Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής"

Transcript

1 Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

2 Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ 853/2004 & 854/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά όλες τις ειδικές ρυθμίσεις του κλάδου των ζωικών 882/2004 από 01/01/2006 επίσημος έλεγχος

3 Αλυσίδα Τροφίμων Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΗΘΕΥΤΕΣ ΑΓΡΟΚΤΉΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Nyomköövet vetééss ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

4 Ιεραρχία στη Νομοθεσία Τροφίμων ΕΕ Συμβούλιο ΕΕ Επιτροπή ΕΕ Κοινοβούλιο Ελληνικό Κοινοβούλιο Υπουργεία Αρμόδιο Υπουργείο (+Αρμόδια Αρχή) ΕΕ Νομοθεσία Τροφίμων Νομοθετικό Έργο Νέα Ελληνική Νομοθεσία (Κωδικοποίηση) Σύνταξη Εισήγηση Νόμων ΠΔ, ΚΥΑ,ΥΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκή συμμόρφωση Γενικές Αρχές I.Λεπτομερείς ρυθμίσεις II.Οδηγίες Προδιαγραφές Προϊόντων III.Επίσημες Μέθοδοι Ανάλυσης Αρμόδια Αρχή Μη υποχρεωτικές γενικές οδηγίες, υποδείξεις και πρότυπα Οδηγίες ανά προϊόν, υποδείξεις κ.λπ. (π.χ. GMP, GHP, κ.λπ.)

5 Σκοπός Νομοθεσίας Τροφίμων Καλύπτει όλους τους τύπους τροφίμων Καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων συμπεριλαμβάνοντας την πρωτογενή παραγωγή Καλύπτει τις ζωοτροφές για ζώα παραγωγής τροφίμων

6 Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Νόμοι Τροφίμων = Βασικές Οριζόντιες Αρχές Υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των συμφερόντων του καταναλωτή Ελεύθερη διακίνηση τροφίμων και ζωοτροφών Ανάλυση επικινδυνότητας Αρχή προστασίας (προστατευτικότητας) Υπευθυνότητα επιχειρήσεων Ιχνηλασιμότητα Συμβουλές προς καταναλωτές

7 Αρχή της Προστασίας Αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας δείχνει πιθανότητα βλαβερών επιδράσεων στην υγεία αλλά η επιστημονική αβεβαιότητα παραμένει Προσωρινά μέτρα διαχείρισης επικινδυνότητας με συνθήκες

8 Ευθύνη Επιχειρήσεων Υποχρέωση των επιχειρήσεων να μην τοποθετούν στην αγορά επικίνδυνα τρόφιμα ή ζωοτροφές Ευθύνη των επιχειρήσεων να ελέγχουν την παραγωγή τους Ευθύνη των επιχειρήσεων να ανακαλούν τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους ασφάλειας Υποχρέωση να πληροφορούν τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις υπόνοιας κινδύνου (επικινδυνότητας)

9 Ιχνηλασιμότητα Εφαρμόζεται στα τρόφιμα, ζωοτροφές, τα ζώα που προορίζονται για διατροφή του ανθρώπου και σε κάθε άλλη ουσία που πρόκειται να ενσωματωθεί σε τρόφιμα ή ζωοτροφή Σε όλα τα στάδια της αλυσίδας τροφίμων Ταυτοποίηση συστημάτων και μεθόδων

10 Διαφάνεια Ενημέρωση Κοινού Συμβουλευτική Ομάδα για την αλυσίδα τροφίμων και την υγεία ζώων & φυτών (Απόφαση Επιτροπής 2004/ 613/ EC) Όλα τα θέματα νομοθεσίας τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πλευρών της υγείας φυτών, όπως προστασία φυτών, προστασία φυτικών προϊόντων και υπολειμμάτων, και όλα όσα προσομοιάζουν σε βιομηχανική ιδιότητα.

11 Κανονισμός 852/2004 Κοινή βάση για την υγιεινή παραγωγή όλων των τροφίμων Άποψη από τη φάρμα στο τραπέζι Αρχές HACCP Εγγραφή επιχειρήσεων τροφίμων Οδηγοί ορθής πρακτικής

12 Επίπτωση του Κανονισμού 852/2004 Εισαγωγή του HACCP σεόλαταστάδιαμείδιεςαρχές, εκτός της πρωτογενούς παραγωγής Εισαγωγή συστήματος εθνικών οδηγών καλής πρακτικής σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής Ζώντα ζώα και επίσης σε επίπεδο μη ζωικών τροφίμων Η αρμόδια αρχή υποκινεί την ανάπτυξη και χρήση οδηγών με τις αρχές HACCP για όλους τους τύπους των προϊόντων (κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, κλπ.) Σπουδαίοςστόχοςπολιτείαςκαιβιομηχανίας

13 Δράσεις για τον Κανονισμό 852/2004 Συζήτηση κεντρικής αρχής και βιομηχανίας 1. Ο ΕΦΕΤ και η οργανωμένη βιομηχανία θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τους υπάρχοντες οδηγούς υγιεινής 2. Το ΥΑΑΤ ή οι επιχειρήσεις ή η οργανωμένη βιομηχανία θα εκπονήσουν εθνικούς οδηγούς σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής 3. Η αρμόδια αρχή δίδει επίσημη άδεια για τη χρήση κωδίκων υγιεινής και εθνικών οδηγών Βοήθεια σε μερικές μη οργανωμένες βιομηχανίες ή μη εξοικειωμένες με του κώδικες υγιεινής και εθνικούς κώδικες Ηχρήσηκωδίκωνυγιεινήςκαιεθνικώνκωδίκωνδενείναι υποχρεωτική, όμως όχι χωρίς δέσμευση

14 Επίπτωση του Κανονισμού 852/2004 Κανονισμός 852/2004: Για όλες τις επιχειρήσεις (εγγραφή και έγκριση): ίδιες γενικές απαιτήσεις υγιεινής και συνθήκες για τις εγκαταστάσεις (υποδομή). Οι όροι (προδιαγραφές) είναι πιο ανοιχτοί.

15 Επίσημοι Έλεγχοι: Κανονισμός 882/2004 Τρόφιμα & Ζωοτροφές Έλεγχοι = πιστοποίηση συμμόρφωσης με: Νομοθεσία τροφίμων Νομοθεσία ζωοτροφών Κανόνες υγείας ζώων και φυτών

16 Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων & Ζωοτροφών Κανονισμός 882/2004 Κάθε μορφή ελέγχου από αρμόδιες αρχές στα Κράτη Μέλη και από την Κοινότητα Πιστοποίηση συμμόρφωσης με κανόνες για την παρεμπόδιση, εξάλειψη ή μείωση της πιθανότητας κινδύνου στους ανθρώπους και τα ζώα και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή

17 Επίσημοι Έλεγχοι - Κράτη Μέλη Σε κανονική βάση και με συχνότητα βασιζόμενη στην πιθανότητα κινδύνου Χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση (κατά γενικό κανόνα) Σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης Συμπεριλαμβάνονται οι εισαγωγές/εξαγωγές εξαγωγές

18 Επίσημοι Έλεγχοι - Κράτη Μέλη Συνεχής κατάρτηση προσωπικού Τεκμηριωμένες μέθοδοι Διαφάνεια Αναφορές

19 Επίσημοι Έλεγχοι - Κράτη Μέλη Δειγματοληψία και Ανάλυση Διαπιστευμένα εργαστήρια Πιστοποιημένες μέθοδοι Εργαστήρια αναφοράς της Κοινότητας Εθνικά εργαστήρια αναφοράς Δυνατότητα λήψης δεύτερης γνώμης

20 Επίσημοι Έλεγχοι Κοινοτικοί Έλεγχοι στα Κράτη Μέλη Γενικός/Ειδικός Έλεγχος: Επαλήθευση εφαρμογής νομοθεσίας τροφίμων/ζωοτροφών Επαλήθευση αποτελεσματικότητας των συστημάτων εθνικού ελέγχου Έρευνα σπουδαίων ή επαναλαμβανομένων προβλημάτων & καταστάσεων επείγουσας ανάγκης

21 Αμφισβήτηση επί του Μέλλοντος των Κοινοτικών Εργαστηρίων Αναφοράς Π.χ.,., δυνατότητα και χρησιμότητα να έχουμε ένα ΚΕΑ για τα φυτοφάρμακα;

22 Επιλογή των Μελλοντικών ΚΕΑ Προδιαγραφές Κριτήρια επιλογής Εκδήλωση ενδιαφέροντος Επιτροπή επιλογής Ορισμός από Κοινότητα Δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίηση από 01/01/2006

23 Αρμόδιες Αρχές Καθορίζονται από τα Κράτη Μέλη και πρέπει να συναντούν ένα αριθμό λειτουργικών κριτηρίων: Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα ελέγχων To προσωπικό να μην επηρεάζεται από συγκρούσεις συμφερόντων Επάρκεια εργαστηρίων Κατάλληλα ειδικευμένο & έμπειρο προσωπικό Κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Νομική εξουσία για διεξαγωγή επισήμων ελέγχων Να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης & εφαρμογή αυτών

24 Αρμόδιες Αρχές Επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζουν: Αποτελεσματικό και επαρκή συντονισμό σε όλα τα επίπεδα Ποιότητα και ομοιομορφία ελέγχων Πρέπει να γίνονται πιστοποιήσεις ότι ΟΛΕΣ οι αρμόδιες Αρχές επιτυγχάνουν τα αντικείμενα του κανονισμού Έτσι, πρέπει να αναπτυχθούν και υιοθετηθούν μέτρα εφαρμογής υποχρεωτικά για όλους

25 Μεταβολές & Προκλήσεις

26 Κεντρική Αρμόδια Αρχή ΚΥΑ 088 ΦΕΚ 175/ Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών. Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού ορίζονται..ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπ όψιν την ΚΥΑ Β3 32, /Φ.Ε.Κ. Β αρ. 386

27 Ο ΕΦΕΤ Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τα τρόφιμα Σημείο Επαφής για το RASFF Σημείο Επαφής για τον Codex Alimentarious

28 Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διεξαγωγής επισήμων ελέγχων σε αρχή ή αρχές, ιδίως δε σε αρχές περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου Μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τους επισήμους ελέγχους σε έναν ή περισσότερους φορείς ελέγχου

29 Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή εντός 3-μήνου είναι υποχρεωμένη να εκδώσει μέτρα εφαρμογής!

30 Κανονισμός 852/2004 Άρθρο 5 κανονισμού: Θέτει διάκριση των επιχειρήσεων ως προς τη δυναμικότητα και την επικινδυνότητα σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας τυπικής πλήρους ανάπτυξης του συστήματος HACCP Προβλέπει ευκαμψία ή ελαστικότητα στην απαίτηση για τήρηση διαδικασιών βάσει των αρχών HACCP ειδικά για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Αντίληψη: δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις και να επιβάλουμε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με μικρή επικινδυνότητα.

31 Κανονισμός 852/2004 Η ύπαρξη μελέτης HACCP και η τήρησηεφαρμογή του από τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι νομική απαίτηση, η πιστοποίηση του HACCP δεν αποτελεί νομική υποχρέωση ανήκει στην ευχέρειαεπιλογή της επιχείρησης για διευκόλυνση

32 Ευκαμψία στις Απαιτήσεις HACCP Ευκαμψία στον Κανονισμό για να διασφαλισθεί ότιόλεςοιεπιχειρήσειςμπορούννα συμμορφωθούν Δεν απαιτεί συστήματα HACCP Απαιτεί μεθόδους που Βασίζονται στις αρχές του HACCP Έγγραφα & Καταγραφές ανάλογες με το μέγεθος των επιχειρήσεων

33 Ευκαμψία στις Απαιτήσεις HACCP Παραπέμπει πίσω στον CODEX Recommended International Code of Practice Γενικές Αρχές Υγιεινής Φιλοσοφία διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μεθόδους επί τόπου για να ταυτοποιούν και ελέγχουν σημαντικούς κινδύνους το HACCP ένας τρόπος για την επίτευξη αυτού

34 Ευκαμψία στις Απαιτήσεις HACCP Ανάπτυξη HACCP Παραδοσιακή ανάπτυξη σχεδίου HACCP Γενικό σχέδιο HACCP Ολοκληρωμένοι οδηγοί ορθής πρακτικής Απλοί οδηγοί υγιεινής Μόνο Προαπαιτούμενα ΟΜΩΣ άσχετα με το πόσο απλά έγινε, ηεπιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους και να τους ελέγχει

35 HACCP & Υπηρεσίες Έλεγχος προσήκουσας ανάπτυξης εφαρμογής και τήρησης συστήματος HACCP γίνεται από κρατικούς φορείς: ΕΦΕΤ και Συναρμόδιες υπηρεσίες - Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

36 Συνεισφορά ΕΦΕΤ Εκπόνησε Οδηγούς Υγιεινής ανά επαγγελματικό κλάδο διευκόλυνε την αναμορφωθείσα κατάσταση Άρχισε να δίνεται έμφαση στη λογική της τήρησης βασικών-ουσιωδών απαιτήσεων:προαπαιτούμεναυγιεινή διαχείριση τροφίμων-στοιχειώδη τεκμηρίωση. Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπ όψιν η δυναμικότητα ως παράμετρος για την ανάπτυξη πλήρους συστήματος ή εφαρμογή κανόνων βάσει των αρχών του HACCP

37 Προτάσεις Εκπόνηση: Γενικών Σχεδίων HACCP Σχεδίων HACCP ανά Διεργασία Ολοκληρωμένων Οδηγών Ορθής Πρακτικής Κωδίκων Ορθής Πρακτικής

38 Προτάσεις Εκπόνηση ΜΙΑΣ ενιαίας Εθνικής Νομοθεσίας Τροφίμων Σύνταξη έκδοση προδιαγραφών τροφίμων

39 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 852/2004/ΕΚ Επικαιροποίηση των ήδη εκδοθέντων Οδηγών Υγιεινής & πρόβλεψη για τους υπό έκδοση Αναθεώρηση / Κατάργηση της Κ.Υ.Α. 487/2000 εφ όσον καταργείται η Οδηγία 93/43 ΕΚ

40 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 852/2004/ΕΚ Παραδείγματα: Ορισμόςδραστηριοτήτωνπουεμπίπτουνστηνάμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή (Άρθρο 1, παρ. 3.) Διευκρίνιση έννοια της «μικρής ποσότητας», το είδος των προϊόντων, τα σημεία λιανικής και οι συνθήκες Ευελιξία στο HACCP (Άρθρο 5, παρ. 4α) Μητρώο Επιχειρήσεων (Άρθρο 6, παρ. 3) Παραδοσιακές Μέθοδοι Ειδικοί γεωγραφικοί προσδιορισμοί (Άρθρο 13, παρ. 4)

41 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 882/2004/ΕΚ Νομοθετική αντιμετώπιση της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Ρύθμιση νομοθετική που να εξασφαλίζει τον ουσιαστικό συντονισμό Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε φορείς ελέγχου Κατάρτιση προσωπικού

42 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 882/2004/ΕΚ Διαδικασίες ελέγχου (Θεματικά πεδία, Παράρτημα ΙΙ, κεφάλαιο 2) Εκπόνηση εγχειριδίου για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων Νομική ρύθμιση του ζητήματος νομικής εξουσίας Σύστημα επαλήθευσης αποτελεσματικότητας των ελέγχων

43 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 882/2004/ΕΚ Ανάπτυξη εγχειριδίου που θα περιγράφονται η μεθοδολογία και οι τεχνικές ελέγχου Νομοθετική ρύθμιση για συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα Ορισμός εργαστηρίων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν αναλύσεις Διαπίστευση εργαστηρίων

44 Εφαρμοστικά Μέτρα: Κανονισμός 882/2004/ΕΚ Προσδιορισμός του κυρωτικού συστήματος βάσει του οποίου θα υφίστανται κυρώσεις όσοι δεν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού (άρθρο 55) Τροποποίηση των Οδηγιών 96/23/ΕΚ, 97/78/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, του Κανονισμού (ΕΚ) 854/2004

45 Προτάσεις Παγκόσμιο RASFF Προώθηση του RASFF σεάλλεςπεριοχέςτου κόσμου (1) βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες για να αναπτύξουν ένα σύστημα ισοδύναμο της ΕΕ (2) αλληλοσύνδεση υπαρχόντων συστημάτων

46 Ευχαριστώ Πολύ!

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα