Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά"

Transcript

1 1 Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή εξετάζεται εντός του πλαισίου της Διδακτικής των Μαθηματικών η λειτουργία των νοητικών διαδικασιών της αφαίρεσης και της γενίκευσης στο χώρο των Μαθηματικών σχετικά με την παραγωγή και τη συσχέτιση μαθηματικών εννοιών. 1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Αφαίρεση από φιλοσοφική άποψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να απομονώνει τα βασικά χαρακτηριστικά ομοειδών αντικειμένων και να σχηματίζει τη λογική έννοια στην οποία υπάγονται αυτά τα αντικείμενα, π.χ. δένδρο, αυτοκίνητο, παραλληλόγραμμο, κύλινδρος κλπ. Η ταξινόμηση διαφόρων αντικειμένων σε κατηγορίες βοηθά στην καλλιέργεια της αφαίρεσης ως νοητικής διαδικασίας. Ο Ach το 195 σχεδίασε τα πρώτα τεστ ταξινόμησης για να αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια δυνατότητα αφαίρεσης και γενίκευσης. Μερικές έννοιες που παράγονται με την αφαίρεση δε γίνονται άμεσα αντιληπτές με τις αισθήσεις μας. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η αφαίρεση λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο και οι έννοιες που παράγονται λέγονται αφηρημένες έννοιες. Οι μαθηματικές έννοιες κατά κανόνα ανήκουν σ αυτή τη κατηγορία. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τους φυσικούς αριθμούς που αποτελούν το κοινό χαρακτηριστικό των ισοδύναμων πεπερασμένων συνόλων και την έννοια της διεύθυνσης μιας ευθείας που αποτελεί το κοινό χαρακτηριστικό των παραλλήλων ευθειών. Σύμφωνα με την Πλατωνική φιλοσοφία οι μαθηματικές έννοιες ανήκουν στο σύμπαν των αναλλοίωτων και διαχρονικών Ιδεών, αντίγραφο των οποίων είναι ο αισθητός κόσμος. Επομένως ο μαθηματικός ερευνητής τις συλλαμβάνει νοητικά, τις ανακαλύπτει, δεν τις εφευρίσκει. Κατά τον Πλάτωνα ο πραγματικός κόσμος είναι πέρα από αυτόν που γίνεται αντιληπτός με τις αισθήσεις μας και οι μαθηματικοί με την ε- νόραση ανακαλύπτουν αλήθειες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αισθητηριακή μας α- ντίληψη. Κατά τον Αριστοτέλη όμως και τους εμπειριστές φιλοσόφους τα μαθηματικά α- ντικείμενα είναι αποτέλεσμα αφαιρετικής διαδικασίας, η οποία δε συνεπάγεται αναγκαστικά την ύπαρξη ενός σύμπαντος Ιδεών. Προσεγγίζοντας διαλεκτικά το θέμα θα λέγαμε ότι μπορεί η σύλληψη μερικών μαθηματικών εννοιών να γίνεται μέσω της ενόρασης (intuition), η οποία εισχωρεί σε περιοχές στις οποίες είναι αδύνατη η άμεση παρατήρηση, όμως πολλές φορές βοηθιέται από την αισθητηριακή αντίληψη και γίνεται με διάμεσο την αφαίρεση. Να σημειωθεί ότι το μηδέν () ως αριθμός άργησε να επινοηθεί εξαιτίας της έλλειψης της αισθητηριακής αντίληψης του κενού συνόλου. Για τα Μαθηματικά λοιπόν απαιτείται φαντασία και αφαιρετική ικανότητα. Γι αυτό πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν μερικές μαθηματικές έννοιες. Αυτό παρατηρείται περισσότερο στην Άλγεβρα, επειδή γενικά υπάρχει μια αδυναμία εποπτικής παρουσίασης των αλγεβρικών εννοιών.

2 H εποπτεία ενισχύει το έργο του εκπαιδευτικού και γι αυτό καλό είναι, όταν μπορούμε, να τη χρησιμοποιούμε και στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Με την εποπτεία διεγείρεται η ενόραση και η φαντασία των μαθητών και κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες πιο εύκολα. Να σημειωθεί, όμως, ότι οι μαθηματικές αλήθειες είναι α- νεξάρτητες από τη χρήση των σχημάτων και γενικά των εποπτικών μέσων. Η χρήση εποπτικών μέσων απλά σχετίζεται με την αισθητηριακή παρατήρηση και βοηθά στην ανακάλυψη και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ Γενίκευση είναι η νοητική λειτουργία, η οποία μας οδηγεί από ένα σύνολο αντικειμένων ενός γνωστικού τομέα σε ένα ευρύτερο, τα αντικείμενα του οποίου έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα αντικείμενα του πρώτου. Ενώ με την αφαίρεση ο νους συγκρατεί τα βασικά γνωρίσματα των αντικειμένων αφαιρώντας τα υπόλοιπα, με τη γενίκευση επεκτείνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και σχηματίζει ευρύτερες συλλογές αντικειμένων που συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται γενικότερες έννοιες και δημιουργείται μία ιεράρχηση εννοιών, όπως π.χ. τρίγωνα-πολύγωνα-επίπεδα σχήματα κλπ. Στα Μαθηματικά κυριαρχούν οι αφαιρέσεις και οι γενικεύσεις. Οι γενικεύσεις παρουσιάζονται με διάφορες μορφές (γενίκευση ορισμών, προβλημάτων, λύσεων, ιδιοτήτων, μεθόδων, θεωρημάτων κλπ.) μερικές από τις οποίες θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε παρακάτω. Κατά τη διδασκαλία πρέπει να τονίζονται οι γενικεύσεις, διότι οδηγούν σε ενοποίηση γνώσεων και στη συσχέτιση διαφόρων εννοιών διευκολύνοντας τις επαληθεύσεις και τις συγκρίσεις με αποτέλεσμα οι μαθητές να μαθαίνουν και να απομνημονεύουν ευκολότερα τις σχετικές έννοιες. Με την επισήμανση των γενικεύσεων οι μαθητές κατανοούν πώς γενικεύεται μία έννοια και εξοικειώνονται με την έννοια της γενίκευσης. Έτσι θα μπορούν να μεταβαίνουν εύκολα από μία μερική περίπτωση στη γενική. Η κατανόηση μιας γενίκευσης προϋποθέτει την κατανόηση των εννοιών που περιέχει και τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται αυτές μεταξύ τους. Γι αυτό λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μία γενίκευση μερικές φορές λειτουργεί και ανακεφαλαιωτικά σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά παραδείγματα γενικεύσεων, κάποια από τα ο- ποία πιστεύω πως έχουν και ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον..1 Γενίκευση μιας ιδιότητας ή μιας σχέσης.1.1 Το μέτρο γινομένου μιγαδικών αριθμών Η ιδιότητα z1 z = z1 z του μέτρου του γινομένου δύο μιγαδικών αριθμών, η οποία αρχικά αποδεικνύεται για δύο μιγαδικούς αριθμούς γενικεύεται και αποδεικνύεται ότι ισχύει για ν (ν ) μιγαδικούς αριθμούς, δηλαδή ισχύει η γενική σχέση: z1... zν = z1... z ν, ν. Στη συνέχεια, ως πόρισμα αυτής της γενικής ιδιότητας προκύπτει η ισότητα: ν ν z = z.

3 3.1. Το άθροισμα των ν πρώτων περιττών φυσικών Παρατηρώντας ότι ισχύουν οι ισότητες = 4 (= ) και = 9 (= 3 ), δηλαδή ότι το άθροισμα των δύο και των τριων πρώτων περιττών φυσικών αριθμών είναι ίσο με το τετράγωνο του πλήθους των, γενικεύουμε αυτή τη σχέση για τους ν πρώτους περιττούς φυσικούς διατυπώνοντας την εικασία: Το άθροισμα των ν πρώτων περιττών φυσικών αριθμών είναι ίσο με το τετράγωνο του πλήθους των. Στη συνέχεια, αποδεικνύοντας με τη βοήθεια της Αρχής της Μαθηματικής Επαγωγής την εικασία αυτή προκύπτει η γενική σχέση:. Γενίκευση ενός ορισμού (ν 1) = ν, ν ΙΝ*. Ένας ορισμός μπορεί να γενικευθεί καλύπτοντας ένα ευρύτερο σύνολο αντικειμένων. Μερικές φορές με τη γενίκευση ενός ορισμού δημιουργούνται νέες έννοιες, οι οποίες μετά τη λογική τους επεξεργασία εμπλουτίζουν τα Μαθηματικά με νέο υλικό...1 Γενίκευση της έννοιας της γωνίας και τριγωνομετρικοί αριθμοί όλων των γωνιών Οι ορισμοί των τριγωνομετρικών αριθμών των οξειών γωνιών που δίνονται με τη βοήθεια ενός ορθογωνίου τριγώνου γενικεύονται με τη βοήθεια του ορθοκανονικού καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων για όλες τις γωνίες του επιπέδου. Η γενίκευση αυτή, αφού συμπληρωθεί και με τη γενίκευση της έννοιας της γωνίας, που γίνεται με την περιστροφή του ημιάξονα Οx, οδηγεί στην ανάπτυξη της αντίστοιχης θεωρίας... Ασαφή Σύνολα Γενικεύοντας ο Zadeh τη χαρακτηριστική ή δείκτρια συνάρτηση Ι Α : Ω {, 1} ενός συνόλου Α Ω σε μία συνάρτηση της μορφής f : Ω [, 1], εισήγαγε το 1965 την έννοια των ασαφών συνόλων στο Ω όπου αναπτύχθηκε και η σχετική θεωρία..3 Γενίκευση ενός θεωρήματος Μερικές φορές επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις προϋποθέσεις ενός θεωρήματος μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα γενικότερο θεώρημα.

4 4.3.1 Νόμος των Συνημιτόνων Επεκτείνοντας την προϋπόθεση της ορθής γωνίας του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε οποιαδήποτε γωνία ενός τριγώνου οδηγούμαστε αρχικά στα ειδικά θεωρήματα της οξείας και της αμβλείας γωνίας και τελικά στο Νόμο των συνημιτόνων, ο οποίος αποτελεί τη γενική διατύπωση των τριων θεωρημάτων..3. Θεώρημα Stewart Το Θεώρημα Stewart, το οποίο στο σχολικό βιβλίο της Γεωμετρίας της Α και Β Λυκείου περιέχεται στις Γενικές Ασκήσεις της σελίδας 4, αποτελεί τη γενίκευση του 1 ου θεωρήματος των διαμέσων. Η απόδειξή του είναι εύκολη και νομίζω πως είναι καλό να διδάσκεται στους μαθητές για να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία και τη σημασία των γενικεύσεων στα Μαθηματικά..4 Επέκταση (γενίκευση) μιας συνθήκης.4.1 Υπερβολή Μεσοκάθετος Ως γνωστόν η υπερβολή με εστίες δύο σημεία Α και Β ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου των οποίων η απόλυτη τιμή της διαφοράς των αποστάσεών τους από τα δύο σταθερά σημεία Α και Β είναι ένας σταθερός θετικός αριθμός μικρότερος του μήκους του ΑΒ, δηλαδή για κάθε σημείο Μ του γ.τ. η τιμή (ΜΑ) (ΜΒ) είναι σταθερή και ισχύει: < (ΜΑ) (ΜΒ) < (ΑΒ). Αν γενικεύσουμε την παραπάνω συνθήκη διατηρώντας σταθερά τα σημεία Α και Β, ώστε ( MA) ( MB) ( AB), τότε για τις διάφορες τιμές της παραπάνω παράστασης εκτός από τις υπερβολές με εστίες τα σημεία Α και Β, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα, παίρνουμε και τη μεσοκάθετο του ΑΒ καθώς και τις ημιευθείες Αx και Βx μαζί. Αναφέροντας αυτή την απλή παρατήρηση στους μαθητές τους προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη γνώση συνδέοντας και την έννοια της υπερβολής με την έννοια της μεσοκαθέτου.

5 5.5 Γενικές εκφράσεις.5.1 Γενική εξίσωση ευθείας Η εξίσωση Ax + By = Γ με Α + Β αποτελεί τη γενική εξίσωση ευθείας καλύπτοντας και τις δύο περιπτώσεις ευθειών, δηλαδή τις ευθείες για τις οποίες ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης και έχουν εξίσωση της μορφής y = λx + β και τις κατακόρυφες ευθείες με εξίσωση της μορφής x = x ο για τις οποίες δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης..5. «Γενική» πρόοδος - Ο σταθμικός μέσος Γενικεύοντας την αριθμητική και τη γεωμετρική πρόοδο μαζί παίρνουμε τις ακολουθίες με αναδρομικό τύπο της μορφής αν +1 = λαν + ω. Οι ακολουθίες με γενικό ν όρο αν = αλ + β με αλ και λ 1 ανήκουν σ αυτή τη κατηγορία. Επίσης, αποδεικνύεται ότι ο σταθμικός μέσος είναι ο γενικός μέσος, δηλαδή οι άλλοι μέσοι, όπως π.χ. ο γεωμετρικός και ο αρμονικός είναι ειδικές περιπτώσεις του σταθμικού μέσου..6 Γενικοί ορισμοί Μερικές φορές είναι δυνατόν να δοθούν γενικοί ορισμοί οι οποίοι καλύπτουν συναφείς έννοιες. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν μια ολική αντίληψη για τις έννοιες αυτές και μπορούν να τις συγκρίνουν και να τις συνδέουν μεταξύ τους με α- ποτέλεσμα να τις εμπεδώνουν καλύτερα..6.1 Ο ορισμός του ορίου Για τον ορισμό του ορίου lim x X f ( x) = L, όπου X, L IR = IR {, + } μιας συνάρτησης f μπορεί να δοθεί ο επόμενος γενικός ορισμός: Ορισμός: Λέμε ότι η συνάρτησης f έχει όριο το L όταν το x τείνει στο X (συμβολικά lim f ( x) = L ) αν για κάθε περιοχή περ(l) του L, υπάρχει περιοχή περ(χ ) του Χ x X τέτοια ώστε για κάθε x περ X ) με x D f να ισχύει f ( x) περ( L). ( Ερμηνεύοντας σε κάθε περίπτωση για το X και το L κατάλληλα τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν οι γνωστοί ορισμοί για τις αντίστοιχες περιπτώσεις των ορίων μιας συνάρτησης με μία μεταβλητή..6. Κωνικές τομές Αξιοποιώντας την εφαρμογή 1 της σελίδας 11 του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β Λυκείου μπορούμε να δώσουμε έναν ενιαίο ορισμό για τις κωνικές τομές (έλλειψη, παραβολή, υπερβολή), που είναι: Ορισμός: Έστω δ μία ευθεία ενός επιπέδου και Ε ένα σημείο του ίδιου επιπέδου το ο- ποίο δεν ανήκει στην ευθεία δ. Ονομάζουμε κωνική τομή το γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου αυτού των οποίων ο λόγος της απόστασής τους από το σημείο Ε προς την απόστασή τους από την ευθεία δ είναι ένας σταθερός θετικός αριθμός, έστω ε. Πιο συγκεκριμένα: Αν ε < 1 η κωνική τομή λέγεται έλλειψη, αν ε = 1 παραβολή και 1 Υπάρχει και αντίστοιχη απόδειξη για την υπερβολή.

6 6 αν ε > 1 υπερβολή. Η ευθεία δ λέγεται διευθετούσα της κωνικής τομής, το σημείο Ε ε- στία και ο σταθερός λόγος ε εκκεντρότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω σχήμα στο οποίο χρησιμοποιούμε την ίδια εστία (Ε) και την ίδια διευθετούσα (δ) και για τις τρεις κωνικές τομές. Για την έλλειψη έχουμε πάρει ε = και για την υπερβολή ε = Γενικές ιδιότητες Γενικές συνθήκες.7.1 Το τετράγωνο του μέτρου ενός μιγαδικού Για το μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού, που όπως γνωρίζουμε αποτελεί τη γενίκευση της απόλυτης τιμής ενός πραγματικού αριθμού, ισχύει η σχέση z = zz. Κατά τη διδασκαλία της ιδιότητας αυτής των Μιγαδικών αριθμών καλό είναι να τονίζεται ότι η σχέση αυτή είναι γενική και καλύπτει και τη γνωστή ιδιότητα x = x της απόλυτης τιμής των πραγματικών αριθμών, αφού για κάθε x IR ισχύει x = x, οπότε: x = xx = xx = x..7. Μοναδική λύση ενός γραμμικού συστήματος νxν. Η γενική συνθήκη για να έχει μοναδική λύση ένα γραμμικό σύστημα ν εξισώσεων με ν αγνώστους, το οποίο υπό μορφή πινάκων γράφεται ως ΑΧ = Β, δεν είναι ο πίνακας Α να είναι μη μηδενικός που μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς παρασυρόμενος από την αντίστοιχη συνθήκη α, η οποία ισχύει για τη γραμμική εξίσωση αx=β με έναν άγνωστο, αλλά η ορίζουσα det(a) του Α να είναι διάφορη του μηδενός. Να σημειωθεί ότι η συνθήκη det(a) είναι γενική και καλύπτει και την περίπτωση της γραμμικής εξίσωσης με έναν άγνωστο, διότι θεωρώντας έναν πραγματικό αριθμό α ως πίνακα (πίνακας στοιχείο) έχουμε det(α) = α..8 Γενίκευση μιας άσκησης ή ενός προβλήματος Ως παράδειγμα γενίκευσης μιας άσκησης αναφέρουμε την άσκηση 5 της Β ομάδας της σελίδας 9 του βιβλίου της Άλγεβρας της Α Λυκείου η οποία και προσφέρεται. Αρχικά εξετάζουμε μήπως μπορεί να γενικευθεί για όλες τις πράξεις κάτι που διαπιστώνεται εύκολα ότι ισχύει. Έτσι λοιπόν η άσκηση αυτή μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

7 7 Έστω α, β και γ τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισόπλευρο σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: α β γ i) Αν = =. β γ α ii) Αν α β = β γ = γ α. iii) Αν αβ = βγ = γα. iv) Αν α + β = β + γ = γ + α. Στη συνέχεια εξετάζουμε αν μπορεί να γενικευθεί για όλα τα πολύγωνα και καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα. 1. Αν διατηρήσουμε τις 4 πράξεις, τότε γενικεύεται για όλα τα πολύγωνα με περιττό πλήθος πλευρών.. Αν περιοριστούμε στις δύο πράξεις που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, τότε γενικεύεται για όλα τα πολύγωνα. Να σημειωθεί ότι ένα ισόπλευρο πολύγωνο δεν είναι αναγκαία και κανονικό. Μόνο το ισόπλευρο τρίγωνο είναι και κανονικό. 3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από τα παραπάνω πιστεύω πως έγινε φανερό ότι οι αφαιρέσεις και οι γενικεύσεις αποτελούν κύρια μορφή μάθησης στα Μαθηματικά. Γι αυτό λοιπόν καλό είναι όσο είναι εφικτό οι νέες έννοιες να παρουσιάζονται με πολλαπλό τρόπο και οι γενικεύσεις να επισημαίνονται κατά τη διδασκαλία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συσχετίζουν και να συνδέουν διάφορες παρεμφερείς έννοιες. Έτσι θα επιτυγχάνεται και πιο ολοκληρωμένη μάθηση, αλλά και καλύτερη λειτουργία της μακροπρόθεσμης μνήμης. Να σημειωθεί ότι, όσο πιο οργανωμένες και σημασιολογικά συνδεδεμένες είναι οι γνώσεις που αποθηκεύονται στη μακρόχρονη μνήμη, τόσο πιο εύκολα ανασύρονται και χρησιμοποιούνται από τους μαθητές. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Αναπολιτάνος Α. Διονύσιος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία των Μαθηματικών. Αθήνα [] Εγκυκλοπαίδεια Υδρία. [3] Λούρια Ρ. Α.: Γνωστική Ανάπτυξη. Αθήνα [4] Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας: Στρατηγικές Διδασκαλίας. Αθήνα 3.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 ΘΕΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό Επιμορφωτικό Υλικό Βασικά Θέματα Διδακτικής της Ευκλείδιας Γεωμετρίας στο πλαίσιο των εργαλείων που παρέχονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό Cabri Η δύναμη της τεχνολογίας που διαμορφώνει τα μαθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr ( Εισήγηση στην ηµερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Μπουνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού»

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» «Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» Ματοσσιάν Αλμπέρ-Ντικράν 1, Κουτσκουδής Παναγιώτης 2 1 Καθηγητής Μαθηματικών, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα