3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαλεκτική: Η επιστήμη των γενικών νόμων για τη μελέτη του φυσικού κόσμου, του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφόρμηση για έρευνα, ο τρόπος του σωκρατικού «διαλέγεσθαι» στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα Γαϊτάνη Κ. Μαριάνθη 1, Γασπαρινάτος Α. Αντώνιος 2 1 Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, 2 Καθηγητής Φυσικός, 1 ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιδέα της γενικής θεώρησης της διαλεκτικής διαδικασίας ως προς τη συμβολή της στην αναζήτηση της αλήθειας αναφορικά με τα τεθέντα ζητήματα «περί φύσεως» και «διδακτού» της αρετής, στο διάλογο του «Πρωταγόρα», αποτελεί αφόρμηση για τους μαθητές της Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, προκειμένου να επιδοθούν σε μια γενικότερη έρευνα πάνω στον τρόπο παρουσίασης της διαλεκτικής στο έργο του Πλάτωνα. Ακολούθως, η παράλληλη αναζήτηση σε λεξικά και σώματα κειμένου ν. ε. της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα σχετικά με τον όρο «διαλεκτική», λειτουργεί ως έρεισμα για μια συγκριτική έρευνα της εξελικτικής πορείας της μεθόδου ανά τους αιώνες με εστίαση σε φιλόσοφους, οι οποίοι την ανέδειξαν ως επιστήμη εφαρμόζοντας τους νόμους της στη μελέτη του φυσικού κόσμου, της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής αξιοποιούνται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, της Ν.Ε. Λογοτεχνίας, της Φυσικής, των Καλλιτεχνικών, γεγονός που προσδίδει διαθεματικές προεκτάσεις στο σενάριο. Έτσι, οι διδασκόμενοι οικοδομούν τη γνώση, ανιχνεύουν την προέλευσή της, δοκιμάζουν την εγκυρότητά της δραστηριοποιούμενοι σε ένα αυθεντικό περιβάλλον που ενισχύει τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Λειτουργώντας στα πλαίσια της ομάδας αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων. Το διαδίκτυο αξιοποιείται ως μέσο στοχοθετημένης αναζήτησης πληροφοριών και δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων και δοκιμίων, που συμπαράγονται με εργαλείο τον Επεξεργαστή Κειμένου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαλεκτική, αλήθεια, κίνηση, εξέλιξη, κοινωνία ιστορία, φύση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κατά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αξιοποιούνται κείμενα κλασικών Ελλήνων συγγραφέων, όπου βρίσκονται αποκρυσταλλωμένες πνευματικές αφετηρίες και διαγράφεται όλη εκείνη η έντονη και συστηματική προσπάθεια του ατόμου για κατάκτηση της γνώσης και προσέγγιση της αλήθειας ακόμη και με την ίδρυση Σχολών, όπως η Ακαδημία του Πλάτωνα, στην οποία αναπτύχθηκαν επιστημονικές [1]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» δραστηριότητες πολύ κοντά στη σύγχρονη αντίληψη για την επιστημονική εργασία και έρευνα (Βερτσέτης, 1997). Εκεί, αναπτύσσεται και μια μέθοδος αναζήτησης του νοήματος μέσω ερωτημάτων, που χρησιμοποιούσε ο Σωκράτης διαλεγόμενος με τους ανθρώπους, η απορητική διαλεκτική (Κουμάκης, 1984). Κατά την Α Φάση του παρόντος σεναρίου και στα πλαίσια της γενικής θεώρησης του Πρωταγόρα στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι διδασκόμενοι διερευνούν, επανεξετάζουν και αποφαίνονται πάνω στον τρόπο με τον οποίο πώς ο Πλάτωνας, μαθητής του Σωκράτη, αναδεικνύει τη διαλεκτική ως μέθοδο προαγωγής της γνώσης και θέασης της αλήθειας, αξιοποιώντας και την αποκτηθείσα γνώση από τη διδασκαλία των αποσπασμάτων του διαλόγου που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Tο κείμενο του Πρωταγόρα αντιμετωπίζεται ως ένα οργανικό σύνολο και οι μαθητές περνούν από τα θεματικά κέντρα και τη δομή του διαλόγου σε στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής (Ε.Π.Π.Σ.), για να καταλήξουν σε μια γενική θεώρηση της διαλεκτικής διαδικασίας ως προς τη συμβολή της στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα «περί φύσεως» και «διδακτού» της αρετής. Φυσικά, η κατανόηση της διαλεκτικής του Σωκράτη προϋποθέτει εστίαση σε εξωκειμενικά στοιχεία, όπως είναι οι παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση του φιλοσοφικού του στοχασμού (π.χ. Προσωκρατική φιλοσοφία). Αφορμώμενοι από τη μελέτη του τρόπου ανάδειξης του σωκρατικού «διαλέγεσθαι» στον «Πρωταγόρα», επιδίδονται, στη συνέχεια, σε μια γενικότερη έρευνα πάνω στον τρόπο παρουσίασης της διαλεκτικής στο έργο του Πλάτωνα για τη σύνταξη σχετικού φιλοσοφικού δοκιμίου. Ο ορισμός και η ανάδειξη της διαλεκτικής στο πλατωνικό έργο, αποτελεί το έρεισμα για μια γενικότερη διερεύνηση του περιεχομένου του όρου διαλεκτική. Η παράλληλη αναζήτηση του όρου σε λεξικά και σώματα κειμένου, δυνατότητα που παρέχει η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, ανταποκρίνεται στις αρχές της σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας σύμφωνα με την οποία οι λέξεις δεν αντιμετωπίζονται, πλέον, μεμονωμένα αλλά μέσα στο περικείμενο που καθορίζει και τη σημασία τους. Ακολούθως, η συζήτηση με τον εκπαιδευτικό για τη σημασία που αποκτά ο όρος διαλεκτική σε κάθε κείμενο με έμφαση στη φιλοσοφική του εκδοχή και οι σχετικές επισημάνσεις πάνω στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, του Χέγκελ, του Ένγκελς, του Μαρξ, κ. ά. αποτελούν νέα αφόρμηση για περαιτέρω έρευνα στη Β Φάση που εστιάζει, αυτή τη φορά, στην αντίθεση, πυρήνα της διαλεκτικής του Ηράκλειτου, στον ιδεαλισμό του Χέγκελ, αφού ήταν ο πρώτος που επεξεργάστηκε μια διαλεκτική αντίληψη της φύσης και της νόησης, και στο Μαρξ, ως εκπρόσωπο του διαλεκτικού υλισμού, που εφάρμοσε το νόμο «περί πάλης των αντιθέτων» στη μελέτη της κοινωνίας, της φύσης και της εξέλιξης της νόησης (Μπιτσάκης, 1974). Με την έναρξη της Γ Φάσης, ο καθηγητής απευθύνει στην ολομέλεια ερωτήσεις ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης, εξωθώντας τους μαθητές σε περαιτέρω διερεύνηση, στα πλαίσια νέων ομάδων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα πορίσματα από την έρευνα και μελέτη τους πάνω στην ερμηνεία της πραγματικότητας μέσω των νόμων της διαλεκτικής (Β Φάση), στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, της Ν.Ε. Λογοτεχνίας της Φυσικής και των Καλλιτεχνικών. Έτσι, κατανοούν μηχανισμούς της ιστορικής εξέλιξης, τη σημασία της κοινωνικής δυναμικής, την κοινωνική δομή, λογοτεχνικά θέματα, την ενότητα στον μικρόκοσμο της ύλης μέσα από την αλληλεπίδραση σωματιδίων, τεχνοτροπίες στη ζωγραφική, κ.ά. Πρόκειται, λοιπόν, για διδακτική προσέγγιση που επιδιώκει διεπιστημονικές συσχετίσεις και διαθεματικές προεκτάσεις αποσκοπώντας μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες [2]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια της ομάδας, όχι μόνο στην εμβάθυνση της γνώσης, αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικών, δεξιοτήτων και στάσεων αυτορυθμιζόμενης μάθησης (Ματσαγγούρας, 2006). Ο εκπαιδευτικός, γενικά, είναι ο συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί να παρέμβει προς διευκόλυνση του έργου των ομάδων, όχι ως γνώστης, εκ των προτέρων, «της λύσης» του υπό εξέταση προβλήματος, αλλά ως πρότυπο και οδηγός επιδεικνύοντας μεθόδους αναστοχασμού και αντιμετώπισης δυσκολιών (Newby et al., 2009). Οι διδασκόμενοι και στις τρεις φάσεις επιδίδονται στην κριτική αναζήτηση, ανάγνωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων, που προβλέπουν τα φύλλα εργασίας. Αξιοποιείται η στοχοθετημένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Ενδείκνυνται από τον εκπαιδευτικό και κάποιοι δικτυακοί τόποι με επιδίωξη την κριτική επεξεργασία της πληροφορίας που παρέχουν. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική μορφή των υπό μελέτη κειμένων - κλασικών π.χ. του Πρωταγόρα σε αρχείο Word και στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και νεοελληνικών π.χ. στο - επιτρέπει στο χρήστη κατά την ερμηνευτική τους προσέγγιση, την άμεση αλληλεπίδραση με το Διαδίκτυο για την αναζήτηση πηγών (Α Φάση). Επιπλέον, στα πλαίσια, πάντα, της ομάδας και με εργαλείο τον Επεξεργαστή Κειμένου, οι μαθητές εξετάζουν και αναθεωρούν, προτείνουν, επανεξετάζουν, προσχεδιάζουν, πειραματίζονται, αλλά και ως ώριμοι συγγραφείς ελέγχουν συνεχώς τη διαδικασία της γραφής με τη δυνατότητα της άμεσης επαναδιατύπωσης και διόρθωσης (Βοσνιάδου, 2006), για τη συνεργατική παραγωγή επιστημονικού δοκιμίου ή άρθρου (Α και Γ Φάση). Τέλος, προσομοιώσεις παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης αλληλεπιδράσεων στο μικρόκοσμο της ύλης μέσα από αναπαραστάσεις. Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του πλατωνικού Πρωταγόρα από το σχολικό εγχειρίδιο «Φιλοσοφικός Λόγος» Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, εισάγεται η ιδέα της γενικής θεώρησης της διαλεκτικής διαδικασίας ως προς τη συμβολή της στην αναζήτηση της αλήθειας αναφορικά με τα τεθέντα ζητήματα «περί φύσεως» και «διδακτού» της αρετής, γεγονός που θα λειτουργήσει, τελικά, ως αφόρμηση για έρευνα πάνω στην παρουσίαση της διαλεκτικής στο πλατωνικό έργο. Ακολουθεί μια γενικότερη συγκριτική έρευνα στα στάδια ανάπτυξης της μεθόδου. Η αξιοποίηση των πορισμάτων αυτής της έρευνας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα δίνει διαθεματικές προεκτάσεις στο σενάριο, αλλά και τη δυνατότητα διείσδυσης στην ουσία της γνώσης. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Φιλοσοφικά Κείμενα Γ Γυμνασίου, Αρχές Φιλοσοφίας Β Γενικού Λυκείου, Πολιτική και Δίκαιο Β Γενικού Λυκείου, Κοινωνιολογία Γ Λυκείου, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Γενικού Λυκείου, Ν.Ε. Λογοτεχνία Α και Β Λυκείου, Ν. Ε. Γλώσσα, Φυσική Β Λυκείου και Χημεία Α Λυκείου, Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου, Αισθητική Παιδεία Α Λυκείου, Εικαστικά Γ Γυμνασίου. ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ Οι μαθητές επιδιώκεται: [3]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Να εξετάσουν τι εννοούσε υπό τον όρο «διαλεκτική» ο Πλάτωνας και με ποιον τρόπο ως μέθοδος εκπλήρωνε την αξίωσή του για βαθύτερη γνώση της πραγματικότητας (Χάις, 1980), όπως αυτό διαφαίνεται στον Πρωταγόρα και σε άλλους διαλόγους του. Να διερευνήσουν μέσα από το φιλοσοφικό στοχασμό των Ηράκλειτου, Χέγκελ, Μαρξ και Ένγκελς, κ.ά. πώς η διαλεκτική με τους γενικούς νόμους της («περί ενότητας και πάλης των αντιθέτων», «περί μετατροπής των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές», «περί άρνησης της άρνησης») (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002) εξετάζει το φυσικό κόσμο, την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη κατανοώντας, συγχρόνως, μηχανισμούς της ιστορικής εξέλιξης, κοινωνικές δομές, λογοτεχνικά θέματα, την ενότητα στον μικρόκοσμο της ύλης, τεχνοτροπίες στη ζωγραφική, κ.ά. Να εμπλακούν σε μια συγκριτική έρευνα πάνω στην εξέλιξη της διαλεκτικής μεθόδου από την Αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ Οι μαθητές επιδιώκεται: Να εμπλακούν σε διαδικασίες κριτικής αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο και σύνθεσης της γνώσης με εξαγωγή συμπερασμάτων από τις πληροφορίες, κριτική αξιολόγηση της συνάφειας και της σημασίας των πληροφοριών, εφαρμογή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτό το ερμηνευτικό και αξιολογικό έργο στον πραγματικό κόσμο (Kalantzis & Cope, 2009). Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας. Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης προβλημάτων δουλεύοντας στα πλαίσια της ομάδας. Να επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λειτουργούν στα πλαίσια τηλεδιάσκεψης. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Οι μαθητές επιδιώκεται: Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, εντοπισμού και επεξεργασίας των κατάλληλων πληροφοριών από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά, video, κ.ά. Να ασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης μέσω της ορθής αξιοποίησης των λέξεων -κλειδιών. Να ασκηθούν στη συμπαραγωγή λόγου προορισμένου για συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις με τη χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Επειδή η οικοδόμηση της γνώσης προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση του μαθητή και ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο πλούσιο σε εμπειρίες - πληροφορίες και κίνητρα για μάθηση, τα τρία αυτά στοιχεία μετουσιώνονται σε παιδαγωγική πράξη και αξιοποιούνται από τις ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης και μαθησιακής διαδικασίας (Μικρόπουλος, 2006). Εδώ, θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία του διαλόγου ως οργάνου διαπραγμάτευσης των εννοιολογικών μετασχηματισμών κατά τον Vygotsky και γενικότερα ως παράγοντα διατήρησης του «δυναμικού» χαρακτήρα των ομάδων στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Στο παρόν σενάριο απηχούν και αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης. Ο Bruner συνθέτοντας θέσεις του Piaget και του Vygotsky, δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω πειραματισμού, έρευνας, υποβολής ερωτήσεων και αναζήτησης απαντήσεων, εστιάζοντας περισσότερο στην [4]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ επεξεργασία της πληροφορίας για την παραγωγή μιας απάντησης και όχι τόσο στην εξεύρεση μιας καθορισμένης απάντησης (Παναγιωτακόπουλος, κ.ά., 2003). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία των αποσπασμάτων του πλατωνικού Πρωταγόρα, που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και βρισκόμαστε στο στάδιο της γενικής θεώρησης του διαλόγου. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει διδαχθεί κάποιο έργο της κρητικής λογοτεχνίας, καθώς και τα Β, Γ Σχεδιάσματα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» στην Α Λυκείου. Επίσης, απαιτούνται δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο, προηγηθείσα εκπαίδευση των μαθητών στην αξιολόγηση ιστοσελίδων, άσκησή τους στη χρήση των μηχανών αναζήτησης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συστημάτων τηλε-συνδιάσκεψης, βασικές γνώσεις πάνω στα προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, σχετική εξοικείωση με τη διαθεματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Τέλος, ενδείκνυται, κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα της Β Φάσης, η παρουσία καθηγητών που διδάσκουν Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Φυσική, για να συμμετάσχουν σε συζήτηση με τους μαθητές στα πλαίσια της νέας αφόρμησης. ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΠΗΓΕΣ Σύνδεση διαδικτύου / Φυλλομετρητής : bottomβ, em.php?id=1066, d=55, =837:σελίδες-από-τη-διαλεκτική-η-δύναμη-της-άρνησης-και-η-μαρξική-δ, =28Xe4FCCjt4 / Επεξεργαστής κειμένου / Tα σώματα κειμένου του Πρωταγόρα σε μορφή Word / Φύλλα εργασίας. [5]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (πέντε φάσεις) Α ΦΑΣΗ: Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥ «ΔΙΑΛΕΓΕΣΘΑΙ» ΣΤΟΝ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ τέσσερις (04) δ. ώρες Οι μαθητές μεταφέρονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής, χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε Η/Υ υπάρχει σε αρχείο Word το σώμα κειμένου του διαλόγου του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» και η απόδοσή του στη νεοελληνική με αποσπάσματα που δεν περιέχονται στο «Φιλοσοφικός Λόγος» Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα της συζήτησης Σωκράτη-Πρωταγόρα. Διανέμεται σε φωτοτυπία το «ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟI ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΙ) σύμφωνα με το οποίο καλούνται να σχολιάσουν μέσα από την εξέλιξη της συνομιλίας των δύο φιλοσόφων τον τρόπο του σωκρατικού «διαλέγεσθαι» και να αποφανθούν κατά πόσο αυτή η μέθοδος οδηγεί τους συνδιαλεγόμενους στην προαγωγή της γνώσης και τη θέαση της αλήθειας -αναφορικά με τα τεθέντα ζητήματα «περί φύσεως» και «διδακτού» της αρετής - σε σχέση με τις μεθόδους που ακολουθεί ο σοφιστής. Εδώ, φυσικά αξιοποιούν και την αποκτηθείσα γνώση από τη διδασκαλία των αποσπασμάτων του διαλόγου που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Αφορμώμενοι από τη μελέτη του τρόπου προβολής της σωκρατικής διαλεκτικής στον «Πρωταγόρα» ως μεθόδου διαλόγου και αναζήτησης της αλήθειας, τώρα εξετάζουν τον τρόπο παρουσίασης της διαλεκτικής και σε άλλους πλατωνικούς διαλόγους, εστιάζοντας στο περιεχόμενο και τη χρήση του όρου «διαλεκτική», στον τρόπο και τη δύναμη του διαλεκτικού «σκέπτεσθαι» αναφορικά με την κατάκτηση της απόλυτης αλήθειας διερευνώντας και αξιοποιώντας πηγές στο διαδίκτυο, για να συντάξουν δοκίμιο με τίτλο «Η παρουσίαση της διαλεκτικής στους πλατωνικούς διαλόγους. Η περίπτωση του «Πρωταγόρα». Για την εκπόνηση της δραστηριότητας αξιοποιούνται και βιωματικές εμπειρίες, η ήδη αποκτηθείσα γνώση από τα μαθητικά τους χρόνια, τα ηλεκτρονικά εργαλεία: α) διδακτικές δοκιμές («Μύθος και λόγος στον Πλάτωνα» του Σ. Τσέλικα), β) σώματα κειμένων πλατωνικών διαλόγων και του Πρωταγόρα, γ) Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία (αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι) του Μετά την παρουσίαση των μαθητικών εργασιών στην ολομέλεια ακολουθεί συζήτηση, στην οποία ο εκπαιδευτικός βρίσκει ευκαιρία να προβεί σε σχετικές επισημάνσεις, υπομνήσεις και διευκρινήσεις. Β ΦΑΣΗ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Ν.Ε. ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τέσσερις (04) δ. ώρες Οι μαθητές στην Α Φάση έχουν ήδη εντρυφήσει στον τρόπο παρουσίασης της διαλεκτικής στο πλατωνικό έργο. Τώρα, καλούνται, στα πλαίσια μιας γενικότερης έρευνάς τους πάνω στην εξέλιξη της μεθόδου ανά τους αιώνες, να επικεντρωθούν σε φιλόσοφους, οι οποίοι ανέπτυξαν μια διαλεκτική αντίληψη της φύσης, της κοινωνίας, της ιστορίας, της σκέψης εστιάζοντας στο φιλοσοφικό στοχασμό του Ηράκλειτου περί ενότητας και τάξης μέσα από την αμοιβαία σύγκρουση και μεταβολή, στο διαλεκτικό ιδεαλισμό του Χέγκελ και στους εκπροσώπους του διαλεκτικού υλισμού. Η αφόρμηση δίδεται μέσω της χρήσης της Παράλληλης Αναζήτησης των ηλεκτρονικών λεξικών της Νέας Ελληνικής αναφορικά με τον όρο διαλεκτική στο Οι διδασκόμενοι, αφού διαβάσουν το λήμμα από το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη, στη συνέχεια πατούν Αποστολή στα Σώματα, εξετάζουν [6]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ τα συμφραζόμενα των λέξεων διαλεκτικός, διαλεκτική από κείμενα εκπαιδευτικού και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν και καταθέτουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια. Ακολούθως, συζητούν με τον καθηγητή τους για τη σημασία που αποκτούν οι παραπάνω όροι σε κάθε κείμενο δίνοντας έμφαση στη φιλοσοφική εκδοχή τους, επισημαίνοντας και τα ονόματα των Ηράκλειτου, Πλάτωνα, Χέγκελ, Ένγκελς και Μαρξ, ενώ ο εκπαιδευτικός βρίσκει ευκαιρία να κάνει υπομνήσεις ή και διευκρινήσεις πάνω στη φιλοσοφία τους περί διαλεκτικής. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται, εκ νέου, σε ομάδες 3-4 ατόμων με κριτήριο την καλύτερη δυνατή συνεργασία και μοιράζεται και πάλι «ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ)», αυτή τη φορά. Αντικείμενο της έρευνας και μελέτης τους είναι η ερμηνεία του φυσικού κόσμου, της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, της ίδιας της ανθρώπινης φύσης μέσα από την ηρακλείτεια θέση περί ενότητας των αντιθέτων και τη σύνδεση του διαλεκτικού τρόπου σκέψης με τον ιδεαλισμό (Χέγκελ) και τον υλισμό (Μαρξ, Ένγκελς). Αξιοποιείται η μηχανή αναζήτησης του και προτείνονται επιπλέον κάποιοι δικτυακοί τόποι (βλ. Φύλλα Εργασίας). Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο στη επιφάνεια του Η/Υ τους και, στη συνέχεια καταθέτουν, ανά ομάδα, στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Ακολουθεί συζήτηση. Ο διδάσκων, τότε απευθύνει ερωτήματα του τύπου: «Υπάρχει κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, από αυτά που έχετε διδαχθεί, στο οποίο ζεύγη αντιθετικών στοιχείων να συμβάλλουν στην σύνθεση, για παράδειγμα μιας ιδέας;», «Με βάση τις σχολικές σας γνώσεις και τις εμπειρίες σας μπορείτε να δώσετε παραδείγματα σωμάτων ή συστημάτων που δομούνται μέσα από την αλληλεπίδραση»; Στη συζήτηση μπορεί να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Φυσική, για να γίνουν σχετικές επισημάνσεις και τυχόν διευκρινήσεις. Γ ΦΑΣΗ τέσσερις (04) δ. ώρες Στην τρίτη φάση γίνεται, εκ νέου, χωρισμός των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Εδώ, καλούνται να αξιοποιήσουν τα πορίσματα από την έρευνα και μελέτη τους πάνω στην ερμηνεία της πραγματικότητας μέσω των νόμων της διαλεκτικής (Β Φάση), σε κάποια γνωστικά αντικείμενα για εμβάθυνση στη σχολική γνώση και έλεγχό της. Γίνεται χρήση της μηχανής αναζήτησης του και, επιπλέον, ενδείκνυνται κάποιες ιστοσελίδες (βλ. αναλυτικά στα Φύλλα Εργασίας στο Παράρτημα). Ειδικότερα: Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ / Α ΟΜΑΔΑ Αποστολή τους είναι να εξετάσουν μέσα από αποσπάσματα έργων Ελλήνων Λογοτεχνών που διδάχτηκαν στο μάθημα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας πώς νόμοι της διαλεκτικής (ενότητα μέσα από την αμοιβαία σύγκρουση και μεταβολή) εμπνέουν και διατρέχουν τη συγγραφή αποτελώντας π.χ. λογοτεχνικό θέμα για τη σύνταξη σχετικού άρθρου προς δημοσίευση σε ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό. Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / Β ΟΜΑΔΑ Αποστολή τους είναι να εξετάσουν το πέρασμα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας υπό το πρίσμα του διαλεκτικού υλισμού, καθώς και τη δυνατότητα του σημερινού ανθρώπου να οδηγηθεί σε έξοδο από αυτή, για τη συγγραφή σχετικού άρθρου προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους. [7]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ / Γ ΟΜΑΔΑ Αποστολή τους είναι να διερεύνηση της ενότητας στο μικρόκοσμο της ύλης μέσα από τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρονίων για τη σύνταξη κειμένου που θα σταλεί με στους μαθητές σχολείου με το οποίο συνεργάζονται. Δ ΦΑΣΗ μία (01) δ. ώρα Στη φάση αυτή αντιπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις εργασίες. Ε ΦΑΣΗ μία (02) δ. ώρες Οι διδασκόμενοι με αφορμή την παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας, συντάσσουν κείμενο που θα σταλεί μέσω σε σχολείο με το οποίο συνεργάζονται. Θέμα του κειμένου: «Το σκόπιμον της διαλεκτικής μεθόδου στις μέρες μας». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Με το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας, ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με α) την καταλληλότητα στην επιλογή τεχνικών και στρατηγικών που ακολουθήθηκαν για την αναζήτηση, εντοπισμό, επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και την υπέρβαση τυχόν αδιεξόδων, β) την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προβλεπόμενου για κάθε δραστηριότητα χρόνου, γ) την επίτευξη επιδιωκόμενων σκοπών στα πλαίσια κάθε ομάδας, κ. ά. θα μπορούσε να βοηθήσει μαθητές μέσω της αυτοαξιολόγησης να φθάσουν στη μεταγνώση. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Για μαθητές οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ερευνητικών εργασιών, έχουν όμως καλλιτεχνική φύση και χειρίζονται με άνεση τα έργαλεία σχεδίασης του Word, μπορεί να δημιουργηθεί και Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ με αποστολή την αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών (κείμενα, εικόνες, κ.ά.) για εικαστικά ρεύματα, τεχνικές που αξιοποιούν την αλληλεπίδραση αντιθέτων π.χ. σχημάτων, χρωμάτων για την απόδοση ενός αρμονικού συνόλουέργου τέχνης, προκειμένου να προβούν στη δική τους ανάλογη σύνθεση. Στην Ε Φάση μπορεί, εναλλακτικά, να λάβει χώρα φιλοσοφική συζήτηση στα πλαίσια τηλεδιάσκεψης. Συμμετέχουν μαθητές από δύο ακόμη σχολεία. Πρόσωπα του διαλόγου ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Μαρξ και ένας σύγχρονος στοχαστής. Θέμα της συζήτησης: «Το σκόπιμον της διαλεκτικής μεθόδου στις μέρες μας». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά την υλοποίηση της παρούσας διαθεματικής πρότασης παρατηρήθηκε ότι στα πλαίσια ανομοιογενών, ως προς τις δεξιότητες και επιδόσεις των μαθητών, ομάδων εργασίας οι ικανότεροι μαθητές, με φυσικό τρόπο, μπορούν να δράσουν ως πρότυπα σκέψης για μαθητές λιγότερο εξοικειωμένους με ερευνητικές εργασίες ή με την κριτική προσέγγιση των κειμένων και να ανταποκριθούν σε αιτήματα για διάφορες επεξηγήσεις συμβάλλοντας με τη σειρά τους στην ανάπτυξη της διαμαθητικής αλληλεπικοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2000). Επιπλέον, μαθητές με προβλήματα στην έκφραση αισθάνθηκαν περισσότερο ασφαλείς με την συνεπικουρία όσων είχαν κάποια άνεση στο λόγο. Οι διδασκόμενοι συνεργάστηκαν αποδοτικά στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων καταθέτοντας πρωτότυπες ιδέες, ακολουθώντας αποδοτικές στρατηγικές για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την επεξεργασία των πληροφοριών και το [8]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ σημαντικότερο βρήκαν συναρπαστικό το γεγονός της εμπλοκής τους σε διαδικασίες επιστημονικής έρευνας και αξιοποίησης των πορισμάτων που προέκυψαν από αυτή σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενώ όσοι διέθεταν καλλιτεχνική φύση απέδωσαν μέσω της εικαστικής δημιουργίας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι με την εντρύφηση στη διαλεκτική διανόηση του Πλάτωνα έγιναν κατανοητά: οι συμβολισμοί στο «Μύθο του σπηλαίου» (π.χ. ταύτιση του ηλίου με το Αγαθόν), γενικά η διάκριση μεταξύ αισθητού και νοητού κόσμου (Ιδεών), ο δρόμος προς τη θέαση του Αγαθού (λόγος, αλήθεια, Ιδέες) και φυσικά η αποστολή του φιλόσοφου όχι μόνο στον αρχαίο αλλά και το σύγχρονο κόσμο. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αλαμάνου, Κ. (14/03/2013). Ο Μαρξ και η Ιστορία (130 χρόνια από τον θάνατό του). Ανακτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013 από τη διεύθυνση CF%81%CE%B1?page=7. Βερτσέτης, Α. (1997). Διδακτική της Αρχαίας Γραμματείας, Αθήνα, (χ. ό.), c, σσ , 35. Βοσνιάδου, Στ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές (Προοπτικές, προβλήματα και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Σειρά: Ψυχολογία/23, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ. 87. Ε.Π.Π.Σ. Στο Γιάννου Τ. 3. Οι ΤΠΕ στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3, Κλάδος ΠΕ02, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ- Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ), σ. 84. Καψωμένος, Γ. Ε. (2006). Η αρχή συνύπαρξης των αντιθέτων. Ένας αισθητός και πολιτισμικός κώδικας στη νεοελληνική λογοτεχνία από το 17 ο αι. στον 20 ο αι. Γ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ν.Ε. Σπουδών. Ανακτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013 από τη διεύθυνση page=1&main lang=de&eenscongress_cmd=maintheme&ee nscongress_id=10 Κουμάκης, Γ. (1984). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σ. 56. Ματσαγγούρας Ηλ. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 52, Ματσαγγούρας, Ηλ. (2006). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιολογική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σσ. 189,192, 210, 211. Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σ. 18. Μπιτσάκης, Ε. (1974). Διαλεκτική και Νεώτερη Φυσική, Αθήνα: Εκδόσεις Ηριδανός, σσ Υ.Π.Ε.Π.Θ. / Π.Ι. (2002). Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Έκδοση Γ, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο/Επιστήμες, σσ. 74,76. Χάις, Ρ. (1980). Οι μεγάλοι Διαλεκτικοί, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκουρος, σ. 7. Kalantzis, M. & Cope, B. (2009). Νέες τεχνολογίες και νέα μάθηση. Στο Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Αραποπούλου (επιμ.) Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και [9]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» εκπαίδευση: όψεις του τοπικού και του παγκόσμιου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, σ. 51. Newby, J. T., Stepich, A. D., Lehman, D. J., Russel, D. J. (2009). Στο Ε. Ντρενογιάννη (επιμ. θεώρ.) Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση / Τρίτη έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, σ. 50. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟI ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχικά, μπορείτε να εστιάσετε πάνω σε εξωκειμενικά στοιχεία του «Πρωταγόρα», όπως είναι οι παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της διαλεκτικής των Σωκράτη και Πλάτωνα (π.χ. Προσωκρατική φιλοσοφία), οι λόγοι για τους οποίους ο Πλάτωνας έγραψε τα έργα του σε διαλογική μορφή, οι φάσεις της πλατωνικής διαλεκτικής, τα χαρακτηριστικά της σωκρατικής διαλεκτικής και των πλατωνικών διαλόγων. Ακολούθως, να προβείτε σε επισκόπηση της τακτικής του Σωκράτη σε όλες τις φάσεις της συνομιλίας του με τον Πρωταγόρα και να αποφανθείτε ως προς την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με τις μεθόδους που ακολουθεί ο σοφιστής για την προαγωγή της γνώσης και θέαση της αλήθειας αναφορικά με τα τεθέντα ζητήματα «περί φύσεως» και «διδακτού» της αρετής. Στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας θα βρείτε σε μορφή Word το σώμα κειμένου του «Πρωταγόρα» και την απόδοσή του στη νέα ελληνική με τμήματα του διαλόγου που δεν περιέχονται στο σχολικό σας εγχειρίδιο.[στο εργαλεία της αρχαίας ελληνικής, σώματα κειμένων, ΠΛΑΤΩΝ (75) υπάρχουν αποσπάσματα του διαλόγου Πλάτωνος Πρωταγόρας με τις τρεις μεταφράσεις τους]. Η επισκόπηση αφορά το διάλογο από τη σημείο που ο Σωκράτης και ο Ιπποκράτης εισέρχονται στο σπίτι του Καλλία μέχρι την αποχώρηση των συνομιλητών εστιάζοντας: στον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτης βάζει τον Πρωταγόρα στη συζήτηση, στη συγκρότηση της επιχειρηματολογίας (συλλογιστική πορεία / τεκμήρια) των διαλεγόμενων, στο ρόλο της σωκρατικής - πίσω από το προσωπείο της ειρωνείας - απορίας κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης, στα σοφίσματα, στο ύφος, στο ρόλο του μύθου, στη σχέση του μύθου με τη διαλεκτική και τα λογικά της επιχειρήματα, στα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται, π.χ. μεταφορές, στο περιεχόμενο λέξεων κλειδιών, κ.ά. Τέλος, με αφορμή τον «Πρωταγόρα», τώρα, εξετάζετε τον τρόπο παρουσίασης της διαλεκτικής και σε άλλους πλατωνικούς διαλόγους, εστιάζοντας στο περιεχόμενο και τη χρήση του όρου «διαλεκτική», στον τρόπο και τη δύναμη του διαλεκτικού «σκέπτεσθαι» αναφορικά με την κατάκτηση της απόλυτης αλήθειας διερευνώντας και αξιοποιώντας πηγές στο διαδίκτυο. Αποσπάσματα διαλόγων του Πλάτωνα με παράλληλες μεταφράσεις θα βρείτε στο εργαλεία της αρχαίας ελληνικής, σώματα κειμένων. Κρατάτε πάντα σημειώσεις σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε το και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης διαλεκτική φιλοσοφική μέθοδος του Σωκράτη. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται τα κάτωθι: α) Σωκράτης - Βικιπαίδεια, β) Μύθος και Διαλεκτική στον Πλάτωνα.pdf - Nemertes, γ) Η Πλατωνική διαλεκτική (άρθρο του Δρα Κλείτου Ιωαννίδη) για τον τρόπο, τα είδη και τις οδούς της διαλεκτικής επιστήμης στο έργο του Πλάτωνα, δ) [10]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ε) :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - Στοιχεία Πλατωνικής..., κ. ά. Θα μπορούσατε να επισκεφτείτε και τις ηλεκτρονικές σελίδες μόνο για τα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, bottomβ, για τη δημοσίευση: Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ, (Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα: "Φιλοσοφικός Λόγος", σχολικό εγχειρίδιο Φιλοσοφικός Λόγος Γ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, βιβλίο του Εκπαιδευτικού). Στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα (α) ενότητα Αρχαία Ελληνική, μελέτη του Σ. Τσέλικα, «Μύθος και λόγος στον Πρωταγόρα» και β) ενότητα ψηφιακοί πόροι Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία, αρχαίοι έλληνες φιλοσόφοι). ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Να εκπονήσετε φιλοσοφικό δοκίμιο με τίτλο: «Η παρουσίαση της διαλεκτικής στους πλατωνικούς διαλόγους. Η περίπτωση του «Πρωταγόρα». ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καλείστε, στα πλαίσια μιας γενικότερης έρευνας πάνω στην εξέλιξη της διαλεκτικής ως φιλοσοφικής μεθόδου ανά τους αιώνες, να επικεντρωθείτε σε φιλόσοφους, οι οποίοι ανέπτυξαν μια διαλεκτική αντίληψη της φύσης, της κοινωνίας, της ιστορίας, της σκέψης εστιάζοντας στο φιλοσοφικό στοχασμό του Ηράκλειτου περί ενότητας και τάξης μέσα από την αμοιβαία σύγκρουση και μεταβολή, στο διαλεκτικό ιδεαλισμό του Χέγκελ και στο διαλεκτικό υλισμό των Μαρξ και Ένγκελς. Να κρατήσετε σημειώσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο. Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν: Πώς η διαλεκτική από «τέχνη του διαλέγεσθαι» έγινε μέθοδος για τη μελέτη των φαινόμενων της φύσης; Υπάρχουν στοιχεία διαλεκτικής σκέψης στους Προσωκρατικούς; Πώς από τη μεταβολή και την αμοιβαία σύγκρουση ο κόσμος καταλήγει στην «παλίντονο αρμονία», σύμφωνα με την ηρακλείτεια φιλοσοφία; Ποιος, τελικά, είναι ο ρόλος των αντιθέτων στον τρόπο που εκτιμά κάποιος καθημερινές καταστάσεις όπως υγεία - αρρώστια, κ.ά.; Συνδέεται ο Ηρακλείτειος «λόγος» με το φυσικό νόμο; Ασκούνται αντίρροπες δυνάμεις εντός του ανθρώπου; Χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ψυχή, όπως και τον κόσμο, η διαρκής μεταβολή; Πώς μπορούν να εξηγηθούν κοινωνικές κρίσεις εκδηλωμένες, συχνά, με τη μορφή εξαιρετικά βίαιων γεγονότων από την ηρακλείτεια φιλοσοφία «περί αρμονίας των αντιθέτων»; Πώς ο Πλάτωνας ξεπερνά τη μονομέρεια του Παρμενίδη και του Ηράκλειτου; Γιατί, κατά τον Αριστοτέλη, ο Ζήνων ο Ελεάτης ήταν αυτός που ανακάλυψε τη διαλεκτική; Ποιο νόημα έδωσε ο Αριστοτέλης στη διαλεκτική σε σχέση με το δάσκαλό του τον Πλάτωνα και γιατί; Πώς θεωρεί ο Χέγκελ τη διαλεκτική μέθοδο σε σχέση με το Σωκράτη; Πώς παρουσίασε ο Χέγκελ το φυσικό, ιστορικό και πνευματικό κόσμο; Ποια πορεία ακολουθεί αυτός ο κόσμος; Μπορείτε να δώσετε σχηματικά την πορεία αυτή; Πώς οι ιδέες αποτελούν κινητήριο μοχλό της ιστορίας στα πλαίσια της διαλεκτικής του Χέγκελ; Ποιο είναι το σημείο διαφοροποίησης Χέγκελ-Μαρξ αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τη διαλεκτική; Ποιος είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την κοινωνική πραγματικότητα, κατά το μαρξισμό; Ποιος ο κινητήριος μοχλός της [11]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ιστορίας; Βρίσκει απήχηση ο φιλοσοφικός στοχασμός του Ηράκλειτου «περί ενότητας των αντιθέτων στους εκπροσώπους του διαλεκτικού υλισμού αναφορικά με τη μελέτη του φυσικού κόσμου; Πώς το φιλοσοφικό σύστημα του υπερολισμού έρχεται να υπερβεί δυσχέρειες αναφορικά με την εσφαλμένη χρήση της έννοιας της αντιθέσεως από τον διαλεκτικό υλισμό; Βρίσκεστε στο Να πληκτρολογήσετε στο πεδίο αναζήτησης διαλεκτική μέθοδος. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται τα παρακάτω: The contributors, διαλεκτικη - δημοκρατια, επιστημη, και φιλοσοφια, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΕΓΕΛΟΣ (ΧΕΓΚΕΛ) - ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Διαβάστε τις μέσα σελίδες (σελίδες 86-87), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -παραδόσεις.2009.pdf (Α. Ζητήματα ιστορίας της Φιλοσοφίας, κεφάλαιο Διαλεκτική), ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Μέρος 1, Εισαγωγή). Προτείνονται, επίσης, για έρευνα και μελέτη οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι: Από την Αρθρογραφία μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τη διαλεκτική στην προσωκρατική και κλασική διανόηση, (αποσπάσματα Φυσικών Ηράκλειτου), d=55, (διαλεκτική διανόηση Πλάτωνα), =837:σελίδες-από-τη-διαλεκτική-η-δύναμη-της-άρνησης-και-η-μαρξική-δ και (Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σ ) για το μάθημα Πολιτική και Δίκαιο. Α ΟΜΑΔΑ: OI ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ / ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο 2/ θα βρείτε το «Μοιρολόι της Φώκιας» του Α. Παπαδιαμάντη. Στο διήγημα εντοπίζονται άρρηκτα ζεύγη αντιθετικών στοιχείων τα οποία σε επίπεδο κειμενικής λειτουργίας συνυπάρχουν, χωρίς να αλληλοαναιρούνται. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι όλα μαζί εκφράζουν τον ανθρώπινο βίο στο σύνολό του και πώς αυτό επιτυγχάνεται; Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας σε ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια του Η/Υ σας. Εισέλθετε στην ιστοσελίδα Η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων - Ευρωπαϊκή Εταιρεία..., Στην εισήγηση υπάρχουν μικρά αποσπάσματα έργων της κρητικής λογοτεχνίας. Να εντοπίσετε τα ζεύγη των αντιθέτων όρων, να εξετάσετε αν υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί διαψεύδονται ή αλληλοαναιρούνται και τι επιτυγχάνεται σε επίπεδο νοήματος από τη σύζευξή τους (π.χ. συμπεράσματα για το χαρακτήρα της φύσης του ανθρώπου και του βίου του) (Καψωμένος, 2006). Για άγνωστους όρους στα κείμενα να κάνετε χρήση της Παράλληλης Αναζήτησης των ηλεκτρονικών λεξικών της Νέας Ελληνικής του Βρίσκεστε στο Από τη λίστα Ανθολόγιο Λογοτεχνίας να επιλέξετε Διονύσιος Σολωμός Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα B, Oι Eλεύθεροι [12]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Γ. Αφού λάβετε υπόψη σας ότι στο έργο του Σολωμού η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων αποτελεί την πηγή του τραγικού να εξετάσετε πώς ο πειρασμός της φύσης γίνεται η κατεξοχήν τραγική σύγκρουση στο Γ Σχεδίασμα ξεκινώντας από τους πόλους, που συνθέτουν τη δύναμη του Πειρασμού και τα επιμέρους στοιχεία τους, προχωρώντας στις αντιθέσεις (τραγικές συγκρούσεις) και τη σύνθεσή τους (υπέρβαση τραγικού διλήμματος) (Καψωμένος, 2006). Υλικό για τις απαντήσεις σας μπορείτε να συγκεντρώσετε από το Συγκεκριμένα, πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης ενότητα αντιθέτων λογοτεχνικό θέμα. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται οι σελίδες: Η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων - Ευρωπαϊκή Εταιρεία..., Πολιτισµοί της εντοπιότητας., Λογοτεχνια - Φιλολογικός Ιστότοπος και επιλέξτε το σύνδεσμο «ΆΛΛΑ ΛΟΓΙΑΖΕΙΣ ΚΙ ΆΛΛΑ ΛΕΣ ΚΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΒΑΝΕΙΣ», ΤΟ ΣΥΝΑΜΦΟΤΕΡΟΝ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, κ. ά. Ενδείκνυται, επίσης, το Το μοιρολόγι της φώκιας - Scribd στο ενώ στο θα βρείτε την «Ιστορία της Ν.Ε. Λογοτεχνίας» του Mario Vitti. Συνεχίστε και με άλλες περιπτώσεις λογοτεχνικών κειμένων, από αυτά που έχετε διδαχθεί, στα οποία ζεύγη αντιθετικών στοιχείων συμβάλλουν στη σύνθεση, για παράδειγμα, μιας ιδέας, μιας προσωπικότητας, κ.ά. και διερευνήστε τι επιτυγχάνεται π. χ. σε επίπεδο νοήματος, εξέλιξης της υπόθεσης, κ. ά. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Να συνθέσετε άρθρο με τίτλο «η ενότητα μέσα από την αμοιβαία σύγκρουση και μεταβολή, λογοτεχνικό θέμα στη ΝΕ Γραμματεία», το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό. Β ΟΜΑΔΑ: OI ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ / ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Ο Καρλ Μαρξ ( ) είδε την Ιστορία ως μια διαλεκτική διαδικασία, στην οποία εσωτερικές δυνάμεις προκαλούν μεταβολή και τροποποίηση της συνολικής οικονομίας. Η μεταβολή αυτή, που κινεί την Ιστορία, είναι το αποτέλεσμα της αντίφασης ανάμεσα σε μία θέση και την αντίθεση της. Η σύνθεση της θέσης και της αντίθεσης δημιουργούν μια νέα θέση, μια νέα μορφή. Έτσι ξεκινά εκ νέου η ίδια διαδικασία, η διαλεκτική διαδικασία. Αυτή η διαλεκτική διαδικασία αντανακλάται σε αυτό που ο Μαρξ ονόμασε «τρόπο της παραγωγής», το σύνολο δηλαδή των σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και σε εκείνους που τα χρησιμοποιούν» (Αλαμάνου, 14/03/2013). Να εξετάσετε το πέρασμα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας υπό το πρίσμα του διαλεκτικού υλισμού. Είναι σε θέση ο σημερινός άνθρωπος, ως υποκείμενο της ιστορίας, να οδηγηθεί σε έξοδο από την κρίση; Συγγράψετε άρθρο με δικό σας τίτλο προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας. Αξιοποιείστε τις ερωτήσεις: Πώς διαμορφώνεται η κοινωνική υποδομή και πώς η υπερδομή, κατά το Μαρξ; Μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ υποδομής και υπερδομής; Πώς από την αλληλεπίδραση υποδομής και υπερδομής οδηγούμαστε στην πάλη των τάξεων; Ποιες αντιθέσεις προκαλεί ο καπιταλισμός; Ποιες φάσεις ακολουθεί η διαδικασία της καπιταλιστικής αναπαραγωγής; Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα; Πώς ο καπιταλισμός επωφελείται από μια οικονομική κρίση; Είναι σε θέση ο σημερινός άνθρωπος (λάβετε υπόψη σας: ψυχολογία του ατόμου, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες, κ.ά.) να οδηγηθεί σε υπέρβαση και έξοδο από την κρίση; [13]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Να πληκτρολογήσετε στο πεδίο αναζήτησης του διαλεκτική διαδικασία ιστορία οικονομική κρίση. Από τα αποτελέσματα προτείνονται: Προς μια διαλεκτική ανάγνωση των προοπτικών εξόδου από - AlfaVita, Ο Κάρλ Μάρξ και η διαλεκτική του καπιταλισμού - Ερανιστής, Η κρίση έπληξε και το ίδιο το επαναστατικό υποκείμενο Ο άνθρωπος..., Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ - Iskra. Στοιχεία για την ελληνική οικονομία μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπουργείων: ndex_gr?opendocument. Επίσης, προτείνεται το πρόσθετο υλικό από το Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σ ) για το μάθημα Πολιτική και Δίκαιο Β Γενικού Λυκείου που θα βρείτε στο Γ ΟΜΑΔΑ: OI ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ / ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Να συντάξετε κείμενο με τίτλο «η ενότητα στο μικρόκοσμο της ύλης μέσα από τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρονίων», το οποίο θα σταλεί με στους μαθητές σχολείου με το οποίο συνεργάζεστε. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν: Να βρείτε ποια τα δύο είδη κινήσεων των ηλεκτρονίων στο άτομο καθώς και τα πεδία που τα e - δημιουργούν. Ποια από τις κινήσεις αυτές τα μετατρέπει σε στοιχειώδεις μαγνήτες; Σε τι διαφέρει ο μικρόκοσμος των μαγνητικών υλικών από εκείνο των μη μαγνητικών υλικών; Να ερμηνεύσετε τη δημιουργία ζευγών e - στο άτομο και στον ομοιοπολικό δεσμό. Πώς βρίσκει εφαρμογή ο Γ Νόμος του Νεύτωνα στη σύζευξη των ηλεκτρονίων; Βρίσκεστε στο να αναζητήσετε μαγνητικές περιοχές σπιν ηλεκτρονίων. Από τα αποτελέσματα προτείνονται 4.1 Μαγνητικό πεδίο - Φυσική (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας..., xhmeia ke.a.aio 8, PHYSIC LESSONS: ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, n-1 - protolykeiokallitheas (διαφάνειες 38-40), εδώ - WordPress Επίσης, στο δείτε τις σελίδες 1-3, 7. Και πάλι στο Για να βρείτε την ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω στοιχείων: 14Si, 32Ge, 50Sn, 86 Rn να πληκτρολογήσετε στο πεδίο αναζήτησης κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες. Aπό τα αποτελέσματα προτείνονται: Ηλεκτρονική στοιβάδα - Βικιπαίδεια, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΣΤΙΒΑΔΕΣ, Περιοδικός Πίνακας - Scribd. Στο μπορείτε να δείτε το video με προσομοιώσεις μορίων ομοιοπολικών ενώσεων. Προτείνεται και η από την οποία να επιλέξετε i) 52. Spin e. Με το μαγνητικό πεδίο ποιου αγωγού ομοιάζει το μαγνητικό πεδίο του e - ; και ii) το 61. ηλεκτρονικη διαμόρφωση όλων των στοιχείων του ΠΠ. Κάνοντας κλικ σε στοιχεία του πίνακα μπορείτε να δείτε την κατανομή των e - σε στιβάδες. Από τις επιλογές σας να εξαιρέσετε τα στοιχεία μετάπτωσης. Τέλος, στα video σελίδων και να παρατηρήσετε την ιδιοπεριστροφή του e- και τον τρόπο δημιουργίας ενός ζεύγους e- λόγω του μαγνητικού τους πεδίου. [14]

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γ. Σχολιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών και ανακοινώνονται οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γ. Σχολιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών και ανακοινώνονται οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,Φιλοσοφικός Λόγος Πλάτωνος Πρωταγόρας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Γενική Θεώρηση του διαλόγου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Πενταρβάνη Θεοδοσία, ΠΕ2 ΤΑΞΗ: Δ Εσπερινού- Γ Ημερήσιου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 21/02/11

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 21/02/11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 21/02/11 «Προσομοίωση γραφείου» Πρόταση διδασκαλίας στη 2η ενότητα του βιβλίου «έκφραση- έκθεση»: 4,δ) πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ανδρέας Ντέλλας ΚΣΕ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

file://d:\odysseas_thledisk_all_new\master 2004-2006\2004\7. Solomos Ethnikos Ymn... Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ

file://d:\odysseas_thledisk_all_new\master 2004-2006\2004\7. Solomos Ethnikos Ymn... Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ Page 1 of 5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου ϖρογράµµατος, ϖροκειµένου να έχει θετικά και µακροϖρόθεσµα αϖοτελέσµατα, στηρίζεται στη γνώση για τον τρόϖο µάθησης των ϖαιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου «Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου Σημανδράκου Χρύσα 1, Ζέττα Βασιλική 2 1 Φιλόλογος,3 ο Γυμνάσιο Μίκρας kglezou@di.uoa.gr 2 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Θα διδάσκεται επί μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα