Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND"

Transcript

1 Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα WIND απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους της Αίτησης στα Εταιρικά Προγράµµατα, που ο συνδροµητής έχει αποδεχθεί και υπογράψει. Στα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα WIND ισχύουν οι ακόλουθες βασικές χρεώσεις και υπηρεσίες που αναλυτικά προσδιορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: Προγράµµατα Χρέωσης Business To ALL (Για δωρεάν χρόνο οµιλίας προς όλα τα κινητά δίκτυα, απεριόριστο χρόνο οµιλίας προς ενδοεταιρικά WIND, απεριόριστο χρόνο οµιλίας προς Εθνικά σταθερά και δωρεάν χρήση Internet): Οικονοµικό Πρόγραµµα Λεπτά οµιλίας προς όλα τα κινητά ωρεάν ενσωµατωµένη χρήση Ενδοεταιρικά Λεπτά προς Σταθερά και Κινητά Λεπτά προς Εθνικά Σταθερά Χρήση Internet Business To ALL , MB Business To ALL , MB Business To ALL , Απεριόριστα Απεριόριστα 500 MB 0,0048 0,10 Business To ALL , GB Business To ALL Unlimited 100,00 Απεριόριστα Απεριόριστα Χρεώσεις κλήσεων οµιλίας & βίντεο προς εθνικά δίκτυα µετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης ( / δευτ.) Χρέωση Internet µετά την κατανάλωση ενσωµατωµένης χρήσης ( / ΜΒ) Μονάδα Ελάχιστο ς χρόνος 1 δευτ./1 ΚΒ 60'' Η µέγιστη χρήση για τα απεριόριστα λεπτά προς σταθερά για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι λεπτά οµιλίας το µήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χρήσης, οι κλήσεις θα χρεώνονται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Η µέγιστη χρήση για τα απεριόριστα λεπτά προς όλα τα κινητά δίκτυα για το πρόγραµµα Business To ALL Unlimited για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι λεπτά οµιλίας το µήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χρήσης, οι κλήσεις θα χρεώνονται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Η µέγιστη χρήση Internet για το πρόγραµµα Business To ALL Unlimited για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι 3 GB το µήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χρήσης, η χρήση θα χρεώνονται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα Βασικό Πρόγραµµα Χρέωσης: Οικονοµικό Πρόγραµµα Ενδοεταιρικά Λεπτά προς Σταθερά και Κινητά Χρήση Internet µέσω της υπηρεσίας Mobile Internet Daily Χρεώσεις κλήσεων οµιλίας & βίντεο προς εθνικά δίκτυα ( / δευτ.) Μονάδα Ελάχιστος χρόνος XS Business 10,06 Απεριόριστα 1/20MB 0, δευτ. 60'' Η ελάχιστη χρέωση ανά ηµέρα για χρήση Internet είναι 1 (µε χρέωση ανά Kb). Με 1 παρέχονται 20ΜΒ ανά ηµέρα χρήσης µέχρι τις 04:00 της επόµενης ηµέρας.. Σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα 20ΜΒ εντός ηµέρας χρήσης, συνεχίζεται η χρέωση µε 1 για επιπλέον 20ΜΒ. Τα υπολειπόµενα ΜΒ δεν µεταφέρονται την επόµενη ηµέρα. Η χρέωση δεν ισχύει για πελάτες που έχουν ενεργοποιηµένο πρόγραµµα χρήσης Mobile Internet ή πρόγραµµα συµβολαίου µε ενσωµατωµένη χρήση Internet.H υπηρεσία Mobile internet Daily για δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο (WEB & WAP) είναι ενεργοποιηµένη σε όλα τα προγράµµατα που δεν περιλαµβάνουν δωρεάν χρήση Mobile Internet. Για απενεργοποίηση της υπηρεσίας καλέστε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών στο 1231 από κινητό WIND χωρίς χρέωση 1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB. Τα 20ΜΒ αφορούν κίνηση εντός Ελλάδος. Τα ωρεάν λεπτά οµιλίας, όπου αυτά παρέχονται, αφορούν µόνο εθνικές κλήσεις φωνής που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q, αριθµούς Tetra/OTELink, OTE και άλλα σταθερά δίκτυα και δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις διεθνούς περιαγωγής (Roaming), κλήσεις προς τον τηλεφωνητή, κλήσεις προς το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών WIND, κλήσεις προς την Υπηρεσία καταλόγου και Άµεσης Σύνδεσης WIND καθώς και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες WIND και τρίτων. Ειδικά στον πρώτο λογαριασµό από την ενεργοποίηση της σύνδεσης ή σε περίπτωση αλλαγής του οικονοµικού προγράµµατος, τα µηνιαία πάγια των προγραµµάτων και υπηρεσιών περιλαµβάνουν και την αναλογική χρέωση που αντιστοιχεί στις ηµέρες µεταξύ της ηµεροµηνίας ενεργοποίησης η αλλαγής προγράµµατος ή υπηρεσίας και της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου ή επόµενου λογαριασµού. Αναλογική είναι στις παραπάνω περιπτώσεις και η κατανάλωση των ωρεάν λεπτών οµιλίας οπού αυτά παρέχονται, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης πολιτικής ορθής χρήσης (π.χ. Η µέγιστη χρήση για τα απεριόριστα λεπτά προς σταθερά για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι λεπτά οµιλίας το µήνα ανά γραµµή). Εάν ο συνολικός αρχικός ωρεάν χρόνος οµιλίας (όπου αυτός παρέχεται) δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Ο δωρεάν όγκος δεδοµένων για χρήση internet που παρέχεται στα προγράµµατα Business To ALL 150, Business To ALL 300, Business To ALL 600, Business To ALL 1500 και Business To ALL Unlimited αφορά χρήση εντός Ελλάδος και δεν περιλαµβάνουν την υπηρεσία BlackBerry. Η χρέωση Internet στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν, δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. Οι ενδοεταιρικές κλήσεις πραγµατοποιούνται µε ολόκληρο των αριθµό κλήσης, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο λογαριασµό. Σε περίπτωση ένταξης στην υπηρεσία BBest Control η χρήση της υπηρεσίας σύντοµων αριθµών κλήσης (*7χχχχ) είναι απαραίτητη για να επικοινωνούν οι εταιρικές συνδέσεις συµβολαίου µε χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών (VPN) µε τις συνδέσεις BBest Control. Σε περίπτωση αλλαγής οικονοµικού προγράµµατος σε πρόγραµµα µε µικρότερο µηνιαίο πάγιο από το υπάρχον υπάρχει χρέωση 7,22. Χρέωση Ανενεργής Γραµµής: Συνδέσεις σε εταιρικά προγράµµατα κινητής τηλεφωνίας µε µηδενικές χρεώσεις και εφόσον πραγµατοποιείται µηδενική εξερχόµενη κίνηση θα επιβαρύνονται µε µηνιαία χρέωση 2,46. Οι συνδέσεις που υπόκεινται στην παραπάνω χρέωση θα πρέπει να µην έχουν καταγράψει εξερχόµενη κίνηση για τουλάχιστον δύο (2) συνεχόµενους µήνες πριν τον µήνα τιµολόγησης και να µην υπόκεινται σε ουδεµία άλλη χρέωση (λόγω 100% έκπτωσης στο µηνιαίο πάγιο). Στην περίπτωση που πραγµατοποιηθεί έστω και ελάχιστη εξερχόµενη κίνηση κατά τη διάρκεια επόµενου µήνα δεν θα επιβάλλεται η ανωτέρω χρέωση για το συγκεκριµένο µήνα. Η χρέωση θα παρουσιάζεται στον λογαριασµό του επόµενου µήνα από τον µήνα µηδενικής κίνησης και θα αφορά µόνο τις ανενεργές γραµµές και όχι το σύνολο των γραµµών του πελάτη. Επίσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις µηδενικών χρεώσεων λόγω εκπτώσεων που αποδίδονται σε µηνιαία πάγια µέσω επιδοτήσεων. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 1/7

2 Tέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας: Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του µηνιαίου λογαριασµού κάθε σύνδεσης και ορίζεται µε την ακόλουθη κλίµακα. Για µηνιαίους λογαριασµούς µέχρι και 50 : 12% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 50,01 µέχρι και 100 : 15% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 100,01 µέχρι και 150 : 18% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 150,01 και άνω: 20% ιευκρινήσεις Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται, ανά γραµµή/ σύνδεση για το συνολικό ποσό που χρεώθηκε η κάθε γραµµή (πάγια και χρεώσεις µετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης), µετά εκπτώσεων και προ ΦΠΑ Χρεώσεις ιεθνών Κλήσεων: ΖΩΝΗ 1 Ωρες αιχµής Ωρες µη αιχµής ΖΩΝΗ 2 0,6558 / λεπτό 0,6097 / λεπτό ΖΩΝΗ 3 0,8333 / λεπτό 0,7688 / λεπτό ΖΩΝΗ 4 1,1434 / λεπτό 1,0790 / λεπτό ΖΩΝΗ 5 1,4535 / λεπτό 1,3892 / λεπτό ΖΩΝΗ 6 2,1863 / λεπτό 2,0290 / λεπτό Inmarsat A (Pacific & W.Atlantic Ocean) 0,1316 / δευτερόλεπτο Inmarsat A (E. Atlantic & Indian Ocean)/Aeromobile Norway 0,0865 / δευτερόλεπτο Inmarsat B (8703, Ε&W Atlantic, Pacific & Indian Ocean) Inmarsat M (8706, Ε&W Atlantic, Pacific, Indian Ocean & Emsat) Inmarsat Mini-M (87076, Atlantic, W.Atlantic, Pacific & Indian Ocean) Globalstar Globalstar Thuraya Skyphone-Aircom-E&W Atlantic, Indian Ocean Skyphone-Aircom-Pacific Ocean Iridium8817 Iridium8816 ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - Πίνακας Χρεώσεων 0,5478 / λεπτό 0,0510 / δευτερόλεπτο 0,0563 / δευτερόλεπτο 0,0451 / δευτερόλεπτο 0,0406 / δευτερόλεπτο 0,0865 / δευτερόλεπτο 0,0338 / δευτερόλεπτο 0,1466 / δευτερόλεπτο 0,1615 / δευτερόλεπτο 0,0756 / δευτερόλεπτο 0,1600 / δευτερόλεπτο Η χρέωση προς ζώνες 1-6 γίνεται ανά λεπτό µε ελάχιστη διάρκεια το ένα λεπτό. Ελάχιστη διάρκεια προς δορυφόρους 45 δευτερόλεπτα. *Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕ/ΝΙΕΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει µονοµερώς και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση τις ζώνες. ΖΩΝΕΣ ΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΖΩΝΗ 1 δεν υπάρχει διαφοροποίηση βάσει ωρών αιχµής ΑΛΑΣΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η.Π.Α., ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑ ΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΒΥΗ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΑΜΕΡ.), Π.Γ..Μ. (ΣΚΟΠΙΑ), ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, ΧΑΒΑΗ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΝΗΣΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ). ΖΩΝΗ 2 Ώρες αιχµής / Ώρες µη αιχµής ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΕΣΤΟΝΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ, ΚΙΝΑ, ΚΟΡΕΑ ΝΟΤΙΑ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΜΟΛ ΑΒΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΟΥΓΚΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ. Ώρες αιχµής Ώρες µη αιχµής ΑΓΚΟΛΑ, ΑΡΑΒΙΚ.ΕΜΙΡΑΤΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΣΤΕΛΙ, ΒΟΣΝΙΑ, ΓΚΑΜΠΙΑ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΙΡΑΚ, ΚΑΤΑΡ, ΚΟΜΠΕΛΚΑ, ΚΟΜΣΤΑΡ, ΛΕΣΟΘΟ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΓΙΟΤ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ, ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ, ΟΜΑΝ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΒΙΝΤΕΛ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ. ΖΩΝΗ 3 Ώρες αιχµής Ώρες µη αιχµής ΑΡΟΥΜΠΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΟΜΙΝΙΚΑ, ΓΡΕΝΑ Α, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΒΡΕΤ.),, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ, ΠΕΡΟΥ. Ώρες αιχµής Ώρες µη αιχµής ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΤΑΙΒΑΝ, ΤΑΙΛΑΝ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥΝ, ΙΝ ΙΑ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΜΑΚΑΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒ., ΣΟΜΑΛΙΑ, ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ Η, ΥΕΜΕΝΗ. ΖΩΝΗ 4 ΑΙΤΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ, ΒΟΛΙΒΙΑ, ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, ΜΠΕΛΙΖ, ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ, ΟΝ ΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΖΩΝΗ 5 ΑΣΕΝΣΙΟΝ ΝHΣΟΣ, ΓΡΟΙΛΑΝ ΙΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΖΑΜΠΙΑ, ΑΓ. ΛΟΥΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ, ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ, ΚΕΝΥΑ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΓΟΥΑ ΕΛΟΥΡΗ, ΕΚΟΥΑ ΟΡ, ΚΟΥΒΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΜΑΛΙ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΝΗΣΟΣ, ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΝΗΣΟΣ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΤΖΑΜΑΙΚΑ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΝΙΓΗΡΑΣ, ΡΕΥΝΙΟΝ, ΡΟΥΑΝΤΑ, ΣΕΥΧΕΛΕΣ, ΣΟΥ ΑΝ, ΣΥΡΙΑ, ΤΟΜΠΑΚΟ, ΦΟΛΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ, ΧΙΛΗ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ, ΤΟΓΚΟ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΤΣΑΝΤ ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ, ΣΑΜΟΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ, ΣΡΙΛΑΝΚΑ, ΤΟΝΓΚΑ, ΦΙΤΖΟΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ, ΖΑΙΡ, ΙΡΑΝ, ΚΟΝΓΚΟ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΜΑΓΑ ΑΣΚΑΡΗ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΑΛ ΙΒΕΣ, ΜΠΕΝΙΝ, ΜΠΟΥΤΑΝ, ΝΕΠΑΛ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΝΗΣΟΣ, ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΝΗΣΟΙ, ΣΑΟ ΤΟΜΕ και ΠΡΙΝΣΙΠΕ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ ΖΩΝΗ 6 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΚΙΤΤΣ), ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ, ΓΟΥΙΑΝΑ, ΚΑΙΚΟΣ ΝΗΣΟΙ, ΜΟΝΤΕΡΑΤ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΓΚΟΥΑΜ, ΓΟΥΩΛΙΣ & ΦΟΥΤΟΥΝΑ ΝΗΣΟΙ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΟΡΕΑ ΒΟΡΕΙΟΣ, ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΚΟΥΚ ΝΗΣΟΙ, ΛΑΟΣ, ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ, ΜΑΥΜΑΡ, ΝΑΟΥΡΟΥ, ΝΕΑ ΚΑΛΗ ΟΝΙΑ, ΝΙΟΥΕ ΝΗΣΟΣ, ΝΟΡΦΟΛΚ ΝΗΣΟΣ, ΠΑΛΑΟΥ, ΠΑΠΟΥΑ και ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΣΑΙΠΑΝ ΝΗΣΟΣ, ΣΑΜΟΑ ΥΤΙΚΗ, ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ, ΤΟΥΒΑΛΟΥ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 2/7

3 Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας: Υπηρεσίες Μηνιαιο Χρεώσεις Αναγνώριση κλήσης Όχι Υπηρεασία Γραπτών Μηνυµάτων προς κινητά: γραπτο µήνυµα προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q 0,1421 ανά µήνυµα Υπηρεασία Γραπτών Μηνυµάτων προς σταθερά: γραπτο µήνυµα προς σταθερό ΟΤΕ 0,1421 ανά µήνυµα Υπηρεασία Γραπτών Μηνυµάτων προς κινητά: γραπτο µήνυµα προς διεθνή δίκτυα Όχι 0,2460 ανά µήνυµα Αποστολη MMSγραπτο µήνυµα προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q 0,4305 ανά MMS Αποστολη MMS (κινητό προς κινητό) προς διεθνή δίκτυα 0,7132 ανά MMS Video κλήσεις προς διεθνή δίκτυα 0,0123 ανα δευτερόλεπτο* Υπηρεσία Τηλεσυνδιασκεψής Όπως οι φωνητικές κλήσεις Επαγγελµατικός Τηλεφωνητής 0,1448 ανα κλήση Υπηρεσία καταλόγου και Άµεσης Σύνδεσης (11818) 1,22 ανά λεπτό ** Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (1277) ωρεάν Υπηρεσία Data/ Fax 7,22 Όπως οι φωνητικές κλήσεις Όλες οι παραπάνω Υπηρεσίες περιλαµβάνονται σε όλα τα Προγράµµατα WIND πλην της Data/Fax που είναι προαιρετική. * Ελάχιστη διάρκεια 45 δευτερόλεπτα ** Χρέωση ανά λεπτό Ως προς τις χρεώσεις κλήσεων, µηνυµάτων, υπηρεσιών WIND και υπηρεσιών Τρίτων, που δεν αναφέρονται στον παρόντα τιµοκατάλογο, ισχύουν οι εκάστοτε δηµοσιευµένες χρεώσεις στον Τιµοκατάλογο Συµβολαίων και Υπηρεσιών λιανικής. Υπηρεσία Περιαγωγής (Roaming): ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ Προορισµός κλήσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ Προέλευση κλήσης Χώρα που Βρίσκεστε Προς τη χώρα Προς χώρες Προς υπόλοιπο που βρίσκεστε Προς Ελλάδα ΕΕ/ΕΟΧ κόσµο Ζώνη 1 0,36 0,36 0,36 2,07 Ζώνη 1 Ζώνη 2 1,24 1,85 3,10 3,10 Ζώνη 2 Ζώνη 3 1,55 3,08 3,62 3,62 Ζώνη 3 Χώρα που Ζώνη 4 1,55 3,82 4,13 4,13 Ζώνη 4 Βρίσκεστε Ζώνη 5 2,07 4,92 5,17 5,17 Ζώνη 5 Ζώνη 6 2,07 6,20 6,20 6,20 Ζώνη 6 Ζώνη 7 2,07 7,23 7,23 7,23 Ζώνη 7 Οι τιµές αναφέρονται σε ανά λεπτό και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό, εξαιρούνται οι κλήσεις από Ζώνη 1 προς Ζώνη 1 οι οποίες χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο µε ελάχιστη χρέωση τα 30''.Οι βιντεοκλήσεις καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες φωνής, χρεώνονται µε βάση τον παραπάνω πίνακα. Οι δορυφορικές και Maritime κλήσεις χρεώνονται µε βάση το τιµολόγιο του ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ.Στο λογαριασµό οι κλήσεις µέσω των υπηρεσιών αυτών εµφανίζονται ως κλήσεις περιαγωγής από την χώρα προέλευσης του συνεργαζόµενου δορυφορικού δικτύου (π.χ. από την Μάλτα) ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) Από όλες τις χώρες 0,10 0,86 1,11 1,65 2,07 2,07 2,07 Οι τιµές αναφέρονται σε ανά λεπτό και περιλαµβάνουν ΦΠΑ.Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό, εκτός της Ζώνης 1 που γίνεται ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση. Εισερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιούνται µέσω δορυφορικών δικτύων χρεώνονται µε βάση τη Ζώνη 7 και εισερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιούνται µέσω υπηρεσίας maritime χρεώνονται ως εισερχόµενες κλήσεις προς τη χώρα του δικτύου που παρέχει την υπηρεσία maritime. Στο λογαριασµό σας οι κλήσεις µέσω της υπηρεσίας αυτής ορίζονται ως κλήσεις περιαγωγής από / προς την χώρα προέλευσης του συνεργαζόµενου δορυφορικού δικτύου (π.χ. από / προς την Μάλτα). Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει επιπλέον τις εισερχόµενες κλήσεις, η χρέωση είναι: Χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ Data /3G Εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση Χωρα που Βρίσκεστε Από / Προς ΕΕ / ΕΟΧ Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ MAR-SAT Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 ΕΕ / ΕΟΧ 0,11 0,52 1,48 Χρέωση σε /KB 0,0008 0,0103 0,0103 0,0124 0,0124 0,0124 0,0124 Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ 0,52 0,52 1,48 πρόγραµµα χρήσης Data κατά τη διάρκεια διεθνούς περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Maritime- (Ζώνη 1) µε 100 MB δωρεάν όγκος δεδοµένων (upload & download) µε µηνιαίο πάγιο 31. Mετά την 1,48 1,48 1,48 ορυφορικά κατανάλωση του δωρεάν όγκου δεδοµένων η χρέωση είναι ίδια µε τη Ζώνη 1 στον παραπάνω πίνακα Οι τιµές αναφέρονται σε ανά µήνυµα και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει τα εισερχόµενα γραπτά µηνύµατα, η χρέωση είναι: Χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ MULTIMEDIA(MMS) Εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση ΕΕ / ΕΟΧ Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ MAR-SAT 0,4203 1,3038 3,0750 Οι τιµές αναφέρονται σε ανά ΚΒ και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται ανά 10 ΚΒ εκτός της Ζώνης 1 που είναι ανά ΚΒ. Στρογγυλοποίηση ανά 10ΚΒ. Οι χρήστες DataCard χρεώνονται επίσης βάσει του παραπάνω πίνακα ΖΩΝΗ 1: ΑΖΟΡΕΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΪΑΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΟΥΑ ΕΛΟΥΠΗ, ΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΡΙΕΣ ΝΗΣΟΙ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑ ΕΡΕΣ, ΜΑΛΤΑ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΝΗΣΟΙ ΑΛΑΝΤ, ΝΗΣΟΣ ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΖΩΝΗ 2: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΓΚΟΥΕΡΝΣΕΪ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΜΟΛ ΑΒΙΑ, ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ, ΤΖΕΡΣΕΪ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕ ΖΩΝΗ 3: ΑΙΓΥΠΤΟΣ, Η.Π.Α., ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΚΑΝΑ ΑΣ, ΚΙΝΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, Π.Γ..Μ., ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΖΩΝΗ 4: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,ΒΡΑΖΙΛΙΑ,ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ,ΜΟΝΑΚΟ,ΟΥΚΡΑΝΙΑ,ΣΕΡΒΙΑ (& ΚΟΣΣΟΒΟ),ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ,ΤΑΙΛΑΝ Η ΖΩΝΗ 5:ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΓΚΑΝΑ, ΟΜΙΝ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΟΡΕΑ (ΒΟΡΕΙΑ), ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΑ), ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΜΑΛ ΙΒΕΣ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, ΟΜΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΡΩΣΙΑ, ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΣΥΡΙΑ, ΤΑΙΒΑΝ, ΤΖΑΜΑΙΚΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΖΩΝΗ 6: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΚΑΜΠΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΑΤΑΡ, ΚΕΝΥΑ, ΚΟΥΒΑ, ΜΑΚΑΟ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΑΛΙ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΕΡΟΥ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΣΟΥ ΑΝ, ΝΟΤΙΟ ΣΟΥ ΑΝ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ, ΧΙΛΗ ΖΩΝΗ 7: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΖΑΜΠΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΙΝ ΙΑ, ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑ ΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΕΞΙΚΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΕΝΙΝ, ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΟΓΚΟ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σε όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23% WIND Roamer: Yπηρεσία οµιλίας περιαγωγής στις χώρες της ΕΕ: Η Υπηρεσία WIND Roamer παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα. Ενεργοποιώντας την υπηρεσία WIND Roamer οι εταιρικοί συνδροµητές WIND έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν τον ωρεάν Χρόνο Οµιλίας του προγράµµατός τους για εξερχόµενες κλήσεις εντός ΕΕ/ΕΟΧ µε 0,82 επιπλέον ανά κλήση. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 3/7

4 Η χρέωση εξερχοµένων κλήσεων µετά το πέρας του δωρεάν χρόνου οµιλίας είναι 0,339 /λεπτο. Η χρέωση εισερχόµενων κλήσεων: 0,82 / κλήση και µέγιστη διάρκεια 60 / κλήση. WIND Data Roamer: Yυπηρεσία δεδοµένων περιαγωγής στις χώρες της ΕΕ: Η Υπηρεσία WIND Data Roamer παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα XS Business & Business to ALL καθώς και στο σύνολο των εταιρικών οικονοµικών προγραµµάτων συνδυαστικά µε τις Πρόσθετες Υπηρεσίες εδοµένων Mobile Internet Ενεργοποιώντας την υπηρεσία WIND Data Roamer οι εταιρικοί συνδροµητές WIND έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν τα δωρεάν MB του προγράµµατός τους σε οποιοδήποτε ξένο δίκτυο των χωρών της ΕΕ/ΕΟΧ Η υπηρεσία προσφέρεται µε µηνιαίο πάγιο 5 για τα προγράµµατα Βusiness to ALL και στους συνδροµητές συµβολαίου µε δωρεάν ΜΒ που εµπεριέχονται στις πρόσθετες υπηρεσίες εδοµένων Mobile Internet 100ΜΒ 1,5 GB Υπηρεσία BBest Control: Η υπηρεσία BBest Control προσφέρει τη δυνατότητα στους εταιρικούς συνδροµητές συµβολαίου της WIND, να επιλέξουν οποιεσδήποτε νέες ή και υφιστάµενες συνδέσεις καρτοκινητής WIND, δηλώνοντας συγκεκριµένο όριο χρήσης ανά σύνδεση, το οποίο θα χρεώνεται αυτόµατα στον εταιρικό λογαριασµό του συνδροµητή κάθε µήνα. Οι επιλογές των µηνιαίων ορίων χρήσης ανά σύνδεση είναι οι εξής: BBest Control 15: 15,51 µηνιαίως BBest Control 25 : 25,84 µηνιαίως (µε bonus 5,17 επιπλέον) BBest Control 35: 36,17 µηνιαίως (µε bonus 5,17 επιπλέον) Με την ένταξη των συνδέσεων στην υπηρεσία, θα ισχύουν οι χρεώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στον εκάστοτε δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο BBest Control. Οι χρήστες των συνδέσεων θα µπορούν να καταναλώσουν το µηνιαίο όριο χρήσης σε κλήσεις, µηνύµατα και υπηρεσίες της WIND σε Ελλάδα και εξωτερικό (όπως αυτές περιγράφονται στον τιµοκατάλογο BBest Control). Σε περίπτωση που το µηνιαίο ποσό καταναλωθεί, οι χρήστες των συνδέσεων, θα µπορούν να ανανεώνουν το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού τους µε τις υπάρχουσες κάρτες ανανέωσης χρόνου οµιλίας της WIND, καθώς και να ενηµερώνονται για το υπόλοιπο του λογαριασµού τους µε ωρεάν κλήση στο Εάν το ποσό του µηνιαίου ορίου χρήσης δεν καταναλωθεί από το χρήστη της σύνδεσης εντός του µήνα, µεταφέρεται στους επόµενους µήνες. Τόσο τα ποσά των µηνιαίων ορίων χρήσης όσο και τα ποσά από ανανεώσεις χρόνου οµιλίας θα καταναλώνονται σύµφωνα µε τις χρεώσεις που αναλυτικά περιγράφονται στον εκάστοτε δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο BBest Control. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση συνδέσεων µε την υπηρεσία BBest Control είναι ο συνδροµητής να έχει ενεργές τουλάχιστον 3 συνδέσεις στα εταιρικά προγράµµατα συµβολαίου. Ο αριθµός συνδέσεων BBest Control δεν µπορεί να υπερβαίνει σε αριθµό, το σύνολο των εταιρικών συνδέσεων συµβολαίου που διατηρεί ο συνδροµητής. Οι εταιρικές συνδέσεις συµβολαίου, µπορούν να επικοινωνούν µε χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών (VPN) µε τις συνδέσεις BBest Control, µε απαραίτητη προϋπόθεση την πραγµατοποίηση των κλήσεων µε την υπηρεσία σύντοµων αριθµών κλήσης (*7ΧΧΧ). Οι συνδέσεις BBest Control δεν µπορούν να επικοινωνούν µε χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και δεν συνδυάζονται µε τις υπηρεσίες VPN. Στο µηνιαίο εταιρικό λογαριασµό θα αναφέρεται ο αριθµός της κάθε σύνδεσης BBest Control και το αντίστοιχο µηνιαίο όριο χρήσης. Ο εταιρικός συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το όριο χρήσης είτε προ τα πάνω είτε προς τα κάτω, µία φορά το µήνα για κάθε σύνδεση BBest Control. Για τις συνδέσεις BBest Control δεν παρέχεται ανάλυση λογαριασµού. Αν πραγµατοποιηθεί φραγή κλήσεων στον εταιρικό λογαριασµό, οι συνδέσεις BBest Control συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Αν κατά την περίοδο αυτή είναι προγραµµατισµένη να γίνει η µηνιαία αυτόµατη ανανέωση του ορίου χρήσης, αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί. Θα πραγµατοποιηθεί κανονικά η επόµενη αυτόµατη ανανέωση εφόσον ο λογαριασµός δεν θα είναι πλέον φραγµένος. Σε περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας BBest Control ή ολόκληρου του λογαριασµού από τον εταιρικό συνδροµητή, οι συνδέσεις θα µεταφέρονται αυτόµατα στο οικονοµικό πρόγραµµα καρτοκινητής WIND Card. Σε περίπτωση µεταφοράς σύνδεσης που είναι ενταγµένη στην υπηρεσία BBest Control σε άλλο οικονοµικό πρόγραµµα καρτοκινητής ή συµβολαίου (εκτός των εταιρικών), παύουν όλα τα προνόµια της σύνδεσης, όπως αυτόµατη ανανέωση µηνιαίων ορίων χρήσης και δυνατότητα επικοινωνίας από τις εταιρικές συνδέσεις συµβολαίου προς την εν λόγω σύνδεση µε χρεώσεις ενδοεταιρικών κλήσεων και υπηρεσιών VPN. Υπηρεσία Fixed Unlimited: Η Υπηρεσία Fixed Unlimited παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στo Πρόγραµµα Χρέωσης XS Business και προσφέρει ωρεάν απεριόριστο χρόνο οµιλίας για κλήσεις που πραγµατοποιούνται προς τα όλα τα εθνικά σταθερά δίκτυα. Fixed Unlimited: Απεριόριστα λεπτά οµιλίας ανά µήνα προς τους εθνικούς σταθερούς προορισµούς, µε µηνιαίο πάγιο 5,08 ανά σύνδεση. Η ελάχιστη διάρκεια εντός του ωρεάν χρόνου οµιλίας είναι 60 δευτερόλεπτα. Η µέγιστη χρήση της υπηρεσίας για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι λεπτά οµιλίας το µήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χρήσης, η χρέωση γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο των εταιρικών Προγραµµάτων Χρέωσης WIND. Υπηρεσία WIND Unlimited: Η Υπηρεσία WIND Unlimited παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Προγράµµατα Χρέωσης Business to ALL 150, 300, 500, & Unlimited και προσφέρει ωρεάν απεριόριστο χρόνο οµιλίας για κλήσεις που πραγµατοποιούνται προς τα όλα τα κινητά WIND και Q εντός Ελλάδος. WIND Unlimited: Απεριόριστα λεπτά οµιλίας ανά µήνα για εθνικές κλήσεις προς κινητά δικτύου WIND & Q, µε µηνιαίο πάγιο 7,23 ανά σύνδεση. Η ελάχιστη διάρκεια εντός του ωρεάν χρόνου οµιλίας είναι 60 δευτερόλεπτα. Η µέγιστη χρήση της υπηρεσίας για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης είναι λεπτά οµιλίας το µήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης χρήσης, η χρέωση γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο των εταιρικών Προγραµµάτων Χρέωσης WIND. Υπηρεσία WIND ιεθνείς κλήσεις: Η υπηρεσία «Επιλογή WIND ιεθνείς κλήσεις,» παρέχεται ως πρόσθετη (προαιρετική) υπηρεσία στα Εταιρικά Προγράµµατα Χρέωσης WIND και προσφέρει µηνιαίως ωρεάν χρόνο οµιλίας για κλήσεις που πραγµατοποιούνται προς τις χώρες που ανήκουν στη Ζώνη 1 των ιεθνών κλήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα τιµοκατάλογο Επιλογή WIND ιεθνείς κλήσεις: 30 λεπτά ανά µήνα προς τους ιεθνείς προορισµούς της Ζώνης 1, µε µηνιαίο πάγιο 10,23 ανά σύνδεση. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 4/7

5 Η ελάχιστη διάρκεια εντός του ωρεάν χρόνου οµιλίας είναι ένα λεπτό. Η χρέωση πλέον του ωρεάν χρόνου οµιλίας γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο ιεθνών κλήσεων των εταιρικών Προγραµµάτων Χρέωσης WIND. Σε περίπτωση που ο ωρεάν χρόνος οµιλίας δεν καταναλωθεί εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχεί, δεν µεταφέρεται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσία «Επιλογή WIND ιεθνείς κλήσεις», παρέχεται ανά σύνδεση και συνδυάζεται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά προγράµµατα Business to ALL Yπηρεσίες ωρεάν Γραπτών Μηνυµάτων και Μηνυµάτων Πολυµέσων (SMS και MMS): Οι υπηρεσίες SMS και MMS προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Προγράµµατα Χρέωσης WIND και παρέχουν µηνιαίως ωρεάν αριθµό γραπτών µηνυµάτων (SMS) και µηνυµάτων πολυµέσων (MMS) αντίστοιχα, προς κινητά WIND, Vodafone, Cosmote, Q και σταθερά ΟΤΕ (τα µηνύµατα SMS & MMS, δεν αφορούν σε υπηρεσίες). Υπηρεσία ωρεάν Μηνύµατα SMS γραπτά µηνύµατα 5,34 SMS γραπτά µυνήµατα 10,08 MMS µηνύµατα πολυµέσων 3,51 Η χρέωση πλέον των δωρεάν SMS ή MMS γίνεται σύµφωνα µε την Υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα τιµοκατάλογο. Σε περίπτωση που τα ωρεάν SMS ή MMS δεν καταναλωθούν εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν, δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσίες SMS και MMS παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά προγράµµατα WIND. Πρόσθετες Υπηρεσίες εδοµένων : Πρόσβαση στο Internet (Web browsing) Οι υπηρεσίες Mobile Internet & ADSM προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Εταιρικά Προγράµµατα Χρέωσης WIND και παρέχουν µηνιαίως δωρεάν όγκο δεδοµένων (ΜΒ), για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browsing). Υπηρεσία Χρέωση ανά ωρεάν MB επιπλέον MB Mobile Internet 100 MB 5, MB 0,10 Mobile Internet 350 MB 10, MB 0,10 Mobile Internet 750 MB 15, MB 0,10 Mobile Internet 1,5 GB 20, MB 0,10 ADSM 5GB 30, MB 0,02 ADSM Non -Stop 50,65 Απεριόριστα* 0,02 Οι χρεώσεις γίνονται ανά KB (1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB) Οι παραπάνω τιµές και τα δωρεάν ΜΒ δεν ισχύουν κατά τη χρήση περιαγωγής (roaming) Τα ωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. Οι υπηρεσίες Mobile Internet παρέχουν απεριόριστη πλοήγηση στο WIND plus * Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη µηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κάποιος υπερβεί το παραπάνω όριο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καµία προειδοποίηση. Η χρέωση για την χρήση πέραν των 40GB είναι 0,0001 ανά ΚΒ. Οι υπηρεσίες παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα WIND. Πρόσβαση στο Intranet (VPN browsing) Οι υπηρεσίες Corporate Access προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Εταιρικά Προγράµµατα Χρέωσης WIND και παρέχουν µηνιαίως δωρεάν όγκο δεδοµένων (ΜΒ), για πλοήγηση στο εταιρικό δίκτυο (intranet) και εταιρικές εφαρµογές. Υπηρεσία ωρεάν ΜΒ Χρέωση ανά επιπλέoν ΜΒ Corporate Access 40 4,13 40 ΜΒ 0,65 Corporate Access 120 8, ΜΒ 0,65 Corporate Access , ΜΒ 0,88 Corporate Access , ΜΒ 0,88 Corporate Access 5GB 30, ΜΒ 0,02 Corporate Access Unlimited 50,65 Απεριόριστα* 0,02 Οι χρεώσεις γίνονται ανά KB (1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB) Οι παραπάνω τιµές και τα δωρεάν ΜΒ δεν ισχύουν κατά τη χρήση περιαγωγής (roaming) Τα ωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. * Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη µηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κάποιος υπερβεί το παραπάνω όριο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καµία προειδοποίηση. Η χρέωση για την χρήση πέραν των 40GB είναι 0,0001 ανά ΚΒ. Οι υπηρεσίες Corporate Access παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά προγράµµατα WIND Πρόσβαση στο Internet & στα από το BlackBerry Η Υπηρεσίες BlackBerry Enterprise Solution (BES) και BlackBerry Internet Solution (BIS) προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις επικοινωνίας συνδυάζοντας απλή, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα εταιρικά και προσωπικά µέσω ειδικής τερµατικής συσκευής «BlackBerry».Οι υπηρεσίες Blackberry (BES) και (BIS) προσφέρονται ως πρόσθετες (προαιρετικές) υπηρεσίες στα Εταιρικά Προγράµµατα WIND και παρέχουν µηνιαίως δωρεάν όγκο δεδοµένων (ΜΒ), για πλοήγηση στο internet και πρόσβαση στα s. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 5/7

6 ωρεάν ΜΒ για χρήση και Internet (εθνική χρήση) BlackBerry Internet NON STOP 10,06 Απεριόριστη * BlackBerry Enterprise NON STOP 10,06 Απεριόριστη * Προγράµµατα Οµιλίας Υπηρεσία BlackBerry Business to ALL 150/300/500/1000/ Unlimited & XS Business Τα δωρεάν ΜΒ αφορούν σε εθνική χρήση και internet από την BlackBerry συσκευή. Μετά τη χρήση των δωρεάν MB, η χρέωση ισχύει από το πρώτο Kb. Οι χρεώσεις γίνονται ανά KB (1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB) Σε περίπτωση διεθνούς Περιαγωγής, ισχύουν οι εκάστοτε δηµοσιευµένες χρεώσεις GPRS. *Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη µηνιαία χρήση 1GΒ για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καµία προειδοποίηση. Προγράµµατα εδοµένων Mobile Broadband Ογκοχρέωση: Χρέωση µε βάση τον όγκο δεδοµένων που διακινείται κατά την διάρκεια της σύνδεσή σας Πρόγραµµα WIND Mobile BroadBand ωρεάν MB Επιπλέον Χρέωση ανά ΜΒ Basic 3,62 1 MB 1MB 20MB: 0,72 20MB-250MB:0,52, <250ΜΒ:0, MB 15, MB 0,10 1 GB 20,00 1 GB 0,02 5 GB 30,49 5 GB 0,02 10 GB 40,31 10 GB 0,02 Non Stop 50,65 Απεριόριστα* Η χρέωση για τα προγράµµατα ογκο γίνεται ανά 1ΚΒ (1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB) Η ελάχιστη χρέωση για τα προγράµµατα χρονο είναι τo 1 λεπτό, ενώ η χρέωση γίνεται ανά λεπτό. Οι παραπάνω τιµές και τα δωρεάν ΜΒ δεν ισχύουν κατά τη χρήση περιαγωγής (roaming) Τα ωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν δεν µεταφέρονται σε επόµενο µήνα. *Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη µηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κάποιος υπερβεί το παραπάνω όριο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καµία προειδοποίηση. Η χρέωση για την χρήση πέραν των 40GB είναι 0,0001 ανά ΚΒ. εν επιβαρύνονται µε τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας Ογκοχρέωση: Χρέωση µε βάση τον όγκο δεδοµένων και έλεγχο κόστους Προγράµµατα Business Mobile Ενσωµατωµένη Broadband Control Χρήση Business MBB Control 1GB 9,90 1GB Business MBB Control 2GB 19,90 2GB Business MBB Control 5GB 29,90 5GB Business MBB Control 10GB 39,90 10GB Business MBB Control 30GB 49,90 30GB Στα προγράµµατα Business Mobile Broadband Control δεν υπάρχουν χρεώσεις µετά την κατανάλωση της µηνιαίας ενσωµατωµένης χρήσης. Οι χρηστές έχουν τον απόλυτο έλεγχο του κόστους καθώς ενηµερώνονται αυτόµατα µε δωρεάν SMS για την επικείµενη λήξη της ενσωµατωµένης χρήσης. Επιπλέον οι χρήστες έχουν την δυνατότητα ενηµέρωσης του υπόλοιπου χρήσης τους µέσω δωρεάν SMS στο 1205 (Αποστολή SMS ΥΠ ). Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης Πακέτου Επέκτασης Χρήσης µέσω δωρεάν SMS στο 1206 όσες φορές επιθυµούν. Οι χρεώσεις των Πακέτων Επέκτασης Χρήσης: Πακέτα Επέκτασης Χρήσης Χρέωση 100 ΜΒ 3, ΜΒ 10,00 Ενεργοποίηση Πακέτου Επέκτασης Χρήσης µέσω δωρεάν SMS στο 1206: Αποστολή SMS 100ΜΒ Αποστολή SMS 500ΜΒ Η κατανάλωση χρήσης γίνεται ανά 1ΚΒ (1ΜΒ= 1024Kb και 1GB = 1024MB) Οι παραπάνω τιµές και χρεώσεις δεν ισχύουν για χρήση εκτός Ελλάδας Η ενσωµατωµένη χρήση των Πακέτων Επέκτασης Χρήσης έχει διάρκεια 30 ηµέρες από την ηµέρα ενεργοποίησης τους Τυχόν υπολειποµένη χρήση δεν µεταφέρεται στον επόµενο µήνα εν επιβαρύνονται µε τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας Προγράµµατα διαχείρισης στόλου οχηµάτων (WIND Business Fleet Management): Για την βασική χρήση της υπηρεσίας διατίθενται τα παρακάτω προγράµµατα χρήσης: WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 6/7

7 Προγράµµατα Fleet Management WIND Fleet Premium WIND Fleet 36,30 21,50 ωρεάν Συσκευή τηλεµετρίας (GPS) Νάι Οχι ωρεάν χρήση δεδοµένων 50 ΜΒ 50 ΜΒ ωρεάν SMS Χρέωση ανά MB (Πέραν της δωρεάν χρήσης) 0,1034 0,1034 Εφάπαξ κόστος εγκατάστασης συσκευής τηλεµετρίας (GPS) είναι 62 ανά όχηµα. Ο δωρεάν όγκος GPRS αφορά αποκλειστικά την µετάδοση δεδοµένων από και προς το όχηµα και τα 50 ΜΒ καλύπτουν απεριόριστη µηνιαία χρήση της υπηρεσίας. Τα δωρεάν SMS αφορούν τη χρήση ενηµερώσεων για την υπηρεσία προς αριθµούς WIND. Οι παραπάνω χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων χρήσης ισχύουν µόνο για χρήση της υπηρεσίας εντός Ελλάδος. Τυχόν υπολειποµένη χρήση δεν µεταφέρεται στον επόµενο µήνα Προγράµµατα Αυτοµατοποίησης Πωλήσεων & Merchandising (WIND Business Sales Automation): Για την βασική χρήση της υπηρεσίας διατίθενται τα παρακάτω προγράµµατα χρήσης. Προγράµµατα Sales Automation WIND Sales WIND Sales Basic Premium πάγιο ανά σύνδεση 30,80 36,90 ωρεάν χρήση WIND Sales* 50 MB 50 MB Χρέωση µετά την προσφερoµενη δωρεάν χρήση ανά ΜΒ 0,10 0,10 Παρεχόµενες Λειτουργίες Φορητή Φορητή Παραγγελιοληψία & Παραγγελιοληψία Merchandising ιευκρινήσεις Η δωρεάν χρήση αφορά µετάδοση δεδοµένων µέσω GPRS αποκλειστικά για την χρήση της υπηρεσίας Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν µόνο για χρήση της υπηρεσίας εντός Ελλάδος Εφάπαξ κόστος υλοποίησης έργου για το πρόγραµµα WIND Sales Basic, 430 Εφάπαξ κόστος υλοποίησης έργου για το πρόγραµµα WIND Sales Premium 615 To εφάπαξ κόστος υπηρεσιών υλοποίησης έργου δεν περιλαµβάνει τυχόν κόστος για υπηρεσίες διασύνδεσης µε άλλο πληροφοριακό σύστηµα του πελάτη Σε περίπτωση ενεργοποίησης των προγραµµάτων Sales Automation ως πρόσθετες υπηρεσίες στα Εταιρικά Προγράµµατα Χρέωσης WIND υπάρχει επιβάρυνση του τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Ως προς τις λοιπές χρεώσεις υπηρεσιών, που δεν αναφέρονται στον παρόντα τιµοκατάλογο, ισχύουν οι εκάστοτε δηµοσιευµένες χρεώσεις στον Τιµοκατάλογο εταιρικών προγραµµάτων κινητής που είναι αναρτηµένος στο Σε όλες τις αναγραφόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α 23% WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Κηφισίας 66, Μαρούσι 7/7

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Μάρτιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες WIND... 4-5 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Μάρτιος 2015 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων

Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Ενηµερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτοµα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Copyright 2013, International

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ»

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Υπουργού Εργασίας... 3 1. Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»... 5 1.1 Περιγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά για τους συναδέλφους στην Τράπεζα Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), προσφέρει για τους συναδέλφους μας, δύο προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα