Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos"

Transcript

1 Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ' εὔφημον ἅπας ἐξοσιούσθω τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ Διόνυσον ὑμνήσω. ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων τελετὰς θεῶν εἰ- 75 δὼς βιοτὰν ἁγιστεύει καὶ θιασεύεται ψυχὰν ἐν ὄρεσσι βακχεύων ὁσίοις καθαρμοῖσιν, τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας θεμιτεύων 80 ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων κισσῶι τε στεφανωθεὶς Διόνυσον θεραπεύει. ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι, Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ 85 Διόνυσον κατάγουσαι Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιάς, τὸν Βρόμιον ὅν ποτ' ἔχουσ' ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαι- 90 σι πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος ἔκβολον μάτηρ ἔτεκεν, λιποῦσ' αἰ- ῶνα κεραυνίωι πλαγᾶι λοχίαις δ' αὐτίκα νιν δέ- 95 ξατο θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς, κατὰ μηρῶι δὲ καλύψας χρυσέαισιν συνερείδει περόναις κρυπτὸν ἀφ' Ἥρας.

2 ἔτεκεν δ', ἁνίκα Μοῖραι 100 τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν στεφάνωσέν τε δρακόντων στεφάνοις, ἔνθεν ἄγραν θηρότροφον μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις. 105 ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆβαι, στεφανοῦσθε κισσῶι βρύετε βρύετε χλοήρει μίλακι καλλικάρπωι καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς 110 ἢ ἐλάτας κλάδοισι, στικτῶν τ' ἐνδυτὰ νεβρίδων στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων μαλλοῖς ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς ὁσιοῦσθ' αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει, 115 Βρόμιος εὖτ' ἂν ἄγηι θιάσους εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα μένει θηλυγενὴς ὄχλος ἀφ' ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ' οἰστρηθεὶς Διονύσωι. 120 ὦ θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας Διογενέτορες ἔναυλοι, ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις βυρσότονον κύκλωμα τόδε 125 μοι Κορύβαντες ηὗρον βακχείαι δ' ἅμα συντόνωι κέρασαν ἡδυβόαι Φρυγίων αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι βακχᾶν 130 παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς, ἐς δὲ χορεύματα συνῆψαν τριετηρίδων, αἷς χαίρει Διόνυσος. 135 ἡδὺς ἐν ὄρεσσιν ὅταν ἐκ θιάσων δρομαίων πέσηι πεδόσε, νεβρίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 140 ἱέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια Λύδι' ὁ δ' ἔξαρχος Βρόμιος εὖοἷ. ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ' οἴνωι,

3 ῥεῖ δὲ μελισσᾶν νέκταρι. Συρίας δ' ὡς λιβάνου κα- 145 πνὸν ὁ Βακχεὺς ἀνέχων πυρσώδη φλόγα πεύκας ἐκ νάρθηκος ἀίσσει δρόμωι καὶ χοροῖσιν πλανάτας ἐρεθίζων ἰαχαῖς τ' ἀναπάλλων 150 τρυφερόν τε πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων. ἅμα δ' ἐπ' εὐάσμασιν ἐπιβρέμει τοιάδ' Ὦ ἴτε βάκχαι, ὦ ἴτε βάκχαι, Τμώλου χρυσορόου χλιδά, 155 μέλπετε τὸν Διόνυσον βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 160 λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμηι σύνοχα φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος ἡδομέ- 165 να δ' ἄρα πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάδι κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα. I episodio 215 ΠΕΝΘΕΥΣ ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ' ἐτύγχανον χθονός, κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ' ἀνὰ πτόλιν κακά, γυναῖκας ἡμῖν δώματ' ἐκλελοιπέναι πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 220 Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς, πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἱστάναι κρατῆρας, ἄλλην δ' ἄλλοσ' εἰς ἐρημίαν πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους, 225 τὴν δ' Ἀφροδίτην πρόσθ' ἄγειν τοῦ Βακχίου. ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας σώιζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις ὅσαι δ' ἄπεισιν, ἐξ ὄρους θηράσομαι, [Ἰνώ τ' Ἀγαυήν θ', ἥ μ' ἔτικτ' Ἐχίονι, 230 Ἀκταίονός τε μητέρ', Αὐτονόην λέγω,] καί σφας σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα.

4 λέγουσι δ' ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος, γόης ἐπωιδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός, 235 ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὔοσμος κόμην, οἰνωπός, ὄσσοις χάριτας Ἀφροδίτης ἔχων, ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν. εἰ δ' αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι χθονός, 240 παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀνασείοντά τε κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. ἐκεῖνος εἶναί φησι Διόνυσον θεόν, ἐκεῖνος ἐν μηρῶι ποτ' ἐρράφθαι Διός ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις 245 σὺν μητρί, Δίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. ταῦτ' οὐχὶ δεινὰ κἀγχόνης ἔστ' ἄξια, ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἔστιν ὁ ξένος; I stasimo 370 Χο. Ὁσία πότνα θεῶν, Ὁσία δ' ἃ κατὰ γᾶν χρυσέαι πτέρυγι φέρηι, τάδε Πενθέως ἀίεις; ἀίεις οὐχ ὁσίαν 375 ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, τὸν Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλιστεφάνοις εὐφροσύναις δαίμονα πρῶτον μακάρων; ὃς τάδ' ἔχει, θιασεύειν τε χοροῖς 380 μετά τ' αὐλοῦ γελάσαι ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, ὁπόταν βότρυος ἔλθηι γάνος ἐν δαιτὶ θεῶν, κισσοφόροις δ' ἐν θαλίαις ἀν- 385 δράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλληι. ἀχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ' ἀφροσύνας τὸ τέλος δυστυχία ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 390 βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν ἀσάλευτόν τε μένει καὶ ξυνέχει δώματα πόρσω γὰρ ὅμως αἰθέρα ναίοντες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι.

5 395 τὸ σοφὸν δ' οὐ σοφία, τό τε μὴ θνατὰ φρονεῖν βραχὺς αἰών ἐπὶ τούτωι δὲ τίς ἂν μεγάλα διώκων τὰ παρόντ' οὐχὶ φέροι; μαι- 400 νομένων οἵδε τρόποι καὶ κακοβούλων παρ' ἔμοιγε φωτῶν. ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον, νᾶσον τᾶς Ἀφροδίτας, ἵν' οἱ θελξίφρονες νέμον- 405 ται θνατοῖσιν Ἔρωτες Πάφον, τὰν ἑκατόστομοι βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ καρπίζουσιν ἄνομβροι, οὗ θ' ἁ καλλιστευομένα 410 Πιερία, μούσειος ἕδρα, σεμνὰ κλειτὺς Ὀλύμπου ἐκεῖσ' ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε, πρόβακχ' εὔιε δαῖμον. ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόθος, ἐκεῖ δὲ βάκχαις θέμις ὀργιάζειν. ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς χαίρει μὲν θαλίαισιν, φιλεῖ δ' ὀλβοδότειραν Εἰ- 420 ρήναν, κουροτρόφον θεάν. ἴσαν δ' ἔς τε τὸν ὄλβιον τόν τε χείρονα δῶκ' ἔχειν οἴνου τέρψιν ἄλυπον μισεῖ δ' ὧι μὴ ταῦτα μέλει, 425 κατὰ φάος νύκτας τε φίλας εὐαίωνα διαζῆν, σοφὰν δ' ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε περισσῶν παρὰ φωτῶν. 430 τὸ πλῆθος ὅτι τὸ φαυλότερον ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδ' ἂν δεχοίμαν. III episodio Αγ. ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ' ἄρτι πρὸς λέπας μόσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ' ἥλιος ἀκτῖνας ἐξίησι θερμαίνων χθόνα. 680 ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, ὧν ἦρχ' ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου

6 μήτηρ Ἀγαυὴ σή, τρίτου δ' Ἰνὼ χοροῦ. ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ' ἐρείσασαι φόβην, 685 αἱ δ' ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδωι κάρα εἰκῆι βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φὴις ὠινωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφωι θηρᾶν καθ' ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 690 σταθεῖσα βάκχαις ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, μυκήμαθ' ὡς ἤκουσε κεροφόρων βοῶν. αἱ δ' ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον ἀνῆιξαν ὀρθαί, θαῦμ' ἰδεῖν εὐκοσμίας, νέαι παλαιαὶ παρθένοι τ' ἔτ' ἄζυγες. 695 καὶ πρῶτα μὲν καθεῖσαν εἰς ὤμους κόμας νεβρίδας τ' ἀνεστείλανθ' ὅσαισιν ἁμμάτων σύνδεσμ' ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. αἱ δ' ἀγκάλαισι δορκάδ' ἢ σκύμνους λύκων 700 ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἦν σπαργῶν ἔτι βρέφη λιπούσαις ἐπὶ δ' ἔθεντο κισσίνους στεφάνους δρυός τε μίλακός τ' ἀνθεσφόρου. θύρσον δέ τις λαβοῦσ' ἔπαισεν ἐς πέτραν, 705 ὅθεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδᾶι νοτίς ἄλλη δὲ νάρθηκ' ἐς πέδον καθῆκε γῆς καὶ τῆιδε κρήνην ἐξανῆκ' οἴνου θεός ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόθος παρῆν, ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χθόνα 710 γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον ἐκ δὲ κισσίνων θύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον ῥοαί. ὥστ', εἰ παρῆσθα, τὸν θεὸν τὸν νῦν ψέγεις εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες εἰσιδὼν τάδε. ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες 715 κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν [ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τ' ἐπάξια]. καί τις πλάνης κατ' ἄστυ καὶ τρίβων λόγων ἔλεξεν εἰς ἅπαντας Ὦ σεμνὰς πλάκας ναίοντες ὀρέων, θέλετε θηρασώμεθα 720 Πενθέως Ἀγαυὴν μητέρ' ἐκ βακχευμάτων χάριν τ' ἄνακτι θώμεθ'; εὖ δ' ἡμῖν λέγειν ἔδοξε, θάμνων δ' ἐλλοχίζομεν φόβαις κρύψαντες αὑτούς. αἱ δὲ τὴν τεταγμένην ὥραν ἐκίνουν θύρσον ἐς βακχεύματα, 725 Ἴακχον ἀθρόωι στόματι τὸν Διὸς γόνον

7 Βρόμιον καλοῦσαι πᾶν δὲ συνεβάκχευ' ὄρος καὶ θῆρες, οὐδὲν δ' ἦν ἀκίνητον δρόμωι. κυρεῖ δ' Ἀγαυὴ πλησίον θρώισκουσ' ἐμοῦ, κἀγὼ 'ξεπήδησ' ὡς συναρπάσαι θέλων, 730 λόχμην κενώσας ἔνθ' ἐκρύπτομεν δέμας. ἡ δ' ἀνεβόησεν Ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες, θηρώμεθ' ἀνδρῶν τῶνδ' ὕπ' ἀλλ' ἕπεσθέ μοι, ἕπεσθε θύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 735 βακχῶν σπαραγμόν, αἱ δὲ νεμομέναις χλόην μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς ἀσιδήρου μέτα. καὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὔθηλον πόριν μυκωμένην ἕλκουσαν ἐν χεροῖν δίχα, ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 740 εἶδες δ' ἂν ἢ πλεύρ' ἢ δίχηλον ἔμβασιν ῥιπτόμεν' ἄνω τε καὶ κάτω κρεμαστὰ δὲ ἔσταζ' ὑπ' ἐλάταις ἀναπεφυρμέν' αἵματι. ταῦροι δ' ὑβρισταὶ κἀς κέρας θυμούμενοι τὸ πρόσθεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 745 μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων θᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ ἢ σὲ ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. χωροῦσι δ' ὥστ' ὄρνιθες ἀρθεῖσαι δρόμωι πεδίων ὑποτάσεις αἳ παρ' Ἀσωποῦ ῥοαῖς 750 εὔκαρπον ἐκβάλλουσι Θηβαίοις στάχυν, Ὑσιάς τ' Ἐρυθράς θ', αἳ Κιθαιρῶνος λέπας νέρθεν κατωικήκασιν, ὥστε πολέμιοι ἐπεσπεσοῦσαι πάντ' ἄνω τε καὶ κάτω διέφερον ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων τέκνα, 755 ὁπόσα δ' ἐπ' ὤμοις ἔθεσαν οὐ δεσμῶν ὕπο προσείχετ' οὐδ' ἔπιπτεν [εἰς μέλαν πέδον, οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος], ἐπὶ δὲ βοστρύχοις πῦρ ἔφερον, οὐδ' ἔκαιεν. οἱ δ' ὀργῆς ὕπο ἐς ὅπλ' ἐχώρουν φερόμενοι βακχῶν ὕπο. 760 οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν θέαμ' ἰδεῖν, ἄναξ τοῖς μὲν γὰρ οὐχ ἥιμασσε λογχωτὸν βέλος, οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος ˉˉ ˉ, κεῖναι δὲ θύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον φυγῆι γυναῖκες ἄνδρας οὐκ ἄνευ θεῶν τινος. 765 πάλιν δ' ἐχώρουν ὅθεν ἐκίνησαν πόδα κρήνας ἐπ' αὐτὰς ἃς ἀνῆκ' αὐταῖς θεός, νίψαντο δ' αἷμα, σταγόνα δ' ἐκ παρηίδων γλώσσηι δράκοντες ἐξεφαίδρυνον χροός.

8 τὸν δαίμον' οὖν τόνδ', ὅστις ἔστ', ὦ δέσποτα, 770 δέχου πόλει τῆιδ' ὡς τά τ' ἄλλ' ἐστὶν μέγας κἀκεῖνό φασιν αὐτόν, ὡς ἐγὼ κλύω, τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. οἴνου δὲ μηκέτ' ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις οὐδ' ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. Δι. πείθηι μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, Πενθεῦ κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων ὅμως οὔ φημι χρῆναί σ' ὅπλ' ἐπαίρεσθαι θεῶι, 790 ἀλλ' ἡσυχάζειν Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται κινοῦντα βάκχας σ' εὐίων ὀρῶν ἄπο. Πε. οὐ μὴ φρενώσεις μ', ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν σώσηι τόδ'; ἤ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίκην. Δι. θύοιμ' ἂν αὐτῶι μᾶλλον ἢ θυμούμενος 795 πρὸς κέντρα λακτίζοιμι θνητὸς ὢν θεῶι. Πε. θύσω, φόνον γε θῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, πολὺν ταράξας ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. Δι. φεύξεσθε πάντες καὶ τόδ' αἰσχρόν, ἀσπίδας θύρσοισι βάκχας ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 800 Πε. ἀπόρωι γε τῶιδε συμπεπλέγμεθα ξένωι, ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. Δι. ὦ τᾶν, ἔτ' ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. Πε. τί δρῶντα; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς; Δι. ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ' ὅπλων ἄξω δίχα. 805 Πε. οἴμοι τόδ' ἤδη δόλιον ἐς ἐμὲ μηχανᾶι. Δι. ποῖόν τι, σῶσαί σ' εἰ θέλω τέχναις ἐμαῖς; Πε. ξυνέθεσθε κοινῆι τάδ', ἵνα βακχεύητ' ἀεί. Δι. καὶ μὴν ξυνεθέμην τοῦτό γ', ἴσθι, τῶι θεῶι. Πε. ἐκφέρετέ μοι δεῦρ' ὅπλα, σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 810 Δι. ἆ βούληι σφ' ἐν ὄρεσι συγκαθημένας ἰδεῖν; Πε. μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταθμόν. Δι. τί δ' εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; Πε. λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ' ἂν ἐξωινωμένας. 815 Δι. ὅμως δ' ἴδοις ἂν ἡδέως ἅ σοι πικρά; Πε. σάφ' ἴσθι, σιγῆι γ' ὑπ' ἐλάταις καθήμενος. Δι. ἀλλ' ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθηις λάθραι. Πε. ἀλλ' ἐμφανῶς καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. Δι. ἄγωμεν οὖν σε κἀπιχειρήσεις ὁδῶι; 820 Πε. ἄγ' ὡς τάχιστα τοῦ χρόνου δέ σοι φθονῶ. Δι. στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. Πε. τί δὴ τόδ'; ἐς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ;

9 Δι. μή σε κτάνωσιν, ἢν ἀνὴρ ὀφθῆις ἐκεῖ. Πε. εὖ γ' εἶπας αὖ τόδ' ὥς τις εἶ πάλαι σοφός. 825 Δι. Διόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. Πε. πῶς οὖν γένοιτ' ἂν ἃ σύ με νουθετεῖς καλῶς; Δι. ἐγὼ στελῶ σε δωμάτων ἔσω μολών. Πε. τίνα στολήν; ἦ θῆλυν; ἀλλ' αἰδώς μ' ἔχει. Δι. οὐκέτι θεατὴς μαινάδων πρόθυμος εἶ; 830 Πε. στολὴν δὲ τίνα φὴις ἀμφὶ χρῶτ' ἐμὸν βαλεῖν; Δι. κόμην μὲν ἐπὶ σῶι κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶ. Πε. τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ κόσμου τί μοι; Δι. πέπλοι ποδήρεις ἐπὶ κάραι δ' ἔσται μίτρα. Πε. ἦ καί τι πρὸς τοῖσδ' ἄλλο προσθήσεις ἐμοί; 835 Δι. θύρσον γε χειρὶ καὶ νεβροῦ στικτὸν δέρος. Πε. οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν. Δι. ἀλλ' αἷμα θήσεις συμβαλὼν βάκχαις μάχην. Πε. ὀρθῶς μολεῖν χρὴ πρῶτον ἐς κατασκοπήν. Δι. σοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς θηρᾶν κακά. 840 Πε. καὶ πῶς δι' ἄστεως εἶμι Καδμείους λαθών; Δι. ὁδοὺς ἐρήμους ἴμεν ἐγὼ δ' ἡγήσομαι. Πε. πᾶν κρεῖσσον ὥστε μὴ 'γγελᾶν βάκχας ἐμοί. Δι. ἐλθόντ' ἐς οἴκους ˉ ˉ ˉ ˉ. Πε. ˉ ˉ ἃν δοκῆι βουλεύσομαι. Δι. ἔξεστι πάντηι τό γ' ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 845 Πε. στείχοιμ' ἄν ἢ γὰρ ὅπλ' ἔχων πορεύσομαι ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ΩΔΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΨΑΛΜΟΣ 1ος Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Σκηνοθετικές ενδείξεις και σκηνικά προβλήματα στις Βάκχες του Ευριπίδη»

«Σκηνοθετικές ενδείξεις και σκηνικά προβλήματα στις Βάκχες του Ευριπίδη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΙΕΡΗ «Σκηνοθετικές ενδείξεις και σκηνικά προβλήματα στις Βάκχες του Ευριπίδη» Διπλωματική εργασία Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα