Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική"

Transcript

1 Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική για το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δρ Χαρούλα Αγγελή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Εκπρόσωπος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ομάδα των ΤΠΕ στη Δημοτική εκπαίδευση Δρ Ιλιάδα Τοφαρίδου Κλιμάκιο Πληροφορικής της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύμβουλος Πληροφορικής Ειρήνη Παπαθανασίου Κλιμάκιο Πληροφορικής της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύμβουλος Πληροφορικής Μέλος της Ομάδας Αναλυτικών Προγραμμάτων για ένταξη των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου Κλιμάκιο Πληροφορικής της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύμβουλος Πληροφορικής Μέλος της Ομάδας Αναλυτικών Προγραμμάτων για ένταξη των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Δημοτική Εκπαίδευση) Μαρία Χρίστου Μέλος της Ομάδας Αναλυτικών Προγραμμάτων για ένταξη των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Μέση Εκπαίδευση) Αύγουστος 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ I. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...4 A. Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ...4 Β. Γενικός Σκοπός...4 Γ. Επιμέρους Στόχοι...4 Δ. Χρόνος Αξιοποίησης ΤΠΕ...8 Ε. Μεθοδολογική Προσέγγιση...8 Στ. Αξιολόγηση...8 ΙΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Δεξιότητα 8)...9 Α. Βασικές Έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής...10 Β. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γ. Ζωγραφική (Paint) Δ. Βάσεις Δεδομένων (Αccess) E. Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων (Mοοdle)...24 Στ. Δημιουργία Ταινιών στον Υπολογιστή (MovieMaker)...27 Z. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail)...31 H. Διαδίκτυο Πλοηγός Διαδικτύου (Internet)...36 Θ. Επεξεργαστής Κειμένου (Word)...40 Ι. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)...45 Κ. Επεξεργαστής Παρουσιάσεων (PowerPoint)...50 Λ. Χαρτογράφηση Εννοιών (Κidspiration)...54 Μ. Χαρτογράφηση Εννοιών (Inspiration)...57 Ν. Λογισμικό Προσομοιώσεων (Microworlds ex)...60 Ξ. Λογισμικό Προσομοιώσεων (StageCast)...62 III. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ...65 Α. Κριτήρια Επιλογής Ενοτήτων...65 Β. Πλαίσιο Εφαρμογής Ενοτήτων...66 Γ. Επισκόπηση Ενοτήτων και Σύνδεση με το ΑΠ...67 Δ. Ανάλυση Ενοτήτων και Δραστηριοτήτων...75 Α τάξη...76 B τάξη Γ τάξη Δ τάξη Ε τάξη Στ τάξη

3 3

4 I. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ A. Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ Η κοινωνία της πληροφορίας απαιτεί την απαλλαγή από την παράδοση έτοιμης γνώσης και καθιστά αναγκαία την καλλιέργεια σύνθετων δεξιοτήτων σκέψης, όπως είναι η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την αναζήτηση, την αμφισβήτηση, την ανακάλυψη, τη συνεργασία, τη συμβολική έκφραση, την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία αξιοποιείται με σκοπό την υποστήριξη της ουσιαστικής διαφοροποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ούτως ώστε ο/η κάθε μαθητής/τρια να εργάζεται και να οικοδομάει γνωστικές δομές με βάση το επίπεδο ετοιμότητάς του. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) δεν αποτελούν απλό προσάρτημα του μαθησιακού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται χάριν της απλής τεχνολογικής αναβάθμισής του, αλλά είναι σημαντικό μαθησιακό εργαλείο που έχει, σε επιλεγμένες διδακτικές περιπτώσεις, δυνατότητες προστιθέμενης μαθησιακής αξίας. Επομένως, επιβάλλεται όπως διερευνηθούν οι δυνατότητες των ΤΠΕ όχι μόνο ως εργαλείων πληροφόρησης, αλλά κυρίως ως νοητικών εργαλείων με καταλυτική συμβολή στη μαθησιακή διαδικασία. Τα διάφορα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία εμπλέκουν τους μαθητές σε νοητικές διαδικασίες για την ανάλυση και την κριτική εξέταση του περιεχομένου της διδασκαλίας ή του αντικειμένου της μάθησης και διευκολύνουν την οργάνωση και αναπαράσταση των γνωστικών τους δομών. Η μάθηση με την αξιοποίηση νοητικών εργαλείων εξαρτάται από τη γνωστική εμπλοκή των ατόμων σε μαθησιακές διαδικασίες που υποστηρίζονται από αυτά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ποιοτικής αναβάθμισης της απόδοσης του συστήματος που συναποτελείται από το τρίπτυχο εκπαιδευτικού-μαθητή-τπε. Επομένως, η ένταξη και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προώθηση του πιο κάτω γενικού σκοπού. Β. Γενικός Σκοπός Γενικός σκοπός των ΤΠΕ στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο είναι ο/η μαθητής/τρια να αναπτύξει δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ για να προσεγγίζει κριτικά την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας στα πλαίσια της ανθρωπιστικής παιδείας. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) για τις ΤΠΕ (όπως παρατίθεται στο σημείο ΙΙΙ του υφιστάμενου εγγράφου) περιγράφονται διαβαθμισμένα οι δεξιότητες ΤΠΕ τις οποίες οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου. Γ. Επιμέρους Στόχοι Οι επιμέρους στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ διακρίνονται σε τρεις άξονες, όπως αναλύονται πιο κάτω: Προώθηση πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Α) Ο πρώτος άξονας αναφέρεται τόσο στην συμβολή όσο και στην επίδραση των ΤΠΕ στην ολόπλευρη ανάπτυξη κοινωνικών και ηθικών δεξιοτήτων των μαθητών στα πλαίσια της ανθρωπιστική παιδείας. 4

5 1. Πνευματική ανάπτυξη Κατανόηση των περιορισμών των ΤΠΕ και αναγνώριση της ανθρώπινης δυνατότητας για δημιουργία και φαντασία Ανάπτυξη θετικών στάσεων έναντι των ΤΠΕ για θέματα δια βίου εκπαίδευσης και δημιουργικότητας 2. Ηθική ανάπτυξη Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από πιθανή κακή χρήση των ΤΠΕ (π.χ. δικαιώματα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα) και αναγνώριση της ανάγκης για υπευθυνότητα στη χρήση των ΤΠΕ Υπεύθυνη χρήση των συστημάτων ΤΠΕ, της πληροφορίας και του λογισμικού 3. Κοινωνική ανάπτυξη Κατανόηση των κοινωνικών επιδράσεων της χρήσης των ΤΠΕ ως μέσου επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών στην ανθρώπινη ζωή, την εργασία και στις κοινωνικές σχέσεις ευρύτερα Κατανόηση κοινωνικών θεμάτων που άπτονται των ΤΠΕ Ανάπτυξη θετικών στάσεων έναντι των ΤΠΕ για θέματα δια βίου εκπαίδευσης και δημιουργικότητας 4. Πολιτιστική ανάπτυξη Κατανόηση συμβολής των ΤΠΕ, ιδιαίτερα του διαδικτύου, στη διασύνδεση των κοινωνιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς μέσω της πληροφορίας και του διαδικτύου Κατανόηση πολιτιστικών θεμάτων που άπτονται των ΤΠΕ Ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Β ) Ο δεύτερος άξονας χωρίζεται σε δύο πτυχές που εστιάζονται στη διαδικασία μάθησης και στις τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 1. Δεξιότητα επικοινωνίας 1. Ανάγνωση και επιλογή πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές 2. Σχεδιασμός, γραφή και διαφοροποίηση κειμένων με διαφορετική μορφή και σκοπό 3. Αξιοποίηση τηλεπικοινωνιών για προώθηση συνεργασίας και επικοινωνίας με ποικίλα ακροατήρια (συμμαθητές, γονείς, αρχές κλπ) 4. Χρήση διαφόρων μέσων και μορφών επικοινωνίας για τη μετάδοση πληροφοριών, ιδεών σε ποικίλα ακροατήρια 2. Δεξιότητα διερεύνησης θεμάτων και διαχείρισης πληροφορίας 1. Διερεύνηση θεμάτων και διαχείριση πληροφορίας εφαρμόζοντας τα παρακάτω τα στάδια Πρόσβαση στη Πληροφορία Εντοπισμός Πληροφορίας Ανάκληση Πληροφορίας Συλλογή Πληροφορίας Ανάλυση Πληροφορίας Οργάνωση Πληροφορίας Σύγκριση Πληροφορίας Σύνθεση Πληροφορίας Αξιολόγηση Πληροφορίας Παρουσίαση Πληροφορίας μέσα από τη χρήση διαφόρων πηγών 2. Χρήση ΤΠΕ στην επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων (ψηφιακός εγγραμματισμός) 3. Αξιολόγηση και επιλογή νέας πληροφορίας μέσα από τεχνολογικά μέσα με βάση κριτήρια και συγκεκριμένο σκοπό 3. Δεξιότητα αριθμητικής εφαρμογής 5

6 1. Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων 4. Συνεργατικότητα 1. Συζήτηση με κριτικό πνεύμα για την εργασία του και για την εργασία άλλων 2. Έκφραση και ανταλλαγή ιδεών 3. Συνεργασία με άλλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και διαδικτύου 5. Δεξιότητα δημιουργίας και έκφρασης 1. Αύξηση παραγωγικότητας 2. Έκφραση ιδεών και προαγωγή δημιουργικότητας μέσω ΤΠΕ 6. Δεξιότητα λύσης προβλήματος και μεταγνώσης 1. Μοντελοποίηση πραγματικών καταστάσεων 2. Ανάπτυξη λύσεων σε προβλήματα μέσω ΤΠΕ 3. Αξιοποίηση ΤΠΕ στη λύση προβλήματος και λήψη αποφάσεων 4. Επίλυση προβλημάτων μέσα από στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης 5. Αναθεώρηση, διαφοροποίηση και αυτο-αξιολόγηση της εργασίας και της προόδου της 7. Δεξιότητα έρευνας 1. Εφαρμογή και εκτέλεση μικρών ερευνών ακολουθώντας τα στάδια ερευνητικής διαδικασίας Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος Επιλογή μεθόδων εργασίας Εξεύρεση πληροφοριών Συλλογή δεδομένων Ανάλυση αποτελεσμάτων και Εξαγωγή συμπερασμάτων 8. Δεξιότητες χρήσης προγραμμάτων - Βασικές λειτουργίες και έννοιες ΤΠΕ Κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας των συστημάτων ΤΠΕ Αποτελεσματική χρήση εργαλείων ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διαφόρων συλλογικών διαθεματικών εργασιών Δεξιότητες χρήσης Προγραμμάτων o Πακέτα κλειστού τύπου για εξοικείωση o Πηγές Αναφοράς - Εγκυκλοπαίδεια o Zωγραφική (Paint) o Bάσεις δεδομένων (Access) o Διαχείριση μαθημάτων (Moodle) o Δημιουργία ταινιών (MovieMaker) o Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) o Διαδίκτυο (Internet) o Επεξεργαστής κειμένου (Word) o Λογιστικά φύλλα (Excel) o Επεξεργαστής παρουσιάσεων (Powerpοint) o Χαρτογράφηση εννοιών (Kidspiration, Inspiration) o Προγραμματισμός/Προσομοιώσεις (Microworlds ex, Stagecast) Διευκρινίζεται ότι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις ΤΠΕ (όπως παρατίθεται στο σημείο ΙΙΙ του υφιστάμενου εγγράφου, «Ανάλυση Ενοτήτων και Δραστηριοτήτων») οι δεξιότητες 1-7 αναφέρονται ως «Στόχοι Δεξιοτήτων ΤΠΕ». Οι δεξιότητες 8 (χρήσης προγραμμάτων) αναφέρονται ως «Εργαλεία-Στόχοι Εργαλείων» και παρατίθενται αναλυτικά στο σημείο ΙΙ του εγγράφου. Η κατανομή των δεξιοτήτων ανά τάξη έγινε ως ακολούθως: 6

7 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Α Β Γ Δ Ε Στ 1. Επικοινωνία Διερεύνηση θεμάτων και διαχείριση πληροφορίας Αριθμητική εφαρμογή Συνεργατικότητα Δημιουργία και έκφραση Λύση προβλήματος και μεταγνώση Έρευνα Χρήση προγραμμάτων-βασικές έννοιες και λειτουργίες ΤΠΕ Βασικές Έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πακέτα κλειστού τύπου για εξοικείωση Εγκυκλοπαίδεια Ζωγραφική (Paint) Βάσεις δεδομένων (Αccess) Διαχείριση μαθημάτων (Moodle) Δημιουργία ταινιών (MovieMaker) Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Διαδίκτυο (Internet) Επεξεργαστής κειμένου (Word) Λογιστικά Φύλλα (Excel) Επεξεργαστής παρουσιάσεων (PowerPoint) T Χαρτογράφηση εννοιών (Kidspiration) Xαρτογράφηση εννοιών (Ιnspiration) Λογισμικό Προσομοιώσεων (Microworlds Ex) Λογισμικό Προσομοιώσεων (StageCast) Προώθηση στόχων μαθημάτων και άλλων θεμάτων του ΑΠ μέσω ΤΠΕ (Άξονας Γ ) Ο τρίτος άξονας αναφέρεται και στην προώθηση στόχων των μαθημάτων και άλλων θεμάτων του ΑΠ μέσα από την εργαλειακή αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται από τους μαθητές ως εργαλεία σκέψης, έκφρασης και οικοδόμησης της γνώσης ως εργαλεία κριτικής ανάλυσης και εξέτασης περιεχομένου ως εργαλεία μάθησης για την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (projects) 7

8 Δ. Χρόνος Αξιοποίησης ΤΠΕ Προβλέπεται η καθιέρωση 2 διδακτικών περιόδων ΤΠΕ στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε τάξη εβδομαδιαίως μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες σε κατάλληλα διαμορφωμένο εργαστήριο. Οι εργασίες στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερομένου εκπαιδευτικού έργου. Ε. Μεθοδολογική Προσέγγιση Η μέθοδος μικρών εργασιών (project) γύρω από την οποία έχει αναπτυχθεί το ΑΠ που προτείνεται παρακάτω αποτελεί μία μαθητοκεντρική προσέγγιση που οργανώνει ολόκληρη τη μαθησιακή διαδικασία γύρω από ένα θέμα ή από διάφορα θέματα προάγοντας έτσι τη διαθεματικότητα και τη συνεργατικότητα. Μία μικρή εργασία είναι δυνατό να περιλαμβάνει ένα ή συνδυασμό των πιο κάτω: πρακτικές εργασίες για να υλοποιηθεί κάποια ιδέα ή σχέδιο λύση ενός προβλήματος καλλιέργεια μίας δεξιότητας ή την οικοδόμηση της γνώσης Οι διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για τη μέθοδο μικρών εργασιών περιλαμβάνουν: Αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση (λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση μάθησης και αναπροσαρμογή σχεδίου δράσης) Διαλογική μέθοδος (ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση στην τάξη και στην ομάδα) Συνεργατική μάθηση (ομαδική εργασία για διεκπεραίωση εργασίας) Αναστοχασμική μέθοδος (αξιολόγηση εργασίας και εξεύρεση τρόπων βελτίωσης όπου αυτό χρειάζεται) Διερεύνηση (διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης, μετρήσεων, ταξινόμησης, διερεύνησης, πρόβλεψης, εύρεσης σχέσεων, σύγκρισης γεγονότων, επίλυση προβλημάτων, διατύπωση συλλογισμών και καταιγισμού ιδεών) Στ. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση στοχεύει στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος και στην διακρίβωση του επιπέδου δεξιοτήτων των μαθητών. Για κάθε τάξη καθορίζονται επίπεδα δεξιοτήτων, στα οποία πρέπει να φθάσουν οι μαθητές τελειώνοντας την κάθε τάξη. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο σημείο ΙΙΙ του υφιστάμενου εγγράφου (Ανάλυση Ενοτήτων και Δραστηριοτήτων) η τελευταία ενότητα για κάθε τάξη είναι επαναληπτική και παρατίθενται αναλυτικά όλες οι δεξιότητες ΤΠΕ και οι στόχοι εργαλείων που αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται: ο ημι-δομημένος διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων στην μαθησιακή διαδικασία η συστηματική παρατήρηση οι συνθετικές δημιουργικές διερευνητικές εργασίες ο φάκελος επιτευγμάτων του μαθητή/τριας ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα τελικά προϊόντα τα οποία προτείνονται σε κάθε δραστηριότητα. 8

9 ΙΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Δεξιότητα 8)

10 Α. Βασικές Έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής Σκοπός Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να κατανοεί τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε ένα γενικό επίπεδο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τα στοιχεία ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό και υλικό) και να καταλαβαίνει κάποιες βασικές έννοιες όπως αποθήκευση δεδομένων και μνήμη. Θα πρέπει επίσης να κατανοεί πως χρησιμοποιούνται τα δίκτυα υπολογιστών και να είναι ενήμερος για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα λογισμικά στην καθημερινή ζωή. Διδακτέα Ύλη Να αναγνωρίζουν/ονομάζουν τα διάφορα μέρη του υπολογιστή (οθόνη, πύργος, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, κλπ). Να εξηγούν με απλά λόγια τι είναι ο υπολογιστής και να δίδουν απλά παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του. Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους (υλικό, λογισμικό, κλπ). Να εξηγούν τι είναι το πρόγραμμα και να δίδουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων. Να αναφέρουν και να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή και να μπορούν να τις ξεχωρίζουν σε παραδείγματα (είσοδος, επεξεργασία, αποθήκευση, έξοδος). Κατανομή ύλης ανά τάξη ΤΑΞΗ Α Β Γ Δ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ Να αναγνωρίζουν/ονομάζουν τα διάφορα μέρη του υπολογιστή (οθόνη, πύργος, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, κλπ). Να εξηγούν με απλά λόγια τι είναι ο υπολογιστής και να δίδουν απλά παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του. Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους (υλικό, λογισμικό, κλπ). Να εξηγούν τι είναι το πρόγραμμα και να δίδουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων. Να αναφέρουν και να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή και να μπορούν να τις ξεχωρίζουν σε παραδείγματα (είσοδος, επεξεργασία, αποθήκευση, έξοδος). 10

11 Β. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σκοπός Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις πιο συχνές λειτουργίες ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζει τις βασικές ρυθμίσεις, να μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη βοήθεια και να μπορεί να χειρίζεται μία εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται πλέον. Θα πρέπει να μπορεί να δουλεύει στο περιβάλλον εργασίας των Windows και να χειρίζεται εικονίδια και παράθυρα. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να διαχειρίζεται και να οργανώνει αρχεία και φακέλους και να μπορεί να πολλαπλασιάζει, να μετακινεί και να διαγράφει αρχεία και φακέλους. Θα πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι ένας υιός υπολογιστή και πως μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό καταπολέμησης υιών. Επιπρόσθετα, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί απλά εργαλεία διαχείρισης εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα στο λειτουργικό σύστημα. Διδακτέα Ύλη 1. Περιβάλλον ΗΥ 1.1. Πρώτα βήματα με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Εκκίνηση Υπολογιστή Χρήση Ποντικιού Μετακίνηση δρομέα (cursor) σε συγκεκριμένη θέση Αριστερό κλικ Ενεργοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος με διπλό κλικ Επιλογή κειμένου με ποντίκι Χρήση Πληκτρολογίου Γνωριμία με το πληκτρολόγιο (γράμματα, αριθμοί, πλήκτρο backspace, πλήκτρο enter, χρήση πλήκτρων SHIFT, Caps Lock, κλπ) Δακτυλογράφηση Χρήση απλών προγραμμάτων (ενεργοποίηση, κλείσιμο και απλές λειτουργίες ανάλογα με το πρόγραμμα) Κλείσιμο υπολογιστή με κατάλληλη διαδικασία (Shut Down) Επανεκκίνηση υπολογιστή με κατάλληλη διαδικασία (Restart) Κλείσιμο μίας εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται Βασικές Πληροφορίες και Λειτουργίες Έλεγχος των βασικών πληροφοριών του ΗΥ: λειτουργικό σύστημα και έκδοση, εγκατεστημένη μνήμη RAM Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων του υπολογιστή: ημερομηνία και ώρα, ρυθμίσεις ήχου, επιλογές που αφορούν την εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας (χρώματα, screen pixel resolution, screen saver options) Αλλαγή γλώσσας. 11

12 Αρχικοποίηση δισκέττας (format) Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση λογισμικού Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης οθόνης (print screen) από το πληκτρολόγιο Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας Κειμενογράφηση Εκκίνηση μιας εφαρμογής για κειμενογράφηση. Άνοιγμα, δημιουργία αρχείου Αποθήκευση αρχείου Κλείσιμο της εφαρμογής κειμενογράφησης. 2. Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 2.1. Εργασία με εικονίδια Αναγνώριση των πιο βασικών εικονιδίων όπως αρχεία, φάκελοι, εφαρμογές, εκτυπωτές, κάλαθος ανακύκλωσης (Recycle Bin), υπολογιστής (My Computer) Επιλογή και μετακίνηση εικονιδίων - Δεξιότητα σύρε και άφησε (Drag and Drop) Άνοιγμα αρχείου, φακέλου, εφαρμογής από την επιφάνεια εργασίας Άνοιγμα αρχείου από δισκάκι Δημιουργία συντόμευσης (shortcut) στην επιφάνεια εργασίας Εργασία με παράθυρα Αναγνώριση των διαφόρων μερών ενός παραθύρου: γραμμή τίτλου, γραμμή μενού, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης (status bar), ράβδος κύλισης Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, αλλαγή μεγέθους, μετακίνηση, κλείσιμο ενός παραθύρου Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών παραθύρων. 3. Διαχείριση αρχείων 3.1. Έννοιες/Ορισμοί Κατανόηση του πως το λειτουργικό σύστημα απεικονίζει σε ιεραρχική μορφή τους δίσκους, τους φακέλους και τα αρχεία Γνώση των δίσκων (drives) που χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να υποθηκεύσει αρχεία και φακέλους: σκληρός δίσκος, δισκέττα, ψηφιακός δίσκος, δίσκοι που βρίσκονται σε άλλους υπολογιστές σε ένα δίκτυο (network drives) Φάκελοι (Directories/Folders) Μετακίνηση σε ένα αρχείο, μετακίνηση σε ένα φάκελο Δημιουργία φακέλου (directory/folder) και υποφακέλου (subdirectory/subfolder) Άνοιγμα παραθύρου για εμφάνιση των λεπτομερειών (properties) ενός φακέλου: όνομα, μέγεθος και θέση στο δίσκο (location) Εργασία με αρχεία Αναγνώριση των κυριότερων τύπων αρχείων: αρχεία κειμενογράφησης, αρχεία λογιστικών φύλλων, αρχεία βάσεων δεδομένων, αρχεία παρουσιάσεων, αρχεία εικόνων, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, συμπιεσμένα αρχεία, προσωρινά αρχεία. 12

13 Υπολογισμός του αριθμού των αρχείων, αρχείων συγκεκριμένου τύπου σε ένα φάκελο (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων σε υποφακέλους) Αλλαγή κατάστασης αρχείου: μόνο για διάβασμα/κλειδωμένο, διάβασμα-γράψιμο Ταξινόμηση αρχείων ανάλογα με το όνομα, το μέγεθος, τον τύπο και την ημερομηνία αλλαγής του αρχείου Κατανόηση της σημασίας της διατήρησης σωστών επεκτάσεων (extensions) όταν μετονομάζεται ένα αρχείο Αλλαγή ονόματος αρχείου, φακέλου Πολλαπλασιασμός, Μετακίνηση Επιλογή αρχείου, φακέλου ξεχωριστά ή μαζί με άλλα γειτονικά ή μη Πολλαπλασιασμός αρχείων, φακέλων σε άλλους φακέλους και άλλους δίσκους Μετακίνηση αρχείων, φακέλων σε άλλους φακέλους και άλλους δίσκους Σημασία της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (backup) σε άλλο μετακινούμενο (removable) μέσο αποθήκευσης Διαγραφή, Επαναφορά (Restore) Διαγραφή αρχείων, φακέλων στον κάλαθο ανακύκλωσης Επαναφορά αρχείων, φακέλων από τον κάλαθο ανακύκλωσης Άδειασμα του καλάθου ανακύκλωσης. Κατανομή ύλης ανά τάξη ΤΑΞΗ Α ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Εκκίνηση Υπολογιστή Χρήση Ποντικιού Μετακίνηση δρομέα (cursor) σε συγκεκριμένη θέση Αριστερό κλικ Ενεργοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος με διπλό κλικ (double click) Γνωριμία με το πληκτρολόγιο (γράμματα, αριθμοί, Caps Lock, κλπ) Απλή Δακτυλογράφηση (μετά το πρώτο τρίμηνο) Χρήση απλών προγραμμάτων (ενεργοποίηση, κλείσιμο και απλές λειτουργίες ανάλογα με το πρόγραμμα) Κλείσιμο υπολογιστή με κατάλληλη διαδικασία (Shut Down). 13

14 Β Γ Δ Πληκτρολόγιο (χρήση πλήκτρων SHIFT, PgDn, PgUp, Home, End, κλπ) Εκκίνηση μιας εφαρμογής για κειμενογράφηση. Άνοιγμα, δημιουργία αρχείου. Χρήση drop down μενού και πλαισίων διαλόγου μέσα από την εφαρμογή, για απλές λειτουργίες Επιλογή κειμένου με ποντίκι Αποθήκευση αρχείου Εκτύπωση αρχείου Κλείσιμο της εφαρμογής κειμενογράφησης Αναγνώριση των πιο βασικών εικονιδίων όπως αρχεία, φάκελοι, εφαρμογές, εκτυπωτές, κάλαθος ανακύκλωσης (Recycle Bin), υπολογιστής (My Computer) Επιλογή και μετακίνηση εικονιδίων - Δεξιότητα σύρε και άφησε (Drag and Drop) Άνοιγμα αρχείου, φακέλου, εφαρμογής από την επιφάνεια εργασίας Άνοιγμα αρχείου από δισκάκι Αναγνώριση των διαφόρων μερών ενός παραθύρου: γραμμή τίτλου, γραμμή μενού, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης (status bar), ράβδος κύλισης Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, αλλαγή μεγέθους, μετακίνηση, κλείσιμο ενός παραθύρου Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών παραθύρων Επανεκκίνηση υπολογιστή με κατάλληλη διαδικασία (Restart) Κατανόηση του πως το λειτουργικό σύστημα απεικονίζει σε ιεραρχική μορφή τους δίσκους, τους φακέλους και τα αρχεία Γνώση των δίσκων (drives) που χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να υποθηκεύσει αρχεία και φακέλους: σκληρός δίσκος, δισκέττα, ψηφιακός δίσκος Μετακίνηση σε ένα αρχείο, μετακίνηση σε ένα φάκελο Δημιουργία φακέλου (directory/folder) και υποφακέλου (subdirectory/subfolder) Αναγνώριση των κυριότερων τύπων αρχείων: αρχεία κειμενογράφησης, αρχεία λογιστικών φύλλων, αρχεία βάσεων δεδομένων, αρχεία παρουσιάσεων, αρχεία εικόνων, αρχεία ήχου Ταξινόμηση αρχείων ανάλογα με το όνομα, το μέγεθος, τον τύπο και την ημερομηνία αλλαγής του αρχείου Κατανόηση της σημασίας της διατήρησης σωστών επεκτάσεων (extensions) όταν μετονομάζεται ένα αρχείο Αλλαγή ονόματος αρχείου, φακέλου Επιλογή αρχείου, φακέλου ξεχωριστά ή μαζί με άλλα γειτονικά ή μη Πολλαπλασιασμός αρχείων, φακέλων σε άλλους φακέλους και άλλους δίσκους. 14

15 3.4.3 Μετακίνηση αρχείων, φακέλων σε άλλους φακέλους και άλλους δίσκους Διαγραφή αρχείων, φακέλων στον κάλαθο ανακύκλωσης. 15

16 Γ. Ζωγραφική (Paint) Σκοπός Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ζωγραφικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να φτιάχνει απλά ή σύνθετα σχέδια και να επεξεργάζεται εικόνες που εισάγει από μία ψηφιακή φωτογραφική ή ένα σαρωτή. Διδακτέα Ύλη 1. Ζωγραφική στον Υπολογιστή 1.1. Άνοιγμα/Κλείσιμο της εφαρμογής ζωγραφικής (π.χ. Paint) Βασικά στοιχεία του παραθύρου της εφαρμογής: Μενού, κουτί εργαλείων, κουτί χρωμάτων, πλαίσιο σχεδίου Δημιουργία και αποθήκευση σχεδίου Προεπισκόπηση (Print Preview) και εκτύπωση σχεδίου (Print) Άνοιγμα άλλου σχεδίου για τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις Αναίρεση με την επιλογή Undo Επανάληψη με την επιλογή Repeat Χρήση Εργαλειοθήκης Χρήση του στυλού (pen) για ελεύθερο σχέδιο. Επιλογή πλάτους και χρώματος της γραμμής Χρήση της βούρτσας (brush). Επιλογή σχήματος και χρώματος της βούρτσας Διόρθωση σχεδίου με χρήση σβηστηριού (eraser) Χρήση του αερογράφου (Air brush). Επιλογή μεγέθους του αερογράφου Πληκτρολόγηση κειμένου στο σχέδιο σε διάφορες γραμματοσειρές και μεγέθη Δημιουργία ευθείας γραμμής (κάθετης, οριζόντιας ή διαγώνιας) Δημιουργία σχημάτων (τετράγωνα, κύκλους, πολύπλευρα, κλπ) Γέμισμα μιας περιοχής (ή σχήματος) με χρώμα. Χρήση foreground και background χρώματος Επιλογή μιας περιοχής με το εργαλείο Επιλογή (Select). Μετακίνηση της επιλεγμένης περιοχής Επιλογή μιας περιοχής με το εργαλείο Ελεύθερη Επιλογή (Free-Form Select). Μετακίνηση της επιλεγμένης περιοχής Χρήση του εργαλείου Επιλογή Χρώματος (Pick Color) Μεγέθυνση σχεδίου με το εργαλείο μεγέθυνσης (Magnifier) για προβολή του σχεδίου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια Αντιγραφή, μετακίνηση, περιστροφή (rotate) και αναστροφή (flip) σχεδίου Τέντωμα σχεδίου με τις επιλογές Stretch/Skew Αντιστροφή χρωμάτων με την επιλογή Invert Colors Σβήσιμο ολόκληρου σχεδίου με την επιλογή Clear Image Μετατροπή του σχεδίου σε background εικόνα του desktop. 16

17 1.14. Επεξεργασία εικόνας που εισάχθηκε από ψηφιακή φωτογραφική ή σαρωτή Αποστολή σχεδίου σε τρίτους με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατανομή ύλης ανά τάξη ΤΑΞΗ Α Β Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Άνοιγμα/Κλείσιμο της εφαρμογής ζωγραφικής (π.χ. Paint). 1.2 Βασικά στοιχεία του παραθύρου της εφαρμογής: Μενού, κουτί εργαλείων, κουτί χρωμάτων, πλαίσιο σχεδίου. 1.3 Δημιουργία και αποθήκευση σχεδίου. 1.4 Εκτύπωση σχεδίου (Print). 1.6 Αναίρεση με την επιλογή Undo Χρήση του στυλού (pen) για ελεύθερο σχέδιο. Επιλογή πλάτους και χρώματος της γραμμής Χρήση της βούρτσας (brush). Επιλογή σχήματος και χρώματος της βούρτσας Διόρθωση σχεδίου με χρήση σβηστηριού (eraser). 1.5 Άνοιγμα άλλου σχεδίου για τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις Χρήση του αερογράφου (Air brush). Επιλογή μεγέθους του αερογράφου Πληκτρολόγηση κειμένου στο σχέδιο σε διάφορες γραμματοσειρές και μεγέθη Δημιουργία ευθείας γραμμής (κάθετης, οριζόντιας ή διαγώνιας) Δημιουργία σχημάτων (τετράγωνα, κύκλους, πολύπλευρα, κλπ) Γέμισμα μιας περιοχής (ή σχήματος) με χρώμα. Χρήση foreground και background χρώματος. 1.7 Επανάληψη με την επιλογή Repeat. 1.4 Προεπισκόπηση (Print Preview) και εκτύπωση σχεδίου (Print) Επιλογή μιας περιοχής με το εργαλείο Επιλογή (Select). Μετακίνηση της επιλεγμένης περιοχής Επιλογή μιας περιοχής με το εργαλείο Ελεύθερη Επιλογή (Free-Form Select). Μετακίνηση της επιλεγμένης περιοχής Xρήση του εργαλείου Επιλογή Χρώματος (Pick Color) Μεγέθυνση σχεδίου με το εργαλείο μεγέθυνσης (Magnifier) για προβολή του σχεδίου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 1.9 Αντιγραφή, μετακίνηση, περιστροφή (rotate) και αναστροφή (flip) σχεδίου Τέντωμα σχεδίου με τις επιλογές Stretch/Skew Αντιστροφή χρωμάτων με την επιλογή Invert Colors. 17

18 1.12 Σβήσιμο ολόκληρου σχεδίου με την επιλογή Clear Image Μετατροπή του σχεδίου σε background εικόνα του desktop Επεξεργασία εικόνας που εισάχθηκε από ψηφιακή φωτογραφική ή σαρωτή Αποστολή σχεδίου σε τρίτους με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 18

19 Δ. Βάσεις Δεδομένων (Αccess) Σκοπός Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να καταλαβαίνει βασικές έννοιες που αφορούν τις βάσεις δεδομένων και να μπορεί να χρησιμοποιεί μία έτοιμη βάση δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να δημιουργεί και να τροποποιεί πίνακες (tables), ερωτήματα (queries), φόρμες (forms) και αναφορές (reports) και να ετοιμάζει αποτελέσματα. Θα πρέπει να είναι ικανός/ή να συσχετίζει πίνακες και να βρίσκει πληροφορίες από μία βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ερωτήματα και εργαλεία ταξινόμησης που παρέχονται από το πακέτο. Διδακτέα Ύλη 1. Χρήση της Εφαρμογής 1.1. Έννοιες/Ορισμοί Κατανόηση της έννοιας της Βάσης Δεδομένων και των πλεονεκτημάτων της Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μια βάση δεδομένων είναι οργανωμένη σε πίνακες (tables), εγγραφές (records), πεδία (fields), τύπους δεδομένων των πεδίων (field data types) και ιδιότητες πεδίων (field properties) Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας του κυρίως κλειδιού (Primary Key) Συσχετισμός πινάκων σε μία βάση δεδομένων Πρώτα βήματα με Βάσεις Δεδομένων Άνοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής βάσεων δεδομένων (π.χ. Access) Άνοιγμα και εισαγωγή (log onto) σε μία υπάρχουσα βάση δεδομένων Δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων Αποθήκευση μίας βάσης δεδομένων στον υπολογιστή ή αλλού Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας Κλείσιμο μίας βάσης δεδομένων Αλλαγή Ρυθμίσεων Αλλαγή μεταξύ των διαφόρων τρόπων παρουσίασης (view modes) σε ένα πίνακα, φόρμα και αναφορά Εμφάνιση, απόκρυψη των γραμμών εργαλείων. 2. Πίνακες (Tables) 2.1. Βασικές Λειτουργίες Δημιουργία και αποθήκευση ενός πίνακα και ορισμός των πεδίων και των τύπων (data types) των πεδίων του πίνακα Προσθήκη, διαγραφή εγγραφών από ένα πίνακα Προσθήκη ενός πεδίου σε ένα υπάρχοντα πίνακα Προσθήκη, αλλαγή δεδομένων σε μία εγγραφή Διαγραφή δεδομένων από μία εγγραφή. 19

20 Χρήση της εντολής undo για αναίρεση μιας πράξης Μετακίνηση σε ένα πίνακα: στην επόμενη εγγραφή, στην προηγούμενη εγγραφή, στην πρώτη εγγραφή, στην τελευταία εγγραφή, σε συγκεκριμένη εγγραφή Διαγραφή ενός πίνακα Αποθήκευση και κλείσιμο ενός πίνακα Ορισμός κλειδιών (Define Keys) Ορισμός ενός κύριου κλειδιού (primary key) Σχεδιασμός Πινάκων Αλλαγή των χαρακτηριστικών ενός πεδίου (field format attributes) όπως μέγεθος πεδίου, αριθμός (number format) και ημερομηνία (date format) Κατανόηση των επιπτώσεων σε ένα πίνακα, όταν αλλάζει το μέγεθος ενός πεδίου σε ένα πίνακα Σχέσεις Πινάκων (Table Relationships) Δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων: μία προς μία (one-to-one), μία προς πολλές (one-to-many). (Εξήγηση με απλά παραδείγματα σχέσεων μεταξύ πινάκων) Διαγραφή σχέσεων μεταξύ πινάκων Εφαρμογή κανόνων όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ πινάκων: π.χ. πεδίο που συνδέει τους πίνακες δεν μπορεί να διαγραφεί. 3. Φόρμες Εισόδου (Forms) 3.1. Εργασία με φόρμες εισόδου Άνοιγμα μίας φόρμας Δημιουργία και αποθήκευση μίας φόρμας Χρήση μίας φόρμας για εισαγωγή, αλλαγή και διαγραφή εγγραφών Μετακίνηση από μία εγγραφή στην επόμενη, στην προηγούμενη, στην πρώτη, στην τελευταία, σε συγκεκριμένη εγγραφή, χρησιμοποιώντας φόρμα (form display) Προσθήκη, τροποποίηση κειμένου στην κεφαλίδα (header), υποσελίδα (footer) σε μία φόρμα Διαγραφή μίας φόρμας Αποθήκευση και κλείσιμο μίας φόρμας. 4. Ανακάλυψη Πληροφοριών (Retrieving Information) 4.1. Βασικές Λειτουργίες Χρήση της εντολής αναζήτησης (search) για ανεύρεση συγκεκριμένης λέξης, αριθμού, ημερομηνίας σε ένα πεδίο Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία και αποθήκευση ερωτήματος σε ένα πίνακα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης Προσθήκη κριτηρίων σε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας: < (μικρότερο από), <= (μικρότερο-ίσο από), > (μεγαλύτερο από), >= (μεγαλύτερο-ίσο από), = (ίσο), <> (άνισο), And, Or. 20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ WINDOWS...57. Βασικές έννοιες/λειτουργίες Windows-Word-Excel 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ WINDOWS...57. Βασικές έννοιες/λειτουργίες Windows-Word-Excel 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 15 Αντιστοιχία Ελληνικών-Αγγλικών, στους πιο συνηθισμένους όρους-λέξεις στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 17 Πληκτρολόγιο Keyboard... 21 Πάτημα των πλήκτρων του ποντικιού...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για παιδιά «Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners» SYLLABUS. Έκδοση 1.

Πιστοποιητικό στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για παιδιά «Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners» SYLLABUS. Έκδοση 1. SYLLABUS Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΣ ΕΔ/58 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 06 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 7 Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 7 Web Browsing and Communication) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 4-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Ηλεκτρονικά μηνύματα 2.9.5 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διεκπεραίωση απλών εργασιών

2.9 Ηλεκτρονικά μηνύματα 2.9.5 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διεκπεραίωση απλών εργασιών 2.9 Ηλεκτρονικά μηνύματα 2.9.5 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διεκπεραίωση απλών εργασιών Προετοιμασία σημειώσεων: EdITC Curriculum Team Έκδοση: EdITC LTD, 2009 Πνευματική Ιδιοκτησία: EdITC Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1ο Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13 1.1 Εισαγωγή...13 1.2 Το περιβάλλον εργασίας...13 1.2.1 Κουμπί του Microsoft Office...15 1.2.2 Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Mail Server της πλατφόρμας e-school. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9. Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.0 και Outlook 2010 Internet Explorer 9.0 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0. Copyright 2012 ECDL Foundation Ref: SL_ΟnEs_EL_v1 Page 0 of 11

Έκδοση 1.0. Copyright 2012 ECDL Foundation Ref: SL_ΟnEs_EL_v1 Page 0 of 11 Έκδοση 1.0 Copyright 2012 ECDL Foundation Ref: SL_ΟnEs_EL_v1 Page 0 of 11 PEOPLECERT Ελλάς A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα