ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ : Απόψεις και θέσεις του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ επί των νοµοθετικών προτάσεων σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες µηχανικών µετά από Αίτηµα του Υπ. Οικονοµικών προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε αριθµ. πρωτ / Υποβάλλεται προς την : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κότσικα 1Α και Πατησίων 70, Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής µε την µε αριθ. πρωτ. οικ 10098/ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

2 Περιεχόµενα 1 Πρόλογος Εισαγωγή Αναλυτική εξέταση των προτεινόµενων νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Το άρθρο 1 των προτάσεων Άρθρο 3 : Αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/ Άρθρο 4 : Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου Άρθρο 5 : Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/ Η στόχος των νοµοθετικών προτάσεων : η πλήρης κατάργηση του ν.6422/ Συγκεντρωτική αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων Η παραβίαση της αρχής της αναγκαιότητας Η ουσία των νοµοθετικών προτάσεων Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων Οι συνέπειες της παραβιάσεως της αρχής της αναγκαιότητας Η δεδηλωµένη αντίθεση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας Ανισότιµη µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των δοµικών κατασκευών Ανισότιµη µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων έναντι των λοιπών µηχανικών Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων Συµπεράσµατα...14 Παράρτηµα Α: Κατ άρθρο εξέταση των νοµοθετικών προτάσεων...16 Α.1. Εισαγωγή...16 Α.2. Προτεινόµενες τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόµου 3982/ Α.2.1. Το άρθρο 1 των προτάσεων...16 Α.2.2. Νέος ορισµός περί «µηχανικής»...16 Α.2.3. Συµπλήρωση ορισµού για της «επαγγελµατικές δραστηριότητες»...17 Α.2.4. Εισαγωγή νέου ορισµού για την «σύνθετη εγκατάσταση»...17 Α.3. Η αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/ Α.3.1. Περιγραφή της προτάσεως (άρθρο 3)...18 Α.3.2. Η προτεινόµενη πλήρης κατάργηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου...19 Α.3.3. Το άρθρο 6 των νοµοθετικών προτάσεων...19 Α.4. Άλλες προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν.3982/ Α.4.1. Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 (άρθρο 4)...20 [2]

3 Α.4.2. Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (άρθρο 5)...20 Α.5. Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/ Παράρτηµα Β : Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων...23 Β.1 Γενικά...23 Β.2 Η αρχή της αναγκαιότητος...23 Β.2.1. Οι συνταγµατικές επιταγές...23 Β.2.2 Η προστασία από τεχνικούς κινδύνους και οι νόµοι διά το επάγγελµα του µηχανικού...24 Β.3 Η αρχή της οικονοµικής βιωσιµότητος...25 Β.4. Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων...25 Β.5. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητος...25 [3]

4 1 Πρόλογος Παραµονή Χριστουγέννων 2013 και περί ώρα 5:00 µµ αφίχθη αιφνιδίως στον Πανελλήνιο Σύλλογο ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣ Μ-Η) ηλεκτρονική επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού κυρίου ηµητρίου Κυριτσάκη, δια της οποίας κοινοποιούνταν «οι νοµοθετικές προτάσεις των αρµοδίων Υπουργείων» σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες µηχανικών, επί των οποίων προτάσεων εκαλείτο ο ΠΣ Μ-Η, και δη µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, να υποβάλει θέσεις και απόψεις µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2013, 2:00 µµ., δηλαδή εντός πέντε εργασίµων ηµερών εν µέσω εορτών! Ο Σύλλογός µας σε απ ευθείας συνεννόηση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ζήτησε προφορικώς και έλαβε ολιγοήµερη παράταση της εν λόγω προθεσµίας. Με την παράταση αυτή εδόθη η ευκαιρία στον ΠΣ Μ-Η να αναπτύξει ένα ευρύτερο διάλογο µεταξύ των µελών του καθώς και µε τον Πρόεδρο και τα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ώστε να διαµορφώσει από κοινού µε πάντες τους ενδιαφερόµενους θέσεις και απόψεις επιτυγχάνοντας ταυτοχρόνως την ευρύτερη δυνατή συναίνεση µεταξύ των στελεχών και των µελών του συλλόγου αλλά και των στελεχών του κόσµου των µηχανικών γενικότερα. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, διαµορφώθηκε το παρόν Υπόµνηµα βάσει του οποίου αιτιολογείται πλήρως η θέση ότι η δραστηριότητα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου δύναται και πρέπει να διατηρηθεί κατ αποκλειστικότητα στους αρµοδίους διπλωµατούχους µηχανικούς, όπως καθορίστηκε από τον νοµοθέτη µε τον νόµο 6422/1934 και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα µε τον. Ν.3982/11 αλλά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 228 του Ν.4072/12. Ως εκ τούτου το επάγγελµα του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου πρέπει να υπαχθεί στο εδάφιο 4iii της παραγράφου του «Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» και όχι στο εδάφιο 4 iv της ιδίας παραγράφου, όπως προκρίνεται από τα «αρµόδια υπουργεία». Η αιτιολόγηση της θέσεως του συλλόγου γίνεται βάσει των συνταγµατικών επιταγών της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και των αντιστοίχων αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της µη εισαγωγής διακρίσεων, τις οποίες προδήλως αγνοούν τα «αρµόδια υπουργεία» όταν εισηγούνται ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την διατήρηση του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, προφανώς αγόµενα και φερόµενα υπό το κράτος του λαϊκισµού και των συντεχνιακών επιθέσεων. Ως εκ τούτου βασικός σκοπός του ανά χείρας Υποµνήµατος είναι και η ανύψωση και η κατάρτιση της ηµοσίας ιοικήσεως στις βασικές συνταγµατικές επιταγές και αρχές, αγνόηση ή παράβλεψη των οποίων οδηγεί µε µαθηµατική βεβαιότητα στην δραµατική επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας επί των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και συνεπώς σε σωρεία θανατηφόρων ατυχηµάτων, κατά πλήρη συναυτουργία της ιοικήσεως. ιότι ακριβώς αυτό πρόκειται να συµβεί µε την προτεινόµενη από την ηµόσια ιοίκηση κατάργηση του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου µηχανολόγου ηλεκτρολόγου και την υποκατάστασή του µε ειδικότητες µηχανικών, παντελώς ασχέτων µε τους ενεχοµένους µηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κινδύνους. [4]

5 2 Εισαγωγή Με απλή παρατήρηση των νοµοθετικών προτάσεων «των αρµοδίων υπουργείων» (όπως αποκαλούνται εις την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού) διαπιστώνεται αµέσως ότι αυτές : α) οδηγούν εις την πλήρη κατάργηση του νόµου 6422/34 και της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου από τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς και β) διατυπώνονται ως τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του νόµου 3982/2011 µε τίτλο: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 228 του νόµου 4072/2012. Εποµένως για την πλήρη κατανόηση και την αποκάλυψη του περιεχοµένου, των στόχων και των µεθοδεύσεων των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα µία συγκριτική ιστορική αναδροµή του νόµου 3982/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 228 του νόµου 4072/2012. Ο Ν. 3982/11 ρυθµίζει στην ουσία του εκείνες τις δραστηριότητες επί των Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά τους διπλωµατούχους Η/Μ αλλά ασκούνται και από άτοµα άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων. Με το άρθρο 228 του πολυνόµου 4072/2011, επήλθαν σηµαντικές τροποποιήσεις εις τον νόµο 3982/2011, µε σκοπό να διευρυνθεί το ρυθµιζόµενο πεδίο δραστηριοτήτων, περιλαµβάνοντας σε αυτές και όλες τις δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τον νόµο 6422/34, δηλαδή των µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, της επιβλέψεως της κατασκευής, της επιβλέψεως της λειτουργίας ως και τις πραγµατογνωµοσύνες περί αυτών. Ειδικότερα η ενσωµάτων αυτών των δραστηριοτήτων του νόµου 6422/34 έγινε ως εξής: α) Με την επέκταση του αντικειµένου του ν.3982/2011 ώστε να περιλαµβάνει και τον βασικό σκοπό του νόµου 6422/34 που αφορά την ίδρυση, την επέκταση, την λειτουργία και των έλεγχο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων β) Με την συµπλήρωση του ορισµού των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 µε τις δραστηριότητες του νόµου 6422/34 ήτοι της εκπονήσεως µελετών και της επιβλέψεως της κατασκευής και της λειτουργίας των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γ) Με την προσθήκη µετά το άρθρο 4 του ν.3982/2011 και νέου άρθρου 4Α µε το οποίο εισάγονται ακριβώς οι ρυθµίσεις του νόµου 6422/34 µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στην ιοίκηση να εκδώσει προεδρικά διατάγµατα τα οποία ρυθµίζουν τα των µελετών, της επιβλέψεως της κατασκευής και της επιβλέψεως της λειτουργίας των µηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, αντί της απλοποίησης της διάκρισης των Η/Μ εγκαταστάσεων προχωρεί στη θεσµοθέτηση τεσσάρων επιπέδων αντί για τα δύο επίπεδα του Ν. 6422/34. [5]

6 3 Αναλυτική εξέταση των προτεινόµενων νοµοθετικών προτάσεων 3.1 Γενικά Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η στόχευση, η µεθόδευση και το περιεχόµενο των νέων προτεινόµενων ρυθµίσεων από τα «συναρµόδια υπουργεία», ακολουθεί πρώτα µία αναλυτική αξιολόγηση των επιµέρους προτεινόµενων άρθρων και ακολουθεί εν συνεχεία η γενικότερη αξιολόγηση και η αποκάλυψη της µεθοδεύσεως. 3.2 Κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων Γενικά Η λεπτοµερής κατ άρθρο αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων των «αρµόδιων υπουργείων» δίδεται στο Παράρτηµα Α. Εν συνεχεία αναλύεται επιγραµµατικά η ουσία των επιµέρους άρθρων των νοµοθετικών προτάσεων Το άρθρο 1 των προτάσεων Με το άρθρο 1 των νοµοθετικών προτάσεων προτείνεται η συµπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3982/2011µε τίτλο «Ορισµοί», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 228 του ν.4072/2011. Οι προτεινόµενες συµπληρώσεις/ τροποποιήσεις έχουν ως εξής: Προτείνεται η εισαγωγή νέου ορισµού για την «µηχανική» ως ακολούθως: 3. "Μηχανική": η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου Ο ορισµός αυτός συνιστά αντιεπιστηµονικό νεολογισµό όστις είναι σε ευθεία αντίθεση µε τον ορισµό της µηχανικής ο οποίος έχει επικρατήσει στην χώρα µας και σηµαίνει «κλάδο της φυσικής που ασχολείται µε την κίνηση και την ισορροπία της ύλης, καθώς και τις συναφείς δυνάµεις και φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η ορµή» (βλέπε π.χ. Με τον συγκεκριµένο αντιεπιστηµονικό ορισµό γίνεται προσπάθεια παράκαµψης του όρου των «ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων», ο οποίος και δόκιµος είναι και κατανοητός και περιλαµβάνει κάθε είδους µηχανισµό, διάταξη, εγκατάσταση, σύστηµα κλπ. Αυτό αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, από τις προβλέψεις του άρθρου 4, στις οποίες δεν µπόρεσε καν να εφευρεθεί µία νέα δραστηριότητα να ενταχθεί, έστω και ενδεικτικά, που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα του «νέου ορισµού». Επίσης προτείνεται η εισαγωγή νέου ορισµού για την «σύνθετη εγκατάσταση». Με τον προτεινόµενο ορισµό περιορίζονται δραστικά οι εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως «σύνθετες» έναντι των «µη απλών» εγκαταστάσεων του νόµου 6422/34 διότι α) αυτές ορίζονται µε βάση τα κριτήρια της κλίµακας, της πολυπλοκότητας και της καινοτοµίας και όχι βάσει της επικινδυνότητας αυτών και β) ως µη απλές, ήτοι επικίνδυνες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται και συµβατικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας, όπως είναι π.χ. η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα µηχάνηµα ή [6]

7 συσκευή µέσης τάσεως, οι οποίος όµως δεν καλύπτονται από τον ορισµό περί «συνθέτων» εγκαταστάσεων των νοµοθετικών προτάσεων. Είναι σαφής η πρόθεση «των αρµοδίων» για αντιστροφή της ισχύουσας λογικής, όπου η απλή εγκατάσταση είναι η εξαίρεση και ο χαρακτηρισµός ως εξαίρεσης της «σύνθετης» εγκατάστασης, όταν σε σχέση µε το παρελθόν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν γίνει πιο απαιτητικές και πιο σύνθετες. Εποµένως διά του προτεινόµενου ορισµού αυτού και κατά την έκδοση των προβλεπόµενων Προεδρικών ιαταγµάτων δια τον ορισµό των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων επιπέδων 1 ή 2, αποδεσµεύεται πλέον η ιοίκηση από την τήρηση της αρχής της αναγκαιότητας, δηλαδή της συνταγµατικής επιταγής για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, αφού άκρως επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα δύνανται να χαρακτηρίζονται ως επιπέδου 3 ή 4, ήτοι ως επιπέδου χαµηλής δυσκολίας Άρθρο 3 : Αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 Με το άρθρο αυτό προτείνεται η κατάργηση της ελεύθερης ασκήσεως των δραστηριοτήτων των µηχανολόγων και ηλεκτρολόγων µηχανικών στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η υποκατάσταση αυτών από τους µηχανικούς οριζόµενους ως εξής: «Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως άνω τίτλου, μπορεί να διαπιστώνονται αντικειμενικά»!!! Η παράγραφος αυτή αποτελεί µνηµείο αοριστίας και είναι ακατανόητη, ακατάληπτη, σκοτεινή και γριφώδης και πρακτικά συνεπάγεται δικαίωµα ασκήσεως δραστηριοτήτων επί των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις εκατοντάδες ειδικότητες των µηχανικών. Παράλληλα επιτρέπεται σε όλες αυτές τις ειδικότητες να ασκούν ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τούτο άνευ αδείας και εξετάσεων του άρθρου 4 αλλά µε απλή αναγγελία της ενάρξεως ασκήσεως επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην αρµόδια δηµόσια αρχή. Βεβαίως µε την δεύτερη παράγραφο της προτάσεως, είναι δυνατόν θεωρητικά να τεθεί ένας περιορισµός από την «Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων» σε κάποιες άσχετες ειδικότητες µηχανικών για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε κάποιες κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων. Όµως η δυνατότητα αυτή καθίσταται πρακτικώς ανέφικτη διότι αυτή η διαδικασία οφείλει κατά την νοµοθετική πρόταση να ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών (4 για την γνωµοδότηση του ΤΕΕ και 2 για την γνωµοδότηση της επιτροπής), άλλως παγιώνονται αυτοµάτως οι αναγγελλόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες επί των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τούτο προβλέπεται νοµοθετικώς µε το άρθρο 6 των προτεινοµένων νοµικών προτάσεων µε το οποίο καθορίζεται ότι σε περίπτωση µη εγκαίρου ολοκληρώσεως των διαδικασιών γνωµατεύσεως της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων, όπερ έστι µαθηµατικώς βέβαιον λόγω του µεγάλου αριθµού ειδικοτήτων µηχανικών, τότε αυτό συνεπάγεται την ελευθέρα άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εις όλες τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς καµία δέσµευση ή περιορισµό. [7]

8 3.2.4 Άρθρο 4 : Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 Με την προτεινόµενη ρύθµιση αυτή επιβεβαιώνεται ότι πάντες οι µηχανικοί δύνανται πλέον να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα στις Η/Μ εγκαταστάσεις και όχι µόνο οι µηχανικοί του άρθρου 1 του ν.6422/34, δηλαδή οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι Άρθρο 5 : Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 Με το άρθρο 5 καταργείται η αναφορά στο άρθρο 1 του ν. 6422/34, το οποίο αφορά τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς. ηλαδή τα «αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την κατάργηση της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού όπως προβλεπόταν από το άρθρο 1 του ν.6422/34 και διατηρήθηκε µε τον. Ν.3982/11 αλλά και µε την τροποποίηση του µε το άρθρο 228 του Ν.4072/12. Εποµένως προτείνεται στο εξής ο κλάδος των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εξοµοιώνεται µε όλες τις λοιπές ειδικότητες µηχανικών κατά την άσκηση του επαγγέλµατος στις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπως όλοι οι άλλοι µηχανικοί!!! Οι νοµοθετικές προτάσεις για τον νόµο 4663/1930 Προτείνεται η αντικατάσταση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόµου 4663/1930 «Περί εξασκήσεως τον επαγγέλµατος τον Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» µε διατυπώσεις οι οποίες αποτελούν απλώς µία επικαιροποίηση του νόµου και δεν επιφέρουν ουδεµία µεταβολή εις την ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού µηχανικού, του Αρχιτέκτονος µηχανικού ως και του Τοπογράφου µηχανικού. 3.3 Η στόχος των νοµοθετικών προτάσεων : η πλήρης κατάργηση του ν.6422/34 Με τις προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις του ν.3982/2011 των «αρµοδίων υπουργείων» αποκαλύπτεται πλέον η µεθόδευση της ιοικήσεως για την τελική κατάργηση του νόµου 6422/34 εις το όνοµα της Μνηµονιακής δεσµεύσεως για δήθεν απλοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων. Αυτό αποδεικνύεται µε τις διαδοχικές αυτές νοµοθετικές παρεµβάσεις µε τον ν.3982/2011, ο κοινός παρανοµαστής των οποίων είναι η σταδιακή και η ολοσχερής εν ευθέτω χρόνω κατάργηση του ν.6422/34, όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται σήµερα µε τις νοµοθετικές προτάσεις των «αρµοδίων υπουργείων» εις το όνοµα δήθεν Μνηµονιακών δεσµεύσεων και τούτο παρά το γεγονός ότι εις το «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» και ειδικότερα εις την παράγραφο εδάφιο 4iii προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα διατηρήσεως κατ αποκλειστικότητα σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Οίκοθεν νοείται ότι οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις ουδόλως συνιστούν «απλοποίηση» όπως απαιτείται διά του τίτλου τουν.3982/2011, εφ όσον οι αρχικές ειδικότητες των µηχανολόγων, των ηλεκτρολόγων των ναυπηγών µηχανικών προτείνεται να υποκατασταθούν µε το σύνολο πρακτικά των µηχανικών, οι τίτλοι των οποίων όπως καταγράφονται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος ανέρχονται εις εκατοντάδας!!! [8]

9 4 Συγκεντρωτική αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων 4.1 Μεθοδολογία αξιολογήσεως των νοµοθετικών προτάσεων Η αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων των «αρµοδίων υπουργείων» γίνεται µε βάση τις συνταγµατικές αρχές : της αναγκαιότητος της αναλογικότητος της µη εισαγωγής διακρίσεων και τούτο διότι κάθε νοµοθετική ρύθµιση η οποία επιβάλει περιορισµούς εις την άσκηση µίας επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εξετάζεται υπό το πρίσµα των ανωτέρω αρχών. Αντίθετα η άναρχος διατύπωση προτάσεων περί επαγγελµατικών δεσµεύσεων χωρίς συγκεκριµένη αναφορά ή επίκληση των ανωτέρω αρχών, συνιστά γραφειοκρατική παραµόρφωση και συντεχνιακή παρέµβαση µείζονος κλίµακας, η οποία ελέγχεται νοµικά και πειθαρχικά. Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των ανωτέρω αρχών δίδεται στο Παράρτηµα Β. Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό το πρίσµα των ανωτέρω τριών αρχών. 4.2 Η παραβίαση της αρχής της αναγκαιότητας Η ουσία των νοµοθετικών προτάσεων Με το προτεινόµενο άρθρο 3 επιτρέπεται πλέον πρακτικά σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών να αναγγέλλουν την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του ν.3982/2011 εις τις οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται και η µελέτη, η επίβλεψη της κατασκευής και η επίβλεψη της λειτουργίας ως και η διενέργεια των πραγµατογνωµοσυνών σε όλες τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας ή µεγέθους. Παράλληλα και µε βάση το προτεινόµενο άρθρο 4, για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας αυτής των µηχανικών αρκεί µόνο η απλή αναγγελία της ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς απαιτήσεις αδειοδοτήσεως. Τέλος µε τα άρθρα αυτά καταργείται η ελεύθερη άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων ή ναυπηγών µηχανολόγων στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων Βεβαίως και βάσει του άρθρου η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του 3982/2011 είναι θεωρητικά δυνατόν να θέτει περιορισµούς εις την άσκηση αυτή. Όµως η Επιτροπή αυτή δεν είναι όργανο της ιοικήσεως και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις αλλά µόνο αµιγώς συµβουλευτικές γνωµοδοτήσεις. Όµως µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν προβλέπεται ιοικητική Απόφαση (Π. ή Υπουργική Απόφαση) δια την επικύρωση των γνωµατεύσεων της Επιτροπής. Εποµένως η διάταξη περί Τεχνικής Επιτροπής είναι παραπλανητική διότι δεν έχει κανονιστική ισχύ. [9]

10 Πέραν αυτού, µε το προτεινόµενο άρθρο 6 και µετά παρέλευση εξαµήνου χωρίς αποδοχή γνωµατεύσεως του ΤΕΕ από πλευράς Επιτροπής, τότε οι όλες οι ειδικότητες µηχανικών, είτε είναι σχετικές είτε άσχετες µε της Η/Μ εγκαταστάσεις, δικαιούνται να ασκούν τις κατά βούληση αναγγελθείσες δραστηριότητες. Εποµένως µε το άρθρο 3 όλες οι ειδικότητες των µηχανικών θα ασκούν δραστηριότητες στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως της συνάφειας του επιστηµονικού και γνωστικού της υποβάθρου µε τις εγκαταστάσεις αυτές Οι συνέπειες της παραβιάσεως της αρχής της αναγκαιότητας Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται προδήλως η αρχή της αναγκαιότητας διότι αθετείται ευθέως η συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας για την προστασία της ζωής και της υγείας των ελλήνων πολιτών από τους ηλεκτρολογικούς και µηχανολογικούς κινδύνους στο βαθµό που αυτή ανατίθεται άνευ διακρίσεων σε ειδικότητες µηχανικών παντελώς ασχέτων µε τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, σήµερα στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως είναι π.χ. οι ανελκυστήρες, τα δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες υγραερίου), τα δίκτυα καυσίµων, τα ηλεκτρικά δίκτυα ή οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλούνται εκατοντάδες ατυχήµατα ετησίως, συχνά θανατηφόρα. Εποµένως η επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι δεδοµένη και δεν αµφισβητείται. Όµως τα προτείνονται «αρµόδια υπουργεία» δεν εξηγούν τους λόγους βάσει των οποίων θεωρήθηκε είτε ότι η επικινδυνότητα αυτή µειώθηκε ή το πώς ξαφνικά όλες οι ειδικότητες των µηχανικών απέκτησαν ξαφνικά τα απαιτούµενα προσόντα Η δεδηλωµένη αντίθεση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος Αντίθετα η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στην συνεδρίαση 28 της διαπίστωσε και αποφάσισε ότι (Α Α: ΒΕΦΣ46Ψ842-6Σ9) : Ο διαχωρισµός των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων, από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, σε "Απλά" και "Μη Απλά" δεν συνάδει µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και πρέπει να καταργηθεί. Όλα τα Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα πρέπει να µελετώνται και να επιβλέπονται από τις Επιστηµονικές Ειδικότητες Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών- Μηχανολόγων. Με την απόφασή της αυτή, η.ε. του ΤΕΕ διαπιστώνει ότι δεν νοείται σήµερα διάκριση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε απλές και µη απλές, και εποµένως µόνο οι µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί έχουν την επιστηµονική αρµοδιότητα για την εκπόνηση µελετών και επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών. Βάσει αυτής της απόφασης του ΤΕΕ, διαπιστώνεται ευθέως ότι οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι άκρως αντιεπιστηµονικές και εποµένως εγείρουν ερωτήµατα ως προς τα αίτια και τα κίνητρα προωθήσεως από τα «αρµόδια υπουργεία» αυτών των αντιεπιστηµονικών και αντικανονικών µεθοδεύσεων. Με τις ρυθµίσεις αυτές, εάν εφαρµοστούν, είναι µαθηµατικώς βέβαιον ότι θα οδηγήσουν στην εκθετική αύξηση των θανατηφόρων κρουσµάτων στις εγκαταστάσεις αυτές λόγω πληµµελούς µελέτης ή επιβλέψεως από άλλες ειδικότητες των µηχανικών, αφού το ΤΕΕ έχει γνωµατεύσει σε ανύποπτο χρόνο και ευθέως ότι «µόνο οι [10]

11 µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί έχουν την επιστηµονική αρµοδιότητα για την εκπόνηση µελετών και επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών». Συνεπώς η επίκληση της γνωµατεύσεως του ΤΕΕ στο άρθρο 3 των νοµοθετικών προτάσεων καθίσταται άνευ νοήµατος διότι την γνωµοδότηση του ΤΕΕ ως προς την ανεπάρκεια των άλλων κλάδων των µηχανικών πλην Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων δια την ανάληψη δραστηριοτήτων µελέτης, επιβλέψεως κατασκευής ή επιβλέψεως λειτουργίας είναι δεδοµένη. Εποµένως γεννάται η απορία, αφού είναι γνωστή και δεδοµένη η θέση αυτή του ΤΕΕ, και αφού το ΤΕΕ είναι σύµβουλος της πολιτείας, µε ποία επιστηµονική συγκρότηση ή επάρκεια η πολιτεία έρχεται εµµέσως πλην σαφώς να γνωµατεύσει περί του αντιθέτου και να αµφισβητήσει αυτή την γνωµάτευση του ΤΕΕ; ή µήπως δεν γνωρίζει κάν τις θέσεις του ΤΕΕ; 4.3 Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας Ανισότιµη µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των δοµικών κατασκευών Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παραβιάζεται πολλαχώς και πολλαπλώς και η αρχή της αναλογικότητας. Τούτο γίνεται προδήλως αντιληπτό όταν µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις για τον νόµο 4336/1920 καθορίζεται ότι : Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος τον Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον: Α} Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων Πολυτεχνικών σχολών της αλλοδαπής. Το ίδιο καθορίζεται για την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονος Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού. Όµως µε τα προτεινόµενα άρθρα 3,4, 5 και 6 καταργείται πάσα αναφορά εις το άρθρο 1 του ν. 6422/34 δια τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους µηχανικούς, και εποµένως καταργείται η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µόνο από τους διπλωµατούχους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους. Εποµένως η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας έγκειται εις το γεγονός ότι ενώ οι διάφορες κατηγορίες δοµικών κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, δρόµοι, κλπ) προστατεύονται αποκλειστικώς από τις αντίστοιχες κατηγορίες αρµοδίων µηχανικών (Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι), οι µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δεν προστατεύονται πλέον από αρµόδιους µηχανικούς, δηλαδή τους µηχανολόγους και ηλεκτρολόγους µηχανικούς, όπως γίνεται σήµερα µε τον ν.6422/34. Εις το σηµείο αυτό τονίζεται το γεγονός ότι οι µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν είναι ολιγότερο επικίνδυνες από τις δοµικές κατασκευές (κτίρια, γέφυρες, δρόµοι, κλπ) όπως αποδεικνύεται από την στατιστική των ατυχηµάτων και δη των θανατηφόρων στην τλήµονα χώρα ηµών. Παρά ταύτα τα «αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την κατάργηση της αποκλειστικής προστασίας των Η/Μ εγκαταστάσεων από τους αρµόδιους διπλωµατούχους µηχανικούς, ήτοι τους µηχανολόγους ηλεκτρολόγους, όταν την ίδια στιγµή διατηρούν την αποκλειστική άσκηση του επαγγέλµατος των πολιτικών µηχανικών, των αρχιτεκτόνων µηχανικών και των τοπογράφων µηχανικών εις τα έργα ευθύνης τους. Εποµένως τα «αρµόδια υπουργεία» µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιφυλάσσουν µία άνιση µεταχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων έναντι των λοιπών δοµικών κατασκευών. [11]

12 Εις το σηµείο αυτό γεννάται η απορία, πως τα «αρµόδια υπουργεία» έκριναν ότι ο Τοπογράφος, ο Αρχιτέκτων, ο Πολιτικός ο Χηµικός ή ο Μεταλλειολόγος Μηχανικός θα προστατεύσει την ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν εις τις Η/Μ εγκαταστάσεις; Γνωρίζουν οι «αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες» τις ηθικές αλλά και ποινικές ευθύνες τις οποίες αναλαµβάνουν έναντι των ατυχηµάτων που θα προκληθούν ως συνέπεια της καταργήσεως του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ως αποκλειστικώς υπεύθυνου για τις επικίνδυνες Η/Μ εγκαταστάσεις; Ανισότιµη µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων έναντι των λοιπών µηχανικών Με τις ρυθµίσεις των προτεινόµενων άρθρων 3,4,5 και 6 η ειδικότητα των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων εξοµοιώνεται µε τις λοιπές ειδικότητες των µηχανικών κατά την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εις τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας διότι την άσκηση του επαγγέλµατος επί των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατόν να εξοµοιώνονται οι διπλωµατούχοι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι διαθέτουν το απαραίτητο επιστηµονικό και τεχνικό υπόβαθρο µε τις λοιπές ειδικότητες µηχανικών οι οποίες έχουν µερική µόνον γνώση ή είναι παντελώς άσχετες των θεµάτων. Π.χ. γεννάται η απορία ποία σχέση µπορεί να έχει ένας τοπογράφος µηχανικός µε µία ηλεκτρολογική εγκατάσταση υψηλής ή µέσης τάσεως; Αυτές οι ρυθµίσεις συνιστούν άνιση µεταχείριση των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων µηχανικών έναντι των λοιπών ειδικοτήτων µηχανικού, διότι όλες οι ειδικότητες αυτές αποκτούν δικαίωµα ασκήσεως επαγγέλµατος και εις τις Η/Μ εγκαταστάσεις και µάλιστα χωρίς περιορισµό, όταν την ίδια στιγµή οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού, του Τοπογράφου Μηχανικού, του Χηµικού Μηχανικού, του Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή του Αρχιτέκτονος Μηχανικού. Σηµειώνεται ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί διαθέτουν εγκύκλιο επιστηµονική κατάρτιση εις τις αρχές της µηχανικής (στατική, δυναµική, αντοχή των υλικών, µηχανισµοί, ταλαντώσεις) κάλλιον παντός ετέρας ειδικότητας µηχανικού πλην των Πολιτών, οίτινες διαθέτουν ισοδύναµη κατάρτιση. Εποµένως εάν ο Πολιτικός, ο Αρχιτέκτων, ο Τοπογράφος ή ο Χηµικός µηχανικός δικαιούνται να µελετήσουν ένα ηλεκτρολογικό υποσταθµό δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων Βόλτ, τότε γιατί ο µηχανολόγος δεν δικαιούνται να µελετήσει ένα διόροφο κτίριο, το οποίο είναι πολύ µικροτέρας επικινδυνότητας έναντι του υποσταθµού; 4.4 Η τήρηση της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων Όταν η πολιτεία, εφαρµόζοντας την αρχή της αναγκαιότητας, νοµοθετεί περί ενός «νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος», εκ των πραγµάτων θέτει περιορισµούς εις την ελευθέρα πρόσβαση και την ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος αυτού από τους πολίτες της χώρας. Εν προκειµένω για την προστασία εργαζοµένων και πολιτών από τους τεχνικούς κινδύνους η πολιτεία ανταποκρινόµενη στις συνταγµατικές απαιτήσεις, έχει θεσπίσει ειδικά νοµοθετικά [12]

13 διατάγµατα µε τα οποία επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού µόνο σε όσους διαθέτουν κατάλληλη επαγγελµατική άδεια. [13]

14 5 Συµπεράσµατα α) Οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις από τα «αρµόδια υπουργεία» πάσχουν πολλαχώς και πολλαπλώς τόσο επί της ουσίας όσο και θεσµικώς. Τυχόν υιοθέτηση των προτάσεων αυτών, θα δηµιουργηθεί µεγάλη αναστάτωση σε ένα σύστηµα προστασίας το οποίος είχε δηµιουργηθεί από τον νόµο 6422/34 σε µία µακρά περίοδο προσαρµογής. Ως αποτέλεσµα της καταργήσεως της απαιτήσεως δια υποχρεωτική παρουσία των διπλωµατούχων µηχανολόγων ηλεκτρολόγων µηχανικών κατά την σχεδίαση, µελέτη, επίβλεψη κατασκευής και επίβλεψη λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. αναµένεται να προκληθεί δραµατική αύξηση των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών κινδύνων και συνεπώς, σηµαντική αύξηση του ποσοστού ατυχηµάτων, θανατηφόρων ή µη, εις της Η/Μ εγκαταστάσεις. β) Παράλληλα οι νοµοθετικές προτάσεις των «αρµοδίων υπουργείων» συνιστούν ευθεία προτροπή για την παραβίαση συνταγµατικών αρχών, όταν καταργείται η αποκλειστική προστασία των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από µηχανολόγους και ηλεκτρολόγους και η υποκατάσταση αυτών από άλλες ειδικότητες µηχανικών, δια τις οποίες το ίδιο το ΤΕΕ έχει γνωµατεύσει ότι αυτές δεν επάρκεια να µελετούν και να επιβλέπουν την κατασκευής ή την λειτουργία των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. γ) Τα «αρµόδια υπουργεία» µε τις προτάσεις τους αυτές, επιδεικνύουν ανεπίτρεπτη ανεπάρκεια ίνα αντιληφθούν τις συνέπειες από την µη εφαρµογή των τριών αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της µη εισαγωγής διακρίσεων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι τα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων (ΓΓ Ε) είχαν επισταµένως ενηµερωθεί από τον Πρόεδρο και τα µέλη του.σ. του ΠΣ Μ-Η επί των αρχών αυτών σε αλλεπάλληλες συσκέψεις εις τα Γραφεία της ΓΓ Ε. δ) Η ανεπάρκεια αυτή επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς της ηµοσίας ιοικήσεως, όταν «τα αρµόδια υπουργεία» προτείνουν την λήψη κανονιστικών αποφάσεων από Επιτροπή η οποία δεν συνιστά όργανο ιοικήσεως. Χαρακτηριστική είναι επίσης και έλλειψη του "γνώθι σαυτόν" όταν τα «αρµόδια υπουργεία» αποφεύγουν συστηµατικώς να απευθύνονται ερωτήµατα προς τον Σύλλογό µας ή προς το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος επί των θεµάτων αρµοδιότητας αυτών, υιοθετώντας προφανώς την άποψη περί της δυνατότητας υποκαταστάσεως των επαΐόντων υπό των ιδίων λόγω υπηρεσιακής αρµοδιότητας! Χαρακτηριστική είναι επίσης και η απαράδεκτη τακτική των «αρµοδίων υπουργείων» προωθήσεως των προτεινοµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων εν κρυπτώ και εν αγνοία του ΠΣ Μ-Η τον οποίο µάλιστα καλούν να απαντήσει εις τα τετελεσµένα όχι µε απ ευθείας επαφή όπως αρµόζει σε Κοινωνικούς Εταίρους αλλά µέσω της Επιτροπής Ανταγωνισµού και µάλιστα εν µέσω Χριστουγέννων και εορτών της πρωτοχρονιάς εντός πέντε εργάσιµων ηµερών!!! Η τακτική αυτή αποδεικνύει το γεγονός ότι η όλη διαδικασία οµοιάζει µε µεθόδευση µε προειληµµένες αποφάσεις εναντίον του κλάδου των µηχανολόγων ηλεκτρολόγων, του κλάδου µε την πολυετή προσφορά και την προστασία των Ελλήνων πολιτών από τους µηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κινδύνους, του κλάδου ο οποίος σήµερα συνεχίζει να τροφοδοτείται και να ανανεώνεται από µηχανικούς ανωτάτης διανοητικής ισχύος όπως αποδεικνύεται από τις πανελλήνιες βάσεις εισαγωγής εις τις ανώτατες πολυτεχνικές σχολές [14]

15 των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων οι οποίες ήταν και παραµένουν οι υψηλότερες µεταξύ όλων των σχολών επιστηµονικής ή τεχνολογικής κατευθύνσεως!!! Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι το επάγγελµα του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου πρέπει να υπαχθεί στο εδάφιο 4iii της παραγράφου του «Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» και όχι στο εδάφιο 4 iv όπως προκρίνεται από την ηµόσια ιοίκηση κατά τρόπο απολύτως απαράδεκτο. Αν η πολιτεία κρίνει ότι άλλες δραστηριότητες, που δεν περιλαµβάνονται στις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν. 3982/11, χρήζουν νοµοθετικής ρύθµισης, οφείλει να φέρει αυτοτελή νόµο χωρίς την εµπλοκή των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Επίσης, αν κρίνεται ότι χρειάζεται άλλες ειδικότητες, που διαθέτουν συναφείς αλλά όχι ολοκληρωµένες γνώσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις, να αποκτήσουν δικαιώµατα µελέτης, επίβλεψης και επίβλεψης λειτουργίας σε µέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων, οφείλει να ολοκληρώσει σε συνεργασία µε τις επιστηµονικές οργανώσεις των διπλωµατούχων µηχανικών και το ΤΕΕ, την έκδοση των Π που προβλέπονται στον τροποποιηθέντα µε το άρθρο 228 του Ν.4072/12, Νόµο 3982/11. Τέλος επισηµαίνουµε ότι σε περίπτωση κατάργησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων των ιπλωµατούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών επί των Η/Μ εγκαταστάσεων, ανάλογη ρύθµιση πρέπει να γίνει για το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωµάτων όλων των κλάδων των ιπλωµατούχων Μηχανικών ούτως ώστε οι ιπλ. Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι να έχουν και αυτοί πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες. [15]

16 Παράρτηµα Α: Κατ άρθρο εξέταση των νοµοθετικών προτάσεων Α.1. Εισαγωγή Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η στόχευση, η µεθόδευση και το περιεχόµενο των νέων προτεινόµενων ρυθµίσεων από τα «συναρµόδια υπουργεία», ακολουθεί πρώτα µία αναλυτική αξιολόγηση των επιµέρους προτεινόµενων άρθρων και ακολουθεί εν συνεχεία η γενικότερη αξιολόγηση και η αποκάλυψη της µεθοδεύσεως. Α.2. Προτεινόµενες τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόµου 3982/2011 Α.2.1. Το άρθρο 1 των προτάσεων Με το άρθρο 1 των νοµοθετικών προτάσεων προτείνεται η συµπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3982/2011µε τίτλο «Ορισµοί», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 228 του ν.4072/2011. Οι προτεινόµενες συµπληρώσεις/ τροποποιήσεις έχουν ως εξής: Α.2.2. Νέος ορισµός περί «µηχανικής» Προτείνεται η εισαγωγή νέου ορισµού για την «µηχανική» ως ακολούθως: 3. "Μηχανική": η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου Ο ορισµός αυτός συνιστά αντιεπιστηµονικό νεολογισµό όστις είναι σε ευθεία αντίθεση µε τον ορισµό της µηχανικής ο οποίος έχει επικρατήσει στην χώρα µας και σηµαίνει «κλάδο της φυσικής που ασχολείται µε την κίνηση και την ισορροπία της ύλης, καθώς και τις συναφείς δυνάµεις και φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η ορµή» (βλέπε π.χ. Προφανώς οι συντάκτες επιχειρούν να αποδώσουν εις την ελληνική τον αγγλικό όρο «engineering» ο οποίος σηµαίνει την «επιστηµονική τεχνική» ή την «εργασία µηχανικού». Ο όρος αυτός προέρχεται από τον όρο «engineer» που σηµαίνει «µηχανικός» ή «µηχανοποιός». Το Αµερικάνικο Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναπτύξεως των µηχανικών δίδει τον ακόλουθο ορισµό για τον όρο «engineering»: (http://en.wikipedia.org/wiki/engineering) The creative application of scientific principles to design or develop structures, machines, apparatus, or manufacturing processes, or works utilizing them singly or in combination; or to construct or operate the same with full cognizance of their design; or to forecast their behavior under specific operating conditions; all as respects an intended function, economics of operation or safety to life and property. Σε µετάφραση ο ορισµός της «εργασίας µηχανικού» είναι η δηµιουργική εφαρµογή των επιστηµονικών αρχών : o δια την σχεδίαση ή ανάπτυξη κατασκευών, µηχανών, συσκευών, ή παραγωγικών διαδικασιών ή έργων µε χρήση αυτών µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, ή [16]

17 o δια την κατασκευή και λειτουργία αυτών µε πλήρη κατανόηση της σχεδιάσεως, ή o δια την πρόγνωση της συµπεριφοράς τους κάτω από ειδικές συνθήκες λειτουργίας µε σεβασµό στην προτιθέµενη λειτουργία, στην οικονοµική λειτουργία ή την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο προτεινόµενος ορισµός είναι παντελώς αδόκιµος διότι είναι πολύ γενικός και δεν συνδέει την εργασία του µηχανικού µε την οικονοµική λειτουργία και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Εις το σηµείο αυτό γεννάται η απορία δια τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν του συντάκτες των προτάσεων να καταφύγουν σε τόσο αδόκιµους και γενικόλογους νεολογισµούς αντί για απλούς ορισµούς, όπως αρµόζει σε ένα νόµο γενικής εφαρµογής. Α.2.3. Συµπλήρωση ορισµού για της «επαγγελµατικές δραστηριότητες» Ο ορισµός αυτός όπως τροποποιήθηκε από τον νόµο 4072/2012 είχε ω εξής : 3. «Επαγγελματικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες: α) εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων Προτείνεται ο ορισµός να συµπληρωθεί ως εξής : «Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές». ηλαδή τα «αρµόδια υπουργεία» επεκτείνουν αδιακρίτως τα πεδία δραστηριοτήτων τα οποία ρυθµίζονται από τον νόµο, χωρίς ουδεµία αναφορά στα θέµατα προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, όπως επιβάλλεται από την αρχή της αναγκαιότητας. Με άλλα λόγια και µε αυτή την προσθήκη η γραφειοκρατία αποκτά το δικαίωµα να ρυθµίζει και να περιορίζει την πρόσβαση εις τα πάσης φύσεως τεχνικά επαγγέλµατα και δραστηριότητες, κατά παράβαση της συνταγµατικής αρχής της αναγκαιότητας. Α.2.4. Εισαγωγή νέου ορισµού για την «σύνθετη εγκατάσταση» Προστίθεται στους ορισµούς νέος ορισµός ως ακολούθως: 7. "Σύνθετη εγκατάσταση ή σύνθετο τεχνικό έργο": είναι η εγκατάσταση ή το τεχνικό έργο (ή τμήμα αυτών) αναφορικά με το οποίο ανακύπτουν σύνθετα προβλήματα μηχανικής προς επίλυση τα οποία α) είτε δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν μπορούν να επιλυθούν με ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειακών ή συγκεκριμένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση, β) είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές ρυθμιστικές διατάξεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον" [17]

18 Ο ορισµός αυτός συνιστά µία προσπάθεια υποκαταστάσεως της έννοιας της «µη απλής» ηλεκτροµηχανολογικής εγκαταστάσεως του νόµου 6422/34. Αντί του ορισµού των απλών εγκαταστάσεων εξ αφαιρέσεως των οποίων προκύπτουν οι «µη απλές εγκαταστάσεις», επιχειρείται αντιστρόφως να οριστεί η «σύνθετη ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση» ή το «σύνθετο ηλεκτροµηχανολογικό έργο». Με τον ορισµό αυτό περιορίζονται δραστικά οι εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως «σύνθετες» έναντι των «µη απλών» εγκαταστάσεων του νόµου 6422/34 διότι α) αυτές ορίζονται µε βάση τα κριτήρια της κλίµακας, της πολυπλοκότητας και της καινοτοµίας και όχι βάσει της επικινδυνότητας αυτών και β) ως επικίνδυνες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις δύναται να είναι και συµβατικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας, όπως είναι π.χ. η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα µηχάνηµα ή συσκευή. Εποµένως διά του ορισµού αυτού και κατά την έκδοση των Π.. δια τον ορισµό των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων επιπέδων 1 ή 2, αποδεσµεύεται πλέον η ιοίκηση από την τήρηση της αρχής της αναγκαιότητας, δηλαδή της συνταγµατικής επιταγής για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών. Α.3. Η αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 Α.3.1. Περιγραφή της προτάσεως (άρθρο 3) Αρχικώς η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 όπως αυτή είχε προστεθεί µε το ν. 4072/2012 είχε ως εξής 10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3, εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων µπορεί να διαπιστωθούν αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11. Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου. Με την προτεινόµενη τροποποίηση η παράγραφος αυτή αντικαθιστάται από την εξής : 1. Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως άνω τίτλου, μπορεί να διαπιστώνονται αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. Ι του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11. Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων ταυ άρθρου 10 μπορεί να θέτει περιορισμούς ως προς την δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε περιπτώσεις συνθέτων εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής προβλέπει και τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων μηνών, από της ισχύος του παρόντος νόμου, για την έκδοση σχετικής [18]

19 γνωμοδότησης και, περαιτέρω, προθεσμία δύο μηνών, από τη λήψη της γνωμοδότησης, στην ανωτέρω Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων για αποδοχή ή μη της εν λόγω γνωμοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου ή για τη καύση πυροτεχνημάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου. 2. Η κατά τα π.δ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/2013 χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής, οι τίτλοι σπουδών των οποίων αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής. Α.3.2. Η προτεινόµενη πλήρης κατάργηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου Η πρώτη παράγραφος της προτάσεως αποτελεί µνηµείο αοριστολογίας όταν ορίζει το ποιός µηχανικός δικαιούται να απαλλαγεί από άδεια του άρθρου 4 : «Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως άνω τίτλου, μπορεί να διαπιστώνονται αντικειμενικά»!!! Ακριβώς λόγω αυτής αοριστίας ο ορισµός αυτός καλύπτει πρακτικά όλες τις ειδικότητες των µηχανικών. Εποµένως µε την πρώτη παράγραφο της προτάσεως, καταργείται η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου λόγω εξαλείψεως της αναφοράς στο άρθρο 1 του ν.6422/34. Παράλληλα όλοι πλέον οι µηχανικοί µπορούν να ασκήσουν ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου στις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τούτο άνευ αδείας και εξετάσεων του άρθρου 4 αλλά µε απλή αναγγελία της ενάρξεως ασκήσεως επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην αρµόδια δηµόσια αρχή. Βεβαίως µε την δεύτερη παράγραφο της προτάσεως, είναι δυνατόν θεωρητικά να τεθεί ένας περιορισµός από την «Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων» σε κάποιες άσχετες ειδικότητες µηχανικών για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε κάποιες κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων. Όµως αυτή η διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί σε έξι µόνο µήνες (4 για την γνωµοδότηση του ΤΕΕ και 2 για την γνωµοδότηση της επιτροπής) άλλως οι πάντες δύναται να παγιώσουν τις αναγγελλόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες επί των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τούτο προβλέπεται νοµοθετικώς µε το άρθρο 6 των προτεινοµένων νοµικών προτάσεων το οποίο επεξηγείται στην επόµενη παράγραφο. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πανηγυρικώς και µε την δεύτερη παράγραφο της προτάσεως όπου πλέον όλοι οι µηχανικοί δύνανται να αναγγέλλουν δραστηριότητες αναφορικά µε τα νέα Π τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν στην κατασκευή, συντήρηση και επιτήρηση ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτους επικινδυνότητας αυτών. Α.3.3. Το άρθρο 6 των νοµοθετικών προτάσεων Αναφορικά µε την ανωτέρω προτεινόµενη τροποποίηση, οι νοµοθετικές προτάσεις περιλαµβάνουν και έτερον άρθρο (άρθρο 6 των προτάσεων) ως εξής : [19]

20 Η ισχύς των νέων ρυθμίσεων που εισάγει το παραπάνω άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος στην παράγραφα 10 του άρθρου 5 του ν. 3892/2011, αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου εντός των προβλεπόμενων στην εν λόγω παράγραφο προθεσμιών. Η άπρακτη πάροδος των παραπάνω προθεσμιών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων. Η διατύπωση αυτή επιβεβαιώνει πλήρως τα συµπεράσµατα της προηγουµένης παραγράφου µια και σε περίπτωση µη εγκαίρου ολοκληρώσεως των διαδικασιών γνωµατεύσεως της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων, όπερ το πιθανότερον, τότε αυτό συνεπάγεται την ελευθέρα άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εις όλες τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς καµία δέσµευση ή περιορισµό. Α.4. Άλλες προτεινόµενες τροποποιήσεις του ν.3982/2011 Α.4.1. Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 (άρθρο 4) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.3982/2011, αντικαθίσταται ως εξής: Αρχική διατύπωση : 11. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 6422/1934 διπλώματα ή πτυχία, μαζί με τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4. Η προτεινόµενη διατύπωση : «Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα μαζί με τα διπλώματα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της προηγούμενης παραγράφου, και τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων.» Με την ρύθµιση αυτή επιβεβαιώνεται ότι πάντες οι µηχανικοί δύνανται πλέον να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα στις Η/Μ εγκαταστάσεις και όχι µόνο οι µηχανικοί του άρθρου 1 του ν.6422/34, δηλαδή οι µηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι. Α.4.2. Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (άρθρο 5) Με το άρθρο 5 του προτεινόµενου «νοµοθετήµατος» δίδεται η χαριστική βολή στον νόµο 6422/34 µε την προτεινόµενη αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3982/2011 και όχι του νόµου 6422/34 όπως εσφαλµένως αναφέρεται. Η αρχική διατύπωση της παραγράφου αυτής όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 228 του ν.4072/2012 έχει ως εξής: [20]

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: 2310 99 6211 Fax: 2310 99 6198 e-mail: cypress@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 23 η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα / / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών Εγκυκλίων Κοιν. : α) Αρμόδιο Υπουργό β) Αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.2541066161 Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θα θέλαμε δια της παρούσης να εκφράσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 145/2012 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Α ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 12ης Σύνθεση

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 145/2012 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Α ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 12ης Σύνθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 145/2012 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 12ης - 3 2012 Σύνθεση Πρόεδρος : Βασίλειος Σουλιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ / FAX 24210/26394

Για περισσότερες πληροφορίες: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ / FAX 24210/26394 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Για περισσότερες πληροφορίες: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. 24210/29407-8 FAX 24210/26394 ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ Αθήνα, 09.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 251 ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ ΚΟΙΝ.: κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με το εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα και τη γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με το εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα και τη γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με το εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα και τη γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Tο Δεκέμβριο του 2010, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κορδιγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα Τηλ: 210-8827444 http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.20534/ΣΜ/λµ ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2009 Π Ρ Ο Σ Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Σ.Α.Τ.Ε.. Υπόψιν κ. Προέδρου Φειδίου Αθήνα ΚΟΙΝ: 1. κ. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων 2. κ. Υφυπουργό Υποδοµών Μεταφορών

ΠΡΟΣ: Τον Σ.Α.Τ.Ε.. Υπόψιν κ. Προέδρου Φειδίου Αθήνα ΚΟΙΝ: 1. κ. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων 2. κ. Υφυπουργό Υποδοµών Μεταφορών ΠΡΟΣ: Τον Σ.Α.Τ.Ε.. Υπόψιν κ. Προέδρου Φειδίου 14-16 106 78 Αθήνα ΚΟΙΝ: 1. κ. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων 2. κ. Υφυπουργό Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων 3. κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 4. κα Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, 07.06.2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 του Ν.1486/1984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα