ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 1 Φεβρουαρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτρη Γιατρά, Οδυσσέα Ντριβαλά, Γεώργιο Γωνιωτάκη και Παναγιώτη Πεβερέτο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Π. Πεβερέτος, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Άννα Μητροπούλου και οι κ.κ. Παρασκευάς Παρασκευόπουλος και Φώτης Σκουλαρίκης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική σύμβουλος της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη παρείχε η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε δύο (2) συνεδριάσεις ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 5 Μαρτίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 19 ης Ιουλίου 2012, διατύπωσε την υπ αριθ. 275 Γνώμη της. 1

2 Συνοπτική Παρουσίαση Το παρόν Σχ/Ν έχει τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων» και περιλαμβάνει 30 άρθρα, κατανεμημένα σε οκτώ Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Ορισμοί, Ίδρυση, Αποστολή, Σκοπός, Αρμοδιότητες» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 3. Με το άρθρο 1 αποσαφηνίζεται το νόημα εννοιών και όρων, που χρησιμοποιούνται στο παρόν Σχ/Ν. Με το άρθρο 2 καθορίζονται η νομική μορφή και η έδρα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, ο οποίος ιδρύθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ορίζεται οτι ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα. Στο άρθρο 3, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι σκοπός του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Το Κεφάλαιο Β έχει τίτλο «Διοίκηση Διάρθρωση» και περιλαμβάνει τα άρθρα 4 9. Με το άρθρο 4 προσδιορίζεται ότι τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται τα ζητήματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. 2

3 Με το άρθρο 6 και το άρθρο 7 καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος διορισμού, το καθεστώς απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. Στο άρθρο 8 προσδιορίζεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και σε ποια τμήματα διαρθρώνεται. Με το άρθρο 9 συστήνονται έξι Περιφερειακές Διευθύνσεις οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Το Κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Γεωργική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» και περιλαμβάνει τα άρθρα Στο άρθρο 10 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες και σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Με το άρθρο 11 προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης. Το άρθρο 12 αφορά στα Κέντρα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση. Το Κεφάλαιο Δ έχει τίτλο «Εφαρμοσμένη Αγροτική Έρευνα» και περιλαμβάνει τα άρθρα Στο άρθρο 13 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Με το άρθρο 14 προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας βοτανικών κήπων με πρωτοβουλία νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση και λειτουργία των βοτανικών κήπων, ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3

4 Το άρθρο 15 αφορά στα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με το άρθρο 16 θεσπίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, στο οποίο μετέχουν ο Γενικός Διευθυντής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ως Πρόεδρος, δύο καθηγητές ΑΕΙ και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Το Κεφάλαιο Ε έχει τίτλο «Διασφάλιση της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» και περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 18 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα. Περαιτέρω, προτείνεται η Εθνική Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τομέα να υλοποιείται μέσω της εφαρμογής και της επίβλεψης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης της Ποιότητας. Με το άρθρο 19 ανατίθενται στον Οργανισμό συγκεκριμένες αρμοδιότητες τυποποίησης και ορίζεται ότι τα τυποποιητικά έγγραφα και σήματα αποτελούν ιδιοκτησία αυτού. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνεται στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ο Οργανισμός, ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης στο γεωργικό τομέα. Με το άρθρο 20 ανατίθενται στον Οργανισμό συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης και ορίζεται ότι αυτός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών επιθεωρητών εμπειρογνωμόνων. Με το άρθρο 21 προβλέπονται ειδικά ανταποδοτικά τέλη στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα υπέρ του Οργανισμού. Με το άρθρο 22 ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση ειδικών μητρώων. Με το άρθρο 23 προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων και καθορίζεται η σύνθεσή τους. 4

5 Με το άρθρο 24 ανατίθενται στον Οργανισμό οι αρμοδιότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για τη στήριξη της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προβολή και την προώθηση αγροτικών προϊόντων. Το Κεφάλαιο ΣΤ έχει τίτλο «Προσωπικό του Οργανισμού» και περιλαμβάνει το άρθρο 25. Με το άρθρο 25 καθορίζονται οι κατηγορίες προσωπικού του Οργανισμού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και προβλέπεται ότι με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού προσδιορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το Κεφάλαιο Ζ έχει τίτλο «Προσωπικό του Οργανισμού» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 26 αφορά στην οικονομική διαχείριση και τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων, που προτείνεται να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προσαρμογή του εθνικού δικαίου, του παρόντος Σχ/Ν και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού. Με το άρθρο 27 προσδιορίζεται ότι μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών. Το Κεφάλαιο Η έχει τίτλο «Μεταβατικές, Τροποποιούμενες και Καταργούμενες Διατάξεις Ισχύς του Νόμου» και περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 28 περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις και το άρθρο 29 προσδιορίζει τις καταργούμενες διατάξεις. Τέλος, με το άρθρο 30 ορίζεται ότι η ισχύς του Σχ/Ν αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Με το παρόν Σχ/Ν, το οποίο ουσιαστικά υιοθετεί μέρος του περιεχομένου της υπ αριθμ / ΚΥΑ, συστήνεται ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 5

6 ΔΗΜΗΤΡΑ» στον οποίο συγχωνεύονται τα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ νομικά πρόσωπα ΟΓΓΕΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ. Μέσα από την ενοποίηση των προαναφερόμενων Οργανισμών επιδιώκεται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού σχήματος το οποίο θα εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του νέου ενιαίου οργανισμού επομένως υπαγορεύτηκε τόσο από την ανάγκη εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων όσο και οριζόντιας διασύνδεσης της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Αξιολογώντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό χώρο η Ο.Κ.Ε. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία των προαναφερόμενων οργανισμών, με εξαιρέσεις βέβαια (όπως αυτή του ΕΛΟΓΑΚ) δεν απέφερε τα αναμενόμενα οφέλη στον αγροτικό κόσμο. Με άλλα λόγια η έρευνα, η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και οι έλεγχοι των αγροτικών προϊόντων δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν στον επιθυμητό βαθμό ένα ποιοτικό αγροδιατροφικό μοντέλο προς όφελος των αγροτών και της εθνικής οικονομίας. Στη συνέχεια και μετά από την Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα: Α. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η ενοποίηση ή η κατάργηση φορέων στον δημόσιο τομέα από μόνη της δεν διασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Επίσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συγχώνευση Οργανισμών θα πρέπει να θεωρείται η δραστηριοποίηση τους σε ομοειδή αντικείμενα. Δεδομένης της έλλειψης των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων η Ο.Κ.Ε. δεν μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την εξοικονόμηση ή μη πόρων μέσω της ίδρυσης του νέου Οργανισμού. Επομένως, απλά επισημαίνεται ότι, χωρίς να τεκμηριώνεται το οικονομικό όφελος ή ο εκσυγχρονισμός των παρεχομένων υπηρεσιών, δημιουργείται ένας γιγάντιος οργανισμός με πολυδαίδαλες δομές, κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες και πολυάριθμες ανελαστικές οργανικές θέσεις εργασίας. Ο νέος οργανισμός αναλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των δράσεων του ΥΠΑΑΤ, από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση για πλήθος 6

7 θεμάτων, όπως έρευνα, εκπαίδευση, διασφάλιση ποιότητας προϊόντων, ποιοτικούς ελέγχους. Β. Στην υφιστάμενη αρνητική οικονομική συγκυρία κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην ανάκαμψη, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στη διαδικασία συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης των προαναφερόμενων φορέων και Οργανισμών. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ο κίνδυνος φορείς αυτοχρηματοδοτούμενοι που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποδοτικά και στήριζαν τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή (όπως π.χ. ο ΕΛΟΓΑΚ όσον αφορά την κτηνοτροφία) να μην μπορέσουν να προσφέρουν της ίδιας ποιότητας υπηρεσίες στο μέλλον, καθώς δεν θα συνεχιστεί η υφιστάμενη χρηματοδότηση. Η Ο.Κ.Ε. υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του κτηνοτροφικού κλάδου και αξιολογώντας το μέχρι σήμερα έργο του ΕΛΟΓΑΚ κρίνει σκόπιμο να εξακολουθήσει ο Οργανισμός να λειτουργεί αυτόνομα. Γ. Αρνητικά αξιολογείται το γεγονός ότι στο παρόν Σχ/Ν δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΑΣΕΓΕΣ στο Δ.Σ του νέου Οργανισμού. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπείτο σε όλα τα όργανα διοίκησης των υπό συγχώνευση φορέων. Δυστυχώς, όπως έχει επισημάνει η Ο.Κ.Ε. το φαινόμενο απομάκρυνσης, ή μη πρόβλεψης συμμετοχής, εκπροσώπων των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων σε Συμβούλια και Επιτροπές παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε μεγάλο αριθμό νομοσχεδίων. Η τακτική αυτή, εκτός από το ότι δεν είναι σύμφωνη με την Κοινοτική νομοθεσία, αναιρεί στο πυρήνα της την ίδια την διαδικασία της συμμετοχικής δημοκρατίας. Δ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διατάξεις που αφορούν στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι το ζήτημα της αγροτικής έρευνας, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μέρος ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την έρευνα και την τεχνολογία. Επίσης, και όσον αφορά στην εθνική πολιτική εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, αυτή φαίνεται να εξαντλείται στο υπό αξιολόγηση Σχ/Ν στη δημιουργία αγρών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και την παραγωγή ελληνικού φυτευτικού υλικού για αναδασώσεις. Η Ο.Κ.Ε. δεν 7

8 αμφισβητεί την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα των προηγούμενων δράσεων, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα αλλά και διαχρονικά είναι η άμεση εφαρμογή και σύνδεση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας με την αγροτική παραγωγή. Αναφορικά με τη συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας ΕΘΙΑΓΕ στο νεοϊδρυόμενο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι αν όχι υποβαθμίζει, τουλάχιστον δεν αναδεικνύει τη σημασία της αγροτικής έρευνας σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη για την εθνική οικονομία περίοδο. Η χώρα πρέπει άμεσα να επαναπροσδιορίσει την αγροτική της πολιτική και να αναδιοργανώσει την αγροτική παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τις επερχόμενες κλιματολογικές μεταβολές, με έμφαση την ποιότητα, την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα οι προκλήσεις που τίθενται από τη νέα ΚΑΠ απαιτούν να αξιοποιηθούν όλα τα τεχνολογικά και αναπτυξιακά μέσα που διαθέτει η χώρα μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχει η αγροτική έρευνα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροτικού χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία της χώρας. Πρόταση της Ο.Κ.Ε. είναι τα ερευνητικά Ινστιτούτα να υπαχθούν διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Επίσης, προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Σχ/Ν ρυθμίσεις που αφορούν στη διάρθρωση, στη λειτουργία και στις ουσιαστικές αρμοδιότητες της προαναφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο (πρόσληψη, εξέλιξη, μισθολόγιο) των ερευνητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ε. Η διάταξη που αναφέρεται στα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να επανεξετασθεί ως προς τη συμβατότητά της με το κοινοτικό δίκαιο καθώς τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά τέλη δημιουργούν επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων και έτσι νοθεύεται αθέμιτα ο ανταγωνισμός. Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η ανταποδοτικότητα των τελών θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να κινείται αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών οι οποίοι επιβάλλουν τέλη κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις, με 8

9 αποτέλεσμα η χώρα να επιβαρύνεται με σωρεία προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα η Ο.Κ.Ε. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς θεωρεί ότι η επιβολή ανταποδοτικών τελών γενικά και άκριτα ουσιαστικά οδηγεί σε φαινόμενα υποκατάστασης των υποχρεώσεων του κράτους, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται μέσω της γενικής φορολογίας. Στ. Θετικά αξιολογείται το σχέδιο ίδρυσης σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση γεωργικής σχολής η οποία θα λειτουργεί ως δημόσιο αγροτικό τεχνολογικό λύκειο τριετούς φοίτησης. Επισημαίνεται όμως ότι είναι αναγκαίος ένας ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός για την τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση υπό την ευθύνη και την εποπτεία ενός κεντρικού δημόσιου φορέα και συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ιδιαίτερη σημασία τέλος, θα πρέπει να δοθεί στην συνεταιριστική εκπαίδευση η οποία απουσιάζει από την κατάρτιση των αγροτών στο παρόν νομοσχέδιο. Ζ. Τέλος, θετικά αξιολογείται η προβλεπόμενη δημιουργία Κέντρου Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης όλων των αγροτικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε έλεγχο, πιστοποίηση και διάθεση των προϊόντων στις αγορές. Σημειώνεται βέβαια ότι θα πρέπει να καθορισθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης. 9

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ Άρθρο 3 Σκοπός Αρμοδιότητες Παρ. 4 Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρονται οι τομείς ευθύνης του Οργανισμού, όπως επίσης και ότι καταρτίζεται κάθε τρία χρόνια Στρατηγικό Σχέδιο στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού κόσμου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων το οποίο συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής. Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί κατ αρχήν θετικά την συγκεκριμένη πρόβλεψη. Προτείνει όμως, το Στρατηγικό Σχέδιο, πριν τη Βουλή, να συζητείται και στο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να επαναλειτουργήσει. Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο Παρ. 4 Σχετικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η Ο.Κ.Ε. προτείνει να μην ισχύσει ο περιορισμός «για μια ακόμη φορά» στην ανανέωση της θητείας τους. Άρθρο 6 και 7 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του νέου Οργανισμού έχουν μεγάλες ευθύνες και απαιτούν συνεχή και αποκλειστική απασχόληση στον φορέα. Επομένως η Ο.Κ.Ε. προτείνει οι θέσεις αυτές να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 10

11 Άρθρο 8 Κεντρική Υπηρεσία Παρ. 10 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση δημόσιος υπάλληλος. Επομένως προτείνεται να διαγραφεί το: μπορεί να.. Άρθρο 11 Γεωργικές Σχολές Θετικά αξιολογείται η προβλεπόμενη ίδρυση γεωργικής σχολής σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία θα λειτουργεί ως δημόσιο αγροτικό τεχνολογικό λύκειο τριετούς φοίτησης. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί όμως ότι η εποπτεία των γεωργικών σχολών θα πρέπει να είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και όχι του Υ.Π.Α.Α.Τ. Στην αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθούμε στο να εποπτεύει το κάθε Υπουργείο τις δικές του εκπαιδευτικές δομές, την ώρα μάλιστα, που επιχειρείται η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η θέσπιση ενιαίων κανόνων στο εκπαιδευτικό προσωπικό και το περιεχόμενο σπουδών. Επισημαίνεται επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία τους είναι να λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι μονάδες που αναφέρονται σε κάθε σχολή. Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να μην ισχύσει το δεσμευτικό «μέχρι μία γεωργική σχολή» σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά να μπορούν να ιδρύονται και άλλες σχολές εφόσον πληρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να προσδιορισθεί με το παρόν Σχ/Ν ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργικών σχολών. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το κόστος λειτουργίας τους θα πρέπει να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρ.1 Απουσιάζει η αναφορά προσδιορισμός σχέσεις και δυνατοτήτων πρόσβασης από το Γεωργικό Τεχνικό Λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ ΑΕΙ). 11

12 Παρ.13 Οι ήδη λειτουργούσες γεωργικές σχολές μετονομάζονται σε δημόσια αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι και αυτές οι σχολές ρητώς θα έπρεπε να εξομοιωθούν με τις υπό ίδρυση γεωργικές σχολές και να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 13 Εθνική Πολιτική Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Στην παρ. 2 το <<μπορεί>> να αντικατασταθεί με το <<πρέπει>>. Άρθρο 16 Επιστημονικό Συμβούλιο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή στη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας εκπροσώπου της ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλων αγροτικών οργανώσεων. Άρθρο 17 Διοικητική Διάρθρωση και Λειτουργία των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Ερευνας Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει στο τέλος του συγκεκριμένου άρθρου να προστεθεί ότι: οι δράσεις αυτές είναι ενδεικτικές και μπορεί κάθε ΙΕΑΕ να υλοποιεί και άλλες δράσεις πέραν αυτών. Άρθρο 20 Έλεγχος Πιστοποίηση Αξιολόγηση Έγκριση Επίβλεψη Φορέων και Προσώπων Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στην παρ. 1δ θα πρέπει στον επίσημο έλεγχο της ποιότητας γάλακτος να προστεθούν όλα τα είδη γάλακτος. 12

13 Άρθρο 21 Ειδικά Ανταποδοτικά Τέλη και Τέλη Επίβλεψης Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η θέσπιση από τον Οργανισμό ειδικού ανταποδοτικού τέλους για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία εντάσσονται στον έλεγχο και στην πιστοποίηση, χωρίς αυτό να ικανοποιεί την αρχή της ανταποδοτικότητας, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος και θα πρέπει να επανεξετασθεί. Προτείνεται επομένως να καταργηθούν καθώς εκτός από επιβάρυνση των τιμών δημιουργούν και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα. Αναφορικά με τα τέλη επίβλεψης η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει τον κίνδυνο να μεταφερθούν τελικά στο παραγωγό των προϊόντων και να επιβαρύνουν έτι περαιτέρω το κόστος παραγωγής. Άρθρο 24 Προβολή Προώθηση Ενημέρωση Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι δράσεις προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων είναι κυρίως θέμα των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (διεπαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις των αγροτών) και δεν θα πρέπει ο νέος Οργανισμός να τους υποκαταστήσει. Επίσης δεν κρίνεται σκόπιμο στο παρόν στάδιο η λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων. Προτείνεται η διαγραφή των λεπτομερειών και ο περιορισμός της δράσης του Οργανισμού στο σχεδιασμό και στο συντονισμό ανάλογων δράσεων που θα έχει αποδέκτες τις δυνάμεις της εργασίας και της επιχειρηματικότητας Τέλος, επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις προβολής προώθησης ενημέρωσης που προβλέπονται θα πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού. 13

14 Άρθρο 26 Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι καμία παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν δικαιολογείται. Επομένως προτείνεται οι παρ. 3 και 4 να μην συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Άρθρο 28 Μεταβατικές Διατάξεις Παρ. 6 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ένταξη στην κατηγορία των ερευνητών όσων υπαλλήλων πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς όμως δημόσια προκήρυξη, αποτελεί πράξη η οποία δεν συμβαδίζει με τη χρηστή διοίκηση και πρέπει να επανεξετασθεί. Παρ. 7 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η ρύθμιση με βάση την οποία όσοι δικηγόροι υπηρετούσαν με έμμισθη εντολή στα νομικά πρόσωπα τα οποία συγχωνεύθηκαν, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε κενή θέση προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο νέο Οργανισμό. Παρ. 9 Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι αποσπάσεις υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ στο νέο φορέα δεν θα πρέπει να προηγηθούν της έκδοσης και εφαρμογής του νέου Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας. Αν εκ των υστέρων προκύψουν κενές θέσεις, τότε αυτές μπορεί να καλυφθούν με αποσπάσεις από το ΥΠΑΑΤ. 14

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα