Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα"

Transcript

1

2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Για κάθε διευκρίνιση, υπόδειξη ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο συγγραφέα του βιβλίου: Δ.Κ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ ISBN Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Δ. Κ. Φαρμάκης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, Θεσσαλονίκη Tηλ.: , Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: Aσκληπιού 60, Aθήνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κεντρική επιδίωξη του βιβλίου αυτού είναι να μυήσει τον αναγνώστη στη φιλοσοφική προβληματική ευμέθοδα. Ειδικότερα, υποδεικνύει μοντέλα που αναδεικνύουν διαφορετικές οπτικές στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης της φιλοσοφίας, παρουσιάζει τις θεματικές ενότητες με διαγραμματικό τρόπο, περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης και χρηστικό λεξικό φιλοσοφικών όρων. Άξιο υπογράμμισης είναι, καταληκτικά, ότι το πόνημα αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλειακό μέσο για την εποικοδομητική οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος της φιλοσοφίας. Δ. Φαρμάκης Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διδακτική Μεθοδολογία της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ξεκινώντας από την απορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Κατανοώντας τα πράγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Τι είναι γνώση και πώς την αποκτούμε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Διερευνώντας την επιστήμη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Ανακαλύπτοντας τον νου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Αξιολογώντας την πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο Ορίζοντας το δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο Θαυμάζοντας το ωραίο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Μιλώντας για τον πολιτισμό Κριτήρια αξιολόγησης Χρηστικό λεξικό φιλοσοφικών όρων...121

5 Διδακτική Μεθοδολογία της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση Διδακτικές Προτάσεις Α. Διδακτική παρουσίαση της ευρύτερης ενότητας (π.χ. οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι) α. Οριοθέτηση και σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου. β. Καθορισμός του φιλοσοφικού προβλήματος. γ. Ανάδειξη κεντρικών θέσεων. δ. Οι εκπρόσωποι-φορείς (συγκλίσεις-αποκλίσεις). Β. Διδακτική παρουσίαση της ειδικότερης ενότητας. α. Στοχοθεσία. β. Σύνδεση ειδικού με γενικό. γ. Σαφής διατύπωση φιλοσοφικού προβλήματος. δ. Ανάδειξη και αξιολόγηση τάσεων, θέσεων, εκδοχών. ε. Συγκριτική θεώρηση οπτικών. στ. Μελέτη αποσπασμάτων από πρωτότυπα φιλοσοφικά κείμενα. ζ. Εφαρμογή και προέκταση της φιλοσοφικής προβληματικής.

6 10 Δ. Φαρμάκης Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Χρηστική υπόδειξη Η μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: Ι) α) Μη κατευθυνόμενη ανάγνωση υποενοτήτων Εξομάλυνση δυσχερειών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (λεξιλογίου, ορολογίας, σημασιολόγησης). β) Κατευθυνόμενη ανάγνωση των ίδιων ενοτήτων Εξομάλυνση δυσχερειών σε δευτεροβάθμιο επίπεδο (κατανόησης προβληματισμών, επισήμανσης ιδεών, εντοπισμού του προβλήματος, πρόσληψης της επιχειρηματολογίας). Αναγωγή του κειμένου στην ευρύτερη φιλοσοφική θεματική και ένταξη της προβληματοθεσίας του στην ιστορία των φιλοσοφικών θεωριών και συστημάτων. ΙΙ) Συνολική μελέτη του κειμένου σπάσματος τμηματικά. νοντας το σχολιασμό ερμηνευτική προσπέλαση. Επισήμανση: Το διάγραμμα διδακτικής μπορεί να συμπληρώνεται από τον διδάσκοντα και να εξελίσσεται. Προϋποθέσεις υλοποίησης του σχεδιάσματος διδακτικής: Ολιγομελές τμήμα, ενημερωμένη φιλοσοφική βιβλιοθήκη, εποπτικά μέσα, σαφής σκοποθεσία, υποβάθρωση πομπού-δέκτη. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της πορείας του μαθήματος της φιλοσοφίας προβλήματος. Κατάθεση προτάσεων και υπόδειξη δράσεων για επίλυση του προβλήματος. διδασκαλίας με κριτήριο την αξιοποίηση των προσκτημένων γνώσεων στο επίπεδο της ερμηνείας του κόσμου και της νοηματοδότησης της ζωής.

7 Διδακτική Μεθοδολογία της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση 11 Η διαλογική μέθοδος στη διδακτική πράξη Α. Σταδιακή προσέγγιση και διατύπωση των διδακτικών στόχων με ελεύθερη ή κατευθυνόμενη συζήτηση. Β. Προσδιορισμός των γνώσεων που θα απαιτηθούν και αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της επίτευξης των διδακτικών στόχων. Επίτευξη σύγκλισης ενδιαφερόντων και συμφερόντων για τους διαλεγόμενους. Γ. Μελέτη και εμβάθυνση σε προεπιλεγμένα φιλοσοφικά κείμενα για την διατύπωση των αρχών της φιλοσοφικής θεωρίας που εκφράζουν. Δ. Διεξαγωγή διαλόγου που κατευθύνεται με βάση τα κειμενικά αποσπάσματα. Ε. Κριτική θεώρηση φιλοσοφικών θέσεων, συγκριτική προσέγγιση φιλοσοφικών οπτικών. ΣΤ. Ανάδειξη διαχρονικότητας και διατοπικότητας φιλοσοφικού προβληματισμού που αναδύεται από τα κείμενα. Ζ. Αυτοαξιολόγηση και αλληλοαξιολόγηση ως προς το βαθμό πρόσληψης της συγκεκριμένης φιλοσοφικής πρότασης ή αρχής. Ο τύπος του σεμιναριακού μαθήματος Προσημείωση: Το σεμιναριακό μοντέλο μαθήματος αποτελεί σύνθεση δύο διδακτικών πρακτικών: Της διάλεξης/εισήγησης και του διαλογικού συζητητικού τύπου διδασκαλίας. Οι φάσεις του σεμιναριακού μαθήματος θέματος. να: ζητήσει διευκρινίσεις, υποβάλει ερωτήσεις, εκφέρει κρίσεις, διατυπώσει αντιρρητικές θέσεις. πορισμάτων του σεμιναριακού μαθήματος από τον εισηγητή.

8 12 Δ. Φαρμάκης Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Επισήμανση: Επικουρικά επιστρατεύεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συμβάλλοντας: στην οπτικοποίηση των φιλοσοφικών κειμένων, στην πλαισίωση της εισήγησης με εικονογραφικό υλικό, στην παραστατικότερη πραγμάτευση δυσπροσπέλαστων φιλοσοφικών θεωριών και συστημάτων και στην παραπομπή του ακροατηρίου σε ένα ευρύτατο βιβλιογραφικό φάσμα. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι. Προϋποθέσεις για την οργάνωση της διδασκαλίας Σχεδιασμός της διδασκαλίας και προδιαγραφή της στοχοθεσίας σε συνάρτηση με το πολυπολιτισμικό στίγμα του ακροατηρίου. Ανάδειξη του καθολικού χαρακτήρα του φιλοσοφικού στοχασμού και έμφαση στα θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα. Η φιλοσοφία ως κοινό κτήμα όλων των πολιτισμών. Πρόκληση ενδιαφέροντος του δέκτη, ενθάρρυνση εμπλοκής του στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που εισάγει η φιλοσοφική προβληματική και συσχέτισή τους με τον πραγματικό κόσμο. Προσφυγή στην επικαιρότητα και παραγωγική αξιοποίησή της. Μύηση των μαθητών στην πολυπρισματική θεώρηση της φιλοσοφίας και στη συγκριτική εξέταση. ΙΙ. Φάσεις διδασκαλίας Γνωστοποίηση θεματικής. Διατύπωση ερωτημάτων που θα παροτρύνουν τους δέκτες σε κινητοποίηση συμμετοχική. Διεξαγωγή κατευθυνόμενου διαλόγου για την πιστοποίηση οπτικών, προκαταλήψεων, συγκρουσιακών θέσεων, στερεοτύπων, διαφορετικών ερμηνειών, συγκλίσεων, προβλέψεων. Αξιοποίηση σύντομων και εύληπτων φιλοσοφικών κειμένων με εστίαση στην ακριβέστερη κατανόηση της εξεταζόμενης φιλοσοφικής θεωρίας. Εξαγωγή συμπερασμάτων-εκτιμήσεων.

9 Διδακτική Μεθοδολογία της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση 13 Κατάδειξη της πολυφωνικότητας της φιλοσοφικής προσέγγισης. Συγκρότηση ομάδων με κριτήριο την επίδοση, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, επιθυμίες των μαθητών και ανάθεση προφορικών ή γραπτών εργασιών (ενημέρωση των ομάδων για τα στάδια της εκπόνησης των εργασιών, τις προδιαγραφές, τη συνεργασία, το χρονοδιάγραμμα, την κατανομή των καθηκόντων κ.λ.π. Επισήμανση: Η μάθηση που κατακτάται στο πλαίσιο της φιλοσοφικής προβληματικής οφείλει να προσλαμβάνει βιωματικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα: Να είναι προσανατολισμένη στην πραγματικότητα, συνδέεται με την επίλυση ορισμένου προβλήματος, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του δέκτη, αιμοδοτεί την επικοινωνία και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. ΙΙΙ. Μαθητοκεντρική και δασκαλοκεντρική προσέγγιση της διδακτικής της φιλοσοφίας Η διδακτική ενός αντικειμένου είτε διεξάγεται μεμονωμένα και ιδιωτικά είτε συλλογικά και δημόσια μέσα στο θεσμικό πλαίσιο ορισμένου εκπαιδευτικού συστήματος προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία τριών παραγόντων: Του πομπού, του δέκτη, του διδακτικού εγχειριδίου, της διδακτέας ύλης. Τύποι διδακτικής προσέγγισης Δασκαλοκεντρικός: Συνιστά τον παραδοσιακό τύπο διδακτικής και στηρίζεται στη γνώση και στην αυθεντία του πομπού. Ο πομπός, το επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, εκφράζεται, κυρίως, μονολογικά, αφηγηματικά. Ο δέκτης οφείλει να αφομοιώσει την προσφερόμενη γνώση, ενώ η αξιολόγησή του είναι εστιασμένη στην ικανότητά του να ανακαλεί μνημονικά όρους, γεγονότα, έννοιες κ.λπ. Μαθητοκεντρικός: Στο πλαίσιο του διδακτικού αυτού τύπου ο δέκτης εμπλέκεται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, συμμετέχει στην παραγωγή γνώσης παρωθούμενος διακριτικά από τον πομπό και αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες μέσω της πρακτικής και της εμπειρίας.

10 14 Δ. Φαρμάκης Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Η διάσταση του συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων Η δασκαλοκεντρική οπτική σε συνδυασμό με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση μπορεί να υπηρετήσει την παραγωγική διεξαγωγή της διδασκαλίας στη βάση της δραστηριοποίησης κινήτρων μάθησης. Δασκαλοκεντρική προσέγγιση Μαθητοκεντρική προσέγγιση διάλεξη, επιλογή κειμένων, παρουσίαση οπτικού υλικού κ.λπ. ομαδοκεντρική έρευνα, κατευθυνόμενος διάλογος, συνεργατική μάθηση κ.λπ. Πλεονεκτήματα δασκαλοκεντρικού μοντέλου: Δεν είναι χρονοβόρο, επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταβίβαση της γνώσης, προσφέρεται για δυσκατάληπτες θεματικές ενότητες. Πλεονεκτήματα μαθητοκεντρικού μοντέλου: Ενεργοποιεί το δέκτη, καλλιεργεί το γόνιμο διάλογο, ευθυνοποιεί πομπό και δέκτη, αποφεύγεται η μονοτονία και ελαχιστοποιείται η αδιαφορία. Επισήμανση: Η αποτελεσματικότητα της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης προϋποθέτει: την ύπαρξη ισχυρών κινήτρων μάθησης. την αξιοποίηση πολλαπλών στρατηγικών και μέσων διδασκαλίας. Διδακτικές στρατηγικές στην ανάγνωση των φιλοσοφικών κειμένων Η ανάγνωση των φιλοσοφικών κειμένων ως πράξη μάθησης συνιστά θεμελιώδη προτεραιότητα και επιτάσσονται οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις μεγάλων ερμηνευτών και ειδικών μελετητών. Στοχοθεσία μένου. μένου δραστηριότητα.

11 Διδακτική Μεθοδολογία της Φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση 15 Τρόποι ανάγνωσης φιλοσοφικού κειμένου Αʹ τρόπος και υποβολή ερωτήσεων σχετικών με την κατανόηση της ορολογίας και των δυσχερειών κατανόησης σημείων του κειμενικού αποσπάσματος. μαθητές καλούνται να απαντήσουν άμεσα. (Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην ορολογία, στις ιδέες, στην προβληματική που θέτει το κείμενο). και τις διορθώνει για το επόμενο μάθημα. Εφόσον διεξαχθεί συζήτηση, οι απορίες λύνονται τότε. το αποτέλεσμα της κειμενοκεντρικής εργασίας και εκφέρεται από τον ίδιο ένα σοβαρό σχόλιο για το κειμενικό απόσπασμα. Βʹ τρόπος Προσημείωση: Με την τεχνική αυτή η εργασία υλοποιείται από τους μαθητές έξω από τις ώρες των μαθημάτων. σχερειών που αναφέρονται στο λεξιλόγιο, στη συντακτική δομή, στις φιλοσοφικές έννοιες. Αξιοποίηση υπογραμμίσεων από τον καθηγητή και εξομάλυνση δυσχερειών. τον καθηγητή. τυπώσουν γραπτά και με πληρότητα τους θεματικούς άξονες του κειμένου και την προβληματοθεσία του (Διάκριση θέματος-θέσης, προβλήματοςπροβληματισμού). φικού προβλήματος και ένταξη του αποσπάσματος στην εργογραφία του φιλοσόφου και του φιλοσόφου στην ιστορία της Φιλοσοφίας. Γʹ τρόπος

12 16 Δ. Φαρμάκης Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου λοσοφικά κείμενα προεπιλέγονται. τών στην εμβάθυνση στις φιλοσοφικές πηγές. Πρόταση διδακτικής πλατωνικού μύθου Α. Συνολική θεώρηση της πλατωνικής φιλοσοφίας και ανάδειξη θεμελιωδών εννοιών της. Β. Διασάφηση της έννοιας του πλατωνικού μύθου. Γ. Εγγραφή του συγκεκριμένου μύθου στην πλατωνική φιλοσοφική προβληματική. Δ. Ε. Διάκριση νοηματικών ενοτήτων του μύθου και τιτλοδότησής τους. ΣΤ. Αναλυτική επεξεργασία και εμβάθυνση σε κάθε ενότητα. Ζ. Εγχρονισμός της συγκεκριμένης πλατωνικής προβληματικής. Η. Προεκτάσεις Διαθεματική προσέγγιση. Θ. Ανάθεση εργασιών εμπέδωσης και προέκτασης.

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-348-7 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-225-1 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Μ. Πετροπούλου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Αγγέλη Βαΐα Ε., φιλόλογος, ιστορικός Msc, διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα