ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση, τη βιοµηχανοποίηση και την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για το σύγχρονο άνθρωπο. Οι διατροφικές κρίσεις, όπως η ασθένεια των τρελών αγελάδων και των διοξινών, αύξησαν την γενική ανησυχία γι αυτά τα ζητήµατα. Τις τελευταίες δεκαετίες οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είχαν στρέψει την προσοχή τους στην υγιεινή και οικολογική συµπεριφορά. Πώς θα φάνε πιο υγιεινά, πώς θα προστατέψουν το περιβάλλον, πώς θα ανακυκλώσουν τα σκουπίδια τους. Ξαφνικά µε τα δυο επεισόδια αποδείχτηκε ότι η τροφική αλυσίδα ήταν παντελώς ευάλωτη. Τα κοτόπουλα και τα παράγωγά τους, τα αυγά, το χοιρινό και τα

2 παράγωγά του, το βοδινό και τα γαλακτοκοµικά, µε λίγα λόγια όλη η ζωική παραγωγή, βρέθηκε εκτεθειµένη. Η παραγωγή τροφίµων σ ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί µια από τις πρώτες προτεραιότητες για την ευζωία και την ευηµερία της κοινωνίας Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίµων σ ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί µια από τις πρώτες προτεραιότητες για την ευζωία και την ευηµερία της κοινωνίας. Απαιτείται µεγαλύτερη εστίαση στην πρόληψη και στην εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων θα πρέπει να δυναµώσουν και να είναι εξίσου ισχυροί προκειµένου να προστατευθεί επαρκώς η υγεία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πλέον θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα τρόφιµα που προµηθεύονται είναι ασφαλή, θρεπτικά και υγιεινά και απαιτούν ως εκ τούτου, υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η παραγωγή τροφίµων σε υποβαθµισµένο ή µολυσµένο περιβάλλον είναι επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι η µόλυνση του περιβάλλοντος προκαλεί ή µπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο µια σειρά από µικρά ως µεγάλα προβλήµατα υγείας, (από αλλεργίες και στειρότητα, µέχρι καρκίνο και πρόωρο θάνατο). Συνεπώς, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται αυστηρά οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις εκποµπές και απορρίψεις κάθε είδους επικίνδυνων χηµικών ουσιών, όπως και από την χρήση στην παραγωγική διαδικασία (ηθεληµένα ή όχι) επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Οι χηµικές ουσίες που είναι επικίνδυνες κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να αντικατασταθούν από ασφαλέστερες χηµικές ουσίες ή ασφαλέστερες εναλλακτικές τεχνολογίες µη συνεπαγόµενες τη χρήση Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 30

3 χηµικών ουσιών, µε στόχο τη µείωση των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υπάρχουν κάπου τεχνητά χηµικά τα οποία χρησιµοποιούνται αυτή τη στιγµή. Αν και γενικά υφίσταται νοµικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση τους, ελάχιστα είναι γνωστοί οι διάφοροι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία. Εποµένως, χρειάζεται ένας αξιόπιστος τρόπος για τον εντοπισµό των κινδύνων, για την αξιολόγηση και µείωση των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και την παράλληλη διαχείριση της χρήσης τους. Από το αγρόκτηµα στο τραπέζι η προστασία των καταναλωτών δεν θα πρέπει να διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε τα συµφέροντα των παραγωγών Έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό ότι, όσον αφορά τα τρόφιµα, η προστασία των καταναλωτών δεν θα πρέπει να διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε τα συµφέροντα των παραγωγών και ότι χρειάζεται να αποδίδεται µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Οι πολιτικές και το δίκαιο διευρύνονται και περιλαµβάνουν όλο και ισχυρότερες διατάξεις που συνηγορούν προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων, όπως επίσης και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, µέσω της στροφής σε οικολογικές πρακτικές. Η προώθηση υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας αρχίζει πρώτα απ όλα από τα αγροκτήµατα. Η Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων είναι πολιτική που διαµορφώνεται τελευταία και περιλαµβάνει ρυθµίσεις για όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 31

4 ράσεις αναλαµβάνονται προς την κατεύθυνση των παραγωγών και των καταναλωτών για τη σταδιακή αλλαγή των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης. Η ολοκληρωµένη πολιτική αντιµετωπίζει τους πιθανούς κινδύνους σε όλα τα στάδια παραγωγής µέχρι το ράφι του καταστήµατος. Η διατροφική ασφάλεια, τα συστήµατα πιστοποίησης, η ανίχνευση και επισήµανση ουσιών, η εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ο περιορισµός των αποβλήτων, οι πράσινες προµήθειες, κλπ. είναι θέµατα υπό εξέταση και κανονιστική ρύθµιση. Οι καταναλωτές είναι ολοένα και λιγότερο ικανοί να εξακριβώσουν την ποιότητά τους λόγω του αυξηµένου βαθµού επεξεργασίας και της όλο και µεγαλύτερης απόστασης µεταξύ των σηµείων παραγωγής και κατανάλωσης Η παραγωγή τροφίµων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Οι καταναλωτές δεν βρίσκουν εύκολα καλής ποιότητας προϊόντα. Είναι ολοένα και λιγότερο ικανοί να εξακριβώσουν την ποιότητά τους λόγω του αυξηµένου βαθµού επεξεργασίας και της όλο και µεγαλύτερης απόστασης µεταξύ των σηµείων παραγωγής και κατανάλωσης. Η διατροφική κρίση της «διοξίνης» απέδειξε ότι η πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιµα δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική. Πρέπει να στηρίζεται σε µια πλήρη, ολοκληρωµένη προσέγγιση σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από το αγρόκτηµα στο τραπέζι και να καθορίζεται µε σαφήνεια ο ρόλος όλων των οµάδων που µετέχουν στην τροφική αλυσίδα (παραγωγοί ζωοτροφών, γεωργοί και επιχειρήσεις του τοµέα των τροφίµων, δηµόσιες αρχές, καταναλωτές). Μόνο τώρα που έγινε φανερή η προέλευση και οι επιπτώσεις της κρίσης της διοξίνης αποσαφηνίστηκε ότι και η βιοµηχανία παραγωγής ζωοτροφών οφείλει να υπόκειται σε εξίσου αυστηρές απαιτήσεις και ελέγχους όπως ο τοµέας παραγωγής τροφίµων. Η υγεία και καλή µεταχείριση των ζώων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τροφίµων είναι πολύ σηµαντική για τη δηµόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 32

5 Η πολιτική «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι» είναι ανάγκη να καλύπτει όλους τους τοµείς της τροφικής αλυσίδας υγείας και ευεξίας των ζώων. Η πολιτική «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι» είναι ανάγκη να καλύπτει όλους τους τοµείς της τροφικής αλυσίδας, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ζωοτροφών, της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας των τροφίµων, της αποθήκευσης και διανοµής, της Μεγάλο πρόβληµα εξακολουθεί να είναι ο καθορισµός των ορίων για τις προσµείξεις και τα κατάλοιπα των φυτικών και κτηνιατρικών φαρµάκων, η τήρηση των οποίων πρέπει να ελέγχεται. Ο όρος "προσµείξεις" παραδοσιακά καλύπτει τις ουσίες που δεν προστίθενται εκούσια στα τρόφιµα. Μπορεί να είναι αποτέλεσµα περιβαλλοντικής µόλυνσης, αλλά ίσως και να προκύπτει από τις καλλιεργητικές µεθόδους, την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη µεταφορά ή από αθέµιτες µεθόδους. Ορισµένες ουσίες βρίσκονται στα τρόφιµα ως αποτέλεσµα εκούσιας χρήσης. Αυτό αφορά τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων στα τρόφιµα φυτικής και ζωικής προέλευσης και τα κτηνιατρικά φάρµακα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Αν και σε γενικές γραµµές έχουν καθοριστεί οι κανόνες για τη θέσπιση ανώτατων ορίων για τα κατάλοιπα αυτών των ουσιών στα τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα, οι έλεγχοι είναι δύσκολοι και πληµµελείς ή και αδύνατοι, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί και εξοπλισµοί. (εργαστήρια). ιατροφή και υγεία Η προστασία της δηµόσιας υγείας δεν περιορίζεται µόνο στην ασφάλεια των τροφίµων από χηµική, βιολογική και φυσική άποψη. Επεκτείνεται στην ποιότητα, την ποικιλία και αξιοπιστία των προϊόντων. Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της πρόσληψης των Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 33

6 απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, περιορίζοντας ταυτόχρονα την πρόσληψη άλλων στοιχείων, έτσι ώστε ν αποφεύγονται δυσµενή αποτελέσµατα για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των αντιθρεπτικών αποτελεσµάτων. Οι καταναλωτές επιδεικνύουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη διατροφική αξία των τροφίµων που αγοράζουν και ως εκ τούτου κάνουν αναγκαία την προσφορά σωστών πληροφοριών σχετικά µε τη σύνθεση των τροφίµων που καταναλώνουν. Η Η πληροφόρηση των καταναλωτών πρέπει να εκτείνεται πέρα από τη βιολογική, χηµική και φυσική σύνθεση των θρεπτικών συστατικών και να καλύπτει επίσης τη θρεπτική αξία των τροφίµων πληροφόρηση των καταναλωτών πρέπει να εκτείνεται πέρα από τη βιολογική, χηµική και φυσική σύνθεση των θρεπτικών συστατικών και να καλύπτει επίσης τη θρεπτική αξία των τροφίµων. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι κανονισµοί συγκλίνουν στο ότι η επισήµανση και οι διαφηµίσεις των τροφίµων δεν πρέπει να περιέχουν ισχυρισµούς που αφορούν την υγεία. Επίσης στην απαγόρευση της απόδοσης σε οποιοδήποτε τρόφιµο ιδιότητας πρόληψης, αντιµετώπισης ή θεραπείας κάποιας ανθρώπινης ασθένειας ή αναφορά σε τέτοιες ιδιότητες. Θεωρείται ότι αυτοί οι ισχυρισµοί θα µπορούσαν να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε µη ισορροπηµένες διαιτητικές επιλογές. Ωστόσο εξετάζεται η δυνατότητα θέσπισης ειδικών διατάξεων στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε "λειτουργικούς ισχυρισµούς" (π.χ. ισχυρισµούς που συνδέονται µε τα ευεργετικά αποτελέσµατα ενός θρεπτικού συστατικού) και "θρεπτικούς ισχυρισµούς" (όπως ισχυρισµούς που περιγράφουν, ανάλογα µε την περίπτωση, την παρουσία, απουσία ή το επίπεδο ενός θρεπτικού συστατικού που περιέχεται σε κάποιο είδος τροφίµου ή την αξία του σε σύγκριση µε παρόµοια τρόφιµα). Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 34

7 Κρητική διατροφή Μεσογειακή διατροφή Κινήσεις από τα κάτω σε ορισµένες χώρες, προσπαθούν να καθιερώσουν και να επιβάλουν ορισµένα νέα πρότυπα διατροφής, ως πρότυπα υγιεινής διατροφής. Τα πρότυπα αυτά προβάλλουν µια οµάδα προϊόντων από µια περιοχή σε συνδυασµό ορισµένες φορές και µ ένα τρόπο ζωής. Τούτο γίνεται σε αντιπαράθεση ή εναλλακτικά προς το δυτικό διατροφικό πρότυπο. υτικό διατροφικό πρότυπο σηµαίνει υπερκατανάλωση προπαρασκευασµένων και βιοµηχανοποιηµένων τροφίµων, κρέατος, γλυκών, αναψυκτικών και ποτών. Η διατροφική αξία αυτών των τροφίµων, είναι φτωχή σε θρεπτικά συστατικά, ενώ είναι πλούσια σε "άδειες" θερµίδες, κορεσµένα λίπη, ζάχαρα, και άλλες ουσίες ανώφελες ή/και ζηµιογόνες. Αποτέλεσµα αυτής της διατροφής είναι η αύξηση της παχυσαρκίας, των καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών, που µειώνουν την ποιότητα αλλά και τη διάρκεια ζωής. Τα τελευταία χρόνια προβάλλεται και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος το µοντέλο της µεσογειακήs διατροφής. Η µεσογειακή διατροφή αντικατοπτρίζει τις τυπικές διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Νότιας Γαλλίας και της Πορτογαλίας κατά ορισµένους. Για άλλους η γεωγραφική περιοχή περιλαµβάνει και τις µη ευρωπαϊκές περιοχές της Μεσογείου. Προβάλλεται ως η κατάλληλη διατροφή για την πρόληψη για των "ασθενειών της αφθονίας", αλλά και γιατί προάγει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, γεµάτο ενέργεια και ευεξία, που καλό είναι να υιοθετήσουν και οι νεότερες γενιές. Είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και περιλαµβάνει ζυµαρικά, ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και πατάτες, κρέας, πουλερικά και ψάρια, γαλακτοκοµικά προϊόντα, κυρίως όµως το ελαιόλαδο και το κρασί. Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν ορισµένοι ειδικοί, η αποκαλούµενη µεσογειακή διατροφή αποτελεί επινόηση καθώς οι διαφορές του τρόπου διατροφής µεταξύ των λαών της Μεσογείου είναι πολύ µεγάλες έως κι αντίθετες. Μ αυτή την έννοια, πολύ δύσκολα αυτή η διατροφή µπορεί να καθιερωθεί ως πρότυπη. Αντίθετα η Κρητική Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 35

8 διατροφή είναι το πρότυπο της υγιεινής διατροφής που µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το περιεχόµενό της και να πείσει για την αξία της. Όντας πιο ισορροπηµένη διατροφή, χωρίς ν αντιπαρατίθεται στη µεσογειακή, αποτελεί ολοκληρωµένο πρότυπο µέσα στα πλαίσιά της. Οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, αναδεικνύουν την κρητική ως το καλύτερο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα µεσογειακής διατροφής. Παράδειγµα προς µίµηση για υγεία και µακροζωία αποτελούν, σύµφωνα µε όλες τις έρευνες, οι Κρήτες προηγούµενων γενεών. Οι έρευνες έδειξαν ότι το µοντέλο διατροφής που προφυλάσσει από εµφράγµατα του µυοκαρδίου καθώς και από διάφορες µορφές καρκίνου είναι εκείνο που ακολουθούσε ο αγροτικός πληθυσµός της Κρήτης. Λιτή διατροφή, πλούσια σε χορταρικά, φρούτα, ζυµωτό µαύρο ψωµί, αγνό τυρί, τροφές µαγειρεµένες µ ελαιόλαδο. Σηµαντικός παράγοντας για την καλή υγεία του πληθυσµού της Κρήτης αποτελούσε επίσης η σωµατική άσκηση. Η κατανάλωσή ελαιολάδου την ηµέρα από τους Κρήτες ξεπερνά τα 70 γραµµάρια ηµερησίως. Το µυστικό της µακροζωίας φαίνεται ότι βρίσκεται κυρίως στο ελαιόλαδο. Η κρητική διατροφή συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία της υγιεινής διατροφής που όταν γίνονται τρόπος ζωής, εξασφαλίζουν στους καταναλωτές καλή υγεία τον επιβαρύνει µε περιττές ουσίες. Η κρητική διατροφή συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία της υγιεινής διατροφής που όταν γίνονται τρόπος ζωής, εξασφαλίζουν στους καταναλωτές καλή υγεία. Προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισµό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, χωρίς να Πρώτη προϋπόθεση για να καθιερωθεί ένα πρότυπο διατροφής είναι να πιστέψουν φανατικά σ αυτό οι παραγωγοί των προϊόντων που συνθέτουν το πρότυπο και να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή και υγιεινά µε σύγχρονους όρους. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 36

9 Ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα Τα προϊόντα του µέλλοντος χρησιµοποιούν λιγότερους πόρους, δηµιουργούν λιγότερα απόβλητα και έχουν µικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον Η ιδέα του κύκλου ζωής πρέπει να προωθηθεί σε όλη την οικονοµία, ως αναπόσπαστο µέρος όλων των αποφάσεων Τα προϊόντα είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ευηµερία της κοινωνίας µας και την ποιότητα ζωής µας. Ωστόσο, η αυξανόµενη κατανάλωσή τους αποτελεί επίσης, άµεσα ή έµµεσα, την πηγή του µεγαλυτέρου µέρους της ρύπανσης και της εξάντλησης πόρων που προξενεί η κοινωνία µας. Τα προϊόντα του µέλλοντος χρησιµοποιούν λιγότερους πόρους, δηµιουργούν λιγότερα απόβλητα και έχουν µικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων είναι προσέγγιση που επιδιώκει να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, από τις πρώτες ύλες µε τις οποίες ξεκινούν µέχρι την παραγωγή, τη διανοµή, τη χρήση και τη διαχείριση των αποβλήτων τους στο τέλος. Ο γνώµονας είναι εν προκειµένω ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντος και να επηρεάζουν τις αποφάσεις των άµεσα ενδιαφερόµενων. Ολοκληρωµένη ονοµάζεται γιατί λαµβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής των προϊόντων, δηλαδή καλύπτονται όλα τα στάδια, από την εξασφάλιση των πρώτων υλών µέχρι την παραγωγή, τη διανοµή, τη χρήση, την ανακύκλωση ή/και την ανάκτηση και τελική διάθεση. Η ιδέα του κύκλου ζωής πρέπει να προωθηθεί σε όλη την οικονοµία, ως αναπόσπαστο µέρος όλων των αποφάσεων σχετικά µε τα προϊόντα, µαζί µε άλλα κριτήρια, όπως η λειτουργικότητα, η υγεία και η ασφάλεια. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 37

10 Ο κάθε άµεσα ενδιαφερόµενος είναι αναγκαίο να έχει επίγνωση και να αναλαµβάνει την ευθύνη για τις επιπτώσεις των ενεργειών του, στο βαθµό που οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων σε κάποιο άλλο, προγενέστερο ή µεταγενέστερο, στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Από την πλευρά της χάραξης πολιτικής, αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται σε συγκεκριµένο στάδιο του κύκλου ζωής δεν επιτρέπεται απλώς να µετακυλύουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε άλλο στάδιο. Η ιδέα του κύκλου ζωής πρέπει να προωθηθεί σε όλη την οικονοµία, ως αναπόσπαστο µέρος όλων των αποφάσεων σχετικά µε τα προϊόντα, µαζί µε άλλα κριτήρια, όπως η λειτουργικότητα, η υγεία και η ασφάλεια. Η προώθηση της πολιτικής για τη περιβαλλοντική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, απαιτεί την αξιοποίηση και των Για να στραφεί η αγορά σε φιλικότερα για το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να προωθηθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δυνάµεων της αγοράς στον ευρύτερο δυνατό βαθµό, ώστε να ευνοούνται τα οικολογικότερα, τα «πράσινα προϊόντα». Για να στραφεί η αγορά σε φιλικότερα για το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να προωθηθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» [ 5 ], έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πραγµατικό περιβαλλοντικό κόστος κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων ενσωµατώνεται στην τιµή τους. Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ανάγκη να εσωτερικεύεται στο προϊόν. ηλαδή να ενσωµατώνεται συστηµατικά η ιδέα της «περιβαλλοντικής συµβατότητας» σ όλα τα προϊόντα και τρόφιµα. Πρότυπα για την ποιότητα Τα συστήµατα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας αναπτύχθηκαν αρχικά, µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9000 [ 6 ]που αποτελούν σε παγκόσµιο επίπεδο κοινή αποδεκτή βάση για την πιστοποίηση των συστηµάτων που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Ακολούθησαν Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 38

11 πρόσφατα τα συστήµατα πιστοποίησης που καλύπτουν το περιβάλλον (ISO 14001, EMAS [ 7 ] κ.α.). Η καθιέρωση και η τήρηση ενός Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000) σε µια µονάδα όχι µόνο διασφαλίζει αλλά επιπρόσθετα αποδεικνύει και σε κάθε ενδιαφερόµενο την ικανότητά της να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 δεσµεύει την εταιρία ως προς την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Η ποιότητα εξασφαλίζεται µε την καθιέρωση και τήρηση ενός οργανωτικού πλέγµατος τεκµηριωµένων υπευθυνοτήτων, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ένα άλλο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας είναι HACCP [ 8 ]. Το σύστηµα HACCP είναι µια µεθοδολογία για την ανάπτυξη συστήµατος για την ασφάλεια των τροφίµων. Υιοθετείται από πολλές επιχειρήσεις µε δραστηριότητες στην παρασκευή - µεταποίηση - παραγωγή - συσκευασία - αποθήκευση - µεταφορά - διανοµή διακίνηση τροφίµων. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται, αφορούν κατά κύριο λόγο βασικές αρχές και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την παραγωγή και διάθεση στον τελικό καταναλωτή ασφαλών προϊόντων. Το HACCP συστηµατοποιεί τον προσδιορισµό και τον έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων (χηµικών, µικροβιολογικών και φυσικών), οι οποίοι είναι δυνατόν να τεθούν υπό τεκµηριωµένο έλεγχο σε όλες τις φάσεις, δηλαδή από την προµήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή, µέχρι και το τελικό σηµείο διάθεσης του προϊόντος στον πελάτη. Καθορίζει και εφαρµόζει προληπτικά µέτρα παρακολούθησης και αποφυγής των κινδύνων αυτών, µε στόχο κάθε προϊόν να είναι ασφαλές για κατανάλωση. Τα πρότυπα που ρυθµίζουν στην Περιβαλλοντική ιαχείριση (EMAS, ISO 14001) έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 39

12 Μία επιχείρηση που εφαρµόζει ένα τέτοιο σύστηµα προσδοκά µείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων. Αποσκοπεί στην βελτίωση της εικόνας της προς τους καταναλωτές, τους φορείς, την τοπική κοινωνία. Η υιοθέτηση οικολογικών προτύπων υποδηλώνει την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων των επιχειρήσεων. Όσο η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και για την περιβαλλοντική διαχείριση γίνεται περισσότερο αντιληπτή, τόσο οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν συστήµατα Περιβαλλοντικής διαχείρισης θα ευνοούνται στην αγορά. Οι µηχανισµοί αγοράς διαµορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο εγκλιµατίζονται οι επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές και να διευρύνουν τη δράση τους. Η διαρκής πίεση των καταναλωτών προς οικολογικά προϊόντα ή / και οικολογικά αποδεκτούς τρόπους παραγωγής οδηγεί στην ενσωµάτωση από τις επιχειρήσεις του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η δηµοσιοποίηση της περιβαλλοντικής δήλωσης µε την αντίστοιχη σήµανση του χώρου δραστηριοτήτων ή όλης της επιχείρησης που διαθέτει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητάς της. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος και η πιστοποίηση της σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης από µία επιχείρηση, αποτελεί Τα πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές και η πιστοποίηση αποτελούν «διαβατήρια» εισόδου στις αγορές προϋπόθεση για την εισαγωγή της σε ορισµένες αγορές Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς επίσης και για την συµµετοχή της σε διαγωνισµούς ανάληψης έργων και προµηθειών. Τα πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές και η πιστοποίηση αποτελούν «διαβατήρια» εισόδου στις αγορές, διάνοιξης νέων προοπτικών και ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην γενικότερη πολιτική τους, ενώ συνεχώς αυξάνεται και ο αριθµός των επιχειρήσεων που υιοθετούν τέτοια συστήµατα και πρότυπα ποιότητας. Ο αριθµός των «πιστοποιηµένων» αυξάνεται Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 40

13 συνεχώς, καθώς ο µέσος πελάτης όλο και περισσότερο θεωρεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία είναι γενικά «καλύτερης ποιότητας» όταν παράγεται από επιχείρηση που εφαρµόζει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος. Τούτο φαίνεται και στην αγορά, µε τον πολλαπλασιασµό των ποιοτικών ετικετών, γεγονός που αποδεικνύει ότι το περιβάλλον έχει γίνει βασικός παράγοντας στη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 41

14 Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 42

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειας. χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρόνιαδιατροφικής. Ασφάλειας. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957

Ασφάλειας. χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χρόνιαδιατροφικής. Ασφάλειας. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957 50 ND-76-06-551-EL-C 50 χρόνιαδιατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια Διατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνιαδιατροφικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠO TO 1957 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία 4 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία Τόμος Πρακτικών 20-21 Φεβρουαρίου 2009 Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με την ευγενική χορηγεία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα