ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33

2 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 1.3 Η Διασφάλιση της Ανεξαρτησίας & Αμεροληψίας 1.4 Η Διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας 1.5 Τα Τέλη Πιστοποίησης 1.6 Ορισμοί Κεφάλαιο 2 -Όροι & Διαδικασίες για τη Χορήγηση Πιστοποίησης 2.1 Γενικά 2.2 Παροχή Πληροφοριών στους Ενδιαφερόμενους 2.3 Υποβολή Αίτησης 2.4 Διενέργεια Αξιολόγησης 2.5 Κοινοποίηση Έκθεσης Αξιολόγησης 2.6 Χορήγηση & Ανανέωση Πιστοποίησης 2.7 Υπογραφή Συμφωνητικού 2.8 Μεταφορά διαπιστευμένης πιστοποίησης Κεφάλαιο 3 - Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Πιστοποιημένων Εταιρειών/Οργανισμών 3.1 Υποχρεώσεις των Κατόχων Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 3.2 Αναφορές στην Πιστοποίηση 3.3 Αλλαγές σχετικές με τον Πιστοποιημένο Φορέα 3.5 Παράπονα από Πελάτες Κεφάλαιο 4 Υποχρεώσεις της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Κεφάλαιο 5 - Τροποποίηση, Επέκταση, Περιορισμός, Αναστολή & Ανάκληση 5.1 Τροποποίηση, Επέκταση ή Περιορισμός της Πιστοποίησης 5.2 Αναστολή της Πιστοποίησης 5.3 Ανάκληση της Πιστοποίησης 5.4 Ενημέρωση των Κρατικών Αρχών Κεφάλαιο 6 Παράπονα Αμφισβητήσεις - Ενστάσεις 6.1 Παράπονα και Αμφισβητήσεις 6.2 Ενστάσεις Κεφάλαιο 7 Χρήση των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης Συστήματος Κεφάλαιο 8 - Τέλη Πιστοποίησης Παράρτημα Α1 Προσδιορισμός απαιτούμενου χρόνου για Σ.Δ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1801 Παράρτημα Α2 Προσδιορισμός απαιτούμενου χρόνου για Σ.Δ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Παράρτημα Α3 Προσδιορισμός απαιτούμενου χρόνου για Σ.Δ. κατά ΕΛΟΤ 1429 Παράρτημα Α4 Προσδιορισμός απαιτούμενου χρόνου για Σ.Δ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Παράρτημα Β Ορισμοί Παράρτημα Γ Σχέδιο Σύμβασης χορήγησης/ανανέωσης / επέκτασης πιστοποιητικού & σήματος συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 33

3 1.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε» ΕΔΡΑ: Α Βιομηχανική Περιοχή, Βόλος Τηλέφωνο: /1 /2 FAX: Γραφείο ΑΘΗΝΩΝ Μ. Μερκούρη 76, Άγ. Δημήτριος Τηλέφωνο: , , FAX: Παράρτημα ΑΘΗΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , FAX: Εργαστήρια ΑΘΗΝΩΝ Κηφισού 50, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΣΙΝΔΟΣ Τηλέφωνο: FAX: Εργαστήρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο: FAX: Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, ΣΙΝΔΟΣ Παράρτημα ΘΗΒΩΝ 72 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Τ.Θ.18646, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλέφωνο: , FAX: Έτος ίδρυσης 1985 (2011) ΑΦΜ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιστοσελίδα Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης : Ο εκάστοτε υπεύθυνος ΔΠ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 33

4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης ΣΔ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αφορούν: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ που απονέμονται σε κατασκευαστές προϊόντων Ανελκυστήρες & Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας Εξοπλισμό υπό πίεση Εξοπλισμό πλοίων Μηχανές Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα κατά ΕΛΟΤ 1429 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑ καθώς επίσης και τους κανονισμούς του Φορέα Διαπίστευσης. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο αποτελεί ένα μέσο διασφάλισης για την σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με τις προδιαγεγραμμένες γι' αυτά απαιτήσεις. Είναι σαφές ότι το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν σχετίζεται κατ' ουδένα τρόπο με την αξιολόγηση και πιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών. Επομένως τα πιστοποιητικά ΣΔ δεν είναι πιστοποιητικά συμμόρφωσης προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτά ούτε να χρησιμοποιούνται ως τέτοια. 1.3 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ Πολιτική της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ είναι να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης ΣΔ με τρόπο που διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία της εταιρείας, όπως διατυπώνεται και στην δήλωση αμεροληψίας που περιέχεται στο Εγχειρίδιο για την Ποιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη λειτουργία ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης, το οποίο χαράσσει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα πιστοποίησης, όσο και με τη χρησιμοποίηση τεχνικά ικανού προσωπικού το οποίο είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους εμπορική επιρροή. Η ΕΒΕΤΑΜ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας της ως φορέας πιστοποίησης, δεν εμπλέκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων/οργανισμών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας είναι ελεύθερη για όλους τους φορείς, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας ή μεγέθους, ενώ η επεξεργασία των αιτήσεων για πιστοποίηση γίνεται με τρόπο ομοιόμορφο χωρίς διακρίσεις. 1.4 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η Α.Ε. ΕΒΕΤΑΜ διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με την πιστοποιούμενη επιχείρηση/οργανισμό, αποκτάται κατά τη σχετική αξιολόγησή της, διατηρείται εμπιστευτική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας και δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συναίνεση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε τρίτο μέρος, η ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 33

5 1.5 ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση και τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του πελάτη. Τα τέλη πιστοποίησης προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο ΟΡΙΣΜΟΙ Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Β του παρόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 33

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια : Προκαταρκτική συζήτηση/ Ανταλλαγή πληροφοριών Επιθεώρηση Αξιολόγησης (σε 2 στάδια) Επιθεωρήσεις Επιτήρησης Επιθεωρήσεις Επαναξιολόγησης Ειδικές Επιθεωρήσεις Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρμόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα. Η επιχείρηση οφείλει κατά τις επιθεωρήσεις να γνωστοποιεί στην ΕΒΕΤΑΜ τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται από την νομοθεσία (Εθνική και Κοινοτική), προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα παραγόμενα απ' αυτήν προϊόντα και / ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού και επαληθεύουν εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Επίσης οι επιθεωρητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες/ φορείς πιστοποίησης/ άλλους φορείς ή οργανισμούς. Όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, ελέγχεται η εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας, στην συγκεκριμένη χώρα, νομοθεσίας και η ενσωμάτωση των απαιτήσεων αυτής στο Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού. 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Οι ενδιαφερόμενες για πιστοποίηση εταιρείες λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες μέσω του παρόντος Κανονισμού. Προφορικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των Κανονισμών παρέχονται με ευθύνη του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας πιστοποίησης ΣΔ. 2.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης, υποβάλλουν στην ΕΒΕΤΑΜ Αίτηση, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο της ΕΒΕΤΑΜ, ( GP- CERTQS/ΕΝ01-1), συνοδευόμενη από το Εγχειρίδιο. Η ίδια αίτηση υποβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης σε νέους τομείς ή αλλαγής στάθμης προτύπου πιστοποίησης, για τις οποίες απονέμεται και χωριστό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση όπου έχουν πιστοποιηθεί όλες οι μονάδες παραγωγής μίας επιχείρησης και όλες οι δραστηριότητές της, δύναται να εκδοθεί ενιαίο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι μονάδες παραγωγής και οι αντίστοιχες δραστηριότητες. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από την ΕΒΕΤΑΜ τον παρόντα Γενικό Κανονισμό και ορίζει τον εκπρόσωπο της Διοίκησης για τα θέματα Διαχείρισης Συστημάτων, και τον Αναπληρωτή του, για τη διενέργεια επαφών με την ομάδα επιθεώρησης. Εφόσον η επιχείρηση/οργανισμός επιθυμεί, είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης να παρίσταται σύμβουλος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην ΕΒΕΤΑΜ. Ο Σύμβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέμβαση στη διαδικασία επιθεώρησης. Η Αίτηση ανασκοπείται προκειμένου να εξετασθεί εάν η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει την ικανότητα να αξιολογήσει την επιχείρηση/οργανισμό και μπορεί να ανταποκριθεί στο χρόνο που θέτει ο πελάτης. Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορρίπτεται, ενημερώνεται γραπτώς η επιχείρηση/οργανισμός καθώς και το Συμβούλιο Πιστοποίησης, για τους λόγους μη αποδοχής αυτής. Στη συνέχεια αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του πεδίου Πιστοποίησης της επιχείρησης/οργανισμού, συγκροτείται η Ομάδα Επιθεώρησης, η οποία αποτελείται από έναν Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 33

7 Συντονιστή Επιθεώρησης ( Lead Auditor) και τουλάχιστον έναν Επιθεωρητή ( Auditor) ή Εκπαιδευόμενο Επιθεωρητή ( Trainee Auditor). Αν απαιτείται, περιλαμβάνονται και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες, που επιλέγονται από τους καταλόγους των εγκεκριμένων Επιθεωρητών/Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων της ΕΒΕΤΑΜ. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην συμπεριληφθεί στην Ομάδα Επιθεώρησης άτομο που έλαβε μέρος ως σύμβουλος στον σχεδιασμό (οργάνωση και λειτουργία) ή/ και την επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης που θα επιθεωρηθεί και να μην εργάζεται ή να έχει οποιαδήποτε σχέση με ανταγωνιστική επιχείρηση τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια Προσδιορισμός χρόνου αξιολόγησης Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου γίνεται βάσει του αντίστοιχου πίνακα των Παραρτημάτων Α1, Α2, Α3 ή Α4 του παρόντος Γενικού Κανονισμού, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα IAF MD 1,2,3,4 και 5. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες έχουν δοθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το μέγεθος της επιχείρησης/οργανισμού προς πιστοποίηση, αλλά λαμβάνουν υπόψη και άλλους ειδικούς παράγοντες όπως το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης, την ετοιμότητα της επιχείρησης/οργανισμού για να πιστοποιηθεί, την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης κά. Ο απαιτούμενος χρόνος για την Επιθεώρηση που παρουσιάζεται στους Πίνακες, συμπεριλαμβάνει τα Στάδια 1 & 2 ενώ ο χρόνος για τον προγραμματισμό και την συγγραφή της έκθεσης της επιθεώρησης δεν πρέπει να είναι ποτέ μεγαλύτερος από το 10% του επιτόπια προβλεπόμενου χρόνου βάσει των σχετικών Πινάκων. Ο χρόνος επίσης που απαιτείται για την μετακίνηση των επιθεωρητών δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό, προστίθεται, όπως και τα έξοδα. Αν χρησιμοποιηθούν τεχνικές απομακρυσμένης επιθεώρησης ( remote auditing) όπως τηλεδιασκέψεις ( teleconferences) ή χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων ( web-based tools), μπορεί να συνυπολογιστεί στο χρόνο της επιτόπιας επιθεώρησης. Αν ο χρόνος της απομακρυσμένης επιθεώρησης ξεπεράσει το 30% του συνολικού προβλεπόμενου χρόνου, τότε απαιτείται επιπλέον τεκμηρίωση από την Ομάδα Επιθεώρησης. Λόγοι προσαύξησης του χρόνου επιθεώρησης 1. Πολυπλοκότητα στη μεταφορά των επιθεωρητών σε περισσότερα από ένα επιθεωρούμενα κτίρια της επιχείρησης/οργανισμού. 2. Απαίτηση διερμηνείας για το προσωπικό όταν η επιθεώρηση γίνεται σε παραπάνω από μια γλώσσες. 3. Μεγάλες εκτάσεις της επιχείρησης/οργανισμού αναλογικά με το προσωπικό (πχ δασική έκταση) 4. Υψηλές απαιτήσεις σε νομοθετικό πλαίσιο (πχ τρόφιμα και φάρματα, αεροδιαστημική, πυρηνική ενέργεια, κά) 5. Υψηλή πολυπλοκότητα διεργασιών ή πολλαπλές μοναδιαίες δραστηριότητες. 6. Διεργασίες που απαιτούν συνδυασμό από λογισμικό, υλισμικό, διεργασίες και υπηρεσίες. 7. Δραστηριότητες που απαιτούν επισκέψεις σε προσωρινές τοποθεσίες για την επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων των μόνιμων τοποθεσιών που υπάγονται στο σύστημα διαχείρισης προς πιστοποίηση. Λόγοι μείωσης του χρόνου επιθεώρησης 1. Ο πελάτης δεν διαθέτει σχεδιασμό 2. Προϊόντα/διεργασίες χαμηλής επικινδυνότητας 3. Προηγούμενη γνώση της εταιρείας (πχ. πιστοποίηση άλλων προτύπων, κά). 4. Μικρός χώρος για απασχόληση των εργαζομένων (πχ. συγκρότημα γραφείων). 5. Ετοιμότητα του πελάτη για πιστοποίηση (πχ ήδη πιστοποιημένος από άλλο φορέα). 6. Διεργασίες που αφορούν μόνο μια γενική δραστηριότητα (πχ. μια υπηρεσία). 7. Ωριμότητα του συστήματος διαχείρισης. 8. Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που εκτελούν τα ίδια, απλά καθήκοντα. 9. Πανομοιότυπες δραστηριότητες σε όλες τις βάρδιες με απόδειξη ότι υπάρχει ισοδύναμη απόδοση βασισμένη σε εσωτερικές επιθεωρήσεις ή σε επιθεωρήσεις από φορείς πιστοποίησης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 33

8 Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η σχέση μεταξύ πολυπλοκότητας και απαιτούμενου χρόνου επιθεώρησης - Πολυπλοκότητα Συστήματος + Μεγάλο Απλό Πολυθεσικοί οργανισμοί Λίγες διεργασίες Επαναλαμβανόμενες διεργασίες Μικρό πεδίο πιστοποίησης Μεγάλο Πολύπλοκο Πολυθεσικοί οργανισμοί Πολλές διεργασίες Μεγάλο πεδίο πιστοποίησης Μοναδικές διεργασίες Σχεδιασμός Έναρξη από τον Πίνακα (Παραρτήματα Α1 &A2) Λίγες διεργασίες Επαναλαμβανόμενες διεργασίες Μικρό πεδίο πιστοποίησης Μικρό Απλό Πολλές διεργασίες Σχεδιασμός Μεγάλο πεδίο πιστοποίησης Μοναδικές διεργασίες Μικρό Πολύπλοκο Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Ομάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους ή και μελών της, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π,χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σύνδεσης του / των Επιθεωρητών με ανταγωνιστές του). Σε τέτοιες περιπτώσεις επανακαθορίζεται η Ομάδα Επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις πολυθεσικών (multi-site) οργανισμών δηλαδή οργανισμών: 1. που λειτουργούν με franchises 2. που διαθέτουν δίκτυο γραφείων πωλήσεων 3. που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες από πολλαπλά σημεία 4. που διαθέτουν υποκαταστήματα τότε εξετάζεται αν ο οργανισμός είναι σε θέση να συγκεντρώνει και να αναλύει στοιχεία από όλες τις εγκαταστάσεις του όταν απαιτείται κυρίως για τα παρακάτω αντικείμενα: τεκμηρίωση του συστήματος και τροποποιήσεις ανασκοπήσεις από τη διοίκηση παράπονα διορθωτικές ενέργειες εσωτερικές επιθεωρήσεις αλλαγές λόγω ΣΠΔ διαφορετικές νομικές απαιτήσεις Στους πολυθεσικούς οργανισμούς, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με δειγματοληψία διασφαλίζει ότι σε όλες τις μονάδες τηρούνται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης. Τουλάχιστον το 25% του δείγματος επιλέγεται τυχαία και το υπόλοιπο με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των θέσεων που επιλέγονται κατά τη περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες, λαμβάνοντας υπόψη ανάμεσα σε άλλα: αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη διοίκηση ή προηγούμενες επιθεωρήσεις από φορέα πιστοποίησης αρχείο παραπόνων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 33

9 σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος των μονάδων (αυξομειώσεις στον αρ. εργαζομένων) μεταβολές στις διεργασίες παραγωγής πολυπλοκότητα στο σύστημα διαχείρισης και στις διεργασίες του ωριμότητα του ΣΔ και γνώση του οργανισμού περιβαλλοντικά θέματα και επιπτώσεις σε ΣΠΔ διαφορές σε νοοτροπία, γλώσσα και κανονιστικές διατάξεις και γεωγραφική διασπορά Η δειγματοληψία των μονάδων τεκμηριώνεται κάθε φορά κατά περίπτωση όπως στο παρακάτω παράδειγμα για έναν οργανισμό με 50 εργαζόμενους δραστηριότητας μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου: Αρχική επιθεώρηση: ο αριθμός του δείγματος υπολογίζεται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των απομακρυσμένων μονάδων, στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο. Ετήσια επιτήρηση: ο αριθμός του δείγματος υπολογίζεται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των απομακρυσμένων μονάδων, πολλαπλασιασμένος με το 0.6 και στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο. Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης: ο αριθμός του δείγματος υπολογίζεται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των απομακρυσμένων μονάδων, όπως στην αρχική αξιολόγηση, εκτός εάν κρίνεται αποτελεσματική η διαχείριση του συστήματος στην περίοδο των τριών χρόνων, οπότε σ αυτή την περίπτωση πολλαπλασιάζεται με 0.8 και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Τα κεντρικά γραφεία επιθεωρούνται στην αρχική αξιολόγηση και κατά την επαναξιολόγηση και τουλάχιστον μια φορά ετησίως ως μέρος της επιτήρησης. Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την επιθεώρηση πολυθεσικών οργανισμών, ο επικεφαλής επιθεωρητής εξετάζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις του ΙΑF MD Συνδυασμένες επιθεωρήσεις Σε περιπτώσεις συνδυασμένων επιθεωρήσεων, βάσει δύο ή περισσοτέρων συστημάτων διαχείρισης π.χ. Α+Β+Γ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑ-7/05Μ, υπολογίζεται το άθροισμα των επί μέρους χρόνων επιθεώρησης για κάθε σύστημα διαχείρισης και ο τελικός χρόνος διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που τον αυξάνουν ή τον μειώνουν, όπως διαθεσιμότητα και χρήση επιθεωρητών με περισσότερα από ένα πεδία, βαθμό ενοποίησης των συστημάτων διαχείρισης του οργανισμού, ικανότητα του προσωπικού του οργανισμού να αντιμετωπίσει ερωτήσεις που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα πρότυπα, πολυπλοκότητα των συνδυασμένων επιθεωρήσεων σε σχέση με τις απλές Ο υπολογισμός του απαιτούμενου χρόνου επιθεώρησης πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΕΑ-7/05Μ. Η μείωση συνήθως δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος των επί μέρους χρόνων ανά πρότυπο. Όταν γίνονται συνδυασμένες επιθεωρήσεις σε μη ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης, αν και μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα, δεν δικαιολογούν καμία μείωση του χρόνου επιθεώρησης. Στο στάδιο 1 μιας συνδυασμένης επιθεώρησης πρέπει να συλλέγεται πληροφόρηση σχετικά με το βαθμό ενοποίησης των συστημάτων διαχείρισης του οργανισμού και την ικανότητα ανταπόκρισης του προσωπικού στις απαιτήσεις μιας συνδυασμένης επιθεώρησης. Όταν η συνδυασμένη επιθεώρηση αφορά και επιθεώρηση συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοτικής οδηγίας, ο χρόνος προσαυξάνεται τεκμηριωμένα κατά 0,5 1 ΑΗ, ανάλογα με την κρίση του επιθεωρητή. 2.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά την υποβολή της αίτησης και τον καθορισμό της ομάδας επιθεώρησης ακολουθεί η διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης της εταιρείας/οργανισμού, η οποία διεξάγεται σε δύο στάδια Αρχικές Συνομιλίες Ανταλλαγή Πληροφοριών Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες, την χρονική διάρκεια και το Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 33

10 κόστος της κάθε επιθεώρησης. Αν ζητηθεί, μπορεί επίσης να συντάξει οικονομικό προϋπολογισμό. Οι αρχικές συνομιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόμενο. Κατά την διάρκεια των αρχικών συνομιλιών διευκρινίζονται επίσης θέματα που αφορούν στο πεδίο πιστοποίησης, το πρότυπο πιστοποίησης, τις μονάδες προς πιστοποίηση και τυχόν άλλα θέματα που θέτει ο ενδιαφερόμενος, με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της διενέργειας της επιθεώρησης αξιολόγησης και ειδικότερα του προγράμματος αυτής Επιθεώρηση Αξιολόγησης Η επιθεώρηση αξιολόγησης διεξάγεται σε δύο στάδια. Αρχικά κατά το στάδιο 1 η ομάδα επιθεώρησης μελετά το Εγχειρίδιο καθώς και όποιο άλλο έγγραφο έχει τεθεί υπόψη της από τον ενδιαφερόμενο, με στόχο την εξέταση της συμβατότητάς τους με τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου και του παρόντος Κανονισμού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αν παραστεί ανάγκη. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον πελάτη αφού καταγραφούν στο έντυπο Λίστα επιθεώρησης (Στάδιο 1) / GP-CERTQS/EN02-1. Για να διενεργηθεί η επιθεώρηση αξιολόγησης ( Στάδιο 2) απαιτείται η πλήρης εφαρμογή του προς πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων ποιότητας, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ μέρους της επιχείρησης/οργανισμού, μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και ανασκόπησής του από την Διοίκηση. Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας και της καταληκτήριας συνεδρίασης, οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των επιθεωρήσεων, θα πρέπει να είναι παρούσα η Διοίκηση της επιχείρησης/οργανισμού καθώς και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της. Το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού εξετάζεται και επιθεωρείται στο σύνολο του κατά το Στάδιο 2 της επιθεώρησης αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί ότι καλύπτει τα σημεία που απαιτούνται, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο και τον παρόντα Κανονισμό. Επιπρόσθετα επιθεωρείται η εφαρμογή του αντίστοιχου Συστήματος Διαχείρισης, οι οργανωτικές δομές, οι Διαδικασίες/ Οδηγίες/ Έντυπα της επιχείρησης/οργανισμού καθώς και η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης, αναφορικά με τους στόχους και την Πολιτική της επιχείρησης/οργανισμού, τα οποία και αξιολογούνται. Η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού, δεν περιορίζεται μόνο στα σημεία που καλύπτονται από το Εγχειρίδιο, αλλά επεκτείνεται στην αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης/οργανισμού, που κατά την τεκμηριωμένη άποψη των επιθεωρητών της ΕΒΕΤΑΜ έχουν σχέση ή επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού, ως προς το πεδίο πιστοποίησης. Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισμού μακροσκοπικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες : Κύρια Μή Συμμόρφωση : παντελής έλλειψη ή πλημμελής καταγραφή μιας απαιτητής από το αντίστοιχο πρότυπο διαδικασίας ή μή εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας ή μή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού. Απλή Μή Συμμόρφωση : παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισμένης έκτασης στην τεκμηρίωση ή εφαρμογή μιας διαδικασίας του Συστήματος Διαχείρισης, σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου. Παρατήρηση : α) μεμονωμένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή διαδικασίας του Συστήματος Διαχείρισης, που ενδέχεται να γίνει μη συμμόρφωση στο μέλλον β) στοιχείο της τεκμηρίωσης ή της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο εμφανίζει τάση ή είναι πιθανή μελλοντική αιτία για μή συμμόρφωση. Σημαντικός αριθμός απλών μή συμμορφώσεων, που συστηματικά εστιάζονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης, συνιστά κύρια μή συμμόρφωση. Η ΕΒΕΤΑΜ δεν προβαίνει στη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης μέχρι τη διαπίστωση της αποτελεσματικής άρσης όλων των κυρίων μή συμμορφώσεων και τη δέσμευση της Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 33

11 επιχείρησης/οργανισμού για την άρση των απλών μή συμμορφώσεων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί από την EBETAM αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά τη διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει γραπτώς την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Ανάλογα με την φύση των μή συμμορφώσεων, η επαλήθευση μπορεί να γίνει είτε με την κατάθεση, από τον ενδιαφερόμενο σχετικής τεκμηρίωσης είτε με επιτόπου ειδική επιθεώρηση. Αν εντοπισθούν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού δεν συμμορφώνεται, σε μεγάλη έκταση με το πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισμό, ο συντονιστής της ΕΒΕΤΑΜ είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη Γενική Διεύθυνση της επιχείρησης/οργανισμού χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διακοπεί αμέσως η επιθεώρηση και να υπάρξει μείωση του κόστους της, ενώ υποβάλλει σχετική έκθεση, στην οποία αιτιολογείται η απόφαση, χωρίς να απαιτείται αναλυτική καταγραφή των μή συμμορφώσεων. Στην περίπτωση αυτή δίδεται χρόνος στην επιχείρηση για την διόρθωση των μη συμμορφώσεων. Η επιθεώρηση αξιολόγησης μπορεί να επαναληφθεί το νωρίτερο μετά από τέσσερις (4) μήνες. Αν κατά την διάρκεια της νέας επιθεώρησης αξιολόγησης σημειωθούν πάνω από τέσσερις (4) κύριες μή συμμορφώσεις, τότε ο Υπεύθυνος της ΕΒΕΤΑΜ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πρόκειται για Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ενημερώνεται και η αρμόδια αρχή. Σε περιπτώσεις όπου η ομάδα επιθεώρησης αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με το προσωπικό της επιχείρησης/οργανισμού (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήματα, έντεχνη άρνηση απάντησης στα ερωτήματα, παραπλανητικές μεθόδους, μεθόδους επηρεασμού κ.λπ.), πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον επικεφαλής επιθεωρητή, ο οποίος, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, ενημερώνει την διοίκηση της επιχείρησης/οργανισμού. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, αποφασίζεται η διακοπή της Επιθεώρησης Επιθεωρήσεις Επιτήρησης Ο σκοπός των ετήσιων αυτών επιθεωρήσεων μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού και η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΕΒΕΤΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό και στην υπογραφείσα, μεταξύ ΕΒΕΤΑΜ και επιχείρησης/οργανισμού, σύμβαση. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια των ετήσιων επιθεωρήσεων υπολογίζεται αναλογικά με το χρόνο της αρχικής αξιολόγησης/πιστοποίησης και δεν είναι λιγότερο από το 1/3 αυτού Επιθεωρήσεις Επαναξιολόγησης Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, διενεργείται πάντα η Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης. Για την επαναπιστοποίηση της επιχείρησης/οργανισμού ο χρόνος που απαιτείται για την επιθεώρηση υπολογίζεται αναλογικά με το χρόνο της αρχικής αξιολόγησης και δεν είναι λιγότερο από τα 2/3 αυτού Ειδικές Επιθεωρήσεις Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις διενεργούνται : α) Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση μή συμμορφώσεων, που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης ή Επιτήρησης. β) Εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και του παρόντος Κανονισμού (π.χ. μετά από παράπονα πελατών της πιστοποιημένης επιχείρησης, παράβαση υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστωθείσα από αρμόδια αρχή). Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 33

12 γ) Όταν η Ειδική Επιθεώρηση απαιτηθεί στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλους Φορείς/ Οργανισμούς Πιστοποίησης ή ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από αίτησή τους και μετά από συμφωνία προς τούτο, της επιχείρησης. δ) Όταν ζητηθεί επέκταση πεδίου Επέκταση του Πεδίου Πιστοποίησης / Αλλαγή Στάθμης Προτύπου Πιστοποίησης Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης ή της στάθμης του Προτύπου Πιστοποίησης, η επιχείρηση/οργανισμός πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση και την σχετική τεκμηρίωση στην ΕΒΕΤΑΜ. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να γίνει ειδική επιθεώρηση ή επιθεώρηση αξιολόγησης σε συνδυασμό με την επιθεώρηση επιτήρησης ή την επαναληπτική επιθεώρηση αξιολόγησης. 2.5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΒΕΤΑΜ κοινοποιεί στον πελάτη γραπτή Έκθεση Επιθεώρησης, προσδιορίζοντας τις μή συμμορφώσεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν. Για την απόδειξη της αποκατάστασης των μή συμμορφώσεων μπορεί να απαιτηθεί η διενέργεια συμπληρωματικής επιθεώρησης ή μόνο η υποβολή κατάλληλης τεκμηρίωσης. 2.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της ΕΒΕΤΑΜ πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμός έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικά Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και του παρόντος Κανονισμού, άρα η επιχείρηση/οργανισμός διαθέτει τις οργανωτικές δομές, τα τεχνικά μέσα καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται σταθερή ποιότητα των προϊόντων ή/ και των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως καθορίζεται από τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις Χορήγηση & Ανανέωση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της ΕΒΕΤΑΜ Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης μικρότερης χρονικής ισχύος εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος γραπτώς με την αίτηση του, και για συγκεκριμένους λόγους. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της ΕΒΕΤΑΜ αποφασίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ, μετά από σχετική εισήγηση. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται αιτιολογημένα επίσης να αποφασίζει για: Τη μη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης στην επιχείρηση/οργανισμό, Τη προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Χορήγηση Πιστοποιητικού IQNet Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ως εταίρος του δικτύου IQNet, μαζί με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και με βάση την επιθεώρηση και πιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε, χορηγεί και το πιστοποιητικό IQNet. Η πιστοποίηση IQNet επιτρέπεται χάρη στην εμπιστοσύνη που εγκαθιδρύεται μεταξύ των εταίρων του δικτύου IQNet μέσω των ισότιμων αποτελεσμάτων αξιολόγησης, συνεργασίας και έχοντας υπογράψει τον συμφωνητικό IQNet σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών. Το πιστοποιητικό IQNet εκδίδεται, τροποποιείται ή αποσύρεται παράλληλα με την έκδοση, τροποποίηση ή απόσυρση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της ΕΒΕΤΑΜ. Την κύρια ευθύνη έκδοσης του πιστοποιητικού IQNet την έχει η ΕΒΕΤΑΜ ως εταίρος του δικτύου. Σε περίπτωση που η ΕΒΕΤΑΜ σταματήσει να αποτελεί εταίρο του δικτύου, το πιστοποιητικό IQNet ακυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού πληροφορείται γραπτώς μέσω Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 33

13 επιστολής η οποία θα κοινοποιείται στα κεντρικά γραφεία του δικτύου IQNet για την ακύρωση του πιστοποιητικού. 2.7 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Αφού εγκριθεί η χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση/οργανισμό, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ και της επιχείρησης/οργανισμού, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΕΒΕΤΑΜ και της πιστοποιημένης επιχείρησης/οργανισμού, και έχει διάρκεια ισχύος όση και το πιστοποιητικό. Η απόφαση του Γενικού Διευθυντή, αναφορικά με τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ και της επιχείρησης/οργανσιμού έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών. 2.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔ Σε περιπτώσεις που η αρχική πιστοποίηση εταιρείας / οργανισμού έχει γίνει από άλλο διαπιστευμένο φορέα, ορίζεται επιθεωρητής που αναλαμβάνει την ανασκόπηση του συστήματος και επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η ανασκόπηση θα περιλαμβάνει: επιβεβαίωση ότι οι πιστοποιημένες από άλλον φορέα υπηρεσίες του πελάτη εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ τους λόγους της αλλαγής φορέα πιστοποίησης διερεύνηση της εγκυρότητας του ισχύοντος πιστοποιητικού εάν είναι δυνατόν σε συνεργασία με τον φορέα που το εξέδωσε ανασκόπηση των τελευταίων εκθέσεων επιθεώρησης (αρχικής, επιτήρησης ή επαναξιολόγησης) και των σχετικών ΜΣ τα παράπονα και την αντιμετώπισή τους το στάδιο του τελευταίου κύκλου πιστοποίησης νομική συμμόρφωση Κανονικά μόνο εν ισχύ πιστοποιήσεις μπορούν να μεταφερθούν. Πιστοποίηση που έχει ανακληθεί δεν γίνεται αποδεκτή για μεταφορά. Σε περιπτώσεις που η πιστοποίηση έχει απονεμηθεί από φορέα που δεν υφίσταται πλέον ή που η διαπίστευσή του έχει λήξει, ανασταλεί ή ανακληθεί είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΕΒΕΤΑΜ να το αποδεχθεί ή όχι. Στην περίπτωση που αποδεχθεί πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του φορέα διαπίστευσής της. Εάν δεν εντοπισθούν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την ανασκόπηση, ακολουθείται η διαδικασία πιστοποίησης ΣΔ της ΕΒΕΤΑΜ. (Εφαρμόζεται το IAFMD2). Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 33

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποχρεούται : να εφαρμόζει συνεχώς και αποτελεσματικά τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού, σύμφωνα με την τεκμηρίωσή του. να εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στις κύριες και απλές μή συμμορφώσεις, που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων, εντός του συμφωνημένου, με την ομάδα επιθεώρησης, χρονικού διαστήματος, καθώς και αυτές που αφορούν στις παρατηρήσεις μέχρι την διενέργεια της επόμενης επιθεώρησης. Αν οι απλές μή συμμορφώσεις και οι παρατηρήσεις εντοπιστούν εκ νέου κατά την διενέργεια της επόμενης επιθεώρησης, καταγράφονται αντίστοιχα ως κύριες μή συμμορφώσεις / απλές μή συμμορφώσεις να διακόψει εντός μίας το πολύ εβδομάδας κάθε χρήση ή διαφήμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, καθώς και κάθε αναφορά σ' αυτό εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα των πιστοποιητικών και να ενημερωθεί γραπτώς η ΕΒΕΤΑΜ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης που ήταν σε εφαρμογή κατά την διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενημέρωση της ΕΒΕΤΑΜ (π.χ. αλλαγή δομής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, αλλαγή εκπροσώπου για θέματα ποιότητας κλπ). Σε κάβε περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΒΕΤΑΜ γραπτώς εντός είκοσι (20) ημερών απ ό την εφαρμογή της μεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΒΕΤΑΜ μπορεί να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα να διατηρεί και να θέτει στην διάθεση την ΕΒΕΤΑΜ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο με τα παράπονα τα οποία του απευθύνονται, που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζει και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιεί. Η μή τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόμενου αρχείου καταγράφεται ως κύρια μή συμμόρφωση από την ομάδα επιθεώρησης της ΕΒΕΤΑΜ στην σχετική έκθεση επιθεώρησης να χρησιμοποιεί τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στoν παρόντα Κανονισμό να ενημερώνει την ΕΒΕΤΑΜ για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά Ο ενδιαφερόμενος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ, σε ό,τι αφορά το Σύστημα Διαχείρισής του. Η επιχείρηση/οργανισμός πρέπει να διευκολύνει την διαδικασία της επιθεώρησης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα και αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιμο κατά την διάρκεια της επιθεώρησης για ενδεχόμενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις με τους επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ. Επίσης όλα τα έγγραφα της επιχείρησης/οργανισμού, που έχουν σχέση με την επιθεώρηση, πρέπει να είναι έτοιμα και διαθέσιμα. Η επιχείρηση/οργανισμός υποχρεούται να αποδέχεται τις ημερομηνίες διεξαγωγής επιθεωρήσεων επιτήρησης που καθορίζονται από την ΕΒΕΤΑΜ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να εκτίθενται. Η επαναλαμβανόμενη μη αποδοχή των ημερομηνιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ημερομηνίες διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, θα συνεκτιμώνται από την ΕΒΕΤΑΜ και μπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 33

15 Εάν λόγω μεταβολών ή αποκλίσεων του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης/οργανισμού χρειασθεί να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση, το κόστος αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση/οργανισμό. 3.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο κάτοχος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης επιτρέπεται να επικαλείται, μέσω δημοσιεύσεων ή στις συναλλαγές του με τρίτους, μόνον ότι οι αντίστοιχες δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από το Επίσημο Πιστοποιητικό, είναι πιστοποιημένες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Ο κάτοχος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημίσει τον Φορέα Πιστοποίησης και δεν κάνει οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με την πιστοποίηση, την οποία ο Φορέας Πιστοποίησης θα μπορούσε να θεωρήσει ως παραπλανητική ή ότι στερείται εξουσιοδοτήσεως. Εάν ο κάτοχος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης διαθέτει μόνο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, οι σχετικές αναφορές θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι το σύστημα είναι σε συμμόρφωση με προκαθορισμένα πρότυπα ή /και άλλες κανονιστικές διατάξεις και δεν θα χρησιμοποιεί την πιστοποίηση για να υπονοήσει ότι το προϊόν έχει εγκριθεί από την ΕΒΕΤΑΜ. 3.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Η επιχείρηση/οργανισμός οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΒΕΤΑΜ για οποιαδήποτε αλλαγή στο σχεδιασμό ή στην παραγωγή του προϊόντος, στο Σύστημα Διαχείρισης, στην ιδιοκτησία, στη δομή ή στη διοίκησή του. Με τη γνωστοποίηση των παραπάνω αλλαγών, η ΕΒΕΤΑΜ επαναξιολογεί εκ νέου τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. 3.4 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Η επιχείρηση/οργανισμός οφείλει να τηρεί αρχείο των παραπόνων που της υποβάλλονται και να διαθέτει τα αρχεία αυτά στον Φορέα Πιστοποίησης. Να εξετάζει τη βασιμότητα των παραπόνων, να διερευνά τα αίτια για τυχόν μη συμμορφώσεις και να λαμβάνει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνει. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 15 από 33

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Η ΕΒΕΤΑΜ υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να προβάλλει και να δημοσιοποιεί τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δημοσιότητας αποφασίζονται από την ΕΒΕΤΑΜ σε συνεργασία με το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Η ΕΒΕΤΑΜ πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις με ειδικευμένο προσωπικό, κατά τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Αν μία επιχείρηση/οργανισμός διατυπώσει αιτιολογημένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειμενικότητα συγκεκριμένης επιθεώρησης, η ΕΒΕΤΑΜ θα προβεί σε νέα επιθεώρηση, με δικά της έξοδα, και αν τούτο είναι αναγκαίο, με διαφορετική ομάδα επιθεώρησης. Η ΕΒΕΤΑΜ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις για τις αλλαγές που υφίστανται τα Πρότυπα με βάση τα οποία χορηγήθηκε το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ώστε να προγραμματίζονται και οι επερχόμενες αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης ή να αποποιείται η επιχείρηση/οργανισμός το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στις απαιτήσεις για πιστοποίηση, υποχρεούται να παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών πριν αποφασίσει για την ακριβή μορφή και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ τηρεί και ενημερώνει συνεχώς, την κατάσταση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών με αναφορά στο πεδίο ισχύος και τις ημερομηνίες έκδοσης και ανανέωσης του κάθε πιστοποιητικού. Η κατάσταση αυτή η οποία ανανεώνεται μηνιαία, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας, Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 16 από 33

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ 5.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να ζητήσει τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό του αντικειμένου πιστοποίησης υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση. Ο Φορέας Πιστοποίησης εξετάζει την αίτηση αυτή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση της αρχικής αίτησης. 5.2 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιχείρηση/οργανσιμός μπορεί να ζητήσει, με συστημένη επιστολή της, την αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησής της. Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης/οργανισμού, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, παύουν να ισχύουν ένα (1) μήνα μετά την αποστολή της εν λόγω επιστολής. Ο Φορέας Πιστοποίησης μπορεί να αναστείλει την πιστοποίηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για διάφορους λόγους, όπως : Εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούν την άμεση ανάκληση. Σε περίπτωση κακής χρήσεως της πιστοποίησης από την επιχείρηση/οργανισμό χωρίς στη συνέχεια η τελευταία να προβαίνει σε κατάλληλη διορθωτική ενέργεια. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού. Η αναστολή της πιστοποίησης, γνωστοποιείται στην επιχείρηση/οργανισμό με συστημένη επιστολή, στην οποία αναγράφονται και οι όροι για την επαναφορά της. Κατά την περίοδο αναστολής απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά του πελάτη στην πιστοποίηση. Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που την προκάλεσαν, η πιστοποίηση ανακαλείται. 5.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πέραν της αναστολής, η πιστοποίηση μπορεί να ανακληθεί στις κατωτέρω περιπτώσεις : Εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν πολύ σοβαρές μή συμμορφώσεις Εάν ο πιστοποιηθείς δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή παραβαίνει άλλους όρους του Συμφωνητικού Πιστοποίησης Εάν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αλλάξουν, και η επιχείρηση/οργανισμός δεν θελήσει να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις των αλλαγών στο εφαρμόσιμο πρότυπο. Εάν λήξει η περίοδος αναστολής χωρίς αποτέλεσμα. Η ειδοποίηση για ανάκληση γίνεται εγγράφως, καθορίζοντας τους λόγους και την ημερομηνία λήξης ισχύος του συμφωνητικού σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Λόγοι που προκαλούν ειδοποίηση σχετική με ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Επιθυμία του Αδειούχου Ο Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι τα προϊόντα είναι επικίνδυνα Παραβίαση του εφαρμοζόμενου προτύπου, χωρίς το προϊόν να καθίσταται επικίνδυνο Μη πληρωμή οικονομικών οφειλών Παραβίαση άλλων όρων του συμφωνητικού Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις σε σχέση με αναθεωρούμενο πρότυπο Ημέρες προειδοποίησης πριν την ανάκληση / ακύρωση πιστοποιητικού Μέγιστο 30 ημέρες Άμεσα Μέγιστο 60 ημέρες Μέγιστο 30 ημέρες Μέγιστο 60 ημέρες Κατόπιν διαπραγματεύσεων Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 17 από 33

18 Η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης ανάκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Σε περιπτώσεις ενοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, εάν ανασταλεί ή ανακληθεί η πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα, ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να εξετάσει κατά πόσο επηρεάζεται η πιστοποίηση σύμφωνα με τα υπόλοιπα. 5.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οι περιπτώσεις ανάκλησης ή αναστολής της πιστοποίησης δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο και ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 18 από 33

19 6.1 ΠΑΡΑΠΟΝΑ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Παράπονα και αμφισβητήσεις, σχετικά με τις παρεχόμενες από την ΕΒΕΤΑΜ υπηρεσίες πιστοποίησης, μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα υποβαλλόμενα παράπονα και αμφισβητήσεις εξετάζονται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. 6.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις σχετικά με απόφαση για χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως σε αυτούς της σχετικής απόφασης ή από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση αυτής. Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης, ενώπιον του οποίου ο ενιστάμενος μπορεί να εκθέσει τους λόγους που στηρίζουν την υποβληθείσα ένσταση. Κατά την εξέταση της ενστάσεως από το Συμβούλιο Πιστοποίησης, δεν συμμετέχουν σε αυτό μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα σύγκρουση συμφερόντων με τον ενιστάμενο. Η απόφαση επί της ενστάσεως λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της και είναι τελεσίδικη. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 19 από 33

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μετά την χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει, στο έντυπο και διαφημιστικό υλικό της, το Σήμα Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης. Ο λογότυπος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω : Ο λογότυπος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, το Πρότυπο με βάση το οποίο έχει γίνει η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και την ένδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EΛOT (EN).- Αρ... Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρμογής δεν καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων και/ ή το σύνολο των μονάδων παραγωγής της επιχείρησης/οργανισμού, το ΕΣΣ/ΣΠ πρέπει εκτός των προαναφερθεισών ενδείξεων να συνοδεύεται και από ένδειξη που θα προσδιορίζει αυτές τις δραστηριότητες και / ή μονάδες παραγωγής. Σε καμία περίπτωση ο λογότυπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για ένα προϊόν ή με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντος. Οι ανωτέρω ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, Ο λογότυπος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης πρέπει να τυπώνεται αποκλειστικά σε μονοχρωμία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι οικονομικοί όροι ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 20 από 33

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα