T H E C O M M U N I C A T O R

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T H E C O M M U N I C A T O R"

Transcript

1 Bi-monthly newsletter of Hellenic Orthodox Church Holy Trinity 62 Lewis Street Lowell, MA Church Office: Fax: HAA School: Emergency phone: website: T H E C O M M U N I C A T O R JUNE JULY 2013 Volume 16 Rev. Father Nikolaos D. Pelekoudas Presbyter Co-editors: George and Susan Pergakis CHURCH OFFICE HOURS Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 8:00-1:00 Secretary: Geraldine Themelis SERVICES SUMMER HOURS Orthros 8:00 am Divine Liturgy 9:00 am PARISH COUNCIL OFFICERS President George Christopulos Vice President Joan Metropolis Secretary Nicholas Theokas Acting Treasurer George Pergakis SUNDAY SCHOOL DIRECTOR Joan Metropolis PRESIDENT OF THE PHILOPTOCHOS Florence (Dolly) Michaelides CHOIR DIRECTOR Eileen Crowell CHANTER George Fotopoulos

2 A message from Rev. Father Nikolaos On the Holy Spirit The Church of God is not an institution, it is a miracle and it is a mystery. It is a miracle because how could we expect that closeness of God which is revealed to us in the Church. And it is also a mystery in the original sense of the world, something which cannot be either explained or conveyed in words; something that can be known only through a spellbound communion with God. The English word God comes from a Germanic root that means him, before whom one prostrates in adoration. This is where our knowledge of God begins the sense of the divine presence that forces us down to our knees, spellbound, silent, not with an empty silence that is ours at times but with a silence which is nothing but intent worshipful listening, listening to the presence, listening to that presence which is at the core of the silence. And he who speaks to us within this silence is the Holy Spirit, who unveils before our minds and hearts what the words spoken by God, revealed to us in the Gospel truly convey. It is only under the guidance of the Holy Spirit that we can both believe and understand what Christ spoke because words in themselves are always equivocal, they may be clear or obscure; they may be made to mean what they never meant. And this is the role of the Holy Spirit - to make us understand God s word as it was born in the divine silence and unfolded before us in words which we could understand. But these words are not a prison, they are an open door as Christ is the door leading to the Father and leading to eternal life. It is the Holy Spirit who according to the promise of our Lord unveils for us the meaning of the Scriptures, it is not scholarship; it is worship and a worship that allows us to commune with the mind of God and the heart of God. It is the Spirit of truth, Him whom the Scripture calls the Paraclete, a complex word as so many of the words of ancient languages. It means the Comforter, Him who gives consolation. It means Comforter in the sense that He gives us strength; it means also Him, who brings joy. And these three meanings are important but He can be to us the Comforter in these various ways only if we are in need of His comfort. What kind of consolation do we need? Most of us feel perfectly comfortable in our lives and indeed in our worship and our spiritual life, and who of us is in a position to say with all the intensity and depth with which St. Paul spoke these words, For me life is Christ, death would be a gain because as long as I live in the body, I am separated from Christ? Can we honestly say that for us life is Christ, that all that He stands for is life-giving, all that is contrary to Him, to us is death? Can we say that we have died with Christ to everything which is alien to God? Can we say that we are alive only when the things of God come our way - prayer, deep meditation, the kind of understanding which the Spirit of God reveals to us? And so we must ask ourselves very sternly a first question: is Christ my life or not? Would it be enough for me to feel that life is fulfilled, complete to be at one with Christ in all things or do I feel that there are so many things which I love and which I am not prepared to let go off even to be with Christ? And again, Christ is in the midst of us invisibly, mysteriously. Yes, but He is not with us in the way in which He was with the Apostles. We cannot say with St. John that we speak of what we have seen, what we have heard, what our hands have touched. We know Christ in the spirit, no longer in the flesh, and yet Christ rose in the flesh, Christ ascended and is seated at the right hand of the Father in His body glorified. Paul longed to be with Him in this companionship full of veneration, of reverence, of love. He wanted to be at one with Him without anything separating from Him. Who shall make me free of this body of corruption? - of this body against which my thoughts and my prayers and my best inclinations, and my most passionate impulses for good break down? Can we say that? Is death what we expect longingly because it will unite us to Christ? Or are we still pagan at heart and do we wish to flee from death? And instead of saying, Lord, Jesus, come and come soon! aren t we prepared to say, Tarry, o Lord, tar-

3 ry, give me time, in the way in which Augustine prayed to And all our functions depend only on the Holy Spirit. the Lord after his conversion, me time, in the way in Strength: St. Paul hoped for strength, he prayed for it and which Augustine prayed to the Lord after his conversion, the Lord answered him, My grace suffices unto thee, my Lord, give me chastity but not just now. Isn t it that our strength is made manifest in weakness. And Paul rejoices condition - not concerning chastity alone but everything in in his weakness, so, he says, that all should be the power life: not just now, o Lord, the time will come when all my of God. Not the weakness of our slackness, of our laziness, of our timidity, of our cowardice, of our forgetfulness, energies will be spent, when age will have come and made life much less attractive or unpalatable - then take me. No, no, not that weakness but the frailty recognized, which is this is not it. And so when we think of the Holy Spirit as our given to God, the surrender of ourselves. Comforter, as one who consoles us from the absence of Christ by making us to commune with the essence of If I may use an image, it is that of the sail of a sailing ship. things, where do we stand? Is He our Comforter while we Of all the parts of the ship the sail is the frailest, the weakest and yet filled with the wind, and the word wind in an- need no comfort? cient languages is the same as spirit ruah, pnevma it And again, in our ministry how often do we feel that we are can carry the heavy structure of the ship to its haven. This totally, ultimately helpless, that what we are called to do is is the kind of weakness, of frailty which we have got to offer to God, such frailty that He can use it freely, without simply beyond human possibilities? In the beginning of the Eucharistic celebration in the Orthodox Church, when the resistance, and then our strength will be stronger than anything which the created world can possess. The martyrs priest is vested, when he has prepared the Holy Gifts, when he is about to give the first liturgical exclamation, were frail, as frail as we were, but they abandoned themselves to God and they lived and died in the power of the when in his naivety he may think, Now I will perform miracles on earth, the deacon turns to him and says, And Spirit. We need that strength. now, father, it is for God to act. All you could do, you have done, you have prayed and prepared yourself, made yourself open to God, you have vested yourself and become an And then the Paraclete is the one that gives joy, the joy of entering already now into eternity, the joy of being joined to image but only an image, not the thing. You have prepared the bread and the wine and now what is expected of Christ in the communion of the one body, the joy of giving our lives for Him and if necessary our death, a joy which you is something which you cannot do, you cannot by any the world cannot give but which the world cannot take power including apostolic succession make this bread into away. And when we come to the celebration of the Holy the Body of Christ, this wine into the Blood of Christ, you Mysteries, let us remember that we stand where no-one have no power over God and you have no power over the can stand but the High Priest of all creation, the Lord Jesus Christ and let us turn to the Holy Spirit calling Him to created world. It is only Christ who is the only celebrant because He is the High Priest of all creation who sending make the bread and the wine into the Body and Blood of the Holy Spirit can break through into time, open it up so Christ in an act Divine which we can only mediate by faith that eternity can flow, indeed, make eruption into it and and in obedience to Christ s own command. Amen. within this eschatological situation in which eternity fills time make possible the impossible, make bread into the Body of Christ crucified and risen, the wine into the Blood of Christ crucified and risen.

4 Ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση στὴν Ἀνάληψη Ἡ περίοδος τοῦ Πάσχα ἔφτασε στὸ τέλος της. Ἡ ἡμερα τῆς ἀπόδοσης τοῦ Πάσχα εἶναι ἡ μέρα ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τελευταία φορὰ τὶς πανηγυρικὲς Ἀναστάσιμες ψαλμωδίες. Τὸ Πάσχα ὅμως, τὸ θαῦμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ θὰ παραμείνει μαζί μας. Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς χαροποίησαν τὴ βραδιά τοῦ Πάσχα, ἡ ἔκσταση γιὰ τὸ ἀδειανὸ μνημεῖο, γιὰ τὴ σωματικὴ ἔγερση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ἐμφάνισή Του στοὺς μαθητὲς - καὶ σ' ἐμᾶς - μέσα στὴ δόξα, τὴ νίκη καὶ τὸ θρίαμβο παραμένουν μαζί μας παρὰ τὸ ὅτι τώρα ὁ Κύριος ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανούς. ( Ἰω , 15). Ὁ Παράκλητος εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς βεβαιώσει ἐμπειρικὰ ὅτι ὁ Ἀναστὰς καὶ Ἀναληφθεὶς Χριστὸς εἶναι πράγματι ὁ Κύριός μας καὶ ὁ Θεός μας ὅτι εἶναι πράγματι ἐνθρονισμένος στὰ δεξιὰ τοῦ Πατέρα, ταυτόχρονα ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴ δική Του θαυμαστὴ ὑπόσχεση καὶ μαζί μας μέχρι τὰ τέλη τῶν αἰώνων. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατευθύνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου φέρνοντας τὴ σωτηρία, τὴ μεταμόρφωση, ὁδηγώντας μας στὸν τελικὸ θρίαμβο, μερικοὶ διαισθάνονται τὴν παρουσία Του καὶ ἄλλοι δὲν Τὸν βλέπουν καὶ δὲν Τὸν γνωρίζουν. Καὶ ἡ νίκη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δική μας σωτηρία. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ ὅλη του τὴ δόξα. Ἡ Ἀνάληψη εἶναι μιὰ μυστηριώδης γιορτή: εἶναι μιὰ γιορτὴ στὴν ὁποία γιορτάζουμε ἕνα χωρισμό. Τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸ Σταυρικό Του θάνατο ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς μαθητές Του ὅτι θὰ τοὺς συνέφερε ἂν Ἐκεῖνος ἔφευγε, διότι τότε θὰ τοὺς ἔστελλε τὸν Παράκλητο, τὸ Πνεῦμα τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στὴν ἀλήθεια (Ἰω ). Ἡ χαρὰ τοῦ χωρισμοῦ: χαρὰ γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει τώρα στὸν Πατέρα γιὰ νὰ καθίσει στὰ δεξιὰ τῆς θεϊκῆς δόξας χαρὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας διότι ἔχοντας ὁ Χριστὸς ἀναστηθεῖ σωματικά, σωματικὰ καὶ θὰ ἀναληφθεῖ καί, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἂν θέλουμε νὰ γνωρίσουμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ δόξα ποὺ ἔχει σπαρεῖ μέσα του θὰ πρέπει νὰ κοιτάξουμε ψηλὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ κι ἐκεῖ θὰ δοῦμε καθισμένο στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα τὸν Ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἐνσαρκωμένο Γιὸ τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου τὸ ἀνθρώπινο γένος ἔχει εἰσέλθει στὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς εἶναι καὶ Θεός μας. Νὰ ὅμως ποὺ ἐνῶ χαιρόμαστε γιὰ τὸ τρόπαιο τοῦ Κυρίου, γιὰ τὸ δοξασμὸ τοῦ ἀνθρώπου, παραμένουμε ταυτόχρονα σὰν ὀρφανοὶ πάνω στὴ γῆ ὅπως καὶ οἱ πρῶτοι μαθητές, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μαθητὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων. Ὅσο καιρὸ εἴχαμε ἀνάμεσά μας τὸ Χριστό, ὅπως τὸ λέει καὶ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ἦταν Ἐκεῖνος τὸ Φῶς μας. Τώρα βρίσκουμε τοὺς ἑαυτούς μας στὸ ἡμίφως ἤ τὸ σκοτάδι τῶν προσωπικῶν μας ζωῶν στὸ ζόφο τοῦ ἐπίγειου ἀνθρώπινου πεπρωμένου. Γιὰ νὰ ἔλθει ὅμως σ' ἐμᾶς τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ σὰν ὁ Παράκλητος, πρέπει ἐμεῖς νὰ νιώθουμε θλιμμένοι καὶ ὀρφανεμένοι μὲ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἐπειδὴ δὲ νιώθουμε μὲ ἀρκετὴ ἔνταση τὴ μοναξιά μας χωρὶς τὸ Χριστό, ποὺ ἡ ἀντίληψη τῆς θαυμαστῆς παρουσίας τοῦ Πνεύματος εἶναι τόσο σπάνια, τόσο ἀσθενική, τόσο ξέβαθη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος» (Φιλιπ ). Ἔτσι θὰ 'πρεπε νὰ νιώθαμε καὶ ἐμεῖς, καὶ νὰ χαιρόμαστε ποὺ μιὰ μέρα θὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ καὶ θὰ εἰσέλθουμε στὴν αἰωνιότητα. Ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ ἀγαπημένος μας Σωτήρας Χριστὸς μέσα στὴ δόξα Του. Τότε πραγματικὰ ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ ἦταν γιὰ μᾶς Παράκληση, ἀγαλλίαση, ἐλπίδα, ἕνα τρόπαιο ἤδη ἀπὸ τώρα μέσα στὴν αἰωνιότητα ἡ ὁποία μᾶς ἔρχεται ἀήττη Ὁ Χριστὸς ὅμως ὑποσχέθηκε ὅτι δὲ θὰ μᾶς ἄφηνε ὀρφανούς, ὅτι θὰ μᾶς ἔστελνε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸν Παράκλητο, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει τὴν πᾶσα ἀλήθεια παίρνοντάς την ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ τὸ Λόγο καὶ τὴν Πράξη

5 From our Parish Council President, George Christopulos Xpistos Anesti to all parishioners. As our Easter season closes I would like to thank all our parishioners for their attentive participation in all our Easter services and activities surrounding the resurrection of our savior. Special thanks to our priest Fr. Nikolaos and the assistance by Fr. Anastios who performed the numerous services in a very inclusive dual language manor to allow all our parishioners to gather and pray in a comfortable and inviting manor. Additional thanks goes to our choir, chanters and altar boys who add so much to the richness of our services. As we turn to the summer hours for our church services, I remind all parishioners that beginning June the 2 nd, Orthos will start at 8:00am with Divine Liturgy to follow at 9:00am. Our church is proud to announce that Atty. Lewis and Niki Demetroulakos are the 2013 Holy Trinity Church recipients of the Metropolis of Boston Ministry Award on June 9 th. The summer season will be a busy one for our community. I encourage all our parishioners to step up their involvement with the major fundraising activities of our Parish. As requested by our community we have formed a Church Picnic Committee chaired by Mrs. Voula Ioanidis. Voula will need assistance from many parishioners. Please contact her to volunteer. Also, our annual participation in the Lowell Folk Festival. The committee chaired by our Vice President Joan Metropolis is always looking for new volunteers. The Folk Festival fundraiser, year after year generates much needed funding for our church activities. Please be generous with your time and attendance this year. Another major fundraising event for our Hellenic American Academy is the upcoming first annual dinner and auction. Tickets are an affordable $50 and can be purchased by contacting the Academy office at And on June 24 th the Hellenic American Academy Endowment Trust is holding its 11 th annual Golf Tournament at the Indian Ridge CC. Another major development to enhance the Holy Trinity communication with all it s parishioners and to upgrade and update our church records in a digital format is the purchase of Church Windows Software for our office. You will see a short form to submit your updated current information in this issue of the Communicator. Please take a few minutes to provide the requested information which will allow us to update our records, give us the ability to provide you end of the year tax information of your records and better organize our parishioner database. In closing let me wish you a wonderful summer season and I look forward to seeing you at church.

6 SERVICES FOR JUNE AND JULY 2013 SUMMER HOURS BEGIN ON SUNDAY JUNE 2, 2013 Orthos 8:00 am, Divine Liturgy 9:00 am JUNE 2013 June, 13, Thursday Holy Ascension of our Lord June 22, Saturday Saturday of Souls June 23, Sunday Holy Pentecost June 23, Sunday 7:00pm Vesper Service June 24, Monday Day of the Holy Spirit (Feast Day of Our Church) June 29, Saturday Holy Apostles Peter & Paul July 2013 July 20, Saturday July 26, Friday Elias the Prophet Saint Paraskevi ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΙΟΥΝΙΟΣ Πέμπτη, Ιουνίου 13 Η Ανάληψις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Σάββατο, Ιουνίου 22 Ψυχοσάββατο Κυριακή, Ιουνίου 23 Η Πεντηκοστή και 7.00 η ώρα Εσπερινός. Δευτέρα, Ιουνίου24 Ημέρα του Αγίου Πνεύματος και η Εορτή της εκκλησίας μας. Σάββατο, Ιουνίου 29 Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ΙΟΥΛΙΟΣ Σάββατο, Ιουλίου 20 Του Προφήτου Ηλία. Παρασκευή, Ιουλίου 26 Της Αγίας Παρασκευής. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ. Ορθρος 9.00 π.μ. Θεία Λειτουργία π.μ. ΘΕΡΙΝΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ. Ορθρος 8.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ. ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ αρχίζουν την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013.

7 SACRAMENTS BAPTISMS March 23, 2013 Skyla Sophia Noonan Daughter of Samantha Noonan Godparent: Zachary Noonan IN MEMORIAM March 28, 2013 Emmanuel Kakis March 30, 2013 Eileen Macheras April 11, 2013 Stama Ravanis April 17, 2013 Peter Gletzakos April 23, 2013 Nikolaos Hamourgas May 21, 2013 Marie Kozulak CHRISMATION May 12, 2013 Mary Hallissey Godparent: Yvonne Broufas WEDDINGS May 19, 2013 Georgio Broufas and Mary Hallissey Koumbara: Kosta Andromidas

8 Sunday school News! On Saturday April 27, the Sunday school held it s annual Pancake and craft breakfast. The turnout wasn t as great as we were expecting, never the less the saying more for me was fine with everybody, and the kids had triple helpings. The kids made pins, and dyed colored eggs - they had a great time. I want to thank Margaret Petropoulakos for her continued donation of the pancakes in memory of her dear husband Peter. I also want to thank the best pancake makers in the world - Mark and Evie Ivos - with help from Uncle George Ivos. Everything was wonderful! On Good Friday the church had two services, I want to thank all the beautiful Myrofores who helped Father Nick at both services, you were all so beautiful. On May 18, 2013, Jenn Hardy, our first grade Sunday school teacher organized a fun day at Max s Country Golf. The Sunday school had a great turn out and the kids had a great time playing mini golf and riding the bumper water boats. It was quite a sight to see parents and their children getting off the boats soaking wet. Thanks Jenn. The last day of Sunday school will be June 2, The Sunday school staff wishes everyone a safe and happy summer vacation. We hope that the enrollment increases this fall as we continue to teach your wonderful children about their Orthodox faith. We will also continue to have Fun events planned throughout the year. Thank you and God Bless Joan Metropolis

9 Sunday School Gallery of Fun Dying Easter Eggs Myrofores! Thanks for helping with the chairs MOTHER S DAY FLOWERS

10 Max s Golf Family Day

11 Greek Independence Day Greek Independence Day was celebrated here at the Hellenic American Academy. Students participated in the Liturgy, parade, City Hall festivities, and program this past March. Special recognition goes to Mrs. Maria Booras and Ms. Voula Tsiantikos, our Greek teachers, for their organization and dedication to this important day in Greek heritage. Pictured here is first grader Perry Mourtzinos. The Academic Fair Display took place on Thursday, May 9 in our Hellenic Cultural Center. Certificates were awarded to all students. The subjects that were on display included Greek, ELA, Math, Science, and Social Studies. Pictured here is second grader Ivana Danos with her presentation on the country Mexico.

12 More of our students recently received medals for their participation in the Instructional Basketball league. It was our first year participating in this exciting league! The games took place on Friday evenings from the months of January thru March. Pictured here from left to right: (Back row: Abigail Machado, Sophia Gikas, Thano Danas, Alexios Tsiomplikas, Michael Arakelian, Arthur Quattrochi, David Arakelian, George Gikas, Demetra Danas, Nicholas Gikas.) (Front row: Elias Theofilopoulos, Perry Mourtzinos, Emmett Orfanedes, Konstantinos Tsiomplikas, Alexander Arakelian, Alexander Gendron.) FATHER/DAUGHTER DANCE The Father Daughter Dance is an annual highlight here at the Hellenic American Academy. This year again saw proud fathers and their daughters dance the night away. Special thanks to Stacy Theofilopoulos and the PTA for organizing this wonderful event! Pictured here left to right are fifth graders Athena Durkin, Efthalia Pelekoudas and Nasia Theofilopoulos.

13 State House Visit Students in grades 5-8 visited Boston City Hall on Friday, April 5 th. The visit included a tour of the State House along with a memorable presentation of speeches and songs focusing on Greek Independence. ZITO E ELLAS! Our students recently received medals for their participation in the winter Ski Club. The club met on Wednesdays at Nashoba Valley in Westford, MA. Pictured here from left to right: (Back row: Andreas Kotsironis, Athena Durkin, Nicholas Nacopoulos, Elizabeth Hall, Sophia Zambakis, Vasilios Panagiotopoulos, Christina Panagiotopoulos, Lily Faulkner, Aphroditi Tziotziouras.) (Front row: Angelo Theokas, Alexios Tsiomplikas, Andreas Tziotziouras, Konstantinos Tsiomplikas.)

14 Christos Anesti, The Holy Trinity Family thanks all who donated to the Flower and Religious Items Fund. The total received was $5,285. Note: If your name isn t listed here, it is due to the fact that several of you sent your checks in the church offering envelope to my address. If checks were not made out to Flower Fund, I forwarded your check to the church. Thank You, Helen Themeles

15 Epitaphio Donations Mary and Peri Mourtzinos Penny and Chris Vurgaropoulos Mary Valcanas Harriet Anagnastopoulos Donna Vergados Elias Papadopoulos Stella Theokas Persiphoni Garas Elizabeth Economopoulos Kathy Economopoulos George Theokas Eve Soroken Bessie Bolianitis Helen Themeles Christine and Betty Themeles Paul and Lillian Panagopoulos Mary Zoghopoulos Gladys and Nick Economou Penny Rigopoulos Vasilios Giavis Angela Papandreou Arthur Contos Effkie Contos Nicholas Karas Catherine Kyriakos Athena Hayes Pauline Miamis Dorianne Doulames Bessie Kourkoulakos Rita Martakos Ruth Kosiavelon Fotene Vlahakis Lillian Pelekasis Mary Kotsios Thelma Themeles Eve and Fotis Relias Niki Zaharias Steve Papanotas Timothy Boutoures Kathy Chareas Mary Miserlis Donna And George Christopulos Cleanthe Thomas Tina Guarracino Frances Kane for Skrekas family Jennie Brunelas Olga Liakos Linda and Lawrence Rocha Christopher and Paul Genikos Kozombolis Family Thomas and Mary Themeles Aglaia Ploubides Charles and Vasiliki Hondras Mr. and Mrs. Dimitrios Mattheos Atty. Efthemios Bentas Dimitrios, Bette, Markos and George Zygouris John A. Kosartes Bruce Costos George and Nina Paul Demetroula and Bill Theokas Clara Vlahos and brother James Stella Maniatakos Villy Lerofonis Penelope Nichols Lynne Manisscalco Alice Koumpouras Frances Cassidy Niki Kanavas Athena Stamatakakos Hermine Limberopoulos Mr. Mrs.Vasilios Vergados Margaret Petropoulakos Stephen Lambroukos Niki Ladakos George Gianis Melanie Villaras Helen Palavras Chris Rizos John Lelos Alex and Penelope Lambroukos Helen Platanites Stephen and Lilly Ivos Nicholas Valcanas George Arseniou Niki Nikolopoulos Beatrice Belkakis Lewis Demetrolakos Georgia Neofotistos Vasiliki Spanos Peter Gickas Dr.and Mrs. M. Athanasoulas Amalia Stys Dorothea and Chris Zahos George Eliopoulos Louis and Sophia Tripodis Geraldine Themelis Xanthippe Samaras James Curtis Angelike Theokas George Contos Caneli Panas Melia Mahoney Margo Behrakis Georgia Vangos Helen Scarmeas Virginia Ray Kyriakoulis and Martha Mereves Nia and Dino Zografos Demetra Kaldis George Potamitis Family Olga Laganas Toula Laganas Theodora and Stathis Stathopoulos Stella Hantzes X.D. Michaels Peter Eliopoulos Chris and Iris Koumantzelis William and Vasiliki Poulios Effie Nikolopoulos James Georgacopoulis Bill and Christine Panagiotopoulos Elaine Demetroulakos Demetra Blanchette Maria Gakis George and Susan Pergakis Betty Blazonis Joan Michaels Loukia Panas Nicki Vurgaropoulos George and Joanne Zaharoolis Eileen Crowell Paula Gendron Louie Nikolakakis Panagiotis Bousios Gail Tsaffaras Androniki Angelopoulos Fotine Syrmopoulos Anthony and Theresa Gemmellaro Sophie and John Vasilakopoulos Anonymous Christine, Donna and William Zouzas Liza Koutroubas Melanie Shorrock Mr. and Mrs. Alexander Panas Helen Koules Stella and John Carolan Randy and Gayle Stevens Apollo and Bessie Cricones Patricia Karohl Anna Calavritinos Jennie Panagopoulos Robert and Bibi DeSerio Margaret Zoto Clementine Alexis Peter and Shirley Liakos Stavros Panagiotopoulos Dr. Gary Demetriou Stella Gavriel Charles Sarantos Alexandra Rivera Kleonike Bentas Olga and Randy Davis Mr. and Mrs. Arthur Anton Steve and Dolly Michalides and Family Charles Tsapatsaris Mary and Arthur Daiopulos Sophie Antonakos Joan Saxones Gormley

16 From the desk of the Philoptochos President Florence (Dolly) Michaelides Dear Parishioners, We ve had a busy spring.easter Vesper Service Coffee Hour, D Youville Manor Easter Liturgy and Reception, shut-in and nursing home visits, Epitaphio decorating, collection for Catie s Closet, Foxwoods Trip, Mother s Day hibachi fun!. Thank you for supporting all of these events! Thank you, also, for your generous donations to the Flower Fund. None of these could have happened without you! Recently members from all five local Orthodox churches filled our Church Hall during a Fellowship Meal. You could hear a pin drop as guest speaker Dorcas Grigg-Saito, CEO of Lowell Community Health Center, spoke to the group about the programs she oversees. Another highlight of the evening was the recognition from the Council of Churches of Father Anastasios Coulouras retirement Presbitera Helen, too! We wish them many blessings. Have you seen the beautiful new drapes in the Cultural Center? How about the planters of petunias in front of the church? These are part of our latest projects for our church community. Next, we hope to work with the landscaper to plan flower additions for the gardens in front of the church entry. We have extended our support beyond our community to the St. Methodios Faith and Heritage Center in Contoocook, NH, also. Our donation of ten picnic tables was warmly received. Your support has allowed the Philoptochos to oversee these purchases. Along with a $2,000 donation from the Spaghetti Dinner to the Restoration Fund, we are pleased to say our spring contribution for these items alone was over $10,000! It can not be said often enough that because of YOU we are able, in addition, to support national and local charities, supply and / or oversee Sunday coffee hours, support the March 25 th celebration, contribute to the Hellenic Academy Golf Tournament and Silent Auction, and offer scholarships to high school seniors and Contoocook campers, too! We appreciate all of your help and look forward to your continued support. Wishing you and your family a happy and safe summer! Dear Father Nick, Philoptochos Members, Parish Council, and Parishioners, Thank you so much for all the support you have given to me over the last four years while I have been President of the Holy Trinity Philoptochos. It has been a true blessing to meet and work with so many wonderful people in our community. You have helped in so many ways baking, decorating, cleaning, setting up, breaking down and/or attending events. It has not gone unnoticed by me. You made me believe that together we can accomplish anything! And have fun, too! It has been my great pleasure to have served in this capacity. Wishing you and your families continued blessings. With affection, Florence (Dolly) Michaelides

17 Philoptochos Fellowship Meal Father Coulouras Retirement Speaker Dorcas Grigg-Saito

18 Happy Birthday to Father Nikolaos who shares his birthday with George Christopoulos and Nick Potamitis

19 CONGRATULATIONS GRADUATES Christopher Rizos is graduating from The Derryfield School in Manchester, NH in June. While at the Derryfield, Christopher was a three-year player and two-year co-captain of the Boy s Varsity Basketball team that went to two state championship games. He also started every game for three years on the Varsity Baseball team. Aside from his main athletic interests, Christopher also participated on the Varsity Cross Country team. Academically, Christopher has been an honors student at both Bishop Guertin and The Derryfield School. Having an early second language background from the Hellenic American Academy, he was able to excel in the Chinese language program in high school, even having a main role as narrator for a Chinese school play. Not only is Christopher inspired by academics and athletics, community service is also a passion of his. He has served on Habitat for Humanity, and has been a youth basketball referee and little league baseball umpire in their respective seasons. Christopher is sincerely devoted to the Breakthrough Manchester program outside of school. At Breakthrough, he is a two-year volunteer teacher for underprivileged eighth grade students in the city of Manchester. Balancing a rigorous course load with volunteer community service and a true dedication to athletics are skills Christopher will carry on with him to Trinity College (CT) in the fall of On May 3, 2013, Maria Elena Christopulos graduated from Northeastern University D'Amore - McKim School of Business with a Bachelor of Science degree in Business Administration. She completed her academic career a year early at an accelerated 4 year pace; with a concentration in Finance and a Minor in Spanish. Maria earned Deans List honors and was an active member of the Finance and Investment Club. She maintained part-time employment throughout her four years at Northeastern as an office assistant in the College of Professional Studies. Maria was chosen for 2 coveted co-op positions during her Junior and Senior years; MFS Investment Management as a Corporate Finance Analyst and Wellington Management Company,LLP as a Bond Forward Trade Specialist. As an active member of the Boston Community, Maria volunteered for "ABCD Parker Fenway" as a Translator for Spanish speaking clients and later on at "Oiste" she translated documents and used her Spanish speaking skills to interact with the Latino Community. Maria is a 2003 graduate of the Hellenic American Academy and 2009 graduate of Andover High School. She was a former member of the Holy Trinity GOYA and Junior Choir and is fluent in both Greek and Spanish and enjoys running for pleasure and charity events. She is currently seeking employment within the Investment Management Community. Helen Duros is a senior this year at Nashoba Regional High School in Bolton, MA. Helen and her family have been with Holy Trinity parish since Father Nick has arrived... they shared time together at Father Nick's former assigned church St. George, in Lynn. Helen will be attending the University of Massachusetts Amherst this coming Fall and will major in Dance. Blessings to all the graduates & happy summer! Christa Metropolis, daughter of Chuck and Joan Metropolis, granddaughter of Athena Hayes and goddaughter of Betty Themeles, graduated from Boston University on May 19, Christa received her B.S. in Communication with a concentration in Public Relations from the College of Communication. During her four years at Boston University, Christa was an Admissions Ambassador, V.P. of Student Government and a member of the Boston University Hellenic Association. She is also a feature writer for a Boston music blog. We wish her much success with her future endeavors.

20 HELLENIC AMERICAN ACADEMY ALUMNI ASSOCIATION NEWS The Alumni Association recently sponsored breakfast for the staff of the Hellenic American Academy during Teacher s Appreciation Week. The Alumni Association recognizes the dedication and hard work the teachers and entire staff do for the students of the Academy. We THANK YOU and wish you continued success. Congratulations to Leah Green of Lowell, Ma. who won this year s raffle of a $ gift card to Wentworth by the Sea in Portsmouth, New Hampshire. The HAA Alumni Association will be participating in the Silent Auction Night, on Saturday, June 8, 2013 at the Four Oaks Country Club in Dracut, Ma. We are donating as a raffle prize, one month of tuition at the Hellenic American Academy for one student. The student must be enrolled in grade K - 6 to be eligible. We will announce the recipients of the two $1, scholarships in church on June 9 th, and the names will be posted in the next edition of the Communicator. As always, we will continue to make contributions to help make the Hellenic American Academy prosper. Mary Themeles, President Dear Parishioners thank you for supporting the two wonderful fish dinners we had in March and April. Both were very successful. A special thank you to, Randy Davis and his crew, who bake the best fish dinners! We hope to do it again next year. Parish Council HAPPY FATHER S DAY Fathers have a special role in each young child s life To mold and shape them to become a follower of Christ To show them the Father s heart and help them understand How God s love can be their guide As they take him by the hand. Copyright by MS Lowndes

21 THANK YOU FOR THESE 2013 EASTER OFFERINGS CHRIS & PENNY VURGAROPULOS THEOFISTA AND ALEXANDER PERGAKIS PETER LIAKOS JAMES & ANITA VELANTZAS GEORGE TSAPATSARIS BEATRICE BELKAKIS JENNIE BRUNELAS ARTHUR AND MARY DAIOPU- LOS NICHOLAS & VIRGINIA KARAS CHRIS & IRIS KOUMANTZELIS TOULA LAGANAS SOPHIE ANTONAKOS MR. & MRS. WILLIAM THEOKAS X. D. MICHAELS OLGA LIAKOS CHRIS & DOROTHEA ZAHOS MARY ZOGHOPOULOS MARY MISERLIS CHRIS KONDOS DONNA ZOUZAS APOSTLOS PSARRIS AMALIA STYS WILLIAM AND BESS POULIOS ANONYMOUS GLADYS & NICHOLAS ECONOMOU CHRISTOS AND DESPINA TASIOPOULOS THEODORA & STATHIS STATHOPOULOS HELEN PALAVRAS VASILIOS SPANOS PAULINE & JAMES MIAMIS JOHN LELOS GEORGE & SUSAN PERGAKIS JOAN SAXONES GORMLEY RUTH KOSIAVELON JOHN & CATHERINE SALIS GEORGE & DONNA CHRISTOPULOS BESSIE KOURKOULAKOS PATRICIA KAROHL JOHN & MARIA GAKIS EVE SOROKEN ROBERT & BIBI DI SERIO ALEXIA NACOPOULOS & JAMES VON DER LINDEN MR. & MRS. CHRISTOS DABEKIS PAUL BEBAS CHARLES TSAPATSARIS MARY VALCANAS BESSIE BOLIANITES MAUREEN VILLARAS CLEANTHE THOMAS ARTHUR CONTOS STEVEN &HELEN KOULES GERALDINE THEMELIS EFFIE CONTOS EVAN TASIOPOULOS TIMOTHY BOUTOURES DEMETRIOS & PANAGIOTA MIRAS THELMA NACOPOULOS LILLIAN PELEKASIS HARRIET ANAGNOSTOPOULOS FOTENE VLAAHAKIS LAMBROS ARSENIOU GEORGE THEOKAS FR. NIKOLAOS & PRESBYTERA LINDA PELEKOUDAS MR. & MRS. ANDREW CORAVOS GAIL TSAFFARAS LAWRENCE & LYNDA ROCHA NICHOLAS KEFALEAS JOHN KOSARTES PAUL & JENNIFER HARDY DEMETRA BLANCHETTE CHRISTOS LIMPERIS DEBORAH DETORA GEORGIA NEOFOTISTOS CHARLES SARANTOS DOLLY & STEVE MICHAELIDES VASSILIOS GIAVIS STELLA GAVRIEL LISA KOUTROUBAS BETTY BLAZONIS GARY DEMETRIOU POTA XIFARAS ATTY. LEWIS & NIKI DEMETROULAKOS DEMETRIOS & NIKI KANAVAS NIA & DINO ZOGRAFOS CHRIS YIANOPOULOS JOAN MICHAELS EFFIE NIKOLOPOULOS GEORGE & JENNY PANAGOPOULOS ANGELA PAPANDREAU WILLIAM SHORTSIANITIS THIA PLOUBIDES DEMETRA KALDIS FOTIS RELIAS PANAGIOTIS & ATHANASIA BOUSIOS DR. & MRS. MICHAEL ATHANASOULAS OLGA LAGANAS HELEN THEMELES ALEXANDRIA RIVERA NICHOLAS BASINAS CHRISTOS & NANCY PAPACHRISTOS HELEN TZANETEAS GEORGE & THEDA TRIANTAFEL

22 Saturday, July 27, 2013 Sunday, July 28, :00 am 6:00 pm Holy Trinity Booth located at J.F.K. CENTER CITY HALL WE NEED YOU!!! HOW CAN YOU HELP???? Volunteer 2 or 3 hours both on either day Help prepare food at the Cultural Center Setup or Cleanup Donate $$$$$$ to help defray the cost of food. Donations may be sent to Holy Trinity Church Students by donating community service hours Chairperson, Joan Metropolis or call Church office #

23 HELLENIC AMERICAN ACADEMY ENDOWMENT TRUST PO BOX 1252 Lowell MA Those who register prior to May 31st will be entered in a drawing for a pair of sports tickets. The lucky registrant will be drawn at the luncheon. For more information, please contact Bill or Donna Christopulos or visit our web site: HOLE-IN-ONE Sponsored by: HERB CHAMBERS Our supporters will enjoy a fun filled day of golf, while raising funds to support the educational programs at the Academy. The HAA Endowment Trust has raised over 1 million dollars and has given back over $490,000 to the Academy.

24

25 ALEXANDER S PHARMACY 505 Nashua road Dracut ma Εύχομαι σε όλους σας καλή υγεία. Great health to all who read this George Kontos - B.S., R. Ph.

26 SPACE AVAILABLE FOR your Ad! SPACE AVAILABLE FOR your Ad!

27 SPACE AVAILABLE FOR your Ad! We Offer Over 20 Years Experience Of Reliable Advice And Representation In Legal Matters ATTORNEY Lewis G. Demetroulakos WE WILL GLADY REPRESENT YOU IN CASES REGARDING: Small Claims Court Personal Injury Law Estate Planning & Probate Administration Criminal Law Juvenile & Adult Landlord/Tenant

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George March/April 2014 March/April 2014 Page 1 Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Volume 12, Issue 2 A Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ St. Nicholas Greek Orthodox Church San Jose, California May 2014 1 Mission Statement A monthly publication prepared by and for the parishioners of St. Nicholas Greek

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE THE LOVELY MAY TIME. May 2014 Issue # 5-14. Dearly beloved,

SOURCE THE LOVELY MAY TIME. May 2014 Issue # 5-14. Dearly beloved, THE SOURCE May 2014 Issue # 5-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA LOVELY MAY TIME Dearly beloved, The month of May is a great time of year! First and foremost, it is a time when the

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George July/August July/August 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 4 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652

ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 ST. ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ T H E G O O D N E WS 51 Paramus Road, Paramus, New Jersey 07652 Tel: 201-368-8881 - Fax: 201-368-9195 - Emergency Tel: 201-925-6994

Διαβάστε περισσότερα

Tremont Pharmacy GREECE METRO TOURS. The Feast of Pentecost C B S

Tremont Pharmacy GREECE METRO TOURS. The Feast of Pentecost C B S 28 GREECE METRO TOURS Next to Heaven There is only... By Peter Metropolis, Manager 978-535-4000 ext. 110 800-221-2810 Nationwide 978-535-8830 Fax A Publication of SAINT VASILIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 5

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2014 2014 Page 1 Volume 12, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101 THE VOICE THE VOICE September 2014 - Volume No. 288 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Archangels... 3 Back to School... 4 P.T.A.... 5 Sunday School... 6 Youth Ministry... 7 Orthodox Studies... 8

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. May 2015. Volume 46 Issue 5. Sts. Constantine and Helen Equal to the Apostles

HOLY TRINITY. May 2015. Volume 46 Issue 5. Sts. Constantine and Helen Equal to the Apostles HOLY TRINITY May 2015 Volume 46 Issue 5 Sts. Constantine and Helen Equal to the Apostles ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2012 DAY BY DAY INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2012 DAY BY DAY INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 10, Number 4 APRIL 2012 DAY BY DAY SEVERAL

Διαβάστε περισσότερα

Elevation Of The Holy Cross

Elevation Of The Holy Cross Monthly Bulletin September 2013 Inside this issue: Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message President s Message Metropolis Clergy Message Sacraments Donations Parish News Youth News Other

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 THE VOICE THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 Great Lent... 4 Philoptochos... 5 Sunday of Orthodoxy... 6 Summer Camp... 7 P.T.A./Sunday School...

Διαβάστε περισσότερα

Issue 1204 March 2012

Issue 1204 March 2012 Issue 1204 March 2012 O Lord and Master of my life, keep from me the spirit if indifference and discouragement, lust of power, and idle chatter Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 6 A Publication of the The Voice of Saint George Greek Orthodox Church of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY CONFESSION

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY CONFESSION Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 12, Number 4 APRIL 2014 SACRAMENT OF HOLY

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin March 2013 Inside this issue: The Annunciation of the theotokos Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Sacraments Donations President

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages ST NICHOLAS MONTHLY NEWSLETTER ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 4967 FOREST PARK AVENUE ST LOUIS, MO 63108-1495 ST NICHOLAS CHURCH FAMILY LIFE CENTER 12550 SOUTH 40 DRIVE ST LOUIS, MO 63141 Proistamenos:

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 11, Number 6 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1

The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1 The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2013 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 73 NO. 531 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 E. BOULEVARD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771

Διαβάστε περισσότερα

Catechism 101. THE VOICE July / August 2015 - Volume No. 299

Catechism 101. THE VOICE July / August 2015 - Volume No. 299 THE VOICE July / August 2015 - Volume No. 299 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 100th Anniversary... 2 Stewardship... 3 Golf Outing... 3 Plutarchos Graduation... 4 P.T.A.... 7 Youth Ministry... 8

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Godparents Sunday. Sunday, November 10th, 2013. THE VOICE November 2013 - Volume No. 278

VOICE THE. Godparents Sunday. Sunday, November 10th, 2013. THE VOICE November 2013 - Volume No. 278 THE VOICE THE VOICE November 2013 - Volume No. 278 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 P.T.A. News... 4 Archangels & Cherubs... 5 Choir News... 6 Philoptochos... 7 Parish News... 8

Διαβάστε περισσότερα

ORQODOJOS ZWH. The Monthly Publication of

ORQODOJOS ZWH. The Monthly Publication of ORQODOJOS ZWH The Monthly Publication of ORTHODOX LIFE SAINT VASILIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 5 Paleologos Street, Peabody, MA 01960-4496. Tel: (978) 531-0777. Fax: (978) 538-9522 Web: www.stvasilios.org.

Διαβάστε περισσότερα

PENTECOST JUNE 2014. Monthly Bulletin ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue: Clergy Message. Spiritual Wisdom. Calendar.

PENTECOST JUNE 2014. Monthly Bulletin ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue: Clergy Message. Spiritual Wisdom. Calendar. ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin JUNE 2014 Inside this issue: Clergy Message PENTECOST Spiritual Wisdom Calendar Greek Message President s Message Sacraments Donations Parish News Youth

Διαβάστε περισσότερα

BELIEVE IN THE LORD JESUS AND YOU WILL BE SAVED

BELIEVE IN THE LORD JESUS AND YOU WILL BE SAVED Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Elias Lampropoulos, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

THE SOURCE. April 2013 Issue # 4-13 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA

THE SOURCE. April 2013 Issue # 4-13 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA THE SOURCE April 2013 Issue # 4-13 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA Dear brothers and Sisters in Christ, please read Dr. Vrame s article on Layers in Lent. On the second page look for

Διαβάστε περισσότερα

Published ten times a year

Published ten times a year www.stnickaa.org Saint John Chrysostom Author of the Divine Liturgy Mosaic, Hagia Sophia Constantinople November 2008 Volume XXI Issue IX Published ten times a year ECUMENICAL PATRIARCHATE His All Holiness,

Διαβάστε περισσότερα