ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία εξέλιξη στον Τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, που είναι αποτέλεσμα αφενός μεν της αξιοποίησης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και αφετέρου των οικονομικών εξελίξεων που συμβαίνουν στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Συνέπεια αυτών των γεγονότων είναι: 1. Η παραγωγή και διάθεση μιας μεγάλης ποικιλίας τροφίμων, που κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες του κόσμου. 2. Η δημιουργία μεγάλων σύγχρονων πολυεθνικών βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες δημιουργούνται από συνένωση μικρότερων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί γενναία την έρευνα στον τομέα των τροφίμων με σκοπό την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, που να διασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών, αλλά και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διαιτητικές ανάγκες τους. 4. Η σχετική νομοθεσία γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, προκειμένου να ελέγχεται προληπτικά η παραγωγική διαδικασία σε όλες τις φάσεις της, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες για τον καταναλωτή, κατά τη διακίνηση στις διάφορες χώρες. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ιδρύσαμε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου με σκοπό την δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στον κλάδο που να μπορούν να συμβάλλουν: - Στην διασφάλιση της ποιότητας των παραδοσιακών τροφίμων της χώρας μας καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων ποιότητας από νέες, εφόσον είναι δυνατό, πρώτες ύλες. - Στη χρησιμοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και διασφάλισης της υγιεινής της παραγωγής, με σκοπό, αφενός μεν την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ώστε να διατίθενται στην μεγάλη αγορά που δημιουργείται με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και αφετέρου χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. 2

3 - Στη χρησιμοποίηση σύγχρονου αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, νέων βελτιωμένων παραγωγικών διαδικασιών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας και των αποδόσεων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής των τροφίμων. - Στην κάλυψη των διατροφικών άλλων αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου, όπως αυτές διαμορφώνονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής. - Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και μικροοργανισμών στη παραγωγή τροφίμων. Η χώρα μας παρουσιάζει σήμερα μία αξιοθαύμαστη πρόοδο στο τομέα της δημιουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων παραγωγής τροφίμων, με πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο πρώτος και ο πλέον υγιής παραγωγικός τομέας της χώρας. Ταυτόχρονα αξιόλογες βιομηχανίες εξαγοράζονται από ξένες ή συνεργάζονται με άλλες. Η όλη αυτή δραστηριότητα απαιτεί την δημιουργία στελεχών με υψηλή εξειδίκευση, που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τόσο των μεγάλων μονάδων, όσο και των μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων της χώρας μας, που έχουν άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη στελεχών, που θα καλύψουν τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, για την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στις μεσαίες και μικρομεσαίες μεταποιητικές μονάδες, καθώς και για την ορθολογική λειτουργία των Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αν. Καθ. Ελ. Δροσινός 3

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του μεταπτυχιακού Τμήματος διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Ε.Τ.& Δ.Α.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών [(ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Π. Δ. 80/ , ΦΕΚ Α 119/ )] θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 38/2008. Αντικείμενο Το Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου. Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην υγιεινή, στην επεξεργασία και στις βιοδεργασίες των τροφίμων καθώς στη διατροφή του ανθρώπου. β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 4

5 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» στις εξής κατευθύνσεις: I. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων II. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές III. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων IV. Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια V. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος VI. Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής. O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή την παράταση που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πρόγραμμα Μαθημάτων Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 38/2008. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη

6 πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων () που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής: Ι) Κατεύθυνση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων, τριών (3) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και των πέντε () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) 4 Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (Υ) Μικροβιολογία Τροφίμων (Υ) Σύγχρονες Μέθοδοι Μικροβιολογικής Ανάλυσης (Υ) Ανάλυση Επικινδυνότητας Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε) Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων (Υ) Μηχανική Τροφίμων (Ε) Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Υ) Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε) Επιθεώρηση Συστημάτων (Υ) Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (Ε) Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις (Ε) Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (Ε) Προαπαιτούμενα Προγράμματα (GHP) Σεμινάρια (Υ) (Ε) Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Σεμινάρια (Υ) 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

7 ΙΙ) Κατεύθυνση «Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές» Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο (2) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (Υ) 4 Διατροφή και Δημόσια Υγεία Διατροφική Αγωγή (Υ) Mεθοδολογία Διατροφικής Έρευνας και Επιδημιολογία (Υ) Διατροφική Πολιτική (Υ) Διατροφική Αντιμετώπιση Χρόνιων Νοσημάτων (Υ) Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε) Βιοστατιστική (Υ) Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε) Επικοινωνία Διατροφής Marketing (Υ) Μηχανική Τροφίμων (Ε) Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε) Διατροφή Ανθρώπου (Ε) Διατροφή ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (Ε) Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Σεμινάρια (Υ) 2 Σεμινάρια (Υ) ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ

8 ΙΙΙ) Κατεύθυνση «Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων» Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) 4 Προχωρημένα Μαθήματα Μηχανικής Τροφίμων (Υ) Εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E) Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε) Προχωρημένα Μαθήματα Συντήρησης-Επεξεργασίας Τροφίμων (Υ) Σχεδιασμός Γραμμών Παραγωγής- Τεχνικοοικονομική Μελέτη (Υ) Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε) Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (Υ) Μηχανική Τροφίμων (Ε) Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε) Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (Ε) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε) Οικονομικά Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε) Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Συσκευασία τροφίμων (Ε) Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων (Ε) Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (Ε) Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε) Σεμινάρια (Υ) 2 Σεμινάρια (Υ) 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ

9 ΙV) Κατεύθυνση «Βιοδιεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια» Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) Εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E) 4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πρώτων Υλών (Υ) Σχεδιασμός Βιοδιεργασιών και Βιοδιυλιστηρίων (Υ) 7 Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών Μηχανική Βιοδιεργασιών και τροφίμων (E) Βιοδιυλιστηρίων (Υ) Ενζυμικές και Μικροβιακές Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Διεργασίες στα Τρόφιμα (Ε) Βιοδιεργασιών (Υ) Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (E) Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε) Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε) Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε) Μηχανική Τροφίμων (Ε) Νομοθεσία και Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων HACCP (Ε) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε) Οικονομικά Επιχειρήσεων Τροφίμων (Ε) Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Συσκευασία τροφίμων (Ε) Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε) Σεμινάρια (Υ) 2 Σεμινάρια (Υ) ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ

10 V) Κατεύθυνση «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος» Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων (Υ) 4 Τεχνολογία Γάλακτος Ι (Υ) 7 Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων (Ε) Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ (Υ) 7 ECT S Μικροβιολογία Τροφίμων (Ε) Μηχανική Τροφίμων (Ε) Νομοθεσία Τροφίμων και Διαχείριση Ασφάλειας HACCP (Ε) Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) Τροφίμων (Ε) Χημεία, Βιοχημεία και Ανάλυση Γάλακτος (Ε) Μικροβιολογία Γάλακτος και των Προϊόντων του (Ε) Σεμινάρια (Υ) Μοριακή Μικροβιολογία Γάλακτος (Υ) Ποιοτικός έλεγχος και Γαλακτοκομία (Υ) Ειδικά θέματα Γαλακτοκομίας (Υ) Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος (Υ) Σεμινάρια (Υ) ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 VΙ) Κατεύθυνση Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημάτων επιλογής και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). 10

11 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Επιλογή ένα από τα δύο μαθήματα που έχουν 8 και δύο από τα τρία μαθήματα που έχουν 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Επιλογή ένα μάθημα των 8 και δύο από τα πέντε μαθήματα που έχουν Φυσικά προϊόντα (Υ) 10 Ταυτοποίηση της δομής φυσικών προϊόντων (Υ) 10 Παραλαβή διαχωρισμός και απομόνωση φυσικών προϊόντων (Ε) Μέθοδοι ανάλυσης φυσικών προϊόντων (Ε) Πιστοποίηση της ποιότητας και αυθεντικότητας φυσικών προϊόντων (Ε) Εφαρμοσμένη στατιστική Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Ε) Τεχνικές ελέγχου βιοδραστικότητας (Ε) 8 Σχεδιασμός και σύνθεση φυσικών μεταβολιτών και παραγώγων τους (Ε) 8 Προσδιορισμός στερεοχημικής δομής φυσικών προϊόντων με κρυσταλλογραφία ακτίνων-χ. Εγκλεισμός φυσικών προϊόντων (Ε) 3. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη μελέτη δομής - δράσης βιοδραστικών ουσιών - μοριακή μηχανική (Ε) Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Καλλιέργεια Συγκομιδή Μεταποίηση Εμπορική Εκμετάλλευση) (Ε) Xρήσεις φυσικών προϊόντων (Λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά συντηρητικά, αγροχημικά, εκμετάλλευση παραπροϊόντων κλπ) (Ε) 8 Σεμινάρια (Υ) 2 Μη στοχευμένη ανάλυση (Ε) Σεμινάρια (Υ) 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ Εξάμηνο (για όλες τις κατευθύνσεις) Στο Γ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη 24 Πρακτική Άσκηση 4 Σεμινάρια 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 11

12 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους σαράντα (0). Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 38/2008. Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Ε.Τ.Τ. διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, επιστημονικά όργανα κ.ά.) για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη που μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος. Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 19 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Εξετάσεις Κάθε Μ.Φ. είναι υποχρεωμένος να επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του προγράμματός του. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολογία όταν οι βαθμοί θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος είναι τουλάχιστον.0 με κλίμακα Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από εξεταστική διαδικασία (70% από το μάθημα και 30% από το εργαστήριο) καθοριζομένη από τον διδάσκοντα, καθώς και από αξιολόγηση άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. σεμινάρια, εργασίες, εκδρομές επισκέψεις σε εργοστάσια, κλπ.) που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω μάθημα και για τις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός 10 ημερών από την διεξαγωγή της εξέτασης. 12

13 Ο φοιτητής διαγράφεται όταν αποτύχει στις εξετάσεις δύο μαθημάτων. Αν αποτύχει στις εξετάσεις ενός μαθήματος, τότε ο Μ.Φ. υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μία μόνο φορά για κάθε Μ.Φ. καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μπορεί να απαλλάξει κάποιο φοιτητή από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, εάν αυτός έχει πιστοποιητικό επαρκούς παρακολούθησης αυτών, σε αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Επιβλέπων Καθηγητής (Ε.Κ.) Μετά από πρόταση της Σ.Ε, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει ανά φοιτητή, ένα μέλος Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή ή Επίκ. Καθηγητή, ως Επιβλέποντα Καθηγητή (Ε.Κ.) ο οποίος συνεργάζεται με τον Μ.Φ. για την καλύτερη αξιοποίηση του Π.Μ.Σ. Ο ορισμός γίνεται εντός του πρώτου μηνός από την έναρξη του 1 ου εξαμήνου του προγράμματος. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 4 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη Σκοπός: Η Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη (Μ.Ε.Μ) αποτελεί προσπάθεια επιστημονικής αυτενέργειας του μεταπτυχιακού φοιτητή και αποβλέπει στο να αποκτήσει την εμπειρία μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας τόσο σ ότι αφορά το πειραματικό μέρος όσο και στη σύνταξη και παρουσίασή της, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Μ.Ε.Μ. μπορεί να αναφέρεται σε Ερευνητική Μελέτη ή συνθετική, που διεξάγεται από το φοιτητή μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος ή άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων της Χώρας, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Συγγραφή Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης Α. Η Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη θα πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη χαρτόδετη τύπου βιβλίου (όχι σπιράλ). Στο εξώφυλλο και 1ο εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: i. Ονομασία του Πανεπιστημίου 13

14 ii. Ονομασία του Τμήματος & Εργαστηρίου iii. Ονομασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (μεταπτυχιακές εργασίες) iv. Τύπος εργασίας (μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή) v. Τίτλος εργασίας vi. Όνομα, πατρώνυμο (αρχικό γράμμα) και επώνυμο φοιτητή vii. Τόπος ολοκλήρωσης μελέτης (ΑΘΗΝΑ) viii. Έτος ολοκλήρωσης μελέτης ix. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα καθηγητή Β. Στο 2ο εσώφυλλο (σελίδα έγκρισης) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: i. Τύπος μελέτης (μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή) ii. Τίτλος μελέτης iii. Όνομα, πατρώνυμο (αρχικό γράμμα) και επώνυμο φοιτητή iv. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή ή καθηγητών v. Ονοματεπώνυμα μελών εξεταστικής επιτροπής (μεταπτυχιακές μελέτες) vi. Ονοματεπώνυμα μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (διδακτορικές διατριβές) Γ. Περίληψη Μετά το 2ο εσώφυλλο θα πρέπει να ακολουθούν δύο σελίδες. Η πρώτη με την περίληψη της μελέτης στην ελληνική γλώσσα και η δεύτερη με την περίληψη και τον τίτλο της μελέτης στην αγγλική. Η περίληψη περιλαμβάνει τον σκοπό-αντικείμενο της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα κύρια βήματα που ακολουθήθηκαν και τέλος τα κύρια αποτελέσματα. Μετά το τέλος της περίληψης θα δηλώνεται η επιστημονική περιοχή της μελέτης και κάποιες λέξεις κλειδιά (ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα) που θα περιγράφουν το θέμα της μελέτης. Εξέταση και Βαθμολόγηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης: Η εξέταση της Μ.Ε.Μ. γίνεται μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του φοιτητή. 14

15 Η ανάπτυξη και υποστήριξη της Μ.Ε.Μ. γίνεται από το φοιτητή σε ανοικτό ακροατήριο και η εξέταση πραγματοποιείται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η βαθμολόγηση της Μ.Ε.Ε. γίνεται με την κλίμακα 0-10 με προβιβάσιμο βαθμό ίσο τουλάχιστον με έξι και μισό (,). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά όχι νωρίτερα από 3 μήνες ούτε αργότερα από μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Η τελική εκτίμηση της επιτυχούς ή μη επίδοσης του φοιτητή στη Μ.Ε.Μ. γίνεται από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η βαθμολόγηση στηρίζεται στην αξιολόγηση του περιεχομένου της εργασίας, της προφορικής ανάπτυξης και των απαντήσεων του Μ.Φ. στις ερωτήσεις που του υποβάλλονται και γίνεται ως εξής: Το πειραματικό μέρος αντιστοιχεί στο 0% του βαθμού. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής ή άλλων μελών ΔΕΠ, στο 20% του βαθμού. Η όλη εμφάνιση της εργασίας αντιστοιχεί στο 10% του βαθμού. Η προφορική ανάπτυξη και παρουσίαση αντιστοιχεί στο 10% του βαθμού. Τελικός Βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το βαθμό της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού, ο μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων θα πολλαπλασιάζεται επί 2/3, ενώ ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας επί 1/3. Τίτλος Καθομολόγηση Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται σε αυτούς το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Στο δίπλωμα αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής: Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,0 Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ,0-8,0 1

16 Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του,0 Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται εφόσον ο φοιτητής έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον.0. Ταυτόχρονα, ο Μ.Φ. θα πρέπει να συγκεντρώσει για την λήψη του πτυχίου του 90 Πιστωτικές Μονάδες. Στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή στην Ε.Δ.Ε. και σε δημόσια συνεδρίαση αναγιγνώσκεται το πρακτικό της επιτυχούς εξέτασης της Επιτροπής. Ο υποψήφιος καλείται να αναγνώσει την σχετική καθομολόγηση και ο παριστάμενος Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αναγορεύει τον υποψήφιο και απονέμει τον σχετικό τίτλο. Το Μ.Δ.Ε. υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Γ.Π.Α. και σφραγίζεται με την μεγάλη σφραγίδα του Ιδρύματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Μ.Δ.Ε. αυτό υπογράφεται από τους Προέδρους των συμμετεχόντων Τμημάτων και από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. και εάν είναι Διαπανεπιστημιακό Μ.Δ.Ε. από τους Πρυτάνεις των συμμετεχόντων ΑΕΙ. 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα