20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ..... Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ( ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ( ) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ( ) Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ( ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ( ) Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών ( ) Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών ( ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ( )..... Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας ( ) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ) Σχολή Καλών Τεχνών ( ) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ( ) Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας της Ζωής ( ) Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ( ).... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 6

3 . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το ΠΔ /. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έναρξη λειτουργίας και τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου έγιναν στις Σεπτεμβρίου. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες επτά (7) Σχολές: η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών, η Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, η Σχολή Καλών Τεχνών και η Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας της Ζωής.. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά Στοιχεία) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αριθμεί συνολικά μέλη ΔΕΠ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία), που αφορούν την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Συνολικά Στοιχεία) 9% Άνδρες Γυναίκες 8% Η ανάγνωση των παραπάνω στατιστικών δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών συναδέλφων τους κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα ο αριθμός των ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στους (8%) ενώ των γυναικών είναι (9%).

4 . Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά Στοιχεία). Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Συνολικά Στοιχεία) 6 Άνδρες Γυναίκες 7 Καθηγ. Ανάπλ. Καθ. Επίκ. Καθ. Λέκτορας Τα δεδομένα του γραφήματος. οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπερέχουν αριθμητικά των γυναικών συναδέλφων τους. Οι περισσότερες γυναίκες μέλη ΔΕΠ έχουν ενταχθεί στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας (7%). Στην ίδια βαθμίδα, άλλωστε, έχουν ενταχθεί και οι περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ, (8%) με συνέπεια η βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριων να αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Συγκεκριμένα, οι Επίκουροι/ες Καθηγητές/τριες αποτελούν το % του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Παν/μιου Πελοποννήσου. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας. Όπως φαίνεται στο γράφημα οι άνδρες Αναπληρωτές Καθηγητές είναι 6 (8%) ενώ οι γυναίκες Αναπληρώτριες Καθηγήτριες είναι (7%).

5 . Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και Τμήμα Σχολής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επτά (7) Σχολές. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και στην κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ ιεραρχικές βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τις Σχολές και τα Τμήματα που η καθεμιά περιλαμβάνει... Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π Δ υπ' αριθμ. 8/7.. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι 9 (9%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκα. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο βαθμίδα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνολικά στοιχεία Σχολής) 6 Καθηγ. Αναπ λ. Καθηγ Επ ίκ. Καθηγ Λέκτορες Άνδρες 9 Γυναίκες Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μια γυναίκα μέλος ΔΕΠ της Σχολής έχει ενταχθεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριων.

6 Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ έχουν ενταχθεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριων. Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελείται από δύο () τμήματα. Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα συγκεκριμένα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.... Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ) Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ' αριθμ. 8/7... Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών υπηρετούν συνολικά έξι (6) άνδρες μέλη ΔΕΠ. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Οι περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ έχουν ενταχθεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών 6 Άνδρες 6 Γυναίκες 6

7 ... Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ( ) Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ' αριθμ. 8/7... Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών υπηρετούν συνολικά τέσσερα μέλη ΔΕΠ. Από αυτά τα τρία () (7%) είναι άνδρες και μία () (%) είναι γυναίκα.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Άνδρες Γυναίκες Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών υπηρετεί η μόνη γυναίκα μέλος ΔΕΠ της Σχολής. Έχει ενταχθεί στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Στην ίδια βαθμίδα δεν υπάρχουν άνδρες μέλη ΔΕΠ. Υπάρχουν, ωστόσο, αριθμώντας μόλις ένα () μέλος ΔΕΠ στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες... Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ' αριθμ8/.. και περιλαμβάνει μόνο το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρησης Πολιτισμικών Αγαθών. Στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών υπάρχουν συνολικά δύο () άνδρες μέλη ΔΕΠ. 7

8 ... Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ( ) Στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών υπηρετούν συνολικά δύο () άνδρες μέλη ΔΕΠ.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι αρκετά μικρός (μόλις δύο μέλη ΔΕΠ). Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει γυναικεία παρουσία. Από τους άνδρες μέλη ΔΕΠ ο ένας έχει ενταχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και ο άλλος στη βαθμίδα του Λέκτορα... Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π. Δ. 8/ (ΦΕΚ, τεύχος Α ) και περιλαμβάνει μόνο το Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στο Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 8

9 ... Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( ) Στο Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπηρετούν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (7%) είναι άνδρες και οι (9%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής 6 Άνδρες Γυναίκες Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, διαπιστώνεται ότι: Οι άνδρες () υπερισχύουν αριθμητικά των γυναικών. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών Καθηγητών/τριών. Οι άνδρες αριθμούν (7%) μέλη ΔΕΠ και οι γυναίκες (9%)... Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (9%) είναι άνδρες και μόνο (9%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες. 9

10 .. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών (Συνολικά στοιχεία Σχολής) Καθηγ. Αναπλ. Καθηγ Επίκ. Καθηγ Λέκτορες Άνδρες Γυναίκες Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα ακόλουθα: Η αριθμητική υπεροχή των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες είναι αδιαμφισβήτητη. Η γυναικεία παρουσία είναι πολύ περιορισμένη. Υπάχουν μόλις δύο γυναίκες μέλη ΔΕΠ (μία γυναίκα Καθηγήτρια και μία Επίκουρη Καθηγήτρια). Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά σημειώνεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα οι άνδρες αριθμούν (9%) μέλη ΔΕΠ και οι γυναίκες (7%). Στη συγκεκριμένη βαθμίδα έχουν ενταχθεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Είναι συνολικά και αποτελούν το 6% των ΔΕΠ της Σχολής. Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελείται από δύο Τμήματα. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα δύο αυτά Τμήματα.

11 ... Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών ( ) Στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών υπηρετούν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι 8 (89%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκα.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών 6 Άνδρες 8 Γυναίκες Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν από το παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά των γυναικών. Η μόνη γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει εναχθεί στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα. Είναι Καθηγήτρια και δεν υπάρχει άνδρας Καθηγητής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο για τα ελληνικά ΑΕΙ.... Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ( ) Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (9%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκα.

12 ... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Άνδρες Γυναίκες Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των γυναικών συναδέλφων τους. Η μόνη γυναικεία παρουσία μέλος ΔΕΠ έχει ενταχθεί στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Στην βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών συγκεντρώνονται τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ... Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας ιδρύθηκε με το Π. Δ. 8/ και περιλαμβάνει μόνο ένα Τμήμα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.... Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ( ) Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (67%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκα.

13 ... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άνδρες Γυναίκες Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούνται τα εξής: Μέλη ΔΕΠ υπάρχουν μόνο στις δυο βαθμίδες. Δύο () άνδρες είναι Αναπληρωτές Καθηγητές και μία () γυναίκα είναι Λέκτορας...6 Σχολή Καλών Τεχνών (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π. Δ. 8/ και περιλαμβάνει μόνο το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα...6. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ( ) Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (67%) είναι γυναίκες και (%) είναι άνδρας.

14 ..6. Κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά φύλο και ανά βαθμίδα για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Άνδρες Γυναίκες Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: Ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ (67%) είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανδρών συναδέλφων τους (%). Η μία από τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια και η άλλη Επίκουρη Καθηγήτρια. Ο μόνος άνδρας μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα έχει ενταχθεί στη βαθμίδα του Λέκτορα...7 Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας της Ζωής (Συνολικά Στοιχεία) ( ) Η Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας της Ζωής ιδρύθηκε το. Αποτελείται από ένα τμήμα: το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού...7. Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ( ) Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του (ακαδημαϊκό έτος /). Στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού υπηρετούν συνολικά 6 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (8%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκα.

15 ..7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Άνδρες Γυναίκες Με βάση το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι: Η μια γυναίκα μέλος ΔΕΠ είναι στη βαθμίδα Λέκτορας. Οι τέσσερις από τους άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι Αναπληρωτές Καθηγητές και ο ένας είναι Επίκουρος Καθηγητής.

16 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι αριθμητικά περισσότεροι από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Ο αριθμός των ανδρών μελών ΔΕΠ είναι (8%) και των γυναικών είναι (9%). Άνδρες και γυναίκες μέλη ΔΕΠ έχουν ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες. Ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι ιδιαίτερα περιορισμένος στις δύο ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ παρατηρείται στη Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών, όπου σε σύνολο μελών ΔΕΠ οι (9%) είναι άνδρες και μόλις (9%) είναι γυναίκες. Η μία εξ αυτών είναι Καθηγήτρια και η άλλη Επίκουρη Καθηγήτρια. Στη Σχολή Καλών Τεχνών υπερέχουν αριθμητικά οι γυναίκες ( γυναίκες και άνδρας) Στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών η μια γυναίκα που υπάρχει έχει ενταχθεί στη βαθμίδα της Καθηγήτριας, ενώ δεν υπάρχει ανδρική παρουσία στη συγκεκριμένη βαθμίδα. 6

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε. Γαβρά v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα