ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών."

Transcript

1 ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει τα στοιχεία του. τα στοιχεία της ολότητας έχουν μια κάποια κοινή ιδιότητα Ι, και το σύνολο προκύπτει επειδή από κάποιο χώρο αναφοράς U, αποσπούμε το σύνολο S όσων στοιχείων του U έχουν την ιδιότητα Ι. 2. ΣΥΝΟΛ: γραφή και ανάγνωση. ως «νόημα»: γράφουμε ως { x: Ι(x) } ως το σύνολο των x που έχουν την ιδιότητα Ι( ). ως «αναφορά»: γράφουμε ως { σ1, σ2, σ3,..., σν } το σύνολο με τα ίδια τα στοιχεία σκ, 1 κ Ν. γράφουμε σ, όταν και μόνον το στοιχείο σ είναι ένα εκ των στοιχείων μελών του. γράφουμε σ, για το «σ δεν ανήκει στο». ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι δυνατόν να έχουμε σύνολα «μέσα» σε σύνολα: { α, { α, β, { γ, α } }, { β }, γ }. η σειρά δεν παίζει ρόλο: { α, β, γ, δ } = { β, α, δ, γ }. η επανάληψη δεν παίζει ρόλο: { α, β, β, γ } = { α, β, γ } = { α, α, γ, β, β }. ίσως να μην έχουμε κανένα στοιχείο: { } (το «κενό» σύνολο, με σύμβολο: ). το στοιχείο x και το «μονοσύνολο» { x } δεν είναι το ίδιο πράγμα: x { x }. (Στη «καθαρή» θεωρία συνόλων αυτό δεν ισχύει ποτέ, διότι αν σ = { σ } τότε σ σ, και το σύνολο είναι «ανώμαλο», κάτι που η standard θεωρία συνόλων το εξαιρεί αξιωματικά. Σε μια τέτοια περίπτωση το σ θα είχε την μορφή σ = { σ } = { { σ } } = { { { σ } } } χωρίς οι αγκύλες να μπορούσαν να εξαντληθούν...) 3. ΣΥΝΟΛ: σχεδίαση (διαγράμματα τύπου Euler Venn) για κάθε στοιχείο σ και σύνολο, το σ είναι είτε «εντός» του, είτε «εκτός» του. Γι αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύνολο ως μια κλειστή γραμμή, και τα στοιχεία του να είναι τα στοιχεία «εντός» αυτής της γραμμής και μόνον. συνήθως σχεδιάζουμε τον χώρο αναφοράς U ως ένα ορθογωνικό πλαίσιο που περιβάλλει τα σύνολα που έχουμε εξάγει από αυτόν. σε πεπερασμένους χώρους αναφοράς αναπαριστούμε τα στοιχεία ως «σημεία», (αν και συχνά για λόγους οικονομίας παραλείπουμε αυτή τη σχεδίαση). χώρος αναφοράς U στοιχείο S A B σύνολο 4. ΣΥΝΟΛ: θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ συνόλων. «ανήκειν»: σ S. στη θεωρία συνόλων όλα τα στοιχεία είναι επίσης σύνολα, άρα η σχέση του «ανήκειν» είναι μια σχέση μεταξύ δύο συνόλων. ΠΡΟΣΟΧΗ: ( σ S ) ( { σ } S ). «ισότητα»: =. έχουν τα «ίδια» στοιχεία με το εξής πολύ συγκεκριμμένο τρόπο: «υποσύνολο»:. όλα τα στοιχεία του είναι και στοιχεία του : (A = B) x ((x A) (x B)) (A = B) x ((x A) (x B)) (=) ( ) ( ), δηλαδή η σχέση «υποσύνολο» είναι «αντι συμμετρική», δεν ισχύει και προς τις δύο κατευθύνσεις παρά μόνον εάν τα δύο σύνολα είναι ίσα. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 1 / 12

2 ( ) ( Γ) ( Γ), δηλαδή η σχέση «υποσύνολο» είναι «μεταβατική». «ξένα»: δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο. γενική θέση υποσύνολο, ξένα μεταξύ τους 5. ΣΥΝΟΛ: το κενό σύνολο προσοχή στις ιδιότητές του. υπάρχει: το κενό σύνολο αντιστοιχεί στην «αδύνατη» ιδιότητα, και επί οποιουδήποτε χώρου αναφοράς υπάρχει μία τουλάχιστον «αδύνατη» ιδιότητα, δηλαδή μια ιδιότητα που κανένα στοιχείο δεν μπορεί να την έχει. υτή είναι λ.χ. η ιδιότητα: Ι(σ) (σ σ). είναι υποσύνολο κάθε συνόλου: S ( S), δηλαδή το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. (Και πράγματι: είναι δυνατόν να υπάρξει έστω ένα στοιχείο που να ανήκει στο, αλλά να μήν ανήκει στο S;). ΠΡΟΣΟΧΗ: το κενό σύνολο είναι υποσύνολο του S, όχι στοιχείο του S. είναι ένα και μοναδικό: έστω ότι KΕΝΟ(x) είναι αληθες εάν και μόνον εάν το x δεν περιέχει κανένα στοιχείο: KΕΝΟ(x) σ ( σ x ). Τότε: x y ( (KΕΝΟ(x) KΕΝΟ(y) ) (x = y)) γι αυτό και δικαιολογούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύμβολο για αυτό, (το: ). ένα μόνον κενό σύνολο (?): αν από «πρόσωπα» ξεωρίσουμε ένα κενό σύνολο, και από «αριθμούς» ξεχωρίσουμε ένα κενό σύνολο, τότε πώς ένα σύνολο προσώπων ισούται με ένα σύνολο αριθμών; Το παράδοξο είναι φαινομενικό διότι στην ισότητα των συνόλων δεν εξετάζουμε την ερμηνεία που τους δίνουμε, αλλά μόνον το ποιά στοιχεία περιέχουν. Και δύο κενά σύνολα περιέχουν τα «ίδια» στοιχεία: κανένα. 6. ΣΥΝΟΛ: πράξεις επί ενός ή δύο συνόλων (μονομελείς / διμελείς). πράξεις κατασκευής: στα σύνολα όπως και σε όλων των ειδών τα «αντικείμενα» από ήδη υπάρχοντα μπορούμε με «πράξεις» να κατασκευάσουμε νέα. Μας ενδιαφέρουν δύο είδη πράξεων: μονομελείς και διμελείς, δηλαδή με μία ή δύο παραμέτρους. (Πράξεις με μηδέν παραμέτρους δίνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, αντιστοιχούν λοιπόν σε σταθερές. Στα σύνολα η βασική σταθερά είναι το (το κενό). ) μονομελείς: η κύρια μονομελής πράξη είναι η «κατασκευή» από ένα σύνολο S του συνόλου που περιέχει όλα τα υποσύνολα του S που συμβολίζεται με [S], και ονομάζεται δυναμοσύνολο του S: [S] = { s: s S } Π.χ. [ {α,β,γ} ] = {, {α}, {β}, {γ}, {α,β}, {β,γ}, {γ,α}, {α,β,γ} } διμελείς: τέσσερεις διμελείς πράξεις είναι οι πιο συχνές στη χρήση: ένωση: από τα σύνολα και «κατασκευάζουμε» το = { σ: (σ ) (σ ) }. τομή: από τα σύνολα και «κατασκευάζουμε» το = { σ: (σ ) (σ ) }. διαφορά: από τα σύνολα και «κατασκευάζουμε» το = { σ: (σ ) (σ ) }. (καρτεσιανό) γινόμενο: = { σ: (δίδεται στην ενότητα #7.) }. Η εικόνα «λέει» περισσότερα: Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 2 / 12

3 προτασιακός λογισμός και πράξεις συνόλων: αν τα σύνολα και προσδιορίζονται από τις ιδιότητας Ι και Ι, τότε οι παραπάνω πράξεις αναπαριστούν λογικές πράξεις επί των ιδιοτήτων: ένωση: αναπαριστά την λογική διάζευξη Ι Ι τομή: αναπαριστά την λογική σύζευξη Ι Ι διαφορά: περιέχει την άρνηση της Ι Ι Ι 7. ΣΥΝΟΛ: διατεταγμένα ζεύγη και το (καρτεσιανό) γινόμενο συνόλων. Μας ενδιαφέρει να παραστήσουμε την διάταξη δύο στοιχείων μέσω της θεωρίας συνόλων να μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι από δύο στοιχεία α και β το α είναι το «1 ο» και το β είναι το «2 ο». υτό είναι ηλίου φαεινότερον στη γραφή, π.χ. μπορούμε να γράψουμε α, β (οπότε το α γράφεται ως πρώτο), αλλά θέλουμε αυτό να αποτυπώνεται στο νόημα. Και κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται λ.χ. ερμηνεύοντας το α, β ως το απλό ζεύγος { α, β }, διότι όπως έχουμε ήδη διευκρινίσει η σειρά δεν παίζει ρόλο στα σύνολα: { α, β } = { β, α}. Το «τέχνασμα» (του Kuratowksi δείτε wikipedia για το ποιός ήταν) που αποδίδει (ανάμεσα και σε άλλα) είναι να ορίσουμε ως διατεταγμένο ζεύγος α, β το εξής: α, β { { α }, { α, β } } Η παρακάτω σειρά συλλογισμών, (ιδιαίτερα μακρά για 3 4 στοιχεία!), αποδεικνύει ότι: α, β = κ, λ ( α = κ ) και ( β = λ) «Ευθύ»: α, β = κ, λ ( α = κ ) και ( β = λ) δεν μπορεί ένα μονοσύνολο { σ } να ισούται με ένα δισύνολο { κ, λ } (κ λ): διότι θα έπρεπε κ { σ }, άρα κ = σ, και λ { σ } άρα λ = σ, δηλαδή κ = σ = λ, ενώ έχουμε υποθέσει ότι κ λ. (Προσέξτε ότι δεν χρησιμοποιούμε «αριθμούς», αλλά μόνον λόγια περί «συνόλων»!) αν α, β = κ, λ τότε είτε (α = β) και (κ = λ), είτε (α β) και (κ λ), δηλαδή τα {α, β} και {κ, λ} θα ήσαν είτε και τα δύο μονοσύνολα, είτε και τα δύο δισύνολα: διότι αν ίσχυε (α = β) αλλά (κ λ) θα είχαμε την εξής αντίφαση: το μέν 1 ο ζεύγος θα ήταν μονοσύνολο, αφού: α, β = { {α}, {α, β} } = { {α}, {α, α} } = { {α}, {α} } = { {α} } το δε 2 ο ζεύγος θα ήταν δισύνολο, αφού κ, λ = { { κ }, { κ, λ } } και το { κ } είναι διάφορο του { κ, λ }, (το πρώτο είναι μονοσύνολο και το δεύτερο είναι δισύνολο διότι (κ λ) ). αν α, β = κ, λ και είναι και τα δύο μονοσύνολα τότε (α = κ) και (β = λ). διότι α, β = {{α}} = {{κ}} = κ, λ και άρα α = κ και παρομοίως, β = λ. αν α, β = κ, λ και είναι και τα δύο δισύνολα τότε (α = κ) και (β = λ). διότι α, β = { { α }, { α, β } } και κ, λ = { { κ }, { κ, λ } }, και το στοιχείο { α } ανήκει στο { { κ }, { κ, λ } }, άρα ισούται με το 1 ο ή το 2 ο στοιχείο. Δεν μπορεί όμως ένα μονοσύνολο να ισούται με το δισύνολο { κ, λ }, άρα ισούται με το { κ }, και άρα α = κ. Ομοίως το δισύνολο { α, β } δεν μπορεί να ισούται με το μονοσύνολο { κ }, άρα { α, β } = { κ, λ } = { α, λ }, και αφού β α, πρέπει να ισχύει β = λ. «ντίστροφο»: ( α = κ ) και ( β = λ) α, β = κ, λ (προφανές) Έχοντας στην διάθεσή μας το εργαλείο των «διατεταγμένων» ζευγών, μπορούμε να ορίσουμε μία από τις πιο σημαντικές κατασκευές στη θεωρία συνόλων το καρτεσιανό γινόμενο: = { σ: σ = α, β, α και β } δηλαδή το σύνολο όλων και μόνον των διατεταγμένων ζευγών, το 1 ο μέλος των οποίων είναι από το σύνολο και το 2 ο από το σύνολο. Το «νόημα» του καρτεσιανού γινομένου: Μετά τα σύνολα που αναπαριστούν ιδιότητες στοιχείων, θέλουμε ένα τρόπο για να παραστήσουσε τις σχέσεις που έχουν τα διάφορα στοιχεία μεταξύ τους. Η σχέση του στοιχείου α με το στοιχείο β με όποιο τρόπο και εάν ορίζεται ή δημιουργείται ή ερμηνεύεται καταλήγει να «γράφεται» με έναν απλό τρόπο: ως το διατεταγμένο ζεύγος α, β. Π.χ. η σχέση «x γονέας του y» περιέχει ζεύγη της μορφής Παρασκευάς, Κυριακή, όπου το 1 ο μέλος δηλώνει τον γονέα (εδώ έναν πατέρα), και το 2 ο μέλος δηλώνει το τέκνο (εδώ μια κόρη). ν πρόκειται να συσχετίσουμε στοιχεία από δύο σύνολα και, το γινόμενο απλά περιέχει όλες ακριβώς τις δυνατές συσχετίσεις που θα μπορούσαν να συμβούν. 8. ΣΥΝΟΛ: οι ιδιότητες των πράξεων και ο τρόπος ανάλυσης. Οι διμελείς πράξεις έχουν μια σειρά από ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν. ΜΕΤΘΕΤΙΚΗ. Λ.χ. για κάθε X, Y: Χ Υ = Υ Χ η σειρά των Χ, Υ μπορεί να αλλάξει. ΠΡΟΣΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ. Λ.χ. για κάθε X, Y, Ζ : Χ (Υ Ζ) = (Χ Υ) Ζ η σειρά των παρενθέσεων αλλάζει. ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ. Λ.χ. για κάθε X, Y, Ζ: Χ (Υ Ζ) = (Χ Υ) (Χ Ζ) η πράξη «επιμερίζεται» επί της άλλης. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 3 / 12

4 Δίνουμε δύο πίνακες για το ποιές ιδιότητες ισχύουν στα σύνολα. Ότι γράφεται ισχύει, εκτός εάν αναγράφεται το αντίθετο. Διαβάστε τα περιεχόμενα ένα προς ένα, και σχεδιάστε το. ιδιότητα: ΜΕΤΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΤΙΡΙΣΤΙΚΗ = ( Γ) = ( ) Γ = ( Γ) = ( ) Γ = μόνον αν = ( Γ) =? ( ( Γ) όχι πάντοτε = μόνον αν = ( Γ) ( ) Γ ΕΠΙΜΕΡΙΖΕΤΙ επί: ( Γ) = ( ) ( Γ) ( Γ) =? ( ) ( Γ) όχι (!) χωρίς νόημα ( Γ) = ( ) ( Γ) ( Γ) = ( ) ( Γ) ναί (!) χωρίς νόημα ( Γ) = ( ) ( Γ) De Morgan (!) ( Γ) = ( ) ( Γ) De Morgan (!) χωρίς νόημα ( Γ) = ( ) ( Γ) ( Γ) = ( ) ( Γ) ( Γ) = ( ) ( Γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σχέση ( Γ) ( ) Γ δεν ισχύει επακριβώς διότι τα στοιχεία του 1 ου μέλους είναι της μορφής α, β, γ ενώ του 2 ου είναι α, β, γ. ντί για ισότητα έχουμε ένα είδος ισοδυναμίας, διότι και τα δύο σύνολα περιέχουν (τις ίδιες) διατεταγμένες τριάδες στοιχείων α, β, γ Όταν έχουμε επιμερισμό της διαφοράς η ένωση γίνεται τομή και η τομή γίνεται ένωση, (σχέσεις De Morgan). κόμα και εάν από κάποιο σχήμα για τις παραπάνω σχέσεις φαίνεται ότι η ισότητα ισχύει, η αποδεικτική ανάλυση ότι αυτό είναι πράγματι αλήθεια, γίνεται με τον πρωταρχικό κανόνα της «ισότητας»: δείχνουμε πως όποιο στοιχείο ανήκει στο 1 ο μέλος ανήκει και στο 2 ο, και όποιο ανήκει στο 2 ο ανήκει και στο 1 ο. Π.χ.: ισχύει πάντοτε η σχέση: ( Γ)=( ) ( Γ). Η απόδειξη έχει τα εξής δύο σκέλη: σ ( Γ) σ ( ) ( Γ) σ ( Γ) σ σ Γ ( ) σ σ σ ( ) ( Γ) σ Γ σ ( Γ) σ ( ) ( Γ) σ ( Γ) σ σ ( ) ( Γ) σ σ Γ ( ) σ σ Γ σ σ ( Γ) ( αδύνατον αφού σ ) σ ( Γ) καί ή Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 4 / 12

5 Εάν από κάποιο σχήμα για τις παραπάνω σχέσεις φαίνεται ότι η ισότητα δεν ισχύει, μπορούμε και πρέπει να πάρουμε αντιπαράδειγμα, τοποθετώντας στις σχετικές περιοχές του σχήματος «κατοίκους». Θα μπορούσαμε να «κατοικήσουμε» όλες τις εμφανιζόμενες περιοχές σύνολα, και με πολλά στοιχεία, αλλά οικονομικότερες λύσεις συχνά αρκούν. Π.χ. για την σχέση: ( Γ) =? ( ) ( Γ), σ * σ * Γ ( Γ ) ( ) ( Γ) αρκεί ένας «κάτοικος» σ στο ( ) Γ για να υλοποιήσει την ανισότητα, και να παραγάγει το αντιπαράδειγμα: = { σ }, = { σ }, Γ = { }, όπου ( Γ) = και ( ) ( Γ) = { σ }. Γ 9. ΣΥΝΟΛ: οι συνολοπράξεις και η σχέση ορισμάτων και αποτελεσμάτων. Εξετάζουμε πώς οι πράξεις μεταβάλλουν τα σύνολα, δηλαδή τι σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των ορισμάτων και των αποτελεσμάτων:, η ένωση «αυξάνει» τα σύνολα., η τομή «μειώνει» τα σύνολα. S [S] το δυναμοσύνολο περιέχει το αφετηριακό σύνολο. = η ένωση με το ίδιο το σύνολο δεν το μεταβάλλει. = η ένωση με το κενό δεν μεταβάλλει το αφετηριακό σύνολο. = η τομή με το ίδιο το σύνολο δεν το μεταβάλλει. = η τομή με το κενό παράγει πάντοτε το κενό σύνολο. = αφαιρώντας από σύνολο τον εαυτό του παράγεται το κενό. = αφαιρώντας από το σύνολο το κενό, το σύνολο μένει αμετάβλητο, = = το γινόμενο με κενό δίδει κενό σύνολο, Έχει επίσης ενδιαφέρον ποιές σχέσεις διατηρούνται (ή πώς μεταβάλλονται) από τις πράξεις π.χ. : αν τότε S B S η ένωση διατηρεί τη σχέση υποσυνόλου. αν τότε S B S η τομή διατηρεί τη σχέση υποσυνόλου. αν τότε S B S το γινόμενο διατηρεί τη σχέση υποσυνόλου. αν τότε S B S η αφαίρεση του ιδίου συνόλου διατηρεί τη σχέση υποσυνόλου. αν τότε S S! η αφαίρεση από το ίδιο σύνολο αντιστρέφει τη σχέση υποσυνόλου. 10. ΣΥΝΟΛ: η γλώσσα των συνόλων και ο ρόλος της. Έχουμε λοιπόν συνθέσει μια γλώσσα για να «μιλάμε» (για την ακρίβεια: να γράφουμε) προτάσεις περί συνόλων. Τα γλωσσικά στοιχεία (πέραν των όποιων μεταβλητών: α, β, σ, S, A, B, x, y, z, κττ) είναι τα εξής: από λογική:, λογικοί ποσοδείκτες.,,, λογικοί σύνδεσμοι. = σχέση της ισότητας. από σύνολα: η σταθερά «κενό σύνολο»., σχέση ανήκειν και υποσυνόλου. [ ] δυναμοσύνολο.,,, διμελείς πράξεις. Με αυτή την γλώσσα μπορούμε να γράψουμε τυπικές προτάσεις που να εκφράζουν ορισμούς και ιδιότητες επί των συνόλων. Ουσιαστικά όλα τα μαθηματικά που κάνουμε μπορούν να γραφούν σε αυτή τη γλώσσα. Π.χ. μπορείτε να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις και να καταλάβετε το «νόημά» τους, (επί των συνόλων); Μας λένε συζευκτικά ότι το σύνολο F είναι μια «συνάρτηση» από το στο : F A B Το F αποτελείται από διατεταγμένα ζεύγη του A B. α (α ) β( (β ) ( α,β F) ) Κάθε στοιχείο του απεικονίζεται σε ένα τουλάχιστον, α β β ( ( ( α,β F) ( α,β F) ) (β=β ) ) και ένα το πολύ στοιχείο του (δηλαδή σε ένα ακριβώς). Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 5 / 12

6 Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής απλό: «και γιατί να το κάνουμε έτσι; τα καθημερινά ελληνικά δεν αρκούν;». Η απάντηση είναι ότι στα μαθηματικά (και όχι μόνον) τα όσα λέμε έχουν δύο όψεις: η μία είναι συντακτική, και αφορά στο τί γράφουμε (ή σκεπτόμαστε, αλλά θα μπορούσαμε να γράψουμε, είναι δηλαδή «γραπτόν»), και, η άλλη είναι η σημασιολογική, και αφορά στο πώς ερμηνεύουμε ή φανταζόμαστε αυτό που γράφουμε. Π.χ. μπορεί να γράφουμε x = y, αλλά πώς ερμηνεύουμε την ισότητα (ως ομοιότητα, λ.χ. ή ως απόλυτη ταυτότητα); Ή, όταν γράφουμε (α ) πώς ερμηνεύουμε το σύμβολο ; Και η ερμηνεία μας είναι η ίδια κάθε φορά ή σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει μεταβληθεί; Και πώς την εξηγούμε σε κάποιον άλλον από εμάς; υτός ο άλλος το ερμηνεύει επίσης κατά τον ίδιο τρόπο με εμάς; Όλες αυτές οι «πολυσημίες» είναι εμπόδια και στη σαφήνεια, και στην επικοινωνία, και στην ορθότητα των συλλογισμών ιδίως όταν συνοδεύουν οριακά ή και παράδοξα φαινόμενα. Η διέξοδος και λύση είναι... να χρησιμοποιήσουμε μια αυστηρή («τυπική») γλώσσα, να γράψουμε σε αυτήν τις πρωταρχικές υποθέσεις μας (τα «αξιώματα»), και να θέσουμε κανόνες συλλογιστικής («τυπική λογική»), δηλαδή εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτά. Π.χ. μπορούμε να θέσουμε τον κανόνα α β σ( ((α=σ) (β=σ)) (α=β) ) που λέει ότι «τα προς τρίτον ίσα είναι και μεταξύ τους ίσα». Με αυτό τον κανόνα από δύο ισότητες λ.χ. χ = 5, ψ = 5, μπορούμε να συμπεράνουμε μηχανικά ή «συντακτικά» ότι χ = ψ, [με την αντικατάσταση: α χ, β ψ, σ 5] χωρίς να ασχοληθούμε με το ποιά είναι η ερμηνεία που είτε εμείς είτε οποιοσδήποτε άλλος δίνει στο χ ή στο ψ, ακόμα και στο ίδιο το 5. Έτσι η ανάγκη σαφήνειας και επικοινωνίας περιορίζεται στη συμφωνία πάνω σε απλά θεμελιακά στοιχεία κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο και ασφαλές στη συνέχεια προχωράμε σε «αποδείξεις» δηλαδή σε εφαρμογή κοινώς παραδεκτών λογικών κανόνων. Δεδομένων δύο προτάσεων Φ και Ψ, αν οποτεδήποτε και οπουδήποτε αληθεύει η Φ, τυχαίνει να αληθεύει και Ψ, θα λέμε ότι η Ψ είναι σημασιολογική συνέπεια της Φ (Φ Ψ). Και αν από την Φ μπορούμε με μηχανικούς γραπτούς κανόνες (συν τους πάγιους λογικούς κανόνες) να παραγάγουμε την Ψ τότε λέμε ότι η Ψ παράγεται συντακτικά (ή αποδεικνύεται) από την Φ, ή (Φ Ψ). Στην καθημερινή πρακτική ανακαλούμε συνεχώς την «σημασία» των όσων λέμε, και σπάνια γράφουμε επακριβώς κάθε λεπτομέρεια, εργαζόμαστε δηλαδή κυρίως «σημασιολογικά». Εδώ έρχεται να φωτίσει την κατάσταση ένα βαρυσήμαντο θεώρημα του Gödel (βλ. wikipedia), από τις αρχές του 20 ου αιώνα, το οποίο λέει το εξής: «εάν η Ψ είναι σημασιολογική συνέπεια της Φ, τότε η Ψ παράγεται συντακτικά από την Φ, (και αντιστρόφως)» ή συμβολικά: «(Φ Ψ) ισοδυναμεί με (Φ Ψ)» υτό το θεώρημα μας λέει ότι εάν κάνουμε σωστά την σημασιολογική πλευρά, τότε τίποτε δεν αφαιρείται και τίποτε δεν προστίθεται στα όσα θα μπορούσαμε να αποδείξουμε με συντακτικό, δηλαδή με αδιάσειστο μηχανικό και γραπτό τρόπο. Εάν ο τρόπος που εκφραζόμαστε και γράφουμε είναι αρκετά αυστηρός ώστε τα όσα λέμε έστω και να μπορούσαν να γραφούν με την παραπάνω γλώσσα των συνόλων, τότε είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσουμε την ορθή σημασιολογική συνέπεια (Φ Ψ), και εξ αυτής να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη και μιας συντακτικής (= γραπτής) απόδειξης από τα αξιώματά μας, να εξασφαλίσουμε δηλαδή την λογική παραγωγή (Φ Ψ). Και αυτό είναι που θέλουμε και επιδιώκουμε διότι τέτοιες αποδείξεις αποτελούν το τελεσίδικο κριτήριο ορθότητας (εξ όσων διαθέτουμε), αλλά και το μοναδικό καταφύγιο σε περίπτωση περίπλοκων ή παράδοξων φαινομένων. 11. ΣΥΝΟΛ: τί σύνολα υπάρχουν; Τί υπάρχει αφετηριακά: Δύο σύνολα είναι οι αφετηρίες μας: το κενό σύνολο, που το έχουμε ήδη σχολιάσει, ΚΕΝΟ(x) σ (σ x), s ΚΕΝΟ(s) και το σπουδαιότερο (μετά από αυτό) σύνολο των μαθηματικών, οι φυσικοί αριθμοί: οι φυσικοί αριθμοί: αρχίζοντας από το κενό σύνολο (με «μηδέν» στοιχεία), 0 =, μπορούμε να φτιάξουμε το σύνολο 1 = { }, με «ένα» στοιχείο. πό αυτά μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνολο με «δύο» στοιχεία, το 2 = {, { } } = { 0, 1 }, και να συνεχίσουμε έτσι «επ άπειρον», θεωρώντας ότι ο «φυσικός αριθμός» n + δεν είναι παρά το σύνολο των «προηγουμένων» του: n + = { 0, 1, 2,, n }. (O Frege είχε χρησιμοποιήσει αυτή την ιδέα, θεμελιώνοντας την λογική και την αριθμητική(δείτε wikipedia για το ποιός ήταν).) Υπάρχει όμως το σύνολο όλων των φυσικών αριθμών; υτό το υποθέτουμε αξιωματικά (χωρίς ένα τέτοιο σύνολο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά διότι δεν θα είχαμε στη διάθεσή μας παρά μόνον πεπερασμένα σύνολα): S ( ( S) n ( (n S) ((n + ) S) ) ) Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 6 / 12

7 Το μικρότερο σύνολο με την παραπάνω ιδιότητα (... ), το συμβολίζουμε με το γνωστό σύμβολο, και είναι οι φυσικοί αριθμοί, χάρις στους οποίους «μετράμε» (και κάνουμε «επαγωγικές» αποδείξεις). Τί σύνολα κατασκευάζονται (αξιωματικά) από ήδη υπάρχοντα σύνολα: από δύο σύνολα A, B, το σύνολο ζεύγος με αυτά ως στοιχεία: A, { A, } από ένα σύνολο S η ένωση των στοιχείων του: S σ S σ από ένα σύνολο S το δυναμοσύνολο: S [S] από ένα σύνολο S και μια ιδιότητα I το εξειδικευμένο σύνολο: S, I( ) { σ: (σ S) και Ι(σ) } πό τις παραπάνω κατασκευές (των οποίων το αποτέλεσμα ζητείται αξιωματικά να υπάρχει πάντοτε), είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε τις 4 συνήθεις διμελείς πράξεις: ένωση, τομή, διαφορά, γινόμενο. 1 Προσέξτε ότι ότι δεν ζητάμε να κατασκευάζουμε ένα σύνολο από μια οποιαδήποτε ιδιότητα Ι( ), παρά μόνον να αποσπούμε από ήδη υπάρχον σύνολο όσα στοιχεία έχουν την «συνολοποιό» ιδιότητα Ι( ). Ο λόγος εξηγείται παρακάτω και η ανακάλυψή του (από τον Russel ως σχόλιο στο έργο του Frege), ήταν μείζον μαθηματικό γεγονός στη στροφή του 19 ου προς τον 20 ο αιώνα. Το παράδοξο του Russel (δείτε wikipedia για το ποιός ήταν): δεν μπορούμε από οποιαδήποτε «ιδιότητα» (ή «έννοια») να σχηματίσουμε το σύνολο ακριβώς (δηλαδή: όλων και μόνον) των στοιχείων που έχουν αυτή την ιδιότητα. Π.χ. έστω η ιδιότητα ή έννοια ΟΜΛΟ(x), που ισχύει εάν και μόνον εάν το σύνολο x δεν περιέχει τον εαυτό του, (κάτι που ούτως ή άλλως θα ήταν πολύ παράξενο): ΟΜΛΟ (x) ( x x ) ν από αυτή την ιδιότητα μπορούσαμε να φτιάξουμε το «σύνολο S όλων και μόνον των ομαλών συνόλων», δηλαδή το: S { x: ΟΜΛΟ(x) } τότε θα καταλήγαμε στην εξής λογική αντίφαση: Ισχύει ΟΜΛΟ (S), είναι δηλαδή το S ομαλό; Μα τότε αφού το S έχει ως στοιχεία όλα τα ομαλά σύνολα θα έπρεπε να περιέχει και το ομαλό S, δηλαδή τον εαυτό του, δηλαδή S S, και το S θα ήταν ανώμαλο... Ισχύει ΟΧΙ ΟΜΛΟ (S), είναι δηλαδή το S ανώμαλο; Μα τότε αφού S S, και αφού το S έχει ως στοιχεία μόνον ομαλά σύνολα θα έπρεπε να ισχύει ΟΜΛΟ (S)... Δηλαδή ΟΜΛΟ (S) ΟΧΙ ΟΜΛΟ (S), αλλά και ΟΧΙ ΟΜΛΟ (S) ΟΜΛΟ (S), πράγμα αδύνατον, άρα το S δεν μπορεί να θεωρηθεί σύνολο... Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε μια ιδιότητα Ι( ) για να κατασκευάσουμε ένα σύνολο S όχι μόνη της, αλλά «εξειδικεύοντας» με βάση αυτήν τα στοιχεία ενός ήδη υπάρχοντος συνόλου U. 2 Έτσι με αφετηρία το κενό σύνολο, και (στη συνέχεια) το σύνολο των φυσικών αριθμών, και με πράξεις κατασκευής το ζευγάρωμα, την ένωση και το δυναμοσύνολο κατασκευάζουμε μια ιεραρχία συνόλων, τα οποία είναι δυνατόν να «εξειδικεύουμε» προς μικρότερα, μέσω μια οποιασδήποτε λογικής ιδιότητας Ι( ). Και με αυτά τα σύνολα μπορούμε να κάνουμε όλα τα «μαθηματικά» που χρειαζόμαστε. (Εμείς στην πληροφορική: καταμέτρηση, συνδυαστική, θεωρία υπολογισμού και πολυπλοκότητας, κττ). 12. ΣΥΝΟΛ: δύο κατηγορίες συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα το τέχνασμα της διαγωνιοποίησης. Δύο είναι οι σπουδαίες κατηγορίες συνόλων, και στηρίζονται σε μια διάκριση που είναι βαθειά μέσα στον πυρήνα των μαθηματικών: τα πεπερασμένα και τα άπειρα σύνολα. Πώς τα διακρίνουμε; Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αριθμούς, διότι θέλουμε να οδηγηθούμε (όπως και συμβαίνει) από τα σύνολα στους αριθμούς και όχι ανάποδα. Η διάκριση γίνεται με βάση την παρατήρηση: δύο σύνολα μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ισάριθμα στοιχεία, (ή, αλλιώς, ότι είναι ισοπληθή) χωρίς να μετρήσουμε τα στοιχεία τους (!). ρκεί να φέρουμε τα στοιχεία τους σε ένα προς ένα αντιστοίχιση: Δεδομένων δύο συνόλων, και, θα αποκαλούμε αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση ένα υποσύνολο Μ του γινομένου, τέτοιο ώστε κάθε στοιχείο του ή του να ανήκει σε ένα και μόνον ένα ζεύγος του Μ, δηλαδή: 1 Τα αξιώματα που δίνουμε (συν 1 2 επιπλέον), οφείλονται στους Zermelo Fraenkel, και αποτελούν την standard συνολοθεωρία. 2 Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την προσεκτική στάση είχαν κρατήσει οι αρχαίοι αν και όχι στα πλαίσια μιας θεωρίας συνόλων, αλλά σε φιλοσοφικό πλαίσιο: ο ριστοτέλης έλεγε ότι από ένα «γένος» (το σύνολο U), συν ένα «ειδοποιό» χαρακτηριστικό (την ιδιότητα Ι( )), ορίζεται ένα «είδος» (το σύνολο S). Λ.χ. από τα «ορθογώνια» συν το «ίσες πλευρές» λαμβάνουμε τα «τετράγωνα». πό αυτή την ιδέα έχουμε κρατήσει τις λέξεις «ειδοποιός» και «εξ ειδ ίκευση» (specification). Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 7 / 12

8 α (α ) β( (β ) ( α, β Μ) ) κάθε στοιχείο του αντιστοιχίζεται με ένα του β (β ) α( (α ) ( α, β Μ) ) κάθε στοιχείο του αντιστοιχίζεται με ένα του α β α β ( ( ( α,β Μ) ( α, β Μ) (α α ) ) (β β ) ), α β α β ( ( ( α,β Μ) ( α, β Μ)) (β β ) ) (α α ) ) δύο ζεύγη αντιστοίχισης δεν έχουν κοινό στοιχείο α α, β Μ β α' β' ν υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση του στο θα γράφουμε ότι: ή =, και θα λέμε ότι το είναι ισοπληθές με το. ν το είναι ισοπληθές με ένα υποσύνολο του, αλλά όχι με το ίδιο το, τότε θα γράφουμε <. (Και βοηθητικά, > εάν και μόνον εάν < ). Η εξής παρατήρηση διακρίνει τα πεπερασμένα από τα άπειρα σύνολα: Η αρχή του περιστερώνα (του Dirichlet, δείτε wikipedia): υπάρχουν σύνολα από τα οποία εάν αφαιρέσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο τους σ, το αποτέλεσμα είναι πληθικά μικρότερο: < {σ} για σ, δηλαδή δεν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση {σ}. υτά είναι όλα και μόνον τα «πεπερασμένα», και αυτό ακριβώς λέει η αρχή του περιστερώνα: «Όπως και αν θέσουμε n περιστέρια σε n < n < φωλιές, κάπου θα έχουμε μια διπλοθεσία.» (δηλαδή: δεν υπάρχει ούτε μία αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση από n σε n < n όταν n <.) Tο άπειρο ξενοδοχείο (του Hilbert, δείτε wikipedia): Υπάρχουν όμως σύνολα από τα οποία ακόμα και εάν αφαιρέσουμε ένα οποιαδήποτε στοιχείο, το αποτέλεσμα παραμένει ισοπληθές με το αρχικό (!), δηλαδή: = {σ}, για σ. υτά είναι όλα και μόνον τα «άπειρα». Π.χ. φανταστείτε ένα ιδεατό ξενοδοχείο με δωμάτια αριθμημένα με τους φυσικούς αριθμούς ως 0, 1, 2, 3, κοκ, το οποίο είναι πλήρες, με έναν ένοικο σε κάθε δωμάτιο. Στο δωμάτιο υπ. αρ. δ συμβαίνει μια βλάβη και ο ένοικός του πρέπει να εξυπηρετηθεί, (χωρίς να δώσουμε σε δύο ενοίκους το ίδιο δωμάτιο). Μπορεί να γίνει αυτό; Ναί... Ζητάμε από τους ενοίκους των δωματίων κ = (δ+1), (δ+2), και εφεξής, να μετακινηθούν από το δωμάτιό τους κ, στο επόμενο (κ+1), και δίνουμε στον ένοικο του δωματίου δ το υπ. αρ. (δ+1) δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο χωρέσαμε ενοίκους σε {δ} δωμάτια, από έναν στο καθένα! Το λήμμα του δυναμοσυνόλου και η τεχνική της διαγωνιοποίησης (του Cantor, δείτε wikipedia): Το ξενοδοχείο του Hilbert μοιάζει με παιδικό ανέκδοτο σε παράθεση με την εξής διαπίστωση (που μπορεί να τρελλάνει κόσμο, και κατά εποχές το έκανε κιόλας). Είναι προφανές ότι για ένα πεπερασμένο σύνολο S, το δυναμοσύνολο [S] περιέχει περισσότερα στοιχεία (αφού περιέχει το { σ } για κάθε σ S, και εκτός αυτών περιέχει το, και ίσως και άλλα). λλά για απειροπληθή σύνολα αυτό θα μπορούσε να μην ισχύει ίσως και να «πρέπει» να μην ισχύει αφού το S και το [S], ως άπειρα και τα δύο, θα έπρεπε να είναι «ισοπληθή». Και όμως ισχύει: «Για κάθε σύνολο S (πεπερασμένο ή άπειρο) ισχύει ότι S < [S] (Cantor)» Το λήμμα αυτό, και ο τρόπος απόδειξής του, σημάδεψαν τα μαθηματικά από τα τέλη του 19 ου αιώνα, όλου του 20 ου αιώνα, και εφεξής. Η τεχνική λέγεται «διαγωνιοποίηση» και φαίνεται στην εξής απόδειξή του: Προφανώς το S έρχεται σε αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία σ { σ }, με κάποιο υποσύνολο S του [S], αυτό που περιέχει όλα τα μονο υπο σύνολα { σ } για σ S. Άρα είτε S < [S], είτε S = [S]. Το ζήτημα είναι να δείξουμε ότι δεν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία από S προς όλο το [S], δηλαδή S < [S]. Προς τούτο θα δείξουμε πρώτα ότι για μια οποιαδήποτε αντιστοιχία σ Υσ S, μπορούμε να φτιάξουμε ένα υποσύνολο Δ διαφορετικό από όλα τα υποσύνολα της μορφής Υx, (για x S). υτό ισχύει διότι μπορούμε να κάνουμε το σύνολο Δ να διαφέρει από το Υσ ως προς το σ, για κάθε σ, (γι αυτό και η ονομασία «αντιδιαγώνιο») η εξής «κατασκευή» αρκεί: Εξετάζουμε όλα τα στοιχεία σ S, και, αν (σ Υσ) τότε δεν συμπεριλαμβάνουμε το σ στο Δ, δηλαδή (σ Δ), άρα Δ Υσ για αυτά τα σ. αν (σ Υσ) τότε συμπεριλαμβάνουμε το σ στο Δ, δηλαδή (σ Δ), άρα Δ Υσ και για αυτά τα σ. Έχουμε ένα καλώς ορισμένο υποσύνολο Δ του S, (αφού για κάθε σ είναι ορισμένο το εάν (σ Δ) ή (σ Δ)), και αυτό το Δ διαφέρει από όλα τα υποσύνολα της μορφής Υx, διότι για κάθε σ έχουμε εξασφαλίσει Δ Υσ. πό τα παραπάνω έπεται ότι δεν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία από S προς όλο τα υποσύνολα [S]. Διότι τότε το παραπάνω αντιδιαγώνιο υποσύνολο Δ διαφέροντας από όλα τα Υx θα διέφερε από όλα Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 8 / 12

9 τα υποσύνολα του S, πράγμα αδύνατον αφού είναι ένα από αυτά! Και αφού δεν υπάρχει τέτοια πλήρης αντιστοίχιση, ισχύει S < [S]. Δείτε τα παραπάνω σχηματικά σε παράδειγμα με 6 στοιχεία: S = S = Υ1 = { 1, 2 } Υ2 = { 2, 4, 5 } Υ3 = { } Υ4 = { 2, 4, 6 } Υ5 = { 1, 3, 4 } Υ6 = { 1, 3, 5 } Υ? Δ «ντιδιαγώνιο» σύνολο: Δ = { 3, 5, 6 }: διαφέρει από το Υσ ως προς το στοιχείο σ, για σ { 1, 2, 3,... }. Οι διαβαθμίσεις του απείρου: Η «τρέλλα» της προηγούμενης διαπίστωσης είναι ότι τα υποσύνολα ενός απείρου συνόλου S είναι περισσότερα από τα στοιχεία του S, και τόσο πολύ ώστε να μην είναι δυνατόν να έλθουν σε ένα προς ένα αντιστοίχιση με αυτά: για κάθε άπειρο σύνολο, υπάρχει τουλάχιστον ένα ακόμα πολύ πιο... άπειρο. αριθμήσιμα σύνολα: όσα σύνολα S είναι πεπερασμένα ή ισοπληθή με τους φυσικούς : S. μη αριθμήσιμα σύνολα: όσα σύνολα S είναι άπειρα μεν, αλλά και μη ισοπληθή με το : S >. οι ρητοί αριθμοί είναι αριθμήσιμοι, και οι πραγματικοί αριθμοί μή αριθμήσιμοι. 13. ΣΥΝΟΛ: η (ανα)παράσταση συνόλων σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ως δομές δεδομένων που στηρίζουν, με ταχύ ή όχι τρόπο, τις πράξεις ανεύρεσης, συγχώνευσης, τομής κλπ. Ως πίνακες S[1..Μ] λογικών τιμών. Tο υπ. αρ. κ στοιχείο ανήκει στο σύνολο εάν και μόνον S[κ] = ΛΗΘΕΣ. Πρόσωπα: ριστοτέλης Έλληνας π.χ. Euler, Leonhard Ελβετός μ.χ. Venn, John ρεττανός Frege, Friedrich Ludwig Gottlob Γερμανός Cantor, George Γερμανός Dirichlet, Peter Gustav Lejeune Γερμανός Russel, Bertrandl ρεττανός Hilbert, David Γερμανός Zermelo, Ernst Γερμανός Fraenkel, Abraham Γερμανός Εβραίος Kuratowski, Kazimierz Πολωνός Gödel, Kurt υστριακός Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 9 / 12

10 ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ τα βασικά στοιχεία σκήσεις 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. 2. ΣΥΝΟΛ: γραφή και ανάγνωση. 3. ΣΥΝΟΛ: σχεδίαση (διαγράμματα τύπου Euler Venn) 4. ΣΥΝΟΛ: θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ συνόλων. 5. ΣΥΝΟΛ: το κενό σύνολο προσοχή στις ιδιότητές του. 6. ΣΥΝΟΛ: πράξεις επί ενός ή δύο συνόλων (μονομελείς / διμελείς). 7. ΣΥΝΟΛ: διατεταγμένα ζεύγη και το (καρτεσιανό) γινόμενο συνόλων. 8. ΣΥΝΟΛ: οι ιδιότητες των πράξεων και ο τρόπος ανάλυσης. 9. ΣΥΝΟΛ: οι συνολοπράξεις και η σχέση ορισμάτων και αποτελεσμάτων. 10. ΣΥΝΟΛ: η γλώσσα των συνόλων και ο ρόλος της. 11. ΣΥΝΟΛ: τί σύνολα υπάρχουν; 12. ΣΥΝΟΛ: δύο κατηγορίες συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα το τέχνασμα της διαγωνιοποίησης. 13. ΣΥΝΟΛ: η (ανα)παράσταση συνόλων σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Λύσατε τις εξής ασκήσεις: 1) 3 από τις 6 τελευταίες. 2) 3, 4, 5. 3) 2 από τις 4 τελευταίες. 4) 4 από τις 8 τελευταίες. 5) 1, 2. 6) 3 από τις 6 τελευταίες. 7) ως έχει 8) 3, 4. 9) ως έχει 10) 2, 4. 11) 1, 2. ΣΚΗΣΕΙΣ: 1) Πόσα στοιχεία έχουν τα εξής σύνολα; 1. { α, β, { α, σ }, γ, δ } 2. { } 3. { { α, β, α } } 4. α, β, α, αν α β, και αν α = β 5. {,, } 6. { σ: σ είναι φυσικός αριθμός κ < σ λ } 7. { σ: σ είναι φυσικός αριθμός κ < σ < λ } 8. { σ: σ είναι φυσικός αριθμός κ σ λ } 1. Πέντε. Το στοιχείο { α, σ } μετριέται φυσικά ως ένα στοιχείο του δεδομένου συνόλου. 2. Ένα. Το κενό μπορεί να έχει μηδέν στοιχεία, αλλά το ίδιο είναι ένα σύνολο (και όχι μηδέν σύνολα). 2) Ισχύουν οι σχέσεις μεταξύ των παρακάτω συνόλων όπως έχουν γραφεί; 1. { α, β, { γ } } = { α, β, γ } 2. { α, α, β, γ, δ, β } = { γ, α, δ, β } 3. { {α}, {α, β} } = { {α, β}, {β} } 4. { α, α, β, γ, δ, β } = { α, γ, δ, β, } 5. { 2, 4, 8, 16 } = { ν: ν είναι δύναμη του 2 μικρότερη από 20 } 1. Η σχέση δεν ισχύει: { α, β, { γ } } { α, β, γ } διότι το γ ανήκει στο 2 ο μέλος, αλλά δεν ανήκει στο 1 ο. Στο 1 ο μέλος ανήκει το μονοσύνολο { γ } αλλά δεν ισχύει γ = { γ }. 2. Ισχύει: ένα σύνολο δεν εξαρτάται από επαναλήψεις ή εναλλαγές στοιχείων. 3) Σχεδιάστε τρία σύνολα,, Γ και σκιαγραφείστε τις περιοχές που δηλώνονται από τις εξής εκφράσεις: 1. (Γ ) 2. ( Γ), ( ) Γ 3. ( ) ( Γ) 4. ( Γ) ( Γ) 5. ( ) ( ) Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 10 / 12

11 6. ( Γ) ( ( Γ)) ( ( Γ)) (Γ ( )) 1. δείτε το παρακάτω σχήμα για την έκφραση (Γ ). Γ Γ Γ ( Γ ) Γ 4) Ισχύουν οι εξής σχέσεις; Εάν ναι δώστε μια απόδειξη, εάν όχι δώστε ένα (μικρό) αντιπαράδειγμα. 1. [ ] = [] [] 2. ( ) ( Γ) = (( Γ) (Γ )) 3. Εάν τότε S S 4. [ ] = [] [] 5. ( ) = 6. ( {σ}) ( {σ}) = {σ} {σ}, όπου σ, σ 7. = 8. (( Γ) Δ) = (Γ ) (Δ ) 9. αν τότε [] [] 10. αν τότε S A S B 11. αν τότε S S Για τις περιπτώσεις απόδειξης δείτε την σύνοψη, ενότητα [#8]. 1. Δεν ισχύει: αν = { α} και = { β } τότε S = { α, β } [ ] αλλά { α, β } [] []. 2. Δεν ισχύει: Το σχήμα παρακάτω υποδεικνύει το αντιπαράδειγμα = = Γ = { σ }. * * Γ Γ 3. Το σχήμα δείχνει τον συλλογισμό. Για τέτοιες περιπτώσεις απόδειξης δείτε και την ενότητα [#8]. σ ( A S) σ A σ S A B σ B σ ( B S) 5) Ορίζουμε την «συμμετρική διαφορά» B (A B) (B A). Δείξτε ότι η πράξη αυτή είναι μεταθετική και προσεταιριστική: 1. B =. 2. ( Γ) = ( B) Γ. Υπόδειξη: Για το 2 ο μπορείτε να δείξετε ότι το σ ανήκει στο 1 ο ή 2 ο μέλος εάν και μόνον εάν ανήκει είτε και στα τρία σύνολα, είτε σε ένα μόνον εξ αυτών. 6) Γράψτε στη γλώσσα των συνόλων τις εξής προτάσεις (αδιαφόρως του εάν αληθεύουν ή όχι): 1. Γράψτε πρόταση UNION(X, S) επί των μεταβλητών Χ και S που θα ισχύει εάν και μόνον εάν X = σ. σ S 2. Τα και έχουν τουλάχιστον δύο κοινά στοιχεία. 3. Ένα στοιχείο δεν ανήκει την τομή των συνόλων και παρά μόνον εάν ανήκει στο σύνολο Γ. 4. Το σύνολο έχει το πολύ δύο στοιχεία που δεν περιέχει το. 5. Τα σύνολα, έχουν το πολύ ένα κοινό στοιχείο, και, 6. Τα σύνολα,, Γ έχουν, ανά δύο, το πολύ ένα κοινό στοιχείο. 7. Το S δεν μπορεί να είναι κενό παρά μόνον εάν τα και είναι ίσα. 8. Το S είναι υποσύνολο ενός εκ των,, Γ. 1. Φ1 UNION(X, S) (x X) σ( (σ S) (x σ) ). 2. Φ2 x y (x ) (y ) (x y) Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 11 / 12

12 7) Εάν ορίσουμε ως α, β, γ το σύνολο α, β, γ, αποδείξτε ότι α, β, γ = α, β, γ εάν και μόνον εάν α = α, β = β και γ = γ. Υπόδειξη: ακολουθείστε τον ορισμό του διατεταγμένου ζεύγους. 8) Μπορούμε να ορίζουμε σύνολα με όποιο τρόπο «τύχει», αλλά γιατί να υπάρχει κάτι που ικανοποιεί τον εκάστοτε ορισμό; Εξετάστε τα εξής: 1. Η ένωση δύο συνόλων ορίζεται ως { σ: (σ ) (σ ) }, αλλά τί εγγυάται την ύπαρξή της; 2. Για να εγγυηθούμε την ύπαρξη της τομής, είναι δυνατόν («εξειδίκευση») να γράψουμε, = { σ: (σ U) και ΜΕΛΟΣ(σ) } Ποιό θα πρέπει να ήταν το σύνολο «αναφοράς» U και ποιά η ιδιότητα ΜΕΛΟΣ( ) με την οποία αποσπούμε από το U τα στοιχεία του ; 3. Για να εγγυηθούμε την ύπαρξη της διαφοράς, είναι δυνατόν να γράψουμε, = { σ: (σ U) και ΜΕΛΟΣ(σ) } Ποιό θα πρέπει να ήταν το σύνολο «αναφοράς» U και ποιά η ιδιότητα ΜΕΛΟΣ( ) με την οποία αποσπούμε από το U τα στοιχεία του ; 4. Για να εγγυηθούμε την ύπαρξη του καρτεσιανού γινομένου, είναι δυνατόν να γράψουμε, = { σ: (σ U) και ΖΕΥΓΟΣ(σ) } όπου η ιδιότητα ΖΕΥΓΟΣ( ) με την οποία τα αποσπούμε από το U είναι η εξής: ΖΕΥΓΟΣ(σ) α β( (α ) (β ) (σ = α, β ) ). Δεδομένου ότι α, β = {{α},{α,β}}, ποιό θα πρέπει να ήταν το σύνολο «αναφοράς» U; 1. πό τα κατασκευαστικά αξιώματα [#10] υπάρχει το {, } και άρα η ένωση = {, }. σ {, } 2. ρκεί να θέσουμε U A, και ΜΕΛΟΣ(σ) (σ ), «εξειδικεύοντας» τα στοιχεία του σε όσα ανήκουν και στο. 9) Προσπαθείστε να αποδείξετε την αρχή του Dirichlet επαγωγικά: «όπως και αν τοποθετήσουμε ν 2 αντικείμενα σε (ν 1) θέσεις, εμφανίζεται μία τουλάχιστον διπλοθεσία». Η βάση της επαγωγής, ν = 2, είναι αληθής, διότι τοποθετεί 2 αντικείμενα σε (2 1) = 1 θέση, και αυτό είναι προφανώς διπλοθεσία. Πώς θα κάνατε το βήμα της επαγωγής, ότι δηλαδή «αν η αρχή για ισχύει για k = ν, θα ισχύει και για k = (ν+1)»; Υπόδειξη: εξετάστε πού και πώς απεικονίζονται τα πρώτα ν στοιχεία (από τα ν+1). 10) Δείξτε τις εξής ισοπληθικές σχέσεις: 1. Έστω ότι δύο ξένα σύνολα Χ, Υ είναι ισοπληθή με το. Τότε και Χ Υ (k φορές). 4. { p: p πρώτος φυσικός αριθμός }. 1. Χωρίζουμε τους φυσικούς στο σύνολο των αρτίων και στο σύνολο των περιττών Π. Το είναι ισοπληθές με το υπό την αντιστοίχιση ν ν/2 και άρα με το Χ. Το Π είναι ισοπληθές με το υπό την αντιστοίχιση ν (ν 1)/2, και άρα με το Υ. Επομένως: Χ Υ Π =. 11) Δείξτε τις εξής πληθικές ανισότητες: 1. S < [S], ακόμα και για απειροπληθή σύνολα S. 2. Δείξτε ότι <, όπου το σύνολο των πραγματικών αριθμών. 1. υτό ακριβώς δίδεται στη σύνοψη [#11]. Η ανάλυση που δίδεται εκεί δεν εξαρτάται από το εάν τα σύνολα είναι πεπερασμένα ή απειροπληθή. 2. Περιοριστείτε στο διάστημα των πραγματικών [0.. 1) και αναπαραστήσατε αυτούς σαν μια ακολουθία δεκαδικών ψηφίων, π.χ Στη συνέχεια υποθέσατε ότι αυτές οι ακολουθίες δεκαδικών ψηφίων είναι αριθμήσιμες και εφαρμόστε το τέχνασμα της διαγωνιοποίησης, για να πάρετε μία τέτοια ακολουθία διαφορετική από όλες όσες έχουν αριθμηθεί. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» Γ. Φ. Γεωργακόπουλος ΕΚΔ. 29/10/2014 ΣΕΛ. 12 / 12

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις Ορισμός 5.1. Εστω (Ω, F ), (E, E) μετρήσιμοι χώροι. Μια συνάρτηση f : Ω E λέγεται F /Eμετρήσιμη αν f 1 (A) F για κάθε A E. (5.1) Συμβολίζουμε το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ιδιότητες

Αναλυτικές ιδιότητες 8 Αναλυτικές ιδιότητες 8. Βαθμός συνέχειας* Ξέρουμε ότι η κίνηση Brown είναι συνεχής και θα δείξουμε αργότερα ότι είναι πουθενά διαφορίσιμη. Πόσο ομαλή είναι λοιπόν; Μια ασθενέστερη μορφή ομαλότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- H λογική ασχολείται με δύο έννοιες, την αλήθεια και την απόδειξη. Oι έννοιες αυτές έχουν γίνει αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

(3 ο ) Εξαντλητική αναζήτηση I: μεταθέσεις & υποσύνολα (4 o ) Εξαντλητική αναζήτηση II: συνδυασμοί, διατάξεις & διαμερίσεις

(3 ο ) Εξαντλητική αναζήτηση I: μεταθέσεις & υποσύνολα (4 o ) Εξαντλητική αναζήτηση II: συνδυασμοί, διατάξεις & διαμερίσεις (3 ο ) Εξαντλητική αναζήτηση I: μεταθέσεις & υποσύνολα (4 o ) Εξαντλητική αναζήτηση II: συνδυασμοί, διατάξεις & διαμερίσεις Είναι πράγματι τα «προβλήματα» τόσο δύσκολα; Είδαμε (σύντομα) στα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 1 Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, τον ισχυρό νόμο των μεγάλων αριθμών. Η διατύπωση που θα αποδείξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Πληροφορικής

Μαθηματικά Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαθηματικά Πληροφορικής Ηλίας Κουτσουπιάς Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Σύνολα... 5 ΆλλαΣύμβολα... 6 1 Υποθέσεις και Θεωρήματα 9 1.1 Παρατήρηση-Υπόθεση-Απόδειξη...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα.

Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. 2 Δεσμευμένη μέση τιμή 2.1 Ορισμός Παντού σε αυτό το κεφάλαιο, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δουλεύουμε σε ένα χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και η G F είναι μια σ-άλγεβρα. Ορισμός 2.1. Για X : Ω R τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 01: ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 01: ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 01: ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Δεδομένου ενός προβλήματος Q, ο πρώτος σκοπός μιας εξαντλητικής αναζήτησης είναι να μας εφασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος Μέρος B Βασικά στοιχεία περί ασυμφραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές

Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές 10 Ανεξαρτησία 10.1 Ανεξαρτησία για οικογένειες συνόλων και τυχαίες μεταβλητές Στην παράγραφο αυτή δουλεύουμε σε χώρο πιθανότητας (Ω, F, P). Δίνουμε καταρχάς τον ορισμό της ανεξαρτησίας για ενδεχόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ και ΚΤΜΤΡΗΣΗ ΘΜΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΥΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ. ΣΥΝΥΣΤΙΚΣ ΜΟΡΦΣ: η μορφολογία. Όλες οι συνδυαστικές μορφές που θα εξετάσουμε είναι διαφόρων ειδών συναρτήσεις. Οι «παράμετροι» που παραλλάσονται είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss

Κεφάλαιο 1. Πίνακες και απαλοιφή Gauss Κεφάλαιο 1 Πίνακες και απαλοιφή Gauss Γύρω απ το γινομένου πινάκων Κάτι σαν τυπολόγιο Αν AB = C, τότε: 1 (C) i j = (i-γραμμή A) ( j-στήλη B) Το συμβολίζει εσωτερικό γινόμενο 2 (i-γραμμή C) = k(a) ik (k-γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία. Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης

Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία. Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης Θεωρία Αριθμών και Εφαρμογές Η έκδοση αυτή είναι υπό προετοιμασία Γιάννης Α. Αντωνιάδης, Αριστείδης Κοντογεώργης 9 Φεβρουαρίου 2015 2 Περιεχόμενα I ΑΡΙΘΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 7 1 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα

Martingales. 3.1 Ορισμός και παραδείγματα 3 Martingales 3.1 Ορισμός και παραδείγματα Εστω χώρος πιθανότητας (Ω, F, P). Διήθηση σε αυτό τον χώρο λέμε μια αύξουσα ακολουθία (F n ) n 0 σ-αλγεβρών, η καθεμία από τις οποίες είναι υποσύνολο της F. Δηλαδή,

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4 Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι ορισμοί και αποτελέσματα από τη θεωρία των στοχαστικών ανελιξεων συνεχούς χρόνου. Με εξαίρεση την Παράγραφο 4.1, η οποία είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

( ) Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 03: ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

( ) Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 03: ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 03: ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ενδιαφερόμαστε μεν για τους αλγορίθμους αλλά εντός ενός συγκεκριμμένου πλαισίου: (α) ως λύσεις προβλημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Black-Scholes

Η εξίσωση Black-Scholes 8 Η εξίσωση Black-Scholes 8. Μια απλή αγορά Θεωρούμε ότι έχουμε μια αγορά που έχει μόνο δύο προϊόντα. Το ένα είναι η δυνατότητα κατάθεσης σε μια τράπεζα (ισοδύναμα, αγορά ομολόγων της τράπεζας) και το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή)

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση. (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Εισαωή στη Μιαδική Ανάλυση Σημειώσεις (Πρώτη Ολοκληρωμένη Γραφή) Ε. Στεφανόπουλος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιαίου Καρλόβασι Καλοκαίρι 26 Πρόλοος Οι σημειώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα επεξερασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι επιστήμονες ταξινομούν τους οργανισμούς σε ομάδες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης βασιζόταν αποκλειστικά στα μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0.

Κεφάλαιο Η εκθετική κατανομή. Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση (1.1) f(x) = 0 αν x < 0. Κεφάλαιο Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές. Η εκθετική κατανομή Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής δίδεται από την σχέση f(x) = λe λx αν x, αν x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

(7 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ Ι: «ταξινόμηση» (8 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΙΙ: «κυρτό περίβλημα»

(7 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ Ι: «ταξινόμηση» (8 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΙΙ: «κυρτό περίβλημα» (7 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ Ι: «ταξινόμηση» (8 ο ) ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΙΙ: «κυρτό περίβλημα» Σύντομα προλεγόμενα: πού να ψάξουμε για δραστικούς αλγορίθμους; Θα αρχίσουμε από αυτό το κεφάλαιο την ξενάγησή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος Μέρος B Βασικά στοιχεία περί ασυμφραστικών γραμματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Δημήτρης Χελιώτης ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενα δεύτερο μάθημα στις πιθανότητες Ενα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες

Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 5 Κατασκευή της κίνησης Brown και απλές ιδιότητες 51 Ορισμός, ύπαρξη, και μοναδικότητα Ορισμός 51 Μια στοχαστική ανέλιξη { : t } ορισμένη σε έναν χώρο πιθανότητας (Ω, F, P) και με τιμές στο R λέγεται (μονοδιάστατη)

Διαβάστε περισσότερα

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27

ιάσταση του Krull Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, / 27 ιάσταση του Krull Χ. Χαραλάμπους Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Ιανουάριος, 2017 Χ. Χαραλαμπους (ΑΠΘ) ιάσταση του Krull Ιανουάριος, 2017 1 / 27 Ορισμοί Εστω R (αντιμεταθετικός) δακτύλιος. Ορισμός Η διάσταση του Krull

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016 Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου Άλγεβρα Β λυκείου Εργασία2 η : «Συναρτήσεις» 13 Οκτώβρη 2016 Ερωτήσεις Θεωρίας 1.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςάυξουσασεέναδιάστημα του πεδίου ορισμού της; 2.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςφθίνουσασεέναδιάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading Κληρονομικότητα Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading 2 1 Κλάση Βάση/Παράγωγη Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να έχουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

(20 ο ) ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι: ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

(20 ο ) ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι: ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (20 ο ) ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι: ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Σταδιακές κατακευές: από μερικά αποτελέματα ε περιότερα. Το ημείο όπου έχουμε φθάει προφέρεται για μια μικρή ανακόπηη. Το κεπτικό μας ήταν εξ αρχής ότι

Διαβάστε περισσότερα

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές

τεσσάρων βάσεων δεδομένων που θα αντιστοιχούν στους συνδρομητές Σ Υ Π Τ Μ Α 8 Ιουνίου 2010 Άσκηση 1 Μια εταιρία τηλεφωνίας προσπαθεί να βρει πού θα τοποθετήσει τις συνιστώσες τηλεφωνικού καταλόγου που θα εξυπηρετούν τους συνδρομητές της. Η εταιρία εξυπηρετεί κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

G περιέχει τουλάχιστον μία ακμή στο S. spanning tree στο γράφημα G.

G περιέχει τουλάχιστον μία ακμή στο S. spanning tree στο γράφημα G. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 2014-2015 Λύσεις 3ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

(5 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: η βάση μιας αξιολόγησης Ι (6 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: ο Ο Ω Θ συμβολισμός ΙΙ

(5 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: η βάση μιας αξιολόγησης Ι (6 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: ο Ο Ω Θ συμβολισμός ΙΙ (5 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: η βάση μιας αξιολόγησης Ι (6 ο ) Η «πλοκή» ενός αλγορίθμου: ο Ο Ω Θ συμβολισμός ΙΙ Έχουμε συγκεκτρώσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να πούμε περί αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. του Frostman 4.1. Τέλος, η ϑεωρία του μέτρου Hausdorff αναπτύσσεται περαιτέρω στην τελευταία παράγραφο. Εισαγωγή 2

Περίληψη. του Frostman 4.1. Τέλος, η ϑεωρία του μέτρου Hausdorff αναπτύσσεται περαιτέρω στην τελευταία παράγραφο. Εισαγωγή 2 Το Μέτρο και η Διάσταση Hausdorff Γεωργακόπουλος Νίκος Τερεζάκης Αλέξης Περίληψη Αναπτύσσουμε τη ϑεωρία του μέτρου και της διάστασης Hausdorff με εφαρμογές στον υπολογισμό διαστάσεων συνόλων fractal (Θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

( μ, λ ) ( i ) ( ii ) ( iii ) ( iv ) ( v )

( μ, λ ) ( i ) ( ii ) ( iii ) ( iv ) ( v ) Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 08: ΟΡΘΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΥ» ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Το ζήτημα της προόδου εισαγωγικά σχόλια. Κάθε αλγόριθμος από τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2

Ο τύπος του Itô. f (s) ds (12.1) f (g(s)) dg(s). (12.2) t f (B s ) db s + 1 2 12 Ο τύπος του Itô Για συνάρτηση f : R R με συνεχή παράγωγο, έχουμε d f (s) = f (s) ds που σε ολοκληρωτική μορφή σημαίνει f (b) f (a) = b a f (s) ds (12.1) για κάθε a < b. Αν επιπλέον και η g : R R έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κωνσταντίνος Α. Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

(13 ο ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙII: «βέλτιστο στατικό ευρετήριο»

(13 ο ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙII: «βέλτιστο στατικό ευρετήριο» (13 ο ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙII: «βέλτιστο στατικό ευρετήριο» Βέλτιστο στατικό «μεροληπτικό» ευρετήριο «Ευρετήρια» ονομάζουμε δομές οι οποίες μας διευκολύνουν να εντοπίζουμε τα καταχωρισμένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις

Αρτιες και περιττές συναρτήσεις Μελέτη Συναρτήσεων: άρτιες, περιττές συναρτήσεις - μονοτονία - ακρότατα Κώστας Ράπτης Άρτιες και περιττές συναρτήσεις Ὁι ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δύο επίπεδα συλλογιστικής και μνήμης: το αρχαϊκό και το

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης

Μεγάλες αποκλίσεις* 17.1 Η έννοια της μεγάλης απόκλισης 7 Μεγάλες αποκλίσεις* 7. Η έννοια της μεγάλης απόκλισης Εστω (X ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές ώστε P(X = = P(X = = /2 και S = k= X k το άθροισμα των πρώτων από αυτές. Ο νόμος των μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 07: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 07: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 07: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η περιγραφή του προβλήματος: Στην άλγεβρα (και με αναρίθμητες εφαρμογές στην αριθμητική ανάλυση)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος [gliaperd@teikal.gr] Μάρτιος 2012 1 Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενοι ιακόπτες Για την υλοποίηση των λογικών κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 12 Απριλίου 2016.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 12 Απριλίου 2016. Αλγεβρική Γεωμετρία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Κεφάλαιο 1. Αλγεβρικές ποικιλότητες 1 1. Αλγεβρικά Σύνολα 1 2. Το Θεώρημα Ριζών του Hilbert 7 3. Συγγενείς Αλγεβρικές Ποικιλότητες 14 4. Πολλαπλότητα και Πολλαπλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγικές Διαλέξεις στην Θεωρία των Αλυσίδων Markov και των Στοχαστικών Ανελίξεων Μιχάλης Ζαζάνης Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κεφάλαιο Αλυσίδες Markov σε Συνεχή Χρόνο. Αλυσίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Δημήτρης Χελιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ B τ u(x):=e x {f(b τ ) u(x) = } x ii ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων Εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 06: ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 06: ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ 380, «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Φ 06: ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η «μάχη» για καλούς αλγορίθμους έχει σε αδρές γραμμές 4 επίπεδα: Υπάρχει αλγόριθμος; Υπάρχει «δραστικός»

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις & Κλάσεις

Συναρτήσεις & Κλάσεις Συναρτήσεις & Κλάσεις Overloading class member συναρτήσεις/1 #include typedef unsigned short int USHORT; enum BOOL { FALSE, TRUE}; class Rectangle { public: Rectangle(USHORT width, USHORT

Διαβάστε περισσότερα