ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 Περιεχόμενα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ...5 ΣΚΟΠΟΣ...5 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...6 ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ...6 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...9 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...10 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...14 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...20 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ...22 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...22 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ...26 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...26 ΕΣΟΔΑ...28 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...Error! Bookmark not defined. Έκδοση 12.0 Σελίδα 2 από 28

3 Τροποποιήσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Την υπ αριθ. 7/ Θέμα 2 «Έγκριση πρότασης Τροποποίησης του νέου Οργανισμού ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ υπ αριθ. Πρωτ Υ4α/οικ /04/05/2012 ΦΕΚ 1484 τεύχος Δεύτερο» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 2. Την υπ αριθ. 15/ Θέμα 1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό έγκριση πρότασης.» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 3. Την υπ αριθ. 16/ Θέμα 1 «Ενημέρωση για τις αντιρρήσεις κατά της έγκρισης της πρότασης του Οργανισμού. Λήψη απόφαση εξουσιοδότησης» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 4. Το υπ αριθ. 9654/ έγγραφο της Υπηρεσίας «Οργανισμοί λειτουργίας των Νοσοκομείων» 5. Το υπ αριθ. ΔΑΑΔ 16649/14518/ έγγραφο της 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου «Εισηγήσεις για την τροποποίησης των οργανισμών των Νοσοκομείων της 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 6. Το υπ αριθ / έγγραφο της Υπηρεσίας «Διαβίβαση εισηγητικής πρότασης τροποποίησης του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου» 7. Την υπ αριθ. 25/ Θέμα 1 «Συζήτηση για τον Οργανισμό του Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ και λήψη αποφάσεων» απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 8. Tην υπ αριθ. 1/ Θέμα 3 «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ αριθ. 15/ , θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 9. Την υπ αριθ. 5/ θέμα 5 α «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ αριθ. 15/ , θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 10. Την υπ αριθ. 5/ θέμα 5 β ««Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ αριθ. 15/ , θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» 11. Την υπ αριθ. 9/ Θέμα 6 «Τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ». Τροποποίηση της υπ αριθ. 15/ , θέμα1 «Επανυποβολή του θέματος για τον Οργανισμό έγκριση πρότασης» απόφαση ΔΣ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»» Έκδοση 12.0 Σελίδα 3 από 28

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 του Ν 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α /1983), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) του Ν 1568/1985 «Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α /1985) στους επεκτάθηκαν με στους διατάξεις στους ΚΥΑ αριθ /3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β /1988) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α /1989) και του ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση στους ασφάλειας και στους υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με στους οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α /1989), όπως ισχύουν. γ) του ΠΔ 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α /1986), όπως ισχύουν. δ) του άρθρου 5 του ΠΔ 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»» (ΦΕΚ 138/Α /1988), όπως ισχύουν. ε) του Ν 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α /1992), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. στ) του Ν 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»(φεκ 34/Α /1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) του άρθρου 34 του Ν 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α /1997), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. η) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /2001), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. θ) των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ι) του άρθρου 21 του Ν 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α /2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005), όπως ισχύουν και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ιβ) του Ν 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α /2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ιγ) του άρθρου 8 του Ν 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ129/Α /2010), όπως ισχύουν. ιδ) του άρθρου 33 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α /2011), όπως ισχύουν. ιε) των άρθρων 32 και 44 του Ν 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α /2011), όπως ισχύουν. ιστ) του άρθρου 4 του Ν 4052/2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α 2012), όπως ισχύουν. ιζ) Τον Οργανισμό του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/OIK.43126/12 (ΦΕΚ 1484/Β /2012) 2. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,... (ΦΕΚ.../Β /2013). 3. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ/84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681 Β /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το υπ αριθμ. ΔΑΑΔ.../2013 έγγραφο της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. 5. Τις υπ αριθμ.... αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. 6. Την υπ αριθμ.... (ΦΕΚ.../Β /2013) Διαπιστωτική Πράξη, αποφασίζουμε: Έκδοση 12.0 Σελίδα 4 από 28

5 ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 1. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμη Σπυρίδωνος και Δέσποινας Μεταξά» που έχει συσταθεί με τις από και ιδιόγραφες διαθήκες του Άγγελου Σπυρίδωνος Μεταξά και η σύσταση του έχει εγκριθεί με το από ΒΔ «Περί εγκρίσεως κοινωφελούς Ιδρύματος εν Περαιεί υπό την επωνυμία Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπυρίδωνος και Δέσποινας Μεταξά» (ΦΕΚ 13/Α /1955), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 254/Α /1953) με το ΠΔ 585/82 «Για την υπαγωγή του Ιδρύματος Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Πειραιώς εις μνήμην Σπυρίδωνα και Δέσποινας Μεταξά στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53» (ΦΕΚ 108/Α /1982) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), που διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ αυτού όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και από τις διατάξεις του Ν. 1397/83 Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΦΕΚ 143/Α /1983) οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθώς με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α /2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται σύμφωνα του εν λόγω νόμου. 2. Το Νοσοκομείο φέρει την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»». 3. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Πειραιά. 4. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτερικός κύκλος: Έμβλημα στους Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην οποία υπάγεται ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», εξωτερικός κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι: ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Η παροχή Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασιών και των συναφών με αυτές παθήσεων. 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με τους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση Υ.Πε. (Υγειονομική Περιφέρεια) στην οποία υπάγεται. Έκδοση 12.0 Σελίδα 5 από 28

6 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων, τεχνικές διάγνωσης και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. 6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της Υ.Πε. στην οποία υπάγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου. 3. Ο Αναπληρωτής Διοικητής. Η λειτουργία των παραπάνω οργάνων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ Η συνολική δύναμη του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» ορίζεται σε τετρακόσιες δέκα (410) οργανικές κλίνες. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Ιατρική β. Νοσηλευτική γ. Διοικητική Οικονομική δ. Τεχνική Ξενοδοχειακή Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ α. Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης β. Κλινικής Διατροφής Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ α. Υποστήριξης Πολίτη 2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου και το Ειδικό Γραφείο στον Αναπληρωτή Διοικητή. Έκδοση 12.0 Σελίδα 6 από 28

7 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Ιατρική υπηρεσία του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Διασυνδετικές Ιατρικές Ειδικότητες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και Λοιπά Τμήματα, ως εξής: Α. ΤΟΜΕΙΣ 1. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών 2. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών 3. Εργαστηριακός Τομέας με δυναμικότητα 6 κλινών 4. Τομέας Ψυχικής Υγείας Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1. Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 4 κλινών 2. Οι τομείς διαρθρώνεται ως εξής: Α. Παθολογικός Τομέας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Α Ογκολογικό Παθολογικό α. Ειδική Μονάδα Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιστών και Κυττάρων 2. Ένα (1) Β Ογκολογικό Παθολογικό α. Ειδική Μονάδα Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιστών και Κυττάρων 3. Ένα (1) Καρδιολογικό 4. Ένα (1) Αιματολογικό α. Ειδική Μονάδα Νοσηλείας Μιας Ημέρας β. Ειδική Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 5. Ένα (1) Ενδοκρινολογικό 6. Ένα (1) Α Ακτινοθεραπευτικό 7. Ένα (1) Β Ακτινοθεραπευτικό 8. Ένα (1) Γαστρεντερολογικό Ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων των προαναφερόμενων ειδικών μονάδων Νοσηλείας Μιας Ημέρας θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. (β) Διασυνδετικές ιατρικές ειδικότητες 1. Πνευμονολογία 2. Δερματολογία 3. Λοιμωξιολογία Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες ανήκουν στον Παθολογικό Τομέα. Β. Χειρουργικός Τομέας Έκδοση 12.0 Σελίδα 7 από 28

8 (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Α Χειρουργικό α. Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης 2. Ένα (1) Β Χειρουργικό 3. Ένα (1) Ουρολογικό α. Ειδική Μονάδα Νευροουρολογίας και Μελέτη Ανικανότητας Στείρωσης Ογκολογικών Ασθενών. 4. Ένα (1) Γυναικολογικό 5. Ένα (1) Ωτορινολαρυγγολογικό 6. Ένα (1) Χειρουργικής Θώρακα 7. Ένα (1) Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής 8. Ένα (1) Αναισθησιολογικό α. Ειδική Μονάδα Ιατρείο Χρόνιου Πόνου Οι ανωτέρω ειδικές μονάδες ανήκουν στα αντίστοιχα ιατρικά τμήματα. (β) Μονάδες 1. Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας έξι (6) κλινών α. Ειδική Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) δυναμικότητας πέντε (5) κλινών 2. Μονάδα Μαστού Οι ανωτέρω μονάδες ανήκουν στο Χειρουργικό Τομέα. (γ) Διασυνδετικές ιατρικές ειδικότητες 1. Οφθαλμολογία 2. Αγγειοχειρουργική Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες ανήκουν στο Χειρουργικό Τομέα. Γ. Εργαστηριακός Τομέας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Βιοπαθολογικό 2. Ένα (1) Πυρηνικής Ιατρικής α. Ειδική Μονάδα Θεραπεία με ραδιοφάρμακα δυναμικότητας έξι (6) κλινών 3. Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικής 4. Ένα (1) Παθολογικής Ανατομικής α. Ειδική Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας 5. Ένα (1) Κυτταρολογικό 6. Ένα (1) Αιματολογικό 7. Ένα (1) Αιμοδοσίας α. Ειδική Μονάδα Θεραπευτική Αιμαφαίρεσης και Κρυοκατάψηξης 8. Ένα (1) Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας 9. Ένα (1) Βιοχημικό 10. Ένα (1) Ιατρικής Φυσικής 11. Ένα (1) Φαρμακευτικό Οι ως άνω Ειδικές Μονάδες ανήκουν στα αντίστοιχα εργαστηριακά τμήματα. Έκδοση 12.0 Σελίδα 8 από 28

9 Δ. Τομέας Ψυχικής Υγείας (α) Τμήματα 1. Ένα (1) Ψυχιατρικό α. Ειδική Μονάδα Κοινοτικό Κέντρο Καστέλας Η ως άνω Ειδική Μονάδα ανήκει στο Ψυχιατρικό Τμήμα. 3. Τα Διατομεακά Τμήματα και Μονάδες διαρθρώνεται ως εξής: (α) Τμήματα 1. Ένα (1) αυτοτελές τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2. Ένα (1) αυτοτελές τμήμα Κατ οίκον Νοσηλείας (β) Διασυνδετικές Ειδικές Μονάδες 1. Μονάδα Ιατρικής της Εργασίας και Δημόσιας Υγείας 2. Θέσεις κρατουμένων δυναμικότητας τεσσάρων (4) κλινών Οι ως άνω διασυνδετικές ειδικές Μονάδες ανήκουν στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. 4. Τα Λοιπά Τμήματα διαρθρώνεται ως εξής: (α) Τμήματα 1. Παραϊατρικού Προσωπικού 2. Κοινωνικής Εργασίας 5. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή. 6. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. 2. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται ως ακολούθως: (α) 1ος Νοσηλευτικός Τομέας σε εννέα (9) τμήματα που καλύπτουν: 1. Οκτώ (8) τμήματα του Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Ένα (1) τμήμα που καλύπτει τις Ειδικές Μονάδες Νοσηλείας μιας Ημέρας. (β) 2ος Νοσηλευτικός Τομέας σε ένδεκα (11) τμήματα που καλύπτουν: 1. Οκτώ (8) τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Ένα (1) τμήμα των Χειρουργείων 3. Ένα (1) τμήμα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 4. Ένα (1) τμήμα της Μονάδας Μαστού (γ) 3ος Νοσηλευτικός Τομέας σε έξι (6) τμήματα που καλύπτουν 1. Δύο (2) τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Ένα (1) τμήμα του Ψυχιατρικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας Έκδοση 12.0 Σελίδα 9 από 28

10 3. Ένα (1) τμήμα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 4. Ένα (1) τμήμα Κατ οίκον Νοσηλείας 5. Ένα (1) τμήμα Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 3. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α /1992) όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: α) Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο β) Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. γ) Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως: α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής 2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως: (α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήματα 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Γραμματείας 3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 4. Κίνησης Ασθενών (β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήματα 1. Οικονομικού 2. Προμηθειών και Διαχείρισης 3. Επιστασίας και Ιματισμού (γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής, Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής Τμήματα 1. Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης 2. Βιοστατιστικής ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Η Τεχνική Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως: 1. Τεχνικό 2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Έκδοση 12.0 Σελίδα 10 από 28

11 3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας. β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας. γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία. δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα. στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας. ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων. θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας. ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών. ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος: Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όσον αφορά τα διαγνωστικά και θεραπευτικά ραδιοφάρμακα, τα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Ιατρικής Φυσικής έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού προμήθειας, την παραλαβή από τους αρμόδιους μεταφορείς του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, την φύλαξη σε θωρακισμένες κρύπτες, την ταξινόμηση, τον έλεγχο ραδιενέργειας, την παρασκευή και χορήγηση των ραδιενεργών δόσεων διαγνωστικών ή θεραπευτικών. Τον επιμερισμό των ραδιενεργών καταλοίπων που προκύπτουν μετά την χορήγηση συμφωνά με τους Κανονισμούς τις αυστηρές οδηγίες της ΕΕΑΕ. 3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής: Έκδοση 12.0 Σελίδα 11 από 28

12 Είναι υπεύθυνο με τους αντίστοιχους ανά τμήμα και μηχάνημα υπεύθυνους Φυσικούς Ιατρικής Ακτινοφυσικούς, σύμφωνα και με τον νόμο περί Ακτινοπροστασίας για την: α. Ορθολογική χρήση και ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπάρχουν στα τμήματα ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινολογικό. β. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των ως άνω μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείς και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού. γ. Διενέργεια συχνών και τακτικών ποιοτικών ελέγχων από τους υπεύθυνους κάθε μηχανήματος. δ. Έχει την ευθύνη έναντι της ΕΕΑΕ επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας των τμημάτων και όλου του νοσοκομείου. ε. Συμμετέχουν στην οργάνωση και επίβλεψη των προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, επίβλεψη και την εκτέλεση των ποιοτικών ελέγχων των μετρητικών και απεικονιστικών συστημάτων και του σχετιζόμενου βοηθητικού εξοπλισμού. στ. Τηρούν ημερολόγιο για κάθε απεικονιστικό και μετρητικό σύστημα καθώς και γα τον βοηθητικό εξοπλισμό του. Ενημερώνουν το ημερολόγιο για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα και φροντίζουν για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών για κάθε μετρητικό σύστημα. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του αρχείου δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β. ζ. Συμμετέχουν στον καθορισμό των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τη θεραπευτική χορήγησης ραδιονουκλιδίων. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια δοσημετρίας του κάθε ασθενούς. η. Έχει την ευθύνη για την μελέτη, τη σχεδίαση, την επίβλεψη της κατασκευής και την εφαρμογή κατά τη θεραπεία των βοηθητικών εξαρτημάτων ακτινοθεραπείας. θ. Οργανώνουν προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όσον αφορά την ακτινοπροστασία και την ορθή χρήση των μηχανημάτων για το προσωπικό. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του αρχείου ατυχημάτων και συμβάντων από ινοντίζουσες ακτινοβολίες όλων των μηχανημάτων. ι. Είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του τρόπου διαχείρισης των πηγών των ραδιενεργών φαρμάκων και των ραδιενεργών καταλοίπων, καθώς για την τήρηση των σχετικών αρχείων. ια. Έχουν την ευθύνη για την διαχείριση και απόρριψη των ραδιενεργών αποβλήτων. 4. Αρμοδιότητες της Μονάδας Ιατρικής Εργασίας και Δημόσιας Υγείας: α. Παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας τόσο στους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό. β. Παρέχει υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των εργαζομένων του νοσοκομείου και της ευρύτερης περιοχής. γ. Υποβοηθά στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 12 από 28

13 δ. Συμβάλει στην διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. ε. Συνδράμει στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. ζ. Συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. η. Αναπτύξει την κλινική επιδημιολογία και τη βιοστατιστική που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. θ. Συντονίσει τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου αλλά και των άλλων εμπλεκομένων φορέων. 5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας. 6. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού: Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σε αυτά που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στα Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και σ εκείνα που δέχονται υπηρεσίες της φροντίδας υγείας στο σπίτι, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης, τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η άσκηση νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. γ. Η μέριμνα και η υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και η υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας. Η επιστημονική επίβλεψη της εκπαίδευσης και της άσκησης φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών των διαφόρων νοσηλευτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. δ. Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου. Η λειτουργία προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. ε. Ο έλεγχος παραγγελίας, παραλαβής και διαχείρισης σε συνεργασία με τα διαχειριστικά τμήματα του νοσοκομείου. Έκδοση 12.0 Σελίδα 13 από 28

14 ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. η. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης των νοσηλευτικών φακέλων των ασθενών. θ. Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας (κλινικές, οδηγίες, πρωτόκολλα). ι. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, ΠΔ, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως: 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου. γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων. ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. 2. Γραμματείας: α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας και της ηλεκτρονικής. δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. ε. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Έκδοση 12.0 Σελίδα 14 από 28

15 νοσοκομείου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που υπάγεται, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος και τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου. ζ. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. 3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών: α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και κάλυψη του τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών. β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς. γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους, την φύλαξη των αρχείων φακέλων των ασθενών. ε. Φροντίζει για την είσπραξη και απόδοση των ανάλογων εσόδων και την τήρηση και φύλαξη των αρχείων αυτών. στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. 4. Κίνησης Ασθενών: α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τους προϊσταμένους των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα, χειρουργεία και το Φαρμακείο, την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των αναλόγων εσόδων και την τήρηση και φύλαξη των αρχείων αυτών. ζ. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη 5. Οικονομικού: α. Είναι υπεύθυνο για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 15 από 28

16 β. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής. δ. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου. ε. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών). ζ. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας. η. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος. θ. Τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών. ι. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου. ια. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου. ιβ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος). 6. Προμηθειών και Διαχείρισης: α. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου υλικού και παγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. β. Της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. γ. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου υλικού και παγίων. δ. Είναι υπεύθυνο για τη διαχειριστική διαδικασία εκτέλεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί Λογιστικού και Προμηθειών. ε. Την Τήρηση του Μητρώου Παγίων και τη διαδικασία εκποίησης αχρήστου υλικού. στ. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων. 7. Επιστασίας Ιματισμού: α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου. ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Έκδοση 12.0 Σελίδα 16 από 28

17 στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. 8. Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης α. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. β. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας. γ. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. δ. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. ε. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. στ. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. ζ. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. η. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. θ. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών. ι. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. ια. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. ιβ. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ). ιγ. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. ιδ. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). ιε. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: 1. Την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, 2. Την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές, 3. Την πρόσβαση στο διαδίκτυο. ιστ. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. ιζ. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. Έκδοση 12.0 Σελίδα 17 από 28

18 ιη. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής. 9. Βιοστατιστικής: α. Την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο νοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου β. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία καθώς και για την διασφάλιση ιατρικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σύνολο των δεδομένων του νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως: 1. Τεχνικού: α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης, φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους. ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου. στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού Έκδοση 12.0 Σελίδα 18 από 28

19 σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. 2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι αυτά υλικών. β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας. δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης. ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο. στ. Εισήγηση προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος. ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων. 3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων: α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα Έκδοση 12.0 Σελίδα 19 από 28

20 χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. η. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: α. Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν, β. Έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, γ. Τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω. 2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής: α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου. β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας. Έκδοση 12.0 Σελίδα 20 από 28

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3485 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί κης «Γ. Γεννηματάς».... 1 Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.38856 Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α 32) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α 69/26 Μαΐου 1986) Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ. 2

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ. 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρxές Λειτουργίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σελ. 2 2. Διάρθρωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» 2-3 3. Στελέχωση και Αρμοδιότητες Δ/νσης Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 106 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα