επιτροπή Συμβούλων Τεχνολογίας του Προέδρου (The President s Information Technology Advisory Committee) έχει προτείνει τη διεύρυνση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού σε υποδομές μέγιστης κρατικής σημασίας θεωρώντας ότι το ελεύθερο λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας λύσεις για υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσα από τέτοιου είδους υποδομές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιτροπή Συμβούλων Τεχνολογίας του Προέδρου των ΗΠΑ (http://www.nitrd.gov/pitac/letters/pitac_ltr_sep11.html): Open Source Software for High End Computing highlights our recommendations for a research strategy that uses open source software development as the new model for answering America's high end computing software needs. The PITAC [i.e., The President s Information Technology Advisory Committee] believes the open source development model represents a viable strategy for producing high quality software through a mixture of public, private, and academic partnerships. This open source approach permits new software to be openly shared, possibly under certain conditions determined by a licensing agreement, and allows users to modify, study, or augment the 14/30

15 software's functionality, and then redistribute the modified software under similar licensing restrictions. By its very nature, this approach offers government the additional promise of leveraging its software research investments with expertise in academia and the private sector. Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού δεν δημιουργεί κανένα πρόσκομμα στην ακώλυτη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από την κρατική μηχανή. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα γι αυτή τη γενικευμένη τάση προς το ελεύθερο λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά τουλάχιστον με την υλοποίηση υπηρεσιών για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε των τοπικών είτε της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και αναφορικά με τη γενική πεποίθηση ότι με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού δεν μπορεί να χειραγωγηθεί από ιδιωτικά συμφέροντα η εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής, είναι το γεγονός της εμμονής ήδη από το 2000 να γίνεται χρήση, εφόσον αποφασιστεί αυτό στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας, συσκευών ψηφοφορίας και καταμέτρησης ψήφων στην εκλογική διαδικασία που λειτουργούν με προδιαγραφές λειτουργικού συστήματος που έχει τα χαρακτηριστικά ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα, δηλαδή λογισμικού που δεν δημιουργεί αποκλεισμούς εκπορευόμενους από τη νομοθεσία για την 15/30

16 πνευματική ιδιοκτησία στον έλεγχο της ποιότητας και λειτουργίας του κώδικά του. Δηλαδή, το σκεπτικό στην περίπτωση της χρήσης τεχνολογίας και ελεύθερου λογισμικού για την εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της εκλογικής διαδικασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η ύψιστη, τουλάχιστον από πλευράς σημασίας για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να εξαρτάται από την κερδοσκοπική λειτουργία ή τις επιχειρηματικές πρακτικές οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα. Τουναντίον, θα πρέπει η εκλογική διαδικασία να μπορεί να υλοποιηθεί ακώλυτα, σ ένα modus operandi ανοικτών προτύπων, όπως ο ανοικτός πηγαίος λογισμικός κώδικας, και με τη συνεισφορά όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και φορέων ικανών να εισφέρουν τεχνογνωσία και τεχνολογία για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος. Slide 35: USA President s Information Technology Advisory Committee Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει η Επιτροπή Συμβούλων Τεχνολογίας του Προέδρου των ΗΠΑ στην εισήγησή της με τίτλο Developing Open Source Software to Advance High End Computing (October 2000)(http://www.nitrd.gov/pubs/pitac/pres-oss-11sep00.pdf): 16/30

17 The PITAC [i.e., The President s Information Technology Advisory Committee] concluded that the open source software model merited investigation because it offered a unique approach to producing robust software through a mixture of public, private, and academic partnerships. By involving these multiple communities, open source development efforts offered the additional promise of allowing the government to leverage Federal funds with existing human infrastructure in the academic and business sectors. Το σκεπτικό για τη μη εξάρτηση από οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα πάροχο του λειτουργικού συστήματος για την εξυπηρέτηση αναγκών του Κράτους όπως η εξυπηρέτηση των αναγκών της εκλογικής διαδικασίας δεν είναι καινούργιο ούτε είναι προνόμιο ή ενδεικτικό δημοκρατικού τρόπου σκέψης μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σήμερα, και σ άλλες χώρες του αναπτυγμένου αλλά και αναπτυσσόμενου κόσμου φαίνεται να υιοθετούνται παρόμοιες πρακτικές η ιδέα της μη εξάρτησης της κρατικής εξουσίας από συντεχνιακά και επιχειρηματικά συμφέροντα είναι διάχυτη στον αναπτυγμένο και δημοκρατικά σκεπτόμενο κόσμο ωστόσο, στην Ελλάδα υπό την παρούσα διακυβέρνηση έχουμε παραδείγματα πολιτικής βούλησης για πλήρη εξάρτηση της λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής 17/30

18 εξουσίας από λογισμικά προϊόντα κλειστού πηγαίου κώδικα παραγωγής αλλοδαπού νομικού προσώπου, δηλαδή της Microsoft. Slide 36: Η κυβέρνηση Lula στη Βραζιλία Στο σημείο αυτό αξίζει ν αναφερθούμε κατ αντιδιαστολή με τις επιλογές της παρούσας διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο παράδειγμα της κυβέρνησης Lula της Βραζιλίας η οποία αποφάσισε να κάνει χρήση ελεύθερου λογισμικού για την υλοποίηση των τεχνολογικών τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών του ευρύτερου δημόσιου τομέα της Βραζιλίας. Η εξοικείωση και η παραγωγικότητα των βραζιλιάνων μηχανικών ελεύθερου λογισμικού με τις ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ήδη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας τους, έχει ως αποτέλεσμα ν πολλαπλασιάσει τις ικανότητες και τη ζήτηση τους γι αυτές σε διεθνές επίπεδο, αφού η συμμετοχή τους ως software solution-providers σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο σε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα είναι εφικτή χωρίς να σκοντάφτει σε νομικά προσκόμματα που απαιτούν την προηγούμενη αδειοδότηση για τη χρήση, αντιγραφή, ή τροποποίηση του λογισμικού, και που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού κλειστού 18/30

19 κώδικα. Όσες περισσότερες χώρες και όσο περισσότερο αυτές στρέφονται προς την υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών βασιζόμενων σε ελεύθερο λογισμικό, τόσο η ζήτηση των έμπειρων βραζιλιάνων μηχανικών ελεύθερου λογισμικού κώδικα αυξάνει εκθετικά. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό, για παράδειγμα, ποια θα μπορούσε να είναι η αξία της παρεχόμενης εργασίας από τους Βραζιλιάνους μηχανικούς ελεύθερου λογισμικού σε περίπτωση που η Κίνα ή η Ινδία αποφάσιζαν να δημιουργήσουν κρατικές τεχνολογικές υποδομές στηριζόμενες σε χρήση ελεύθερου λογισμικού. Και για να είμαστε ρεαλιστές, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ποτέ η Κίνα να εξαρτήσει τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών της χώρας από μία αμερικανική εταιρία όσο μεγάλη και αν είναι αυτή. Χάρη στη γνώση και εμπειρία τους στο ελεύθερο λογισμικό, οι μηχανικοί ελεύθερου λογισμικού μπορούν ν ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά τεχνολογικών τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά, το κυριότερο είναι ότι χάρη στη γνώση και εμπειρία του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των υποδομών του δημόσιου τομέα, το λογισμικό του μηχανισμού της άσκησης της κρατικής εξουσίας τείνει να ταυτιστεί με την εδραιωμένη λογική 19/30

20 πεποίθηση στη Δημοκρατία ότι η υπέρτατη εξουσία είναι ο κυρίαρχος λαός. Όπως, χαρακτηριστικά, λέει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Marcos Mazoni, πρόεδρος της κυβερνητικής επιτροπής υλοποίησης ελεύθερου λογισμικού στη Βραζιλία (http://www.northxsouth.com/brazil/): So, free software adds the element of liberation of the people. Our mission here is to create a sustainable business model that each time is more in the hands of society, not in the hands of government. So I think that this rich experience that Brazil had in this period is strong enough for us to work for a change in society where people are going to defend the logic of free software, where the model is no longer necessary. Slide 37: Commons-based peer production Το παράδειγμα της εξέλιξης του ελεύθερου λογισμικού στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού, μέχρι σήμερα, παρέχει πλέον επαρκείς αποχρώσες ενδείξεις ή αποδείξεις, ότι το διαδίκτυο και το διαδικτυακά οργανωμένο περιβάλλον επιτρέπει τη δημιουργία και λειτουργία νέων μηχανισμών παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών κατά βάση αποκεντρωμένων, συνεργατικών, και μη εδραζόμενων στην έννοια της ιδιοκτησίας ή/και τουλάχιστον μη περιοριζόμενων από τους 20/30

21 παραδοσιακούς νομικούς περιορισμούς της έννοιας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παράδειγμα του ελεύθερου λογισμικού μας δεικνύει ότι είναι δυνατή η παραγωγή αλλά και η επιβίωση στον ανταγωνισμό της παγκοσμιοποιημένης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από διαμοιρασμένες και διάσπαρτες πηγές και έργα που διατίθενται ελεύθερα από δημιουργούς που συνεισφέρουν στην παραγωγή χωρίς να τελούν απαραίτητα υπό κοινό συντονισμό ή διαχείριση οργανωμένοι σε κάποια από τις έως τώρα γνωστές μορφές εταιρικής ή επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Αυτού του είδους η παραγωγή έχει προσδιοριστεί με τον όρο «commons-based peer production». Slide 38: Commons-based Το πρώτο στοιχείο του εν λόγω όρου, δηλαδή το commons-based ή commons αφορά σε θεμελιώδη κοινή παραδοχή των συμμετεχόντων στην εν λόγω παραγωγική διαδικασία ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης και ελέγχου/διάθεσης στο κοινό ή δημοσίευσης των διαμοιρασμένων και διάσπαρτων πηγών και έργων έχουν νομιμοποιητική βάση νοούμενη κατ αντιδιαστολή με την υπέρμετρα δεσμευτική ή αυστηροποιημένη νομική ρύθμιση της έννοιας της 21/30

22 ιδιοκτησίας. Δηλαδή, το ουσιώδες χαρακτηριστικό ενός έργου που νοείται ως έργο υπαγόμενο σε commons είναι ότι κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί ως δημιουργός ή (συν)δικαιούχος αυτού του έργου ν ασκήσει επ αυτού τέτοια εξουσία ώστε να αποκλείσει την πρόσβαση σ αυτό, να εμποδίσει τη χρήση του, τη διάθεση στο κοινό και δημοσίευσή του. Κάθε έργο υπαγόμενο σε καθεστώς commons μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε είτε μεταξύ ενός σαφώς προσδιορισμένου κύκλου προσώπων είτε όχι, και υπό όρους χρήσης προσδιορισμένους σε κείμενο σχετικής άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης υφιστάμενης στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου νομικού συστήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό των commons, δηλαδή η επιτρεπόμενη ελευθερία στους χρήστες έργων να κάνουν χρήσεις αυτών χωρίς τους αυστηρούς ιδιοκτησιακούς περιορισμούς του παραδοσιακού Δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο θεμέλιος λίθος επί του οποίου εδράζονται φαινόμενα όπως η δημιουργία και εξέλιξη του ελεύθερου λογισμικού. Αλλά είναι ταυτόχρονα και ο κομήτης που απειλεί αν όχι μ εξαφάνιση τότε τουλάχιστον με ριζική εξελικτική αναμόρφωση τους δεινόσαυρους του proprietary λογισμικού. Και δεν είναι, βέβαια, μόνο τα έργα λογισμικού που μπορούν να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς του commons-based peer production. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά και 22/30

23 για διαφορετικής φύσης έργα που υπαγόμενα σε καθεστώς commons μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε υπό όρους χρήσης προσδιορισμένους σε κείμενο σχετικής άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης. Slide 39: Blip.TV Πέρα από το γνωστό σε όλους σας YouTube, αναφέρω την περίπτωση του blip.tv μιας Αμερικάνικης εταιρίας που δημιουργήθηκε από videoblogger communities και επιβιώνει στον διεθνή ανταγωνισμό των media moguls ως video-blogger, podcaster και Internet TV content service provider, Slide 40: Sony Corp. s eyevio αλλά και την περίπτωση της Sony Corporation με την θυγατρική της εταιρία eyevio η οποία από το 2007 που ιδρύθηκε παρέχει υπηρεσία video-sharing σε κινητές και σταθερές τεχνολογίες αναπαραγωγής video υπό όρους χρήσης προσδιορισμένους σε κείμενο άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης Creative Commons. Υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε ν αναφέρουμε αριθμό αυτών επαρκή για να με κρατήσουν στο podium για όλο το διατιθέμενο χρόνο 23/30

24 του σημερινού διεθνούς ενδιαφέροντος συνεδρίου. Ωστόσο, θ αρκεστώ ν αναφέρω ένα ακόμη, που επιρρωνύει τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα στο σύντομο χρόνο αυτής της ομιλίας: Slide 41: 44 th USA President Elect Barack Obama είναι το παράδειγμα του διαδικτυακού τόπου του πρόσφατα εκλεγέντος 44 ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Barack Obama το οποίο υιοθετεί τις άδειες Creative Commons ως, ίσως, το πιο διαδεδομένο νομικό εργαλείο ανοικτής πρόσβασης και ελεύθερης υπό όρους χρήσης περιεχομένου. Το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου έχει αδειοδοτηθεί με την άδεια Creative Commons v.3.0. Attribution αναφέροντας χαρακτηριστικά στην πολιτική περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του: Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Content includes all materials posted by the Obama-Biden Transition project. Visitors to this website agree to grant a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to the rest of the world for their submissions to Change.gov under the Creative Commons Attribution 3.0 License. 24/30

25 Slide 42: Peer production Το δεύτερο στοιχείο του όρου «commons-based peer production» δηλαδή το peer production αφορά στη μεθοδολογία για την παραγωγή του σκοπούμενου αποτελέσματος, δηλαδή στην ελεύθερη και αυτόβουλη συνεισφορά περισσότερων δημιουργών που εργάζονται ή συνεργάζονται αποκεντρωμένα και χωρίς καμία ιεραρχική εξάρτηση μεταξύ τους εισφέροντας προϊόν εργασίας το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση εκθετικά της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Slide 43: Στην ουσία, το ελεύθερο λογισμικό Χάρη στη GNU GPL οι δημιουργοί ελεύθερου λογισμικού επιτυγχάνουν να μετατρέψουν την πολυσυλλεκτική παραγωγική διαδικασία συγγραφής επιμέρους modules λογισμικού κώδικα σε ουσιαστική συνεργασία για τη δημιουργία συμπληρωματικών στοιχείων του ιδίου προϊόντος απελευθερωμένοι από ιδιοκτησιακούς φραγμούς και αγκυλώσεις, νομικά τυποποιημένες συνεργατικές σχέσεις, συμβατικές δεσμεύσεις ή εμπορικές σκοπιμότητες. Στην ουσία, το ελεύθερο 25/30

26 λογισμικό ελκύει την ικανότητα των δημιουργών να καταστούν παραγωγικοί ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αποκλείει την ούτως ή άλλως εσφαλμένη λογική ότι οι άνθρωποι γίνονται δημιουργικοί μόνο υπόψη χρηματικής αμοιβής, και εκλύει παραγόμενο προϊόν που από την αρχή της δημιουργίας του στοχεύει στην προαγωγή συμφερόντων της ολότητας των χρηστών. Slide 44: Αρ Ν.2121/1993 Υπόψη του ισχύοντος ελληνικού θεσμικού πλαίσιου, κανένα νομικό μόρφωμα ή μέσο στο γνωστικό νομικό αντικείμενο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν νομίζω ότι είναι καταλληλότερο να πετύχει το αποτέλεσμα αυτό εκτός από τις άδειες και συμβάσεις εκμετάλλευσης η έκδοση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων του Ν.2121/1993. Τόσο η GNU GPL όσο και οι άδειες Creative Commons στην ελληνική τους έκδοση εντάσσονται στην κατηγορία των επιτρεπόμενων αδειών και συμβάσεων εκμετάλλευσης κατά τον Ν.2121/1993. Η ύπαρξη και λειτουργία των αδειών αυτών στην Ελλάδα συνιστά καινοτόμα δραστηριότητα, τομή στο νομικό υπόβαθρο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και λόγο μετεξέλιξής του λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή μεταστροφή προς τα ανοικτά πρότυπα και την 26/30

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 Τι είναι; Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Ευγενία Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος, Συνεργάτης Προγράμματος Το Creative Commons cc International, ιδρύθηκε το 2001 ως μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα στην πράξη. Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ

Δεδομένα στην πράξη. Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ Δεδομένα στην πράξη Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 5: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΖΠ (PRODUCT LIFE CYCLUS PLC) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ELIAS THEODOROU

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 2: Βήμα 1 Ανάλυση Υφιστάμενης Εταιρικής Κατάστασης Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

το εθνικό σχέδιο δράσης OGP

το εθνικό σχέδιο δράσης OGP Θεσμικό και Πολιτικό Πλαίσιο Ανοικτών Δεδομένων INFOSTRAG 2014 Το Σεµινάριο της Ερµούπολης Για την Κοινωνία της Πληροφορίας 11-13.07.14 το εθνικό σχέδιο δράσης OGP @prodromos tsiavos@ekt.gr @karounos karounos@eellak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση γνώσης, τεχνολογικών ικανοτήτων και εμπειρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Κων/νος Ταβλαρίδης Διευθυντής ΕΕΤ 15 Σεπτεμβρίου 2009 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ορόλος της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας. Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/

Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας. Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/ Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 31-1-2015 Δομή Παρουσίασης Ιστορική Εξέλιξη Οφέλη/Μειονεκτήματα Επιχειρηματικά Μοντέλα & Άδειες Χρήσης Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ INTERNET Το Internet είναι ένα τεράστιο, παγκόσμιο δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν διοικείται από κανένα άνθρωπο, ομάδα ή οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα