ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: Υ.O Ιανουαρίου, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γενική Ελέγκτρια Γενικούς ιευθυντές Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και Γενική Λογίστρια, Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου για το 2014 Σε συνέχεια της σχετικής με το πιο πάνω θέμα Εγκυκλίου Επιστολής μου, με ίδιο αριθμό φακέλου και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, 2013 θα θελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 2. Ο κρατικός προϋπολογισμός ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19/12/2013 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις (Νόμος 52(ΙΙ) του 2013) με την ενσωμάτωση διάφορων τροποποιήσεων/τροπολογιών. Επιπλέον, στον περί Προϋπολογισμού του 2014, (Νόμος αρ52 (ΙΙ) του 2013) περιλήφθηκε αριθμός νέων ρυθμίσεων που αφορούν είτε θέματα προσωπικού, είτε επιδομάτων, είτε άλλων θεμάτων. Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την περίληψη των νέων αυτών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται στον Προϋπολογισμό των ΝΠΔΔ οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας. Επιπλέον τονίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε άλλων ρυθμίσεων πχ επιδομάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα, παρακαλώ όπως σε πρώτο στάδιο, μειωθούν κατά 15% και ακολούθως, να επισημανθούν στο Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έτσι ώστε να εξεταστεί η αναγκαιότητα συνέχισης παραχώρησης τους. 3 Πρόσθετα, αναφέρεται ότι για όσα ΝΠ οι προϋπολογισμοί τους υποβλήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν έχουν ακόμα συζητηθεί, τότε αυτοί θα πρέπει να τροποποιηθούν πριν τη συζήτηση τους από το Υπουργικό Συμβούλιο έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τις νέες ρυθμίσεις. Στην περίπτωση που οι προϋπολογισμοί των ΝΠ υποβλήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν πριν την συζήτηση τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία της Επιτροπής. Διεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία Τηλ Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα:

2 2 4 Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που προϋπολογισμοί των ΝΠ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα σας και δεν έχουν σταλεί ακόμη στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις/σχόλια/έγκριση πριν την προώθηση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε να μας διαβιβασθούν άμεσα, για να αποφευχθούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 5. Τέλος, θα θέλαμε να επισύρουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι με την ετοιμασία του Προϋπολογισμού του 2015 και του Μεσοπρόθεσμου ημοσιονομικού Πλαισίου οι Προϋπολογισμοί των ΝΠ θα ετοιμάζονται σε τριετή βάση όπως και ο Κρατικός Προϋπολογισμός και με ίδια χρονοδιαγράμματα, δηλαδή κατάθεση στο Υπουργείο Οικονομικών αρχές Ιουλίου, έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τέλος Σεπτεμβρίου και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τέλος Οκτωβρίου. Χρίστος Πατσαλίδης Γενικός ιευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Κοιν.: Γενική ιευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων

3 3 Παράρτημα Α. Βασικά Άρθρα του Νόμου Άρθρο 10 (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου ιορισμού ή Πρώτου ιορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύονται στον πιο κάτω Πίνακα : Κλίμακα θέσης Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης Κλ. Α1-Α2-Α5(ii) Κλ. Α2-Α5-Α7(ii) Κλ. Α2-Α5-Α7(ii) (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5) Κλ. Α2(4η βαθμίδα)-α5-α7(ii) Κλ. Α3-Α5-Α7(ii) Κλ. Α4-Α6(ii) Κλ. Α4-Α7(ii) Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-α7-α8(i) Κλ. Α6-Α9(i) Κλ. Α8-Α10-Α Κλ. Α8-Α9-Α Κλ. Α9 (4η βαθμίδα), ιατρικοί Λειτουργοί 2ης Τάξης Κλ. Α9-Α11-Α Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11) Κλ. Α11-Α13 (Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11) [Επισημαίνεται ότι οι ετήσιοι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα αντιστοιχούν σε μείωση των κλιμάκων εισδοχής στην κρατική υπηρεσία, για τους νεοεισερχόμενους, κατά 10%. Σε περίπτωση που ΝΠ εφαρμόζει διαφορετικές κλίμακες μισθοδοσίας από αυτές της κρατικής υπηρεσίας, τα ποσά θα πρέπει να διαφοροποιηθούν

4 4 ανάλογα, ώστε να αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού των θέσεων των ΝΠ (βασικός μισθός συν γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις)] (2) Με τη συμπλήρωση είκοσι-τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο. (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στον οργανισμό σας, με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής. O όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις: (α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, και (β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου από τον οργανισμό σας, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του. (4) Παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 11 (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της ημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου. (2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Άρθρο 16 (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και τηρούμενων των διατάξεων του εδάφιου (2) της Σημείωσης 10 του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση.

5 5 Νοείται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντος εποχικού κυβερνητικού προσωπικού στα Υπουργεία/ Τμήματα / Υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους. Άρθρο 17 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής. Άρθρο 18 Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Άρθρο 22 Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων (α) σε πολιτειακό αξίωμα, (β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους, (γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου, (δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, (ε) των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των ιαδικασιών Σύναψης ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2006 μέχρι Β. Πρώτος πίνακας ελτία απανών 2014 Λεπτομέρειες απανών Σημειώσεις Γενικά Σημείωση 7 Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της κλίμακας των θέσεων και για τρείς μήνες μόνο. Σημείωση 14 Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως: (ι) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.

6 6 (ιι) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός. Σημείωση 16 Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του ΝΠ και κατά τις εργάσιμες ώρες. Για τη χρησιμοποίηση αυτών σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις πέραν των εργάσιμών ωρών απαιτείται άδεια του ιοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ. Σημείωση 17 Παρέχονται Επιδόματα Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου ως ακολούθως: (i) Επίδομα Φιλοξενίας στους ιευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό το χρόνο ύψους το χρόνο, στους ιευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με Κλίμακες Α15 και Α16 ύψους το χρόνο, καθώς και σε άλλους ιευθυντές με Κλίμακα Α15(i) ύψους το χρόνο, κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών. Το επίδομα φιλοξενίας, στο ύψος που αυτό ίσχυε την 31η Ιουλίου, 1998, θα καταβάλλεται πάνω σε προσωπική βάση και σε όσους υπαλλήλους με χαμηλότερες κλίμακες λάμβαναν το επίδομα αυτό, κατά την ως άνω ημερομηνία. (ii) Ειδικό κατ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών σε ιευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό το χρόνο ή με Κλίμακες Α15 και Α16, ύψους το χρόνο καθώς και σε άλλους ιευθυντές με Κλίμακα Α15(i) ύψους 782 το χρόνο, κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών. (iii) Κατ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου σε ιευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό το χρόνο ή με Κλίμακες Α15 και Α16 καθώς και σε άλλους ιευθυντές με Κλίμακα Α15(i), ύψους 595 το χρόνο, κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών. Σημείωση 18 Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού σε κάθε ΝΠ δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το Όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωσή του. Οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται. Σημείωση 19 Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της σημείωσης 18 πιο πάνω, το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του επιπέδου του προηγούμενου έτους.

7 Σημείωση 21 7 Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιουτοτρόπως προσληφθέν και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. Σημείωση 31 (Τα επιδόματα που αναφέρονται στη σημείωση αυτή είναι αυτά που ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία. Την ίδια μεταχείριση θα τύχουν και τα επιδόματα που παραχωρούνται από τα ΝΠ ) 31. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή Συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων: (α) Τα πιο κάτω επιδόματα/ οικονομικά ωφελήματα καταργήθηκαν: - Επίδομα ενοικίου στην Κύπρο (Άρθρο «Επιδόματα Ενοικίου») - Επίδομα καλής διαγωγής και αξίας (και ευδόκιμης υπηρεσίας) (Άρθρο «Επίδομα Καλής ιαγωγής και Αξίας») - Επίδομα πολιτικής περιβολής (Άρθρο «Επίδομα Πολιτικής Περιβολής») - Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στον Στρατό, στην Εθνική Φρουρά και στην Ελληνική ύναμη Κύπρου (Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας» και Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Καθηκόντων») - Ειδικό επίδομα εκπαιδευτικών υπαίθρου (Άρθρο «Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου») - Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς και Επίδομα σε Ωρομίσθιους Χωρομέτρες (Άρθρο «Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς» και άρθρο «Επίδομα σε Ωρομίσθιους Χωρομέτρες») - Επίδομα διημέρευσης (Άρθρο «Επίδομα Κατ Αποκοπή») - Παραχώρηση κυβερνητικής ή ενοικιαζόμενης ιδιωτικής κατοικίας στους Επάρχους (Άρθρο «Ενοίκια») - Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας (Άρθρο «Επίδομα βάρδιας») - Επίδομα γεύματος σε κρατικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, επίδομα γεύματος πάνω σε προσωπική βάση σε υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, και επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα (Άρθρο «Επίδομα Εκτός Έδρας») - Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για συμμετοχή σε ιατροσυμβούλια (Άρθρο «Αμοιβή μελών ιατροσυμβουλίων») - Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για ετοιμασία ιατρικής έκθεσης (Άρθρο «ικαιώματα για ιατροσυμβουλές») (β) Επίδομα Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης δεν καταβάλλεται σε Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλαμβάνεται μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου.

8 8 (γ) Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό καταβάλλεται μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που απασχολείται σε μονάδες κλειστής νοσηλείας, είτε στο Ψυχιατρείο είτε αλλού. (δ) Επίδομα Αρχιλοχία/ Αρχιαστυφύλακα/ Αρχιπυροσβέστη σε μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταβάλλεται σύμφωνα με κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός ικαιοσύνης και ημοσίας Τάξεως. (ε) Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις Κυριακές όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους καθορίζεται στο 1:0,75 για κάθε ώρα απασχόλησης. (ζ) Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα, και τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης και 26ης εκεμβρίου, στην περίπτωση που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η εργασία αποτελεί μέρος του ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,5. (η) Η φόρμουλα υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,5. (θ) Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριό τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο 1:1,125 για 6 ώρες. (ι) Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των κρατικών υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 22,8% των δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και νύκτας καθορίζεται στο 16% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα Σαββατοκύριακου στο 12%. (κ) Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες (συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου μέχρι τις 1 μ.μ.) ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα από τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Στην περίπτωση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση κρατικού υπαλλήλου ή ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού θα υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του. (λ) Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο, και με προτεραιότητα στον ελεύθερο χρόνο, όπως θα εγκριθεί από τον οικείο Γενικό ιευθυντή ή Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας.

9 9 (μ) Τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά 15%: I. Επιδόματα κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων: Επίδομα Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Καθηκόντων») Επίδομα φιλοξενίας (Άρθρα και «Επίδομα φιλοξενίας»), εξαιρουμένου του επιδόματος φιλοξενίας που καθορίζεται στη Σημείωση 17(i) πιο πάνω Οδοιπορικά (Άρθρο «Έξοδα κινήσεως» και Άρθρο «Επίδομα κατ αποκοπή»), εξαιρουμένου του επιδόματος οδοιπορικών που καθορίζεται στη Σημείωση 17(ii) πιο πάνω Επίδομα τηλεφώνου (Άρθρο «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»), εξαιρουμένου του επιδόματος τηλεφώνου που καθορίζεται στη Σημείωση 17(iii) πιο πάνω Επίδομα απουσίας εκτός έδρας (Άρθρο «Επίδομα Εκτός Έδρας») Γενικό επίδομα εξωτερικού (Άρθρο «Γενικό Επίδομα Εξωτερικού») Ειδικό επίδομα εξωτερικού (Άρθρο «Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού») Εκπαιδευτικό επίδομα (Άρθρο «Εκπαιδευτικό Επίδομα») Επίδομα ενοικίου στο εξωτερικό (Άρθρο «Επιδόματα Ενοικίου») Ειδικό επίδομα (ενοικίου) Ελλαδιτών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και στην Ελληνική ύναμη Κύπρου (Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Καθηκόντων) Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, Αστυνομία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία («Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας (Άρθρο «Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας) Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό (Άρθρο «Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό») Επίδομα ιπτάμενων μελών της Αστυνομίας (Άρθρο «Επίδομα Ιπταμένων») Επίδομα καθήκοντος (Άρθρο «Επίδομα Καθήκοντος») Επίδομα ειδικών καθηκόντων, Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Άρθρο «Επίδομα Ειδικών Καθηκόντων») Επίδομα ευθύνης, Υπουργείο Εσωτερικών ιοίκηση και Υπουργικό Συμβούλιο (Άρθρο «Επίδομα Ευθύνης») Επίδομα σε ασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς ιευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και ιθέσια Σχολεία (Άρθρο «Επίδομα σε ασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς ιευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και ιθέσια Σχολεία») Επίδομα επιφυλακής (αναμονής και κλήσεων) (Άρθρο «Επίδομα επιφυλακής, Άρθρο «Επίδομα Βάρδιας», Άρθρο «Επίδομα Κατά τις Κυριακές και Αργίες στην Περίοδο Βάρδιας», και Άρθρο «Κατ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») Επίδομα ενεργού εφημερίας (Άρθρο «Υπερωριακή αμοιβή», Άρθρο «Κατ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή», Άρθρο «Επίδομα Επιφυλακής») Επίδομα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αγροτικών περιοχών (Άρθρο «Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών»)

10 10 ΙΙ. Επιδόματα Ωρομίσθιου Προσωπικού: Επίδομα περιοδείας (Άρθρο «Επίδομα Περιοδείας») Επίδομα επίβλεψης (Άρθρο «Επίδομα Επίβλεψης») Επίδομα θαλάσσιας εργασίας (Άρθρο «Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας») Επίδομα αναρρίχησης (Άρθρο «Επίδομα Αναρρίχησης») Οδοιπορικά (Άρθρο «Έξοδα Κινήσεως» και Άρθρο «Επίδομα Κατ Αποκοπή») Επίδομα απουσίας εκτός έδρας (Άρθρο «Επίδομα Εκτός Έδρας») Αποζημίωση Οδηγού (Άρθρο «Αποζημίωση Οδηγού») (ν) Τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά 25%: Επίδομα ιπτάμενων μελών του Στρατού και του Τμήματος ασών (Άρθρα «Επίδομα ιπταμένων» και «Επίγειοι και εναέριοι ψεκασμοί») Επίδομα δυτών μελών του Στρατού (Άρθρο «Επίδομα δυτών») Επίδομα αλεξιπτωτιστών (Άρθρο «Επίδομα αλεξιπτωτιστών») (ξ) Το επίδομα δυτών μελών της Αστυνομίας (Άρθρο «Επίδομα δυτών») μειώθηκε κατά 18,57%. (ο) Η κατ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μειώθηκε κατά 33,33%. Νοείται ότι ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων/ αποζημιώσεων στο (μ), (ν), (ξ) και (ο) πιο πάνω παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές εγκρίσεις, και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης. Νοείται περαιτέρω ότι τα επιδόματα/ αποζημιώσεις που περιλαμβάνονται στο (μ), (ν), (ξ) και (ο) πιο πάνω μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μεταβολής ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται. Σημείωση Ουδεμία δαπάνη διενεργείται για σκοπούς παραχώρησης παροχής προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από υπάλληλο ή/και αξιωματούχο ή /και ωρομίσθιο προσωπικό.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 6 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 23 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 1. Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 965 που δημοσιεύτηκε στην Επιοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα