Χτο Πράτο της Τοσκάνης, από τις II ως τις 15 Απριλίου 2005, έλαβε χώρα, όπως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χτο Πράτο της Τοσκάνης, από τις II ως τις 15 Απριλίου 2005, έλαβε χώρα, όπως"

Transcript

1 m &* fjy ^fr.

2 Συνέδριο Οικονομικής Ιστορίας Ο πλούτος της θάλασσας. Ο πλούτος από τη θάλασσα (Πράτο Τοσκάνης, Απριλίου 2005) Χτο Πράτο της Τοσκάνης, από τις II ως τις 15 Απριλίου 2005, έλαβε χώρα, όπως γίνεται εδώ και περίπου σαράντα χρόνια, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Οικονομικής Ιστορίας "F. Datini" (βλ. παρακάτω στις Πληροφορίες), η 37η Εβδομάδα Σπουδών (XXXVII Settimana di Studi). Στην ουσία πρόκειται δηλαδή για ένα συνέδριο οικονομικής ιστορίας, με θέμα τον οικονομικό ρόλο της θάλασσας πριν από τη βιομηχανική επανάσταση (Riccezza del mare. Riccezza dal mare. Secc. XIII- XVIII). Η οργανωτική-επιστημονική επιτροπή των συνεδρίων αυτών απαιτεί, για κάθε ευρύτερο θεματικό κύκλο, την παρουσίαση συνήθως τεσσάρων εισηγήσεων (20 λεπτά) και ανακοινώσεων (10 λεπτά) και την εν συνεχεία ευρεία συζήτηση επί των προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν. Επιστημονικό αίτημα της θεματικής του συνεδρίου, όπως παρουσιάζεται στα κείμενα της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου, αποτέλεσε η πρόταση προς τους ερευνητές-ιστορικούς να ανταποκριθούν με τις εργασίες τους στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η έως τώρα αποσπασματική μελέτη του θαλάσσιου παράγοντα και να διευρυνθεί η συζήτηση μεταξύ των ειδικών, μέσα σε μια οπτική που θα τοποθετούσε την οικονομική προοπτική της θάλασσας ως κοινό παρανομαστή. Μέσα στη λογική αυτή το σχήμα των εργασιών που οργανώθηκε, και βέβαια οι προτάσεις έρευνας, όφειλαν να θεωρήσουν τη θάλασσα ως παράγοντα ολοκλήρωσης για μια ευρεία περιοχή, η οποία περιελάμβανε, εκτός από τη Μεσόγειο και τη Βόρειο Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα μια περιοχή δηλαδή, στο εσωτερικό της οποίας η θάλασσα φαίνεται να αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, ανάπτυξη που με τη σειρά της επιδρά στη διαμόρφωση -σε ευρεία κλίμακα- της επιχειρηματικότητας, των εγκαταστάσεων, των επενδύσεων, της παραγωγής και της εργασίας. Με άλλα λόγια η θάλασσα σαν στοιχείο που ενισχύει τη ροπή προς την ολοκλήρωση και ταυτόχρονα, σαν παράγοντα που συντελεί στο να πλουτίσουν ή αντίθετα να περιπέσουν σε κατάσταση κρίσης κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα της Νότιας Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Αγγλίας. Με άλλα λόγια το συνέδριο στόχευε να εξετάσει την ισχυρή επίδραση του πλούτου της θάλασσας, του πλούτου από την θάλασσα και μεταξύ των άλλων να αποδείξει την ισχύ της μπροντελιανής ρήσης: "En Méditerranée la mer est le prolongement du terroir". Με βάση λοιπόν αυτή την επιστημονική προοπτική, κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που διήρκεσε το συνέδριο, 55 ερευνητές προερχόμενοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Το συνέδριο άρχισε με τη γενική εισήγηση της καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Paola Massa, που είχε τίτλο: "Il mare come fattore di sviluppo e di integrazione economica" (Η θάλασα ως παράγων ανάπτυξης και οικονομικής ολοκλήρωσης).

3 Ο πρώτος κύκλος των ανακοινώσεων περιστράφηκε γύρω από το θέμα: "L'ecosistema del mare: mare, laghi e paesi interni" (Το θαλάσσιο οικοσύστημα: θάλασσα, λίμνες, εσωτερικές χώρες), για το οποίο έγιναν τέσσερις εισηγήσεις και δύο ανακοινώσεις. Ο δεύτερος κύκλος είχε ως θέμα διαπραγμάτευσης: "Il mare e il suo spazio" (Η QóKaaaa και ο χώρος της) και περιελάμβανε τέσσερις εισηγήσεις και εννέα ανακοινώσεις. Ο τρίτος θεματικός κύκλος ασχολήθηκε με το θέμα: "Investimenti e rischi" (Επενδύσεις και κίνδυνοι) στο οποίο αναφέρθηκαν τέσσερις εισηγήσεις και εννέα ανακοινώσεις, ο τέταρτος κύκλος πραγματεύτηκε το θέμα: "Ι mestieri del mare e l'economia delle comunità costiere" (Τα θαλάσσια επαγγέλματα και η οικονομία των παράλιων κοινοτήτων) με άλλες τέσσερις εισηγήσεις και επτά ανακοινώσεις και ο πέμπτος (τελευταίος) κύκλος αντιμετώπισε το θέμα: "Idee, regole e percezioni economiche" (Ιδέες, κανόνες και οικονομικές συλλήψεις) με δύο εισηγήσεις και τέσσερις ανακοινώσεις. Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων υπήρχε πολύς χρόνος για τη συζήτηση που τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε τα χρονικά όρια που είχαν θέσει οι οργανωτές του συνεδρίου. Ο καλός σχεδιασμός των συνεδρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο του Πράτο και η διετής προετοιμασία τους, δίνει τη δυνατότητα της παρουσίας έμπειρων ερευνητώνκαθηγητών (Paola Massa, Poul Holm, Jean-Claude Hocquet, Jacques Bottin, Richard Unger, Kenneth Morgan κ.ά.), οι οποίοι συνήθως εισηγούνται ευρύτερες θεματικές, μαζί με νεότερους ερευνητές που με τις ανακοινώσεις τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να παράγεται κάθε φορά ένας ζωηρός διάλογος που ενδέχεται να κινητοποιήσει περαιτέρω έρευνες γύρω από τα θέματα που αναπτύσσονται, ή να φέρει στο φως καινούρια ερευνητικά αντικείμενα και νέες εκτιμήσεις. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία εκδίδονται πολύ γρήγορα στο πλαίσιο των εκδοτικών δραστηριοτήτων του οίκου "Le Monnier", πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσουν την αρχική εντύπωση ότι η 37η Εβδομάδα Μελέτης του Ινστιτούτου πέτυχε αρκετά πράγματα στην προώθηση των επιστημονικών αναζητήσεων που είχε επιλέξει. Τα επιστημονικά θέματα που θα συζητηθούν τα επόμενα χρόνια είναι τα ακόλουθα: 2006: Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico. Secc. XIII-XVIII. 2007: La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII. 2008: // ruolo economico della famiglia tra produzione e consumo. Secc. XIII-XVIII. 2009: Le Interazioni fra economia e ambiente biologico in Europa. Secc. XIII-XVIII. Παναγιώτης Μιχαηλάρης

4 Η Γαλλική Επανάσταση και η Μεσόγειος. Ημερίδα στο Ινστιτούτο Ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης (Παρίσι, 21 Μαίου 2005) Τα τελευταία δύο χρόνια το Ινστιτούτο Ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης (IHRF), το οποίο αποτελεί ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου των Παρισίων και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο της Σορβόνης, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Jean Clément Martin, είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης σειράς "ημερών εργασίας", που απέβλεπαν ν' αναδείξουν τη διεθνή διάσταση της έρευνας και της ιστοριογραφίας της Γαλλικής Επανάστασης. Στις 21 Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με αντικείμενο "Κράτος έθνος και ηγετικές ομάδες (ελίτ) γύρω από τη Μεσόγειο την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Μια ανανέωση της προβληματικής;" Για την πραγματοποίηση της ημερίδας έφθασαν στο Παρίσι για να συνομιλήσουν με συναδέλφους από τα γαλλικά πανεπιστήμια μελετητές από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τυνησία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων στο Πάνθεον, ήταν το ακόλουθο: Rachida Tlili, Université de Tunis: "La France révolutionnaire et les États musulmans de la Méditerranée occidentale: de la juridiction religieuse à l'état civil". Pascal Kitromilidès, Université d' Athènes: "Réponses de la pensée politique aux rivalités des puissances européennes en Méditerranée orientale". Eugenio di Renzo, Université de Salerne: "L'espace politique de la Méditerranée et l'historiographie italienne de l'après guerre au fascisme". Patrice Bret, CNRS: "L'expédition d'egypte bilan des recherches actuelles". Marc Belissa, Université Paris X: "Le croissant méditerranéen dans la géopolitique du Directoire". Ouzi Elyada, Université de Haïfa: "La représentation de la Méditerranée par l'opinion publique française sous le directoire". Arezki Manseur, Paris: "L'Afrique du Nord à travers le Moniteur Universel durant le Directoire (relation France/Afrique du Nord)". Francis Pomponni, Université de Nice: "La force des idées et le poids des spécificités: Révolution et îles méditerranéennes (Corse et Sardaigne) et la Sicile". Matthias Middell, Université de Leipzig: "Conclusion: L'histoire de l'europe et l'espace méditerranéen". Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις που ακολούθησαν εστιάστηκαν στις αλλαγές που προκάλεσε η Γαλλική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της στις κοινωνίες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Το ενδιαφέρον της συνάντησης ήταν στραμμένο ειδικότερα στις κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορειοαφρικανικής ακτής, γεγονός με ειδικό επιστημονικό βάρος ως προς την ενσωμάτωση των επιμέρους ιστορικών παραδειγμάτων σε μια ευρύτερη θέαση. Ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στον ρόλο των διαμεσολα-

5 βητών (προξένων και άλλων διπλωματών αλλά και των εμπόρων) όπως και των ηγετικών ομάδων (ελίτ) των οποίων οι αντιδράσεις συνέδεσαν σε ποικίλα επίπεδα τις κατά τόπους κοινωνίες με το γεγονός της Επανάστασης. Στο επίκεντρο της θεματικής τέθηκαν οι οραματισμοί και οι προσδοκίες των ομάδων αυτών κατά την εποχή της Επανάστασης και αργότερα ως καταλύτες της αλλαγής στη συλλογική νοοτροπία. Επίσης συζητήθηκαν οι διεθνείς παράμετροι των φαινομένων της πολιτικής και διανοητικής αλλαγής που συνδέονται με τους ανταγωνισμούς των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή της Μεσογείου, ανταγωνισμού που υπαγορεύονταν τόσο από υπολογισμούς συμφερόντων, πολιτικών και αποικιακών, όσο και από διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες. Σ' αυτό το πλαίσιο και ιδίως σε συσχετισμό προς την οικουμενική ιδεολογία των Γάλλων επαναστατών μπορούν να φωτιστούν και να κατανοηθούν και οι αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές των πληθυσμών της Μεσογειακής λεκάνης απέναντι στα προτάγματα της Επανάστασης. Σ' αυτά τα πολλαπλά επίπεδα είναι δυνατόν να εντοπισθεί η πολυπλοκότητα και η δυναμική ενός πλέγματος πολιτικών και ιδεολογικών φαινομένων, που παρά τη μακροχρόνια μελέτη που προκάλεσαν, δεν έπαψαν να συναρπάζουν την έρευνα και να προσφέρονται για νέες ερμηνείες. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

6 Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις Γ' Επιστημονική Συνάντηση Κοινότητες και Επανάσταση στη Σάμο (Μυτιληνιοί Σάμου, Ίδρυμα Κ. & Μ. Ζημάλη, 7 Αυγούστου 2005) Πρόκειται για την τρίτη επιστημονική συνάντηση του κύκλου των Καλοκαιρινών Σαμιακών Συναντήσεων που διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου - Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου - Ίδρυμα Κωνσταντίνου & Μαρίας Ζημάλη με τη συνεργασία του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχε και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πυθαγορείου. Η Γ 1 Συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των Πρακτικών των Α' και Β' Συναντήσεων (Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις. Α Η Μεσογειακή διάσταση ενός αιγαιακού νησιού - β' Πέτρα, Πηλός, Ξύλο... Παραδοσιακά υλικά και επαγγέλματα στο Αιγαίο, επιμ. Αλεξάνδρα Σφοίνη, έκδ. Ιδρύματος Κ. & Μ. Ζημάλη, Αθήνα 2004) από την Αγγέλα Χατζημιχάλη και τον Δημήτρη Θρασυβούλου. Στη συνέχεια εξετάστηκε το θέμα Κοινότητες και Επανάσταση στη Σάμο Οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της μετάβασης από το προεπαναστατικό κοινοτικό σύστημα στο επαναστατικό καθεστώς, που οργανώθηκε στη Σάμο από τον Λογοθέτη Λυκούργο στο πρότυπο της Φιλικής Εταιρείας. Στόχος ήταν να δειχθεί σε ποιο βαθμό κατά την περίοδο από το 1800, οπότε εμφανίστηκε στα πράγματα το ανερχόμενο εμποροναυτικό στρώμα των καρμανιόλων, ως το 1830, οπότε η Σάμος αποκλείστηκε από τα όρια του ελληνικού Κράτους για να ανακηρυχθεί στη συνέχεια αυτόνομη ηγεμονία φόρου υποτελής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διατηρήθηκαν οι προεπαναστατικές δομές ή συντελέστηκαν αλλαγές σε διαφορετικά πεδία, από το οικονομικό-κοινωνικό ως το πολιτικόιδεολογικό και το πολιτισμικό. Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις: Μάρθα Πύλια, "Κοινοτικοί καί οικονομικοί ρόλοι: Καρμανιόλοι και Καλλικάντζαροι στη Σάμο στις αρχές του 19ου αι." Νίκος Βαφέας, "Οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις στη Σάμο πριν και κατά την Επανάσταση" Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Κοινοτικές διαμάχες και Επανάσταση στη Σάμο: κοινωνική αξιολογία" Μανόλης Βουρλιώτης, "Η αντιπολίτευση κατά του Λογοθέτη Λυκούργου το 1828" Χρίστος Λάνδρος, "Οι Γενικές Συνελεύσεις των Σαμίων την περίοδο της Επανάστασης". Αλεξάνδρα Σφοίνη

7 Συμπόσιο για τον Διαφωτισμό Lumières et Religion I Enlightenment and Religion (Halle (Saale) Γερμανίας, 19 Σεπτεμβρίου 2005) ΗΓερμανική Εταιρεία Μελέτης του 18ου αιώνα (Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts) οργάνωσε, την 22α Σεπτεμβρίου 2005, Συμπόσιο με θέμα: Lumières et Religion I Enlightenment and Religion. To Συμπόσιο διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης του 18ου αιώνα (International Society for Eighteenth-Century Studies) στη πόλη της Halle (23 Σεπτεμβρίου). Έτσι στο Συμπόσιο έλαβαν μέρος όχι μόνο μέλη της γερμανικής Εταιρείας και του "Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Διαφωτισμού στην Ευρώπη", στους χώρους του οποίου έγιναν οι εργασίες του Συμποσίου, αλλά και διακεκριμένα μέλη της Διεθνούς Εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχία του είτε παρουσιάζοντας μια ανακοίνωση, είτε συμμετέχοντες στις μακρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Παρουσιάστηκαν δέκα έξι ανακοινώσεις που προέβαλαν διάφορες όψεις της θεματικής του Συμποσίου: Jean Mondot (France): "Rôle et portée de l'anticléricalisme dans la réflexion des Lumières allemandes et françaises", Alberto Postigliola (Italie): "La religion du Vicaire et la religion civile chez Rousseau",

8 Makoto Masuda (J a P on ) : "Physiocratie et spiritualisme chez Le Mercier de La Rivière - La Religion dans L'Heureuse nation ou Gouvernement des Féliciens (1792)", Anna Maria Rao (Italie): "Débat sur la religion en Italie à la fin du XVIIle siècle", Etienne Hofmann (Suisse): "Benjamin Constant, les Lumières et la religion", Nicolai Arevon (Bulgarie): "Voltaire's translations in the Balkan", Dimitris G. Apostolopoulos (Grèce): "Être chrétien et adepte des Lumières - le XVIIIe siècle au sein de l'empire ottoman", Deidre Dawson (États-Unis): "Religious Tolerance in Works of French, British and American Thinkers of the Enlightenment", Anton Olegovic Demin (Diomin) (Russie): "Œuvres religieuses des auteurs italiens catholiques du XVIIe siècle traduites en Russie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle", Joris van Eijnatten (Pays-Bas): "Religion, Toleration and Enlightenment: The European Relevance of the Dutch Republic", Soren Peter Hansen (Danemark): "Ludvig Holberg and The Religion", Thomas Bredsdorff (Danemark): "Two Pietisms and an Englightenment - Hale and Herrnhut viewed from Copenhagen", Lene Bredsdorff (Danemark): "Anna Maria Lenngren - a jocular believer", Anne-Marie Mai (Danemark): "Memoirs by women of the Christianfeld Herrnhut Church", Pasi lhalainen (Finlande): "Protestant Enlightenment in the Pulpit: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public Churches, ", Ingi Sigurdsson (Islande): "The Enlightenment and Religion in Iceland". GESELLSCHAFT DFR FRFIJNDE DES OE55AU-WÖRU1ZER GARÎLNKLICKCS e.v. Οι εργασίες του Συμποσίου έγιναν, όπως είπαμε, στους χώρους του Centre interdisciplinaire de Recherche sur les Lumières en Europe. Την επόμενη και μεθεπόμενη ημέρα, οι σύνεδροι είχαν την τύχη να ξεναγηθούν στο Franckesche Stiftungen της Χάλλε και να θαυμάσουν χειρόγραφα και έντυπα που φυλάσσονται εκεί, αλλά και να επισκεφτούν τους περίφημους κήπους του Dessau Wörlitz, που διατηρούν έντονη την ανάμνηση από τον αιώνα των Φώτων αλλά και την πόλη της Βιττεμβέργης, πατρίδα του Λούθηρου και του Μελάχθονα. Δημήτρης Γ. Αποοτολόπουλος

9 Α' Διεθνές Συνέδριο Θέατρο και Θεατρικές Σπουδές στο κατώφλι του 21ου αιώνα First International Conference Theatre and Theatre Studies in the 21st Century (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28 Σεπτεμβρίου-I Οκτωβρίου 2005) Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2005, πριν από την έναρξη των εργασιών του Α' Διεθνούς Συνεδρίου Θέατρο και Θεατρικές Σπουδές στο κατώφλι του 21ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του διακεκριμένου καθηγητή Θεατρολογίας και Συγκριτικής Φιλολογίας στο Graduate Centerrau Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (CUNY) Marvin Carlson. Στον λόγο που εκφώνησε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ αναφέρθηκε διεξοδικά στην επιστημονική δραστηριότητα του τιμωμένου, μιας εξέχουσας προσωπικότητας που συμφιλιώνει στο πρόσωπο του την Επιστήμη με την Τέχνη, διακρίνεται δε για την κριτική του δεινότητα και την ευχέρεια να συγγράφει σημαντικά μελετήματα με εύληπτο και κατανοητό από τον καθένα τρόπο. Ο Μ. Carlson ξεκίνησε την επιστημονική του δραστηριότητα ως ιστορικός του θεάτρου, με επίκεντρο ενασχόλησης το ευρωπαϊκό θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα. Κατά τη δεκαετία του '80 επεκτάθηκε σε ζητήματα θεωρίας, συγγράφοντας θεμελιώδεις μελέτες, όπως: Theories of the Theatre. A historical and Critical Survey from the Greeks to the Present (Cornell University Press, 1993), Performance: A Critical Introduction (1996) και το πρόσφατο The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine (2001). Έχει επίσης ασχοληθεί με τη θεατρική κριτική, τη θεατρική μετάφραση, τη σκηνοθεσία σε πανεπιστημιακά θέατρα, με 33 παραγωγές στο ενεργητικό του, ακόμη και με την υποκριτική, ερμηνεύοντας, το 2000, τον ρόλο του Andrew Jackson στο έργο The Trail of Tears των Willinger και Shaw στο Theater of the New City στη Νέα Υόρκη, αποσπώντας μάλιστα ευνοϊκές κριτικές. Στα 15 χρόνια της ύπαρξης του, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών βράβευσε με τη διάκριση του επίτιμου διδάκτορα τους: Ιάκωβο Καμπανέλλη, Ζιλ Ντασσέν, Αλέξη Σολομό, Μάριο Πλωρίτη, Κώστα Πασχάλη και την Ελένη Χατζηαργύρη. Ο Marvin Carlson είναι ο πρώτος ξένος μελετητής που λαμβάνει τη διάκριση αυτή και ηγείται χορείας αλλοδαπών μελετητών που θα ακολουθήσουν. Οι εργασίες του Α' Διεθνούς Συνεδρίου Θέατρο και θεατρικές σπουδές στο κατώφλι του 21ου αιώνα ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη καθηγητή Δημοσθένη Ασημακόπουλο και από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητή Θεοδόσιο Πελεγρίνη. Ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και διατυπώνοντας ισάριθμα ερωτήματα, έθεσε το πλαίσιο εργασιών του συνεδρίου και τους στόχους του. Μεταξύ άλλων: Ποια είναι η σχέση της θεωρίας με την πράξη; Μπορεί η σημειωτική να ερμηνεύσει πλήρως και με ακρίβεια το θεατρικό

10 90 ~^ φαινόμενο; Πώς οργανώνεται η σύγχρονη θεατρική αισθητική; Εντοπιότητα ή παγκοσμιοποιημένος εκλεκτικισμός; Γιατί αναβιώνει το κλασικό ρεπερτόριο και ειδικά το αρχαίο δράμα; Performance ή θέατρο; Θέατρο στην εκπαίδευση: σύγχρονες πρακτικές ή σχολική παράσταση; Θεατρικές σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία: ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των θεατρολόγων; Θεατρικές σπουδές ή performance studies; Οι εργασίες του Συνεδρίου, στο οποίο μετείχαν 45 ομιλητές, εκ των οποίων 33 διακεκριμένοι ειδικοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές και ερευνητές από διάφορες χώρες της ανατολικής και δυτικής Ευρώπης, από την Αμερική, τον Καναδά και το Ισραήλ, διαρθρώθηκαν σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες. Ι. Θεωρία του θεάτρου - Όψεις της θεατρικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, II. Αναβίωση και πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματος, III. Προοπτικές των θεατρικών σπουδών - Θέατρο και εκπαίδευση. Στην πρώτη ενότητα (Θεωρία του θεάτρου - Όψεις της θεατρικής ιστορίας και ιστοριογραφίας) παρουσίασαν ανακοινώσεις οι: Marvin Carlson (Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης), Stratos Constantinidis (Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο), Claudine Elnécavé (Πανεπιστήμιο της Haifa), J.Michael Walton (Πανεπιστήμιο του Hull), Λίλα Μαράκα (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Ζωή Σαμαρά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Άννα Ταμπάκη (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Βάλτερ Πούχνερ (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Γιώργος Πεφάνης (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Κυριακή Πετράκου (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Sirkkhu Aaltonen (Πανεπιστήμιο της Vaasa, Φινλανδία), Pirkko Koski (Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι), Kaiina Stefanova (Εθνική Ακαδημία Τεχνών της Βουλγαρίας), Erika Fischer-Lichte (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου), Henri Schoenmakers (Πανεπιστήμιο του Erlangen) και John Somers (Πανεπιστήμιο του Exeter). Στη δεύτερη ενότητα (Αναβίωση και πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματος), παρουσίασαν ανακοινώσεις οι: Herman Altena - Πλάτων Μαυρομούστακος (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Jose Luis Navarro (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης), Maria de Fatima Silva (Πανεπιστήμιο της Κόί'μπρα), Freddy Decreus (Πανεπιστήμιο του Ghent), Καίτη Διαμαντάκου (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Κωνοτάντζα Γεωργακάκη (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Carol Gillespie-Lorna Hardwick (Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεγάλη Βρετανία), Ketevan Gurchiani (Πανεπιστήμιο Τιφλίδας), Dina Manteneva (Πανεπιστήμιο Σόφιας), Χαρά Μπακονικόλα (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Keti Nadareishvili (Πανεπιστήμιο Τιφλίδας), Σάβας Πατσαλίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Cleo Protochristova (Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης - Plovdiv), Bernd Seidensticker (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου), Grazyna Golik-Szarawarska (Πανεπιστήμιο Σιλεσίας, Katowice), Dmitry Trubotschkin (Ρωσική Ακαδημία Θεατρικών Τεχνών), Nurit Yaari (Πανεπιστήμιο του Τελ-Αβίβ), Χρυσόθεμις Βασιλάκου (ΤΘΣ, ΕΚΠΑ), Oliver Taplin (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), David Wiles (Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου) και Steve Wilmer (Trinity College, Δουβλίνο). Στην τρίτη ενότητα (Προοπτικές των θεατρικών σπουδών - Θέατρο και εκπαίδευση), παρουσίασαν ανακοινώσεις οι καθηγητές: Evelyne Ertel (Paris III - Sorbonne Nouvelle), Chantal Hébert (Πανεπιστήμιο Laval, Κεμπέκ), Marco de Marinis (Πανεπιστήμιο της

11 Μπολόνια), Irène Perelli-Contos (Πανεπιστήμιο Laval), Irène Roy (Πανεπιστήμιο Laval) και Don Rubin (York University του Τορόντο). Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με καταληκτήρια Στρογγυλή Τράπεζα, που είχε ως γενικό θέμα τις προοπτικές των θεατρικών σπουδών στον 21ο αιώνα. Συντονιστής της ήταν ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ και μετέχοντες οι διακεκριμένοι μελετητές: Marvin Carlson, Stratos Constantinidis, Erica Fischer-Lichte, Henri Schoenmakers και J. Michael Walton. Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το ενδιαφέρον του πυκνού ακροατηρίου διατηρήθηκε αμείωτο καθ'όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αξιοσημείωτη αριθμητικά ήταν η συνεχής παρουσία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών αλλά και άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εκτιμά πως ικανοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι που έθεσε, καθώς εγκαινιάσθηκε ένας γόνιμος και πολυεπίπεδος διάλογος με συναδέλφους από το εξωτερικό και διατυπώθηκαν αρκετά ερωτήματα γύρω από τη φύση, την ουσία και το μέλλον των θεατρικών σπουδών ως ενός ιδιαίτερου και πολύμορφου κλάδου των ανθρωπιστικών επιστημών. Όπως άλλωστε διατυπώνεται προεισαγωγικά στο πρόγραμμα του συνεδρίου: "Ίσως ο καιρός για απαντήσεις να μην έχει έρθει ακόμα -είμαστε στην αρχή ενός καινούργιου αιώνα και προφανώς μιας καινούργιας εποχής. Αλλά απ'ότι φαίνεται είναι πολύ βασικό να διατυπωθούν ερωτήματα και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι μελλοντικές απαντήσεις να είναι δυνατές...". Την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελούσαν οι: Βάλτερ Πούχνερ (Πρόεδρος), Σπύρος Α. Ευαγγελάτος (Αντιπρόεδρος), Άννα Ταμπάκη (Γενική Γραμματεύς), Ιωσήφ Βιβιλάκης (Ταμίας), Κωνστάντζα Γεωργακάκη, Άννα Καρακατσούλη (Ειδικοί Γραμματείς) και οι Λίλα Μαράκα, Χρυσόθεμις Βασιλάκου, Πλάτων Μαυρομούστακος, Κυριακή Πετράκου, Γιώργος Πεφάνης, Ευανθία Στιβανάκη ως μέλη. Το Συνέδριο αφιερώθηκε στην πρόωρα χαμένη πρωταγωνίστρια του θεάτρου Λήδα Τασσοπούλου. 91 Άννα Ταμπάκη

12 91 ~^ Συνέδριο Transferts culturels et historiographie de l'antiquité : L'historiographie gréco-romaine dans l'europe des XVIIIe etxixe siècles (Μαδρίτη, Οκτωβρίου 2005) Οέμα του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης και διοργανώθηκε από το Institute de Historiografia Julio Caro Baroja και την Bibliotheca Academica Translationum, ήταν η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η Bibliotheca Academica Translationum είναι ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο διευθύνουν οι Oswyn Murray και Χρυσάνθη Αυλάμη, που έχει ως στόχο του τη μελέτη, αφενός, της μετάδοσης της ιστορικής γνώσης για την κλασική αρχαιότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών επιστημονικών κοινοτήτων και, αφετέρου,της διάδοσης της αρχαιογνωσίας στις εθνικές ιστορικές παιδείες μέσω των μεταφράσεων έργων για την αρχαιότητα -ορισμένα από τα οποία θεωρούνται σήμερα κλασικά- στο διάστημα Ι70Ι-Ι9Ι7. Σε μια πρώτη φάση, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση καταγραφής όλων των γνωστών μεταφράσεων ιστορικών έργων για την κλασική αρχαιότητα που έγιναν στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές γλώσσες και δημοσιεύτηκαν στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Σε επόμενη φάση, οι ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτό προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βάση για να μελετήσουν τις μεταβολές στη μετάδοση της ιστορικής γνώσης για την αρχαιότητα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Είναι ωστόσο προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν οι μεταφράσεις ενός έργου για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα πριν να εξεταστούν οι αντιλήψεις για τον αρχαίο κόσμο που αναδεικνύονται μέσα από το ίδιο το πρωτότυπο έργο και, βέβαια, το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο το έργο αυτό γεννήθηκε, πριν να μπορέσει δηλαδή ο συγγραφέας του να ασκήσει μια ευρύτερη επιρροή και οι αντιλήψεις του να τύχουν επεξεργασίας από άλλες επιστημονικές κοινότητες. Αντικείμενο, λοιπόν, του Συνεδρίου ήταν ουσιαστικά τα διακυβεύματα και τα όρια της ιστορικής έρευνας για την κλασική αρχαιότητα κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα, και στόχος η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ερευνητών που συμμετείχαν σε αυτό αναφορικά με την διάδοση της αρχαιογνωσίας στην Ευρώπη και τα πνευματικά περιβάλλοντα που λειτούργησαν ως χώροι υποδοχής της: εκπαιδευτικοί θεσμοί, εκδοτικά περιβάλλοντα, μεταφραστές, ενδιάμεσοι, κ.λπ. Στο Συνέδριο συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους οι ακόλουθοι ερευνητές: S. Stark, "Translating Greek and Roman Antiquity: Mechanisms of Transmission and Exchange between Britain, France and Germany in the Eighteenth Century" Xp. Αυλάμη, "Permanence et crise de ì'historia magistra vitae dans l'historiographie gréco-romaine du XVIIIe siècle" D. Schreiber, "Le topos cicéronien de ì'historia magistra vitae : disparition ou métamorphose?" D. Luglio και A. Zangara, "G. Β. Vico lecteur des historiens anciens" C. Ampolo, "La première Histoire grecque italienne : traductions et réactions. L'œuvre de Carlo Denina dans son contexte historique" Cl. Martinez Maza, "De la Teologia a la Antropologia: usos del paganismo grecorromano en la Europa del siglo XVIII" Ch. Grell, "Penser l'histoire grecque et romaine en France au XVIIIe siècle : ambiguïtés et potentialités

13 LEÇON HUITIÈME. 'Idolâtrie des Gentils. cy, JFeçon huitième. Λ*111, Χ. *»ι ν FAUT fê* NAÎIOUJ ajor*îint ΛΛ IJ<Je:- ΙΑ ÉgYpricma adwo'ort li monili t Ifij r foui la ligure d'une frjlkue afiv une CL-tr di: VJCBÜ. Lèi Grèvi & ih ÜUrflbüin miaruìtnl tnpkïf fc*u5 l» njnrm» d'rin viuux Rai, tvruiii un fgudre Se un icèptre, & ivjnt un aigle- MJIÎ nous, itoih. iduiuni le veti Di LU ι «v-jiit rejwmiii ad I3CUX»L par L- Β..τ - ΐίπχ, φΐϊ èflt un Sacnynnit qui πηικ régénère rn Jèfui- Chrift, m nous donnant li vie (piritwiìfc He lu grscr, jt qui iiimts ftir ertftntì de Dien &- de l'égjiju, Lès pounnws étant nwrtï en AdUm p*r II- petite originel, Us remnrlrlk en Kiie-ChriJl par le Hipiàue. ΟπτππΛ'. ÇuYmiiiU - ce fut tu Cerni.? JtflFWlTi. L«Idölnru>, ι Vll-1-.l:f, Ici Kaliuffc qiu idoroklh <k- D. OvmfâmmA if Aid» - Jb lot offrtutnr Je* ρπι. m-. rluntoiiuii lo t'jusr/l ;u II.ι drt inflrmotmu*. D. Qu'tii-n cur now *A^piu.'' il, >eiî piorçbi k Ί rjï DJÎII,aijrremnee au Demon juv k- rkp-..:.: E EL Cmmnt Innvwrsl - ρί> il l te maartsuk, Inn ani Ai d ine ava indi\i.ihc aulour e«v figurr..0* *β-<, am, 1* ' J ( 1Ϊ ;.. f. S" M fetfare, fi.tyanr is P. (JuV^rt an fi BayïAmi F R. Î.-.Ï1 un >i.n.ir:ini ijuinou- ri renin- in Jdli-C lu ill,,ι.ιι ΓΚ.ΙΙΓ- f,m : KWC* S *jiu. nui du Dieu Λ fe lîgifc O. [- TlifWxt (fici-iif & PréA/ tri/rati? ROui. Lei hnimkirtann mnit tn Allori igr li' F4rJi υιίτπκι, üf remili <» JduH-Clii.tl I pi k BafLcmc. Ode ffj. J^j t-aypfffttj raffwmnl. ita 77L..HJ/IÎ, JiU, C-iij fa fy"<e σ uttcftiumt* at'ic atte rvrrj de modèles polémiques" G. Laudin, "Meiners lecteur de Montesquieu et son traducteur dans la France révolutionnaire" CI. Mosse, "Un éloge inattendu de la démocratie athénienne au XVIIIe siècle: les Rec/ierc/ies philosophiques sur les Grecs de Cornelius de Pauw" J. Salas Alvarez, "La Provincia romana de la Bética en la literatura anticuaria andaluza del XVIII" P. Desideri, "La Charakteristik der antiken Historiographie di Hermann Ulrici [1833]" 0. Murray, "Niebuhr in Britain" Γ. Κουμττουρλής, "Les péripéties de l'intégration de l'époque macédonienne' dans une 'histoire de la nation hellénique': un aspect de l'histoire du nationalisme grec à partir des Lumières grecques et jusqu'à la formation de l'école historique nationale" A. Gonzales, "L'écriture de l'histoire antique de Vesontio [Besançon, France] : archéologie, sources et historiographie" B. von Reibnitz, "Fustel de Coulanges in Deutschland" J. von Ungem-Stemberg, "Mommsen in Frankreich" Π. Ματάλας, "Viajeros e historiadores: recorridos modemos al sitio de la historia antigua" J. Alvar Ezquerra, "La difusión de la historia antigua en las sociedades culturales madrilefias en el siglo XIX" F. Lozano, "El pensamiento de Chateaubriand en la en la 'Historia General de Andalucia' de Joaquin Guichot y Parody" M. Romero Recio, "Las traducciones sobre Mundo Antiguo en la editorial La Espana Moderna" S. Basch, "L'antiquité classique dans la revue L'Occident [I90I-I9I4]" F. Wulff, "Contra Roma y Grecia. Historiadores antiguos y polémicas anticlâsicas en la historiografia espafiola del XIX y XX" S. Fornaro, "Storia della religione antica tra XVIII e XIX secolo: Friedrich Creuzer in Francia" Th. Späth, "L'antiquitéécran : Spartacus, la construction d'un héros moderne". Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν προσεχώς στα ισπανικά στο περιοδικό Revista de Historiografia, που εκδίδεται από το Institute de Historiografia Julio Caro Baroja, και, στη συνέχεια, σε πολύγλωσση έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Rodopi του Άμστερνταμ. Γιάννης Κουμπουρλής

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα Στη μνήμη του Χρίστου Τσολάκη 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φιλολογικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου Πρόγραμμα συνεδρίου 1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 Προσέλευση, εγγραφές (17.00-17.45) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (18.00-19.40) Καλωσόρισμα από την οργανωτική επιτροπή Χαιρετισμοί: Κώστας Καδής Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Αθήνα, 19 20 Φεβρουαρίου 2001 Υπό την Αιγίδα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.) ΤΙΜ. ΒΑΣΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ. (210) 6432419 FAX (210) 6434093 e-mail: bios@otenet.gr www.biopolitics.gr 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 Αγ. Πετρούπολη, 17 21 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 7 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / 7 th ATHENS AVANT- GARDE FILM FESTIVAL 17-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 7 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / 7 th ATHENS AVANT- GARDE FILM FESTIVAL 17-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / 7 th ATHENS AVANT- GARDE FILM FESTIVAL 17-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΙΑ ΞΑΝΑ / REINVENTING CINEPHILIA

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ culture.uop.gr «Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, μια πολυεπίπεδη συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «Η Ελλάς ευγνωµονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν» ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινα, Ιούνιος 2012 Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Νίκος Ζάικος Eπίκουρος καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Υπεύθυνος Συντονιστής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ΠΔΜ 1 Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 15-3-2011 Αριθ.Πρωτ.215 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ημερίδα του I.R.E.N.E. Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 διοργανώνεται στην Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδιδακτορική ερευνητική υποτροφία. με την υποστήριξη. του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Μεταδιδακτορική ερευνητική υποτροφία. με την υποστήριξη. του Ιδρύματος Μποδοσάκη Μεταδιδακτορική ερευνητική υποτροφία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη Έκθεση Πεπραγμένων 2010-2011 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 Ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, στον οποίο απονεμήθηκε η θέση για το ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Εθνική Εταιρεία Μέλος της EFNDT και της ICNDT National Society Member of EFNDT and ICNDT ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Αγαπητά µέλη και φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ το. Σ. της ΕΛΕΜΚΕ σας εύχεται καλά Χριστούγεννα

Διαβάστε περισσότερα

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri Organisateurs : École française d Athènes Centre de Recherches historiques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Association d Études néo-helléniques (MNIMON) Comité d'organisation scientifique

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE

CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE σε συνεργασία με το CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS (CYPRUS) ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ, ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος Η παλιννόστηση του κλασικού: Νοσταλγία για την κλασική αρχαιότητα ως επινοημένη παιδική ηλικία της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα το 1946 στη Λεύκα Μεσσηνίας και σπούδασα φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1968-72) και στο Πανεπιστήμιο του Sheffield της Αγγλίας (1979-82).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα o 8Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων 4-6 Νοεµβρίου 2015 Royal Olympic Αθήνα www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑTA: Η πολιτική αυτοκινήτου στην Ελλάδα Η κρίση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία Ποια θα είναι η εικόνα της αγοράς το 2012; Με ποιους τρόπους μπορείτε να αντιδράσετε σήμερα; 16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας

Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας 1 Page Αγαπητοί Συνάδελφοι Η πρόοδος της επιστημονικής γνώσης βασίστηκε στη συνεργατική δύναμη και τη συνεισφορά των τεχνικών μέτρησης και των μεθόδων ανάλυσης. Η συστηματική ανάλυση πληροφοριών από μεμονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Στις 16 & 17 Οκτωβρίου διεξήχθη το 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Διδασκόντων στα Οικονομικά και στη Διοίκηση των Συστημάτων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ Σε συνεργασία με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 Χώρος Διεξαγωγής Μουσείο Ολυμπιακού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη Διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται

Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται Τα Σεμινάρια του INE Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για τις, καθιερωμένες πια, συναντήσεις της Παρασκευής, όπου τόσο μέλη του INE, όσο και επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής Σ. Μ. Κριμιζής To Συµπόσιο των 7 Σοφών της Αρχαιότητας Ø ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ἠθικὰ : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συµπόσιον Ø Βίας ο Πριηνεύς--Θαλής ο Μιλήσιος--Κλεόβουλος ο Λίνδιος--Περίανδρος ο Κορίνθιος--Πιττακός ο Μυτιληναίος--Σόλων

Διαβάστε περισσότερα