T H E C O M M U N I C A T O R

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T H E C O M M U N I C A T O R"

Transcript

1 Bi-monthly newsletter of Hellenic Orthodox Church Holy Trinity 62 Lewis Street Lowell, MA Church Office: Fax: HAA School: Emergency phone: website: T H E C O M M U N I C A T O R JUNE JULY 2013 Volume 16 Rev. Father Nikolaos D. Pelekoudas Presbyter Co-editors: George and Susan Pergakis CHURCH OFFICE HOURS Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 8:00-1:00 Secretary: Geraldine Themelis SERVICES SUMMER HOURS Orthros 8:00 am Divine Liturgy 9:00 am PARISH COUNCIL OFFICERS President George Christopulos Vice President Joan Metropolis Secretary Nicholas Theokas Acting Treasurer George Pergakis SUNDAY SCHOOL DIRECTOR Joan Metropolis PRESIDENT OF THE PHILOPTOCHOS Florence (Dolly) Michaelides CHOIR DIRECTOR Eileen Crowell CHANTER George Fotopoulos

2 A message from Rev. Father Nikolaos On the Holy Spirit The Church of God is not an institution, it is a miracle and it is a mystery. It is a miracle because how could we expect that closeness of God which is revealed to us in the Church. And it is also a mystery in the original sense of the world, something which cannot be either explained or conveyed in words; something that can be known only through a spellbound communion with God. The English word God comes from a Germanic root that means him, before whom one prostrates in adoration. This is where our knowledge of God begins the sense of the divine presence that forces us down to our knees, spellbound, silent, not with an empty silence that is ours at times but with a silence which is nothing but intent worshipful listening, listening to the presence, listening to that presence which is at the core of the silence. And he who speaks to us within this silence is the Holy Spirit, who unveils before our minds and hearts what the words spoken by God, revealed to us in the Gospel truly convey. It is only under the guidance of the Holy Spirit that we can both believe and understand what Christ spoke because words in themselves are always equivocal, they may be clear or obscure; they may be made to mean what they never meant. And this is the role of the Holy Spirit - to make us understand God s word as it was born in the divine silence and unfolded before us in words which we could understand. But these words are not a prison, they are an open door as Christ is the door leading to the Father and leading to eternal life. It is the Holy Spirit who according to the promise of our Lord unveils for us the meaning of the Scriptures, it is not scholarship; it is worship and a worship that allows us to commune with the mind of God and the heart of God. It is the Spirit of truth, Him whom the Scripture calls the Paraclete, a complex word as so many of the words of ancient languages. It means the Comforter, Him who gives consolation. It means Comforter in the sense that He gives us strength; it means also Him, who brings joy. And these three meanings are important but He can be to us the Comforter in these various ways only if we are in need of His comfort. What kind of consolation do we need? Most of us feel perfectly comfortable in our lives and indeed in our worship and our spiritual life, and who of us is in a position to say with all the intensity and depth with which St. Paul spoke these words, For me life is Christ, death would be a gain because as long as I live in the body, I am separated from Christ? Can we honestly say that for us life is Christ, that all that He stands for is life-giving, all that is contrary to Him, to us is death? Can we say that we have died with Christ to everything which is alien to God? Can we say that we are alive only when the things of God come our way - prayer, deep meditation, the kind of understanding which the Spirit of God reveals to us? And so we must ask ourselves very sternly a first question: is Christ my life or not? Would it be enough for me to feel that life is fulfilled, complete to be at one with Christ in all things or do I feel that there are so many things which I love and which I am not prepared to let go off even to be with Christ? And again, Christ is in the midst of us invisibly, mysteriously. Yes, but He is not with us in the way in which He was with the Apostles. We cannot say with St. John that we speak of what we have seen, what we have heard, what our hands have touched. We know Christ in the spirit, no longer in the flesh, and yet Christ rose in the flesh, Christ ascended and is seated at the right hand of the Father in His body glorified. Paul longed to be with Him in this companionship full of veneration, of reverence, of love. He wanted to be at one with Him without anything separating from Him. Who shall make me free of this body of corruption? - of this body against which my thoughts and my prayers and my best inclinations, and my most passionate impulses for good break down? Can we say that? Is death what we expect longingly because it will unite us to Christ? Or are we still pagan at heart and do we wish to flee from death? And instead of saying, Lord, Jesus, come and come soon! aren t we prepared to say, Tarry, o Lord, tar-

3 ry, give me time, in the way in which Augustine prayed to And all our functions depend only on the Holy Spirit. the Lord after his conversion, me time, in the way in Strength: St. Paul hoped for strength, he prayed for it and which Augustine prayed to the Lord after his conversion, the Lord answered him, My grace suffices unto thee, my Lord, give me chastity but not just now. Isn t it that our strength is made manifest in weakness. And Paul rejoices condition - not concerning chastity alone but everything in in his weakness, so, he says, that all should be the power life: not just now, o Lord, the time will come when all my of God. Not the weakness of our slackness, of our laziness, of our timidity, of our cowardice, of our forgetfulness, energies will be spent, when age will have come and made life much less attractive or unpalatable - then take me. No, no, not that weakness but the frailty recognized, which is this is not it. And so when we think of the Holy Spirit as our given to God, the surrender of ourselves. Comforter, as one who consoles us from the absence of Christ by making us to commune with the essence of If I may use an image, it is that of the sail of a sailing ship. things, where do we stand? Is He our Comforter while we Of all the parts of the ship the sail is the frailest, the weakest and yet filled with the wind, and the word wind in an- need no comfort? cient languages is the same as spirit ruah, pnevma it And again, in our ministry how often do we feel that we are can carry the heavy structure of the ship to its haven. This totally, ultimately helpless, that what we are called to do is is the kind of weakness, of frailty which we have got to offer to God, such frailty that He can use it freely, without simply beyond human possibilities? In the beginning of the Eucharistic celebration in the Orthodox Church, when the resistance, and then our strength will be stronger than anything which the created world can possess. The martyrs priest is vested, when he has prepared the Holy Gifts, when he is about to give the first liturgical exclamation, were frail, as frail as we were, but they abandoned themselves to God and they lived and died in the power of the when in his naivety he may think, Now I will perform miracles on earth, the deacon turns to him and says, And Spirit. We need that strength. now, father, it is for God to act. All you could do, you have done, you have prayed and prepared yourself, made yourself open to God, you have vested yourself and become an And then the Paraclete is the one that gives joy, the joy of entering already now into eternity, the joy of being joined to image but only an image, not the thing. You have prepared the bread and the wine and now what is expected of Christ in the communion of the one body, the joy of giving our lives for Him and if necessary our death, a joy which you is something which you cannot do, you cannot by any the world cannot give but which the world cannot take power including apostolic succession make this bread into away. And when we come to the celebration of the Holy the Body of Christ, this wine into the Blood of Christ, you Mysteries, let us remember that we stand where no-one have no power over God and you have no power over the can stand but the High Priest of all creation, the Lord Jesus Christ and let us turn to the Holy Spirit calling Him to created world. It is only Christ who is the only celebrant because He is the High Priest of all creation who sending make the bread and the wine into the Body and Blood of the Holy Spirit can break through into time, open it up so Christ in an act Divine which we can only mediate by faith that eternity can flow, indeed, make eruption into it and and in obedience to Christ s own command. Amen. within this eschatological situation in which eternity fills time make possible the impossible, make bread into the Body of Christ crucified and risen, the wine into the Blood of Christ crucified and risen.

4 Ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση στὴν Ἀνάληψη Ἡ περίοδος τοῦ Πάσχα ἔφτασε στὸ τέλος της. Ἡ ἡμερα τῆς ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα εἶναι ἡ μέρα ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τελευταία φορὰ τὶς πανηγυρικὲς Ἀναστάσιμες ψαλμωδίες. Τὸ Πάσχα ὅμως, τὸ θαῦμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ θὰ παραμείνει μαζί μας. Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς χαροποίησαν τὴ βραδιά τοῦ Πάσχα, ἡ ἔκσταση γιὰ τὸ ἀδειανὸ μνημεῖο, γιὰ τὴ σωματικὴ ἔγερση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ἐμφάνισή Του στοὺς μαθητὲς - καὶ σ' ἐμᾶς - μέσα στὴ δόξα, τὴ νίκη καὶ τὸ θρίαμβο παραμένουν μαζί μας παρὰ τὸ ὅτι τώρα ὁ Κύριος ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανούς. ( Ἰω , 15). Ὁ Παράκλητος εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς βεβαιώσει ἐμπειρικὰ ὅτι ὁ Ἀναστὰς καὶ Ἀναληφθεὶς Χριστὸς εἶναι πράγματι ὁ Κύριός μας καὶ ὁ Θεός μας ὅτι εἶναι πράγματι ἐνθρονισμένος στὰ δεξιὰ τοῦ Πατέρα, ταυτόχρονα ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴ δική Του θαυμαστὴ ὑπόσχεση καὶ μαζί μας μέχρι τὰ τέλη τῶν αἰώνων. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατευθύνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου φέρνοντας τὴ σωτηρία, τὴ μεταμόρφωση, ὁδηγώντας μας στὸν τελικὸ θρίαμβο, μερικοὶ διαισθάνονται τὴν παρουσία Του καὶ ἄλλοι δὲν Τὸν βλέπουν καὶ δὲν Τὸν γνωρίζουν. Καὶ ἡ νίκη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δική μας σωτηρία. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ ὅλη του τὴ δόξα. Ἡ Ἀνάληψη εἶναι μιὰ μυστηριώδης γιορτή: εἶναι μιὰ γιορτὴ στὴν ὁποία γιορτάζουμε ἕνα χωρισμό. Τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸ Σταυρικό Του θάνατο ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς μαθητές Του ὅτι θὰ τοὺς συνέφερε ἂν Ἐκεῖνος ἔφευγε, διότι τότε θὰ τοὺς ἔστελλε τὸν Παράκλητο, τὸ Πνεῦμα τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στὴν ἀλήθεια (Ἰω ). Ἡ χαρὰ τοῦ χωρισμοῦ: χαρὰ γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει τώρα στὸν Πατέρα γιὰ νὰ καθίσει στὰ δεξιὰ τῆς θεϊκῆς δόξας χαρὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας διότι ἔχοντας ὁ Χριστὸς ἀναστηθεῖ σωματικά, σωματικὰ καὶ θὰ ἀναληφθεῖ καί, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἂν θέλουμε νὰ γνωρίσουμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ δόξα ποὺ ἔχει σπαρεῖ μέσα του θὰ πρέπει νὰ κοιτάξουμε ψηλὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ κι ἐκεῖ θὰ δοῦμε καθισμένο στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα τὸν Ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἐνσαρκωμένο Γιὸ τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου τὸ ἀνθρώπινο γένος ἔχει εἰσέλθει στὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς εἶναι καὶ Θεός μας. Νὰ ὅμως ποὺ ἐνῶ χαιρόμαστε γιὰ τὸ τρόπαιο τοῦ Κυρίου, γιὰ τὸ δοξασμὸ τοῦ ἀνθρώπου, παραμένουμε ταυτόχρονα σὰν ὀρφανοὶ πάνω στὴ γῆ ὅπως καὶ οἱ πρῶτοι μαθητές, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μαθητὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων. Ὅσο καιρὸ εἴχαμε ἀνάμεσά μας τὸ Χριστό, ὅπως τὸ λέει καὶ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ἦταν Ἐκεῖνος τὸ Φῶς μας. Τώρα βρίσκουμε τοὺς ἑαυτούς μας στὸ ἡμίφως ἤ τὸ σκοτάδι τῶν προσωπικῶν μας ζωῶν στὸ ζόφο τοῦ ἐπίγειου ἀνθρώπινου πεπρωμένου. Γιὰ νὰ ἔλθει ὅμως σ' ἐμᾶς τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ σὰν ὁ Παράκλητος, πρέπει ἐμεῖς νὰ νιώθουμε θλιμμένοι καὶ ὀρφανεμένοι μὲ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἐπειδὴ δὲ νιώθουμε μὲ ἀρκετὴ ἔνταση τὴ μοναξιά μας χωρὶς τὸ Χριστό, ποὺ ἡ ἀντίληψη τῆς θαυμαστῆς παρουσίας τοῦ Πνεύματος εἶναι τόσο σπάνια, τόσο ἀσθενική, τόσο ξέβαθη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλιπ ). Ἔτσι θὰ 'πρεπε νὰ νιώθαμε καὶ ἐμεῖς, καὶ νὰ χαιρόμαστε ποὺ μιὰ μέρα θὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ καὶ θὰ εἰσέλθουμε στὴν αἰωνιότητα. Ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ ἀγαπημένος μας Σωτήρας Χριστὸς μέσα στὴ δόξα Του. Τότε πραγματικὰ ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ ἦταν γιὰ μᾶς Παράκληση, ἀγαλλίαση, ἐλπίδα, ἕνα τρόπαιο ἤδη ἀπὸ τώρα μέσα στὴν αἰωνιότητα ἡ ὁποία μᾶς ἔρχεται ἀήττη Ὁ Χριστὸς ὅμως ὑποσχέθηκε ὅτι δὲ θὰ μᾶς ἄφηνε ὀρφανούς, ὅτι θὰ μᾶς ἔστελνε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸν Παράκλητο, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει τὴν πᾶσα ἀλήθεια παίρνοντάς την ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ τὸ Λόγο καὶ τὴν Πράξη

5 From our Parish Council President, George Christopulos Xpistos Anesti to all parishioners. As our Easter season closes I would like to thank all our parishioners for their attentive participation in all our Easter services and activities surrounding the resurrection of our savior. Special thanks to our priest Fr. Nikolaos and the assistance by Fr. Anastios who performed the numerous services in a very inclusive dual language manor to allow all our parishioners to gather and pray in a comfortable and inviting manor. Additional thanks goes to our choir, chanters and altar boys who add so much to the richness of our services. As we turn to the summer hours for our church services, I remind all parishioners that beginning June the 2 nd, Orthos will start at 8:00am with Divine Liturgy to follow at 9:00am. Our church is proud to announce that Atty. Lewis and Niki Demetroulakos are the 2013 Holy Trinity Church recipients of the Metropolis of Boston Ministry Award on June 9 th. The summer season will be a busy one for our community. I encourage all our parishioners to step up their involvement with the major fundraising activities of our Parish. As requested by our community we have formed a Church Picnic Committee chaired by Mrs. Voula Ioanidis. Voula will need assistance from many parishioners. Please contact her to volunteer. Also, our annual participation in the Lowell Folk Festival. The committee chaired by our Vice President Joan Metropolis is always looking for new volunteers. The Folk Festival fundraiser, year after year generates much needed funding for our church activities. Please be generous with your time and attendance this year. Another major fundraising event for our Hellenic American Academy is the upcoming first annual dinner and auction. Tickets are an affordable $50 and can be purchased by contacting the Academy office at And on June 24 th the Hellenic American Academy Endowment Trust is holding its 11 th annual Golf Tournament at the Indian Ridge CC. Another major development to enhance the Holy Trinity communication with all it s parishioners and to upgrade and update our church records in a digital format is the purchase of Church Windows Software for our office. You will see a short form to submit your updated current information in this issue of the Communicator. Please take a few minutes to provide the requested information which will allow us to update our records, give us the ability to provide you end of the year tax information of your records and better organize our parishioner database. In closing let me wish you a wonderful summer season and I look forward to seeing you at church.

6 SERVICES FOR JUNE AND JULY 2013 SUMMER HOURS BEGIN ON SUNDAY JUNE 2, 2013 Orthos 8:00 am, Divine Liturgy 9:00 am JUNE 2013 June, 13, Thursday Holy Ascension of our Lord June 22, Saturday Saturday of Souls June 23, Sunday Holy Pentecost June 23, Sunday 7:00pm Vesper Service June 24, Monday Day of the Holy Spirit (Feast Day of Our Church) June 29, Saturday Holy Apostles Peter & Paul July 2013 July 20, Saturday July 26, Friday Elias the Prophet Saint Paraskevi ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΙΟΥΝΙΟΣ Πέμπτη, Ιουνίου 13 Η Ανάληψις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Σάββατο, Ιουνίου 22 Ψυχοσάββατο Κυριακή, Ιουνίου 23 Η Πεντηκοστή και 7.00 η ώρα Εσπερινός. Δευτέρα, Ιουνίου24 Ημέρα του Αγίου Πνεύματος και η Εορτή της εκκλησίας μας. Σάββατο, Ιουνίου 29 Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ΙΟΥΛΙΟΣ Σάββατο, Ιουλίου 20 Του Προφήτου Ηλία. Παρασκευή, Ιουλίου 26 Της Αγίας Παρασκευής. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ. Ορθρος 9.00 π.μ. Θεία Λειτουργία π.μ. ΘΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ. Ορθρος 8.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ. ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ αρχίζουν την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013.

7 SACRAMENTS BAPTISMS March 23, 2013 Skyla Sophia Noonan Daughter of Samantha Noonan Godparent: Zachary Noonan IN MEMORIAM March 28, 2013 Emmanuel Kakis March 30, 2013 Eileen Macheras April 11, 2013 Stama Ravanis April 17, 2013 Peter Gletzakos April 23, 2013 Nikolaos Hamourgas May 21, 2013 Marie Kozulak CHRISMATION May 12, 2013 Mary Hallissey Godparent: Yvonne Broufas WEDDINGS May 19, 2013 Georgio Broufas and Mary Hallissey Koumbara: Kosta Andromidas

8 Sunday school News! On Saturday April 27, the Sunday school held it s annual Pancake and craft breakfast. The turnout wasn t as great as we were expecting, never the less the saying more for me was fine with everybody, and the kids had triple helpings. The kids made pins, and dyed colored eggs - they had a great time. I want to thank Margaret Petropoulakos for her continued donation of the pancakes in memory of her dear husband Peter. I also want to thank the best pancake makers in the world - Mark and Evie Ivos - with help from Uncle George Ivos. Everything was wonderful! On Good Friday the church had two services, I want to thank all the beautiful Myrofores who helped Father Nick at both services, you were all so beautiful. On May 18, 2013, Jenn Hardy, our first grade Sunday school teacher organized a fun day at Max s Country Golf. The Sunday school had a great turn out and the kids had a great time playing mini golf and riding the bumper water boats. It was quite a sight to see parents and their children getting off the boats soaking wet. Thanks Jenn. The last day of Sunday school will be June 2, The Sunday school staff wishes everyone a safe and happy summer vacation. We hope that the enrollment increases this fall as we continue to teach your wonderful children about their Orthodox faith. We will also continue to have Fun events planned throughout the year. Thank you and God Bless Joan Metropolis

9 Sunday School Gallery of Fun Dying Easter Eggs Myrofores! Thanks for helping with the chairs MOTHER S DAY FLOWERS

10 Max s Golf Family Day

11 Greek Independence Day Greek Independence Day was celebrated here at the Hellenic American Academy. Students participated in the Liturgy, parade, City Hall festivities, and program this past March. Special recognition goes to Mrs. Maria Booras and Ms. Voula Tsiantikos, our Greek teachers, for their organization and dedication to this important day in Greek heritage. Pictured here is first grader Perry Mourtzinos. The Academic Fair Display took place on Thursday, May 9 in our Hellenic Cultural Center. Certificates were awarded to all students. The subjects that were on display included Greek, ELA, Math, Science, and Social Studies. Pictured here is second grader Ivana Danos with her presentation on the country Mexico.

12 More of our students recently received medals for their participation in the Instructional Basketball league. It was our first year participating in this exciting league! The games took place on Friday evenings from the months of January thru March. Pictured here from left to right: (Back row: Abigail Machado, Sophia Gikas, Thano Danas, Alexios Tsiomplikas, Michael Arakelian, Arthur Quattrochi, David Arakelian, George Gikas, Demetra Danas, Nicholas Gikas.) (Front row: Elias Theofilopoulos, Perry Mourtzinos, Emmett Orfanedes, Konstantinos Tsiomplikas, Alexander Arakelian, Alexander Gendron.) FATHER/DAUGHTER DANCE The Father Daughter Dance is an annual highlight here at the Hellenic American Academy. This year again saw proud fathers and their daughters dance the night away. Special thanks to Stacy Theofilopoulos and the PTA for organizing this wonderful event! Pictured here left to right are fifth graders Athena Durkin, Efthalia Pelekoudas and Nasia Theofilopoulos.

13 State House Visit Students in grades 5-8 visited Boston City Hall on Friday, April 5 th. The visit included a tour of the State House along with a memorable presentation of speeches and songs focusing on Greek Independence. ZITO E ELLAS! Our students recently received medals for their participation in the winter Ski Club. The club met on Wednesdays at Nashoba Valley in Westford, MA. Pictured here from left to right: (Back row: Andreas Kotsironis, Athena Durkin, Nicholas Nacopoulos, Elizabeth Hall, Sophia Zambakis, Vasilios Panagiotopoulos, Christina Panagiotopoulos, Lily Faulkner, Aphroditi Tziotziouras.) (Front row: Angelo Theokas, Alexios Tsiomplikas, Andreas Tziotziouras, Konstantinos Tsiomplikas.)

14 Christos Anesti, The Holy Trinity Family thanks all who donated to the Flower and Religious Items Fund. The total received was $5,285. Note: If your name isn t listed here, it is due to the fact that several of you sent your checks in the church offering envelope to my address. If checks were not made out to Flower Fund, I forwarded your check to the church. Thank You, Helen Themeles

15 Epitaphio Donations Mary and Peri Mourtzinos Penny and Chris Vurgaropoulos Mary Valcanas Harriet Anagnastopoulos Donna Vergados Elias Papadopoulos Stella Theokas Persiphoni Garas Elizabeth Economopoulos Kathy Economopoulos George Theokas Eve Soroken Bessie Bolianitis Helen Themeles Christine and Betty Themeles Paul and Lillian Panagopoulos Mary Zoghopoulos Gladys and Nick Economou Penny Rigopoulos Vasilios Giavis Angela Papandreou Arthur Contos Effkie Contos Nicholas Karas Catherine Kyriakos Athena Hayes Pauline Miamis Dorianne Doulames Bessie Kourkoulakos Rita Martakos Ruth Kosiavelon Fotene Vlahakis Lillian Pelekasis Mary Kotsios Thelma Themeles Eve and Fotis Relias Niki Zaharias Steve Papanotas Timothy Boutoures Kathy Chareas Mary Miserlis Donna And George Christopulos Cleanthe Thomas Tina Guarracino Frances Kane for Skrekas family Jennie Brunelas Olga Liakos Linda and Lawrence Rocha Christopher and Paul Genikos Kozombolis Family Thomas and Mary Themeles Aglaia Ploubides Charles and Vasiliki Hondras Mr. and Mrs. Dimitrios Mattheos Atty. Efthemios Bentas Dimitrios, Bette, Markos and George Zygouris John A. Kosartes Bruce Costos George and Nina Paul Demetroula and Bill Theokas Clara Vlahos and brother James Stella Maniatakos Villy Lerofonis Penelope Nichols Lynne Manisscalco Alice Koumpouras Frances Cassidy Niki Kanavas Athena Stamatakakos Hermine Limberopoulos Mr. Mrs.Vasilios Vergados Margaret Petropoulakos Stephen Lambroukos Niki Ladakos George Gianis Melanie Villaras Helen Palavras Chris Rizos John Lelos Alex and Penelope Lambroukos Helen Platanites Stephen and Lilly Ivos Nicholas Valcanas George Arseniou Niki Nikolopoulos Beatrice Belkakis Lewis Demetrolakos Georgia Neofotistos Vasiliki Spanos Peter Gickas Dr.and Mrs. M. Athanasoulas Amalia Stys Dorothea and Chris Zahos George Eliopoulos Louis and Sophia Tripodis Geraldine Themelis Xanthippe Samaras James Curtis Angelike Theokas George Contos Caneli Panas Melia Mahoney Margo Behrakis Georgia Vangos Helen Scarmeas Virginia Ray Kyriakoulis and Martha Mereves Nia and Dino Zografos Demetra Kaldis George Potamitis Family Olga Laganas Toula Laganas Theodora and Stathis Stathopoulos Stella Hantzes X.D. Michaels Peter Eliopoulos Chris and Iris Koumantzelis William and Vasiliki Poulios Effie Nikolopoulos James Georgacopoulis Bill and Christine Panagiotopoulos Elaine Demetroulakos Demetra Blanchette Maria Gakis George and Susan Pergakis Betty Blazonis Joan Michaels Loukia Panas Nicki Vurgaropoulos George and Joanne Zaharoolis Eileen Crowell Paula Gendron Louie Nikolakakis Panagiotis Bousios Gail Tsaffaras Androniki Angelopoulos Fotine Syrmopoulos Anthony and Theresa Gemmellaro Sophie and John Vasilakopoulos Anonymous Christine, Donna and William Zouzas Liza Koutroubas Melanie Shorrock Mr. and Mrs. Alexander Panas Helen Koules Stella and John Carolan Randy and Gayle Stevens Apollo and Bessie Cricones Patricia Karohl Anna Calavritinos Jennie Panagopoulos Robert and Bibi DeSerio Margaret Zoto Clementine Alexis Peter and Shirley Liakos Stavros Panagiotopoulos Dr. Gary Demetriou Stella Gavriel Charles Sarantos Alexandra Rivera Kleonike Bentas Olga and Randy Davis Mr. and Mrs. Arthur Anton Steve and Dolly Michalides and Family Charles Tsapatsaris Mary and Arthur Daiopulos Sophie Antonakos Joan Saxones Gormley

16 From the desk of the Philoptochos President Florence (Dolly) Michaelides Dear Parishioners, We ve had a busy spring.easter Vesper Service Coffee Hour, D Youville Manor Easter Liturgy and Reception, shut-in and nursing home visits, Epitaphio decorating, collection for Catie s Closet, Foxwoods Trip, Mother s Day hibachi fun!. Thank you for supporting all of these events! Thank you, also, for your generous donations to the Flower Fund. None of these could have happened without you! Recently members from all five local Orthodox churches filled our Church Hall during a Fellowship Meal. You could hear a pin drop as guest speaker Dorcas Grigg-Saito, CEO of Lowell Community Health Center, spoke to the group about the programs she oversees. Another highlight of the evening was the recognition from the Council of Churches of Father Anastasios Coulouras retirement Presbitera Helen, too! We wish them many blessings. Have you seen the beautiful new drapes in the Cultural Center? How about the planters of petunias in front of the church? These are part of our latest projects for our church community. Next, we hope to work with the landscaper to plan flower additions for the gardens in front of the church entry. We have extended our support beyond our community to the St. Methodios Faith and Heritage Center in Contoocook, NH, also. Our donation of ten picnic tables was warmly received. Your support has allowed the Philoptochos to oversee these purchases. Along with a $2,000 donation from the Spaghetti Dinner to the Restoration Fund, we are pleased to say our spring contribution for these items alone was over $10,000! It can not be said often enough that because of YOU we are able, in addition, to support national and local charities, supply and / or oversee Sunday coffee hours, support the March 25 th celebration, contribute to the Hellenic Academy Golf Tournament and Silent Auction, and offer scholarships to high school seniors and Contoocook campers, too! We appreciate all of your help and look forward to your continued support. Wishing you and your family a happy and safe summer! Dear Father Nick, Philoptochos Members, Parish Council, and Parishioners, Thank you so much for all the support you have given to me over the last four years while I have been President of the Holy Trinity Philoptochos. It has been a true blessing to meet and work with so many wonderful people in our community. You have helped in so many ways baking, decorating, cleaning, setting up, breaking down and/or attending events. It has not gone unnoticed by me. You made me believe that together we can accomplish anything! And have fun, too! It has been my great pleasure to have served in this capacity. Wishing you and your families continued blessings. With affection, Florence (Dolly) Michaelides

17 Philoptochos Fellowship Meal Father Coulouras Retirement Speaker Dorcas Grigg-Saito

18 Happy Birthday to Father Nikolaos who shares his birthday with George Christopoulos and Nick Potamitis

19 CONGRATULATIONS GRADUATES Christopher Rizos is graduating from The Derryfield School in Manchester, NH in June. While at the Derryfield, Christopher was a three-year player and two-year co-captain of the Boy s Varsity Basketball team that went to two state championship games. He also started every game for three years on the Varsity Baseball team. Aside from his main athletic interests, Christopher also participated on the Varsity Cross Country team. Academically, Christopher has been an honors student at both Bishop Guertin and The Derryfield School. Having an early second language background from the Hellenic American Academy, he was able to excel in the Chinese language program in high school, even having a main role as narrator for a Chinese school play. Not only is Christopher inspired by academics and athletics, community service is also a passion of his. He has served on Habitat for Humanity, and has been a youth basketball referee and little league baseball umpire in their respective seasons. Christopher is sincerely devoted to the Breakthrough Manchester program outside of school. At Breakthrough, he is a two-year volunteer teacher for underprivileged eighth grade students in the city of Manchester. Balancing a rigorous course load with volunteer community service and a true dedication to athletics are skills Christopher will carry on with him to Trinity College (CT) in the fall of On May 3, 2013, Maria Elena Christopulos graduated from Northeastern University D'Amore - McKim School of Business with a Bachelor of Science degree in Business Administration. She completed her academic career a year early at an accelerated 4 year pace; with a concentration in Finance and a Minor in Spanish. Maria earned Deans List honors and was an active member of the Finance and Investment Club. She maintained part-time employment throughout her four years at Northeastern as an office assistant in the College of Professional Studies. Maria was chosen for 2 coveted co-op positions during her Junior and Senior years; MFS Investment Management as a Corporate Finance Analyst and Wellington Management Company,LLP as a Bond Forward Trade Specialist. As an active member of the Boston Community, Maria volunteered for "ABCD Parker Fenway" as a Translator for Spanish speaking clients and later on at "Oiste" she translated documents and used her Spanish speaking skills to interact with the Latino Community. Maria is a 2003 graduate of the Hellenic American Academy and 2009 graduate of Andover High School. She was a former member of the Holy Trinity GOYA and Junior Choir and is fluent in both Greek and Spanish and enjoys running for pleasure and charity events. She is currently seeking employment within the Investment Management Community. Helen Duros is a senior this year at Nashoba Regional High School in Bolton, MA. Helen and her family have been with Holy Trinity parish since Father Nick has arrived... they shared time together at Father Nick's former assigned church St. George, in Lynn. Helen will be attending the University of Massachusetts Amherst this coming Fall and will major in Dance. Blessings to all the graduates & happy summer! Christa Metropolis, daughter of Chuck and Joan Metropolis, granddaughter of Athena Hayes and goddaughter of Betty Themeles, graduated from Boston University on May 19, Christa received her B.S. in Communication with a concentration in Public Relations from the College of Communication. During her four years at Boston University, Christa was an Admissions Ambassador, V.P. of Student Government and a member of the Boston University Hellenic Association. She is also a feature writer for a Boston music blog. We wish her much success with her future endeavors.

20 HELLENIC AMERICAN ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION NEWS The Alumni Association recently sponsored breakfast for the staff of the Hellenic American Academy during Teacher s Appreciation Week. The Alumni Association recognizes the dedication and hard work the teachers and entire staff do for the students of the Academy. We THANK YOU and wish you continued success. Congratulations to Leah Green of Lowell, Ma. who won this year s raffle of a $ gift card to Wentworth by the Sea in Portsmouth, New Hampshire. The HAA Alumni Association will be participating in the Silent Auction Night, on Saturday, June 8, 2013 at the Four Oaks Country Club in Dracut, Ma. We are donating as a raffle prize, one month of tuition at the Hellenic American Academy for one student. The student must be enrolled in grade K - 6 to be eligible. We will announce the recipients of the two $1, scholarships in church on June 9 th, and the names will be posted in the next edition of the Communicator. As always, we will continue to make contributions to help make the Hellenic American Academy prosper. Mary Themeles, President Dear Parishioners thank you for supporting the two wonderful fish dinners we had in March and April. Both were very successful. A special thank you to, Randy Davis and his crew, who bake the best fish dinners! We hope to do it again next year. Parish Council HAPPY FATHER S DAY Fathers have a special role in each young child s life To mold and shape them to become a follower of Christ To show them the Father s heart and help them understand How God s love can be their guide As they take him by the hand. Copyright by MS Lowndes

21 THANK YOU FOR THESE 2013 EASTER OFFERINGS CHRIS & PENNY VURGAROPULOS THEOFISTA AND ALEXANDER PERGAKIS PETER LIAKOS JAMES & ANITA VELANTZAS GEORGE TSAPATSARIS BEATRICE BELKAKIS JENNIE BRUNELAS ARTHUR AND MARY DAIOPU- LOS NICHOLAS & VIRGINIA KARAS CHRIS & IRIS KOUMANTZELIS TOULA LAGANAS SOPHIE ANTONAKOS MR. & MRS. WILLIAM THEOKAS X. D. MICHAELS OLGA LIAKOS CHRIS & DOROTHEA ZAHOS MARY ZOGHOPOULOS MARY MISERLIS CHRIS KONDOS DONNA ZOUZAS APOSTLOS PSARRIS AMALIA STYS WILLIAM AND BESS POULIOS ANONYMOUS GLADYS & NICHOLAS ECONOMOU CHRISTOS AND DESPINA TASIOPOULOS THEODORA & STATHIS STATHOPOULOS HELEN PALAVRAS VASILIOS SPANOS PAULINE & JAMES MIAMIS JOHN LELOS GEORGE & SUSAN PERGAKIS JOAN SAXONES GORMLEY RUTH KOSIAVELON JOHN & CATHERINE SALIS GEORGE & DONNA CHRISTOPULOS BESSIE KOURKOULAKOS PATRICIA KAROHL JOHN & MARIA GAKIS EVE SOROKEN ROBERT & BIBI DI SERIO ALEXIA NACOPOULOS & JAMES VON DER LINDEN MR. & MRS. CHRISTOS DABEKIS PAUL BEBAS CHARLES TSAPATSARIS MARY VALCANAS BESSIE BOLIANITES MAUREEN VILLARAS CLEANTHE THOMAS ARTHUR CONTOS STEVEN &HELEN KOULES GERALDINE THEMELIS EFFIE CONTOS EVAN TASIOPOULOS TIMOTHY BOUTOURES DEMETRIOS & PANAGIOTA MIRAS THELMA NACOPOULOS LILLIAN PELEKASIS HARRIET ANAGNOSTOPOULOS FOTENE VLAAHAKIS LAMBROS ARSENIOU GEORGE THEOKAS FR. NIKOLAOS & PRESBYTERA LINDA PELEKOUDAS MR. & MRS. ANDREW CORAVOS GAIL TSAFFARAS LAWRENCE & LYNDA ROCHA NICHOLAS KEFALEAS JOHN KOSARTES PAUL & JENNIFER HARDY DEMETRA BLANCHETTE CHRISTOS LIMPERIS DEBORAH DETORA GEORGIA NEOFOTISTOS CHARLES SARANTOS DOLLY & STEVE MICHAELIDES VASSILIOS GIAVIS STELLA GAVRIEL LISA KOUTROUBAS BETTY BLAZONIS GARY DEMETRIOU POTA XIFARAS ATTY. LEWIS & NIKI DEMETROULAKOS DEMETRIOS & NIKI KANAVAS NIA & DINO ZOGRAFOS CHRIS YIANOPOULOS JOAN MICHAELS EFFIE NIKOLOPOULOS GEORGE & JENNY PANAGOPOULOS ANGELA PAPANDREAU WILLIAM SHORTSIANITIS THIA PLOUBIDES DEMETRA KALDIS FOTIS RELIAS PANAGIOTIS & ATHANASIA BOUSIOS DR. & MRS. MICHAEL ATHANASOULAS OLGA LAGANAS HELEN THEMELES ALEXANDRIA RIVERA NICHOLAS BASINAS CHRISTOS & NANCY PAPACHRISTOS HELEN TZANETEAS GEORGE & THEDA TRIANTAFEL

22 Saturday, July 27, 2013 Sunday, July 28, :00 am 6:00 pm Holy Trinity Booth located at J.F.K. CENTER CITY HALL WE NEED YOU!!! HOW CAN YOU HELP???? Volunteer 2 or 3 hours both on either day Help prepare food at the Cultural Center Setup or Cleanup Donate $$$$$$ to help defray the cost of food. Donations may be sent to Holy Trinity Church Students by donating community service hours Chairperson, Joan Metropolis or call Church office #

23 HELLENIC AMERICAN ACADEMY ENDOWMENT TRUST PO BOX 1252 Lowell MA Those who register prior to May 31st will be entered in a drawing for a pair of sports tickets. The lucky registrant will be drawn at the luncheon. For more information, please contact Bill or Donna Christopulos or visit our web site: HOLE-IN-ONE Sponsored by: HERB CHAMBERS Our supporters will enjoy a fun filled day of golf, while raising funds to support the educational programs at the Academy. The HAA Endowment Trust has raised over 1 million dollars and has given back over $490,000 to the Academy.

24

25 ALEXANDER S PHARMACY 505 Nashua road Dracut ma Εύχομαι σε όλους σας καλή υγεία. Great health to all who read this George Kontos - B.S., R. Ph.

26 SPACE AVAILABLE FOR your Ad! SPACE AVAILABLE FOR your Ad!

27 SPACE AVAILABLE FOR your Ad! We Offer Over 20 Years Experience Of Reliable Advice And Representation In Legal Matters ATTORNEY Lewis G. Demetroulakos WE WILL GLADY REPRESENT YOU IN CASES REGARDING: Small Claims Court Personal Injury Law Estate Planning & Probate Administration Criminal Law Juvenile & Adult Landlord/Tenant

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Life Giving Font Church Annual Panegyre

Life Giving Font Church Annual Panegyre 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter April 2007 Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. All the families of the college are strongly encouraged to

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

T H E C O M M U N I C A T O R

T H E C O M M U N I C A T O R Bi-monthly newletter of Hellenic Orthodox Church Holy Trinity 62 Lewis Street Lowell, MA 01854 Church Office: 978-458-8092 Fax: 978-970-0935 HAA School: 978-453-5422 Emergency phone: 781-632-3844 website:

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ANNUNCIATION ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ OCTOBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI)

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Pascha 2015 St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Orders are being taken now. Pick up your bread from 4:00-5:00 pm on Thursday,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C.

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C. Greek School Dear Parents, We hope you are having a wonderful and memorable summer. The Greek School year is quickly approaching. The Parish Council, Father Jason and the Greek School staff wish to thank

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447 St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK S4S 2B2 Phone: 586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.ca Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής «Το ψηφιδωτό της ζωής» Διαθεματική προσέγγιση (Αγωγή Υγείας & Εικαστική Αγωγή) «Τhe mosaic of life» An interdisciplinary approach (Health EducaWon & Art EducaWon) ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

An Evening in Greece Committee Needs Your Help

An Evening in Greece Committee Needs Your Help 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA INC FIRST LEVEL 262 FRANKLIN STREET, ADELAIDE ΤΕΥΧΟΣ 33ο Νοέμβριος 2012 ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter May 2007 Greek Orthodox Carnival The annual Orthodox Carnival began today! This year it is hosted by Saints Anargyri Greek Orthodox College in Melbourne. We wish our

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη TEACHERS' BOOK Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη Συγγραφική ομάδα Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Παρεκκλήσι Αρχαγγέλου Μιχαήλ Archangel Michael

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild Holy Trinity will host the annual Clergy Family Dinner for His Eminence, Metropolitan Evangelos and our Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm The Altar Guild John Lazare:

Διαβάστε περισσότερα

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity GREECE Dissemination of the 4th Project meeting in Tolox, Spain from 5 th - 10 th May 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Greek-Greek

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Greek-Greek Best Wishes : Marriage Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. a Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας.

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

T H E C O M M U N I C A T O R JUNE ~ JULY 2015

T H E C O M M U N I C A T O R JUNE ~ JULY 2015 T H E C O M M U N I C A T O R JUNE ~ JULY 2015 Volume 28 Co-editors: George and Susan Pergakis Bi-monthly newsletter of Hellenic Orthodox Church Holy Trinity 62 Lewis Street Lowell, MA 01854 Church Office:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα