Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου."

Transcript

1 Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που είχε συγκληθεί στις 12 Ιουλίου 2012, είχε κάνει σημαντικές επισημάνσεις πριν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη Εγκύκλιος οι οποίες δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο. Η πρώτη αφορά στην υποχρέωση αρίθμησης των φιαλών των «ποικιλιακών» οίνων. Τέτοια πρόβλεψη υποχρέωση δεν υπάρχει ούτε στη Γαλλική νομοθεσία, την πιο αυστηρή της Κοινότητας. Ο έλεγχος των οίνων αυτών είναι έλεγχος των βιβλίων του οινοποιείου. Δεν είναι λογικό να γινόμαστε πιο αυστηροί και πιο γραφειοκρατικοί και από τους Γάλλους με δυσανάλογο κόστος για τον έλληνα οινοποιό και αμπελουργό. Η δεύτερη αφορά στην αναγραφή από τον κάθε οινοποιό του αριθμού αμπελοτεμαχίου σε κάθε Δελτίο Παραλαβής. Πρόκειται για στοιχείο που δεν ελέγχει ο οινοποιός και δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος, άγνοιας ή παράλειψης ή εκούσιας παραπλάνησης εκ μέρους του αμπελουργού. Εξάλλου μέσα στη φούρια του τρύγου ουδείς αμπελουργός ή μεταφορέας μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια απαίτηση. Ο έλεγχος που προσπαθεί να καλύψει αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά από τις Δηλώσεις Παραγωγής του οινοποιού και Συγκομιδής του αμπελουργού. Τέλος, ζητούσαμε η φράση «ποικιλιακός οίνος» να αντικατασταθεί από τον όρο «οίνος ποικιλίας..» καθώς οι οίνοι αυτοί δεν αποτελούν τρίτη κατηγορία μετά τους ΠΟΠ & ΠΓΕ αλλά απλώς έχουν τη δυνατότητα αναγραφής ποικιλιών & έτους παραγωγής. Υπάρχει ο κίνδυνος ο καταναλωτής, λανθασμένα, να θεωρεί ότι υπερέχουν ακόμα και των ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς σήμερα το όνομα της ποικιλίας είναι πολύ ελκυστικό εργαλείο marketing. Εξάλλου όλοι οι οίνοι είναι ποικιλιακοί. Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. 1

2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , FAX: Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία έγκρισης οινοποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποίησης των οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη που μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη των ποικιλιών αμπέλου ή του έτους εσοδείας - Ποικιλιακοί Οίνοι. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (ΚΟΑ) δημιούργησε μία κατηγορία οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (εφεξής αποκαλούμενοι σε αυτήν την εγκύκλιο «οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη»),αλλά με αναφορά της ποικιλίας και/ή του έτους εσοδείας στην επισήμανση του εφεξής αναφερόμενου ως «ποικιλιακού οίνου». Το σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 118κθ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 της 22 ας Οκτωβρίου 2007 θέτει τον όρο της εφαρμογής από τα Κράτη- Μέλη διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών πάνω σε αυτούς τους οίνους. Οι κανόνες εφαρμογής θεσπίστηκαν στο άρθρο 63 του Καν.(ΕΚ) 607/2009 της 14 ης Ιουλίου Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων, τα Κράτη- Μέλη οφείλουν κυρίως: 1. Να εγκρίνουν τις επιχειρήσεις παραγωγής των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/εσοδεία(άρθρο 63.2). 2. Να εφαρμόσουν μία διαδικασία πιστοποίησης των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/εσοδεία. 2

3 Για την αμπελοοινική περίοδο , η έγκριση για παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/ έτος εσοδείας, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, όποιος και αν είναι ο όγκος παραγωγής τους, από τη στιγμή που εμφιαλώνουν το προϊόν στις εγκαταστάσεις τους ή προβαίνουν στην εμφιάλωση υπ ευθύνη τους, ή το διακινούν ως χύμα εκτός εθνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών. Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Καν(ΕΚ) 1234/2007 και 607/2009 για τους οίνους αυτούς, για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο η διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων, ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων έχει ως εξής: 1. Διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων 1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της συσκευασίας ποικιλιακού οίνου, εγκρίνεται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχή ελέγχου (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας). 2. Για τον παραπάνω σκοπό, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει «Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση για Έγκριση Παραγωγής Ποικιλιακών Οίνων», σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας, προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ της οικείας περιφερειακής ενότητας, μετά την υποβολή της δήλωσης παραγωγής/εμπορίας και πριν την διάθεση των προϊόντων στην αγορά. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα και συγκεκριμένα: α. Η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων. β. Η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων. γ. Η ορθή επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων προς εμπορία. δ. Η παραγωγή και επεξεργασία των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου. ε. Η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση του έργου αυτών. 4. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, αν κρίνει απαραίτητο, επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. Η αποδοχή ή μη της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψής της γίνονται γνωστοί στον ενδιαφερόμενο εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της αίτησης. 3

4 5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής ελέγχου είναι απορριπτική, η θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικά και διευκρινιστικά επίσημα στοιχεία. Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολογεί τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για την έγκριση της με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και η αρμόδια αρχή ελέγχου. 2. Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 της παρούσας εγκυκλίου καθώς και την υποχρέωση της διασφάλισης της ιχνιλασιμότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης/συσκευασίας των ποικιλιακών οίνων μέσω της τήρησης των βιβλίων, των δηλώσεων και των συνοδευτικών εγγράφων του αμπελοοινικού τομέα ή/και άλλων επίσημων εγγράφων και παραστατικών. Ειδικότερα για την διασφάλιση της ιχνιλασιμότητας απαιτείται: 1. Η διάθεση στις αρμόδιες ελεγχτικές αρχές των έγγραφων που αναφέρονται στο Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας. 2. Η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις: του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου. Οι αμπελουργοί είναι υπεύθυνοι για τους κωδικούς αμπελοτεμαχίου που δηλώνουν στις επιχειρήσεις ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να απαιτήσουν να τους κοινοποιηθούν από τους αμπελουργούς όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία παραλαμβάνουν σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης, τη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών και το αμπελουργικό μητρώο. Τα στελέχη των ζυγολογίων ή δελτίων παραλαβής/τιμολογίων αυτών φυλάσσονται χωριστά από τα υπόλοιπα, επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών 4

5 ελέγχου. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν σταφύλια τα οποία τα μεταπωλούν σε τρίτους ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό τρίτων. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις με συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των αμπελουργών (Όνομα, ΑΦΜ, Ποικιλία αμπέλου, Κωδικός αμπελοτεμαχίου). 3. Για κάθε ποικιλιακό οίνο και κάθε ποικιλία αμπέλου που συμμετέχει στην παραγωγή του ανεξάρτητα αν αναφέρεται στην επισήμανση του προϊόντος, τηρείται χωριστός λογαριασμός στα βιβλία που αφορά, στις εισερχόμενες ποσότητες και στην προέλευση αυτών, στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας ή/και εμφιάλωσης-συσκευασία των τελικών προϊόντων, καθώς και στους αποδέκτες και στον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων σύμφωνα και με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής. Τα βιβλία διατηρούνται επί πέντε (5) έτη μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτά. 4. Η τήρηση στα βιβλία ξεχωριστού κατάλογου αναμίξεων των οίνων από τον οποίο είναι εμφανείς οι ποσότητες οίνων διαφορετικών ποικιλιών οι όποιες αναμιγνύονται μεταξύ τους, ο χρόνος ανάμιξης και οι δεξαμενές από τις οποίες προήλθαν και κατέληξαν τα τελικά προϊόντα μετά την ανάμιξη. 5. Κατά την διακίνηση ποικιλιακών οίνων/γλευκών, χύμα ή/και συσκευασμένων, η έκδοση των καθορισμένων από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία συνοδευτικών έγγραφων στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η/οι ποικιλία/ες του οίνου καθώς και ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού το οποίο δίνεται με βάση την παράγραφο Η υποβολή στην αρμόδια αρχή, μετά από απαίτηση της, οποιοδήποτε στοιχείου σχετικού με τις δραστηριότητές τους που αφορά στην παραγωγή, εμφιάλωση και διακίνηση των εν λόγω προϊόντων. 7. Η διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών και κυρίως η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων καθώς και σε οποιαδήποτε στοιχείο όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή οιοδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί σχετική με το αντικείμενο των εργασιών τους. 8. Οι ποσότητες οίνων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να συμπίπτουν µε τις ποσότητες που δηλώνονται στα σχετικά 5

6 δικαιολογητικά. Τα μέγιστα ποσοστά απωλειών επί τοις εκατό (%) του όγκου των προϊόντων που προκύπτουν κατά περίπτωση είναι αυτά που αναφέρονται στην ΚΥΑ αριθμ / (Β 1372), άρθρο 10 παράγραφος 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Επισήμανση 1. Στην επισήμανση και παρουσίαση των ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στο εμπόριο περιλαμβάνονται, εκτός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 118κε και 118 κθ του «Βασικού Κανονισμού» και στη ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα: - Ο όρος «ποικιλιακός οίνος» συνοδευόμενος από τα ονόματα των οινοποιήσιμων ποικιλιών οίνου ή/και του έτους εσοδείας. - Ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος αποτελείται από τα αρχικά γράμματα ΠΟ και αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της συγκεκριμένης επιχείρησης για τον συγκεκριμένο ποικιλιακό οίνο. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμιξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. Ο κωδικός αυτός χορηγείται μετά από αίτημα της επιχείρησης και πριν την διάθεση των οίνων στην αγορά με βάση την πιστοποίηση που τους έχει δοθεί ανά ποικιλία αμπέλου. 2. Εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετικέτες των ποικιλιακών οίνων οι ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλβάζια και Μαυροδάφνη καθώς και οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο και Μοσχοφίλερο. 3. Δεν είναι δυνατή η αναγραφή περισσότερων των τριών ποικιλιών αμπέλου. 4. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποικιλιακών οίνων από ανάμειξη οίνων προέλευσης διαφόρων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 118κθ παράγραφος 2γ του Καν.ΕΚ) 1234/ Διαδικασία πιστοποίησης των οίνων Η πιστοποίηση έχει ως στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών από την ετικέτα του προϊόντος σχετικά με την/τις ποικιλία/ες και το έτος εσοδείας. Η πιστοποίηση γίνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής/συσκευασίας ποικιλιακών οίνων. Η διαδικασία πιστοποίησης των οίνων των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας είναι η ακόλουθη: 6

7 Α. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα παραγωγής τους υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση πιστοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ. Β. Πραγματοποιείται έλεγχος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας με τον οποίο εξασφαλίζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στην ετικέτα των σχετικών οίνων και αφορούν την ή τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και το έτος εσοδείας είναι αληθείς. Γ. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί στην επιχείρηση πιστοποιητικό ποικιλιακού οίνου για κάθε ποικιλία ξεχωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙV, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Δ. Η επιχείρηση πριν την διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται στην αρμόδια αρχή την χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας, έχοντας στην διάθεση της τον κατάλογο αναμίξεων των οίνων που τυχόν προέκυψαν από την ανάμιξη μονοποικιλιακών οίνων, τις ετικέτες με τις οποίες θα επισημανθούν οι εν λόγω οίνοι και ενημερώνοντας την για τον αριθμό και τον όγκο περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθεί ο οίνος. Ε. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τους ειδικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που έχει δοθεί ανά ποικιλία και τον αριθμό και τον όγκο περιεκτών που η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εμφιαλώσει τον εν λόγω οίνο, ελέγχοντας το νομότυπο των ετικετών. Η αίτηση για πιστοποίηση και για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως ποικιλιακός, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους (φάσον) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής του παρά μόνο αν αφορά μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης. Στην περίπτωση που αγοράζεται γλεύκος η επιχείρηση η οποία το παράγει έχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 και η αρμόδια αρχή του τόπου γλευκοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αρμοδίως την αρχή η οποία θα πιστοποιήσει τον ποικιλιακό οίνο. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης. 7

8 Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου-Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, ετησίως, με ηλεκτρονικό τρόπο, για τα πιστοποιητικά, και τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς τους οποίους έχει χορηγήσει σε κάθε εγκεκριμένη επιχείρηση ανά ποικιλιακό οίνο. Η Δ/νση Μ.Τ.&Π.Ε. ενημερώνει σχετικά όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της χώρας. 5. Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις 1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον αρμόδιο ελεγκτή για τα αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. ή τον αναπληρωτή του. 2. Οι έλεγχοι συνίστανται σε διοικητικούς και όπου απαιτείται σε επιτόπιους. 3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι συστηματικοί και περιλαμβάνουν ελέγχους των στοιχείων των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα και αυτών του αμπελουργικού μητρώου. Οι διοικητικοί έλεγχοι προηγούνται χρονικά των εγκρίσεων των επιχειρήσεων και των χορηγήσεων των πιστοποιητικών. 4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε τυχαίους, δειγματοληπτικούς ελέγχους και συστηματικούς. Οι τυχαίοι διενεργούνται μέσω δείγματος κατάλληλου ποσοστού επιχειρήσεων βάση ανάλυσης κινδύνου. Οι δειγματοληπτικοί διενεργούνται εξασφαλίζοντας μέσω του αριθμού, του είδους και της συχνότητας των ελέγχων, ότι αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας τους και αντιστοιχούν στην ποσότητα των αμπελοοινικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται με σκοπό την εμπορία τους. Οι συστηματικοί έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος για κάθε επιχείρηση. Οι τυχαίοι έλεγχοι μπορούν να συνδυαστούν με τη δειγματοληψία. 5, Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα. Ωστόσο, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγχου είναι δυνατόν να δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση η οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία και δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. 6. Η κάθε ΔΑΟΚ επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσει τους επιτόπιους ελέγχους ωστόσο για την αμπελοοινική περίοδο , ο στόχος είναι να διεξαχθεί έλεγχος στο 10%-20% των επιχειρήσεων κάθε περιφερειακής ενότητας που παράγουν ποικιλιακούς οίνους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το 10% του συνολικού όγκου ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στην αγορά. 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται : Α. Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, εστιάζοντας: - στην ιχνιλασιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής από τον αμπελώνα μέχρι την εμφιάλωση των ποικιλιακών οίνων, - στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 8

9 - στο ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων με βάση και τις πραγματικές ποσότητες οίνων όλων των κατηγοριών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης. Β. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης και αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 8. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα V. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών. 9. Η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης της ιχνηλασιμότητας της/των ποικιλίας/ών και/ή της εσοδείας. 10. Αν κατά τον έλεγχο υπάρχουν ενδείξεις ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης στα έγγραφα η οποία θέτει σε κίνδυνο κυρίως την ιχνηλασιμότητα, η αρμόδια ΔΑΟΚ απευθύνει στον αιτούντα έγγραφη σύσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα VI, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η επιχείρηση διαθέτει δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της για να συμμορφωθεί ή να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της. Στο τέλος αυτής της προθεσμίας και σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται συμμόρφωση ή αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις, η ΔΑΟΚ μπορεί να ανακαλέσει αιτιολογημένα την πιστοποίησή της, πράξη που ισοδυναμεί με αναίρεση του δικαιώματος εμπορευματοποίησης των ποικιλιακών οίνων (απώλεια του προνομίου της αναφοράς της ποικιλίας και/ή της εσοδείας στην ετικέτα των οίνων). 12. Οι αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ) με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων δημιουργούν βάση δεδομένων και αποστέλλουν στην Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε., ανά τρίμηνο σχετική συγκεντρωτική κατάσταση. Συν.: Υποδείγματα έξι (6) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα