Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001)."

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση (N.4009/2011). Η εκπαίδευση είναι προσανατολισµένη στην αφοµοίωση και µεταφορά των δεδοµένων της επιστήµης στην παραγωγή. Παρέχει Σπουδές (Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές) και παράγει έρευνα.

3 ΤΕΙ ΑΜΘ: : Σχολές & Τµήµατα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας

4 ΤΕΙ ΑΜΘ: : Αριθµός Φοιτητών* Προγράµµατα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυµα)* Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη 1. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Τµήµα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και ΦΑ ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Κατεύθυνση: Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ Κατεύθυνση: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Τµήµα Νοσηλευτικής 554 ΣΥΝΟΛΟ Μεταπτυχιακά Προγράµµατα σπουδών 261 *Λήξη Ακαδηµαϊκού Έτους

5 ΤΕΙ ΑΜΘ: : Η Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Η ΜΟ. Ι.Π του ΤΕΙ ΑΜΘ αποτελεί τη δοµή εκείνη του ιδρύµατος, η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό την οργάνωση, το συντονισµό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και ιασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρµόνιση και συµφωνία µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε θεσµικού πλαισίου. Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται αναφορικά µε τέσσερις άξονες: α) ιδακτικό έργο β) Ερευνητικό έργο γ) Προγράµµατα σπουδών και δ) Λοιπές υπηρεσίες.

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σε εφαρµογή του Ν. 3374/2005

7 Το µοντέλο λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ. Ι.Π.) του ΤΕΙ ΑΜΘ Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΜΟ. Ι.Π. Στηρίζεται στους εξής άξονες: Τυποποίηση των διαδικασιών (εσωτερικής και εξωτερικής) αξιολόγησης, τόσο σε επίπεδο Ακαδηµαϊκών Μονάδων, όσο και σε επίπεδο Ιδρύµατος, Σχεδιασµός εργαλείων και µεθόδων συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούµενων δεδοµένων τεκµηρίωσης, Ανάπτυξη προτύπων σχηµάτων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο Ακαδηµαϊκών Μονάδων όσο και σε Ιδρυµατικό επίπεδο Τυποποίηση και οµογενοποίηση των ιαδικασιών Αξιολόγησης, βάσει των προδιαγραφών της Α. Ι.Π., της σχετικής νοµοθεσίας και πρόσθετων απαιτήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ

8 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ ΑΜΘ προέβη στις εξής δραστηριότητες: Συντόνισε το έργο της εσωτερικής αξιολόγησης 4 σχολών και 11 τµηµάτων στο σύνολο τους Συνεργάστηκε µε την Α ΙΠ για την πραγµατοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων όλων των τµηµάτων Συνέταξε δύο Ιδρυµατικές Εκθέσεις Συνέταξε µελέτες εκθέσεις σχετικά µε θέµατα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση ηµιούργησε πληροφοριακό σύστηµα πάνω στο οποίο στηρίζεται η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων Συµµετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια

9 Σύστηµα Συλλογής Απογραφικών Το κάθε µέλος ΕΠ µε χρήση του λογαριασµού του και σύµφωνα µε τις αναθέσεις του εξαµήνου αποκτά πρόσβαση στο σύστηµα συλλογής απογραφικών. Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί όλα τα σχετικά έγγραφα µέσα από το Ο.Π.Σ. Μπορεί να δηµιουργήσει, επεξεργαστεί και να υποβάλλει όλα τα έντυπα µέσα στο χρονικό διάστηµα του εξαµήνου. Μετά την τελική υποβολή δεν µπορεί να επεξεργαστεί το έγγραφο και δέχεται για λήψη το σχετικό έντυπο σε µορφή pdf.

10 Σύστηµα Συλλογής Ερωτηµατολογίων Ανάπτυξη µετά από µελέτη ΝΕΩΝ ερωτηµατολογίων ξεχωριστά για Θεωρητικό και Εργαστηριακό Μάθηµα. Ανάπτυξη δυναµικού συστήµατος για την ηλεκτρονική διαχείριση ηλεκτρονικών και έντυπων µηχανογραφηµένων ερωτηµατολογίων. Σχεδίαση µηχανογραφηµένου έντυπου ερωτηµατολογίου και παραµετροποίηση του ειδικού σαρωτή για αυτοµατοποιηµένη ψηφιοποίηση. ιατήρηση των ψηφιακών δεδοµένων σε κοινή βάση δεδοµένων και διάθεση στους εκπαιδευτικούς των δεδοµένων αξιολόγησης.

11 Web Portal ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Ανάπτυξη σε Drupal και δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα. Το website είναι σε HTML5 και συµµορφώνεται µε το Web Content 1.0 ΑA επίπεδο προσβασιµότητας. Με χρήση του κοινού λογαριασµού LDAP ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες. υνατότητα επικοινωνίας µε το HELPDESK της ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Καβάλας. υναµική ανάρτηση υλικού στον κεντρικό αλλά και στον χώρο περιορισµένης πρόσβασης (εξωτερικές εκθέσεις, οδηγίες χρήσης, σχετικούς συνδέσµους, βίντεο).

12 Αποτελέσµατα Εξωτερικής Αξιολόγησης Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Προγράµµατα σπουδών που ανταποκρίνονται στους αντικειµενικούς σκοπούς µε µεγάλο εύρος και βάθος. Ικανοποιητικό επίπεδο και ποιότητα διδασκαλίας. Προσωπικό µε επάρκεια προσόντων. Ύπαρξη σαφούς σύνδεσης µεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Ύπαρξη πρακτικής άσκησης Ισχυρές συνεργασίες µε την περιοχή SWOT Analysis Περιορισµένος αριθµός µελών ΕΠ και µεγάλος αριθµός έκτακτου προσωπικού. Φόρτος εργασίας που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας Χαµηλό ποσοστό παρακολούθησης µαθηµάτων από τους φοιτητές. Εισαγωγή φοιτητών στο Τµήµα µε βαθµολογία µικρότερη της βάσης. Μικρός αριθµός φοιτητών/επ από το εξωτερικό Ευκαιρίες Απειλές Όπως απεστάλησαν στην Α ΙΠ στα πλαίσια µελέτης Μεταπτυχιακά προγράµµατα Αξιοποίηση των εξωτερικών συνεργασιών Συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες Αύξηση της ροής διδακτορικών µέσω συνεργασιών Μείωση των οικονοµικών εσόδων από το κράτος, λόγω της οικονοµικής κρίσης Η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης Η Ελληνική νοµοθεσία Η αδυναµία παροχής Phd λόγω της Ελληνικής νοµοθεσίας

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ σε εφαρµογή του Ν. 4009/2011

14 Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση - Η νέα πρόκληση Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης µε βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (ν.4009/2011) ιαδικασία Πιστοποίησης Σχεδιασµός και ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήµατος Π του Ιδρύµατος Αυτοαξιολόγηση του Ιδρύµατος και του Συστήµατος Π Εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύµατος και του Συστήµατος Π Έκδοση Απόφασης πιστοποίησης

15 Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση Η διαδικασία αξιολόγησης απαντά σε τέσσερα βασικά ερωτήµατα: 1. Πού στοχεύει το ίδρυµα; Που στοχεύω 2. Πώς µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του; 3. Πώς µεθοδεύει την αξιολόγηση των επιδόσεών του; Πως βελτιώνω Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση Πως επιτυγχάνω 4. Πώς προωθεί τις αναγκαίες για την βελτίωσή του αλλαγές; Πως αξιολογώ

16 Που στοχεύει το ΤΕΙ ΑΜΘ; Το TEI ΑΜΘ δεσµεύεται για τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία, την αριστεία και τη διάδοση των αποτελεσµάτων στην κοινωνία ώστε να ενισχυθεί η κοινωνία µε ουσιαστικούς και βιώσιµους τρόπους. Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως στόχο να Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως στόχο να υπηρετήσει την κοινωνία µέσω της εκπαίδευσης, της δηµιουργίας γνώσης και την εφαρµογή των γνώσεων αυτών σε µια µεγάλη κλίµακα. Παρέχει δε πρόσβαση και ευκαιρίες σε όλους τους φοιτητές και προσφέρει εξαιρετικά προγράµµατα διδασκαλίας και έρευνας, τα οποία συνοδεύονται από εξαιρετικές υπηρεσίες.

17 Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του ιεθνοποίηση Ως µέρος της στρατηγικής του για τη βελτίωση των προτύπων του σε όλα τα επίπεδα, το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες µε σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο. ιεθνείς συνεργασίες µε πανεπιστήµια και ινστιτούτα National Centre for Scientific Research 'Demokritos' Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France University of Antwerp, Belgium University of Alicante, Spain Lomonosov Moscow State University, Russia Fraunhofen Institute of Technology, Germany Texas A&M, US CERN University of Oxford, UK

18 Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του Αυτοδύναµα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει αναλάβει µια σειρά από πρωτοβουλίες για να ενισχύσει το κύρος του τόσο την εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Αυτές περιλαµβάνουν: την λειτουργία 6 αυτοχρηµατοδοτούµενων µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Επιστηµονικά περιοδικά Το ΤΕΙ ΑΜΘ στον τοµέα της έρευνας και για την προώθηση της γνώσης συµµετέχει ενεργά σε µια σειρά από τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της επιστήµης των υπολογιστών, τη χηµεία, τη χηµική µηχανική και την επιστήµη των υλικών. Το ΤΕΙ δηµοσιεύει δύο επιστηµονικά περιοδικά σε σχετικούς τοµείς: The Journal of Engineering Science and Technology Review, is edited by Prof. D. V. Bandekas / indexed by SCOPUS, ACS, DOAJ and EBSCO. The International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR) - edited by Prof. A. Karasavoglou

19 Πως µεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του Ενέργειες για την υλοποίηση του οράµατός µας ως Ίδρυµα είναι: Η συµµετοχή µας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Η εστίαση στην έρευνα Ο προσδιορισµός των κύριων προκλήσεων στην περιοχή Η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων / υπηρεσιών Η βελτίωση της θέσης µας στις διεθνείς αξιολογήσεις και κατατάξεις Η αξιοποίηση της δηµιουργικότητας των επίδοξων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών Η περιοδική επανεξέταση του ερευνητικού µας προφίλ Προτεραιότητές µας Αριστεία στην εκπαίδευση Αριστεία στην έρευνα Αριστεία στην καινοτοµία Έξυπνη εξειδίκευση Επιτυχία και Επιβράβευση

20 Πιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘ/Αξιολόγηση Επιδόσεων Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου (αξιολογήσεις) Βελτίωση του βαθμού Ποιότητα σύνδεσης Διδακτικού διδασκαλίας Έργου με έρευνα Στόχοι, Μαθησιακά Αποτελέσματα Άρθρο 72 Κριτήρια Πιστοποίησης του Ν.4009/11 Βελτίωση Ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και προσανατολισμού Αναθεώρηση Προγραμμάτων Σχεδιασμός, σπουδών Δομή Π.Σ. Βελτίωση ποιότητας Υπηρεσιών Υποδομές & Υποστ. Υπηρεσίες Στελέχωση Βελτίωση ποιότητας ερευνητικού έργου Προσέλκυση μελών ΕΠ με αυξημένα προσόντα

21 Πιστοποίηση στο ΤΕΙ ΑΜΘ Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για πιστοποίηση προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων: ιοίκησης Επιχειρήσεων Μηχανικών πληροφορικής ΤΕ σήµερα Έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοαξιολόγησης του Ιδρύµατος

22 Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ ΑΜΘ Άγιος Λουκάς, Κτίριο Κεντρικής ιοίκησης, Καβάλα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα