ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

2 Μέλη Επιτροπής Πρόεδρος Αντρέας Καπαρδής, Καθηγητής Νομικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη Prof. David Farrington, Καθηγητής Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, Ινστιτούτο Εγκληματολογίας, Cambridge University, Αγγλία Μίκα Φατούρου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα. Δρ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ερνη Σισμάνη-Παπακώστα, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α, Υποψήφια Διδάκτορας Δρ. Ματθαίος Αλαμπρίτης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης Δρ. Μαρία Παναγή Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης Δρ. Θεόδωρος Βάρελης, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης 2

3 1. Εισαγωγή Το κοινωνικό φαινόμενο της σχολικής βίας και κατ επέκταση της νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη διεθνή πραγματικότητα, με μια τεράστια αύξηση της βιβλιογραφίας και της εμπειρικής ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα να ασχοληθεί τόσο η ακαδημαϊκή όσο και η πολιτική ηγεσία με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αποκορύφωμα της όλης θεσμικής αναγνώρισης του προβλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και η Διάσκεψη στην Ουτρέχτη το 1997 για οριοθέτηση του προβλήματος, διερεύνηση των επιμέρους δράσεων και προγραμμάτων και αξιολόγηση για την περαιτέρω πορεία των πρακτικών αντιμετώπισής του. Αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στο σχολικό χώρο και στην ευρύτερη κοινότητα, αφού μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στο σχολείο και να επηρεάσει άμεσα τη διαδικασία της μάθησης. Η έκθεση στη σχολική βία και στην αντικοινωνική συμπεριφορά μπορεί να επιφέρει σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και έντονο άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες σχετικά με τη σχολική βία και την αντικοινωνική συμπεριφορά, παρά το γεγονός ότι είναι σπάνιες στον κυπριακό χώρο, εντούτοις καταδεικνύουν αυξητικές τάσεις και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων αντικοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας στην κυπριακή κοινωνία δε διαφέρει ουσιαστικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Παρατηρούνται στην Κύπρο οι ίδιες τάσεις και γενεσιουργοί παράγοντες της σχολικής βίας με τις μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς να καταγράφονται σε μικρότερη όμως κλίμακα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της σχολικής βίας είναι σημαντικός, νοουμένου ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός ελέγχου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 3

4 αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της σχολικής βίας. Χρειάζεται γι αυτό να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές για αντιμετώπιση αλλά και μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά βίας στα σχολεία (π.χ. λεκτική βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο). Μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αντρέα Δημητρίου στις 24 Απριλίου το 2008, συστάθηκε επταμελής επιτροπή ειδικών για μελέτη και αξιολόγηση του προβλήματος της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία με στόχο την υποβολή έκθεσης με συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σοβαρού και πολυδιάστατου αυτού φαινομένου. Στο πλαίσιο της μελέτης του όλου θέματος, η επιτροπή κλήθηκε να διερευνήσει το φαινόμενο της σχολικής βίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου καθώς και να αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου από την πολιτεία. Η επιτροπή κλήθηκε παράλληλα να αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις και να καταλήξει σε εισηγήσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης και της υποβολής της έκθεσης, η επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα (η επιτροπή παρακάθισε συνολικά σε οκτώ συνεδρίες), ενώ τα μέλη επεξεργάστηκαν επιμέρους θέματα για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης. Η Επιτροπή, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ως ένα σοβαρό φαινόμενο με διαφορετικές διαστάσεις σε πολλά επίπεδα, κατέληξε σε σειρά εισηγήσεων που καλύπτουν διάφορα πλαίσια (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα, γενικότερη πολιτική) και τοποθετούνται χρονικά σε σχέση με την εφαρμογή τους σε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Οι εισηγήσεις στις οποίες κατέληξε η Επιτροπή παρουσιάζονται στη συνέχεια. 4

5 2. Εισηγήσεις Η δημόσια Παιδεία αποτελεί το βασικότερο θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης οριοθετώντας το όραμα της για το σύγχρονο κυπριακό σχολείο οριοθετεί ταυτόχρονα και το όραμα των σχολείων χωρίς βία. Όραμα μας είναι ένα δημοκρατικό σχολείο που να προάγει την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών συνεταίρων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών) και να καλλιεργεί εμπράκτως δια της λειτουργίας του τις αξίες της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, τις ανθρωπιστικές αξίες της κοινότητας και της ομαδικής εργασίας. Με στόχο μια δημοκρατική, ανθρωποκεντρική παιδεία που να σέβεται τα δικαιώματα όλων των παιδιών και με όραμα ένα δημοκρατικό σχολείο που να προάγει την ψυχική υγεία και τη σχολική επιτυχία, ένα σχολείο που να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να σέβεται την πολυπολιτισμικότητα παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, η επιτροπή προχώρησε σε σειρά εισηγήσεων για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενάντια στη σχολική βία και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Η προτεινόμενη πολιτική αρθρώνεται με βάση τους πιο κάτω άξονες: α) Το γνωστό από την ιατρική αξίωμα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία τόσο ως προς την ανθρώπινη πτυχή όσο και ως προς το οικονομικό κόστος. Πρόκειται για μια στρατηγική που επικεντρώνεται στα προληπτικά παρά στα κατασταλτικά μέτρα. β) Συνακόλουθα με το πιο πάνω επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής, των σχέσεων, της επικοινωνίας, της μάθησης στα περιβάλλοντα τα οποία διαμορφώνουν την προσωπικότητα και καθορίζουν τη ψυχοκοινωνική υγεία και προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων: οικογένεια, σχολείο, κοινότητα. γ) Τη σύγχρονη θεωρία των παραγόντων κινδύνου/παραγόντων προστασίας και τη συνακόλουθη φιλοσοφία των προγραμμάτων αγωγής υγείας. 5

6 2.1. Μέτρα Γενικής Πολιτικής Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας Η επιτροπή κρίνει απαραίτητη τη σύσταση ολιγομελούς επιτελικής ομάδας ειδικών που θα στοχεύει στον έλεγχο και τη διασφάλιση της υλοποίησης των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η ομάδα αυτή (Task Force), σε συνεργασία (ή στο πλαίσιο) με το συντονιστικό φορέα (ακολουθεί σχετική αναφορά), θα έχει την ευθύνη υλοποίησης, εφαρμογής και αξιολόγησης των προτεινόμενων μέτρων Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα Η επιτροπή εισηγείται τη λειτουργία σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διατμηματικού οργάνου παραγωγής πολιτικής, συντονισμού, καθοδήγησης, προώθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Το διατμηματικό αυτό όργανο υπάρχει ήδη και είναι η "Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας" (Σ.Ε.Α.Υ.Π.), η οποία με βάση οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής έχει αναλάβει και την ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Η επαρκής στελέχωση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Σ.Ε.Α.Υ.Π. με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό θα της επιτρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στους δυο μεγάλους τομείς: των ναρκωτικών και της βίας στο σχολείο. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Σ.Ε.Α.Υ.Π. προτείνεται η αναβάθμισή της σε μόνιμη επιτροπή και η θεσμική της κατοχύρωση Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο Για την παραγωγή πολιτικής στο θέμα της βίας στο σχολείο χρειάζεται να λειτουργεί στα πλαίσια του συντονιστικού φορέα "Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο", το οποίο θα καταγράφει, κωδικοποιεί, αναλύει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο και άλλες παραμέτρους. Το Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο" της Κύπρου θα συνδέεται και θα συνεργάζεται με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο. 6

7 Επιμόρφωση των αποφασιζόντων (decision makers) και του εποπτικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε σχέση με τη βία και την παραβατικότητα στο σχολείο προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και όσους ασκούν ρόλο αποφασίζοντα (decision maker) ή εποπτικό. Η Επιτροπή εισηγείται το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι η κατεξοχήν Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα πρόληψης, ανάπτυξης προγραμμάτων και παρεμβάσεων στα σχολεία. Η ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην Υ.Ε.Ψ. αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις άξονες κάθε στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Προτείνεται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός πενταετούς προγράμματος ενίσχυσης της Υ.Ε.Ψ., με τη δημιουργία νέων θέσεων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και, ενδεχομένως, την αναδόμησή της. Γίνεται επίσης εισήγηση να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους στα σχολεία, που θα συνδράμει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Η ποιοτική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) πιστεύεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση και την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της βίας και απειθαρχίας στο σχολείο. Η επιτροπή εισηγείται όπως σε κάθε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης τοποθετείται τουλάχιστον ένας σύμβουλος σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε η Υπηρεσία να είναι πιο αποτελεσματική. 7

8 Ταυτόχρονα, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του έργου που επιτελεί ο Σύμβουλος καθηγητής, η Επιτροπή εισηγείται τη διαφοροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, ώστε να έχουν πρόσβαση στη θέση και οι πτυχιούχοι των κοινωνικών επιστημών (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.α.) με μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική ψυχολογία Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Βοηθού στη Δημοτική Εκπαίδευση Με την εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Βοηθού στη Δημοτική Εκπαίδευση θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης που θα σέβεται τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός της τάξης, με τη στήριξη του Σχολικού Βοηθού, θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τη σχολική μονάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της και να παρέχεται εξατομικευμένη εκπαίδευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η τοποθέτηση Σχολικών Βοηθών μπορεί να υλοποιείται σε συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση και με την ενεργό εμπλοκή της ευρύτερης κοινότητας Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού Η εισαγωγή του θεσμού του σχολικού κοινωνικού λειτουργού αποτελεί μια από τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Όπως σημειώνεται και στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης ο «έγκαιρος εντοπισμός από το σχολείο παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής βοηθά σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της κοινωνικής δυσπροσαρμοστίας». Αρκετές περιπτώσεις μαθητών φθάνουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είτε μέσω δικαστηρίου, είτε μετά από αναφορά του σχολείου ή άλλων πηγών, όταν το παιδί έχει ήδη καταφύγει στην παραβατικότητα και την περιθωριοποίηση. Για να προληφθεί αυτή η περιθωριοποίηση των παιδιών και των εφήβων, είναι αναγκαία η τοποθέτηση λειτουργών ευημερίας στα σχολεία. Οι λειτουργοί ευημερίας θα συνεργάζονται με το μαθητή και την οικογένειά του με επισκέψεις που θα πραγματοποιούν στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή και θα συνεργάζονται με το σχολείο, ώστε να 8

9 προγραμματίζεται και να δίνεται συντονισμένη βοήθεια στο μαθητή που τη χρειάζεται Εισαγωγή του Θεσμού του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου (αγορά υπηρεσιών) Η εισαγωγή του θεσμού του συμβουλευτικού ψυχολόγου, που θα εργάζεται κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες και θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ σχολείου-οικογένειας, θα ενισχύσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης και πρόληψης της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ρόλος του συμβουλευτικού ψυχολόγου θα είναι ο χειρισμός δύσκολων περιστατικών και η παροχή υπηρεσιών σε γονείς και μαθητές μετά τις σχολικές ώρες. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι θα προσφέρουν στήριξη και καθοδήγηση τόσο σε γονείς όσο και σε μαθητές σε συστηματική βάση, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους την κοινωνική προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Ο θεσμός θα στηρίζεται σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα Θεσμοθέτηση προγραμμάτων αγωγής υγείας Η Επιτροπή εισηγείται τη θεσμοθέτηση της αγωγής υγείας μέσω της ένταξής της στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προτείνεται η δημιουργία ειδικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας στα πλαίσια της Σ.Ε.Α.Υ.Π., με στόχο την ετοιμασία εμπεριστατωμένης πρότασης Ανάπτυξη στρατηγικής Πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας Η πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας πρέπει να αποτελέσει τον κύριο άξονα της προληπτικής στρατηγικής για τη σχολική βία και παραβατικότητα. Η Επιτροπή εισηγείται την έμπρακτη υιοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού των ακόλουθων εισηγήσεων της "Διατμηματικής Ομάδας Εργασίας για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σχολικής Αποτυχίας και του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού" (Παπαδόπουλος Μ., 2000). 9

10 Ανάπτυξη προσχολικής αγωγής Η Επιτροπή εισηγείται τη σταδιακή καθολίκευση της προσχολικής αγωγής από τα 3 χρόνια, με βάση ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Η ανάπτυξη θεσμών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας θεωρείται ένα θεμελιώδες μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και της σχολικής αποτυχίας. Η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν ασπίδες προστασίας για τη μετέπειτα ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών. Η ανάπτυξη προληπτικών παρεμβάσεων, στο χώρο του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής, αποτελεί προτεραιότητα σε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης Αναβάθμιση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση Η Επιτροπή για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εισηγείται την "επανίδρυση του Ενιαίου Λυκείου που θα προσφέρει στέρεη γενική ανθρωπιστική παιδεία σε όλους τους μαθητές". (Έκθεση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 2004, σ.184). Μια στέρεη γενική ανθρωπιστική παιδεία αποτελεί και παράγοντα προστασίας κατά της βίας, αφού οι θεωρητικές προβληματικές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οδηγούν στη βαθύτερη γνώση του εαυτού, των ψυχοκοινωνικών και υπαρξιακών προβλημάτων και συμβάλλουν στην αποδοχή του εαυτού και του Άλλου. Η Επιτροπή εισηγείται την εισαγωγή, στα μαθήματα Κοινού Κορμού του Ενιαίου Λυκείου, της Ψυχολογίας (Α Τάξη), Κοινωνιολογίας (Β Τάξη) και Φιλοσοφίας (Γ Τάξη). Τα μαθήματα αυτά να διδάσκονται τουλάχιστον δύο εβδομαδιαίες περιόδους από πτυχιούχους σε κάθε κλάδο. Παράλληλα, το μάθημα "Αγωγή του Πολίτη" που διδάσκεται μια περίοδο στη Β Λυκείου, να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε "Αγωγή στην Πολιτότητα" ("citizenship education", "éducation à la citoyenneté") και να διδάσκεται σ όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Η Επιτροπή εισηγείται το σχεδιασμό προγράμματος συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα αγωγής υγείας και πολιτότητας, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης κρίσεων και 10

11 συγκρούσεων, διαχείρισης ομάδων, ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να καταρτιστούν στις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας, καθώς και στις σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης για τη "συνοικοδόμηση της γνώσης μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις" Μέτρα στο Χώρο του Σχολείου Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της σχολικής βίας είναι πρωταρχικός, νοουμένου ότι το σχολικό περιβάλλον εμπερικλείει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός ελέγχου τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού χώρου. Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη στήριξη αναπτύσσοντας τις απαραίτητες δομές, έτσι ώστε να καταφέρει να επενδύσει στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία και παράλληλα να μειώσει δραστικά τις αντικοινωνικές συμπεριφορές τόσο στο σχολικό χώρο όσο και εκτός σχολείου. Η Επιτροπή για την πρόληψη της σχολικής βίας εισηγείται σχετικά τα πιο κάτω Ενίσχυση, Αξιολόγηση, Επέκταση υφιστάμενων προγραμμάτων Η μελέτη των υφιστάμενων προγραμμάτων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σχολικό περιβάλλον χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα. Η Επιτροπή για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας εξέτασε τα υφιστάμενα προγράμματα και κατέληξε ότι ορισμένα από αυτά χρειάζεται να συνεχίσουν να λειτουργούν στα σχολεία, αφού έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικούς φορείς ως χρήσιμα και ωφέλιμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Σημαντικός όμως αριθμός προγραμμάτων χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και μελέτης για να διαφανεί η αποτελεσματικότητά τους. Συγκεκριμένα, τα παρακάτω προγράμματα λειτουργούν στα σχολεία και έχουν αξιολογηθεί ως θετικά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, χρήζουν όμως περαιτέρω συστηματικής αξιολόγησης. 11

12 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Η Επιτροπή εισηγείται την επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας από τις υφιστάμενες τρεις σε οχτώ σύμφωνα και με σχετική δέσμευση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστόφια: "Επιδίωξή μας είναι η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της πρόσθετης στήριξης των μη προνομιούχων μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η σχολική επιτυχία όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους καταγωγή". Παράλληλα, προτείνεται η ολοήμερη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων) που είναι ενταγμένες στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Αλφαβητισμού Η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της πρόσθετης στήριξης των μη προνομιούχων μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η σχολική επιτυχία όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους καταγωγή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων αλφαβητισμού από τη δημοτική εκπαίδευση. Γίνεται επίσης εισήγηση όπως οι τρεις βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) αποτελούν προτεραιότητα μέχρι το τέλος της Γ τάξης του δημοτικού. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Δημοτικά και το πρόγραμμα αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο ως σημαντικά μέτρα πρόληψης του σχολικού και συνακόλουθα του κοινωνικού αποκλεισμού. Εισηγείται την περαιτέρω στήριξή τους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με τη συστηματική επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών. Νοείται ότι η ανάπτυξη μιας προληπτικής πολιτικής για τη σχολική αποτυχία, θα περιορίσει τον αριθμό των λειτουργικά αναλφάβητων μαθητών και κατά συνέπεια την έκταση του προγράμματος αλφαβητισμού. Το πρόγραμμα αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο, όπως και το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Δημοτικά, λειτουργούν σε μεγάλο αριθμό σχολείων παγκύπρια για αρκετά χρόνια. Κρίνουμε γι αυτό επιβεβλημένη την ανάπτυξη αξιολογητικής διαδικασίας για κάθε πρόγραμμα από εξωτερική επιτροπή, έτσι ώστε να διαφανεί η αποτελεσματικότητά τους και κατά πόσο ικανοποιούν τους στόχους τους. Μια εξωτερική αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη για να καταδείξει 12

13 την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, την επίδραση τους στην παιδαγωγική διαδικασία αλλά και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά των παιδιών που εμπλέκονται Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας Η Επιτροπή εισηγείται την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.). Πιο συγκεκριμένα εισηγούμαστε την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου στα πλαίσια της Σ.Ε.Α.Υ.Π. σε εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στον τομέα της αγωγής υγείας, με στόχο το συντονισμό και την καθοδήγηση των εργασιών των σχολείων, όπως επίσης και την παραχώρηση δύο διδαχτικών περιόδων σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Ε.Δ.Σ.Π.Υ. με στόχο τον προγραμματισμό εργασιών και την ετοιμασία υλικού για την εφαρμογή του προγράμματος Ανάπτυξη του Θεσμού του «Μέντορα» Διεθνείς έρευνες και πρακτικές έχουν καταδείξει ότι ένας μαθητής με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορεί να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, όταν υπάρξει συναισθηματική στήριξη από έναν ενήλικα στο χώρο του σχολείου. Εκπαιδευτικοί, από όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Κύπρου, θα επιλέγονται σε εθελοντική βάση να διαδραματίσουν το ρόλο του «Μέντορα» και να παρέχουν συναισθηματική στήριξη σε μαθητές με ψυχο-συναισθηματικά προβλήματα. Στους εκπαιδευτικούς που θα επιλέγονται θα παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων και το χειρισμό δύσκολων περιπτώσεων. Η εκπαίδευση θα είναι συστηματική και σε οργανωμένη βάση. Παράλληλα χρειάζεται να παρέχονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς αυτούς, έτσι ώστε να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Θέματα μετακίνησης από τη μια σχολική μονάδα σε άλλη μεταξύ των εκπαιδευτικών «μεντόρων» πρέπει να μελετηθούν από την εκπαιδευτική υπηρεσία και να τυγχάνουν διαφοροποίησης από άλλους εκπαιδευτικούς Αναβάθμιση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος και επέκτασή του σ όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η Επιτροπή εισηγείται την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος και την επέκτασή του σ όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 13

14 σύμφωνα και με το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Η ποιοτική βελτίωση του θεσμού θα επιτευχθεί με τη μείωση των γραφειοκρατικών του καθηκόντων και την ενίσχυση του ψυχο-παιδαγωγικού του ρόλου, μέσα από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης: κατάρτιση σε θέματα επικοινωνίας, δυναμικής της ομάδας, ψυχολογίας της εφηβείας, ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης κρίσεων, επίλυσης συγκρούσεων και αγωγής υγείας και πολιτότητας Αναβάθμιση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού της Τάξης στη Δημοτική Εκπαίδευση Η επιτροπή εισηγείται την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού της τάξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι που να παρέχονται ευκαιρίες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και επίλυσης προβλημάτων στη σχολική μονάδα. Προτείνουμε όπως καθιερωθεί συγκεκριμένος χρόνος εντός του αναλυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων που αφορούν άμεσα τη ζωή των μαθητών Αναβάθμιση του θεσμού της παιδαγωγικής ομάδας και επέκτασή της σ όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η Επιτροπή εισηγείται την αναβάθμιση του θεσμού της παιδαγωγικής ομάδας και την επέκτασή του σε όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παιδαγωγική ομάδα, για να μπορεί να λειτουργεί ουσιαστικά και να επιτελεί το ρόλο που της αναθέτει και η νομοθεσία, θα πρέπει να μπορεί να συνέρχεται και κατά τα απογεύματα, όταν αυτό απαιτείται. Νοείται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εργάζονται εκτός εργάσιμου χρόνου, θα αποζημιώνονται Κανονισμοί Λειτουργίας των σχολείων Οι εκπαιδευτικοί εταίροι χρειάζεται να γνωρίζουν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων και να δρουν με υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι εσωτερικοί κανονισμοί χρειάζεται να γνωστοποιούνται σε όλους μέσα από ανακοινώσεις στην τάξη, επιστολές προς τους γονείς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και συζητήσεις με τους υπεύθυνους τμημάτων. Οι εσωτερικοί κανονισμοί μπορούν να 14

15 αναθεωρούνται και να αξιολογούνται, έτσι ώστε να βελτιώνονται συστηματικά με την εμπλοκή όλων των συνεταίρων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εσωτερικοί κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων μπορεί να γίνουν σεβαστοί και αποδεκτοί, όταν υπάρχει ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνεταίρων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους. Ιδιαίτερα όμως, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην ανάπτυξη των εσωτερικών κανονισμών αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας στην εφαρμογή τους. Για να είναι οι κανονισμοί αυτοί αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στον καθορισμό τους μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν πρέπει να επιβάλλονται άμεσα από τον εκπαιδευτικό, αλλά να προκύπτουν μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε σχέση με τη Δημοτική Εκπαίδευση, η Επιτροπή εισηγείται την κωδικοποίηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Υιοθέτηση Θετικών Κινήτρων Μάθησης Το σχολείο χρειάζεται να ανακαλύψει δράσεις που επιβραβεύουν θετικές, δημιουργικές συμπεριφορές, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να μετατρέψει τη διαδικασία της μάθησης σε μια ευχάριστη εμπειρία, μέσα από: Την παράλληλη έμφαση της επιβράβευσης ατομικών προσπαθειών και επιτευγμάτων με την επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας και της ομαδικής εργασίας. Την αναγνώριση των μαθητών που αναπτύσσουν καλές πρακτικές είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Τη δημοσιότητα καλών πρακτικών που αναπτύσσονται από το σχολείο και τους μαθητές. Την αναγνώριση των προσπαθειών των μαθητών για αποδοχή της διαφορετικότητας και την επίλυση συγκρούσεων μέσα από εναλλακτικές καλές πρακτικές στο χώρο του σχολείου και της κοινότητας. 15

16 Διαμόρφωση στρατηγικής και προγραμμάτων βελτίωσης του ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών συνεταίρων, και ιδιαίτερα των μαθητών, στη διαδικασία της μάθησης, της ζωής και των σχέσεων στο σχολείο. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην οργάνωση του φυσικού, αρχιτεκτονικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου με τρόπο ώστε να προάγεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η αποτελεσματική μάθηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, η ικανοποίηση ενός μεγάλου εύρους αναγκών των παιδιών όπως είναι η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών συνεταίρων: μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών Δημιουργία Αίθουσας Δημιουργικής Απασχόλησης Ψυχαγωγίας σε κάθε σχολείο Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει και η δημιουργία αίθουσας δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και συνάντησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ένας τέτοιος χώρος είναι σημαντικός για την ψυχαγωγία των μαθητών αλλά και την ανάπτυξη επικοινωνίας και κοινωνικού δεσμού μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών. Η δημιουργία αίθουσας ψυχαγωγίας θα συμβάλει και στην πρόληψη του σκασιαρχείου. Η αίθουσα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, έτσι ώστε να μην περιφέρονται άσκοπα στους χώρους του σχολείου, αλλά να απασχολούνται δημιουργικά μέσα από υγιείς δραστηριότητες. Ο κτιριακός σχεδιασμός των σχολείων χρειάζεται να προάγει τη μάθηση μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον, τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους Δημιουργία "Βιβλιοθήκης Κέντρου Τεκμηρίωσης" Στα σχολεία αυτά δεσπόζουσα θέση πρέπει να έχει η αίθουσα της «Βιβλιοθήκης- Κέντρου Τεκμηρίωσης». Η βιβλιοθήκη στο χώρο του σχολείου χρειάζεται να έχει πρωταρχικό ρόλο και να εκσυγχρονιστεί με βάση διεθνή πρότυπα. Ο χώρος της βιβλιοθήκης πρέπει να εξοπλιστεί κατάλληλα με εκπαιδευτικό υλικό που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ηλικίας τους, έτσι ώστε να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον για μάθηση. Στους χώρους της βιβλιοθήκης 16

17 θα υπάρχει πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά, βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορούν να συνδιαχειρίζονται τη βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να αποτελεί πυρήνα μάθησης μέσα από την ενεργό εμπλοκή των τριών συνεταίρων στην εκπαίδευση Δημιουργία Σχολείων-Προτύπων Η επιτροπή προτείνει τη σταδιακή συρρίκνωση των σχολείων-μαμούθ και την ανάπτυξη προγράμματος ανέγερσης νέων σύγχρονων σχολικών κτιρίων που να σέβονται το μαθητή και το περιβάλλον. Στόχος είναι η δημιουργία σχολικών κτιρίων που να υπακούουν στα πρότυπα και τις προδιαγραφές των σύγχρονων σχολείων και να εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η υλικοτεχνική υποδομή χρειάζεται να στηρίζεται σε οικολογικές προσεγγίσεις, σεβόμενη το περιβάλλον και προσαρμοσμένη στη σύγχρονες ανάγκες παιδιών και εφήβων, να προκαλεί το μαθητή στη μάθηση Διασφάλιση εκπαιδευτικής συνέχειας μεταξύ των τριών βαθμίδων (Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο) Η εκπαιδευτική συνέχεια πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες και δράσεις συντονισμού και σύνθεσης των τριών βασικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η ομαλή μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη θα συμβάλει στη σχολική επιτυχία και στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη όλων των μαθητών. Η εκπαιδευτική συνέχεια και η ολιστική αντιμετώπιση της μάθησης διασφαλίζουν την εκπαιδευτική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο χώρο του σχολείου. Το χάσμα που υπάρχει σήμερα χρειάζεται να γεφυρωθεί μέσα από συντονισμένες ενέργειες και με αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, έτσι που η μετάβαση να είναι ομαλή και να προετοιμάζει τους μαθητές τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα Μέτρα που εμπλέκουν την οικογένεια Η εμπλοκή της οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται παράγοντας καθοριστικής σημασίας για τη μεθόδευση μιας στρατηγικής 17

18 αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής βίας μέσα από συνεταιρικές διαδικασίες. Το οικογενειακό κύτταρο αποτελεί το πλαίσιο όπου το παιδί θα βρει μια αναντικατάστατη ψυχολογική και υλική υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής του διαδρομής. Είναι γνωστό, επίσης, από την επιστημονική έρευνα, ότι βασική αιτία λειτουργικού αναλφαβητισμού και σχολικής αποτυχίας είναι το χάσμα μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Σύμφωνα με τη μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα "Οι διαδρομές του αναλφαβητισμού", που έγινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986, βασική αιτία λειτουργικού αναλφαβητισμού είναι το πολιτισμικό χάσμα ή ρήξη μεταξύ κουλτούρας του σχολείου και της κουλτούρας των οικογενειών από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα (Παπαδόπουλος Μ., 2000). Η θεσμική αντιπροσώπευση των οικογενειών στις σχολικές διαδικασίες παίρνει διάφορες μορφές στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους είναι σε κάποιες χώρες ουσιαστικός και σε κάποιες άλλες περιορίζεται ακόμη σε κυρίως συμβουλευτικό. "Η σύγχρονη, όμως, τάση είναι η συμμετοχή των γονιών, σε συνεργασία με άλλους συνεταίρους στη διοίκηση του σχολείου". Η συμμετοχή αυτή υλοποιείται μέσα από το Συμβούλιο της τάξης, το Σχολικό Συμβούλιο, τα Επαρχιακά Σχολικά Συμβούλια και άλλους θεσμούς Η Επιτροπή εισηγείται την εισαγωγή του βιβλιαρίου επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας από την Α Γυμνασίου μέχρι την Γ Λυκείου όπως εκδόθηκε το 2000 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Στόχος του βιβλιαρίου αυτού είναι η βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου οικογένειας μέσα από τη θεσμοθέτηση της καθημερινής αμφίδρομης πληροφόρησης για την επίδοση, τη συμπεριφορά καθώς και άλλα εξωδιδακτικά επιτεύγματα, δραστηριότητες, ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητες του μαθητή. Αφού εφαρμοστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να μελετηθεί και η εφαρμογή του στο Δημοτικό Η Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία σε κάθε σχολείο αίθουσας υποδοχής γονέων 18

19 Η λειτουργία ειδικά διαμορφωμένου χώρου, με τη μορφή αίθουσας υποδοχής γονέων, θα νοηματοδοτήσει την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και θα δώσει έμπρακτα το μήνυμα πως οι γονείς έχουν θέση στο σχολείο. Ο ειδικός χώρος θα διευκολύνει την επικοινωνία εκπαιδευτικών γονιών σ ένα πλαίσιο σεβασμού της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων Η Επιτροπή εισηγείται τη θεσμοθετημένη κινητοποίηση των γονιών και ενεργό εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να επιτευχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα που αποτελεί το ιδεώδες πλαίσιο για μια παιδαγωγική της επιτυχίας επισκέψεις σε τόπους εργασίας γονιών των μαθητών, πρόσκληση επαγγελματιών γονιών στην τάξη για να μιλήσουν για το επάγγελμά τους, χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου και από τους γονείς, ενεργός και δημιουργική εμπλοκή των γονιών σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου: γιορτές, εκδόσεις, μικτές θεατρικές ομάδες γονιών-εκπαιδευτικών ή γονιών εκπαιδευτικών-μαθητών, κ.α. ενθάρρυνση των γονιών να διαβάζουν βιβλία της βιβλιοθήκης στα παιδιά τους και με τα παιδιά τους, ανάθεση σε παιδιά να κάνουν εργασίες αξιοποιώντας τις γνώσεις και εμπειρίες των γονιών τους, εκπαίδευση των αναλφάβητων γονιών παράλληλα με τα παιδιά τους Η Επιτροπή εισηγείται τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γονιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για εισήγηση που περιλαμβάνεται και στο Σχέδιο Δράσης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. Η ενεργός εμπλοκή των γονιών στη μαθησιακή διαδικασία και στη ζωή του σχολείου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχία και της βίας στο σχολείο. 19

20 Η Επιτροπή εισηγείται τη δραστική αύξηση της Κρατικής Επιχορήγησης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την αποκέντρωσή της. Σε κάθε επαρχία να λειτουργήσουν επαρχιακά Κέντρα της Σχολής Γονέων τα οποία να στελεχωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό Εισηγούμαστε επίσης την ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, με την επικέντρωσή τους σε βιωματικού χαρακτήρα εκπαιδεύσεις. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών αγωγής υγείας, όπως το "Επικοινωνία στην Οικογένεια" το οποίο περιλαμβάνει δεκατρείς δίωρες συναντήσεις με μικρή ομάδα γονιών, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό Μέτρα που εμπλέκουν την Κοινότητα Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας στην Τοπική Διοίκηση Η επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη για παροχή θεραπευτικής αγωγής σε συστηματική βάση σε μικρό αριθμό μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές και ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Η σημερινή στελέχωση και λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του κράτους δεν τους επιτρέπει να παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα σε συστηματική και οργανωμένη βάση. Ως αποτέλεσμα η επιτροπή Εισηγείται την ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας με αποκλειστικό στόχο την παροχή θεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Τα Κέντρα αυτά χρειάζεται να στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, να λειτουργούν πολυθεματικά και να παρέχουν θεραπεία σε σοβαρές ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις μαθητών που θα παραπέμπονται (μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμούς) κοντά τους Προώθηση ενός υγιούς, δημιουργικού και πολιτισμογόνου περιβάλλοντος κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, των εφήβων και των νέων Το ψυχαγωγικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα περιβάλλοντα ζωής των νέων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. 20

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη)

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ)

Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (ΠΟΝ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ)

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-Ζ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-Ζ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα