Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 2. Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ (ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΚΟΙΝ: Γ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ) Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από (αριθ. πρωτ. εισερχ. ) αναφοράς, μεταξύ του εν λόγω Β ασφαλισμένου-καταναλωτή και της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) ασφαλιστικής εταιρίας σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την , καθώς και από τις μεταγενέστερες της προσπάθειας επίτευξης συμβιβασμού τοποθετήσεις και των δύο πλευρών για το ίδιο θέμα, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την από (αριθ. πρωτ. εισερχ. ) αναφορά του Β (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ).

2 Με το υπ αριθμ. πρωτ../ έγγραφο της Αρχής διαβιβάστηκε προς την Α η παραπάνω αναφορά και της ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της επί των αναφερομένων σε αυτήν. Ελλείψει ανταπόκρισης από την πλευρά τής Α στο ως άνω έγγραφο, στάλθηκε το υπ αριθμ. πρωτ. / υπομνηστικό έγγραφο της Αρχής προς την εταιρία. Με το από (με αριθ. πρωτ. εισερχομένου.) έγγραφό της η Α εξέθεσε τις απόψεις της. Με το από (αριθμ. πρωτ...) έγγραφο κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού την 4 η Απριλίου 2007, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής. Με τα υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ.. και το συμπληρωματικό αυτού. μεταγενέστερα της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφα η Α διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις της επί του υποβληθέντος αιτήματος. Με τα υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ...,.. και.. μεταγενέστερα της απόπειρας συμβιβασμού έγγραφα ο Β διατύπωσε συμπληρωματικά τις απόψεις του. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του ο ασφαλισμένος-καταναλωτής κάνει λόγο για αντισυμβατική άρνηση κάλυψης πραγματοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας της κόρης του Γ ως καλυπτόμενου μέλους από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του με παραρτηματική κάλυψη την πρόσθετη ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων (Παράρτημα Δ του ασφαλιστηρίου), καθώς και για μη έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή μη της νοσηλείας και των επεμβάσεων πριν την πραγματοποίησή τους. Κατά τη μελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης-πορίσματος, λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία: 1) Το άρθρο 3 παρ. 1 εδ.α του ν. 3297/2004 βάσει του οποίου «1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προμηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο Νόμο. ( )». 2) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του ως άνω ασφαλισμένου-καταναλωτή και ειδικότερα το Παράρτημα Δ του ασφαλιστηρίου ζωής, που αφορά πρόσθετη ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων. 3) Η από (αριθ. πρωτ. εισερχ...) αναφορά του Β και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. 2

3 4) Η από (με αριθ. πρωτ. εισερχομένου.) επιστολή τής Α με την οποία εξέθεσε τις απόψεις της επί της υποβληθείσας αναφοράς, καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα. 5) Τα με αριθμ. πρωτ. εισερχ../ ,../ , / και../ συμπληρωματικά στοιχεία και απόψεις του Β. 6) Η άκαρπη προσπάθεια συναινετικής επίλυσης της υπόθεσης και επίτευξης συμβιβασμού στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή την 4 η Απριλίου 2007 παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών, σε συνάντηση και συζήτηση που έλαβε χώρα, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. 7) Οι από και (με αριθ. πρωτ. εισερχομένου και.. αντίστοιχα) μεταγενέστερες της προσπάθειας συμβιβασμού απαντήσεις της Α στο αίτημα αποζημίωσης. 8) Οι με αριθ. πρωτ. εισερχομένου./ ,./ και./ μεταγενέστερες της προσπάθειας συμβιβασμού απόψεις και απαντήσεις του Β. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων ρυθμίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία διέπεται αφενός από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου (που περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης) και αφετέρου από τους εκ των προτέρων, χωρίς διαπραγμάτευση, συντεταγμένους Γενικούς ή Ειδικούς έντυπους ασφαλιστικούς όρους, που ορίζουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται η κάλυψη από τον συγκεκριμένο ασφαλιστή. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν. 2496/1997), που εισήγαγε ένα ειδικό προστατευτικό πλέγμα ημιαναγκαστικού δικαίου διατάξεων υπέρ του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου και οι ρυθμίσεις του οποίου μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν έγκυρα να τροποποιηθούν στην κατεύθυνση περιορισμού των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους 1. Η ασφαλιστική σύμβαση ερμηνεύεται όπως κάθε σύμβαση, πλην όμως, επειδή η θέση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου είναι ασθενέστερη, οι όροι της σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντά του και τούτο είναι μονομερής υποχρέωση που έχει ο ασφαλιστής κατά νομοθετική επιταγή (αρθ.2 παρ. 8 ΑσφΝ) 2. Ο Αστικός Κώδικας εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον ΑσφΝ, εφόσον το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεξάρτητο από το γενικό δίκαιο των συμβάσεων 3. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, θεμελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου, διέπει την κατάρτιση και το περιεχόμενο των συμβάσεων, καθιερώνεται δε με τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Κάμψη της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων αποτελούν μεταξύ άλλων οι λεγόμενες «συμβάσεις προσχώρησης». Πρόκειται για συμβάσεις, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο καθορισμός του περιεχομένου 1 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2005, σελ. 159 και βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ.111, σημ. 6 3 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ. 64 επ. 3

4 τους από τον ένα συμβαλλόμενο, που κατά κανόνα είναι ο ισχυρότερος, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος στερείται της ελευθερίας διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις προβάλλει έντονη η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου συμβαλλόμενου από τον κίνδυνο της υπέρμετρης επιβάρυνσης της θέσης του και της ανατροπής της διαπραγματευτικής του ελευθερίας. Προς την κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικούς συμβατικούς όρους εκδόθηκε η κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», ενώ το ελληνικό δίκαιο προσαρμογής περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του ν. 2251/94, όπως αυτός ισχύει 4. Οι ασφαλιστικοί όροι για να είναι λοιπόν έγκυροι πρέπει να μην αντιβαίνουν σε νομοθετικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισμένων, να είναι διαφανείς με την έννοια της σαφήνειας ως προς το τι κάλυψη και με ποιές προϋποθέσεις παρέχεται και ως προς το πώς ακριβώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά του λήπτη και, προ πάντων, να μην είναι καταχρηστικοί. Επίσης, οι εννοιολογικά διφορούμενοι όροι ή δεν θα εφαρμοστούν ή θα εφαρμοστούν με τη δυσμενέστερη για τον ασφαλιστή εκδοχή 5. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης που έχει ο ασφαλιστής να συντάσσει με σαφήνεια όλους τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, τότε η ερμηνεία γίνεται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (άρθ. 200 ΑΚ), αν, όμως δεν υπάρχει ασάφεια, δεν επιτρέπεται κατά τη νομολογία ερμηνεία προς ανεύρεση της βούλησης των συμβαλλομένων 6. Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό εξέταση αναφορά, ο Β είναι ασφαλισμένος με το υπ αριθμ. συμβόλαιο ζωής στην εταιρία Α (εφεξής η Εταιρία) από τον Οκτώβριο του Με το Παράρτημα Δ του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμφωνήθηκε η πρόσθετη ασφάλιση εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης (Κάλυψη Ι) και εξόδων εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων (Κάλυψη ΙΙ). Καλυπτόμενο δε μέλος από την εν λόγω ασφάλιση ήταν η κόρη του Β, Γ. Σύμφωνα με το Ν.2251/1994, άρθρο 1 4, (όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν.3587/2007, που ισχύει από και δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση): «( ) 4. Κατά την έννοια αυτού του νόμου: α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος. β) Προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητάς, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει 4 βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/94), έκδοση 2004, σελ βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ. 156 επ. 6 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ

5 υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής είναι και ο διαφημιζόμενος. Προμηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την ευθύνη του για ελαττωματικά προϊόντα». Η κρίση για τον «τελικό αποδέκτη» των υπηρεσιών είναι δύσκολη 7. Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 5 παρ. 2 εδ. β του ν. 2496/1997 που αφορά «την ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», συνάγεται ότι με την ασφαλιστική σύμβαση ο συμβαλλόμενος ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει έναντι ασφαλίστρου στο συμβαλλόμενο λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτο το ασφάλισμα, δηλαδή την αποζημίωση έως το τυχόν συμφωνημένο ανώτατο όριο (ασφαλιστικό ποσό), όταν επέλθει ο ζημιογόνος κίνδυνος, από τον οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστικός κίνδυνος ή ασφαλιστική περίπτωση), κατά την τυχόν συμφωνημένη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 8. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι στη διάταξη του άρθρ. 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου χρησιμοποιείται ο διεθνώς δόκιμος όρος «λήπτης της ασφάλισης» αντί του όρου «ασφαλισμένος» που χρησιμοποιεί ο ΕμπΝ, αφού το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή μπορεί να μην είναι ο ίδιος ασφαλισμένος. Για να καλυφθεί δε και αυτή η περίπτωση, αντί του περιγραφικού «προσώπου του ενεργούντος την ασφάλιση» που χρησιμοποιεί ο ΕμπΝ (άρθρ. 203) και του αόριστου όρου «αντισυμβαλλόμενος» προτιμήθηκε ο πιο πάνω όρος του «λήπτη της ασφάλισης» (βλ. Εισηγ. Εκθεση του ως άνω νόμου) 9. Από άποψη εσωτερικής λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και του τρόπου υπολογισμού της παροχής του ασφαλιστή, η ασφάλιση διακρίνεται σε ασφάλιση ζημιών και ασφάλιση ποσού, κατά δε τον ΑσφΝ και το νόμο για την επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης, σε ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση προσώπων. Στην πρώτη περίπτωση, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την αποκατάσταση της ζημίας του ασφαλισμένου, ενώ στη δεύτερη την υποχρέωση να πληρώσει ορισμένο ποσό εφάπαξ ή σε περιοδικές προσόδους ή να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη οικονομική ζημία που προήλθε εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου. Ειδικότερα, στην ασφάλιση προσώπων ένα ασφαλιστήριo μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα φυσικά πρόσωπα, η διάρκεια ή τα συμβάντα της ζωής των οποίων έχουν συνδεθεί συμβατικά με την υποχρέωση του ασφαλιστή για ασφάλισμα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με περισσότερους ασφαλισμένους σε μια ασφάλιση προσώπων, με την οποία ιδρύονται περισσότερες ασφαλιστικές σχέσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν απέναντι στον ασφαλιστή ένας αντισυμβαλλόμενος και πολλοί ασφαλισμένοι 10. Υπό την έννοια αυτή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρίας και του Β, με το οποίο συμφωνήθηκε η ασφάλιση ζωής και πρόσθετων καλύψεων του Β και της κόρης του ως καλυπτόμενου μέλους αποτελεί ως προς την τελευταία ασφάλιση για λογαριασμό 11, ενόψει και των αντιλήψεων των συναλλασσομένων περί αυτής (της ασφαλιστικής σύμβασης) και των εξυπηρετούμενων με αυτή οικονομικών και κοινωνικών αναγκών 12. Η ασφάλιση για λογαριασμό αποτελεί γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, που διέπεται από τα άρθρα 410 επ. ΑΚ, καθ` ό μέρος δεν τροποποιούνται από ειδικές διατάξεις του ν. 2496/1997. Σ` αυτή μετέχουν κατά κανόνα τρία πρόσωπα, ο ασφαλιστής, ο ασφαλισμένος και ο 7 Βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα, ό.π., σελ.72 Ευάγγελο Περάκη, «Η έννοια του «καταναλωτή» κατά το νέο νόμο 2251/1994», ΔΕΕ 1995, σελ Βλ. ΑΠ 8/05 ΕΕμπΔ 2005, Βλ. ΕφΠειρ 705/2005 ΕΕμπΔ 2006, Βλ. υποσημείωση αρ Βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ. 141 επ. 12 Βλ. ΕφΑθ 6044/2002 ΔΕΕ 2003,

6 λήπτης της ασφάλισης (αντισυμβαλλόμενος), ο οποίος μπορεί να συνάψει ασφάλιση για λογαριασμό άλλου (του ασφαλισμένου), που είτε κατονομάζεται είτε δεν κατονομάζεται στη σύμβαση (άρθρ. 9 παρ.1 ΑσφΝ). Αυτός δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου, αφού εδώ έχουμε ειδική ρύθμιση, διάφορη της αντιπροσωπείας του ΑΚ, αλλά στο όνομά του, γι αυτό και στο πρόσωπό του κρίνεται η ικανότητα δικαιοπραξίας, ο δόλος, η πλάνη, η συμφωνία με τον ασφαλιστή, ενώ βαρύνεται παράλληλα με τα διάφορα καθήκοντα, όπως το καθήκον πληρωμής του ασφαλίστρου, το καθήκον αποφυγής ή μείωσης της ζημίας κλπ. (πρβλ. άρθρ. 9 παρ. 2 εδ. α ν. 2496/97). Ο ασφαλισμένος δεν είναι μεν αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή, αλλά είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, το πρόσωπο, δηλ. που ορίστηκε στην ασφαλιστική σύμβαση ότι πλήττεται από την πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο προσδιορισμός του ως άνω δικαιούχου έχει σημασία, γιατί μόνον αυτός νομιμοποιείται να ζητήσει την πληρωμή του ασφαλίσματος και να ασκήσει τη σχετική αγωγή κατά του ασφαλιστή. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ο ίδιος με το λήπτη της ασφάλισης, ο τελευταίος μπορεί να ασκήσει αγωγή με αίτημα την καταβολή στον ασφαλισμένο 13. Επομένως, εφόσον στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου ο δέκτης της υποσχέσεως (ο Β στην συγκεκριμένη υπόθεση) είναι αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος αφενός αναλαμβάνει υποχρεώσεις (π.χ. να εκπληρώσει την αντιπαροχή εν προκειμένω την καταβολή του ασφαλίστρου) και αφετέρου αποκτά το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υποσχεθέντα (ασφαλιστική εταιρία) την καταβολή προς τον τρίτο (καλυπτόμενο μέλος Γ), ο δε υποσχεθείς υποχρεούται απέναντι του τρίτου μόνο από τη σύμβαση που κατήρτισε με το δέκτη της υπόσχεσης 14, αβίαστα προκύπτει στην εν θέματι περίπτωση ότι ο Β έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, το δε αίτημά του για κάλυψη των εξόδων νοσηλείας της ασφαλισμένης κόρης του εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας με καταβολή βεβαίως προς αυτήν ως δικαιούχο του ασφαλίσματος συνιστά καταναλωτική διαφορά αρμοδιότητας της Αρχής 15. Την ημέρα Παρασκευή με βάση ενημερωτικό σημείωμα νοσηλείας σχετικά με το είδος της επέμβασης που επρόκειτο να λάβει χώρα συντεταγμένο από τον θεράποντα ιατρό της κόρης του, ο οποίος έχει την ιδιότητα του Διευθυντή της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του συμβεβλημένου με την Εταιρία θεραπευτηρίου «..», έγινε αναγγελία περιστατικού με άγνωστη ημερομηνία εισαγωγής στο γραφείο της Εταιρίας, που στεγάζεται εντός του θεραπευτηρίου. Συγκεκριμένα, αιτία εισαγωγής, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού ήταν το «μόρφωμα ρινός», η δε προβλεπόμενη θεραπευτική προσπέλαση ήταν «αφαίρεση μορφώματος-βιοψία» με προβλεπόμενο/απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων ιατρικών ενεργειών : «O.D.C.» (One Day Clinic), δηλαδή ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο, με τοπική αναισθησία χωρίς εισαγωγή για νοσηλεία. Επί αυτής της βάσεως δόθηκε τελικά προέγκριση εντός της ημέρας ως προς την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης των σχετικών εξόδων για τους λόγους που δηλώθηκαν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην αναφορά του από επιστολή του ίδιου του Β προς την Εταιρία, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε σοβαρότερο πρόβλημα και ο χειρουργός έκρινε ότι θα έπρεπε να γίνει κανονικό χειρουργείο τη Δευτέρα Βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, ό.π., σελ υποσημείωση αρ Βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, σελ Βλ. άρθρο 3 Ν. 3297/

7 Πράγματι, την , ημέρα Δευτέρα, η κόρη του Β εισήχθη στο συμβεβλημένο με την Εταιρία θεραπευτήριο «..» για ήδη προγραμματισμένη, όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατιθέμενα στοιχεία, εγχείρηση και νοσηλεία. Πριν από την εισαγωγή, σύμφωνα με τη δήλωση του Β, έγινε αναγγελία του περιστατικού στο γραφείο της Εταιρίας, που στεγάζεται εντός του θεραπευτηρίου, και υποβλήθηκε το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού σχετικά με το είδος της επέμβασης που επρόκειτο να λάβει χώρα, προκειμένου να χορηγηθεί προέγκριση ως προς την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης για τους λόγους αυτούς. Στο σημείο αυτό πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η παραπάνω δήλωση (δηλαδή ότι η αναγγελία έγινε πριν την εισαγωγή) έρχεται σε αντίφαση και με τα ως άνω διαλαμβανόμενα περί ήδη προγραμματισμένης εγχείρησης και με το ίδιο το έντυπο αναγγελίας περιστατικού της Εταιρίας, όπου αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα εισόδου στο νοσοκομείο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης νοσηλείας (8:30 π.μ. της ). Αιτία εισαγωγής, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού: «Παχυβλεννογονίτιδα δεξιού ιγμορείου αναπνευστική δυσχέρεια σε έδαφος σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και υπερτροφίας κάτω ρινικών κογχών άμφω.» Η δε προτεινόμενη θεραπευτική προσπέλαση ήταν «μέση ρινοαντροστομία δεξιά, ευθειασμός ρινικού διαφράγματος, κογχοτομές». Εξάλλου, ο προβλεπόμενος/απαιτούμενος χρόνος νοσηλείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων ιατρικών ενεργειών οριζόταν πλέον σε 1-2 ημέρες ανάλογα με την κλινική κατάσταση. Δηλαδή, η αιτία εισαγωγής και η προτεινόμενη αντιμετώπιση ήταν διαφορετική από την αιτία που είχε ήδη δηλωθεί την Παρασκευή και για την οποία υπήρχε ήδη, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη στην αναφορά του από επιστολή του ίδιου του Β προς την Εταιρία, θετική απάντηση εκ μέρους της Εταιρίας ως προς την κάλυψη των εξόδων. Μετά από 2ωρη αναμονή και χωρίς στο μεταξύ να δοθεί έστω και προφορικά έγκριση εκ μέρους της Εταιρίας για κάλυψη των σχετικών εξόδων, πραγματοποιήθηκε η επέμβαση (ώρα εισόδου στο χειρουργείο: 11:50 π.μ.), η ασθενής νοσηλεύθηκε σε δωμάτιο ΛΟΥΞ, που δικαιολογείται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον η πραγματοποιούμενη επέμβαση είναι ασφαλιστικά καλυπτόμενη, και την επόμενη ( ) πήρε εξιτήριο. Ο συνολικός λογαριασμός ανήλθε στο ποσό των 5.776,70 ευρώ. Την δε η Εταιρία ενημέρωσε το νοσοκομείο, σε σχέση με την αναγγελία που έγινε την με αιτία εισαγωγής την αντιμετώπιση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και κογχοτομή, ότι «σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν θα προβούμε στην άμεση ταμειακή διευθέτηση των εξόδων νοσηλείας του (ασφαλισμένου)». Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα και με το πρακτικό του χειρουργείου η περιγραφή της επέμβασης που τελικά πραγματοποιήθηκε έχει ως εξής: «Υπό γενική αναισθησία έγινε ευθειασμός ρινικού διαφράγματος, κογχοτομές άμφω και μέση ρινοαντροστομία δεξιά και αφαίρεση μορφώματος από τον βλεννογόνο του διαφράγματος στον πρόδρομο της ρινός αριστερά. Ανάνηψη ευχερής.». Δηλαδή, έγιναν τελικά επεμβάσεις εν μέρει προεγκεκριμένες (αφαίρεση μορφώματος) και εν μέρει μη εγκεκριμένες από την ασφαλιστική εταιρία ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη. Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρία πρότεινε να αποζημιώσει την αναλογία των εξόδων νοσηλείας που αντιστοιχούν στην αρχικώς εγκριθείσα επέμβαση. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον αντισυμβαλλόμενο. Τέλος, μετά την άκαρπη απόπειρα συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, η Εταιρία πρότεινε κατ εξαίρεση, στα πλαίσια της καλής πίστης, πέραν των αναγνωριζομένων από την 7

8 ίδια συμβατικών της υποχρεώσεων, την καταβολή ποσού συνολικά ανερχόμενου στα 2.500,00 ευρώ. Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Ως προς τις αιτιάσεις του Β για μη έγκαιρη ενημέρωσή του και παραπλάνησή του ως προς το τι ήταν ασφαλιστικά καλυπτόμενο. (1α). Σύμφωνα με το άρθρο 4 Ε.4 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που έχει υπογράψει ο Β: «( ) Ε. Δεν καλύπτονται από την παρούσα κάλυψη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης για τα δύο (2) πρώτα έτη της ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ που οφείλονται σε: ( ) 4. Αιμορροΐδες, ραγάδα δακτυλίου, κιρσούς, καθώς και σε ρινικό διάφραγμα και στις επιπλοκές τους.( )». Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων ρυθμίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση. Επομένως, ήταν ρητά διατυπωμένο, με τρόπο ώστε να μη δικαιολογείται ανυπαίτια άγνοια του καταναλωτή, γνωστό εκ των προτέρων, σαφές και αποδεκτό από τον λήπτη της ασφάλισης ότι έξοδα νοσηλείας που σχετίζονταν τουλάχιστον με τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2006 (επέτειος συμπλήρωσης των δύο πρώτων ετών της ασφάλισης) δεν θα καλύπτονταν από την συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον εμπίπτουν πέραν πάσης αμφιβολίας στις αναφερόμενες εξαιρέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον έλεγχο της ως άνω ρήτρας περί της εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου καταναλωτή λαμβάνεται ως άξιο προστασίας το ενδιάμεσο πρότυπο του συνήθως απρόσεκτου μεν ως προς την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτοντος τη μέση αντίληψη κατά το σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του αποφάσεως καταναλωτή του συγκεκριμένου είδους υπηρεσιών 16, ικανότητα που έχει καταφανεί από την όλη συμπεριφορά του ότι διαθέτει, σε επίπεδο άνω του μέσου όρου, ο Β. (1β). Σύμφωνα με το άρθρο 2 Α των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο ΠΑΡΟΧΕΣ: «Αν ο ασφαλισμένος λόγω ασθενείας ή ατυχήματος πραγματοποίησε για τη θεραπεία του έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, η Εταιρία του αναγνωρίζει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του παρόντος παραρτήματος, τα παρακάτω: ( )». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 1 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: «Ο Ασφαλισμένος ή ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία. Επίσης, υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει η Εταιρία.( )». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 Β των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 16 Βλ. ΑΠ 296/2001, ΔΕΕ11/2001, 1112 με σχόλια της Ανδρομάχης Δεληκωστοπούλου. 8

9 με τίτλο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: «Η Εταιρία καταβάλλει αποζημίωση ίση με το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας που αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος.». Από το συνδυασμό των παραπάνω τριών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης προκύπτει ότι δεν προβλέπεται συμβατική υποχρέωση της Εταιρίας να ενημερώνει εκ των προτέρων (πριν την πραγματοποίηση) για το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή όχι κάποιας νοσηλείας. Επιπλέον, από το περιεχόμενο των ως άνω όρων της σύμβασης διαπιστώνεται ότι δεν προβλέπεται συμβατικά ο ασφαλισμένος να έχει ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία προέγκρισης ή να διαθέτει κάποια τέτοια προέγκριση για το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή μη εκ μέρους της εταιρίας, προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης της υγείας του. (1γ). Επίσης από την ασφαλιστική σύμβαση προκύπτει ότι τόσο η επιλογή του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε νοσηλείας, όσο και του θεράποντος ιατρού ανήκουν στην απολύτως ελεύθερη κρίση και διακριτική ευχέρεια του ασφαλιζόμενου, εφόσον δεν περιλαμβάνεται κάποιος ρητός περιορισμός περί του αντιθέτου. Από την παράθεση δε των πραγματικών περιστατικών εκ μέρους του Β δεν στοιχειοθετείται καμία απολύτως απόπειρα μεθόδευσης, καθοδήγησης ή παρότρυνσης του ιδίου ή/και της κόρης του εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας για επιλογή του συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου, οι δε περί του αντιθέτου αιτιάσεις του Β 17 κρίνονται αβάσιμες. Συγκεκριμένα, αναφέρει στην από επιστολή του προς την Εταιρία, που επισυνάπτεται στην αναφορά του προς την Αρχή: «( ) Προτιμήσαμε το προαναφερόμενο νοσοκομείο, διότι είναι συμβεβλημένο με την Α και εντός αυτού υπάρχουν 2 γραφεία (ένα με ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και ένα άλλο μόνο με διοικητικό) για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.( )».Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο τυγχάνει να είναι συμβεβλημένο 18 με την ασφαλιστική εταιρία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν αναιρεί το ότι ο Β και η κόρη του επέλεξαν ελεύθερα να απευθυνθούν σε αυτό, καθώς και τους απόλυτα διακριτούς ρόλους που έχει να επιτελέσει αφενός ο επιλεγείς από τον ασφαλισμένο θεράπων ιατρός και το νοσοκομείο ως προς την παροχή των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών και αφετέρου η ασφαλιστική εταιρία ως προς την ασφαλιστική κάλυψη ή μη αυτών. (1δ). Εξάλλου, ο μη επείγων χαρακτήρας των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν δεν αναιρεί την αναγκαιότητα ή τη σπουδαιότητά τους. Μόνος δε αρμόδιος και υπεύθυνος να εκφέρει κρίση επ αυτού είναι ο επιλεγείς από τον ασφαλισμένο 17 βλ. από επιστολή του Β προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, (όπως αυτή σχετικά επισυνάπτεται στην από (υπ αριθμ. πρωτ...) αναφορά του που υποβλήθηκε στην Αρχή μας) υπ αριθμ. πρωτ. εισερχ. / και / έγγραφα απόψεων Β. 18 Σύμφωνα με το άρθρο 1 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής: «Για την εφαρμογή των όρων της παρούσας κάλυψης θεωρούνται: ( ) ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κάθε νοσοκομείο Δημόσιο ή Ιδιωτικό με το οποίο η Εταιρία έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η Εταιρία όμως διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει χωρίς προειδοποίηση του ασφαλισμένου μερικές ή και όλες τις συνεργασίες αν κρίνει ότι οι συνθήκες δεν τις ευνοούν. Ο ασφαλισμένος πριν από κάθε νοσηλεία επικοινωνεί με την εταιρία και ενημερώνεται για τα συμβεβλημένα κάθε φορά με αυτήν νοσοκομεία.( )». 9

10 θεράπων ιατρός. Επιπλέον, το ιατρικά αναγκαίο κάποιας επέμβασης είναι θέμα εντελώς ανεξάρτητο από το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή όχι αυτής. Οποιαδήποτε απόπειρα επέμβασης ή υπόδειξης είτε ως προς τη διαδικασία είτε ως προς το χρόνο πραγματοποίησής τους εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας είτε μέσω ιατρών συνεργατών της είτε μέσω διοικητικών υπαλλήλων της θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη, αντιδεοντολογική και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη επέμβαση στη σφαίρα της προστασίας και αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου. Επομένως, οι αιτιάσεις του Β ότι όφειλαν οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής εταιρίας να υποδείξουν την αναβολή της εισαγωγής μέχρι να αποφανθεί η εταιρία ως προς την ασφαλιστική κάλυψη ή μη των σχετικών εξόδων 19 κρίνονται ως αβάσιμες. (1ε). Επιπλέον, ο Β επικαλούμενος ενημερωτικό φυλλάδιο διακινούμενο από την ασφαλιστική του σύμβουλο (το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνεται και από μεταγενέστερη της υπογραφής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τυποποιημένη επιστολή προς όλους τους ασφαλισμένους που υπογράφεται από τον Αν. Γενικό Διευθυντή της ασφαλιστικής εταιρίας 20 ) ισχυρίζεται ότι παραπλανήθηκε ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της δαπάνης των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τη μη κάλυψη αυτών, παρόλο που προέβη σε όλες τις προταθείσες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω φυλλάδιο, κάτω από τον γενικότερο τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ», στην οποία, όπως είναι ευρέως γνωστό, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εκείνες που δεν απαιτούν την παραμονή του ατόμου στα νοσοκομεία, αφορά δηλαδή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, και υπό τον ειδικώτερο τίτλο «Υπηρεσίες που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο» αναφέρεται μεταξύ άλλων : «Αναγγελία προγραμματισμένης νοσηλείας πριν την είσοδό σας σε νοσοκομείο. Επικοινωνία με ιατρό προκειμένου να σας παρέχει κάθε πληροφόρηση και αρωγή πριν την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο. Εφόσον καταστεί αναγκαία η εισαγωγή σας σε νοσοκομείο, η Α θα κάνει αμέσως όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας σας, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.». Καταρχάς ούτε από το γράμμα ούτε από το πνεύμα του εν λόγω αποσπάσματος του φυλλαδίου προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης των σχετικών διαδικασιών εκ μέρους του ασφαλισμένου. Πρόκειται για υπηρεσίες και δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση και διακριτική ευχέρεια του ασφαλισμένου. Εν προκειμένω η αναγγελία της ήδη προγραμματισμένης εγχείρησης και νοσηλείας για τους σοβαρότερους λόγους που προέκυψαν μετά τον προεγχειρητικό έλεγχο δεν έγινε, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, πριν την είσοδο στο νοσοκομείο, αλλά μετά από αυτήν. Παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα τηλεφωνικής αναγγελίας, ήδη από την Παρασκευή , μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, που εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο επί 365 μέρες το χρόνο, ο Β, όπως παραδέχεται και ο ίδιος στο με αρ. πρωτ. εισερχ../ έγγραφό του, δεν έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας, παρά πήγε αυτοπροσώπως μαζί με την κόρη του το ίδιο πρωινό της , που είχε προγραμματισθεί η πραγματοποίηση της εγχείρησης, και έκανε την αναγγελία. 19 Βλ. συμπληρωματικό στοιχείο με αρ. πρωτ. εισερχ.../ Βλ. υποσημείωση αρ

11 Επιπλέον, δεν συνάγεται από κανένα σημείο του ως άνω αποσπάσματος του φυλλαδίου ότι η αναγγελία της νοσηλείας συνεπάγεται άνευ ετέρου την έγκριση ως προς την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς δηλαδή τον προηγούμενο έλεγχο συνδρομής, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και του νόμου, των προϋποθέσεων της ασφαλιστικής κάλυψης για τη συγκεκριμένη αιτία. Αντιθέτως, είναι απολύτως σαφές ότι η ανάληψη των σχετικών εξόδων, εφόσον η εισαγωγή καταστεί αναγκαία, γεγονός που, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό του ασφαλισμένου, γίνεται σε κάθε περίπτωση β ά σ ε ι τ ω ν ό ρ ω ν τ ο υ α σ φ α λ ι σ τ η ρ ί ο υ σ υ μ β ο λ α ί ο υ. Τέλος, από κανένα σημείο του εν λόγω αποσπάσματος του φυλλαδίου δεν προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρία έχει αναλάβει τη δέσμευση τής εκ των προτέρων (πριν την πραγματοποίηση) ενημέρωσης των ασφαλισμένων για το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή μη της δαπάνης νοσηλείας. (1στ). Ο Β εξάλλου αναφέρεται στην ακολουθούμενη από την Εταιρία πρακτική προέγκρισης δαπάνης νοσηλείας και στο γεγονός ότι, εάν η Εταιρία τον είχε ενημερώσει εγκαίρως (πριν από την πραγματοποίησή της) για την άρνηση κάλυψης της σχετικής δαπάνης, θα την είχε αποφύγει. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, τέτοια υποχρέωση εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας δεν υπάρχει. Η πρακτική αυτή, όπως παραδέχεται και η Εταιρία στην από και με αρ. πρωτ. εισερχ. επιστολή της προς την Αρχή, στην από επιστολή της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης (όπως αυτή σχετικά επισυνάπτεται στο ως άνω έγγραφο που απέστειλε στην Αρχή μας) και όπως εξηγήθηκε προφορικά στη συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νσης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, εφαρμόζεται, όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, στα πλαίσια της καλής πίστης, για νοσηλείες που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα με την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύματα με προφανή σκοπό, όπως συνάγεται και από την από απάντηση της Εταιρίας προς το νοσοκομείο «.», εφόσον συντρέχουν οι συμβατικές και νόμιμες προϋποθέσεις, να μην προβεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος στην άμεση ταμειακή διευθέτηση των εξόδων νοσηλείας του με το νοσοκομείο, αλλά, προς διευκόλυνσή του, να τακτοποιηθεί η σχετική δαπάνη χωρίς εμπλοκή του ιδίου παρά απευθείας μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και νοσοκομείου. Όπως προκύπτει από την παράθεση των πραγματικών περιστατικών από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα 21, ο Β ακολούθησε αυτή τη διαδικασία, άρα ήταν ήδη ενήμερος για τη δυνατότητα αυτή, της οποίας έκανε χρήση, ήδη από την Παρασκευή , οπότε και έλαβε προφορική προέγκριση εντός της ημέρας ως προς την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης των σχετικών εξόδων για τους λόγους που δηλώθηκαν («αφαίρεση μορφώματος-βιοψία» με προβλεπόμενο/απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων ιατρικών ενεργειών : «O.D.C.» (One Day Clinic), δηλαδή ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο, με τοπική αναισθησία χωρίς εισαγωγή για νοσηλεία) και για άγνωστη ημερομηνία εισαγωγής. Όμως μετά από μεταγενέστερο σχετικό έλεγχο ήδη από την Παρασκευή κρίθηκε ότι υπήρχε ανάγκη πραγματοποίησης μιας πιο σοβαρής επέμβασης, με αιτία εισαγωγής και με προτεινόμενη αντιμετώπιση διαφορετική από την ήδη προεγκριθείσα ως ασφαλιστικά καλυπτόμενη, και με μία τουλάχιστον από τις αιτίες να εμπίπτει στις ρητά εξαιρούμενες για τα δύο πρώτα έτη της ασφάλισης περιπτώσεις, γεγονός που ήταν σαφές και σε γνώση του Β ήδη από την υπογραφή του ασφαλιστηρίου 21 Βλ. επισυναπτόμενη στην αναφορά του από επιστολή του ίδιου του Β προς την Α. 11

12 συμβολαίου του, και επιπλέον προγραμματισμένης, όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατιθέμενα στοιχεία, να λάβει χώρα την Δευτέρα Ο Β παρόλο που είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παραπάνω υπό στοιχείο (1ε), να κάνει άμεσα την αναγγελία της προγραμματισμένης νοσηλείας της κόρης του κάνοντας χρήση της 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, δίνοντας έτσι αρκετό χρόνο στην ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να εκτιμήσει το ασφαλιστικά καλυπτόμενο αυτής, προτίμησε να την αναγγείλει το πρώτον το πρωινό της ίδιας ημέρας, για την οποία είχε προγραμματισθεί η εγχείρηση. Υπό το φως των παραπάνω, δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της καλής πίστης η άποψη ότι 2 ώρες αποτελούν εύλογο χρονικό περιθώριο για την απάντηση εκ μέρους της Εταιρίας για το ασφαλιστικά καλυπτόμενο ή μη της νέας, σοβαρότερης και εν μέρει τουλάχιστον ρητά εξαιρούμενης για τα δύο πρώτα έτη της ασφάλισης αιτίας εισαγωγής. Επιπλέον, μέσα στο πολύ σύντομο αυτό χρονικό διάστημα των 2 ωρών θα ήταν αντίθετο προς την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη η έλλειψη κάποιας απάντησης είτε θετικής είτε αρνητικής να μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή συναίνεση και έγκριση εκ μέρους της Εταιρίας της σχετικής δαπάνης. Δεδομένου δε ότι τελικά η (αρνητική) απάντηση στο ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης δόθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα, δηλαδή την , φαίνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία εξέφρασε ρητά και άμεσα τη διαφωνία της και δεν ολιγώρησε. Αντίθετα, ο Β ως μέσος και εχέφρων συναλλασσόμενος είχε τη δυνατότητα, εφόσον και ο ίδιος αποδέχεται ότι οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν αναγκαίες μεν, μη επείγουσες δε, να ζητήσει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό της κόρης του την αναβολή της πραγματοποίησής τους, μέχρις ότου λάβει κάποια διαβεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρία ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη, παρόλα αυτά δεν το έπραξε. Συμπερασματικά, από τις αιτιάσεις και τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο Β δεν προκύπτει ότι η κόρη του προέβη στην πραγματοποίηση ασφαλιστικά μη καλυπτόμενων σύμφωνα με την θέση της Εταιρίας επεμβάσεων ως αποτέλεσμα παραπλανητικής ή πλημμελούς συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ασφαλιστικής εταιρίας. (2) Ως προς τη θέση της Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ σχετικά με τη μη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας της Γ. (2α). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ε.4 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που έχει υπογράψει ο Β: «( ) Ε. Δεν καλύπτονται από την παρούσα κάλυψη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης για τα δύο (2) πρώτα έτη της ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ που οφείλονται σε: ( ) 4. Αιμορροΐδες, ραγάδα δακτυλίου, κιρσούς, καθώς και σε ρινικό διάφραγμα και στις επιπλοκές τους.( )». Κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», οι γενικοί όροι των συναλλαγών, ήτοι οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, όπως είναι και οι συμβάσεις ασφάλισης ζωής, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή, όπως είναι και ο ασφαλιζόμενος. Ο καταχρηστικός 12

13 χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Η διάταξη της 6 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 πρέπει να ερμηνεύεται μέσω τελολογικής συστολής του γράμματός της προς την κατεύθυνση της «ουσιώδους διαταράξεως» της συμβατικής ισορροπίας 22. (Ήδη δε με την αντικατάσταση του εδ.α της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3587/2007 ο νομοθέτης ρητά κάνει λόγο για «σημαντική» διατάραξη). Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των συμβαλλομένων στη συγκεκριμένη σύμβαση μερών και εξετάζεται ποιο είναι το συμφέρον του μεν προμηθευτή προς διατήρηση του συγκεκριμένου όρου που ελέγχεται και ποιο εκείνο του καταναλωτή προς κατάργησή του. Δηλαδή ερευνάται ποιες συνέπειες θα είχε η διατήρηση ή η κατάργηση του όρου για κάθε πλευρά, πώς θα μπορούσε κάθε μέρος να εμποδίσει την επέλευση του κινδύνου που θέλει να αποτρέψει ο συγκεκριμένος γενικός όρος και πώς μπορεί κάθε μέρος να προστατευθεί από τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου με δικές του ενέργειες 23. Σύμφωνα δε με την περ. β' της 7 του ιδίου άρθρου, που απαριθμεί ενδεικτικά ρήτρες που θεωρούνται άνευ ετέρου καταχρηστικές και απαγορευτικές, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε άλλη στάθμιση, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται και ως προς αυτούς τους όρους η συνδρομή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας της ως άνω 6 24, ορίζεται: «Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που: (...) β) περιορίζουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προμηθευτών, (...)». Η ως άνω λοιπόν συμβατική ρήτρα δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αμέσως παραπάνω διάταξη του νόμου, αφού δεν επέρχεται περιορισμός των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο ασφαλιστής. Επιδιώκεται ένας προσδιορισμός της ασφαλιστικής κάλυψης, με βάση το ασφάλιστρο που εισπράττει ο ασφαλιστής, δηλαδή πρόκειται εδώ για ρύθμιση της παροχής που αντιστοιχεί στην αντιπαροχή του ασφαλισμένου με βάση τον κανόνα της αναλογίας παροχής (ασφαλιστικής κάλυψης) αντιπαροχής (ασφαλίστρου). Το ασφάλιστρο, που είναι στη διαρκή αυτή σύμβαση ουσιώδες στοιχείο, αποτελεί την ακριβή αντιπαροχή του αντισυμβαλλομένου έναντι του κινδύνου, που αποδέχτηκε ο ασφαλιστής, σε όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, διότι μόνο τότε επιτυγχάνεται αντικειμενική ισορροπία μεταξύ παροχών των μερών 25. Εξάλλου, δικαιολογείται το ενδιαφέρον του ασφαλιστή να θέσει ως προϋπόθεση για την πληρωμή του ασφαλίσματος την παρέλευση των πρώτων δύο ετών μετά τη σύναψη της ασφάλισης από τη σπουδαιότητα, τη συχνότητα και την ιδιομορφία των ασφαλιζομένων ασθενειών. Ακόμη δεν δημιουργείται με τη ρήτρα αυτή ουσιώδης ή σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών σε βάρος του καταναλωτή. Επομένως, η Εταιρία με την άρνησή της να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας που αντιστοιχούν τουλάχιστον στην αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και στον ευθειασμό αυτού έχει ενεργήσει μέσα στα πλαίσια της 22 Βλ. ΑΠ 1219/2001 ΕΕΜΠΔ/2001, Βλ. ΑΠ 1030/2001 ΕπιΔικΙΑ 2004, Βλ. ΕφΑθ 2386/2006 Δ/ΝΗ 2006, Βλ. ΑΠ 1401/1999 ΔΕΕ 2000,

14 υπογραφείσας ασφαλιστικής σύμβασης και του νόμου, εφόσον ο Β είχε αποδεχθεί τόσο τους όρους της σύμβασης όσο και των παραρτημάτων της. (2β). Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τη διενέργεια επέμβασης για αφαίρεση μορφώματος ρινός με προβλεπόμενο/απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων ιατρικών ενεργειών, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού: «O.D.C.» (One Day Clinic), δηλαδή ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο, με τοπική αναισθησία χωρίς εισαγωγή για νοσηλεία δόθηκε εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας θετική απάντηση (προέγκριση) ως προς την κάλυψη των εξόδων. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι το μόρφωμα ρινός ως περίπτωση αυτή καθεαυτή δεν εμπίπτει στις ρητά παρατιθέμενες στην ασφαλιστική σύμβαση εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Ωστόσο, ο τρόπος (τοπική ή ολική αναισθησία κλπ.) και η διάρκεια (ολιγόωρη παραμονή ή χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία κλπ.) για την αναγκαία αντιμετώπισή του είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα και καθορίζεται από τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης κατάστασης και από την επιστημονική κρίση του αρμόδιου προς τούτο θεράποντος ιατρού. Ο δε θεράπων ιατρός στο μεν πρακτικό επέμβασης σημειώνει: «Υπό γενική αναισθησία έγινε (...) και αφαίρεση μορφώματος από τον βλεννογόνο του διαφράγματος στον πρόδρομο της ρινός αριστερά.( ).». Σε ιατρικό δε σημείωμα με ημερομηνία σημειώνει: «( ) Το μόρφωμα βρισκόταν επί του σκολιού τμήματος του διαφράγματος. Ως εκ τούτου για να καταστεί δυνατή η πλήρης αποκόλληση του μορφώματος θεωρήθηκε αναγκαία η χειρουργική διόρθωση του ρινικού διαφράγματος. Αναμένεται ιστολογικός έλεγχος του μορφώματος.». Εφόσον λοιπόν για την πλήρη αντιμετώπιση μίας μη εξαιρούμενης ασφαλιστικά περίπτωσης κρίθηκε απαραίτητη τελικά λόγω περιπλοκότητας και σοβαρότητας του προβλήματος η χειρουργική επέμβαση και άρα και η νοσηλεία, οι αναλογούσες στην αφαίρεση του μορφώματος δαπάνες (π.χ. έξοδα χειρουργείου, έξοδα αναισθησίας, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ημερήσια νοσήλια κλπ.) που προφανώς υπερβαίνουν το ποσό που θα αντιστοιχούσε, εάν αρκούσε η αντιμετώπισή του με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας και ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο θα πρέπει να καλυφθούν από την ασφαλιστική εταιρία. Υπό το φως δε των παραπάνω υπό στοιχεία (1β), (1ε) και (1στ) αναλυτικών σκέψεων πρέπει να γίνει δεκτό ότι ενώ η μη συμβατικά προβλεπόμενη πρακτική προέγκρισης δαπάνης νοσηλείας εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας, όταν η απάντηση είναι θετική, λειτουργεί υπέρ του ασφαλισμένου και αποτελεί τεκμήριο για το ασφαλιστικά καλυπτόμενο της σχετικής δαπάνης νοσηλείας, αντίστοιχα, ωστόσο, η άρνηση προέγκρισης ή η έλλειψη προέγκρισης δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο, εφόσον εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι συντρέχουν, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και του νόμου, οι προϋποθέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης για τη συγκεκριμένη αιτία που ανέκυψε. (2γ). Κατά το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» (όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν.3587/2007): «( )5. Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτο για λογαριασμό του προμηθευτή, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή. ( )». Κατά μεν, το άρθρο 5 εδάφιο β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ: «Στην περίπτωση συμβάσεων των οποίων όλες ή μερικές ρήτρες που προτείνονται στον καταναλωτή, έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρήτρες αυτές πρέπει να συντάσσονται με σαφή και 14

15 κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια μίας ρήτρας επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερμηνεία. (...).», κατά δε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν.3587/2007): «1.Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων (γενικοί όροι των συναλλαγών) δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.( )». Εξάλλου, οι ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 (σύμφωνα με το οποίο κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις) και 200 (σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη) του ΑΚ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει κενό ή ασάφεια στην ερμηνευόμενη σύμβαση ή αμφιβολία, ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συμβαλλομένων. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι, όταν διαπιστώνεται, είτε ως προς τον ατομικό όρο της σύμβασης, κενό ή ασάφεια ή αμφιβολία, ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συμβληθέντων, προς κατάρτισή τους, είτε ως προς τον όρο (ρήτρα), των γενικών όρων των συναλλαγών (ΓΟΣ), που έχουν υπαχθεί στην ατομική σύμβαση, επίσης ομοίως, και δη αμφιβολία, για την έννοια της σχετικής ρήτρας, επιβάλλεται η προσφυγή (και καταφυγή), στους προπαρατιθέμενους ερμηνευτικούς κανόνες. Στη δεύτερη των εν λόγω περιπτώσεων, ήτοι για την ερμηνεία των ρητρών και όρων, που διατυπώθηκαν ασαφώς ως γενικοί όροι των συναλλαγών (και που ενσωματώθηκαν στην ατομική σύμβαση) και πιο συγκεκριμένα, όταν ο όρος (ρήτρα) απευθύνεται εκ μέρους του προμηθευτή (επιχείρησης) σε ευρύτερο κύκλο καταναλωτών (πελατών), η προκρινόμενη, ως εφαρμοστέα ερμηνευτική μέθοδος, κατά την τείνουσα να επικρατήσει στη θεωρία και στη νομολογία άποψη, είναι η αντικειμενική, αφού αποσκοπείται η εξεύρεση (ο έλεγχος), του πώς αντιλαμβάνεται ο μέσης πείρας (συναλλακτικής κ.λ.π.) και επίσης μέσης αντιληπτικής και γνωστικής ωσαύτως, ικανότητας πελάτης και καταναλωτής (από τον ευρύ δηλαδή κύκλο των καταναλωτών), την έννοια της ρήτρας (όρου) 26. Και επί ασφαλιστικής, ειδικότερα, σύμβασης, όταν, για τη συμπλήρωση αυτής, τέθηκε ρήτρα (όρος), και δη, ως γενικός όρος των συναλλαγών ή συμπληρωματικός (στη σύμβαση), περί της εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου καταναλωτή, για ορισμένες ασθένειες ή χειρουργικές επεμβάσεις, εν προκειμένω για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας της ασφάλισης, κατά τρόπο, όμως, ασαφή και αμφίβολο, (ήτοι δισήμαντο ή και πολυσήμαντο) όπως π.χ. μπορεί να συμβαίνει, όταν εμφανισθεί, πλην άλλων νοσημάτων και ασθενειών, «ρινικό διάφραγμα και επιπλοκές του» για το τι εμπίπτει στην έννοια αυτή γίνεται ειδικότερος λόγος παρακάτω πρέπει να εκτιμηθεί (νομική κρίση) οπωσδήποτε, το πώς έγινε αντιληπτός ο όρος (ρήτρα) και για τους δύο αντισυμβαλλομένους, πρωτίστως όμως, για τον ασφαλισμένο καταναλωτή, στο μέτρο και στο βαθμό, που απευθύνεται ο όρος αυτός σε ευρύ και αόριστο κύκλο πελατών της προμηθεύτριας ασφαλιστικής εταιρίας, εφαρμόζοντας τους προαναφερόμενους ερμηνευτικούς κανόνες. Κατά τον διενεργούμενο δε, ερμηνευτικό έλεγχο, για την εξεύρεση της πραγματικής και της ορθής έννοιας του προβληματικού όρου (ρήτρας) κατά τον οποίο, μπορούν να συνεκτιμώνται και αποδεικτικά μέσα και στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται έξω από τη σύμβαση και εκτός του ερμηνευτέου όρου λαμβάνονται υπόψη, για την κάθε 26 Βλ. σχετικά ΕφΑθ 4958/2004 ΔΕΕ 2005/196,

16 συγκεκριμένη περίπτωση και οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και της κοινής πείρας και λογικής, απολήγοντας και καταλήγοντας στον εν λόγω έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, με γνώμονα και κριτήριο, του ποια είναι η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή (πελάτη) εκδοχή 27. Στην εν θέματι περίπτωση η ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε να καταβάλει τα έξοδα νοσηλείας συνολικού ύψους 5.776,70 ισχυριζόμενη ότι δεν είναι υπόχρεη για την καταβολή σύμφωνα με τον όρο του άρθρου 4 Ε.4 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που έχει υπογράψει ο Β. Συγκεκριμένα, διότι θεωρεί ότι η εγχείρηση και η θεραπεία που πραγματοποιήθηκε, εκτός της αντιμετώπισης του μορφώματος ρινός, έχουν ρητά εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης για τα δύο πρώτα χρόνια της ασφαλιστικής κάλυψης και, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο της εγχείρησης και θεραπείας δεν είχε παρέλθει το διάστημα των δύο ετών από την έναρξη της ασφάλισης. Όσον δε αφορά στην έννοια του διαγνωσθέντος ιατρικού προβλήματος και στην υπαγωγή ή μη αυτού στις εξαιρούμενες για τα δύο πρώτα έτη της ασφάλισης περιπτώσεις, και δη, ως προς την επιστημονική άποψη των ιατρών για το εάν η παθολογία του ιγμορείου δημιουργείται ή/και συνδέεται με την ύπαρξη σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και άρα εάν μπορεί ή όχι να ενταχθεί στις επιπλοκές αυτού, οι γνώμες, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής για την ερευνώμενη υπόθεση, δεν είναι ταυτόσημες, αλλά διαφοροποιούνται. Κατά την άποψη της Εταιρίας στην από απάντησή της προς την Αρχή σε συνδυασμό με την από συμπληρωματική-διευκρινιστική αυτής (αρ. πρωτ. εισερχ... και... αντίστοιχα): «( ) τα έξοδα νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν δεν αποζημιώνονται, δεδομένης της σχετικής εξαίρεσης περί «ρινικού διαφράγματος και των επιπλοκών του», καθώς η αναμφισβήτητη ύπαρξη σκολίωσης ρινικού διαφράγματος όχι μόνο δημιουργεί αλλά και επιτείνει παθήσεις των παραρρινίων κόλπων, όπως η ιγμορίτιδα, η κολπίτιδα, η ηθμοειδίτιδα και η σφηνοειδίτιδα. Μάλιστα, εκ των συνηθέστερων αιτίων εμφάνισης χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας αναγνωρίζεται βιβλιογραφικά τόσο η σκολίωση ρινικού διαφράγματος όσο και η αλλεργική ρινίτιδα.( )». Η ασφαλιστική εταιρία δηλώνει επιπλέον ότι η θέση της στηρίχθηκε σε επιστημονικά κριτήρια και στις σχετικές με αυτά γνωμοδοτήσεις συμβούλων ιατρών της. Σε ευθεία διαφοροποίηση με την παραπάνω άποψη, ο θεράπων ιατρός της ασφαλισμένης Γ, κ... με ειδικότητα ωτορινολαρυγγολόγου και την ιδιότητα του Διευθυντή του Ωτορινολαρυγγολογικού τμήματος του εν λόγω ιδιωτικού θεραπευτηρίου, αναφέρει στο από ιατρικό του σημείωμα: «Η ασθενής Γ προσήλθε με αναπνευστική δυσχέρεια και επιμένουσα κεφαλαλγία επί εδάφους υπερτροφίας μέσης ρινικής κόγχης δεξιά, απόφραξης μέσου ρινικού πόρου σύστοιχα και μορφώματος ρινικού διαφράγματος αριστερά. Η ασθενής υποβλήθηκε σε μέση ρινοαντροστομία δεξιά (ενδοσκοπικά) και κογχοτομή. Το μόρφωμα βρισκόταν επί του σκολιού τμήματος του διαφράγματος. Ως εκ τούτου για να καταστεί δυνατή η πλήρης αποκόλληση του μορφώματος θεωρήθηκε αναγκαία η χειρουργική διόρθωση του ρινικού διαφράγματος. Αναμένεται ιστολογικός έλεγχος του μορφώματος.». Επιπλέον στο ίδιας ημερομηνίας δεύτερο ιατρικό του σημείωμα αναφέρει: «Η ασθενής Γ 27 Βλ. υποσημείωση αρ. 26 ΑΠ 969/

17 υποβλήθηκε σε μέση ρινοαντροστομία δεξιά λόγω κατάληψης του δεξιού ιγμορείου. Η εν λόγω επέμβαση καθώς και η παθολογία του ιγμορείου είναι ανεξάρτητα με τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος προηγήθηκε της μέσης ρινοαντροστομίας καθαρά για τεχνικούς λόγους.». Εντοπίζεται επομένως επιστημονική διαφωνία για το εάν και κατά πόσο δηλαδή η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος συνδέεται ή πολύ περισσότερο αποτελεί τη μόνη αιτία για τη δημιουργία παθολογίας του ιγμορείου. Επομένως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει κενό, ασάφεια και αμφιβολία ως προς το εάν η παθολογία του ιγμορείου μπορεί να θεωρηθεί ευθέως και αποκλειστικά ως επιπλοκή της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος. Εφόσον λοιπόν για το ζήτημα αυτό υπάρχει διαφωνία επιστημόνων ιατρών ως προς το νόημα των «επιπλοκών του ρινικού διαφράγματος» διαπιστώνεται κατά τρόπο αντικειμενικό ότι και ο μέσης ακόμη πείρας (συναλλακτικής κλπ.) αλλ` ωσαύτως και ο μέσης αντιληπτικής και γνωστικής ικανότητας, καταναλωτής (πελάτης), από τον ευρύ και αόριστο κύκλο των επιθυμούντων να ασφαλιστούν και προς τους οποίους αντίστοιχα η ασφαλιστική εταιρία, απευθύνει, την εν λόγω απαλλακτική της ρήτρα (όρο) περί εξαιρέσεως, δεν μπορούσε να αντιληφθεί την πραγματική έννοια αυτής, και δη ως προς το εάν, με τον ιατρικό όρο «επιπλοκές ρινικού διαφράγματος» εννοείται και η παθολογία του ιγμορείου 28. Ενόψει όλων των ανωτέρω και με τη λήψη υπόψη, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, των γενικών αρχών (ρητρών) της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας και της λογικής 29, καθόσον άλλωστε, λόγω της διάστασης αντιλήψεων ως προς την έννοια των επιπλοκών του ρινικού διαφράγματος, θα έπρεπε η ασφαλιστική εταιρία να έχει προσπαθήσει να διευκρινίσει και να προσδιορίσει όσο το δυνατόν πιο ευκρινώς στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τους τιθέμενους ΓΟΣ, το ποιας μορφής και τύπου επιπλοκές εννοεί, ως προς την εξαίρεση που προβλέπει για τα δύο πρώτα έτη της ασφαλιστικής της κάλυψης και κατ εφαρμογή της προπαρατεθείσας διάταξης, του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν.3587/2007, καθώς και του άρθρου 5 εδάφιο β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ πρέπει, λόγω της ανακύπτουσας ακριβώς, ως άνω, αμφιβολίας, να ερμηνευτεί ο όρος αυτός (ρήτρα), υπέρ του ασφαλισμένου, λόγω της ιδιότητάς του, ως καταναλωτή 30. Υπό το φως των ανωτέρω και επιπλέον δεδομένου ότι: (α). Δεν κατονομάζονται και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οι ειδικότητες των ιατρών συμβούλων της Εταιρίας που εξέφρασαν την ανωτέρω κρίση, ώστε να προκύπτει το κατά πόσον είναι αυτοί ειδήμονες και επαΐοντες περί τα ζητήματα που άπτονται των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων (ωτορινολαρυγγολογικά), (β). Σύμφωνα με το άρθρο 5 1 εδ. (β) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που αναφέρεται στα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις: «( ) Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.( )», 28 Βλ. σχετικά ό.π. υποσημείωση αρ. 26 ΕφΑθ 11436/1986 ΕΕμπΔ 1988,478 Γεωργιάδη- Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, σελ Βλ. και ΑΠ 985/1995 ΝοΒ1997, Βλ. σχετικά ΑΠ 969/2003 ΕφΑθ 4958/2004 ΔΕΕ 2005/196,

18 (γ). Δεν προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας από τη θέση της Εταιρίας ότι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική γενεσιουργό αιτία ή προδιαθεσικό παράγοντα για τη δημιουργία παθολογίας του ιγμορείου, ώστε η τελευταία να θεωρείται άνευ ετέρου ως επιπλοκή της, (δ). Ούτε από τη θέση της Εταιρίας ούτε από τις γνωματεύσεις του θεράποντος ιατρού της ασφαλισμένης προκύπτει ότι η υπερτροφία των ρινικών κογχών και η αντιμετώπισή της συμπίπτει ή ταυτίζεται ή συνδέεται με τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην ρητά εξαιρούμενη περίπτωση του άρθρου 4 Ε.4 των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής, (ε). Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα υπό στοιχείο 2(β) υπάρχει υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των εξόδων νοσηλείας που αντιστοιχούν στην αντιμετώπιση του μορφώματος ρινός, π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι ασφαλιστικά καλυπτόμενες περιπτώσεις μη εμπίπτουσες στην εξαίρεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι όλες όσες πραγματοποιήθηκαν ΕΚΤΟΣ της χειρουργικής διόρθωσης (ευθειασμού) του ρινικού διαφράγματος και της αναλογίας των εξόδων επέμβασης και νοσηλείας αυτής στο συνολικό κόστος που προέκυψε. (2δ). Περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη : (Ι). Ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 (ΠΑΡΟΧΕΣ) Α αριθμ. (1) (ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) στοιχεία (δ) και (ε) εδ. πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και έκτο των Γενικών Όρων της Κάλυψης Ι (Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης) του Παραρτήματος Δ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που έχει υπογράψει ο Β η ασφαλιστική εταιρία αναγνωρίζει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του παραρτήματος, μεταξύ άλλων τα παρακάτω έξοδα: «( ) δ) Αμοιβές θεραπόντων ιατρών για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ( ). ε) Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης του ασφαλισμένου για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ του παρόντος παραρτήματος. Το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου κατά χειρουργική επέμβαση είναι ανάλογο της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του παρόντος παραρτήματος. Στα ανώτατα όρια αμοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση παρακολούθηση του ασθενούς εντός του νοσοκομείου. Η αμοιβή χειρουργού και βοηθού χειρουργού δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το ανώτατο όριο κατά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ του παρόντος παραρτήματος. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θεωρούνται ως μία επέμβαση και το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση 18

19 που έγινε, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ του παρόντος παραρτήματος.( ) Για χειρουργική επέμβαση που δεν αναγράφεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ του παρόντος παραρτήματος το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας είναι ίσο με αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση ανάλογης βαρύτητας.( )», (ΙΙ). Τον με αρ. πρωτ. εισερχ../ αναπροσαρμοσμένο ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ, όπως αυτός ίσχυε όταν πραγματοποιήθηκε η εν θέματι νοσηλεία, (ΙΙΙ). Το από τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκε από το ιδιωτικό θεραπευτήριο «..», από το οποίο ωστόσο δεν προκύπτει με ακρίβεια η αντιστοιχία των δαπανών νοσηλείας ανά επέμβαση (π.χ. έξοδα χειρουργείου, αμοιβές χειρουργών ιατρών, αμοιβές αναισθησιολόγου, έξοδα αναισθησίας, τυχόν ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ημερήσια νοσήλια κλπ.), με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, να μην μπορεί να επιμεριστεί η αναλογία αυτών στην αντιμετώπιση της μη καλυπτόμενης ασφαλιστικά, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επέμβασης ευθειασμού ρινικού διαφράγματος, σ υ ν ά γ ε τ α ι ότι η Εταιρία πρέπει να καταβάλει στην ασφαλισμένη δικαιούχο Γ ως ασφαλιστική αποζημίωση το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ιδιωτικού θεραπευτηρίου μειωμένο, αφενός, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος και στην αναλογία αυτής σε όλα τα συνδεόμενα με αυτήν έξοδα νοσηλείας και, αφετέρου, κατά το ποσό που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια των καλυπτόμενων ιατρικών αμοιβών, σύμφωνα με τα παραπάνω υπό (2δ) (ΙΙ) αναφερόμενα. Τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής δεν κρίνονται επαρκή ώστε να επιτρέπουν έστω και κατά προσέγγιση τον αριθμητικό υπολογισμό του οφειλόμενου τελικού ποσού. Δ. ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: α) Διαπιστώνει, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, ότι τα συγκεκριμένα έξοδα νοσηλείας δεν πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα παραπλανητικής ή πλημμελούς συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ασφαλιστικής εταιρίας, και β) Απευθύνει σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 προς την Α (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να προβεί άμεσα στην εκπλήρωση των συμβατικών και των εκ του νόμου υποχρεώσεών της με την καταβολή προς τη δικαιούχο της οφειλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης, όπως αυτή προσδιορίστηκε ανωτέρω. γ) Καλεί και τα δύο μέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. Σε περίπτωση συμφωνίας και των δύο μερών, θα καταρτισθεί πρακτικό συμβιβασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3297/

20 δ) αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Βασιλική Μπώλου 20

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός Αθήνα 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :3994 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. :10329 ΠΡΟΣ: 1. HSBC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

******** ******** 2. κ. ********** ********* *********

******** ******** 2. κ. ********** ********* ********* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: **** ΠΡΟΣ: 1. *** ******** ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ Επωνυμία: Διακριτικός Τίτλος: Έδρα & Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ Στ σήμερα στις...2011 οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ με Α.Φ.Μ....

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η- Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η- Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: d. hatz@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: Ψ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα