ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Τριανταφύλλου Ιωάννη, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΑ τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τριανταφύλλου Ιωάννη (ο κ. Κουκιάς Μάριος που θα έπρεπε να αναπληρώσει κανονικά τον κ. Ζαννετίδη Φιλήµονα δήλωσε αδυναµία να παραστεί), παρόντων επίσης των νοµικών συµβούλων κ.κ.: Στάγκα Εµµανουήλ και Φραράκη Θεοδώρου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου κ. Μάκρα Ιωάννη, του κ. Λαµπρίδη Χαράλαµπου Προϊσταµένου της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & του κ. Σκουµιού Κων/νου ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου, του κ. Αντωνάτου Γεράσιµου δηµοτικού υπαλλήλου του Tµήµατος Προµηθειών της /νσης Εσόδων & Περιουσίας και του κ. Μπεκιάρη Αλεξάνδρου δηµοτικού υπαλλήλου της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη δύο (2) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από 1

2 την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος υπογράµµισε επίσης, ότι την ανάγκη για να συζητηθούν τα θέµατα αυτά µε τη µορφή του κατεπείγοντος επέβαλλαν, λόγοι λήψης απόφασης για τον ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου που θα πρέπει να παραστεί σε υπόθεση του ήµου Ρόδου η οποία δικάζεται την 20 η Οκτωβρίου 2011 στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου (1 ο Θέµα), αλλά και περί της ενστάσεως της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), κατά της διακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή Τοιχογραφιών Ι.Ν. Ταξιάρχη», ώστε να συνεχιστεί, σύννοµα, η διαδικασία περαιώσεως του διαγωνισµού (2 ο Θεµα). Η Επιτροπή οµόφωνα ενέκρινε την ένταξη των σχετικών θεµάτων στην παρούσα συνεδρίαση, ως κατεπειγόντων και δέχθηκε να συζητηθούν και να ληφθούν, επιπροσθέτως αποφάσεις, πριν από την έναρξη της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος στα πλαίσια της ενηµέρωσής του και µε αφορµή την παρέµβαση του κ. Στάγκα Στέργου, αναφέρει ότι σε επόµενη συνεδρίαση θα κοινοποιήσει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής πίνακες µε εµπεριστατωµένα στοιχεία αναφορικά µε τις απαιτήσεις αλλά και τις υποχρεώσεις των πρώην δέκα ήµων του Νησιού από και προς την.ε.υ.α.ρ.. Συµπληρώνοντας τονίζει ότι όλα αυτά τα στοιχεία εµπεριέχονται και στην απογραφή η οποία κατατέθηκε. Σ αυτό το σηµείο παρεµβαίνοντας ο Αντιπρόεδρος κ. Ταρασλιάς αναφέρει ότι θα πρέπει να κατατεθεί η πρόταση της ηµοτικής Αρχής έναντι της τιµολογιακής πολιτικής του ήµου Ρόδου η οποία θα καθορίζει, τελικώς, την τιµή του νερού στον ενιαίο ήµο. Απαντώντας ο Πρόεδρος πληροφορεί το Σώµα ότι ήδη εργάζεται ειδική οµάδα υπαλλήλων της οποίας τα αποτελέσµατα των εργασιών της θα τεθούν υπ όψιν του ηµοτικού Συµβουλίου αφού προηγουµένως ενηµερωθεί και η Οικονοµική Επιτροπή. Στη συνέχεια ενηµερώνει για τις επαφές και τις ενέργειες που έγιναν στην Αθήνα, το προηγούµενο διάστηµα, παρουσία των κ.κ. Σαββή Εµµ. & Περδίκη Ιωάννη, µε στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών που, τελικώς, κατέληξαν στην σύνταξη και κοινοποίηση επιστολής προς τον Υπουργό κ. Καστανίδη µε κοινοποίηση προς τον Υφυπουργό τον κ. Κουκουλόπουλο, και την ΚΕ ΚΕ, αναφορικά µε την γενικότερη οικονοµική κατάσταση του ήµου Ρόδου, αλλά και τις δανειακές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις προς τρίτους, στην οποία προτεινόταν, εν κατακλείδι, η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου που εκπορεύεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, µε επαναδιαπραγµάτευση του κυµαινόµενου επιτοκίου του, τη χορήγηση νέου δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, αλλά και την πρόταση σύνταξης νέου νοµοθετικού πλαισίου που θα διευρύνει την αναφορά του Ν. 3979/2010, ως προς την συµπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των ληξιπρόθεσµων οφειλών και όχι χρονικά επιλεγµένου µέρους αυτών. Επίσης πληροφορεί τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδέσµευση από την Εθνική Τράπεζα (ποσά που αφορούν µισθώµατα του Casino ) ποσού ύψους 2

3 80.000,00 ευρώ, για την κάλυψη µισθοδοτικών υποχρεώσεων εργαζοµένων της πρώην Ρόδων Α.Ε., ενώ τις επόµενες εβδοµάδες θα καλυφθεί και το υπόλοιπο των ,00 ευρώ. Από ενηµέρωση επίσης που υπάρχει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, συνέχισε, µετά και τη συζήτηση που έγινε σε προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διαπιστώνεται η ύπαρξη 101 διαταγών πληρωµής, στις οποίες προστίθενται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήµατα νέες που επιτείνουν την ήδη υπάρχουσα και συνεχώς διογκούµενη πίεση προς τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ήµου µας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε επίσης στην νύξη του κ. Μαχραµά ότι αυτοί που καταφεύγουν στην νοµική διαδικασία των διαταγών πληρωµής, αυτοί, τελικώς, επιτυγχάνουν να διευθετήσουν τις εκκρεµείς οικονοµικές υποθέσεις τους µε το ήµο Ρόδου σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους. Συνεχίζοντας τονίζει ότι αυτό δεν ισχύει αφού έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις ύψους ,00 ευρώ, µε την διαδικασία των διαταγών πληρωµής σε σύνολο πάνω από ,00 ευρώ. Στο ποσό των ,00 ευρώ δεν συµπεριλαµβάνονται διαταγές πληρωµής και τελεσίδικες αποφάσεις που αφορούν υπαλλήλους για την καταβολή επιδοµάτων, όπως αυτού των 176,00 ευρώ, των εξόδων κίνησης κλπ, αναφέρει συνεχίζοντας. Εποµένως λοιπόν, καταλήγει, έχουν πληρωθεί πολλοί προµηθευτές και εργολάβοι που δεν έχουν έρθει σε ένδικη διαµάχη µε το ήµο Ρόδου. Αµέσως µετά ο λόγος δίνεται στον κ. Μαχραµά, ο οποίος αναφέρει ότι είναι κατ αρχάς σηµαντικό να ανταποκρίνεται ο Πρόεδρος και να δίνει έστω και προφορικώς απαντήσεις σε θέµατα όπως το ανωτέρω που έχουν τεθεί σε προηγούµενη συνεδρίαση, πλην όµως, συνεχίζει λέγοντας, ότι η πληροφόρηση αυτή θα προτιµούσε να γίνει γραπτώς µε τα στοιχεία τα οποία τη συνθέτουν, όπως αυτό π.χ. που αναφέρεται στο 1/3 του ποσού που έχει πληρωθεί µε την διαδικασία των διαταγών πληρωµής και τελικώς πόσοι και ποιοί είναι αυτοί οι προµηθευτές και εργολάβοι που έχουν πληρωθεί συνολικά µε το ποσό των ,00 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία, συνεχίζει, θα τα ήθελε γραπτώς. Απαντώντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι στο ποσό του ,00 ευρώ, συµµετέχουν και προµηθευτές αλλά και εργολάβοι. Ο κ. Μαχραµάς τελειώνοντας αναφέρει ότι θα ξαναεπανέλθει αφού µέσα στην ηµερήσια διάταξη υπάρχει σχετικό θέµα προς συζήτηση. Σ αυτό το σηµείο ο Πρόεδρος της Επιτροπής θεωρεί ότι περαιώθηκε η ενηµέρωση του προς τα µέλη της Επιτροπής και προτείνει να προηγηθούν τα θέµατα τα οποία δεν συµµετέχουν στην ήδη κοινοποιηµένη ηµερήσια διάταξη, αλλά αποφασίστηκε οµοφώνως να εξεταστούν εκτός ηµερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 275/2011 (Α..Α: 4Α8ΤΩ1Ρ-0ΙΑ) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παραστεί σε υπόθεση αιτήσεως 3

4 αναιρέσεως του ήµου Ρόδου, η οποία δικάζεται την 20 η Οκτωβρίου 2011, στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου, αρ. πρωτ. 2/ ,στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Θέµα: Παροχή πληρεξουσιότητας. Την 20ή Οκτωβρίου 2011 δικάζεται στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως του ήµου, ως διαδόχου του πρώην ήµου Ροδίων, κατά της 248/2077 αποφάσεως του Εφετείου ωδεκανήσου µε αντιδίκους την Αριστέα Ηρακλείδου, το Ταµείο Νοµικών και τον Συµβολαιογραφικο Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου- ωδεκανήσου. Η υπόθεση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έπειτα από παραπεµπτική απόφαση του Τµήµατος του δικαστηρίου το οποίο είχε δικάσει πρώτα την αίτηση αναιρέσεως του ήµου και αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού ηµοσίου. Στην δίκη στην οποία εκδόθηκε η παραπεµπτική απόφαση τον ήµο Ροδίων είχε εκπροσωπήσει ο υπογράφων. Η διαφορά αυτή αφορά την πληρωµή αµοιβής συµβολαιογράφου για την κατάρτιση της συµβάσεως µεταβιβάσεως ακινήτου και εκτελέσεως έργου της Νέας Μαρίνας. Παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση για τον ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου του ήµου στην δίκη αυτή.» (Ακολουθεί υπογραφή του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Φραράκη Θεοδώρου) Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου, µε αρ. πρωτ. 2/ , και ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον ίδιο για να παραστεί στην δίκη που θα 4

5 εξετάσει την αίτηση αναιρέσεως του ήµου, ως διαδόχου του πρώην ήµου Ροδίων, κατά της 248/2077 αποφάσεως του Εφετείου ωδεκανήσου µε αντιδίκους την Αριστέα Ηρακλείδου, το Ταµείο Νοµικών και τον Συµβολαιογραφικο Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου- ωδεκανήσου. ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 276/2011 (Α..Α: 4Α8ΤΩ1Ρ-ΟΦΝ) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της ενστάσεως της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), κατά της διακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή Τοιχογραφιών Ι.Ν. Ταξιάρχη». (Ένσταση ΠΕΝΕΠ ΣΑΕΤ αρ. πρωτ. 2/ ) (Εισήγηση /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ένσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), κατά της διακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή Τοιχογραφιών Ι. Ν. Ταξιάρχη», µε αρ. πρωτ. 2/ , αλλά και την εισήγηση /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Θέµα: Ενηµέρωση επί της από 26/9/2011 ένστασης κατά της διακήρυξης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή τοιχογραφιών Ιερού Ναού Ταξιάρχη. Έχοντας υπόψη: Την µελέτη του έργου του θέµατος (Α.Μ.: 6/2011), Την µε αριθ. 412/2011 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέµατος, Την µε αριθ. 266/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτήθηκαν οι όροι δηµοπρασίας του έργου, Την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 1418/1984, Π.. 609/1985, Ν. 3263/2004, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα µετά τον Ν.3669/2008 Κ Ε), Τη µε αρ. πρωτ. 2/120223/ περίληψη διακήρυξης η οποία απεστάλη προς δηµοσίευση στον τύπο και την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Την από 26/9/2011 ένσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατά της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 5

6 σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Ο Ιερός Ναός Ταξιάρχη κτίστηκε το 1964 και έχει αγιογραφηθεί το 1965 από το Στυλιανό Καρτάκη. Παρουσιάζει σηµαντικές φθορές που προήρθαν από την υγρασία, (διάβρωση οπλισµού και σκουριασµένες σωληνώσεις), τόσο σε φέροντα στοιχεία του ναού, όσο σε τοιχοποιίες και τέλος στις αγιογραφίες. Το έργο αναφέρεται κύρια σε εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, στο µεγαλύτερο βαθµό στο εξωτερικό του Ναού (οικοδοµικές εργασίες - µονώσεις), ενώ ένα ποσοστό 17,3 % αναφέρεται σε εργασίες που αφορούν τις πρώτες απολύτως απαραίτητες εργασίες προστασίας τµήµατος των τοιχογραφιών. Στη συνέχεια για τους λόγους που επικαλείται η ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ στην εν λόγω ένσταση, παραθέτουµε τις απόψεις µας, βασιζόµενοι στην κείµενη νοµοθεσία και τα τεύχη δηµοπράτησης. Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα, το έργο αφορά κατά το µεγαλύτερο ποσοστό οικοδοµικές εργασίες και εποµένως δεν αφορά αποκλειστικά εργασίες συντήρησης, γεγονός το οποίο θα γινόταν αντιληπτό αν η ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ είχε λάβει γνώση των τευχών δηµοπράτησης. Επίσης η αναφερόµενη στην ένσταση νοµοθεσία (άρθρο 43 του Ν. 3028/2002 και άρθρο 8 παρ. γ του Π.. 99/92) αφορά εργασίες συντήρησης µνηµείων ενώ ο ναός δεν είναι χαρακτηρισµένος µνηµείο (κτίσµα του 1964). Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που περιλαµβάνεται στα τεύχη της δηµοπρασίας στο άρθρο 33 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ» αναφέρονται τα εξής: «Οι εργασίες προστασίας και πρώτων σωστικών επεµβάσεων περιορισµένου τµήµατος των τοιχογραφιών θα γίνει από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Π.Ε. ή Τ.Ε., εγγεγραµµένο στο µητρώο συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του ΥΠ.ΠΟ. στην ειδικότητα της τοιχογραφίας και µε αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τις γνώσεις, τα προσόντα και την πείρα του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του Συντηρητή ότι αποδέχεται τη συνεργασία µε τον ανάδοχο για το συγκεκριµένο έργο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να µη δώσει την έγκρισή της για τον παραπάνω Συντηρητή, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό αποτελούν ρητή δέσµευση για τον προσωρινό µειοδότη όσο και τον ανάδοχο και σε περίπτωση µη συµµόρφωση του µε αυτά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/08.» 6

7 Επίσης στο άρθρο 10 της ιακήρυξης της ηµοπρασίας αναφέρεται ότι η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου στη δηµοπρασία αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 3669/08, το οποίο αναφέρεται και στην ένσταση, δεν είναι επιτρεπτή η προσθήκη όρων στη διακήρυξη χωρίς ειδική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παρότι ο Ιερός Ναός δεν είναι µνηµείο (κτίσµα του 1964) και οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών αποτελούν το 17,3% του προϋπολογισµού του έργου και αφορούν τις πρώτες απολύτως απαραίτητες εργασίες προστασίας τµήµατος τους, η Υπηρεσία στα τεύχη δηµοπράτησης έχει λάβει ρητή µέριµνα για συνεργασία του αναδόχου µε Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, τουλάχιστον Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εγγεγραµµένο στο µητρώο συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του ΥΠ.ΠΟ. στην ειδικότητα της τοιχογραφίας και µε αποδεδειγµένη εµπειρία, προσθετα στοιχεία επιστηµονικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται και στη σχετική ένσταση. Εποµένως κατά τη άποψη µας οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η η ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ στην ένστασή της είναι αβάσιµοι, δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισµό και δεν δικαιολογούν την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού. Σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και την εγκεκριµένη διακήρυξη, αρµόδια αρχή να αποφασίσει την εγκυρότητα ή µη των όρων της διακήρυξης σχετικά µε το δηµοπρατούµενο έργο είναι η Οικονοµική Επιτροπή.» (Ακολουθούν υπογραφές των κ.κ. : Σαββή Εµµανουήλ Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Λαµπρίδη Χαράλαµπου Προϊσταµένου /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων) Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης & Αρχαιολογικών Χώρων αρ. πρωτ. 2/ , απορρίπτει την ένσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), κατά της διακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή Τοιχογραφιών Ι. Ν. Ταξιάρχη», µε αρ. πρωτ. 2/ , αφού οι λόγοι που επικαλείται, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση, κρίνονται ως αβάσιµοι, δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισµό και δεν δικαιολογούν την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού, επιβεβαιώνοντας, επιπροσθέτως, εκ νέου ως έγκυρους τους όρους διακήρυξής του {απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αρ. 266/2011 (Α Α: 4ΑΧΖΩ1Ρ-ΓΡΞ)}. 7

8 ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 277/2011 (Α..Α: 4Α8ΤΩ1Ρ-7ΦΟ) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου µε αρ. πρωτ. 2/ στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 2011 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑ ΣΗΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4876 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4877 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4879 ΚΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ, 2.030,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ 311Α/10/2010 ΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά, ,10 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ 374Α/2010 ΓΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΠΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Νο 9/2005 Α ΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ SUPER SPORT AE Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά, 8.997,57 σε βάρος του ΚΑ του 2.030, , ,57 8

9 4. ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓ. ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι.Π. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ ΕΙΣ ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓΟ 4892 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια βιβλίων λευκωµάτων µε θέµα "ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ" ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα ευρώ και τρία λεπτά, ,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 6ου λογ. έργου "ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟ ΟΥ -ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'ΦΑΣΗ ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, ,49 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ" ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α.ΟΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά,19.255,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. Έργου " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ " ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά, ,81 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "Β' ΦΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι.Π. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ, 2.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών πρώην ήµου Πεταλούδων για ΤΣΜΕ Ε Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, ,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για , , , , , ,78 9

10 ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4906 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4911 ΚΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε ΚΑ Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. & ΣΙΑ ΟΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά, ,68 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΑΛΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α ΑΜΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιτέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, ,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ( ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες ευρώ, 6.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ηλεκτρονικών συσκευών τηλεχειρισµού βυθιζόµενων εµποδίων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Αναγόµωση πυροσβεστήρων ήµου Ρόδου Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά, 9.663,73 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΡΠΟ ΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, ,49 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ , , , , , ,49 10

11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/1/11" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά, ,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για C.U.L.T.U.R.E ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ UNESCO Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα τρείς χιλιάδες ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας "Σύµβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης & λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων. Καµείρου Ρόδου και εκπαίδευσης προσωπικού ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ENVITEC A.E.». Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα τρείς χιλιάδες ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας "Σύµβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης &λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων. Καµείρου Ρόδου και εκπαίδευσης προσωπικού ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ENVITEC A.E.». Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά,270,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ& ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 20/7/ , , ,00 270,64 11

12 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ 4923 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5016 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά,178,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ. ΡΟ ΟΥ κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 8/6/2011 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ.ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες εξακόσια τριανταπέντε ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά, ,71 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Κατάσταση πληρωµής δηµοτικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του.σ για το έτος 2010 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά, 1.597,62 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Κατάσταση πληρωµής δηµοτικών συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του.ε για το έτος 2010 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια τριανταεπτά ευρώ και τριανταένα λεπτά, 237,31 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Για έξοδα εκτός έδρας µετακίνηση υπαλλήλου ΚΕΠ από 11/10/2010 έως 27/10/2010 για σεµινάρια εισαγωγικής εκπαίδευσης Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριανταένα λεπτά, 255,31 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Για έξοδα εκτός έδρας µετακίνηση υπαλλήλου ΚΕΠ από 11/10/2010 έως 27/10/2010 για σεµινάρια εισαγωγικής εκπαίδευσης Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά, 549,78 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝ. ΕΠ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 19-25/6/11 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, 518,52 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ 178, , ,62 237,31 255,31 549,78 518,52 12

13 27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5017 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΧΟΥΡ Α ΝΙΚ. ΣΑΒΒΙΤΣΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά, 644,27 σε βάρος του ΚΑ 8117 του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΟΦΟΣ Σ. & Β. Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά, ,35 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011, σχετ. συµβ. 2678/ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά, ,35 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011, σχετ. συµβ. 2678/ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,18.850,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 6ος λογ/σµός πληρωµής περιόδου 1/12/10-28/2/11 για το έργο Σύµβουλος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ πρ.. Καµείρου, βάσει της από 1/9/09 σύµβασης ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα 644, , , , ,00 13

14 ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙ ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4961 ΚΑ ευρώ,18.850,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 7ος λογ/σµός πληρωµής περιόδου 1/3/11-31/5/11 για το έργο Σύµβουλος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ πρ.. Καµείρου, βάσει της από 1/9/09 σύµβασης ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ,20.880,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 5ος λογ/σµός ΚΑ πληρωµής περιόδου 25/11/10-24/2/11 για το έργο Σύµβουλος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ πρ..λινδίων - ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 6ος λογ/σµός πληρωµής περιόδου 25/02/11-24/5/11 για το έργο Σύµβουλος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ πρ.. Λινδίων - ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά, ,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά,181,20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ 2010 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά,8.660,32 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ Ο ΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ , , ,50 181, ,32 14

15 37. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4998 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4999 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5098 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5099 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5109 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5151 ΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ" ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριανταένα λεπτά,13.898,31 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ NECO GROUP Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά,862,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ 567/2010 ΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΤΑΥΡΗΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά, 5.881,20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εικοσιοκτώ ευρώ, 528,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά,18.909,58 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Π[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΡΠΟ ΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα εννέα ευρώ,69,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ,31 862, ,20 528, ,58 69,00 15

16 43. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5182 ΚΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4986 ΚΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ ΧΕ 199Α/10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, ,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 16ου λογ. έργου "ΚΑΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΓΩΓΟΙ Γ' ΦΑΣΗ "(ΙΑΛΥΣΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, 6.515,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 17ου λογ. έργου "ΚΑΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΓΩΓΟΙ Γ' ΦΑΣΗ "(ΙΑΛΥΣΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά, 7.576,25 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, 3.750,52 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» , , , , ,52 16

17 ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΣΑΕΠ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ & Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 5043 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και δύο λεπτά, ,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου,3ου,4ου, λογ. έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά, 2.211,70 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΡΟΜΩΝ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 8.204,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΙΚΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά, 482,32 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 6ου λογ. έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΑΡ ΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΣΑΛΑΚΟΥ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Π..Ε. ΣΑΕΠ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά, ,95 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 13ου λογ. έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ" , , ,54 482, ,95 17

18 ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4985 ΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΘΗΣΕΑΣ & Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος λογ. έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/11 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ, 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση Αµοιβής για τον εξορθολογισµό είσπραξης τελών φωτισµού και καθαριότητας στην περιοχή Φαληρακίου Γ ΟΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΡΑΣΟΣ. ΜΠΡΟΚΟΥ. Ο.Ε.» ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ου ΣΕΚ ΡΟ ΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ -ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα µία χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα εννέα ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου,2ου λογ. έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΟΥ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά, 3.352,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την επισκευή και , , , , ,40 18

19 58. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4957 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4959 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4982 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4983 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4981 ΚΑ συντήρηση αυτοκινήτων του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά, 1.661,10 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΥ 1159 Βυτιοφόρου αυτ/του του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και τριάντα λεπτά, 915,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών & λαδιών για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΥ 1159 αυτ/του του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ, 174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του ΜΕ 17892, σαρώθρου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά, 278,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση του ΜΕ σαρώθρου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ, 174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΥ 1348 αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» 1.661,10 915,30 174,00 278,40 174,00 19

20 63. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4980 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4976 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4978 ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4967 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4965 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4972 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ, 174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΥ 1348, αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, 1.272,52 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΙ 3978, αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά, 164,72 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΥ 1348,αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά, 941,92 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΥ 1075, αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν εξήντα ευρώ, 1.160,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΥ 1075, αυτοκινήτου του ήµου ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ, 986,00 σε βάρος του 174, ,52 164,72 941, ,00 986,00 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 31 / 18-11-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 26-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 35 / 22-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 22 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 20 / 12-11-2012 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, σήµερα ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/21.7.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 52/9.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 185 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα