ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 14 η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές-Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Δρ. Ἐμμανουὴλ Πλοῦσος, Ἐπισκέπτης Λέκτωρ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ Μετρικὰ σύμβολα: υ υ υ x υ υ υ υ υ υ υ x υ υ υ x τομὴ διαίρεση ζεῦγμα μακρὸ στοιχεῖο βραχὺ στοιχεῖο δίλογο στοιχεῖο (biceps) ἀδιάφορη συλλαβή (anceps) δάκτυλος σπονδεῖος ἡμιεπὲς ἴαμβος ἰαμβικὸ μέτρο τροχαῖος τροχαϊκὸ μέτρο Τί εἶναι «λέξη» στὴ μετρική: Τὸ νόημα τῆς ἔννοιας «λέξη» διαφοροποιεῖται στὴ μετρικὴ ἀπὸ τὸ σύνηθες γραμματικὸ περιεχόμενό της. Ὡς «λέξη» στὴ μετρικὴ δὲν ἐκλαμβάνεται κάθε γραμματικὴ λέξη ποὺ γράφεται χωριστὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ δὲν ἔχει πλῆρες νοηματικὸ περιεχόμενο μετρικὴ λέξη εἶναι ὁλόκληρη ἡ ὁμάδα λέξεων ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ λόγου (π.χ. οὐσιαστικό, ῥῆμα, κ.τ.λ.) μαζὶ μὲ τὶς προκλιτικὲς λέξεις (π.χ. ἄρθρα, προθέσεις, μονοσύλλαβοι σύνδεσμοι καὶ ἀντωνυμίες, κ.τ.λ.) καὶ τὶς ἐ- πιτακτικὲς λέξεις (π.χ. μονοσύλλαβα ἐγκλιτικά, μόρια, σύνδεσμοι, κ.τ.λ.) οἱ ὁποῖες πη- 1

2 γαίνουν μαζὶ μὲ αὐτό. Συνδυασμοὶ ἐγκλιτικῶν ἢ προκλιτικῶν λέξεων κ.τ.ὅ. ἐκλαμβάνονται μαζὶ μὲ τὴ λέξη ποὺ προηγεῖται ἢ ἕπεται ἀντίστοιχα. Ὁμάδες λέξεων μὲ τὶς κύριες λέξεις σχηματίζουν οἱ ἀκόλουθες: ὅλα τὰ ἐγκλιτικά, ὅλα τὰ ἄρθρα, ὅλες οἱ προθέσεις (ὅταν ἀκολουθοῦν ἄμεσα οἱ λέξεις τὶς ὁποῖες συνοδεύουν) καὶ οἱ ἑξῆς σύνδεσμοι καὶ μόρια: δέ, μέν, οὖν, δή, νύ, τοί, γάρ, ὡς, καί, ἄν, ἤν, εἰ, ἅμα, ὦ, οὐ, οὐκ, οὐχ καὶ μή. Ἀντίθετα ἀνεξάρτητες λέξεις εἶναι οἱ ἀντωνυμίες (ἐκτὸς τῶν ἐγκλιτικῶν τύπων), καὶ οἱ παρακάτω σύνδεσμοι καὶ μόρια: οὐδέ, μηδέ, ἀλλά, ὅτι, ὅττι, ὄφρα, ὅτε, ἤ, ὥς, ὧς, ἵνα, ἅτε, ἦ, ἄρα, πρίν, αὐτάρ, ἐπεί. Γιὰ παράδειγμα, ὡς μία μετρικὴ λέξη θεωροῦμε ὁμάδες λέξεων, ὅπως ἄγεν δέ μιν, τοὺς μὲν γάρ, μή ποτε, εἰ δέ μοι. Σχῆμα: Δακτυλικὸς ἑξάμετρος στίχος ( ) 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11. Τομές: Κύριες: 1. Κατὰ τρίτον τροχαῖον ἢ θήλεια τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ τρίτου δακτύλου: 1 υυ 3 υυ 5 υ υ 7 υυ 9 υυ Πενθημιμερὴς ἢ ἄρρην τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ τρίτο μακρὸ στοιχεῖο: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11 Δευτερεύουσες: 3. Ἑφθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ τέταρτο μακρὸ στοιχεῖο: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ Τριημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο μακρὸ στοιχεῖο: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11 Βουκολικὴ διαίρεση ὑπάρχει στὸν στίχο ὅταν τελειώνει λέξη στὸ τέλος τοῦ τετάρτου ποδός: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11 2

3 Ζεύγματα: I. Ζεῦγμα τοῦ Hermann: ἀποφεύγεται τέλος λέξεως μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ τέταρτου δακτύλου ἢ μὲ ἄλλα λόγια ἡ κατὰ «τέταρτον τροχαῖον» τομή. Μετὰ δηλαδὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ 4 ου διλόγου σπανιότατα τελειώνει λέξη: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11 II. Ζεῦγμα τοῦ Naeke ἢ ζεῦγμα τῆς βουκολικῆς διαιρέσεως: ἀποφεύγεται νὰ τελειώνει λέξη στὸ τέλος τοῦ τέταρτου ποδός, ἂν αὐτὸς ἔχει σπονδειακὴ μορφή. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅταν το τέταρτο δίλογο στοιχεῖο εἶναι μονοσύλλαβο, ἀποφεύγεται ἡ βουκολικὴ διαίρεση: 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 9 υυ 11 Σχῆμα: Ἐλεγειακὸ δίστιχο ( ) 1 υυ 3 υυ 5 υυ 7 υυ 9 υυ 11. υυ υυ υυ υυ. Τὸ ἐλεγειακὸ δίστιχο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν δακτυλικὸ ἑξάμετρο στίχο καὶ ἕναν ἂκόμη στίχο ποὺ ἁπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἡμιεπῆ. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ στροφικὸ σύστημα καὶ ὄχι γιὰ κατὰ στίχον μέτρο συχνὰ τὸ τέλος τοῦ διστίχου συμπίπτει μὲ συντακτικὴ ἢ νοηματικὴ παύση. Τὸ ἐλεγειακὸ δίστιχο εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀρχαϊκῆς ἐλεγείας (Ἀρχίλοχος, Θέογνις, Μίμνερμος, Σόλων) καὶ τοῦ ἐπιγράμματος. Γιὰ τὸν ἑξάμετρο στίχο ἐφαρμόζονται κανονικὰ οἱ κανόνες τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου μὲ τὴν θήλεια τομὴ νὰ τίθεται συχνότερα ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες. Ὁ δεύτερος στίχος τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου ἁπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἡμιεπῆ, δηλαδὴ τὸ τμῆμα ἑνὸς δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως καὶ τὴν ἄρρενα τομή. Σπονδεῖοι μποροῦν νὰ ὑπάρχουν μόνον στὸ πρῶτο ἡμιεπές. Μεταξὺ τῶν δύο ἡμιεπῶν τίθεται διαίρεση στὸν στίχο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐξάλλου ἀποφεύγεται ἡ χασμωδία. 3

4 Ἰαμβικὸς τρίμετρος Σχῆμα: x υ x υ x υ Τομές: 1. Πενθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο ἄλογο στοιχεῖο: x υ x υ x υ 2. Ἑφθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο: x υ x υ x υ Σημείωση: Ἀποφεύγεται νὰ τελειώνει λέξη στὸ μέσον τοῦ στίχου μὲ ἄλλα λόγια, ἀποφεύγεται ἡ μέση τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο μακρὸ στοιχεῖο τοῦ δεύτερου ἰαμβικοῦ μέτρου. Ζεύγματα: I. Ζεῦγμα τοῦ Porson (Lex Porsoniana): ἂν τὸ τρίτο ἄλογο στοιχεῖο εἶναι μακρό, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μακρὰ αὐτὴ συλλαβὴ νὰ εἶναι ἡ τελευταία μιᾶς πολυσύλλαβης λέξεως: II. x υ x υ υ Νόμος τῶν Wilamowitz Knox: ἀποφεύγεται μέσα στὸν ἴδιο στίχο νὰ τελειώνει λέξη συγχρόνως μετὰ ἀπὸ τὸ τέταρτο καὶ πέμπτο μακρὸ στοιχεῖο, ἢ μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο καὶ τὸ τρίτο ἄλογο. Ἀναλύσεις: Κάθε μακρὰ συλλαβή τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τελευταία, καθὼς καὶ κάθε ἄλογη συλλαβή, μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ σὲ δύο βραχεῖες. Μερισμός: Τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ δύο βραχεῖες συλλαβές. Στὴν τραγωδία οἱ περισσότερες ἀναλύσεις γίνονται στὴν ἀρχὴ τοῦ στίχου ἢ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν τομή. Στὴν κωμωδία οἱ ἀναλύσεις καὶ οἱ μερισμοὶ ἀπαντοῦν σὲ συντριπτικῶς μεγαλύτερη συχνότητα ἀπὸ ὅ,τι στὴν τραγωδία. 4

5 ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ὁμήρου Ἰλιὰς Χ 14-20: Τὸν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς ἔβλαψάς μ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος ἦ κ ἔτι πολλοὶ γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι. νῦν δ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ ἔδεισας ὀπίσσω. ἦ σ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. Ὁμήρου Ὀδύσσεια α 1-6: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. ἀλλ οὐδ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ Θέογνις, Ἐλεγεῖαι 52-59: Κύρνε, πόλις μὲν ἔθ ἥδε πόλις, λαοὶ δὲ δὴ ἄλλοι, οἳ πρόσθ οὔτε δίκας ᾔδεσαν οὔτε νόμους, ἀλλ ἀμφὶ πλευραῖσι δορὰς αἰγῶν κατέτριβον, ἔξω δ ὥστ ἔλαφοι τῆσδ ἐνέμοντο πόλεος. 5

6 καὶ νῦν εἰσ ἀγαθοί, Πολυπαΐδη οἱ δὲ πρὶν ἐσθλοί νῦν δειλοί. τίς κεν ταῦτ ἀνέχοιτ ἐσορῶν; Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος 1-8: Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, τίνας ποθ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; πόλις δ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ ἀγγέλων, τέκνα, ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ ἐλήλυθα, ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. Εὐριπίδου Μήδεια: Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόμων μή μοί τι μέμψησθ οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, τοὺς δ ἐν θυραίοις οἱ δ ἀφ ἡσύχου ποδὸς δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥαιθυμίαν. δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαφῶς στυγεῖ δεδορκώς, οὐδὲν ἠδικημένος. 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Allen, W. S., Accent and Rhythm. Prosodic Features of Latin and Greek: A Study in Theory and Reconstruction, Cambridge , Vox Graeca: Ἡ προφορὰ τῆς ἑλληνικῆς τὴν κλασικὴ ἐποχή (μετάφραση Κάραλη Μ. Παράσογλου Γ. Μ.), (Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν) Θεσσαλονίκη Chantraine, P., Grammaire Homérique, τ. 1 (Klincksieck, C.), Paris (=1942) , Ἱστορικὴ μορφολογία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (μετάφρ. Ν. Κ. Ἀγκαβανάκη), (ἐκδ. Καρδαμίτσα) Ἀθήνα (=1990). Dain, A., Traité de métrique grecque (Klincksieck), Paris Dale, A. M, Greek Metric , Lustrum, τ. 2 (1957), σσ Fantuzzi, M. Pretagostini, R., Struttura e Storia dell Esametro Greco (GEI), Roma 1995 (Volume I) καὶ 1996 (Volume II). Gentili, Br., Metrica greca arcaica, Messina-Firenze , La metrica dei Greci, Messina-Firenze , Poesia e pubblico nella Grecia antica, da Omero al V secolo, Rome-Bari (=1984). Gleditsch, Hugo, Στοιχειώδης μετρικὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ποιήσεως (μετάφρ. Σαλτέλη, Θ.), (ἐκδ. Παπαδῆμα) Ἀθῆναι Hardie, W. R., Res Metrica; An Introduction to the Study of Greek and Roman Versification (Garland Publishing), New York & London (=Oxford 1920). Καζάζη, Ἰ. Ν., Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μετρική. Συναγωγὴ μελετῶν (ἐκδ. Βάνιας), Θεσσαλονίκη Κακριδῆ. Ἰ. Θ., Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μετρική, Ἀθῆναι Kirk, G. S., Studies in Some Technical Aspects of Homeric Style: (i) The Structure of the Homeric Hexameter; (ii) Verse-Structure and Sentence-Structure in Homer, YClS, τ. 20 (1966), σσ Korzeniewski, D., Griechische Metrik, Darmstadt Koster, W. J. W., Traité de métrique grecque suivi d un précis de métrique latine, Leiden (=1936). Ludwich, A., De hexametris poetarum Graecorum spondiacis (Diss.), Halle Λυπουρλῆ, Δ., Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μετρική (μιὰ πρώτη προσέγγιση), (Παρατηρη-τής) Θεσσαλονίκη

8 Maas, P., Greek Metre (μετάφρ. Lloyd Jones, H.), Oxford (=1962). McLennan, G. R., Hiatus in the Homeric Hexameter, QUCC, τ. 17 (1974), σσ Μέγα, Ἀ. Χ., Λατινικὴ Μετρική, Θεσσαλονίκη (=1973). Napolitano, M., L esametro greco: storia e forme, RFIC, τ. 127, 1 (1999), σσ Nougaret, L., Les fins d hexamètre et l accent, REL, τ. 24 (1946), σσ O Neil, Eug., The Localization of metrical word-types in the Greek Hexameter (Homer, Hesiod and the Alexandrians), YClS, τ. 8 (1942), σσ Parker, L. P. E., Greek Metric , Lustrum, τ. 15 (1970), σσ Πλούσου, Ἐμμ., Ὁ δακτυλικὸς ἑξάμετρος στίχος στοὺς ποιητὲς τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας Μουσαῖο, Κόλλουθο καὶ Τριφιόδωρο (διδ. διατριβή), Ἰωάννινα , «Ἡ χασμωδία ὡς ἀντικείμενο τῆς μετρικῆς καὶ τῆς φωνολογίας. Τὸ παράδειγμα τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας, Δωδώνη: Φιλολογία, τ ( ), σσ Porter, N. H., The Early Greek Hexameter, YClS, τ. 12 (1951), σσ Raven, D. S., Greek Metre: An Introduction, London Σεμιτέλου, Δ. Χ., Ἑλληνικὴ Μετρική, Ἀθῆναι Sicking, C. M. J., Griechische Verslehre, München Σκιᾶ, Ἀν., Στοιχειώδης μετρικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ποιήσεως ("Φιλολογικόν"), Ἀ- θῆναι Snell, Br., Μετρικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ποιήσεως (μετάφρ. Νικήτα, Ἀν.), Ἀθῆναι (=1962). Sturtevant, E. H., Word-ends and Pauses in the Hexameter, AJPh, τ. 42 (1921), σσ , The Pronunciation of Greek and Latin: The Sounds and Accents, Groningen (=Philadelphia 1940). Τσοπανάκη, Ἀγ., Εἰσαγωγὴ στὸν Ὅμηρο (Κυριακίδη), Θεσσαλονίκη , σσ West, M. L., Greek Metre, Oxford , Εἰσαγωγὴ στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Μετρική (μετάφρ. Ξάνθου, Μ. - Τυφλόπουλου, Τ. κι ἐπιμέλεια Παράσογλου, Γ. Μ.), Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν (Ἴδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1994 (=Oxford ). 8

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Α ΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ποὺ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Καλλίνικος Γ ἀφιέρωσε στὴ βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Άννα Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Εισαγωγή: Αιτίες της επιλογής της ιδέας του Κάλλους Σ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα