ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΡΟ 1.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,04 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,04 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 Το υποέργο αφορά τη στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ (ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ στην περιοχή της. ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,59 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,59 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 Το υποέργο αφορά την ενίσχυση των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται ενέργειες δημοσιοποίησης του προγράμματος και ενέργειες πληροφόρησης και εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 1

2 ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 Στόχος του υποέργου είναι η ενίσχυση της ΟΤΔ για την υλοποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος (υλοποιήθηκε από εξωτερικό αξιολογητή). ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά τη στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ με την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος. Περιλαμβάνονται δαπάνες για αντικατάσταση, αναβάθμιση ή/και συμπλήρωση του υπάρχοντος εξοπλισμού της ΟΤΔ (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κλπ). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 2

3 ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ : Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 10 ΚΛΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ / Δ.Δ. ΚΡΙΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,18 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,18 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία δύο (2) διώροφων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με υπόγειο (στο οποίο αναπτύσσονται βοηθητικές και αποθηκευτικές χρήσεις της μονάδας), συνολικής δυναμικότητας 10 κλινών. Η Α κατοικία έχει δυναμικότητα 7 κλινών και η Β 3 κλινών. Περιλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η δημιουργία πισίνας, η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού, η παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων και η δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 3

4 ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / Δ.Δ. ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,09 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,09 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία 5 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με υπόγειο (στο οποίο αναπτύσσονται οι βοηθητικές χρήσεις του συγκροτήματος), συνολικής δυναμικότητας 10 κλινών. Η κάθε κατοικία είναι μονόχωρη, δυναμικότητας 2 κλινών. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού και η παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 4

5 ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3 ΚΤΙΡΙΩΝ, 7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (24 ΚΛΙΝΩΝ) ΚΑΙ LOBBY (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ), ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / Δ.Δ. ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,64 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,64 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων «4 κλειδιών» δυναμικότητας 28 κλινών (3 κτίρια με 7 δίχωρα επιπλωμένα διαμερίσματα). Συγκεκριμένα, το κτίριο Α είναι διώροφο και περιλαμβάνει τέσσερα (4) δίχωρα διαμερίσματα με δυναμικότητα τεσσάρων (4) κλινών το καθένα (δύο στο ισόγειο και δύο στον όροφο). Το κτίριο Β είναι διώροφο και περιλαμβάνει τρία (3) δίχωρα διαμερίσματα με δυναμικότητα τεσσάρων (4) κλινών το καθένα (δύο στο ισόγειο και ένα στον όροφο). Το κτίριο Γ είναι ισόγειο με υπόγειο. Στο ισόγειο περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι (lobby, reception, καθιστικό - σαλόνι, χώρο τραπεζαρίας, bar, W.C.) και στο υπόγειο αναπτύσσονται οι απαραίτητες βοηθητικές χρήσεις της μονάδας. Έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας και η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 5

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,27 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,27 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3 αστέρων, δυναμικότητας 22 κλινών. Το κτίριο είναι ενιαίο, διώροφο, με υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Στο υπόγειο κατασκευάστηκαν οι βοηθητικοί κοινόχρηστοι χώροι της μονάδας (αποθήκες, W.C., κλπ.). Στο ισόγειο υπάρχουν δύο (2) συνεχόμενα τμήματα: εκείνο των κύριων κοινόχρηστων χώρων (reception, καθιστικό, bar, W.C., κλπ.) και το τμήμα των διαμερισμάτων, αποτελούμενο από 1 δίχωρο και 4 μονόχωρα διαμερίσματα. Στον όροφο κατασκευάστηκαν επίσης 1 δίχωρο και 4 μονόχωρα διαμερίσματα. Περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, καθώς και προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 6

7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ / Δ.Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,54 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,71 Το υποέργο αφορά στην επέκταση δραστηριοτήτων και βελτίωση των υπηρεσιών υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας 69 κλινών, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 31 δωμάτια (3 μονόκλινα, 18 δίκλινα, 8 τρίκλινα και 2 σουίτες). Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν: α) κλειστή θερμαινόμενη πισίνα 50 τ.μ. σε κτίριο 80 τ.μ., β) ισόγειο κτίριο με υπόγειο, στο οποίο περιλαμβάνονται W.C., αποδυτήρια και σάουνα, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει χώρος υποδοχής και αναψυκτήριο (για τις ανάγκες των χρηστών των χώρων), γ) ισόγειο κτίριο με χρήση αναψυκτηρίου - bar. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 7

8 ΔΡΑΣΗ : Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ) ΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ / Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,57 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,16 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,41 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία κέντρου εστίασης με ημιπαίθριους χώρους εστίασης και χώρους στάθμευσης. Το κτίριο είναι ισόγειο με υπόγειο, στεγασμένη βεράντα και εξώστες. Στο ισόγειο αναπτύσσεται ο χώρος του εστιατορίου, αποτελούμενος από χώρο κουζίνας, W.C. και ενιαίο χώρο αίθουσας, ενώ στο ισόγειο αναπτύσσονται βοηθητικές χρήσεις (αποθηκευτικός χώρος και χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού). Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 8

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ / Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση ισογείου πετρόκτιστου κτίσματος και τη δημιουργία παραδοσιακής ταβέρνας. Το ισόγειο αποτελείται από χώρο αίθουσας εστίασης των πελατών, κουζίνα, W.C., ενώ υπάρχει και ένας διακεκριμένος χώρος ψησταριάς. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έγινε η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού. Τέλος, έγινε η παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων και δικτυακού τόπου για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 9

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / Δ.Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,55 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,55 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία παραδοσιακής ταβέρνας με εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα και προσθήκη καθ ύψος και κατ επέκταση. Στον όροφο του κτιρίου αναπτύσσεται ο χώρος της αίθουσας πελατών, κουζίνα και W.C. Στο ισόγειο, που επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα, δημιουργήθηκε βοηθητικός χώρος κουζίνας και λάντζας, καθώς επίσης αποθήκη τροφοδοσίας και λεβητοστάσιο. Παράλληλα, εκτός από εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, πραγματοποιήθηκε και η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού, η παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων καθώς και η δημιουργία δικτυακού τόπου για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 10

11 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ / Δ.Δ. ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΡΑΠΑΝΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,55 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,55 Το υποέργο αφορά στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ταβέρνας και στην επέκταση αυτής, με εργασίες στο ισόγειο του κτιρίου όπου διαμορφώθηκε πρόσθετη αίθουσα πελατών, W.C. και χώρος κουζίνας. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού (που αφορά τους νέους χώρους της ταβέρνας), καθώς και παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων και ηλεκτρονική προβολή (δημιουργία ιστοσελίδας). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 11

12 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ / Δ.Δ. ΘΕΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,37 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,66 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,71 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία κέντρου εστίασης. Κατασκευάστηκε κτίριο από ξύλινους κορμούς, στο οποίο αναπτύσσονται χώροι κουζίνας, W.C., σάλας εστιατορίου και στεγασμένων βεραντών, ενώ έγινε και η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 12

13 ΔΡΑΣΗ : Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ / Δ.Δ. ΠΤΕΡΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,16 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,99 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,17 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος με υποδομή διανυκτέρευσης. Κατασκευάστηκε στάβλος (ισόγειο μετά υπογείου) για οικόσιτα ζώα, εργαστήριο για προϊόντα του αγροκτήματος, καθώς και κατάλυμα (τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες) συνολικής δυναμικότητας 18 κλινών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η ανέγερση 2 ανεξάρτητων διώροφων κτιρίων (μεζονέτες) όπου αναπτύσσονται 4 δίχωρες κατοικίες, καθώς επίσης και ανέγερση, στο ένα από τα δύο κτίρια, υπογείου χώρου προς εγκατάσταση λεβητοστασίου και αποθηκευτικών χώρων. Έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού των καταλυμάτων, αθλητικού εξοπλισμού (ποδηλασίας, τοξοβολίας, ιππασίας), καθώς και προμήθεια ζωικού κεφαλαίου (ιπποειδή, αιγοπρόβατα, πουλερικά) σε περιορισμένη κλίμακα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή διαφημιστικών εντύπων και cd για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του αγροκτήματος. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 13

14 ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ / Δ.Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,05 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,78 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,27 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος με υποδομή διανυκτέρευσης, συνολικής δυναμικότητας 12 κλινών. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων που περιλαμβάνει έξι (6) επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια (δίκλινα) 4 κλειδιών. Τμήμα του κτιρίου έχει υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος, ενώ περιλαμβάνεται και ημιυπαίθριος χώρος. Παράλληλα, κατασκευάστηκε ξεχωριστό κτίριο που λειτουργεί σαν καφέ - μπαρ και αποτελείται από το χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, WC και χώρο παρασκευής καφέ - ροφημάτων. Στο αγρόκτημα οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε καθημερινή επαφή με αγροτικές εργασίες, ενώ περιλαμβάνονται και άλογα ιππασίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού για τα καταλύματα και το αναψυκτήριο. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 14

15 ΔΡΑΣΗ : Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ N. ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ - Β. ΣΚΕΝΤΖΟΣ - Π. ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,47 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,96 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,51 Το υποέργο αφορά στην επέκταση υφιστάμενου κατασκηνωτικού κέντρου, με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητάς του από 100 σε 220 άτομα, με κατασκευή δύο (2) νέων κτιρίων (κοιτώνες και W.C.) και επέκταση της ήδη υπάρχουσας κουζίνας με προσθήκη ισογείου κτιρίου. Κατασκευάστηκαν επίσης, κτίριο για σταβλισμό αλόγων και τέσσερα (4) ξύλινα κτίρια, με χρήσεις εξυπηρέτησης της μονάδας (κυλικείου, αρχηγείου - υποδοχή). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις περιβάλλοντος χώρου όπως κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου, τένις και βόλεϊ, κιόσκι για πινγκ - πονγκ, πισίνα, παιδική χαρά, ίσκιοι, καθώς και η προμήθεια αλόγων ιππασίας αλλά και του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού της μονάδας (εξοπλισμός κοιτώνων, κουζίνας και εξοπλισμός σχετικός με τις λοιπές δραστηριότητες της μονάδας). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 15

16 ΔΡΑΣΗ : Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία τοπικού κέντρου οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης ειδικού & αγροτικού τουρισμού, με στόχο την προβολή και αξιοποίηση των αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή. Συγκεκριμένα, εκτός από την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλωσης του γραφείου, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: Σχεδιασμός και αποτύπωση σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 6 διαδρομών περιηγητικής μοτοσικλέτας, δημιουργία ψηφιακού χάρτη της ευρύτερης ορεινής περιοχής, δημιουργία DVD, φωτογράφηση αξιοθέατων της περιοχής (σε επεξεργασμένη μορφή) για τη διαφημιστική προβολή της, δημιουργία δικτυακού τόπου, σχεδιασμός και αναπαραγωγή εντύπου προώθησης ειδικού ταξιδιωτικού τουρισμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 16

17 ΔΡΑΣΗ : Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ / Δ.Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,82 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,82 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία εργαστηρίου ξυλογλυπτικής σε υφιστάμενο - ημιτελές ισόγειο χώρο διωρόφου κτιρίου. Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός και κτιριακή αποπεράτωση του χώρου (διαρρυθμίσεις χώρου WC και λεβητοστασίου), με παράλληλη προμήθεια λοιπού εξοπλισμού όπως πάγκων εργασίας, ξύλινων προθηκών, σμιλών ξυλογλυπτικής, σκαρπέλων και διάφορων λοιπών ξυλουργικών εργαλείων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων για την προβολή της μονάδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 17

18 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ / Δ.Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,60 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,48 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,12 Το υποέργο αφορά στη μετεγκατάσταση και στο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας μαρμάρου. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε νέο μεταλλικό κτίριο (βιοτεχνικός χώρος) που περιλαμβάνει χώρο εργασίας (κύριος χώρος), καθώς και αποθήκη υλικών, γραφείο, W.C. και εργαστήριο. Πραγματοποιήθηκε επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αυτόματη φρέζα για κοπή μαρμάρων και γρανίτη, μουρελομηχανή με ηλεκτρικό πίνακα και όργανα ασφαλείας, γερανογέφυρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 18

19 ΔΡΑΣΗ : Επιχειρήσεις μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ / Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.576,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 5.576,00 Το υποέργο αφορά στη διαμόρφωση υφιστάμενου ισογείου χώρου για τη δημιουργία εργαστηρίου παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακών γλυκών κουταλιού και αφεψημάτων. Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες αποπεράτωσης του χώρου (υδραυλική - ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εγκατάσταση υγραερίου και κλιματισμού) και έγινε η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού (πάγκος, λάντζα, φλόγιστρα, ψυγείο συντήρησης, καταψύκτης, καζάνια και εργαλεία επεξεργασίας), καθώς και εξοπλισμού γραφείου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 19

20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στην ανέγερση ισογείου κτίσματος για τη δημιουργία εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακού γλυκού τριαντάφυλλου (ροδοζάχαρης). Περιλαμβάνονται χώρος γραφείου - υποδοχής, χώρος εργαστηρίου, αποθήκης και W.C. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης στο χώρο της εισόδου και η προμήθεια του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού της μονάδας (ζυμωτήρια, βραστήρας, φούσκα, λάντζα) και επίπλωση γραφείου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 20

21 ΔΡΑΣΗ : Επιχειρήσεις μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ / Δ.Δ. ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στη μετεγκατάσταση με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό εργαστηρίου παραγωγής γιαούρτης. Πραγματοποιήθηκε η ανέγερση ισόγειου μεταλλικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει τον κυρίως χώρο παραγωγής, χώρο αποθήκης, γραφείου και W.C. Πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η προμήθεια πρόσθετου απαιτούμενου για τη λειτουργία της επένδυσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (συντηρητής γάλακτος, διαχωριστήρας κρέμας, ηλεκτρογεννήτρια, παλετοφόρο ζυγιστικό, αυτόματο καταγραφικό θερμοκρασίας). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 21

22 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,94 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,47 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,47 Το υποέργο αφορά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής φέτας της Ε.Α.Σ. Καλαβρύτων. Πραγματοποιήθηκε η ανέγερση μεταλλικής κατασκευής με υπόστεγο, για την αποθήκευση κενών ξύλινων τυροβαρελιών, καθώς και η αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης του εργοστασίου. Επίσης, δημιουργήθηκε ξηραντήριο μυζήθρας σε υφιστάμενο χώρο του τυροκομείου, με την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ξηραντήρας - αεροψυκτήρας, με ψυκτικό κύκλωμα, όργανα αυτοματισμού, ηλεκτρικό πίνακα) και έγινε η προμήθεια ανοξείδωτων κρεμαστρών για τοποθέτηση μυζηθρών προς αποξήρανση, καθώς και η τοποθέτηση μονωμένης συρόμενης πόρτας στο χώρο του ξηραντηρίου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 22

23 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ / Δ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στον εκσυγχρονισμό, με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, τυροκομικής μονάδας παραγωγής φέτας και λοιπών τυροκομικών προϊόντων. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια: α) 20 ανοξείδωτων δεξαμενών γάλακτος (παγολεκανών), χωρητικότητας 200 lt., β) 10 δεξαμενών 300 lt., γ) 15 δεξαμενών 100 lt., δ) 1 δεξαμενής 500 lt. και ε) 1 δεξαμενής lt. Οι δεξαμενές αυτές εγκαταστάθηκαν τόσο στο χώρο της μονάδας, όσο και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής με τις οποίες ο επενδυτής συνεργάζεται. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 23

24 ΔΡΑΣΗ : Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,00 Το υποέργο αφορά στον πλήρη εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων (κατασκευή υπογείου χώρου και προσθήκη Α ορόφου) βιοτεχνικής μονάδας παρασκευής παραδοσιακών ζυμαρικών, σε ισόγειο κτίριο. Πραγματοποιήθηκε κατασκευή τμήματος υπογείου, όπου εγκαταστάθηκε το λεβητοστάσιο, ενώ στο ισόγειο αναδιατάχθηκαν νέοι χώροι κουζίνας, εργαστηρίου, πρώτων υλών, αποθήκευσης προϊόντων και υποδοχής πελατών. Στον Α όροφο δημιουργήθηκαν γραφεία της επιχείρησης, ιματιοθήκη για το προσωπικό και W.C. Έγινε προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (ζυμωτήριο, ηλεκτρικό κόσκινο, κατακόρυφη μηχανή συσκευασίας, φούρνος, ψυγείο) με τον οποίο η μονάδα αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, ενώ δημιουργήθηκε και ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική προβολή της επιχείρησης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 24

25 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ / Δ.Δ. ΑΡΛΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,05 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,67 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,38 Το υποέργο αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου και τη δημιουργία εργαστηρίου αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής. Το κυρίως κτίριο αποτελείται από τους εξής επί μέρους χώρους: Τις δύο (2) κύριες αίθουσες αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής (χώρος ζυμωτηρίου - χώρος εκκλιβανήσεως και επιπλέον χώρος εργαστηρίου), την αποθήκη αλεύρων, δύο (2) χώρους υγιεινής (W.C.), χώρο πλυντηρίων και χώρο αποδυτηρίων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας (φούρνοι, τελάρα - λαμαρίνες, στόφα, ταχυζυμωτήριο, ζυγοκοπτικό, πολυπλαστική μηχανή, ταινία μεταφοράς ζύμης, σφολιατομηχανή, ψύκτης, ψυγείο κλπ). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 25

26 ΔΡΑΣΗ : Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιμα οινοποιεία κλπ.) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΒΑΣ, ΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / Δ.Δ. ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,52 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,90 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,62 Αφορά στη δημιουργία χώρου προβολών και γευσιγνωσίας και τη βελτίωση (με την προμήθεια εξοπλισμού) υφιστάμενης κάβας, κελαριού και μουσειακού χώρου σε οινοποιείο παραγωγής οίνου από βιολογικούς αμπελώνες. Κατασκευάστηκε ισόγειο κτίσμα (χώρος γευσιγνωσίας και προβολών), με υπόγειο και ημιυπαίθριο χώρο. Στο ισόγειο αναπτύσσονται χώρος παρασκευαστηρίου και αίθουσας προβολών - γευσιγνωσίας με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και βιβλιοθήκη. Σε τμήμα του υπογείου αναπτύσσονται χώροι W.C., ενώ το υπόλοιπο τμήμα διαρρυθμίστηκε για αποθηκευτικές χρήσεις και κάβα. Έγινε εγκατάσταση ειδικών κλιματιστικών για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών συντήρησης και παλαίωσης οίνων και η εγκατάσταση σιδερένιων προστατευτικών για προστασία και διαχωρισμό των φιαλών. Το επενδυτικό σχέδιο κατεστράφη ολοσχερώς από τις πυρκαγιές του 2007 στην Αιγιάλεια και για την αποκατάστασή του εγκρίθηκε η αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 26

27 ΔΡΑΣΗ : Εκτροφεία θηραμάτων και γουνοφόρων ζώων 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ / Δ.Δ. ΚΡΙΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - ΑΡΤΕΜΙΣ Ο.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,22 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,11 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,11 Το υποέργο αφορά στην ίδρυση μονάδας εκτροφής θηραμάτων. Κατασκευάστηκε κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος, με υπόστεγο και τις εξής χρήσεις: οικίσκος εργαζομένων, αποθήκη ζωοτροφών - μηχανημάτων, επωαστικός θάλαμος και εκκολαπτήριο, καθώς και θάλαμος πρώτης ανάπτυξης. Επίσης, κατασκευάστηκαν υπαίθρια στέγαστρα, καθώς και κλωβοί για την φραγή των πτηνών. Τα είδη των ζώων που εκτρέφονται στην μονάδα είναι αγριόχοιροι, ελάφια και ορτύκια. Εκτός από την αγορά του ζωικού κεφαλαίου, έγινε και η προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της μονάδας (εκκολαπτική μηχανή, επωαστικός θάλαμος, ηλεκτρογεννήτρια, σπαστήρας, ταΐστρες, ποτίστρες) και οι απαιτούμενες εργασίες υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 27

28 ΔΡΑΣΗ : Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP κλπ.) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ HACCP ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / Δ.Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 500,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε κέντρο εστίασης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ HACCP ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ / Δ.Δ. ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΡΑΠΑΝΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.250,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 750,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας HACCP σε κέντρο εστίασης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 28

29 ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ / Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.000,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας HACCP σε κέντρο εστίασης. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ / Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 500,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε κέντρο εστίασης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 29

30 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΝΙΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ ΕΠ.Ε.ΒΑ. - COTONI KATA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ / Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΣΙΝΙΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ ΕΠ.Ε.ΒΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.810,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 7.357,50 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2.452,50 Το υποέργο αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε βιοτεχνία επεξεργασίας βάμβακος, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Περιλαμβάνεται η αρχική πιστοποίηση, καθώς και το κόστος δύο επανελέγχων από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.700,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.775,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 925,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας HACCP σε εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών ζυμαρικών. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 30

31 ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ / Δ.Δ. ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.750,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.250,00 Το υποέργο αφορά στην εφαρμογή και την αρχική πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας HACCP σε εργαστήριο παραγωγής γιαούρτης. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ / Δ.Δ. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.750,00 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.250,00 Το υποέργο αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, σε οινοποιείο. Περιλαμβάνεται η αρχική πιστοποίηση από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 31

32 ΔΡΑΣΗ : Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ.Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,75 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,25 Το υποέργο αφορά στη δημιουργία Δικτύου συμπληρωματικών επιχειρήσεων με έδρα το Δ.Δ. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων. Πραγματοποιήθηκε η σύσταση ενός Διεπαγγελματικού Δικτύου με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης προβολής - προώθησης των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών των μελών του Δικτύου. Μέλη του, είναι επιχειρήσεις ενταγμένες στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+. Στα πλαίσια του υποέργου υλοποιήθηκαν ενέργειες προβολής όπως δημιουργία μικρο-οδηγού προβολής της περιοχής και του Δικτύου, δημιουργία - έκδοση 4πτυχων διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπα τουριστικού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε εγχώριες εκθέσεις, δημιουργία κοινής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και διοργάνωση διημερίδας με θέμα τη δικτύωση, τις προοπτικές του Δικτύου και την προβολή του. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του Δικτύου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 32

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΞΟΝΑΣ 4. ΤΟΥ ΠΑΑ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Διανέμεται Δωρεάν) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 4 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση LEADER ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 17-3-2014 2 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πρόνοιας Τμήμα Καθαριότητας-Πρασίνου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26 Πίνακας εικόνων..3 Περίληψη στα Ελληνικά..4 Περίληψη στα Αγγλικά 5 Πρόλογος..... 6 Εισαγωγή.... 7 Ιστορική αναδρομή του μύλου.......10 Κεφάλαιο 1 Κατασκευή μύλου.... 14 1.1 Τοιχοποιία.....15 1.2 Ανοίγματα.....17

Διαβάστε περισσότερα