Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Ethereal: ICMP"

Transcript

1 Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση: J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου ICMP: τα µηνύµατα ICMP που γεννώνται από το πρόγραµµα Ping, τα µηνύµατα ICMP που γεννώνται από το πρόγραµµα Traceroute, τη µορφή και το περιεχόµενο ενός µηνύµατος ICMP. Πριν επιχειρήσετε να ασχοληθείτε µε αυτό το εργαστήριο, συνιστάται να κάνετε µία ανασκόπηση του ICMP από το βιβλίο (Ενότητα 4.4.5). Το εργαστήριο αυτό περιγράφεται µε βάση το λειτουργικό σύστηµα Windows της Microsoft. Είναι όµως εύκολο να µεταφρασθεί σε ένα περιβάλλον Unix ή Linux. 1. ICMP και Ping Θα αρχίσουµε να εξετάζουµε το ICMP µε τη σύλληψη των πακέτων που γεννώνται από το πρόγραµµα Ping. Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι το πρόγραµµα Ping είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο επιτρέπει σε ένα χρήστη του ιαδικτύου (σε ένα διαχειριστή δικτύου, για παράδειγµα) να επαληθεύσει εάν ένα τερµατικό σύστηµα (host) βρίσκεται σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. Το πρόγραµµα Ping στον host πηγής στέλνει ένα πακέτο στη διεύθυνση IP του host στόχου. Εάν ο στόχος βρίσκεται σε λειτουργία, το πρόγραµµα Ping στον host στόχο αποκρίνεται στέλνοντας ένα πακέτο πίσω στον host πηγής. Όπως θα έχετε µαντέψει, και τα δύο αυτά πακέτα Ping είναι πακέτα ICMP. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήµατα 1 : Ανοίξτε την εφαρµογή Command Prompt των Windows (η οποία βρίσκεται 1 Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Ethereal σε µία ζωντανή σύνδεση δικτύου, µπορείτε να φορτώσετε το αρχείο zip και να εξάγετε το αρχείο icmpethereal-trace-1. Τα traces που περιέχονται σε αυτό το αρχείο zip συλλέχθηκαν από το Ethereal ενώ εκτελούνταν τα βήµατα που περιγράφονται στο εργαστήριο Ethereal στον υπολογιστή του συγγραφέα. Αφού λάβετε το trace, µπορείτε να το φορτώσετε στο Ethereal και να το δείτε στο παράθυρο χρησιµοποιώντας το µενού File, επιλέγοντας Open και στη συνέχεια επιλέγοντας το αρχείο icmp-etherealtrace-1. Στη συνέχεια µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το αρχείο του trace για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θέτονται παρακάτω. 1

2 στον φάκελο Accessories). Ξεκινήστε το Ethereal και τη σύλληψη πακέτων. Η εντολή ping βρίσκεται στο c:\windows\system32, οπότε πληκτρολογήστε είτε ping n 10 hostname είτε c:\windows\system32\ping n 10 hostname (χωρίς τα εισαγωγικά) στη γραµµή εντολής MS-DOS, όπου hostname το όνοµα ενός host που βρίσκεται σε µία διαφορετική ήπειρο. Εάν βρίσκεστε εκτός Ασίας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το όνοµα του Web server στο Πανεπιστήµιο Επιστήµης και Τεχνολογίας του Hong Kong (Hong Kong University of Science and Technology, HKUST). Το όρισµα -n 10 υποδεικνύει ότι πρέπει να σταλούν 10 µηνύµατα Ping. Στη συνέχεια τρέξτε το πρόγραµµα Ping πληκτρολογώντας return. Όταν τερµατίσει το πρόγραµµα Ping, σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων από το Ethereal. Στο τέλος του πειράµατος το παράθυρο Command Prompt θα πρέπει να µοιάζει µε αυτό του Σχήµατος 1. Στο παράδειγµα αυτό, το πρόγραµµα Ping πηγής βρίσκεται στην πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ και το πρόγραµµα Ping προορισµού βρίσκεται στο Hong Kong. Από το παράθυρο αυτό διαπιστώνουµε ότι το πρόγραµµα Ping πηγής έστειλε 10 πακέτα ερωτηµάτων (query packets) και έλαβε 10 αποκρίσεις. Παρατηρούµε επίσης ότι η πηγή υπολογίζει το χρόνο διαδροµής µετ επιστροφής (round-trip time, RTT) για κάθε απόκριση, ο οποίος για τα 10 πακέτα είναι, κατά µέσο, ίσος µε 375 msec. Σχήµα 1 Το παράθυρο Command Prompt µετά την εισαγωγή της εντολής Ping Στο Σχήµα 2 απεικονίζεται η έξοδος του Ethereal, αφού έχουµε εισάγει icmp στο παράθυρο του φίλτρου παρουσίασης. Παρατηρήστε ότι στον κατάλογο πακέτων 2

3 εµφανίζονται 20 πακέτα: τα 10 ερωτήµατα Ping που στάλθηκαν από την πηγή και οι 10 αποκρίσεις Ping που ελήφθησαν από την πηγή. Παρατηρήστε επίσης ότι η διεύθυνση IP της πηγής είναι µία ιδιωτική (private) διεύθυνση (που βρίσκεται πίσω από NAT) της µορφής /12. Η διεύθυνση IP του προορισµού είναι εκείνη του Web server στο HKUST. Ας επικεντρώσουµε τώρα την προσοχή µας στο πρώτο πακέτο, το οποίο εστάλη από τον client. Στο παρακάτω σχήµα, το παράθυρο µε τις λεπτοµέρειες επικεφαλίδας πακέτων παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το επιλεγµένο πακέτο. Βλέπουµε ότι το IP datagram που περιέχεται στο πακέτο αυτό έχει αριθµό πρωτοκόλλου 01, ο οποίος είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στο ICMP. Αυτό σηµαίνει ότι το ωφέλιµο φορτίο (payload) του IP datagram είναι ένα πακέτο ICMP. Σχήµα 2 Η έξοδος του Ethereal για το πρόγραµµα Ping µε αναλυτική παρουσίαση της επικεφαλίδας του Internet Protocol (IP) Το Σχήµα 3 εστιάζει στο ίδιο πακέτο ICMP αλλά στο παράθυρο µε τις λεπτοµέρειες 3

4 επικεφαλίδας πακέτων παρουσιάζει αναλυτικά πληροφορίες σχετικά µε το πρωτόκολλο ICMP. Παρατηρήστε ότι πρόκειται για ένα πακέτο ICMP µε Type 8 και Code 0, δηλαδή για ένα ICMP πακέτο echo request (βλ. Σχήµα 4.25 βιβλίου). Παρατηρήστε επίσης ότι το πακέτο ICMP αυτό περιέχει ένα άθροισµα ελέγχου (checksum), ένα πεδίο αναγνώρισης (identifier) και έναν αριθµό ακολουθίας (sequence number). Σχήµα 3 Η έξοδος του Ethereal για το πρόγραµµα Ping µε αναλυτική παρουσίαση της επικεφαλίδας του Internet Control Message Protocol (ICMP) Τι θα παραδώσετε Θα πρέπει να παραδώσετε ένα screen shot του παραθύρου Command Prompt παρόµοιο µε αυτό του Σχήµατος 1. Όπου είναι δυνατό, η απάντησή σας σε µία από τις ακόλουθες ερωτήσεις θα πρέπει να συνοδεύεται από µία εκτύπωση των πακέτων του trace που χρησιµοποιήσατε για να απαντήσετε στην ερώτηση. Σηµειώστε επάνω στην εκτύπωση τα σηµεία εκείνα που αιτιολογούν την απάντησή σας. Για να εκτυπώσετε ένα πακέτο, χρησιµοποιήστε File Print, επιλέξτε Selected packet only, επιλέξτε Packet summary line και επιλέξτε το ελάχιστο ποσό λεπτοµερειών που απαιτείται για να απαντήσετε στην 4

5 ερώτηση. 1. Ποια η διεύθυνση IP του δικού σας τερµατικού συστήµατος (host); Ποια η διεύθυνση IP του host προορισµού; 2. Γιατί ένα πακέτο ICMP δεν έχει αριθµούς θυρών πηγής και προορισµού; 3. Εξετάστε ένα από τα πακέτα αίτησης Ping που στάλθηκαν από τον δικό σας host. Ποιες οι τιµές των πεδίων Type και Code; Τι άλλου είδους πεδία περιλαµβάνει αυτό το πακέτο ICMP; Πόσα bytes καταλαµβάνουν συνολικά τα πεδία checksum, identifier sequence field; 4. Εξετάστε το αντίστοιχο πακέτο απόκρισης Ping. Ποιες οι τιµές των πεδίων Type και Code; Τι άλλου είδους πεδία περιλαµβάνει αυτό το πακέτο ICMP; Πόσα bytes καταλαµβάνουν συνολικά τα πεδία checksum, identifier sequence; 2. ICMP και Traceroute Θα συνεχίσουµε να εξετάζουµε το ICMP µε τη σύλληψη των πακέτων που γεννώνται από το πρόγραµµα Traceroute. Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι το πρόγραµµα Traceroute µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσδιορίσουµε τη διαδροµή που ακολουθεί ένα πακέτο από την πηγή στον προορισµό. Αναφορές στο Traceroute γίνονται στις Ενότητες 1.6 και 4.4 του βιβλίου. Το Traceroute υλοποιείται µε διαφορετικούς τρόπους στα λειτουργικά συστήµατα Unix/Linux και στο λειτουργικό σύστηµα Windows. Στα Unix/Linux η πηγή στέλνει µία σειρά από πακέτα UDP στον προορισµό-στόχο χρησιµοποιώντας έναν απίθανο αριθµό θύρας προορισµού. Στο Windows, η πηγή στέλνει µία σειρά από πακέτα ICMP στον προορισµό-στόχο. Και στα δύο λειτουργικά συστήµατα το πρόγραµµα στέλνει το πρώτο πακέτο µε TTL = 1, το δεύτερο πακέτο µε TTL = 2, κ.ο.κ. Υπενθυµίζεται ότι ένας δροµολογητής θα ελαττώσει την τιµή TTL ενός πακέτου που διέρχεται από αυτόν. Όταν ένα πακέτο µε TTL = 1 φθάσει σε ένα δροµολογητή, ο δροµολογητής στέλνει πίσω στην πηγή ένα πακέτο ICMP σφάλµατος. Στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα tracert των Windows. Μία πολύ καλύτερη έκδοση ενός προγράµµατος Traceroute για Windows είναι το pingplotter (www.pingplotter.com). Θα χρησιµοποιήσουµε το pingplotter στο εργαστήριο Ethereal για το IP αφού παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα την οποία θα χρειαστούµε σε εκείνο το εργαστήριο. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήµατα 2 : Ανοίξτε την εφαρµογή Command Prompt των Windows (η οποία βρίσκεται στον φάκελο Accessories). 2 Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Ethereal σε µία ζωντανή σύνδεση δικτύου, µπορείτε να φορτώσετε το αρχείο zip και να εξάγετε το αρχείο icmpethereal-trace-2. Τα traces που περιέχονται σε αυτό το αρχείο zip συλλέχθηκαν από το Ethereal ενώ εκτελούνταν τα βήµατα που περιγράφονται στο εργαστήριο Ethereal στον υπολογιστή του συγγραφέα. Αφού λάβετε το trace, µπορείτε να το φορτώσετε στο Ethereal και να το δείτε στο παράθυρο χρησιµοποιώντας το µενού File, επιλέγοντας Open και στη συνέχεια επιλέγοντας το αρχείο icmp-etherealtrace-2. Στη συνέχεια µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το αρχείο του trace για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. 5

6 Ξεκινήστε το Ethereal και τη σύλληψη πακέτων. Η εντολή tracert βρίσκεται στο c:\windows\system32, οπότε πληκτρολογήστε είτε tracert hostname είτε c:\windows\system32\tracert hostname (χωρίς τα εισαγωγικά) στη γραµµή εντολής MS-DOS, όπου hostname το όνοµα ενός host που βρίσκεται σε µία διαφορετική ήπειρο. (Σηµειώνεται ότι, σε έναν υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα Windows, η εντολή είναι tracert και όχι traceroute.) Εάν βρίσκεστε εκτός Ευρώπης 3, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το όνοµα του Web server στο INRIA, ένα ερευνητικό ινστιτούτο επιστήµης υπολογιστών στη Γαλλία. Στη συνέχεια τρέξτε το πρόγραµµα Traceroute πληκτρολογώντας return. Όταν το πρόγραµµα Traceroute τερµατίσει, σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων από το Ethereal. Στο τέλος του πειράµατος το παράθυρο Command Prompt θα πρέπει να µοιάζει µε αυτό του Σχήµατος 4. Στο σχήµα αυτό, το πρόγραµµα Traceroute πηγής βρίσκεται στην Μασαχουσέτη και ο προορισµός-στόχος στη Γαλλία. Από το σχήµα αυτό διαπιστώνουµε ότι για κάθε τιµή TTL το πρόγραµµα πηγής στέλνει τρία πακέτα ανίχνευσης (probe packets). Το Traceroute δείχνει τους χρόνους RTT για καθένα από τα πακέτα ανίχνευσης καθώς επίσης και τη διεύθυνση IP (πιθανώς και το όνοµα) του δροµολογητή που έστειλε στην πηγή το µήνυµα ICMP TTL-exceeded. Σχήµα 4 Το παράθυρο Command Prompt µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Traceroute 3 Εάν βρίσκεστε στην Ευρώπη, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το όνοµα gaia.cs.umass.edu του Web server στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου της Μασαχουσέτης (University of Massachusetts). 6

7 Στο Σχήµα 5 φαίνεται το παράθυρο Ethereal για ένα πακέτο ICMP που στάλθηκε από ένα δροµολογητή. Παρατηρήστε ότι αυτό το πακέτο ICMP σφάλµατος περιέχει πολύ περισσότερα πεδία από ότι τα µηνύµατα ICMP Ping. Σχήµα 5 Το παράθυρο Ethereal µε αναλυτική παρουσίαση των λεπτοµερειών του ICMP για ένα πακέτο ICMP σφάλµατος Τι θα παραδώσετε Για αυτό το µέρος του εργαστηρίου θα πρέπει να παραδώσετε ένα screen shot του παραθύρου Command Prompt. Όπου είναι δυνατό, η απάντησή σας σε µία από τις ακόλουθες ερωτήσεις θα πρέπει να συνοδεύεται από µία εκτύπωση των πακέτων του trace που χρησιµοποιήσατε για να απαντήσετε στην ερώτηση. Σηµειώστε επάνω στην εκτύπωση τα σηµεία εκείνα που αιτιολογούν την απάντησή σας. Για να εκτυπώσετε ένα πακέτο, χρησιµοποιήστε File Print, επιλέξτε Selected packet only, επιλέξτε Packet summary line και επιλέξτε το ελάχιστο ποσό λεπτοµερειών που απαιτείται για να απαντήσετε στην ερώτηση. 7

8 5. Ποια η διεύθυνση IP του δικού σας τερµατικού συστήµατος (host); Ποια η διεύθυνση IP του host προορισµού; 6. Εάν το πρόγραµµα Tracert έστελνε πακέτα UDP αντί για πακέτα ICMP (όπως συµβαίνει σε Unix/Linux), θα παρέµενε 01 ο αριθµός πρωτοκόλλου της επιικεφαλίδας IP για τα πακέτα ανίχνευσης; Εάν όχι, ποια τιµή θα έπαιρνε το πεδίο αυτό; 7. Εξετάστε το πακέτο ICMP echo που εµφανίζεται στο παράθυρο Ethereal. ιαφέρει από τα πακέτα ICMP ερωτηµάτων του Ping που εξετάσατε στο πρώτο µισό αυτού του εργαστηρίου; Εάν ναι, σε τι διαφέρει από αυτά; 8. Εξετάστε το πακέτο ICMP σφάλµατος που εµφανίζεται στο παράθυρο Ethereal. Έχει περισσότερα πεδία από ότι το πακέτο ICMP echo. Τι περιλαµβάνεται στα πεδία αυτά; 9. Εξετάστε τα τρία τελευταία πακέτα ICMP που λαµβάνει ο host πηγής. Σε τι διαφέρουν από τα πακέτα ICMP σφάλµατος; Γιατί είναι διαφορετικά; 10. Εξετάζοντας τις µετρήσεις του tracert, εµφανίζεται κάποια ζεύξη της οποίας η καθυστέρηση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τις καθυστερήσεις των άλλων ζεύξεων; Στο παράθυρο του Σχήµατος 4, υπάρχει κάποια ζεύξη της οποίας η καθυστέρηση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τις καθυστερήσεις των άλλων ζεύξεων; Με βάση τα ονόµατα των δροµολογητών, µπορείτε να µαντέψετε τις τοποθεσίες των δύο δροµολογητών στα άκρα αυτής της ζεύξης; 8

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.3 Πρωτόκολλο 7.3.1 συνδέσεις Στηνπαρουσίαση του πρωτοκόλλου είπαµε, ότι πρόκειται για πρωτόκολλοπροσανατολισµένο σε σύνδεση. Τι είναιόµως η σύνδεσηκαι πωςτο πρωτόκολλοσυσχετίζειτα τµήµατα µε τη σύνδεση,

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα