Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική & Εταιρική Ευθύνη"

Transcript

1

2 Ανάπτυξη & Καινοτομία Η συνεισφορά της KAFSIS στην κοινωνία δεν περιορίζεται απλά στην ασφαλή και ορθή συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, αλλά είναι επίσης απόλυτα συνδεδεµένη µε την εκτενή τεχνογνωσία που διαθέτουµε σε σχέση µε την εκµετάλλευση σε όλες τις φάσεις του κύκλου της διαχείρισης αποβλήτων χρησιµοποιώντας την για να παρέχουµε ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες µας. Αυτές οι φάσεις, οι οποίες καλύπτουν το φάσµα από συλλογή και µεταφορά µέχρι την ασφαλή διάθεση και την περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων µε προσανατολισµό την παραγωγή ενέργειας και αξιοποιήσιµων πρώτων υλών, είναι µία όψη της πολλαπλής συνεισφοράς µας για το καλό του περιβάλλοντος και της κοινωνίας µας. Η KAFSIS, ως φορέας ολοκληρωµένων λύσεων, υποστηρίζει επίσης τους πελάτες της µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ενηµερώνοντας τους διαρκώς σχετικά µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας και τα προαπαιτούµενα που αυτή θέτει. Στη KAFSIS, έχουµε θέσει ως στόχο να παρέχουµε βιώσιµες λύσεις σε όλους τους περιβαλλοντικούς τοµείς και να ανταποκριθούµε στην παγκόσµια αναγκαιότητα για ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι πρακτικές µας είναι πάντα εναρµονισµένες µε την νοµοθεσία της Ε.Ε. και έχουν πιστοποιηθεί µε το διεθνές πρότυπο για «τα Συστήµατα ιαχείρισης Επαγγελµατικής Υγιεινής και Ασφάλειας» ( OHSAS 18001: 2007 ). Αυτή η πιστοποίηση αποδεικνύει την αποφασιστικότητά µας για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόµενούς µας καθώς και για τη ηµιουργία Ασφαλούς Περιβάλλοντος τόσο για τους πελάτες όσο και για τους τοµείς στις οποίες δραστηριοποιούνται. Αειφορία και Βιοποικιλότητα «Άσε τον κόσµο λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκες» - Robert Baden-Powell Στην KAFSIS επιδιώκουµε την αειφορία και την προστασία της βιοποικιλότητας, εξετάζοντας όλους τους δυνατούς τρόπους που µπορούµε να εφαρµόσουµε στην καθηµερινή περιβαλλοντική συµπεριφορά µας, έχοντας πάντα στο µυαλό µας και τις ανάγκες των πελατών µας. Με την αποτελεσµατική διαχείριση και την περαιτέρω επεξεργασία πριν την τελική διάθεση των αποβλήτων, η KAFSIS µειώνει διαρκώς, ελαχιστοποιώντας όλες τις παράµετρες τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες δραστηριότητές των πελατών της στο περιβάλλον, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελεί και πελάτες που συνεργάζεται αλλά και την κοινωνία ως σύνολο. Με τη διαδικασία ανακύκλωσης και ανάκτησης πόρων που εφαρµόζουµε, εµπνέουµε κοινωνικές αλλαγές. Προωθούµε ένα βιώσιµο µέλλον και ταυτόχρονα εξασφαλίζουµε την εκπλήρωση των νοµικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την διαχείριση αποβλήτων στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) : «Κρατώντας τα µη βιοαποικοδοµήσιµα, ανακυκλώσιµα και επαναχρησιµοποιούµενα απόβλητα εκτός των ΧΥΤΑ, προστατεύουµε την ποιότητα του υπεδάφους». Κατορθώνοντας να µειώσουµε το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων, και να τροποποιήσουµε τον κύκλο τους, αξιοποιούµε πλήρως τις δυνατότητες της επεξεργασίας και της ανάκτησης ενέργειας.

3 Στην KAFSIS, προσφέρουµε βιώσιµες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, δηµιουργώντας φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης ασφαλούς διάθεσης και αξιοποίησης των αποβλήτων, µετατρέποντας την πλειονότητα της ύλης των αποβλήτων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Βελτίωση της ποιότητας ζωής & ευαισθητοποίηση Γνωρίζουµε ότι το καθήκον µας, ως επιχείρηση µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευθύνης, δεν είναι µόνο απέναντι στο περιβάλλον και τους πελάτες µας, αλλά και στην κοινωνία. Ο κλάδος της διαχείρισης αποβλήτων επενδύει στο παρόν, ώστε να παρέχει ένα υγιές και ισχυρό µέλλον. Επιπλέον, µέσα από διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αφορούν την υγιεινή και το περιβάλλον, στοχεύουµε να εκπαιδεύσουµε όσους το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σχετικά µε τις συνέπειες που έχει στις ζωές τους, αλλά και τις ζωές των άλλων, η αναποτελεσµατική διαχείριση αποβλήτων. Έχουµε πλήρη επίγνωση αυτών των συνεπειών και, µέσα από τις πολλαπλές δράσεις µας που λαµβάνουν χώρα σε διάφορους δήµους, σχολεία, πανεπιστήµια και άλλους δηµόσιους χώρους, επιδιώκουµε να µοιραστούµε αυτή τη γνώση.

4 Τράπεζα Πληροφοριών Ζωικά υποπροϊόντα Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι βιοαποικοδοµήσιµα υπολείµµατα από όλα εκείνα τα µέρη του σφάγιου που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ύλη σχετίζεται µε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Απόβλητα εστίασης (τα υπολείµµατα τροφίµων των εστιατορίων, των εταιρειών εστίασης, των µεγάλων κουζινών ή της κουζίνας των νοικοκυριών), υπολείµµατα σφαγείων, γαλακτοκοµικά προϊόντα, υπολείµµατα αυγών υπολείµµατα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών µονάδων, νεκρά ζώα, υπολείµµατα κρεαταγορών, υπολείµµατα ιχθυαγορών, καθώς και η κόπρος ανήκουν επίσης στην κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων. Κατηγοριοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορία 3 Η Κατηγορία 3 των ζωικών υποπροϊόντων θεωρείται η κατηγορία χαµηλότερου κινδύνου από τις τρεις. Αυτή είναι η συνηθέστερη κατηγορία υποπροϊόντων καθώς περιλαµβάνει τα υποπροϊόντα εκείνα που θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά µε κατάλληλη επεξεργασία δύναται να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών και δε προκαλούν σηµαντική επίπτωση στη ηµόσια Υγεία. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά: Υλικά της κατηγορίας 3 Ψάρια, υποπροϊόντα ψαριών, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείου τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Γαλακτοκοµικά υποπροϊόντα και γάλα, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς λόγους (ελαττωµατική παρτίδα, ελαττωµατική συσκευασία κ.α.) Πρώην τρόφιµα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιµα που περιέχουν υλικά ζωικής προέλευσης όπως για παράδειγµα συσκευασµένα ή µη τρόφιµα (κρουασάν, κέικ, πίτσες, µπισκότα, είδη αρτοποιίας κλπ), τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς λόγους (ελαττωµατική παρτίδα, ελαττωµατική συσκευασία κ.α.) Υπολείµµατα τροφίµων από καταστήµατα µαζικής εστίασης όπως για παράδειγµα (αποφάγια εστιατορίων, catering, fast food, κλπ.). ορές, δέρµατα, οπλές, χηλές, κέρατα, φτερά, αίµα από µη µηρυκαστικά και από υγειή µηρυκαστικά ζώα. Υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως για παράδειγµα υποπροϊόντα από βιοµηχανίες κρέατος και κρεοπωλεία (κόκκαλα, ιστοί κρέατος, ακατάλληλα αλλαντικά κλπ). Μέρη σφαγέντων ζώων κατάλληλα ή ακατάλληλα (για εµπορικού λόγους) χωρίς όµως σηµάδια µεταδόσιµων νόσων, για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα κελύφη αυγών των ζώων τα οποία δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα µεταδοτικής νόσου. Τα κρεατάλευρα και τα οστεάλευρα, που προέρχονται από θηλαστικά ζώα, ορίζονται ως επεξεργασµένα ζωικά προϊόντα της Κατηγορίας 3 και προορίζονται για επαναχρησιµοποίηση για πολλαπλούς σκοπούς.

5 Κατηγορία 2 Η Κατηγορία 2 των ζωικών υποπροϊόντων ανήκει στα υψηλού ρίσκου προϊόντα αποβλήτων. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει υλικά τα οποία µπορούν υπό κατάλληλη επεξεργασία να αξιοποιηθούν σε παραγωγή οργανικών λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών. Η κατηγορία 2 περιλαµβάνει κυρίως τα κάτωθι υποπροϊόντα: Υλικά της κατηγορίας 2 Κόπρος και περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος. Αίµα από σφαγή ζώων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυµάτων από σφαγεία. Ληγµένα γαλακτοκοµικά Υποπροϊόντα και ληγµένα πρώην τρόφιµα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για υγειονοµικούς λόγους (λήξη ισχύος, αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών) Ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρµάκων. Ζώα που δεν έχουν σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση. Προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν την Κοινοτική Νοµοθεσία. Νεκρά ψάρια Κατηγορία 1 Η Κατηγορία 1 των ζωικών υποπροϊόντων κατατάσσεται ως η πιο επικίνδυνη από τις τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία αυτή πρέπει να µεταφέρεται, επεξεργάζεται και αποτεφρώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες µε τη λήψη όλων των απαραίτητων περιβαλλοντικών µέτρων που απαιτούνται. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως τα κάτωθι υλικά: Υλικά της κατηγορίας 1 Ζώα και όλα τα µέρη του σώµατος αυτών, για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. Ζωικά υποπροϊόντα (υπολείµµατα τροφίµων) από µεταφορικά µέσα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές. Νεκρά ζώα: Πειραµατόζωα, Ζώα από ζωολογικούς Κήπους και Τσίρκο µε υπόνοια µεταδοτικής νόσου. Υλικά ειδικού κινδύνου (π.χ. ιστοί ζωικής προέλευσης µε υπόνοια λοιµωδών παραγόντων, κεφάλια ζώων). Ζώα µε µεταδοτικές νόσους. Προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευµένες ουσίες ή περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.

6 Βιοασφάλεια Η βιοασφάλεια αποτελεί µια στρατηγική και ολοκληρωµένη προσέγγιση, η οποία περιλαµβάνει την πολιτική και τα ρυθµιστικά πλαίσια και κανόνες (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων και των δραστηριοτήτων) ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων στους τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων, της ζωής και της υγείας των ζώων, της ζωής και της υγείας των φυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Η βιοασφάλεια καλύπτει την εισαγωγή φυτικών παρασίτων, ζωικών παρασίτων, ασθενειών και ζωονόσων, την εισαγωγή και απελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (GMOs) και των προϊόντων τους, καθώς και την εισαγωγή και διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και γονοτύπων. Η βιοασφάλεια αποτελεί µια ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται άµεσα µε την βιωσιµότητα στη γεωργία, την ασφάλεια τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης και της βιοποικιλότητας. Ανθρακικό αποτύπωμα Ένα «ανθρακικό αποτύπωµα» υπολογίζει το σύνολο των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από ένα άτοµο, έναν οργανισµό, ένα γεγονός ή ένα προϊόν. Πολλά επεξεργασµένα προϊόντα, όπως είναι το τετηγµένο ζωικό λίπος, θεωρούνται ότι διαθέτουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, δηλαδή δεν αφήνουν ανθρακικό αποτύπωµα στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα να αποτελούν µια εξαιρετικά βιώσιµη πηγή πράσινης ενέργειας. Συντελεστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Ο συντελεστής εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα αντιστοιχεί στο µέγεθος των ρύπων που επιτρέπεται να παράγει µια χώρα ή µια βιοµηχανία ώστε να µειωθούν οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα. Ο συντελεστής εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ των κρατών-µελών, εταιρειών, ή άλλων παραγόντων της αγοράς προκειµένου να επιτευχθεί η ατοµική συµµόρφωση µε το όριο επιτρεπτής παραγωγής ατµοσφαιρικών ρύπων. Ιατρικά απόβλητα Ο όρος «ιατρικά απόβλητα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε βιοιατρικό υπόλειµµα, όπως ενδεικτικά είναι το αίµα και ο ιστός που έχουν αφαιρεθεί. Τα υπολείµµατα µπορούν να αφαιρεθούν από το χειρουργείο, το νεκροτοµείο, τα εργαστήρια ή άλλες υγειονοµικές εγκαταστάσεις. Ο όρος αντιστοιχεί επίσης και σε είδη µίας χρήσης, όπως κλινοσκεπάσµατα, γάζες, σύριγγες κ.α., τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για τη φροντίδα των ασθενών, καθώς και σε κουφάρια ζώων και ανθρώπινα µέλη που χρησιµοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Τα ιατρικά απόβλητα διέπονται από ειδική νοµοθεσία τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

7 Φυτικά υποπροϊόντα Τα φυτικά υποπροϊόντα αποτελούνται από τα υπολείµµατα της µεταποίησης φυτικών προϊόντων σε άλλα προϊόντα. Τα υποπροϊόντα που παράγονται από αυτές τις µεταποιητικές διαδικασίες είναι συχνά ιδιαίτερα χηµικά, ακόµα και σε συγκεκριµένες συνθήκες τοξικά, και απειλούν την ανθρώπινη υγεία, το ζωικό κεφάλαιο, την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία καθώς και το περιβάλλον, δηµιουργώντας την ανάγκη για συγκεκριµένες λύσεις διαχείρισης έτσι ώστε κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας να µετατραπούν σε αξιοποιήσιµα υλικά. Τα Φυτικά υποπροϊόντα περιλαµβάνουν κυρίως τα κάτωθι υλικά: Υπολείµµατα οπωρολαχανικών Υπολείµµατα τσιγάρων Υπολείµµατα φρούτων Υπολείµµατα πρασίνου Υπολείµµατα φυτικών τροφίµων από βιοµηχανίες σιτηρών, ζυθοποιίας, αλκοολούχων ποτών κ.α. Υπολείµµατα καρπών σε ξηρά µορφή (δηµητριακά, όσπρια, σπόροι, κλπ). Πρώην τρόφιµα σε υγρή µορφή από φυτά και φρούτα (χυµοί, τηγανέλαια, κλπ.). Πρώην τρόφιµα σε ξηρά µορφή (άρτοι, παξιµάδια, κλπ). Υλικά υγρής κατάστασης που συλλέγονται κατά την πλύση και καθαρισµό σε βιοµηχανίες. Ακατάλληλα υλικά φυτικής προέλευσης που επιστρέφονται από τους προµηθευτές στις αποθήκες των εταιρειών. Φυτικά υποπροϊόντα που περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρµάκων. Λύματα/ιλύς Τα λύµατα αποτελούν την κατηγορία αποβλήτων που περιλαµβάνει τα υγρά και/µη υγρά απόβλητα που απορρίπτονται από οικισµούς, εµπορικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες και/ή γεωργικές δραστηριότητες. Τα λύµατα είναι γνωστά για το µεγάλο εύρος πιθανών µολυσµατικών ουσιών σε διάφορους βαθµούς συγκέντρωσης που περιλαµβάνουν. Οι δήµοι είναι οι πιο συχνοί παραγωγοί λυµάτων, µε πιο κοινή περίπτωση τα λύµατα των αποχετευτικών τους συστηµάτων. Η ιλύς ή αλλιώς λυµατολάσπη αποτελεί την κατηγορία αποβλήτων που περιλαµβάνει υδαρή υλικά και υλικά σε ξηρή µορφή που προκύπτουν από Βιολογικούς καθαρισµούς πόλεων και βιοµηχανιών κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας των λυµάτων. Η ιλύς ανάλογα µε το είδος και την προέλευσή της κατατάσσεται σε κατηγορίες σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ Η.Π /2727. Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν κυρίως τα εξής υλικά: Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής τροφίµων Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής αναψυκτικών και ποτών Ίλυς Βιολογικού από εταιρείες παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων Ίλυς Βιολογικού από αστικά λύµατα Ίλυς Βιολογικού από σφαγεία

8 Στερεά Απόβλητα Δήμων Τα στερεά απόβλητα των δήµων, τα οποία αναφέρονται συνήθως ως αστικά στερεά απόβλητα, είναι η κατηγορία των αποβλήτων που παράγονται κυρίως από τα νοικοκυριά, και σε ορισµένες περιπτώσεις τα εµπορικά απόβλητα που συλλέγει ο δήµος από συγκεκριµένες περιοχές. Αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από µη επικίνδυνα απόβλητα, µε κύριο υλικό τα υπολείµµατα τροφίµων µε ορισµένες ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι οι µπαταρίες και άλλες τοξικές ουσίες, ( όπως τα χρώµατα και τα βερνίκια ). Πρώτη Ύλη Πρώτη ύλη είναι το βασικό συστατικό από το οποίο παράγεται ένα προϊόν ή κάθε ανεπεξέργαστο υλικό. Από τη στιγµή που υποβάλλεται στη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης, σχεδόν κάθε απόβλητο µπορεί να µετατραπεί σε µια ποικιλία πρώτων υλών, τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, εξοικονοµώντας τις περιορισµένες πρώτες ύλες που βρίσκονται στη φύση. Αδρανοποίηση Αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία µετατροπής των ζωικών υποπροϊόντων σε παράγωγα προϊόντα µέσω υψηλής θερµοκρασίας και υπό περιπτώσεις και µέσω πίεσης που αφυδατώνει, αποστειρώνει και χωρίζει τα συστατικά των ζωικών υποπροϊόντων σε τετηγµένο ζωικό λίπος και επεξεργασµένες πρωτεΐνες, PAP, κρεατάλευρα ή οστεάλευρα (αναλόγως µε την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων). Βιοαέριο Το βιοαέριο είναι το αποτέλεσµα της βιολογικής αποσύνθεσης βιολογικής µάζας µε την απουσία οξυγόνου. Μία µορφή φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται συχνά ως πηγή ενέργειας και συνήθως παράγεται από βιοµάζα, περιττώµατα, ξεραµένα φυτά, βοθρολύµατα και µη τοξικά λύµατα δήµων. Τα καύσιµα που προέρχονται από βιοαέριο µειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και αποτελούν µια άπειρη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Αποτέφρωση Η αποτέφρωση είναι µια µέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων σε πολύ υψηλή θερµοκρασία που συνίσταται στην καύση οργανικών µολυσµατικών αποβλήτων, η οποία χρησιµοποιείται συχνά για να καταλύσει και να απελευθερώσει βιοαέριο και εποµένως να παράγει πράσινη ενέργεια. Η αποτέφρωση χρησιµοποιείται επίσης για τη µετατροπή µη ανακυκλώσιµων υλικών σε τέφρα, ώστε να µπορούν να απορριφθούν µε πιο καθαρό, υγιεινό και ασφαλέστερο τρόπο, καταλαµβάνοντας πολύ λιγότερο χώρο.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα