Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Οκτώβριος 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αποστολή του Τμήματος Αντικείμενο Σπουδών Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος Δομή των σπουδών Εφαρμογή του προγράμματος ΜΑΘΗΜΑΤA ΠΣ Συγκεντρωτικός Πίνακας Αναλυτικά Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο Αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων Κατεύθυνσης Κατεύθυνση Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών 5 ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών 6 ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών 7 ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Ενεργειακών Συστημάτων - 5 ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Ενεργειακών Συστημάτων - 6 ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Ενεργειακών Συστημάτων - 7 ο Εξάμηνο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ... 68

3 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ σελ. -3-

4 1.1. Αποστολή του τμήματος Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας στους αποφοίτους του στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας. Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα το Τμήμα αναπτύσσει δράσεις όπως: την διαρκή επεξεργασία του περιεχομένου των μαθημάτων με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους στις σύγχρονες εξελίξεις και τεχνολογίες. την τακτική αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου σπουδών και την ενσωμάτωση μαθημάτων σε σύγχρονες τεχνολογίες την διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας αυτόνομα και με την συμμετοχή σε συνεργασίες και εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την αναβάθμιση/προβολή του τμήματος αλλά και την εκπαίδευση των αποφοίτων του. την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία και την διάδοση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πληροφορίας την βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των αποφοίτων μέσω της συστηματικής αξιοποίησης των Η/Υ σαν εργαλείο του επαγγέλματος αλλά και της επιστήμης, με στόχο οι απόφοιτοι να γίνουν ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την κατάλληλη προετοιμασία του ώστε να είναι δεκτικό σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές σε ένα συχνά μεταβαλλόμενο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον Αντικείμενο σπουδών Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας καλύπτουν την τεχνολογική επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των μετρήσεων και αυτοματισμών, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών, των συστημάτων επικοινωνιών, της τεχνολογίας υλικών καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτο-ηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος Περιγραφή του πτυχιούχου Το Τμήμα στοχεύει να καταστήσει τους πτυχιούχους του ικανούς να ανταποκριθούν στις ποικίλες δραστηριότητες του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος στοχεύουν με τις σπουδές τους να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε: εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με: συστήματα ηλεκτρισμού, συστήματα ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετρήσεις και αυτοματισμούς, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κυκλώματα και κατασκευές, πληροφοριακά συστήματα και υπολογιστές, συστήματα επικοινωνιών, τεχνολογία υλικών καθώς σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτο-ηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος, εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων, σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς, μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων, διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας Δομή των σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δίνει ειδική βαρύτητα στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητήή όπως η λήψη πρωτοβουλιών, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τα πρώτα εξάμηνα συνίστανται σε συστηματική διδασκαλία με ποικίλες μορφές (θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες, σεμινάρια, μελέτες και έρευνα πραγματικών περιπτώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις). Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται σε δύο Κατευθύνσεις, τις οποίες το Τμήμα ενεργοποιεί και αδρανοποιεί ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι σελ. -4-

5 φοιτητές ακολουθούν μία από τις Κατευθύνσεις επιλέγοντας τα αντίστοιχα Κατ Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα. Αναλυτικά το η δομή πρόγραμμα σπουδών είναι: Κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών, ένα σύνολο μαθημάτων γενικών γνώσεων (ΜΓΥ) δίνουν ένα βασικό επιστημονικό πλαίσιο προσανατολισμένο σε τεχνολογική κατεύθυνση στις θεματικές περιοχές του Τμήματος. Στην συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία εφοδιάζουν τους φοιτητές με ένα πιο συγκροτημένο πλαίσιο γνώσεων σε αντικείμενα άμεσα συσχετισμένα με το επαγγελματικό τους πεδίο. Τα μαθήματα αυτά εξυπηρετούν διπλό στόχο: δημιουργούν μία στέρεα γνωστική υποδομή για τα μαθήματα ειδικότητας και αποτελούν αρχικά εφόδια για συγκεκριμένες εξειδικεύσεις σχετικά με την πτυχιακή ή την πρακτική άσκηση) και την συνέχιση των σπουδών (μεταπτυχιακά). Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων αναφέρεται σε μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), με τα οποία ο φοιτητής συμπληρώνει το πεδίο των του γνώσεων του. Το τμήμα Ηλεκτρολογίας αναπτύσσει σφαιρικά όλους τους άξονες επαγγελματικής δραστηριότητας που συνάδουν με τον Τεχνολόγο ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Η γενική γραμμή διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας αποσκοπεί στην ικανότητα άμεσης ενασχόλησης στα συγκεκριμένα πεδία. Παράλληλα με την δόμηση αυτής της αλληλουχίας μαθημάτων, οι σπουδές περιλαμβάνουν και μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας (ΔΟΝΑ). Τα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και βοηθούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, γραφείων, οργανισμών και υπηρεσιών. H εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος ολοκληρώνεται με την παροχή μαθημάτων σχετικών με σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες της ηλεκτρολογίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτοδυναμίας στην ανάλυση, ανάπτυξη και παρουσίαση ενός θέματος το οποίο σχετίζεται με: τεχνολογικό προϊόν ή υπηρεσία, έρευνα και επεξεργασία στατιστικών, οικονομικών ή κοινωνικών δεδομένων, θεωρητική ανάλυση φυσικών φαινομένων ή μαθηματικών μοντέλων που έχουν άμεση σύνδεση με το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου και λειτουργία πειραματικών διατάξεων. Τα αντικείμενα των πτυχιακών εργασιών προέρχονται από πραγματικά προβλήματα, ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά παραδείγματα. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του φοιτητή σαν επαγγελματία. H πρακτική άσκηση φέρνει τον φοιτητή του Τμήματος σε άμεση επαφή υπό πραγματικές συνθήκες με το εργασιακό περιβάλλον, εφοδιάζοντάς τον με την βασική επαγγελματική εμπειρία και προσανατολίζοντας τον φοιτητή σε καλύτερες μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας Εφαρμογή του προγράμματος Σύμφωνα με την ΥΑ, ΦΕΚ, τ. Β, 1466, 2007, η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS, δηλαδή 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Από τις μονάδες αυτές, οι 30 αφορούν την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση(20 και 10 μονάδες ΕCTS αντίστοιχα). Με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών Με Κατευθύνσεις, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν είκοσι πέντε (25) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, που αντιστοιχούν σε 120 μονάδες ECTS. Μετά το 5 ο εξάμηνο, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν άλλα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, (τρία (3) στο 5 ο εξάμηνο, δύο (2) στο 6 ο και ένα (1) στο 7 ο ), που αντιστοιχούν σε επιπλέον 36 μονάδες ECTS. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται 156 μονάδες ECTS, με τις 54 υπολειπόμενες να προέρχονται από μαθήματα κατεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από είκοσι πέντε (25) επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα που χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Η κατοχύρωση μιας κατεύθυνσης απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση από τον φοιτητή ικανό αριθμό μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τουλάχιστον οι πρόσθετες 24 απαιτούμενες μονάδες ECTS από μαθήματα της κατεύθυνσης. Επίσης έχει την δυνατότητα να επιλέξει συνολικά δύο (2) μάθηματα ΕΥ ανεξάρτητα από κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των μαθημάτων θα πρέπει να γίνεται με βάση την υποχρέωση της συμπλήρωσης 30 μονάδων ECTS ανά εξάμηνο. Αναλυτικότερα, το προτεινόμενο ΠΣ αφορά τα μαθήματα όπως περιγράφονται παρακάτω. σελ. -5-

6 2. ΜΑΘΗΜΑΤA ΠΣ σελ. -6-

7 2.1. Συγκεντρωτικός Πίνακας 1 ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα 1000 Μαθηματικά Ι Y MΓY Α-110Α Φυσική Y MΓY Β-110Β Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία Y MΓY Γ-110Γ Εισαγωγή στην Πληροφορική Y ΜΓΥ Δ-110Δ Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Mετρήσεων Y ΜΕΥ Ε Αρχές Διοίκησης και Οικονομίας Υ ΔΟΝΑ Σύνολο ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα 2000 Μαθηματικά ΙΙ Y MΓY Προγραμματισμός Η/Υ Ι Y ΜΓΥ Α Σχέδιο με H/Y-CAD Υ ΜΓΥ Β Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Υ ΔΟΝΑ Γ-210Γ Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι Y ΜΕΥ Δ-110Δ 200Δ-210Δ Εισαγωγή στις ΑΠΕ Y MΕY Ε Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Y ΔΟΝΑ Σύνολο ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Y MΓY Α-310Α Ηλεκτρικές Μετρήσεις Y MEY Β-310Β Ηλεκτρονικά Ι Y MEY Γ Δίκτυα ΗΥ Y ΜΓΥ Δ Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙI Υ MEY Δ-110Δ 300Ζ Τεχνική Νομοθεσία - Ασφάλεια Εργασίας - Δεοντολογία Επαγγέλματος Υ ΔΟΝΑ Η Διεθνής Τεχνική Ορολογία Y ΜΕΥ Σύνολο ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα 4000 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Y ΜΕΥ Α-410Α Ψηφιακά Συστήματα Y MEY Β-410Β Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Y ΜΕΥ Γ-410Γ Ηλεκτρονικά ΙΙ Y ΜΕΥ Δ-410Δ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Υ ΜΕΥ Σύνολο σελ. -7-

8 5 ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα Ηλεκτρονικά Ισχύος* Y MΕΥ Δ-110Δ 500Α-510Α Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ* Y MΕΥ Β Ηλεκτρικές Ηλεκτρονικές Κατασκευές* Y MΕY Σύνολο υποχρεωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 500Γ-510Γ Προγραμματισμός ΙΙ* ΕΥ ΜΕ Δ-510Δ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα* ΕΥ ΜΕ Ε-510Ε Φωτοτεχνία* ΕΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 500Ζ-510Ζ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ* ΕΥ ΜΕ Η-510Η Κινητήριες Μηχανές* ΕΥ ΜΕ Θ-510Θ Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα* ΕΥ ΜΕ Ε-510Ε Φωτοτεχνία* ΕΥ ΜΕ ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα 6000 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι* Y MΕΥ Μικροελεγκτές* Y MΕY Σύνολο υποχρεωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 600Λ-610Λ Τεχνολογία Μετρήσεων* ΕΥ ΜΕ Β-610Β Προσομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων* ΕΥ ΜΕ Γ-610Γ Η/Μ Κύματα, Κεραίες* ΕΥ ΜΕ Δ-610Δ Ρομποτική* ΕΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 600Ε-610Ε Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα* ΕΥ ΜΕ Ζ-610Ζ Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές* ΕΥ ΜΕ Η-610Η Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων* ΕΥ ΜΕ Θ-610Θ Περιβαλλοντική Τεχνολογία* ΕΥ ΜΕ σελ. -8-

9 7 ο Εξάμηνο A/A Μάθημα ΩΔ/εβδομάδα Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί* Y MΕΥ Σύνολο υποχρεωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 700Κ-710Κ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ* ΕΥ ΜΕ Προηγμένα Υλικά και Μικροηλεκτρονική* ΕΥ ΜΕ Α-710Α Οπτοηλεκτρονική* ΕΥ ΜΕ Β-710Β Οπτικές Ίνες, Δίκτυα Οπτικών Ινών* ΕΥ ΜΕ Γ-710Γ Προχωρημένος Προγραμματισμός* ΕΥ ΜΕ Δ-710Δ Μηχατρονική Σχεδίαση* ΕΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 700Ε-710Ε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ* ΕΥ ΜΕ Ζ-710Ζ Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων* ΕΥ ΜΕ Η-710Η Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας* ΕΥ ΜΕ Λ-710Λ Μοντελοποίηση-Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής* ΕΥ ΜΕ Ι-710Ι Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων με ΗΥ* ΕΥ ΜΕ ο Εξάμηνο ΦΕ Τύπος Κατηγ. Μονάδες Θ1 Πτυχιακή Εργασία - 33 Y Θ2 Πρακτική Άσκηση - 17 Y ECTS Σύνολο Προαπαιτούμενα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα που έχουν σημειωθεί με αστερίσκο (*) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη Πρακτικής Ασκησης. σελ. -9-

10 2.2. Αναλυτικά Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων ο Εξάμηνο Τίτλος μαθήματος Μαθηματικά Ι Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1ΑΠ Μονάδες ECTS 5 1 ο ΜΓΥ (Υ) Θεμελίωση των βασικών γνώσεων της επιστήμης των Μαθηματικών σε συνάρτηση με τους στόχους μαθημάτων ειδικότητας με μαθηματικές έννοιες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Διανυσματικός λογισμός, Πίνακες και Ορίζουσες, Μιγαδικοί αριθμοί, Συνέχεια συναρτήσεων, Όρια, Παράγωγοι, Ολοκληρώματα. Ο φοιτητής που κατέχει την παραπάνω ύλη είναι σε θέση να επιλύσει προβλήματα μαθηματικά και πιο εφαρμοσμένα του επιπέδου του (διεθνώς αναγνωρισμένου) βιβλίου «Απειροστικός Λογισμός» από τους Thomas & Finney. Διανυσματικός λογισμός. Πίνακες, επίλυση γραμμικών συστημάτων. Μιγαδικοί αριθμοί. Αναλυτική γεωμετρία. Συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι συναρτήσεων, εφαρμογές παραγώγων. Αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Απειροστικός Λογισμός Τόμος Ι, Thomas G.B., Finney R.L., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN I Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Spivak M, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN Μαθηματικά για Φυσικούς και Μηχανικούς, Sokolnikoff I.S., Redheffer R.M., Εκδ. ΕΜΠ σελ. -10-

11 Φυσική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1ΑΠ+2Ε Μονάδες ECTS 7 1 ο ΜΓΥ (Υ) Μαθησιακά Αποτελέσματα Θεμελίωση των βασικών εννοιών της Φυσικής με βαρύτητα στις έννοιες και εφαρμογές του Ηλεκτρισμού. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των προαπαιτουμένων, για την εισαγωγή των φοιτητών, γνώσεων. Ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από την επεξεργασία θεμάτων εφαρμογής στον Ηλεκτρισμό. Αποτελεί μάθημα γενικής υποδομής. Οι παρεχόμενες γνώσεις αποτελούν βάση και αφετηρία σχεδόν όλων των μαθημάτων ειδικής υποδομής καθώς και των μαθημάτων ειδικότητας. Η σημασία του μαθήματος και ταυτόχρονα η μαθησιακή ιδιαιτερότητά του έγκειται στην επιλεγμένη προσαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων στις απαιτήσεις των μαθημάτων αυτών, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ:. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΕΔΙΑ: Αξιώματα Newton, γενικά περί δυνάμεων. Πεδία δυνάμεων και περιγραφή τους, Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού. Ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή. Ηλεκτρικό δίπολο. ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ορισμοί, Κινητική και δυναμική ενέργεια, Διατήρηση ενέργειας. Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου. Έργο σε ηλεκτροστατικό πεδίο. Ενέργεια-ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος. Συντελεστής απόδοσης μηχανής. Σχέση ισχύος ροπής και στροφών κινητήρα. Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα. Θεώρημα Μέγιστης Ηλεκτρικής Ισχύος. ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ: Ορισμοί, ροπή αδράνειας, κεντρικοί άξονες αδράνειας, θεώρημα Steiner, νόμος δυναμικής για στερεό σώμα, στροφορμή, ζεύγος δυνάμεων και ροπή, στροφορμή και διατήρησή της, ισορροπία στερεού σώματος, σφόνδυλος. Ζυγοστάθμιση στροφάλου ρώτορος. 4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ: Ορισμοί, απλός αρμονικός ταλαντωτής. Φθίνουσες εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Καμπύλη συντονισμού. Κύκλωμα Thomson κεραία, Σύνθεση εναλλασσόμενων ηλεκτρικών μεγεθών. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Εσωτερική ενέργεια, θερμότητα, θερμοκρασία και μέτρησή της. ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: Αγωγή, μεταβίβαση, ρεύματα, ακτινοβολία Φάσμα μέλανος σώματος, ν. Wien, Stefan & Boltzmann, ακτινοβολία πραγματικών σωμάτων, θερμόμετρο υπερύθρου - φαινόμενο θερμοκηπίου. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΝ - ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ: Θέρμανση σώματος χωρίς αλλαγή φάσης. Φάσεις και θερμότητα αλλαγής φάσης. Διαστολή στερεών: Γραμμική διαστολή. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ: Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία του σώματος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ (1o & 2o): Παρουσίαση αξιωμάτων, απόδοση θερμικής μηχανής. Συντελεστής επίδοσης ψυκτικής διάταξης. Εκτέλεση ασκήσεων με χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης και ειδικού λογισμικού για τη λήψη των μετρήσεων και την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Τεχνολογία και Φυσική, Ι. Φραγκιαδάκης, Εκδ. ΖΗΤΗ, 2006 R.A. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος Ι (Μηχανική) & ΙΙΙ (Θερμοδυναμική - Κυματική), Third edition (Μετάφραση στα Ελληνικά) Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Ι. Φραγκιαδάκης σελ. -11-

12 Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε Μονάδες ECTS 5 1 ο ΜΓΥ (Υ) Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη δομή των υλικών και των ιδιοτήτων τους, με έμφαση στις ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών και τα υλικά για Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών στα ηλεκτροχημικά συστήματα. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει αφενός γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες υλικών, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά τους, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές εφαρμογές. Επίσης θα έχει την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων υλικών για μία μελέτη- εφαρμογής και τη διαχείριση των με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, θα έχει εξοικειωθεί εργαστηριακά με τις ηλεκτροχημικές διεργασίες και τις τεχνικές έλεγχου της ποιότητας των υλικών. Τεχνολογία Υλικών Δομή της ύλης, ιδιότητες υλικών, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση υλικών - αστοχία υλικών, Διάβρωση. Ηλεκτρική αγωγιμότητα -Αγώγιμα υλικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, Υπεραγωγιμότητα Υπεραγώγιμα υλικά. Ημιαγωγιμότητα Ημιαγώγιμα υλικά Μελέτη των ιδιοτήτων τους: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, Ημιαγώγιμες χημικές ενώσεις, Παραγωγή ημιαγώγιμων υλικών (Παραγωγή μονοκρυστάλλων, Τεχνικές παραγωγής επαφών p-n), Εφαρμογές ημιαγωγών Διηλεκτρικά υλικά: Παθητικά διηλεκτρικά.(μονωτικά), Ενεργά Διηλεκτρικά Ιδιότητες και εφαρμογές Μαγνητικά υλικά.- Ιδιότητες και εφαρμογές Μεταλλικά μαγνητικά υλικά, Κεραμικά μαγνητικά υλικά Οπτικές ιδιότητες των υλικών Φάσμα απορρόφησης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Φωτοαγωγιμότητα, Φωταύγεια, Φωτονικά πολυμερή Οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπική δομή μετάλλων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών. Σκληρότητα, εφελκυσμός, δυσθραυστότητα. Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά συστήματα. Ηλεκτρόδια. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών αγωγών. Μέτρηση κανονικών δυναμικών. Κατασκευή γαλβανικών στοιχείων. Τάση διάσπασης ηλεκτρολύτη. Ηλεκτρόλυση Σταθερά Faraday, Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις, Ηλεκτροχημικές πηγές ενέργειας Συσσωρευτής Pb. Συνδεσμολογίες πηγών. Διάβρωση μεταλλικών υλικών Καθοδική προστασία. Τεχνολογία Υλικών (Ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών), Κ. Σαββάκης, 1995, Εκδ. ΙΩΝ. Εργαστηριακές σημειώσεις ποιοτικού ελέγχου υλικών, Κ. Σαββάκης Εργαστηριακές σημειώσεις Ηλεκτροχημείας, Ε. Γενιατάκης σελ. -12-

13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 1Θ+2Ε Μονάδες ECTS 4 1 ο ΜΓΥ (Υ) Να προσφερθούν στους φοιτητές οι απαραίτητες βασικές γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορικής και να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των εργαλείων της. Το μάθημα είναι μία συνέχεια των μαθημάτων του Λυκείου με βασικό στόχο να μπορέσουν οι φοιτητές να εξοικειωθούν στο νέο, για αυτούς, περιβάλλον εργασίας του ιδρύματος και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της υφιστάμενης υποδομής. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στους φοιτητές η κατάλληλη υποδομή, για ανταποκριθούν σε απαιτήσεις των επόμενων μαθημάτων πληροφορικής ή ειδικότητας, αλλά και να παρακολουθήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις του τομέα. Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες των υπολογιστών από την οπτική γωνία του χρήστη. Επίσης, αναπτύσσεται η ικανότητα χρήσης του λειτουργικού συστήματος και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Γίνεται αξιοποίηση του υπολογιστή σε εφαρμογές όπως συγγραφής αναφορών, αριθμητικών υπολογισμών κ.α.. Το μάθημα εξασφαλίζει τις αναγκαίες δεξιότητες για χρήση του υπολογιστή σε άλλα μαθήματα. Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται με διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας των υπολογιστικών συστημάτων. Εισαγωγικά θέματα: Βασικές έννοιες (υλικό, λογισμικό, υπολογιστές γενικού και ειδικού σκοπού). Εφαρμογές υπολογιστών. Εσωτερική Οργάνωση των Υπολογιστών: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κύρια μνήμη, μονάδες εισόδου-εξόδου, αναπαράσταση των πληροφοριών Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα: Βασικές έννοιες, διαχείριση κύριας μνήμης, διαχείριση του συστήματος αρχείων, διανομή πόρων και χρονοπρογραμματισμός, ασφάλεια των πληροφοριών και επικοινωνία με τον χρήστη. Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο, κτλ). Περίγραμμα ύλης θεωρίας Εισαγωγικές έννοιες, Λειτουργικά συστήματα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Λογισμικό εφαρμογών Δίκτυα υπολογιστών Περίγραμμα ύλης εργαστηρίου Περιβάλλον εργασίας Αυτοματισμός γραφείου I (πχ MS-Word, PowerPoint) Αυτοματισμός γραφείου ΙΙ (πχ EXCEL) Διαδίκτυο Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Τζίολα, 3η έκδοση, 2000, ISBN Το πλήρες περιβάλον του Microsoft Office 2000, Joe Habraken, Εκδόσεις Γκιούρδας, 1999, ISBN Computers: Tools for an Information Age, H. L. Capron, 6th edition, Prentice Hall, 2000, ISBN Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανανάσιος Τσουροπλής, Στέργιος Κλημόπουλος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2000, ISBN Το Πρώτο βιβλίο της Πληροφορικής, Χρήστος Κοίλιας, Στράτος Καλαφατούδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1997, ISBN Σημειώσεις του διδάσκοντα σελ. -13-

14 Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1ΑΠ+2Ε Μονάδες ECTS 7 1 ο ΜΕΥ (Υ) Μία εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες του στατικού ηλεκτρισμού, του στατικού μαγνητισμού, του συνεχούς ρεύματος και του εναλλασσόμενου ρεύματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο τις βασικές έννοιες σχετικά αφενός με στατικό ηλεκτρισμό και μαγνητισμό και αφετέρου με συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα. Συνεχές ρεύμα: Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, Νόμος Ohm, Συνδεσμολογίες αντιστάσεων, Νόμοι Kirchoff, Ηλεκτρική ισχύς και ενέργεια. Στατικός ηλεκτρισμός: Φορτίο, Δυναμικό, Ένταση πεδίου, Δυναμικές γραμμές, Ισοδυναμικές επιφάνειες, Διηλεκτρικά υλικά, Υπολογισμός εντάσεων και δυναμικών ηλεκτρικών πεδίων, Πυκνωτές, Συνδεσμολογίες πυκνωτών, Κυκλώματα RC. Στατικός μαγνητισμός: Μαγνητικό πεδίο, Μαγνητική επαγωγή, Δυνάμεις σε αγωγούς, Δυναμικές μαγνητικές γραμμές, Νόμος Ampere, Μαγνητικά πεδία σε πηνία, Αυτεπαγωγή και αμοιβαία επαγωγή, Κυκλώματα RL. Εναλλασσόμενο ρεύμα: Εναλλασσόμενες κυματομορφές, Φάση, Διαφορά φάσης, Κυκλώματα RC - RL, Ενεργός τιμή, Από τις κυματομορφές στα διανύσματα - μιγαδικούς. Ιδανικός μετασχηματιστής. Άσκηση 1: Εισαγωγή σε μονάδες, σφάλματα, μεγέθη. Σύνταξη εργαστηριακής αναφοράς. Άσκηση 2: Όργανα μέτρησης (αναλογικά και ψηφιακά) Άσκηση 3: Γεννήτρια συχνοτήτων και παλμογράφος Άσκηση 4: Νόμος του Ohm Άσκηση 5: Φορτία, δυναμικές γραμμές Άσκηση 6: Πυκνωτές Άσκηση 7: Κύκλωμα RC Άσκηση 8: Μαγνητικό πεδίο Άσκηση 9: Κύκλωμα RL Άσκηση 10: Μετρήσεις στο εναλλασσόμενο Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων, Τόμος 1ο ς, Giorgio Rizzoni, Εκδόσεις Παπαζήση. Ηλεκτροτεχνία Ι, Ν. Κολλιόπουλος, 2000, Εκδ. ΙΩΝ Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, J. Kemmerly-W.Hayt, McGraw Hill (1987), 1991, Εκδ. Τζιόλα Φυσική Τόμος Β', H. D. Young (Εκδόσεις Παπαζήση), 1994, ISBN Σημειώσεις Εργαστηρίου σελ. -14-

15 Αρχές Διοίκησης και Οικονομίας Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+1ΑΠ Μονάδες ECTS 2 1 ο ΔΟΝΑ (Y) Εισαγωγή στις σημαντικότερες θεωρίες της Οικονομικής Επιστήμης. Παρουσίαση, με οργανωμένο και εύχρηστο τρόπο, των βασικότερων θεμάτων της Οικονομικής Επιστήμης στις σύγχρονες Βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση της δυνατότητας της διεύρυνσης της γνώσης σε ειδικούς τομείς της Οικονομικής Επιστήμης. Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, κατέχει τις σημαντικότερες θεωρίες της Διοικητικής & Οικονομικής Επιστήμης (μοντέρνες μεθόδους διοίκησης, μελέτη προσφοράς και ζήτησης). Έχει επίσης εμπεδώσει την σημασία των βασικών μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και μικροοικονομικών μεγεθών για την επιχείρηση και κατανοεί με ακρίβεια την σημασία εννοιών όπως κόστος, παραγωγικότητα & κέρδος, καταμερισμός εργασίας και ανταγωνισμός στην ελεύθερη αγορά. Επιχείρηση και περιβάλλον. Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου. Βιομηχανική Επιχείρηση και Οικονομική των Επιχειρήσεων Εισαγωγή στις βασικές Οικονομικές έννοιες. Γραφικές παραστάσεις στην Οικονομική. Μελέτη της Προσφοράς και της Ζήτησης. Κατώτατα & Ανώτατα όρια Τιμών. Παράγοντες που μετατοπίζουν την Ζήτηση & την Προσφορά. Μακροοικονομική: Εθνικό Εισόδημα, Πληθωρισμός και Ανεργία. Συνολική Ζήτηση & Προσφορά. Το Κεϊνσιανό Υπόδειγμα. Δημοσιονομική & Νομισματική πολιτική. Μονεταριστικό Υπόδειγμα Μικροοικονομική: Καταναλωτής και Κόστος. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή. Η θεωρία της Ζήτησης. Κόστος και Παραγωγή. Ανταγωνισμός και Μονοπώλια. Αγορές. Καταμερισμός της Εργασίας. Παραγωγικότητα & κέρδος Κυβέρνηση και Οικονομία: Ελεύθερες Αγορές. Δημόσιες Δαπάνες. Φορολογία. Διεθνές Εμπόριο. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Οικονομική, W.J. Wessels, Εκδ. Κλειδάριθμος Βασικές Αρχές της Οικονομίας, Φ.Χ. Κομισσόπουλος, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1996, ISBN Αρχές Οικονομίας, Ν. Γ. Σαρρής Επιμελητής, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1999, ISBN The Portable MBA in Finance & Accounting, J.L. Livingstone, Editor, John Wiley & Sons, Inc The Portable MBA in Entrepreneurship, W.D. Bygrave, Editor, John Wiley & Sons, Inc The Portable MBA in Strategy, L. Fahey, R.M. Randall, John Wiley & Sons, Inc Market-driven Management, F.E. Webster, John Wiley & Sons, Inc σελ. -15-

16 ο Εξάμηνο Τίτλος μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1ΑΠ Μονάδες ECTS 5 2 ο ΜΓΥ (Υ) Συμπληρώνει, διευρύνει και εμβαθύνει τις γνώσεις του μαθήματος Μαθηματικά Ι γενικεύοντας αντίστοιχες έννοιες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, με αναφορά, όπου είναι δυνατόν, σε θέματα ειδικότητας μηχανικού και ιδιαίτερα ηλεκτρολόγου μηχανικού (π.χ., η έννοια της διαφορικής εξισώσεως δευτέρας τάξεως και η εφαρμογή της σε κύκλωμα R-L-C). Εξοικείωση με την έννοια της πραγματικής συνάρτησης περισσοτέρων μεταβλητών (κυρίως δύο και τριών), μέσω της μελέτης χαρακτηριστικών μεγεθών και των εφαρμογών τους (μερικές και διευθυνόμενες παράγωγοι, ακρότατα συναρτήσεων, διπλά και επικαμπύλια ολοκληρώματα). Εξοικείωση επίσης με τη μελέτη και επίλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές. Διαφορικός λογισμός δύο και τριών μεταβλητών. Διπλά ολοκληρώματα. Διανυσματική ανάλυση και εφαρμογές. Επικαμπύλια ολοκληρώματα και εφαρμογές Απειροστικός Λογισμός Τόμος ΙΙ, Thomas G.B., Finney R.L., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN I Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Τραχανάς Σ, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Τραχανάς Σ, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN σελ. -16-

17 Προγραμματισμός Η/Υ Ι Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ+2Ε Μονάδες ECTS 5 2 ο ΜΓΥ (Υ) Απόκτηση των βασικών γνώσεων της Πληροφορικής, αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου. Απόκτηση των βασικών γνώσεων προγραμματισμού υπολογιστών με έμφαση στην λογική και στις βασικές δομές του δομημένου προγραμματισμού. Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να έχει καταλάβει την έννοια της εκτέλεσης ενός προγράμματος, να συντάσσει λογικές προτάσεις και να είναι σε θέση να καταστρώνει απλούς αλγόριθμους τους οποίους θα κωδικοποιεί σε προγράμματα της γλώσσας προγραμματισμού C (στο εργαστήριο). Τελικός στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων που απαιτούν προγραμματισμό υπολογιστών. Απόκτηση των βασικών γνώσεων της γλώσσας προγραμματισμού C (δηλώσεις μεταβλητών, εντολές ελέγχου, εντολές επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, η έννοια της συνάρτησης στην C). O φοιτητής με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να μπορεί να συντάσσει, να μεταγλωττίζει και να εκτελεί απλά προγράμματα στην γλώσσα προγραμματισμού σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων που απαιτούν προγραμματισμό. Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής υπολογιστών, ροή δεδομένων σε συστήματα πληροφορικής, λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, διάρθρωση της κύριας μνήμης. Εκτέλεση προγράμματος, πηγαίο πρόγραμμα, εκτελέσιμο πρόγραμμα, γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα (assembly), μεταγλωττιστές (compilers), ο ρόλος της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ο ρόλος της Κύριας Μνήμης. Δυαδικό σύστημα, αναπαράσταση πληροφορίας, αναπαράσταση χαρακτήρων, αναπαράσταση αριθμών, η έννοια της μεταβλητής στις γλώσσες προγραμματισμού, τύποι δεδομένων. Συστήματα αρίθμησης, μετατροπή δυαδικών σε 10-δικους, 8-δικούς, 16-δικούς και αντίστροφα, αριθμητική στο δυαδικό σύστημα, εξάσκηση. Ανάπτυξη Λογισμικού, κύκλος ζωής λογισμικού (ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος), γλώσσες υψηλού επιπέδου, βασικές ενότητες ενός προγράμματος. Δομημένος προγραμματισμός, η δομή και ο ρόλος των εντολών ελέγχου και των εντολές επανάληψης, παρουσίαση αυτών των δομών / εντολών στην γλώσσα προγραμματισμού C. Λογικοί τελεστές, η άλγεβρα bool, λογικές εκφράσεις / προτάσεις / παραστάσεις, χρήση αυτών στην γλώσσα προγραμματισμού C, ασκήσεις εξάσκησης. Αλγόριθμοι: έκφραση αλγορίθμων με βήματα, με λογικά διαγράμματα και με ψευδοκώδικα, παραδείγματα αλγορίθμων, παραδείγματα με προγράμματα C Εξοικείωση με το περιβάλλον του εργαστηρίου, μεταγλώττιση προγράμματος. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων, ασκήσεις. Εντολές εισόδου και εξόδου, προγράμματα εξάσκησης. Τελεστές (εκχώρησης, αριθμητικοί), προγράμματα εξάσκησης. Τελεστές (σχεσιακοί, λογικοί, επιπέδου bit) και λογικές εκφράσεις, προγράμματα εξάσκησης. Εντολές ελέγχου (if-then-else, switch), προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα (εφαρμογή λογικής). Εντολές επανάληψης (for, while), προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα (μέσος όρος, αναζήτηση, ΜΙΝ-ΜΑΧ). Μονοδιάστατοι πίνακες, προγράμματα εξάσκησης (διάβασμα, εμφάνιση πίνακα) και παραδείγματα (μέσος όρος, αναζήτηση, ΜΙΝ-MΑΧ). «Η γλώσσα C σε βάθος», Ν. Χατζηγιαννάκης, Κλειδάριθμος, 2η έκδοση, 2005, ISBN «C για Αρχάριους», Σεφερίδης Β., Κλειδάριθμος, 1998, ISBN σελ. -17-

18 Σχέδιο με Η/Υ - CAD Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Εργαστηριακό 4Ε Μονάδες ECTS 5 2 ο ΜΓΥ (Υ) Η απόκτηση από τον φοιτητή των απαραίτητων γνώσεων του τεχνικού σχεδίου, προκειμένου να είναι σε θέση να κατασκευάσει ή να αναγνώσει σχέδια απλών εξαρτημάτων ή και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης η εξοικείωση με εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος έχει την ικανότητα σχεδίασης Ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων μέσω του προγράμματος CAD ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος του. Βασικές γνώσεις τεχνικού σχεδίου. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας συστήματος CAD. Βασικές εντολές σχεδίασης δισδιάστατων αντικειμένων. Συστήματα συντεταγμένων. Επεξεργασία και διόρθωση αντικειμένων. Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων. Εργαλεία διαστασιολόγησης. Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις - Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών σχεδίων. Στοιχειώδεις κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου - Όψεις, τομές. Στοιχειώδεις κανονισμοί Ηλεκτρολογικού Σχεδίου Συνοπτικά σχέδια, σχεδίαση οικοδομικών δικτύων, ανάπτυγμα ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση. Τεχνικές κατασκευής 3D μοντέλων. Εφαρμογές σε Μηχανολογικά σχέδια και σχέδια εγκαταστάσεων. Εκμάθηση των βασικών εντολών σχεδίασης, με το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD AutoCAD 2009 εγχειρίδιο χρήσης «Autodesk» Σχέδιο με Η/Υ - CAD 2009, Φ. Παπαθεοχάρης, Σημειώσεις εργαστηρίου σελ. -18-

19 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (θεωρία, εργαστήριο, μικτό) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2Θ Μονάδες ECTS 2 2 ο ΔΟΝΑ (Y) Εισαγωγή στα θεωρητικά και πρακτικά θέματα των Βιομηχανικών επιχειρήσεων και η εξοικείωση με τα ιδιαίτερα θέματα του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ όπως: Σχεδιασμό Προγραμματισμό μιας Βιομηχανικής επιχείρησης. Έρευνα των Βιομηχανικών αγορών. Συμπεριφορά των Βιομηχανικών αγοραστών & οργανισμών. Συμπεριφορά των Βιομηχανικών προϊόντων. Σχεδιασμό Νέων Βιομηχανικών προϊόντων Επικοινωνία και Προώθηση στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ. Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, έχει εισαχθεί πλήρως στο περιεχόμενο και τις λειτουργίες του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ και ξέρει να αναλύει τις βιομηχανικές αγορές και την συμπεριφορά των βιομηχανικών προϊόντων και καταναλωτών. Έχει κατανοήσει πλήρως την χρησιμότητα του σωστού μείγματος προώθησης ενός βιομηχανικού προϊόντος, τη σημασία της διαφήμισης και των βιομηχανικών δημοσίων σχέσεων και της έρευνας αγοράς. Επιχείρηση και περιβάλλον. Περιεχόμενο και λειτουργίες του Μάρκετινγκ. Η αγορά και το προϊόν. Τα χαρακτηριστικά του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ. Ανάλυση Βιομηχανικών αγορών. Συμπεριφορά Βιομηχανικών καταναλωτών. Έρευνα Βιομηχανικού Μάρκετινγκ. Δίκτυα διανομής και φυσική διανομή (Logistics) στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ. Σχεδιασμός καινοτομιών και ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών προϊόντων. Μείγμα προώθησης Βιομηχανικού προϊόντος. Διαφήμιση και Βιομηχανικές δημόσιες σχέσεις. Μέσα προώθησης πωλήσεων. Βιομηχανικές πωλήσεις και πωλητές Βιομηχανικών προϊόντων. Κύρια Βιβλία Αρχές Μάρκετινγκ (Η Ελληνική προσέγγιση), Κ. & Α. Τζωρτζάκη, Εκδ. Κ. & Α. Τζωρτζάκη, Εκδ. ROSILI. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Δ.Θ. Πατρινός, Εκδ. ΕΛΛΗΝ Βοηθητικά Βιβλία Βασικές αρχές του Μάρκετινγκ, Α.Α. Τσακλάγκανος, Εκδ. Αφων Κυριακίδη. Μάρκετινγκ: Έρευνα αγοράς, G. Breen, A.B. Blankenship (Ελληνική μετάφραση), Εκδ. Θ.Π. Τυροβολα. The Portable MBA in Marketing, A. Hiam & C. Schewe, John Wiley & Sons, Inc New product development, R.J. Thomas, John Wiley & Sons, Inc σελ. -19-

20 Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Θ+1ΑΠ+2Ε Μονάδες ECTS 7 Προαπαιτούμενα 2 ο ΜΕΥ (Υ) ΑΗΚΜ Επικεντρώνεται στη μεθοδολογία αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων υπολογισμού ηλεκτρικών μεγεθών και επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, αλλά και εναλλασσόμενου ρεύματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει να αναλύει κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με ποικιλία γενικών μεθοδολογιών (μέθ. Kirchoff, μέθ. κόμβων, μέθ. ελαχ. βρόχων, μέθ. επαλληλίας, μικτές μέθοδοι, κλπ) όσο και με χρήση ειδικότερων τεχνικών (ισοδυναμίας μετατροπής κυκλωμάτων, κλπ), τόσο στην περίπτωση σταθερών όσο και ελεγχόμενων πηγών διέγερσης. Επίσης θα γνωρίζει να απλοποιεί σύνθετα κυκλώματα στα ισοδύναμά τους, και να υπολογίζει την επίδραση του φορτίου στα χαρακτηριστικά εξόδου. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος: Διαιρέτες τάσης και ρεύματος, Εφαρμογές διαιρέτη τάσης και διαιρέτη ρεύματος, Μετατροπές ηλεκτρικών πηγών, Σύνδεση ηλεκτρικών πηγών, Συστηματικές μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων (επίλυση με Kirchoff, μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων), Θεωρήματα Thevenin Norton και εφαρμογές τους, Αρχή της επαλληλίας, Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, Επίλυση συμμετρικών κυκλωμάτων, Κυκλώματα με εξαρτημένες πηγές, Μη-γραμμικά στοιχεία κυκλώματος. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος: Μέση και ενεργός τιμή σε απλές και σύνθετες κυματομοφές, Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες, Μετατροπές αναπαράστασης ηλεκτρικών μεγεθών, Πράξεις μεταξύ ηλεκτρικών μεγεθών σε μιγαδική μορφή, Σύνθετη αντίσταση, Σύνθετη αγωγιμότητα. Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων. Ηλεκτρικές μετρήσεις σε κυκλώματα DC. Γέφυρα Wheastone Διαιρέτες Τάσης Ρεύματος Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Θεώρημα Thevenin-Norton. Μεταβατικά φαινόμενα. Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Παλμογράφοι. Ηλεκτρικά Κυκλώματα τόμος Β, Γ. Ε. Χατζαράκης, 2001, Εκδ. Τζιόλα. Ηλεκτροτεχνία Ι, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόη, 2000, Εκδ. ΙΩΝ Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Ν. Κολλιόπουλος, 1999, Εκδ. ΙΩΝ Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, J. Kemmerly-W.Hayt, McGraw Hill (1987), 1991, Εκδ. Τζιόλα σελ. -20-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 Στο Ηράκλειο σήμερα 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης, στην Αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μικτό 1 Υποχρεωτικό μάθημα 2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : Πέντε (5) μονάδες 4. ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά Ι 4 3 1 0 2 Φυσική 6 3 1 2 3 Η//N Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο. Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο. Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1 Σκοπός του µαθήµατος Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές διατάξεις µε στόχο την απόκτηση αναλυτικής ικανότητας στα θέµατα αυτά. Απόκτηση απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13 Μέρος Α 1. Εισαγωγικές Έννοιες 3 1.1 Το αντικείμενο της θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 4 1.2 Φυσικά και μαθηματικά μοντέλα 5 1.3 Συγκεντρωμένα και κατανεμημένα κυκλώματα 6 1.4 Ορισμοί Φορές αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών.

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ [ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ] Εργαστήρια Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα