ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ : Απόψεις και θέσεις του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ επί των νοµοθετικών προτάσεων σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες µηχανικών µετά από Αίτηµα του Υπ. Οικονοµικών προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε αριθµ. πρωτ / Υποβάλλεται προς την : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κότσικα 1Α και Πατησίων 70, Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής µε την µε αριθ. πρωτ. οικ 10098/ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

2 Περιεχόµενα 1 Πρόλογος Εισαγωγή Αναλυτική εξέταση των προτεινόµενων νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Το άρθρο 1 των προτάσεων Άρθρο 3 : Αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/ Άρθρο 4 : Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου Άρθρο 5 : Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/ Η στόχος των νοµοθετικών προτάσεων : η πλήρης κατάργηση του ν.6422/ Συγκεντρωτική αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων Η παραβίαση της αρχής της αναγκαιότητας Η ουσία των νοµοθετικών προτάσεων Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων Οι συνέπειες της παραβιάσεως της αρχής της αναγκαιότητας Η δεδηλωµένη αντίθεση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας Ανισότιµη µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των δοµικών κατασκευών Ανισότιµη µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων έναντι των λοιπών µηχανικών Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων Συµπεράσµατα...14 Παράρτηµα Α: Κατ άρθρο εξέταση των νοµοθετικών προτάσεων...16 Α.1. Εισαγωγή...16 Α.2. Προτεινόµενες τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόµου 3982/ Α.2.1. Το άρθρο 1 των προτάσεων...16 Α.2.2. Νέος ορισµός περί «µηχανικής»...16 Α.2.3. Συµπλήρωση ορισµού για της «επαγγελµατικές δραστηριότητες»...17 Α.2.4. Εισαγωγή νέου ορισµού για την «σύνθετη εγκατάσταση»...17 Α.3. Η αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/ Α.3.1. Περιγραφή της προτάσεως (άρθρο 3)...18 Α.3.2. Η προτεινόµενη πλήρης κατάργηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου...19 Α.3.3. Το άρθρο 6 των νοµοθετικών προτάσεων...19 Α.4. Άλλες προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν.3982/ Α.4.1. Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 (άρθρο 4)...20 [2]

3 Α.4.2. Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (άρθρο 5)...20 Α.5. Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/ Παράρτηµα Β : Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων...23 Β.1 Γενικά...23 Β.2 Η αρχή της αναγκαιότητος...23 Β.2.1. Οι συνταγµατικές επιταγές...23 Β.2.2 Η προστασία από τεχνικούς κινδύνους και οι νόµοι διά το επάγγελµα του µηχανικού...24 Β.3 Η αρχή της οικονοµικής βιωσιµότητος...25 Β.4. Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων...25 Β.5. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητος...25 [3]

4 1 Πρόλογος Παραµονή Χριστουγέννων 2013 και περί ώρα 5:00 µµ αφίχθη αιφνιδίως στον Πανελλήνιο Σύλλογο ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣ Μ-Η) ηλεκτρονική επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού κυρίου ηµητρίου Κυριτσάκη, δια της οποίας κοινοποιούνταν «οι νοµοθετικές προτάσεις των αρµοδίων Υπουργείων» σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες µηχανικών, επί των οποίων προτάσεων εκαλείτο ο ΠΣ Μ-Η, και δη µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, να υποβάλει θέσεις και απόψεις µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2013, 2:00 µµ., δηλαδή εντός πέντε εργασίµων ηµερών εν µέσω εορτών! Ο Σύλλογός µας σε απ ευθείας συνεννόηση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ζήτησε προφορικώς και έλαβε ολιγοήµερη παράταση της εν λόγω προθεσµίας. Με την παράταση αυτή εδόθη η ευκαιρία στον ΠΣ Μ-Η να αναπτύξει ένα ευρύτερο διάλογο µεταξύ των µελών του καθώς και µε τον Πρόεδρο και τα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ώστε να διαµορφώσει από κοινού µε πάντες τους ενδιαφερόµενους θέσεις και απόψεις επιτυγχάνοντας ταυτοχρόνως την ευρύτερη δυνατή συναίνεση µεταξύ των στελεχών και των µελών του συλλόγου αλλά και των στελεχών του κόσµου των µηχανικών γενικότερα. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, διαµορφώθηκε το παρόν Υπόµνηµα βάσει του οποίου αιτιολογείται πλήρως η θέση ότι η δραστηριότητα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου δύναται και πρέπει να διατηρηθεί κατ αποκλειστικότητα στους αρµοδίους διπλωµατούχους µηχανικούς, όπως καθορίστηκε από τον νοµοθέτη µε τον νόµο 6422/1934 και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα µε τον. Ν.3982/11 αλλά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 228 του Ν.4072/12. Ως εκ τούτου το επάγγελµα του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου πρέπει να υπαχθεί στο εδάφιο 4iii της παραγράφου του «Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» και όχι στο εδάφιο 4 iv της ιδίας παραγράφου, όπως προκρίνεται από τα «αρµόδια υπουργεία». Η αιτιολόγηση της θέσεως του συλλόγου γίνεται βάσει των συνταγµατικών επιταγών της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και των αντιστοίχων αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της µη εισαγωγής διακρίσεων, τις οποίες προδήλως αγνοούν τα «αρµόδια υπουργεία» όταν εισηγούνται ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την διατήρηση του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, προφανώς αγόµενα και φερόµενα υπό το κράτος του λαϊκισµού και των συντεχνιακών επιθέσεων. Ως εκ τούτου βασικός σκοπός του ανά χείρας Υποµνήµατος είναι και η ανύψωση και η κατάρτιση της ηµοσίας ιοικήσεως στις βασικές συνταγµατικές επιταγές και αρχές, αγνόηση ή παράβλεψη των οποίων οδηγεί µε µαθηµατική βεβαιότητα στην δραµατική επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας επί των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και συνεπώς σε σωρεία θανατηφόρων ατυχηµάτων, κατά πλήρη συναυτουργία της ιοικήσεως. ιότι ακριβώς αυτό πρόκειται να συµβεί µε την προτεινόµενη από την ηµόσια ιοίκηση κατάργηση του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου και την υποκατάστασή του µε ειδικότητες µηχανικών, παντελώς ασχέτων µε τους ενεχοµένους µηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κινδύνους. [4]

5 2 Εισαγωγή Με απλή παρατήρηση των νοµοθετικών προτάσεων «των αρµοδίων υπουργείων» (όπως αποκαλούνται εις την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού) διαπιστώνεται αµέσως ότι αυτές : α) οδηγούν εις την πλήρη κατάργηση του νόµου 6422/34 και της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου από τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς και β) διατυπώνονται ως τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του νόµου 3982/2011 µε τίτλο: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 228 του νόµου 4072/2012. Εποµένως για την πλήρη κατανόηση και την αποκάλυψη του περιεχοµένου, των στόχων και των µεθοδεύσεων των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα µία συγκριτική ιστορική αναδροµή του νόµου 3982/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 228 του νόµου 4072/2012. Ο Ν. 3982/11 ρυθµίζει στην ουσία του εκείνες τις δραστηριότητες επί των Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά τους διπλωµατούχους Η/Μ αλλά ασκούνται και από άτοµα άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων. Με το άρθρο 228 του πολυνόµου 4072/2011, επήλθαν σηµαντικές τροποποιήσεις εις τον νόµο 3982/2011, µε σκοπό να διευρυνθεί το ρυθµιζόµενο πεδίο δραστηριοτήτων, περιλαµβάνοντας σε αυτές και όλες τις δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τον νόµο 6422/34, δηλαδή των µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, της επιβλέψεως της κατασκευής, της επιβλέψεως της λειτουργίας ως και τις πραγµατογνωµοσύνες περί αυτών. Ειδικότερα η ενσωµάτων αυτών των δραστηριοτήτων του νόµου 6422/34 έγινε ως εξής: α) Με την επέκταση του αντικειµένου του ν.3982/2011 ώστε να περιλαµβάνει και τον βασικό σκοπό του νόµου 6422/34 που αφορά την ίδρυση, την επέκταση, την λειτουργία και των έλεγχο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων β) Με την συµπλήρωση του ορισµού των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 µε τις δραστηριότητες του νόµου 6422/34 ήτοι της εκπονήσεως µελετών και της επιβλέψεως της κατασκευής και της λειτουργίας των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γ) Με την προσθήκη µετά το άρθρο 4 του ν.3982/2011 και νέου άρθρου 4Α µε το οποίο εισάγονται ακριβώς οι ρυθµίσεις του νόµου 6422/34 µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στην ιοίκηση να εκδώσει προεδρικά διατάγµατα τα οποία ρυθµίζουν τα των µελετών, της επιβλέψεως της κατασκευής και της επιβλέψεως της λειτουργίας των µηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, αντί της απλοποίησης της διάκρισης των Η/Μ εγκαταστάσεων προχωρεί στη θεσµοθέτηση τεσσάρων επιπέδων αντί για τα δύο επίπεδα του Ν. 6422/34. [5]

6 3 Αναλυτική εξέταση των προτεινόµενων νοµοθετικών προτάσεων 3.1 Γενικά Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η στόχευση, η µεθόδευση και το περιεχόµενο των νέων προτεινόµενων ρυθµίσεων από τα «συναρµόδια υπουργεία», ακολουθεί πρώτα µία αναλυτική αξιολόγηση των επιµέρους προτεινόµενων άρθρων και ακολουθεί εν συνεχεία η γενικότερη αξιολόγηση και η αποκάλυψη της µεθοδεύσεως. 3.2 Κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Η λεπτοµερής κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων των «αρµόδιων υπουργείων» δίδεται στο Παράρτηµα Α. Εν συνεχεία αναλύεται επιγραµµατικά η ουσία των επιµέρους άρθρων των νοµοθετικών προτάσεων Το άρθρο 1 των προτάσεων Με το άρθρο 1 των νοµοθετικών προτάσεων προτείνεται η συµπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3982/2011µε τίτλο «Ορισµοί», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 228 του ν.4072/2011. Οι προτεινόµενες συµπληρώσεις/ τροποποιήσεις έχουν ως εξής: Προτείνεται η εισαγωγή νέου ορισµού για την «µηχανική» ως ακολούθως: 3. "Μηχανική": η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου Ο ορισµός αυτός συνιστά αντιεπιστηµονικό νεολογισµό όστις είναι σε ευθεία αντίθεση µε τον ορισµό της µηχανικής ο οποίος έχει επικρατήσει στην χώρα µας και σηµαίνει «κλάδο της φυσικής που ασχολείται µε την κίνηση και την ισορροπία της ύλης, καθώς και τις συναφείς δυνάµεις και φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η ορµή» (βλέπε π.χ. Με τον συγκεκριµένο αντιεπιστηµονικό ορισµό γίνεται προσπάθεια παράκαµψης του όρου των «ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων», ο οποίος και δόκιµος είναι και κατανοητός και περιλαµβάνει κάθε είδους µηχανισµό, διάταξη, εγκατάσταση, σύστηµα κλπ. Αυτό αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, από τις προβλέψεις του άρθρου 4, στις οποίες δεν µπόρεσε καν να εφευρεθεί µία νέα δραστηριότητα να ενταχθεί, έστω και ενδεικτικά, που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα του «νέου ορισµού». Επίσης προτείνεται η εισαγωγή νέου ορισµού για την «σύνθετη εγκατάσταση». Με τον προτεινόµενο ορισµό περιορίζονται δραστικά οι εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως «σύνθετες» έναντι των «µη απλών» εγκαταστάσεων του νόµου 6422/34 διότι α) αυτές ορίζονται µε βάση τα κριτήρια της κλίµακας, της πολυπλοκότητας και της καινοτοµίας και όχι βάσει της επικινδυνότητας αυτών και β) ως µη απλές, ήτοι επικίνδυνες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται και συµβατικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας, όπως είναι π.χ. η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα µηχάνηµα ή [6]

7 συσκευή µέσης τάσεως, οι οποίος όµως δεν καλύπτονται από τον ορισµό περί «συνθέτων» εγκαταστάσεων των νοµοθετικών προτάσεων. Είναι σαφής η πρόθεση «των αρµοδίων» για αντιστροφή της ισχύουσας λογικής, όπου η απλή εγκατάσταση είναι η εξαίρεση και ο χαρακτηρισµός ως εξαίρεσης της «σύνθετης» εγκατάστασης, όταν σε σχέση µε το παρελθόν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν γίνει πιο απαιτητικές και πιο σύνθετες. Εποµένως διά του προτεινόµενου ορισµού αυτού και κατά την έκδοση των προβλεπόµενων Προεδρικών ιαταγµάτων δια τον ορισµό των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων επιπέδων 1 ή 2, αποδεσµεύεται πλέον η ιοίκηση από την τήρηση της αρχής της αναγκαιότητας, δηλαδή της συνταγµατικής επιταγής για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, αφού άκρως επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα δύνανται να χαρακτηρίζονται ως επιπέδου 3 ή 4, ήτοι ως επιπέδου χαµηλής δυσκολίας Άρθρο 3 : Αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 Με το άρθρο αυτό προτείνεται η κατάργηση της ελεύθερης ασκήσεως των δραστηριοτήτων των µηχανολόγων και ηλεκτρολόγων µηχανικών στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η υποκατάσταση αυτών από τους µηχανικούς οριζόµενους ως εξής: «Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως άνω τίτλου, μπορεί να διαπιστώνονται αντικειμενικά»!!! Η παράγραφος αυτή αποτελεί µνηµείο αοριστίας και είναι ακατανόητη, ακατάληπτη, σκοτεινή και γριφώδης και πρακτικά συνεπάγεται δικαίωµα ασκήσεως δραστηριοτήτων επί των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις εκατοντάδες ειδικότητες των µηχανικών. Παράλληλα επιτρέπεται σε όλες αυτές τις ειδικότητες να ασκούν ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τούτο άνευ αδείας και εξετάσεων του άρθρου 4 αλλά µε απλή αναγγελία της ενάρξεως ασκήσεως επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην αρµόδια δηµόσια αρχή. Βεβαίως µε την δεύτερη παράγραφο της προτάσεως, είναι δυνατόν θεωρητικά να τεθεί ένας περιορισµός από την «Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων» σε κάποιες άσχετες ειδικότητες µηχανικών για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε κάποιες κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων. Όµως η δυνατότητα αυτή καθίσταται πρακτικώς ανέφικτη διότι αυτή η διαδικασία οφείλει κατά την νοµοθετική πρόταση να ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών (4 για την γνωµοδότηση του ΤΕΕ και 2 για την γνωµοδότηση της επιτροπής), άλλως παγιώνονται αυτοµάτως οι αναγγελλόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες επί των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τούτο προβλέπεται νοµοθετικώς µε το άρθρο 6 των προτεινοµένων νοµικών προτάσεων µε το οποίο καθορίζεται ότι σε περίπτωση µη εγκαίρου ολοκληρώσεως των διαδικασιών γνωµατεύσεως της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων, όπερ έστι µαθηµατικώς βέβαιον λόγω του µεγάλου αριθµού ειδικοτήτων µηχανικών, τότε αυτό συνεπάγεται την ελευθέρα άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εις όλες τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς καµία δέσµευση ή περιορισµό. [7]

8 3.2.4 Άρθρο 4 : Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 Με την προτεινόµενη ρύθµιση αυτή επιβεβαιώνεται ότι πάντες οι µηχανικοί δύνανται πλέον να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα στις Η/Μ εγκαταστάσεις και όχι µόνο οι µηχανικοί του άρθρου 1 του ν.6422/34, δηλαδή οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι Άρθρο 5 : Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 Με το άρθρο 5 καταργείται η αναφορά στο άρθρο 1 του ν. 6422/34, το οποίο αφορά τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς. ηλαδή τα «αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την κατάργηση της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού όπως προβλεπόταν από το άρθρο 1 του ν.6422/34 και διατηρήθηκε µε τον. Ν.3982/11 αλλά και µε την τροποποίηση του µε το άρθρο 228 του Ν.4072/12. Εποµένως προτείνεται στο εξής ο κλάδος των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εξοµοιώνεται µε όλες τις λοιπές ειδικότητες µηχανικών κατά την άσκηση του επαγγέλµατος στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπως όλοι οι άλλοι µηχανικοί!!! Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/1930 Προτείνεται η αντικατάσταση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόµου 4663/1930 «Περί εξασκήσεως τον επαγγέλµατος τον Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» µε διατυπώσεις οι οποίες αποτελούν απλώς µία επικαιροποίηση του νόµου και δεν επιφέρουν ουδεµία µεταβολή εις την ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού µηχανικού, του Αρχιτέκτονος µηχανικού ως και του Τοπογράφου µηχανικού. 3.3 Η στόχος των νοµοθετικών προτάσεων : η πλήρης κατάργηση του ν.6422/34 Με τις προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις του ν.3982/2011 των «αρµοδίων υπουργείων» αποκαλύπτεται πλέον η µεθόδευση της ιοικήσεως για την τελική κατάργηση του νόµου 6422/34 εις το όνοµα της Μνηµονιακής δεσµεύσεως για δήθεν απλοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων. Αυτό αποδεικνύεται µε τις διαδοχικές αυτές νοµοθετικές παρεµβάσεις µε τον ν.3982/2011, ο κοινός παρανοµαστής των οποίων είναι η σταδιακή και η ολοσχερής εν ευθέτω χρόνω κατάργηση του ν.6422/34, όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται σήµερα µε τις νοµοθετικές προτάσεις των «αρµοδίων υπουργείων» εις το όνοµα δήθεν Μνηµονιακών δεσµεύσεων και τούτο παρά το γεγονός ότι εις το «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» και ειδικότερα εις την παράγραφο εδάφιο 4iii προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα διατηρήσεως κατ αποκλειστικότητα σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Οίκοθεν νοείται ότι οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις ουδόλως συνιστούν «απλοποίηση» όπως απαιτείται διά του τίτλου τουν.3982/2011, εφ όσον οι αρχικές ειδικότητες των µηχανολόγων, των ηλεκτρολόγων των ναυπηγών µηχανικών προτείνεται να υποκατασταθούν µε το σύνολο πρακτικά των µηχανικών, οι τίτλοι των οποίων όπως καταγράφονται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος ανέρχονται εις εκατοντάδας!!! [8]

9 4 Συγκεντρωτική αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων 4.1 Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων Η αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων των «αρµοδίων υπουργείων» γίνεται µε βάση τις συνταγµατικές αρχές : της αναγκαιότητος της αναλογικότητος της µη εισαγωγής διακρίσεων και τούτο διότι κάθε νοµοθετική ρύθµιση η οποία επιβάλει περιορισµούς εις την άσκηση µίας επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εξετάζεται υπό το πρίσµα των ανωτέρω αρχών. Αντίθετα η άναρχος διατύπωση προτάσεων περί επαγγελµατικών δεσµεύσεων χωρίς συγκεκριµένη αναφορά ή επίκληση των ανωτέρω αρχών, συνιστά γραφειοκρατική παραµόρφωση και συντεχνιακή παρέµβαση µείζονος κλίµακας, η οποία ελέγχεται νοµικά και πειθαρχικά. Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των ανωτέρω αρχών δίδεται στο Παράρτηµα Β. Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό το πρίσµα των ανωτέρω τριών αρχών. 4.2 Η παραβίαση της αρχής της αναγκαιότητας Η ουσία των νοµοθετικών προτάσεων Με το προτεινόµενο άρθρο 3 επιτρέπεται πλέον πρακτικά σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών να αναγγέλλουν την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του ν.3982/2011 εις τις οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται και η µελέτη, η επίβλεψη της κατασκευής και η επίβλεψη της λειτουργίας ως και η διενέργεια των πραγµατογνωµοσυνών σε όλες τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας ή µεγέθους. Παράλληλα και µε βάση το προτεινόµενο άρθρο 4, για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας αυτής των µηχανικών αρκεί µόνο η απλή αναγγελία της ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς απαιτήσεις αδειοδοτήσεως. Τέλος µε τα άρθρα αυτά καταργείται η ελεύθερη άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων ή ναυπηγών µηχανολόγων στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων Βεβαίως και βάσει του άρθρου η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του 3982/2011 είναι θεωρητικά δυνατόν να θέτει περιορισµούς εις την άσκηση αυτή. Όµως η Επιτροπή αυτή δεν είναι όργανο της ιοικήσεως και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις αλλά µόνο αµιγώς συµβουλευτικές γνωµοδοτήσεις. Όµως µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν προβλέπεται ιοικητική Απόφαση (Π. ή Υπουργική Απόφαση) δια την επικύρωση των γνωµατεύσεων της Επιτροπής. Εποµένως η διάταξη περί Τεχνικής Επιτροπής είναι παραπλανητική διότι δεν έχει κανονιστική ισχύ. [9]

10 Πέραν αυτού, µε το προτεινόµενο άρθρο 6 και µετά παρέλευση εξαµήνου χωρίς αποδοχή γνωµατεύσεως του ΤΕΕ από πλευράς Επιτροπής, τότε οι όλες οι ειδικότητες µηχανικών, είτε είναι σχετικές είτε άσχετες µε της Η/Μ εγκαταστάσεις, δικαιούνται να ασκούν τις κατά βούληση αναγγελθείσες δραστηριότητες. Εποµένως µε το άρθρο 3 όλες οι ειδικότητες των µηχανικών θα ασκούν δραστηριότητες στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως της συνάφειας του επιστηµονικού και γνωστικού της υποβάθρου µε τις εγκαταστάσεις αυτές Οι συνέπειες της παραβιάσεως της αρχής της αναγκαιότητας Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται προδήλως η αρχή της αναγκαιότητας διότι αθετείται ευθέως η συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας για την προστασία της ζωής και της υγείας των ελλήνων πολιτών από τους ηλεκτρολογικούς και µηχανολογικούς κινδύνους στο βαθµό που αυτή ανατίθεται άνευ διακρίσεων σε ειδικότητες µηχανικών παντελώς ασχέτων µε τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, σήµερα στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως είναι π.χ. οι ανελκυστήρες, τα δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες υγραερίου), τα δίκτυα καυσίµων, τα ηλεκτρικά δίκτυα ή οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλούνται εκατοντάδες ατυχήµατα ετησίως, συχνά θανατηφόρα. Εποµένως η επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι δεδοµένη και δεν αµφισβητείται. Όµως τα προτείνονται «αρµόδια υπουργεία» δεν εξηγούν τους λόγους βάσει των οποίων θεωρήθηκε είτε ότι η επικινδυνότητα αυτή µειώθηκε ή το πώς ξαφνικά όλες οι ειδικότητες των µηχανικών απέκτησαν ξαφνικά τα απαιτούµενα προσόντα Η δεδηλωµένη αντίθεση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος Αντίθετα η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στην συνεδρίαση 28 της διαπίστωσε και αποφάσισε ότι (Α Α: ΒΕΦΣ46Ψ842-6Σ9) : Ο διαχωρισµός των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων, από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, σε "Απλά" και "Μη Απλά" δεν συνάδει µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και πρέπει να καταργηθεί. Όλα τα Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα πρέπει να µελετώνται και να επιβλέπονται από τις Επιστηµονικές Ειδικότητες Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών- Μηχανολόγων. Με την απόφασή της αυτή, η.ε. του ΤΕΕ διαπιστώνει ότι δεν νοείται σήµερα διάκριση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε απλές και µη απλές, και εποµένως µόνο οι µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί έχουν την επιστηµονική αρµοδιότητα για την εκπόνηση µελετών και επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών. Βάσει αυτής της απόφασης του ΤΕΕ, διαπιστώνεται ευθέως ότι οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι άκρως αντιεπιστηµονικές και εποµένως εγείρουν ερωτήµατα ως προς τα αίτια και τα κίνητρα προωθήσεως από τα «αρµόδια υπουργεία» αυτών των αντιεπιστηµονικών και αντικανονικών µεθοδεύσεων. Με τις ρυθµίσεις αυτές, εάν εφαρµοστούν, είναι µαθηµατικώς βέβαιον ότι θα οδηγήσουν στην εκθετική αύξηση των θανατηφόρων κρουσµάτων στις εγκαταστάσεις αυτές λόγω πληµµελούς µελέτης ή επιβλέψεως από άλλες ειδικότητες των µηχανικών, αφού το ΤΕΕ έχει γνωµατεύσει σε ανύποπτο χρόνο και ευθέως ότι «µόνο οι [10]

11 µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί έχουν την επιστηµονική αρµοδιότητα για την εκπόνηση µελετών και επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών». Συνεπώς η επίκληση της γνωµατεύσεως του ΤΕΕ στο άρθρο 3 των νοµοθετικών προτάσεων καθίσταται άνευ νοήµατος διότι την γνωµοδότηση του ΤΕΕ ως προς την ανεπάρκεια των άλλων κλάδων των µηχανικών πλην Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων δια την ανάληψη δραστηριοτήτων µελέτης, επιβλέψεως κατασκευής ή επιβλέψεως λειτουργίας είναι δεδοµένη. Εποµένως γεννάται η απορία, αφού είναι γνωστή και δεδοµένη η θέση αυτή του ΤΕΕ, και αφού το ΤΕΕ είναι σύµβουλος της πολιτείας, µε ποία επιστηµονική συγκρότηση ή επάρκεια η πολιτεία έρχεται εµµέσως πλην σαφώς να γνωµατεύσει περί του αντιθέτου και να αµφισβητήσει αυτή την γνωµάτευση του ΤΕΕ; ή µήπως δεν γνωρίζει κάν τις θέσεις του ΤΕΕ; 4.3 Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας Ανισότιµη µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των δοµικών κατασκευών Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παραβιάζεται πολλαχώς και πολλαπλώς και η αρχή της αναλογικότητας. Τούτο γίνεται προδήλως αντιληπτό όταν µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις για τον νόµο 4336/1920 καθορίζεται ότι : Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος τον Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον: Α} Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων Πολυτεχνικών σχολών της αλλοδαπής. Το ίδιο καθορίζεται για την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονος Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού. Όµως µε τα προτεινόµενα άρθρα 3,4, 5 και 6 καταργείται πάσα αναφορά εις το άρθρο 1 του ν. 6422/34 δια τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς, και εποµένως καταργείται η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µόνο από τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους. Εποµένως η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας έγκειται εις το γεγονός ότι ενώ οι διάφορες κατηγορίες δοµικών κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, δρόµοι, κλπ) προστατεύονται αποκλειστικώς από τις αντίστοιχες κατηγορίες αρµοδίων µηχανικών (Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι), οι µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δεν προστατεύονται πλέον από αρµόδιους µηχανικούς, δηλαδή τους µηχανολόγους και ηλεκτρολόγους µηχανικούς, όπως γίνεται σήµερα µε τον ν.6422/34. Εις το σηµείο αυτό τονίζεται το γεγονός ότι οι µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν είναι ολιγότερο επικίνδυνες από τις δοµικές κατασκευές (κτίρια, γέφυρες, δρόµοι, κλπ) όπως αποδεικνύεται από την στατιστική των ατυχηµάτων και δη των θανατηφόρων στην τλήµονα χώρα ηµών. Παρά ταύτα τα «αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την κατάργηση της αποκλειστικής προστασίας των Η/Μ εγκαταστάσεων από τους αρµόδιους διπλωµατούχους µηχανικούς, ήτοι τους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους, όταν την ίδια στιγµή διατηρούν την αποκλειστική άσκηση του επαγγέλµατος των πολιτικών µηχανικών, των αρχιτεκτόνων µηχανικών και των τοπογράφων µηχανικών εις τα έργα ευθύνης τους. Εποµένως τα «αρµόδια υπουργεία» µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιφυλάσσουν µία άνιση µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των λοιπών δοµικών κατασκευών. [11]

12 Εις το σηµείο αυτό γεννάται η απορία, πως τα «αρµόδια υπουργεία» έκριναν ότι ο Τοπογράφος, ο Αρχιτέκτων, ο Πολιτικός ο Χηµικός ή ο Μεταλλειολόγος Μηχανικός θα προστατεύσει την ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν εις τις Η/Μ εγκαταστάσεις; Γνωρίζουν οι «αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες» τις ηθικές αλλά και ποινικές ευθύνες τις οποίες αναλαµβάνουν έναντι των ατυχηµάτων που θα προκληθούν ως συνέπεια της καταργήσεως του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ως αποκλειστικώς υπεύθυνου για τις επικίνδυνες Η/Μ εγκαταστάσεις; Ανισότιµη µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων έναντι των λοιπών µηχανικών Με τις ρυθµίσεις των προτεινόµενων άρθρων 3,4,5 και 6 η ειδικότητα των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων εξοµοιώνεται µε τις λοιπές ειδικότητες των µηχανικών κατά την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εις τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας διότι την άσκηση του επαγγέλµατος επί των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατόν να εξοµοιώνονται οι διπλωµατούχοι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι διαθέτουν το απαραίτητο επιστηµονικό και τεχνικό υπόβαθρο µε τις λοιπές ειδικότητες µηχανικών οι οποίες έχουν µερική µόνον γνώση ή είναι παντελώς άσχετες των θεµάτων. Π.χ. γεννάται η απορία ποία σχέση µπορεί να έχει ένας τοπογράφος µηχανικός µε µία ηλεκτρολογική εγκατάσταση υψηλής ή µέσης τάσεως; Αυτές οι ρυθµίσεις συνιστούν άνιση µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων µηχανικών έναντι των λοιπών ειδικοτήτων µηχανικού, διότι όλες οι ειδικότητες αυτές αποκτούν δικαίωµα ασκήσεως επαγγέλµατος και εις τις Η/Μ εγκαταστάσεις και µάλιστα χωρίς περιορισµό, όταν την ίδια στιγµή οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού, του Τοπογράφου Μηχανικού, του Χηµικού Μηχανικού, του Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή του Αρχιτέκτονος Μηχανικού. Σηµειώνεται ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί διαθέτουν εγκύκλιο επιστηµονική κατάρτιση εις τις αρχές της µηχανικής (στατική, δυναµική, αντοχή των υλικών, µηχανισµοί, ταλαντώσεις) κάλλιον παντός ετέρας ειδικότητας µηχανικού πλην των Πολιτών, οίτινες διαθέτουν ισοδύναµη κατάρτιση. Εποµένως εάν ο Πολιτικός, ο Αρχιτέκτων, ο Τοπογράφος ή ο Χηµικός µηχανικός δικαιούνται να µελετήσουν ένα ηλεκτρολογικό υποσταθµό δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων Βόλτ, τότε γιατί ο µηχανολόγος δεν δικαιούνται να µελετήσει ένα διόροφο κτίριο, το οποίο είναι πολύ µικροτέρας επικινδυνότητας έναντι του υποσταθµού; 4.4 Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων Όταν η πολιτεία, εφαρµόζοντας την αρχή της αναγκαιότητας, νοµοθετεί περί ενός «νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος», εκ των πραγµάτων θέτει περιορισµούς εις την ελευθέρα πρόσβαση και την ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος αυτού από τους πολίτες της χώρας. Εν προκειµένω για την προστασία εργαζοµένων και πολιτών από τους τεχνικούς κινδύνους η πολιτεία ανταποκρινόµενη στις συνταγµατικές απαιτήσεις, έχει θεσπίσει ειδικά νοµοθετικά [12]

13 διατάγµατα µε τα οποία επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού µόνο σε όσους διαθέτουν κατάλληλη επαγγελµατική άδεια. [13]

14 5 Συµπεράσµατα α) Οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις από τα «αρµόδια υπουργεία» πάσχουν πολλαχώς και πολλαπλώς τόσο επί της ουσίας όσο και θεσµικώς. Τυχόν υιοθέτηση των προτάσεων αυτών, θα δηµιουργηθεί µεγάλη αναστάτωση σε ένα σύστηµα προστασίας το οποίος είχε δηµιουργηθεί από τον νόµο 6422/34 σε µία µακρά περίοδο προσαρµογής. Ως αποτέλεσµα της καταργήσεως της απαιτήσεως δια υποχρεωτική παρουσία των διπλωµατούχων µηχανολόγων ηλεκτρολόγων µηχανικών κατά την σχεδίαση, µελέτη, επίβλεψη κατασκευής και επίβλεψη λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. αναµένεται να προκληθεί δραµατική αύξηση των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών κινδύνων και συνεπώς, σηµαντική αύξηση του ποσοστού ατυχηµάτων, θανατηφόρων ή µη, εις της Η/Μ εγκαταστάσεις. β) Παράλληλα οι νοµοθετικές προτάσεις των «αρµοδίων υπουργείων» συνιστούν ευθεία προτροπή για την παραβίαση συνταγµατικών αρχών, όταν καταργείται η αποκλειστική προστασία των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από µηχανολόγους και ηλεκτρολόγους και η υποκατάσταση αυτών από άλλες ειδικότητες µηχανικών, δια τις οποίες το ίδιο το ΤΕΕ έχει γνωµατεύσει ότι αυτές δεν επάρκεια να µελετούν και να επιβλέπουν την κατασκευής ή την λειτουργία των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. γ) Τα «αρµόδια υπουργεία» µε τις προτάσεις τους αυτές, επιδεικνύουν ανεπίτρεπτη ανεπάρκεια ίνα αντιληφθούν τις συνέπειες από την µη εφαρµογή των τριών αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της µη εισαγωγής διακρίσεων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι τα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων (ΓΓ Ε) είχαν επισταµένως ενηµερωθεί από τον Πρόεδρο και τα µέλη του.σ. του ΠΣ Μ-Η επί των αρχών αυτών σε αλλεπάλληλες συσκέψεις εις τα Γραφεία της ΓΓ Ε. δ) Η ανεπάρκεια αυτή επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς της ηµοσίας ιοικήσεως, όταν «τα αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την λήψη κανονιστικών αποφάσεων από Επιτροπή η οποία δεν συνιστά όργανο ιοικήσεως. Χαρακτηριστική είναι επίσης και έλλειψη του "γνώθι σαυτόν" όταν τα «αρµόδια υπουργεία» αποφεύγουν συστηµατικώς να απευθύνονται ερωτήµατα προς τον Σύλλογό µας ή προς το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος επί των θεµάτων αρµοδιότητας αυτών, υιοθετώντας προφανώς την άποψη περί της δυνατότητας υποκαταστάσεως των επαΐόντων υπό των ιδίων λόγω υπηρεσιακής αρµοδιότητας! Χαρακτηριστική είναι επίσης και η απαράδεκτη τακτική των «αρµοδίων υπουργείων» προωθήσεως των προτεινοµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων εν κρυπτώ και εν αγνοία του ΠΣ Μ-Η τον οποίο µάλιστα καλούν να απαντήσει εις τα τετελεσµένα όχι µε απ ευθείας επαφή όπως αρµόζει σε Κοινωνικούς Εταίρους αλλά µέσω της Επιτροπής Ανταγωνισµού και µάλιστα εν µέσω Χριστουγέννων και εορτών της πρωτοχρονιάς εντός πέντε εργάσιµων ηµερών!!! Η τακτική αυτή αποδεικνύει το γεγονός ότι η όλη διαδικασία οµοιάζει µε µεθόδευση µε προειληµµένες αποφάσεις εναντίον του κλάδου των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων, του κλάδου µε την πολυετή προσφορά και την προστασία των Ελλήνων πολιτών από τους µηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κινδύνους, του κλάδου ο οποίος σήµερα συνεχίζει να τροφοδοτείται και να ανανεώνεται από µηχανικούς ανωτάτης διανοητικής ισχύος όπως αποδεικνύεται από τις πανελλήνιες βάσεις εισαγωγής εις τις ανώτατες πολυτεχνικές σχολές [14]

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα