Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Και αναγνωρίζεται η ανωτέρω µελέτη ως άρτια από τεχνικής, οικονοµικής και συµβατικής άποψης (άρθ. 10 του Π 28/80) Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαµβάνει τους αναγκαίους προσδιορισµούς για τον καθορισµό του µελετώµενου αντικειµένου από τεχνικής άποψης, τους σχετικούς προς την φύση, τον χαρακτήρα, την θέση και την έκταση του αντικειµένου, την ανάλυση των συγκροτούντων αυτό επί µέρους στοιχειωδών τµηµάτων, τα οποία διακρίνονται από τεχνική αυτοτέλεια (άρθρο 3 παρ. 2 Π 28/80). Η µελέτη αφορά την την κοστολόγηση των εργασιών προµηθειών επίβλεψης συντήρησης τεχνίτη ηλεκτρολόγου σε αντλιοστάσια ύδρευσης - αποχέτευσης. Η εργασία συνίσταται στην µετακίνηση του συνεργείου µε δικό του όχηµα σε συγκεκριµένο αντλιοστάσιο στο οποίο έχει σηµειωθεί έκτακτη βλάβη, η επισκευή της βλάβης, η λήψη 2 τουλάχιστον έγχρωµων ψηφιακών φωτογραφιών που θα δείχνουν το σηµείο της βλάβης, οι µετρήσεις φασικών τάσεων, ρεύµατος δικτύου και κινητήρα, η γενική εποπτεία λειτουργίας του αντλιοστασίου και η συµπλήρωση τεχνικού δελτίου µετρήσεων. Τα απαιτούµενα υλικά για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη. Επίσης, σε αυτή την µελέτη δεν συµπεριλαµβάνεται η εργασία του ηλεκτρολόγου για νέες εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα αντλιοστάσια, οι οποίες θα αντιµετωπισθούν σε άλλες µελέτες και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες θα κοστολογηθούν µε διαφορετικά δεδοµένα. Πρόκειται για τα εξής αντλιοστάσια: Α/Α Αριθµός παροχής ηµοτικό διαµέρισµα Άγιος Παύλος Τοποθεσία Τιµολόγιο Καταγραφές Αλλαγές Αντλιοστάσιο Ηράκλειας (ΓΤΡ Κάµπος????) ΕΥΑΚ Άγιος Παύλος Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ Άγιος Παύλος ΓΤΡ Γυµναστήριο ΕΥΑΚ Άγιος Παύλος ΓΤΡ Νιχωράκι ΕΥΑΚ Άγιος Παύλος ΞΜΝ Μεταµόρφωση ΕΥΑΚ Βεργιά ΓΤΡ Βεργιάς ΕΥΑΚ Γωνιά ΓΤΡ Εφεδρική ΕΥΑΚ Γωνιά ΓΤΡ Καρβουνό ΕΥΑΚ 9. Γωνιά ΓΤΡ Σαββίδη ΕΥΑΚ Ηράκλεια Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ Ηράκλεια ΓΤΡ εξαµενής ΕΥΑΚ Ηράκλεια Υδατόπυργος ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Γραφεία ΕΥΑΚ ΕΥΑΚ 11/ /2006 ΑΝ 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2006 ΑΠΟ ΕΥΑΚ ΣΕ ΗΜΟ????????????

4 15. Καλλικράτεια ΓΤΡ Βιολογικός 2 ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Καλλιµανέϊκα ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Πλάτανος ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Στρόγγυλη ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Τρίγωνο ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΞΜΝ Μπούρµουλα ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ΕΥΑΚ Σύλλατα ΓΤΡ Ρέµα ΕΥΑΚ 01/ / / / / / / / / /2006 ΑΝ 11/ / Σύλλατα ΓΤΡ Ρέµα 2 ΕΥΑΚ Σύλλατα ΞΜΝ Αρδευτική ΕΥΑΚ 05/ / Σύλλατα Μπούστερ Συλλάτων ΕΥΑΚ Σωζόπολη ΓΤΡ Αρδευτική ΕΥΑΚ 12/ /2006 ΑΝ Σωζόπολη ΓΤΡ Ελαιώνα ΕΥΑΚ 12/ / ?? ήµου 03/ / Άγιος Παύλος Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Άγιος Παύλος Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Γωνιά ΓΤΡ Καραγιώργος ήµου 06/ / Γωνιά ΞΜΝ Θολωτό ήµου 11/ / Γωνιά Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 11/ / Καλλικράτεια Βιολογικός ήµου 11/ / Καλλικράτεια ΓΤΡ Γυµνασίου ήµου 11/ /2004 ΑΝ Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Λάκκωµα Αρδευτικό ήµου Λάκκωµα ΓΤΡ Επανωµήτικα ήµου 04/ / Σύλλατα ΓΤΡ Αρδευτική ρέµατος ήµου 08/ / Σύλλατα ΓΤΡ Μάνδρες ήµου 08/ / Σύλλατα ΓΤΡ Ποθητού ήµου 08/ / Σύλλατα Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 03/ / Σωζόπολη Υδατόπυργος ήµου 03/ /2004 ΑΝ ΑΠΟ ΕΥΑΚ ΣΕ ΗΜΟ ΑΠΟ ΕΥΑΚ ΣΕ ΗΜΟ ΑΠΟ ΕΥΑΚ ΣΕ ΗΜΟ??????????? ΑΠΟ ΗΜΟ ΣΕ ΕΥΑΚ ΑΠΟ ΗΜΟ ΣΕ ΕΥΑΚ ΑΠΟ ΗΜΟ ΣΕ ΕΥΑΚ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Οι τιµές µονάδος είναι ενδεικτικές. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΤΕΜ ΤΜ Αξία Επίβλεψη - συντήρηση αποκατάστασης 1. τεµ , ,28 έκτακτης ηλεκτρολογικής βλάβης. Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Σύνταξη Σύνολο ,28 ΦΠΑ 23% 6.619,69 Προϋπολογισµός ,97 Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

6

7 1. Υπέρ ΤΑ ΚΥ 2%. 2. Υπέρ ΤΥ Κ 1% Είδος Κράτησης 3. Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (ΤΠΕ Ε) 1% ( ιατάξεις άρθρο 3 παρ. 1β Ν 1726/44, 30 παρ. 1 Ν 2262/52, Εγκ. Υπ.Εσωτ /36/1984 άρθρο 5 παρ. 1 Ν 107/46, άρθρο 14 Ν 4260/62, Εγκ. Υπ. Εσωτ /36/1984 άρθρο 4 παρ. 2 Ν 75/1946 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν 1384/83), Εγκ. Υπ. Εσωτ /36/ Υπέρ Ταµείου Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (ΤΣΜΕ Ε): α)άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. β Ν 2326/40 α. 1%. Η κράτηση αυτή επιβάλλεται και όταν ο β)άρθρο 12 Ν 915/79, δικαιούχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δηµοσίων άρθρο 34 παρ. 3 Ν 2238/94, έργων. Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ /36/1984, β. 2. Η κράτηση αυτή βαρύνει µόνο τους εργολήπτες 28321/ , που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕ Ε καθώς και τις 59774/ εργοληπτικές εταιρείες κάθε µορφής. γ)άρθρο 27 παρ. 34 Ν 2166/93 γ. 6. Η κράτηση αυτή επιβάλλεται σε κάθε λογαριασµό, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εργολάβου 5. Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 0,5% 6. Υπέρ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 2 άρθρο µόνο παρ. 1 περίπτ. α Ν 546/43, Εγκ. Υπ. Εσωτ /36/1984 άρθρο 35 Π 27/1114/ 12/1926, Εγκ. Υπ. Εσωτ /36/ / Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων άρθρο 10 παρ.1 Ν. 187/1943 επιβάλλεται χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήµου 20% 8. Φόρος εισοδήµατος 3%. Ειδικά η απαλλαγή των αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήµατος (µε εξαίρεση αυτές που ασχολούνται µε την ύδρευση, την αποχέτευση, την τηλεθέρµανση και τη διαχείριση απορριµµάτων) και το χαρτόσηµο καταργήθηκε µε τα άρθρα 1 και 4 του Ν άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. β Ν 2238/ /97. Εγκ. Υπ. Οικον /431/0026/1995, Εάν το έργο χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΤΑ ή άλλες Εγκ. Υπ. ΠΕΧΩ Ε 170/07/28/Φ.2.3/1993, πιστώσεις του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, Εγκ. Υπ.Εσωτ / γίνονται µόνο οι κρατήσεις: ΕφΧαν 184/2003 ι ικ 2005 σελ. 742 Υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1%, 2 και 6. Γνωµ. ΝΣΚ 441/70 Υπέρ ΕΜΠ 0,5%. Φόρος εισοδήµατος 3%. Οι υπόλοιπες κρατήσεις δεν επιβάλλονται βάσει της ΚΥΑ 43115/ (ΦΕΚ 254/Β), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν 2957/54, ΦΕΚ 186/Α 9. Φόρος 1% στην προµήθεια υγρών καυσίµων Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α') : Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις Αρθρο 24 : Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις "στ. ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της

8 σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών µε συντελεστή ως ακολούθως: αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα, ΥΠ.ΕΣ /Εγκ.28/88 : "Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.και Ο.Ε.) και κρατήσεις σε εκτελούµενα έργα των Ο.Τ.Α. στις περιπτώσεις, που τµήµα της χρηµατοδότησης ανήκει στο Π..Ε. ή άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους, χωρίς να είναι γραµµένη στο Π..Ε." ΥΠ.ΕΣ /Εγκ.55/87 : Καταβολή κρατήσεων υπέρ τρίτων και εισφοράς προς το ΙΚΑ στα έργα Ο.Τ.Α. ΥΠ.ΕΣ /69 : Εκτελούµενα 'Εργα Ο.Τ.Α. ΥΠ.ΕΣ /Εγκ. 36/84 : "Κρατήσεις υπέρ τρίτων σε εκτελούµενα ηµοτικά και Κοινοτικά 'Εργα" ΥΠ.ΟΙΚ. Σ/238/9/ΠΟΛ.11/87 : "Εξόφληση συµβάσεων εκτέλεσης δηµοσίων έργων µετά την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας" ΥΠ.ΟΙΚ. Ε.1937/ΠΟΛ.33/87 : "Προκαταβλητέος φόρος εισοδήµατος µελετητών και εργοληπτών κατασκευής δηµοσίων τεχνικών έργων"

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Υπολογισµός µε τιµές από το Τέταρτο Τρίµηνο 2009 Ευρώ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΛΜ -000ΙΚΑ Ποσοστό ΙΚΑ Σ/της 81,17 2 ΗΛΜ -000ΩΡΕΣ.1 Ωρες εργασίας Εργατών-τεχνιτών Σ/της 6,46 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΜ -003Η Τεχνίτης (λατόµος, υπονονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, µεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, µωσαϊκός, πλακοστρωτής, µαρµαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασµών κλ Ηµ. 88,32 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΜ -ΤΕΧΝ-ΒΛΑΒΩΝ Επίβλεψη - συντήρηση αποκατάστασης έκτακτης ηλεκτρολογικής βλάβης Στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη και η επίβλεψη της εργασίας από αδειούχο µηχανικό διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός αντλιοστασίου (ύδρευσης - αποχέτευσης). Η εργασία και το κόστος αυτής περιλαµβάνει: 1. την µετακίνηση του συνεργείου µε δικό του όχηµα από την έδρα του σε συγκεκριµένο αντλιοστάσιο στο οποίο έχει σηµειωθεί βλάβη (πληρώνονται µόνο τα 30 πρώτα λεπτά της µετακίνησης) 2. την διαπίστωση του είδους της βλάβης 3. την σταλία του συνεργείου επί του αντλιοστασίου µε την παραδοχή διάρκειας µιας (1) ώρας 4. την επιτόπια επισκευή αυτής µε την παραδοχή διάρκειας δύο (2) ωρών 5. την επιστροφή του συνεργείου µε δικό του όχηµα στην έδρα του (πληρώνονται µόνο τα 30 πρώτα λεπτά της µετακίνησης) 6. την σύνταξη και υποβολή στην υπηρεσία τεχνικής έκθεσης διαπίστωσης και επισκευής βλάβης. Ανάλυση: Ηµεροµίσθιο Επίβλεψης, προσαυξηµένο κατά τη µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: ( 88,32+ 88,32* 81,17/100)/ 6,46= 24,77 Ηµεροµίσθιο Τεχνίτη, προσαυξηµένο κατά τη µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: ( 88,32+ 88,32* 81,17/100)/ 6,46= 24,77 Αρα ωροµίσθιο ευρώ : 49,54

10 Κόστος 4ωρης εργασίας 4*(24,77+24,77)= 198,16 Προσαυξήσεις ΤΑ ΚΥ2% 0.02/0.95* 198,16= 4,17 Φ.Ε.3% 0.03/0.95* 198,16= 6, Τιµή ανά τεµάχιο ευρώ : # 208,56 (διακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. ΤΕΜ ΤΜ ΕΚΠ % Επίβλεψη - συντήρηση 1. αποκατάστασης έκτακτης τεµ ,56 ηλεκτρολογικής βλάβης. ακέραιη ΕΚΠ% ολογράφως ΤΜ Αξία Σύνολο-Σ1 ΦΠΑ 23% Προϋπολογισµός-Σ2=Σ1+ΦΠΑ Έκπτωση=100%*(1-Σ1/28.781,28 )=100% * (28.781,28 - ) = % ,28 (ολογράφως) Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής Τόπος, Ηµεροµηνία, / / Ο Προσφέρων

12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις. Η παροχή υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ιδρυτικός νόµος των ΕΥΑ) όπως ισχύει µετά από τροποποιήσεις. 2) Τις σχετικές διατάξεις του Π 28/1980 (εργασίες ΟΤΑ). 3) Την ΥΠ.ΕΣ /Εγκ.81/86: «Αποστολή πινάκων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα Χ.Ε.Π. που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που γίνονται σ'αυτά» 4) Το Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 5) Το αρ. 13 του Ν. 2503/1997 «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2623/ (ΦΕΚ 139 Α'): «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 7) Την Αριθ. ΥΠΕΣ Α 24473/ΕΓΚ15/98: Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/97 (Α 244) µε την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 2623/98 (Α 139/ ). 8) Την Αριθ. Υπουργού Οικονοµικών /601/0026/98 (ΦΕΚ 431 Β'): Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες. 9) Την Αριθµ. Πρωτ / : Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 10) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (νέος ΚΚ) όπως ισχύει µετά από τροποποιήσεις. 11) Τις σχετικές διατάξεις του Π 59/2007 (δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα του ύδατος για τις ΕΥΑ). 12) Την Εγκύκλιο 25 ΥΠ.ΕΣ...Α /Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007: Εφαρµογή διατάξεων Ν. 3536/ ) Την Εγκύκλιο 29 ΥΠ.ΕΣ...Α /Αθήνα, 03 Απριλίου 2007 :Παροχή Υπηρεσιών. 14) Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ/ ΤΥ/49805/07/ «ιενέργεια προµηθειών από τις ΕΥΑ» σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έκανε δεκτή την 138/2007 γνωµοδότηση του ΝΣΚ και εµµένει στην θέση ότι οι.ε.υ.α., ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διενεργούν τις προµήθειές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..28/80. 15) Τις σχετικές διατάξεις του Π 59/2007 και του Π 60/2007 (δηµόσιες συµβάσεις). 16) Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η /ΕΓΚ.11/ : Αποδοχή της αρ.204/2010 γνωµοδότησης του ' Τµήµατος του ΝΣΚ - απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α βαθµού 17) Την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Aριθµ /739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/ ): Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 18) Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η /2-9-10: Νέα όρια προϋπολογισµού δηµόσιων συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) για τους ΟΤΑ Α βαθµού και τους φορείς τους. ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύς συµβατικών στοιχείων. Τα τεύχη της µελέτης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της παροχή υπηρεσίας, κατά σειρά ισχύος είναι (άρθρο 14 του Π 28/80): 1. ιακήρυξη. 2. Τιµολόγιο της προσφοράς. 3. Προϋπολογισµός προσφοράς 4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 6. Η τεχνική περιγραφή.

14 ΑΡΘΡΟ 3 ο : Προϋπολογισµός. Η Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,28 και επιπλέον 6.619,69 Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο ,97. Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους ΚΛ του προϋπολογισµού εξόδων και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου πρόχειρου ή ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθείας ανάθεση κατά το επόµενο έτος. ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Από της υπογραφής της συµβάσεως ο χρόνος παραδόσεως του συνόλου της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε έντεκα ( 11 ) µήνες. Η τέλεση των ποσοτήτων των εργασιών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της ΕΥΑ. Η ΕΥΑ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παροχή υπηρεσίας του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΥΑ. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή παροχής υπηρεσίας να εξυπηρετήσει την ΕΥΑ µε την παραγγελθείσα ποσότητα εντός µία(ς) (1) ηµερών το πολύ. Η τµηµατική τέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται στο υποδειχθέν από την ΕΥΑ σηµείο (βλέπε παρακάτω πίνακα) µε ευθύνη δική του και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων σε αυτόν. Α/Α Αριθµός ηµοτικό παροχής διαµέρισµα Τοποθεσία Τιµολόγιο Καταγραφές Άγιος Παύλος Αντλιοστάσιο Ηράκλειας 11/ /2006 ΕΥΑΚ (ΓΤΡ Κάµπος????) ΑΝ Άγιος Παύλος Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ 06/ / Άγιος Παύλος ΓΤΡ Γυµναστήριο ΕΥΑΚ 11/ / Άγιος Παύλος ΓΤΡ Νιχωράκι ΕΥΑΚ 07/ / Άγιος Παύλος ΞΜΝ Μεταµόρφωση ΕΥΑΚ 02/ / Βεργιά ΓΤΡ Βεργιάς ΕΥΑΚ 12/ / Γωνιά ΓΤΡ Εφεδρική ΕΥΑΚ 05/ / Γωνιά ΓΤΡ Καρβουνό ΕΥΑΚ 11/ / Γωνιά ΓΤΡ Σαββίδη ΕΥΑΚ Ηράκλεια Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ Ηράκλεια ΓΤΡ εξαµενής ΕΥΑΚ Ηράκλεια Υδατόπυργος ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Αντλιοστάσιο λυµάτων ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Γραφεία ΕΥΑΚ ΕΥΑΚ 15. Καλλικράτεια ΓΤΡ Βιολογικός 2 ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Καλλιµανέϊκα ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Πλάτανος ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Στρόγγυλη ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΓΤΡ Τρίγωνο ΕΥΑΚ Καλλικράτεια ΞΜΝ Μπούρµουλα ΕΥΑΚ Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ΕΥΑΚ Σύλλατα ΓΤΡ Ρέµα ΕΥΑΚ 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2006 ΑΝ 11/ / Σύλλατα ΓΤΡ Ρέµα 2 ΕΥΑΚ Σύλλατα ΞΜΝ Αρδευτική ΕΥΑΚ 05/ /2006

15 Σύλλατα Μπούστερ Συλλάτων ΕΥΑΚ Σωζόπολη ΓΤΡ Αρδευτική ΕΥΑΚ 12/ /2006 ΑΝ Σωζόπολη ΓΤΡ Ελαιώνα ΕΥΑΚ 12/ / ?? ήµου 03/ / Άγιος Παύλος Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Άγιος Παύλος Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Γωνιά ΓΤΡ Καραγιώργος ήµου 06/ / Γωνιά ΞΜΝ Θολωτό ήµου 11/ / Γωνιά Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 11/ / Καλλικράτεια Βιολογικός ήµου 11/ / Καλλικράτεια ΓΤΡ Γυµνασίου ήµου 11/ /2004 ΑΝ Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Καλλικράτεια Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 12/ / Λάκκωµα Αρδευτικό ήµου Λάκκωµα ΓΤΡ Επανωµήτικα ήµου 04/ / Σύλλατα ΓΤΡ Αρδευτική ρέµατος ήµου 08/ / Σύλλατα ΓΤΡ Μάνδρες ήµου 08/ / Σύλλατα ΓΤΡ Ποθητού ήµου 08/ / Σύλλατα Κοινοτικό αντλιοστάσιο ήµου 03/ / Σωζόπολη Υδατόπυργος ήµου 03/ /2004 ΑΝ ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωµές. Η προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής µονάδος της µελέτης είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των εργασιών (άρθρο 54 παρ. 1 του Π 28/80). Επειδή η παράδοση των εργασιών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της ΕΥΑ, θα εκδίδεται τιµολόγιο του ανάδοχου σε µηνιαία βάση (άρθρο 54 παρ. 1 του Π 28/80). Η ΕΥΑ υποχρεούται να εξοφλεί τον πάροχο υπηρεσίας µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον προσκοµιστούν συλλεχθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά (άρθρο 54 παρ. 3 του Π 28/80, δικαιολογητικά: 1. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας, 2. Πρακτικά δηµοπρασίας, 3. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, 4. Σύµβαση χαρτοσηµασµένη µε το τέλος που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15δ παρ. 3 του Κ.Τ.Χ. στις περιπτώσεις που εκ του νόµου λόγω ποσού απαιτείται µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 80 του Ν. 2362/95, 5. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραµµένο από την αρµόδια επιτροπή. Για ποσά κάτω των ευρώ που δεν απαιτείται σύµβαση όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 δύναται να προσκοµίζεται βεβαίωσης παραλαβής του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας. 6. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, 7. ελτίο εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Φορέα υπογεγραµµένο και από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ή βεβαίωση καταχώρησης στο βιβλίο υλικών 8. Μελέτη για προµήθειες-εργασίες άνω των ευρώ (άρθρο 1 παρ. 5 και 6 Π.. 28/1980), 9. Πρωτότυπο τιµολόγιο προµηθευτή. Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οικεία.ο.υ., 10. ελτίο αποστολής θεωρηµένο από την οικεία.ο.υ. 11. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για ποσά άνω των ευρώ, 12. Κατάσταση πληρωµής σε δύο αντίτυπα, θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται: το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του δικαιούχου, η αρµόδια.ο.υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο, µε ανάλυση των σχετικών κρατήσεων, 13. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ για ποσά άνω των ευρώ, 14. Αποδεικτικά κρατήσεων (3% φόρος, 2% ΤΑ ΚΥ, χαρτόσηµο 2%x2%=0,04%, ΟΓΑ 20%x0,04%=0,008%) ΑΡΘΡΟ 6ο: Ανακήρυξη µειοδότη. Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της κατάθεσης προσφορών ο ανάδοχος της εργασίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% στον προϋπολογισµό της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση. Ειδικότερα η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο, θα

16 ανέρχεται στο ποσό των 1.439,06. και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγγυήσεις - Βλάβες. Ο χρόνος εγγυήσεως της παροχής υπηρεσίας, δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε 7 µήνες (άρθρο 65 παρ. 1 του Π 28/80). Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της µελέτης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλες από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τις προορίζει η ΕΥΑ. Η ΕΥΑ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του πάροχου υπηρεσίας. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανεκτελέσει ύστερα από αίτηση της ΕΥΑ κάθε ποσότητα εργασιών που εκτέλεσε, µέσα σε µία(ς) (1) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό εργασιών που πρέπει να επανεκτελεστεί ανά είδος δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης παροχής υπηρεσίας. Οι δαπάνες επανεκτέλεσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εφόσον από την ακατάλληλη εργασία επήλθε ζηµιά στην ΕΥΑ ή σε τρίτα πρόσωπα, ο πάροχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε µε τις ακατάλληλες εργασίες του. ΑΡΘΡΟ 8ο: Καθυστερήσεις - Ποινικές ρήτρες Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την τµηµατική τέλεση των αιτούµενων από την ΕΥΑ εργασιών πέραν της παραπάνω ορισθείσης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα της ΕΥΑ, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη ΕΥΑ σαν ποινική ρήτρα τα ύο τοις χιλίοις (2 ) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως της τελέσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον τρέχοντα λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του ανάδοχου (άρθρο 53 παρ. 9 του Π 28/80). Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα της ΕΥΑ ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της ΕΥΑ, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή (άρθρο 48 του Π 28/80). Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών εξετάζονται και διαπιστούνται η αποτελεσµατικότητά τους στον χώρο που εκτελέστηκαν και τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας, που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεσή τους στον χώρο εκτέλεσης ή στους παρακείµενους χώρους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε επανεκτέλεση των τυχόν πιο πάνω εργασιών δικαιούται η ΕΥΑ κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των εργασιών ή στην µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσό µείωσης του τιµήµατος θα προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής και θα εγκρίνει το Σ της ΕΥΑΚ (άρθρο 46 του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 9ο: Έκπτωση ανάδοχου Κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβούλιου της ΕΥΑ µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο στον ανάδοχο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς τη ΕΥΑ για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο πάροχος υπηρεσίας δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την παροχή ακατάλληλης υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες (άρθρο 50 παρ. 8 του Π 28/80). ΑΡΘΡΟ 10ο: Κρατήσεις υπέρ τρίτων Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης (περίπου 600,00ευρώ), τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η εκτέλεση της εργασίας. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την ΕΥΑ, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του ανάδοχου κατά την πρώτη πληρωµή του από την ΕΥΑ, εφόσον ανακηρυχθεί µειοδότης (άρθρο 22 του Π 28/80). Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/1980 όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1416/1984, του Π.. 410/1995, του από 17-5/ Β. /τος και το Ν. 3548/2007. Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Σύνταξη Κορδόµπεη Χριστίνα Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕ Νέα Καλλικράτεια 07/03/2011 Ο Προϊστάµενος ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7 Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδοµής

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών κυκλωµάτων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης αρµοδιότητας ΕΥΑΚ για το έτος 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2011 /1004/ΤΥ ΕΥΑΚ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,97 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων αποτελείται από: Αγωγούς - Σωλήνες ιακόπτες-ρευµατοδότες Συσκευές Φωτιστικά Πίνακες Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού Ηλεκτροκινητήρες ιάφορα εξαρτήµατα Υποσταθµό Συγκρότηµα Η/Ζ Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης ίκτυο γειώσεων Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα 2 Υλικά 2.1 Αγωγοί - Σωλήνες Τύποι αγωγών και σωλήνων Αγωγοί Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συµφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου θερµοπλαστικού συµφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του κυκλώµατος τουλάχιστον 90 λεπτά. Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE 0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό χαλκό, µε µόνωση αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική ταινία ανθεκτική στη φωτιά. Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. Εξωτερικός µανδύας: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο κατά IEC ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 Σωλήνες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 25/2011 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα