Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο"

Transcript

1 Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας) περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσον δ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. Μετάφραση Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόµοι για την παιδεία και ότι πρέπει να την κάνουµε ίδια για όλους ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας αυτής της παιδείας και µε ποιο τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται, δεν πρέπει να διαφύγουν της προσοχής µας. Γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικές γνώµες ως προς το εκπαιδευτικό σύστηµα. εν έχουν όλοι την ίδια γνώµη, πράγµατι, ότι οι νέοι πρέπει να µαθαίνουν τα ίδια ούτε σε σχέση µε την αρετή, ούτε σε σχέση µε τον άριστο τρόπο διαβίωσης, ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει στόχο της τον νου πιο πολύ παρά τον ηθικό

2 χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε µε την εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε µεγάλη σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία πρέπει να προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές). Και για τις σπουδές που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καµιά απολύτως συµφωνία (και γιατί δεν έχουν όλοι καταρχήν την ίδια ιδέα για την αρετή που τιµούν, εποµένως είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώµες και ως προς την άσκησή της). Είναι λοιπόν φανερό ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται από τα χρήσιµα αυτά που είναι πρώτης πρακτικής ανάγκης είναι όµως φανερό ότι όχι όλα (ενν. πρέπει να τα µαθαίνουν) δεδοµένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σε αυτές που ταιριάζουν και σε αυτές που δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και ότι από τα χρήσιµα πράγµατα τα παιδιά πρέπει να µαθαίνουν όσα δεν κάνουν αυτόν που τα µαθαίνει βάναυσο. Και πρέπει να θεωρούµε τιποτένια αυτήν την ασχολία και αυτήν την τέχνη και τη µάθηση που κάνει το σώµα ή το µυαλό των ανθρώπων ακατάλληλο για την άσκηση και τα έργα της αρετής Σχεδιάγραµµα της ενότητας 1. Η ανάγκη να οριστούν νόµοι που να αφορούν την παιδεία η αναγκαιότητα να είναι η παιδεία κοινή για όλους. 2. ιερεύνηση του χαρακτήρα και του τρόπου άσκησης της παιδείας επειδή υπάρχουν πολλές γνώµες όσον αφορά το τι πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι. 3. Προβληµατισµός σχετικά µε το αν η παιδεία πρέπει να στοχεύει περισσότερο στην καλλιέργεια των νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου ή στη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. 3. Προβληµατισµός σχετικά µε το αν η παιδεία πρέπει να προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή, ή αυτά που οδηγούν στην αρετή, ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση. 4. Προβληµατισµός σχετικά µε το τι πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά: αυτά που είναι πρώτης πρακτικής ανάγκης, αυτά που ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους ή αυτά που δεν κάνουν τους νέους ανθρώπους ευτελείς και τιποτένιους. Ο πολιτικός χαρακτήρας της παιδείας Η παράθεση απόψεων για την παιδεία σε ένα κατεξοχήν πολιτικό κείµενο, όπως είναι τα «Πολιτικά», µας γεννά το εύλογο ερώτηµα: Τι σχέση έχει η πολιτική θεωρία µε τα εκπαιδευτικά θέµατα; Όµως, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη,

3 η παιδεία έχει πολιτικό χαρακτήρα και αυτό διαφαίνεται τόσο από τις απόψεις που καταθέτει στη συγκεκριµένη ενότητα, όσο και από το κείµενο που προηγείται της ενότητας αυτής : «Κανείς, νοµίζω, δεν έχει αµφιβολία ότι είναι υποχρέωση του νοµοθέτη να ασχοληθεί πολύ σοβαρά µε το θέµα της παιδείας των νέων είναι κάτι που αν παραµεληθεί στις πόλεις, βλάπτει πριν απ όλα το ίδιο το πολίτευµά τους, αφού οι νέοι πρέπει να παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε το πολίτευµά της πόλης τους. Έπειτα, η κάθε τέχνη προϋποθέτει κάποια προπαιδεία και κάποια άσκηση, αν είναι να φτάσει κάποτε κανείς να κάνει τις εργασίες αυτής της τέχνης το ίδιο όµως ισχύει και για τις πράξεις της αρετής. Καθώς, εξάλλου, οι πολίτες µιας πόλης έχουν να επιτελέσουν σαν σύνολο ένα σκοπό, είναι φανερό ότι και η παιδεία πρέπει να είναι µία και ίδια για όλους, και η φροντίδα γι αυτήν πρέπει να ανήκει στο δηµόσιο και όχι να αφήνεται στην ατοµική πρωτοβουλία, όπως γίνεται σήµερα, που ο κάθε γονιός φροντίζει ιδιωτικά για τα παιδιά του, διδάσκοντάς τους τους κλάδους της γνώσης που ο ίδιος θεωρεί ενδεδειγµένους. Για την επίτευξη ενός στόχου που είναι κοινός για όλους, κοινή πρέπει να είναι και η άσκηση. Και, φυσικά, κανείς πολίτης δεν πρέπει να πιστεύει ότι ανήκει στον εαυτό του, αλλά, αντίθετα, ότι όλοι οι πολίτες ανήκουν στην πόλη ο καθένας δεν είναι παρά ένα µόριο της πόλης, και η φροντίδα για το κάθε ξεχωριστό µόριο πρέπει να γίνεται σε απόλυτο συνταίριασµα µε τη φροντίδα για το σύνολο. Από την άποψη αυτή, µόνο επαίνους θα έχει κανείς να πει για τους Λακεδαιµονίους, που και µεγάλο ζήλο δείχνουν για την αγωγή των παιδιών τους και την αγωγή αυτήν την κάνουν µε ένα δηµόσιο, κοινό για όλους σύστηµα.» Πιστεύει, δηλαδή, ότι: Η παιδεία είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να απασχολήσει τους πολιτικούς και τους νοµοθέτες, γιατί η παραµέληση της παιδείας βλάπτει το ίδιο το πολίτευµα και γι αυτό οι νέοι πρέπει να παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε το πολίτευµα της πόλης τους. ιότι, αν µέσω της παιδείας οι πολίτες αποκτήσουν την αρετή, τότε επιτυγχάνεται και η ευδαιµονία, η οποία αποτελεί και τον στόχο των πόλεων. Αν η παρεχόµενη παιδεία δεν είναι ποιοτική ή είναι ελλιπής, λογικό είναι και η ευδαιµονία να µην επιτευχθεί, γεγονός που θα οδηγήσει, ενδεχοµένως, σε κρίση και το οικοδόµηµα της πολιτείας. Επίσης, η παιδεία πρέπει να είναι ανάλογη του πολιτεύµατος: σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα τα παιδιά πρέπει να γαλουχηθούν µε δηµοκρατικές αρχές, µε άµεση συνέπεια την εδραίωση του ίδιου του πολιτεύµατος (δηµιουργείται συνεπώς µια αµφίδροµη σχέση: το ήθος γεννά και διατηρεί το αντίστοιχο πολίτευµα και αντίστροφα, το πολίτευµα παρέχει εκείνη την αγωγή που θα διαµορφώσει το αντίστοιχο ήθος). Πιστεύει, εποµένως, ότι τα καλά ήθη γεννούν τα καλά πολιτεύµατα, και η παιδεία είναι αυτή που θα συµβάλει στη δηµιουργία καλών ηθών. (Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι µια πόλη ευηµερεί µόνο όταν οι πολίτες είναι έντιµοι και ενάρετοι. Και αντίστροφα, θεωρούσαν ότι το καλύτερο σχολείο ήθους και αρετής είναι η ίδια η πόλη που λειτουργεί ως παιδευτικός θεσµός. Γι αυτό και η ηθική διαπαιδαγώγηση και η πολιτική ευηµερία είναι έννοιες συµπληρωµατικές και αλληλεξαρτώµενες.) Τάσσεται υπέρ της δηµόσιας παιδείας: από τη στιγµή που οι πολίτες έχουν να επιτύχουν από κοινού ένα στόχο, πρέπει και η παιδεία τους να είναι κοινή και

4 να µην επαφίεται αυτή στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί ο κάθε πολίτης πρέπει να πιστεύει ότι ανήκει στην πόλη και όχι στον εαυτό του. Είναι, λοιπόν, εµφανής ο πολιτικός χαρακτήρας της παιδείας και εναρµονίζεται µε τα υπόλοιπα θέµατα που διαπραγµατεύεται ο Αριστοτέλης στο βιβλίο των Πολιτικών. Το θέµα της παιδείας αφορά την πόλη, ως σύνολο, η πόλη πρέπει να ρυθµίζει τα παιδαγωγικά ζητήµατα µε νόµους και, συνεπώς, είναι έντονος ο πολιτικός της χαρακτήρας. Παρουσιάζει ως άξιο επαίνου το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα των Λακεδαιµονίων. Ο δηµόσιος χαρακτήρας της παιδείας φαίνεται µέσα στο κείµενο στις φράσεις: ταύτην κοινήν ποιητέον (άµεσα) νῦν γάρ ἀµφισβητεῖται περί τῶν ἔργων (έµµεσα) ταραχώδης ἡ σκέψις ἐκ τῆς ἐµποδῶν παιδείας (έµµεσα) Ο πολιτικός χαρακτήρας της παιδείας φαίνεται µέσα στο κείµενο στις φράσεις: νοµοθετητέον περί παιδείας ταύτην κοινήν ποιητέον Συνεπώς, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι: Η παιδεία είναι κατεξοχήν πολιτικό θέµα γιατί έχει τεράστια σηµασία για τη ζωή του κράτους αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, αφού καθορίζει το παρόν και προδιαγράφει το µέλλον του. Η φροντίδα για την παιδεία είναι προς το συµφέρον του πολιτεύµατος της πόλης διότι, αν οι νέοι παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε τις αρχές του, τότε αυτό ενδυναµώνεται. Για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει η κάθε πόλη, η παιδεία των νέων πρέπει να είναι µία και κοινή για όλους. Συνεπώς, η παιδεία πρέπει να είναι δηµόσια, να απασχολήσει τους πολιτικούς και τους νοµοθέτες, τα θέµατά της να ρυθµιστούν από νόµους του κράτους.

5 Ο προβληµατισµός για τον χαρακτήρα της παιδείας η άποψη του Αριστοτέλη Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι υπάρχει σύγχυση σχετικά µε τον χαρακτήρα και τον προσανατολισµό της παιδείας (δηλαδή, σχετικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα). Συγκεκριµένα: Υπάρχει διάσταση απόψεων για το τι θα πρέπει να κάνουν οι νέοι για να κατακτήσουν την αρετή και για να κατευθυνθούν σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής (δηλαδή, εκφράζονταν διάφορες απόψεις σχετικά µε ποιο περιεχόµενο πρέπει να έχει η παιδεία για να οδηγήσει τους νέους στην αρετή διάσταση για το περιεχόµενο των σπουδών). Υπάρχει ασάφεια ως προς τον στόχο της παιδείας, αν δηλαδή αυτή θα πρέπει να έχει στόχο την καλλιέργεια και την άσκηση του νου ή τη διάπλαση ηθικού χαρακτήρα (σύγχυση για το σκοπό της παιδείας). Συγκεκριµένα, ως προς την παιδεία που παρεχόταν την εποχή του, υπάρχει σύγχυση σχετικά µε το αν θα πρέπει να προσφέρει α) αυτά που είναι χρήσιµα στη ζωή, ή β) αυτά που οδηγούν στην αρετή, ή γ) αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση, χωρίς να είναι χρήσιµα στη ζωή (αυτά, εποµένως, που είναι πέρα από τις πρακτικές καθηµερινές ανάγκες µας). ηλαδή, υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά µε την κατεύθυνση σπουδών που οδηγεί στην αρετή. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι πρέπει να διδάσκονται τα χρήσιµα, όµως από αυτά µόνο όσα είναι πρώτης πρακτικής ανάγκης και από αυτά όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους. Αποκλείει εποµένως από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο αγροίκο, τον οδηγεί σε πράξεις ευτελείς που υποτιµούν την ελεύθερη φύση του και εµποδίζουν την κατάκτηση της αρετής (δηλαδή οτιδήποτε κάνει το µυαλό και το σώµα ανίκανα για την άσκηση της αρετής. Αποκλείονται, δηλαδή, οι γνώσεις εκείνες που αφορούν χειρωνακτικές ασχολίες, γιατί, όπως πίστευαν οι Αθηναίοι, οι χειρωνακτικές εργασίες αρµόζουν σε δούλους και όχι σε ελεύθερους ανθρώπους). Είναι εµφανής ο ηθοπλαστικός χαρακτήρας, τον οποίο οφείλει να έχει η παιδεία, σύµφωνα µε τις απόψεις του Αριστοτέλη. Παρατηρούµε επίσης, ότι ακολουθεί τη µέση οδό ως προς το περιεχόµενο και την κατεύθυνση των σπουδών. Κριτήριο επιλογής της διδακτέας ύλης θεωρεί ότι πρέπει να είναι η µεσότητα µεταξύ θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων: είναι ανάγκη να παρέχονται οι γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απολύτως χρήσιµες στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου και συνάµα εκείνες που

6 του προσδίδουν θεωρητική κατάρτιση, έχουν ηθοπλαστικό χαρακτήρα και που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την κατάκτηση της αρετής. Η παιδεία της εποχής του Αριστοτέλη Σύµφωνα µε το ερµηνευτικό σχόλιο του σχολικού βιβλίου: «Η εµποδών παιδεία: Η παιδεία µε την οποία είµαστε καθηµερινά σε επαφή, η παιδεία της κοινωνίας µας. Σ ένα παρακάτω χωρίο αναφέρει ο Αριστοτέλης τί αποτελούσε συνήθως την παιδεία του καιρού του: α) ανάγνωση και γραφή, β) γυµναστική, γ) µουσική, και δ) (µερικές φορές) σχέδιο και ζωγραφική. (Ένας λόγος που δεν αναφέρει την αριθµητική ήταν ότι ίσως στην Αθήνα αυτή διδασκόταν στο σπίτι και όχι στο σχολείο.) Για τα αντικείµενα (α) και (δ) λέει ο Αριστοτέλης ότι είναι χρήσιµα πρός τόν βίον, για το (β) ότι συντελεί στην καλλιέργεια της ανδρείας, και για τη µουσική (γ), όπως είπαµε και προηγουµένως, ότι και χρησιµότητα για τη ζωή έχει και ηθική επίδραση στον άνθρωπο ασκεί.» Γενικά, πάντως, στην εποχή του Αριστοτέλη ήταν διάχυτος ο προβληµατισµός σχετικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο της παιδείας (βλέπε παραπάνω). Ο συσχετισµός των θέσεων του Αριστοτέλη για την παιδεία µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα Ανακεφαλαιώνουµε τις απόψεις του Αριστοτέλη για την παιδεία, όπως τις εξέθεσε στην ενότητα που εξετάζουµε (αλλά και αυτές που καταγράφονται στο παράθεµα των ερµηνευτικών σχολίων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες αναφέρονται στις απόψεις που διατύπωσε στο κείµενο που προηγείται αυτού που εξετάζουµε στη συγκεκριµένη ενότητα): Η παιδεία πρέπει να είναι δηµόσια, ενιαία, κοινή για όλους τους πολίτες, να είναι σύµφωνη µε το πολίτευµα, τα θέµατα της παιδείας να ρυθµίζονται µε νόµους. Σχετικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος: πρέπει να διδάσκονται τα χρήσιµα, όµως από αυτά µόνο όσα είναι πρώτης πρακτικής ανάγκης και από αυτά όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η κατάκτηση της αρετής. Τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της σύζευξης τεχνοκρατικής και θεωρητικής γνώσης. Οι απόψεις του είναι επίκαιρες και σήµερα, όπως βέβαια και ο γενικότερος προβληµατισµός για τους στόχους και το περιεχόµενο της παιδείας. Είναι γενική η

7 παραδοχή ότι η παιδεία πρέπει να είναι ενιαία, κρατική, να µην επαφίεται αποκλειστικά στην ιδιωτική µέριµνα. Και τούτο, διότι µε αυτόν τον τρόπο: α) θα εξασφαλιστεί η επιµόρφωση των κατώτερων οικονοµικά στρωµάτων, β) θα διοχετευτεί µια κοινή ιδεολογία, ένας κοινός κώδικας αξιών και αρχών, στοιχεία που διευκολύνουν την επίτευξη της κοινωνικής οµοιογένειας και της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, η ανάγκη για ισορροπία µεταξύ της ανθρωπιστικής και τεχνοκρατικής παιδείας είναι, επίσης, ιδιαίτερα επίκαιρη στις µέρες µας. Η ανισοµερής ανάπτυξη του τεχνολογικού πολιτισµού έναντι του πνευµατικού, η ιδεολογική κρίση, η κρίση των ανθρωπιστικών αξιών, ο ωφελιµισµός, η χρησιµοθηρία και ο ατοµικισµός της εποχής µας που έχουν προσδώσει στο σύγχρονο άνθρωπο την ψυχρότητα του µετάλλου, καθιστούν αναγκαία µια αναθεώρηση των προτεραιοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου. Η ισορροπία ανάµεσα στη µετάδοση των χρήσιµων για την καθηµερινότητα γνώσεων και σε αυτές που οδηγούν στην αρετή είναι η επίκαιρη πρόταση του Αριστοτέλη. Σήµερα υπάρχει, όπως και στην εποχή που έζησε ο Αριστοτέλης, προβληµατισµός σχετικά: Με το αν ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης πρέπει να είναι ιδιωτικός ή δηµόσιος. Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο των σπουδών. Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης των νέων. Σε ποιο σηµείο συµπίπτουν οι διαφορετικές γνώµες που διατυπώνονται στο κείµενο; Ο Αριστοτέλης παραθέτει τις διαφορετικές γνώµες σχετικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο της παιδείας. Κοινό σηµείο όλων των απόψεων είναι ότι οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τα απολύτως αναγκαία από τα χρήσιµα (Ὅτι µέν οὖν τά ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄδηλον). ηλαδή, υπάρχει κοινή συµφωνία ότι οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα (πχ γραφή, ανάγνωση, αριθµητική), τα οποία θα διευκολύνουν την καθηµερινή τους ζωή. Παιδεία και αρετή

8 Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η παιδεία πρέπει να στοχεύει στη µετάδοση των γνώσεων εκείνων που θα διευκολύνουν την κατάκτηση της αρετής (βλέπε παραπάνω). Ο Αριστοτέλης, όµως, αναφέρει ότι στην εποχή του δεν υπάρχει οµοφωνία και σχετικά µε την αρετή ως αντικείµενο παιδείας: δεν είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι προκειµένου να οδηγηθούν στην αρετή. ιότι, όπως αναφέρει, όλοι τιµούν την αρετή, όµως ο καθένας έχει διαφορετική άποψη γι αυτήν. Παρόµοιο προβληµατισµό είχε εκφράσει και ο Πλάτωνας. Σύµφωνα µε το ερµηνευτικό σχόλιο του σχολικού βιβλίου: «Την ίδια σκέψη έχει εκφράσει και ο Πλάτωνας: Αν δεν ξέρουµε καν τι είναι η αρετή, µε ποιον τρόπο θα συµβουλεύσουµε κάποιον πώς να την κατακτήσει πιο εύκολα;». Το περιεχόµενο της αρετής ορίζεται από τα ηθικά ιδεολογικά - κοινωνικά δεδοµένα κάθε εποχής. Για παράδειγµα, άλλο περιεχόµενο είχε η αρετή στην αρχαιότητα, άλλο στο Βυζάντιο και άλλο σήµερα. Συνεπώς, ο ακριβής προσδιορισµός του περιεχοµένου της είναι δύσκολος και πολύπλοκος. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ νοµοθετητέον < νόµος + τίθηµι : νόµισµα, νοµή, νόµιµος, παράνοµος, ευνοµούµενος, σύννοµος, οικονόµος, νοµοσχέδιο. : πρόσθεση, κατάθεση, ανάθεση, προσθήκη, συνθέτης, διαθήκη. παιδείας < παιδεύω : παιδαγωγικός, παιδί, παιδίατρος, παιδονόµος, παιδικός, παιδοµάζωµα, εκπαίδευση, απαιδευσιά. κοινήν : κοινοβούλιο, κοινόβιο, κοινοποίηση, κοινοπραξία, κοινότητα, κοινόχρηστα, συγκοινωνία. ποιητέον < ρηµατικό επίθετο του ποιῶ. : ποίηση, πραγµατοποιώ,παραποίηση, εκποίηση, προσποίηση, αξιοποίηση, χειροποίητος. φανερός < φαίνω : εµφάνιση, εξαφάνιση, άφαντος, φως, φανερός, εµφανής, φάντασµα, φάση. ἔσται < γ Ενικό Οριστικής Μέλλοντα του εἰµί = ζῶ, ὑπάρχω, γίγνοµαι ŧ θνῄσκω, τελευτῶ.

9 : ουσία, απουσία, όντως, ουσιαστικός, περιουσία, εξουσία. δεῖ : δέηση, ένδεια, σιτοδεία, ενδεής. λανθάνειν = διαφεύγω, κρύπτοµαι ŧ φαίνοµαι, µιµνῄσκοµαι. : λάθος, λήθη, λησµονιά, αλάθητος, λήθαργος, αλήθεια, λαθρεµπόριο. ἀµφισβητεῖται < ἀµφίς + βαίνω. = διαφωνῶ ŧ ὁµολογῶ, συµφωνῶ. : αµφισβήτηση, αναµφισβήτητος. Από το βαίνω: απόβαση, βήµα, έκβαση, βατός, άβατος, πρόσβαση. ἔργων = πόνηµα. : εργαλείο, εργασία, κάτεργο, εργόχειρο, πάρεργο, άνεργος, στιχουργός, εργοδηγός, εργολάβος. πάντες = ὅλος, ἄπας ŧ οὐδείς. : παντοµίµα, παντοδύναµος, παγκόσµιος, πανελλήνιος, πανδαισία, πανόραµα, πάµπτωχος. ὑπολαµβάνουσι = δέχοµαι, κτῶµαι ŧ δίδωµι, παρέχω : λήψη, λαβή, λήµµα, αντίληψη, κατάληψη, πρόσληψη, επιληψία. µανθάνειν : αµάθεια, µάθηµα, συµµαθητής, εκµάθηση, γλωσσοµάθεια, ηµιµάθεια. νέους : νεότητα, νεανικός, νεόνυµφος, νεογνό, νεωτεριστής, ανανέωση, νεοσύλλεκτος. ἀρετήν < ἀρέσκω ŧ κακία : ενάρετος, άριστος, αριστείο, αρµονία, αρτιότητα. βίος < βιόω - ῶ = ζωή ŧ θάνατος, τελευτή. : αµφίβιος, βραχύβιος, αντιβιοτικό, βιολογία, βίωµα, διαβίωση, βιοτικός, αιωνόβιος. διάνοιαν < δια + νοῦς : άνοια, νοησιαρχία, παρανόηση, κατανόηση, έννοια, νοερός, µετάνοια. πρέπει = ἁρµόζω : αξιοπρέπεια, µικροπρέπεια, δουλοπρέπεια, ευπρέπεια, µεγαλοπρέπεια.

10 ψυχή : άψυχος, µικρόψυχος, λιγόψυχος, ψυχανάλυση, ψυχολόγος, ψυχίατρος, κατάψυξη, ψυχραιµία. ἦθος < (έεθος) : εθίζω, εθισµός, έθιµο, συνήθεια, κακοήθεια, ανηθικότητα. ἐµποδών < ἐν + ποσίν +ὤν ταραχώδης < ταράσσω : ταραξίας, αναταραχή, ατάραχος, ταραγµένος. σκέψις : επίσκοπος, άσκοπος, απερίσκεπτος, σκόπιµος, σύσκεψη, επίσκεψη, διάσκεψη, περισκόπιο. δήλον = φανερός ŧ ἄδηλος, ἀφανής. : διαδήλωση, εκδήλωση, αδήλωτος, δηλωτικός. χρήσιµα < χρήοµαι χρῶµαι = ὠφέλιµος ŧ ἀνώφελος : χρησιµοποιώ, άχρηστος, χρήµα, κατάχρηση, χρέος, χρηστικότητα. τείνοντα : τάση, παράταση, ανάταση, εκτενής, πρόταση, χειροτονία. κριτάς < κρίνω : κρίσιµος, κριτική, ακρισία, ανάκριση, ανταποκριτής, διάκριση. ὁµολογούµενον < ὁµοῦ + λέγω : εξοµολόγηση, ανοµολόγητος, οµόλογο. εὐθύς : ευθεία, κατευθύνω, διευθύνω, ευθύτητα, ανευθυνότητα. τιµῶσιν < τιµή : ατιµία, αντίτιµο, εκτίµηση, τίµιος, πρόστιµο, τίµηµα. διαφέρουσιν ŧ ὁµολογῶ, συµφωνῶ, συγχωρῶ φόρος, φορά, φορέας, δίφρος, ανυπόφορος, λεωφόρος, εύφορος, διηνεκής, φερέγγυος, φέρετρο. διδάσκεσθαι = συµβουλεύω, νουθετῶ : δίδαγµα, δάσκαλος, διδαχή, διδακτήριο, διδακτικός, αυτοδίδακτος. διῃρηµένων < διαιρῶ : διαίρεση, αφαίρεση, καθαίρεση, αναίρεση, εξαίρεση. ἐλευθερίων : ελευθερία, ελευθερωτής, ελευθεροτυπία, ελευθεροστοµία, ελευθεροφροσύνη, ελευθεριότητα. µετέχειν = κοινωνῶ ŧ ἀπέχω

11 τέχνην πράξεις : κατάσχεση, ένοχος, κάτοχος, µέτοχος, κακουχία, συνταξιούχος, σχεδόν, σχολείο, εξής, ηνίοχος, σχέση. < τίκτω τέχνασµα, τεχνίτης, κακοτεχνία, συντεχνία, πυροτέχνηµα, βιοτεχνία, έντεχνος. = ἐνέργεια, δράσις ŧ ἀπραξία, ἀδράνεια : πράγµα, πράξη, πράκτορας, απραξία, ευπραγία, δυσπραγία, πρακτικός, πραγµατοποιώ.

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Ρετσίλα Συντονίστρια Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Ερευνητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης Γλ. Βλαχογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα