ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ e ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ π ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Υ- ΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Του Αντωνίου Α. Αντωνίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνολο των υπερβατικών αριθμών είναι ένα υπεραρθμήσιμο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των πραγματικών αριθμών οι υπερβατικοί αριθμοί αποτελούν τον κανόνα και οι αλγεβρικοί την εξαίρεση. Το πρόβλημα όμως του χαρακτηρισμού ενός αριθμού σαν αλγεβρικού ή υπερβατικού είναι από τα πλέον δύσκολα. Αλλά το σύνολο των υπερβατικών αριθμών έχει δύο «διάσημους αντιπροσώπους». Τους αριθμούς και ήταν ο Γάλλος Μαθηματικός Charls Hrmit το 873. Το 88 Γερμανός Μαθηματικός Frdiad vo Lidma γενικεύοντας τις ιδέες του Hrmit απέδειξε την υπερβατικότητα του. Λίγο πριν από τον Hrmit ο Gorg Cator ασχολήθηκε με την ύπαρξη των υπερβατικών αριθμών αποδεικνύοντας με πολύ κομψό τρόπο το αριθμήσιμο του συνόλου των αλγεβρικών αριθμών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται σύντομα οι ιδέες των Cator, Hrmit και Lidma καθώς και γενικές ιδιότητες, παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν το σύνολο των υπερβατικών αριθμών.. Εκείνος που απέδειξε πρώτος την υπερβατικότητα του. Ο GEORG CANTOR ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όπως ήταν ήδη γνωστό από την Αρχαιότητα, το «συνεχές» των σημείων της ευθείας των πραγματικών αριθμών δεν εξαντλείται με τους ρητούς. Μεταξύ των ρητών υπάρχουν και άρρητοι. Γεννάται το ερώτημα: μεταξύ των πραγματικών αριθμών υπάρχουν άλλες διακρίσεις; Η μελέτη των γεωμετρικά με κανόνα και διαβήτη κατασκευάσιμων μεγεθών παραπέμπει στον επόμενο ορισμό: Ορισμός: Ένας πραγματικός αριθμός λέγεται αλγεβρικός, αν είναι ρίζα μιας εξίσωσης με ακέραιους συντελεστές. Ο παραπάνω ορισμός αφορά και μιγαδικούς αριθμούς. Έτσι, για παράδειγμα οι αριθμοί, 3 5, 3, 5 3, i εύκολα αποδεικνύεται ότι είναι αλγεβρικοί αριθμοί. Το ενδιαφέρον ερώτημα που ανακύπτει είναι αν, μεταξύ των πραγματικών αριθμών, εκτός των αλγεβρικών, υπάρχουν και άλλοι αριθμοί. Το ερώτημα αυτό διερεύνησε αρχικά ο Γάλλος Μαθηματικός J. Liouvill 89-88, αποδεικνύοντας την ύπαρξη μη αλγεβρικών αριθμών [5]. Οι μη αλγεβρικοί αριθμοί λέγονται υπερβατικοί. Ο όρος υπερβατικός αριθμός traszdz Zahl εμφανίζεται για πρώτη φορά το 88 στη γερμανόφωνη δημοσίευση του Lidma για την υπερβατικότητα του.

2 Ο Gorg Cator, απέδειξε το 873 την ύπαρξη υπερβατικών αριθμών χρησιμοποιώντας πιο απλές μεθόδους απ ότι ο Liouvill. Η απόδειξή του βασίζεται στο γεγονός ότι το σύνολο των αλγεβρικών αριθμών είναι αριθμήσιμο : δηλ. ότι υ- πάρχει μια - και επί απεικόνιση μεταξύ του συνόλου των φυσικών αριθμών και του συνόλου των αλγεβρικών αριθμών. Η πρόταση Cator Αφού κάθε εξίσωση της μορφής a a a a, a i Z, χαρακτηρίζεται από το βαθμό της και τους συντελεστές της, αν ο- i,,,, ρίσουμε σαν «ύψος» το φυσικό αριθμό N a a a, τότε κάθε εξίσωση θα έχει το πολύ αντιστοιχεί πεπερασμένο πλήθος, έστω N), αλγεβρικών εξισώσεων, θα αντιστοιχούν σ αυτό το πολύ πραγματικοί αριθμοί σαν ρίζες, δηλαδή N ) N) αλγεβρικοί αριθμοί. Επειδή όμως το καρτεσιανό γινόμενο πεπερασμένου συνόλου με αριθμήσιμο σύνολο δίνει αριθμήσιμο σύνολο πρβλ. [6], οι προηγούμενοι συλλογισμοί αποδεικνύουν την επόμενη N ρίζες. Επειδή, όμως, σε δεδομένο N ) N) N Πρόταση Cator: Το σύνολο των αλγεβρικών αριθμών είναι αριθμήσιμο. Συνέπεια της παραπάνω πρότασης είναι το ακόλουθο Πόρισμα: Υπάρχουν υπερβατικοί αριθμοί. Απόδειξη Θεωρούμε τον αλγεβρικό αριθμό σαν δεκαδικό. Με τη «διαγώνια μέθοδο» μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό που να μην ανήκει στον πίνακα των αλγεβρικών αριθμών. Πράγματι: έστω ότι μας έχει δοθεί ένας αλγεβρικός αριθμός σε δεκαδική μορφή. Μπορούμε τότε να κατασκευάσουμε έ- ναν άλλο δεκαδικό αριθμό ως ακολούθως: Το ο δεκαδικό ψηφίο να είναι διάφορο του ου δεκαδικού ψηφίου του ου αλγεβρικού αριθμού. Το ο δεκαδικό ψηφίο να είναι διάφορο του ου δεκαδικού ψηφίου του ου αλγεβρικού αριθμού. Το 3 ο δεκαδικό ψηφίο να είναι διάφορο του 3 ου δεκαδικού ψηφίου του 3 ου αλγεβρικού αριθμού. κ.ο.κ. 3 Είναι προφανές ότι ο προκύπτων δεκαδικός αριθμός δεν ανήκει στον πίνακα των αλγεβρικών αριθμών. Είναι δηλαδή μη αλγεβρικός, άρα υπερβατικός. Επομένως υπάρχουν υπερβατικοί αριθμοί.. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Λίγα ιστορικά Η ιστορία του αριθμού δεν αρχίζει ούτε με τους λογαριθμικούς πίνακες στις αρχές του 7 ου αιώνα ούτε με τη λύση του Jacob Broulli στο πρόβλημα του ανατοκισμού 69, αλλά ούτε και με την αμφίβολης, θεωρητικά, καθαρότητας μέθοδο της αντιστροφής των σειρών του Nwto λίγο αργότερα. Οι αλγεβρικοί αριθμοί σαν σύνολο αριθμήσιμο μπορούν να ταξινομηθούν σε πίνακα. 3 Τα παραπάνω επιλεγόμενα δεκαδικά ψηφία πρέπει να είναι διαφορετικά από το 9 για να αποφύγουμε την «ακραία» περίπτωση του,9999

3 3 Εκείνος που καλλιέργησε τον «σπόρο» προσδιορισμού της ταυτότητας του είναι ο Eulr εξ ου και η ονομασία «αριθμός του Eulr». Ο Eulr στο έργο του [] ο- ρίζει τον αριθμό σαν βάση των φυσικών ή υπερβολικών λογαρίθμων και τον αναπτύσσει σαν σειρά 3 Το 84 ο Liouvill δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο «Το άρρητο του αριθμού,78», στην οποία όμως, δεν αποδεικνύει ότι ο a b c, με είναι άρρητος, αλλά ότι δεν είναι ρίζα της εξίσωσης a, b, c ακέραιους. Αμέσως μετά και χωρίς να λάβει υπ όψη του τα μέχρι τώρα τα συμπεράσματα για τον, θέτει το πρόβλημα της ταυτότητας του σε μια εντελώς νέα βάση διατυπώνοντας το ερώτημα: «Είναι ο ρίζα μιας εξίσωσης συγκεκριμένου βαθμού με ακέραιους συντελεστές ;». Είναι η πρώτη φορά που τίθεται έμμεσα το πρόβλημα της υπερβατικότητας του. Τρία χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Liouvill δίνει αρνητική απάντηση στο ερώτημα χρησιμοποιώντας πάλι Σειρές κλασμάτων. Στο σημείο αυτό 873 παραλαμβάνει τη σκυτάλη ο Γάλλος Μαθηματικός Charls Hrmit 8-9, ο οποίος αποδεικνύει ότι ο αριθμός δεν μπορεί να είναι ρίζα αλγεβρικής εξίσωσης με ακέραιους συντελεστές, πρόταση που θα δούμε στην αμέσως επόμενη παράγραφο. Η υπερβατικότητα του αριθμού. Πρόταση Hrmit: Ο αριθμός δεν είναι αλγεβρικός. Λόγω του μακροσκελούς της απόδειξης της παραπάνω πρότασης θα παραθέσουμε εδώ μόνο την κεντρική της ιδέα. Μια από τις καλύτερες αποδόσεις της απόδειξης του Hrmit για την υπερβατικότητα του βρίσκεται στο [4]. Κεντρική ιδέα της απόδειξης της πρότασης Hrmit: Για να αποδείξουμε ότι ο αριθμός είναι υπερβατικός, αρκεί να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν ακέραιοι συντελεστές που να ικανοποιούν την εξίσωση C,, C, C F ) C C C E) Έστω ότι υπάρχουν ακέραιοι συντελεστές εξίσωση Τότε για κάθε ακέραιο M ισχύει E). C,, C, C MF ) MC MC MC που να ικανοποιούν την Αν μπορούμε να εκλέξουμε ακέραιο M για τον οποίο: α Ισχύει όπου ακέραιος και γνήσια κλάσματα για. Στην περίπτωση αυτή η E') θα πάρει τη μορφή,,, M M β Το ακέραιο μέρος MF ) MC MC C M MC MC C MC MC C δεν είναι μηδέν. C E') E'') γ Η παράσταση είναι ένα κλάσμα «οσοδήποτε» μικρό. Είναι φανερό, ότι στην περίπτωση αυτή η E''), άρα και η E) είναι αδύνατη, αφού το πρώτο μέλος της είναι άθροισμα ενός ακέραιου διάφορου του μηδενός και ενός ανάγωγου κλάσματος. Η όλη προσπάθεια εστιάζεται στην εκλογή ενός τέτοιου ακεραίου και χωρίζεται σε δύο βήματα: στο πρώτο αναζητείται ο ακέραιος 3

4 4 και, στο δεύτερο, εξετάζεται αν ο ακέραιος πράγματι τις α, β και γ. M M που εκλέχθηκε ικανοποιεί Πόρισμα: Ο αριθμός είναι άρρητος. Απόδειξη Έστω ότι ο αριθμός a τέτοιοι ώστε να ισχύει a a που σημαίνει ότι ο αριθμός 3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ a a είναι ρητός. Τότε υπάρχουν ακέραιοι a,a. Η τελευταία όμως είναι ισοδύναμη με την, a, a Z, a, είναι αλγεβρικός αριθμός, πράγμα που είναι άτοπο. Οι ιστορικές προσπάθειες υπολογισμού του συνοπτικά. Ίσως να μην υπάρχει στην ιστορία των Μαθηματικών μέγεθος που να απασχόλησε περισσότερο τη μαθηματική κοινότητα απ όσο ο. Οι προσπάθειες υπολογισμού του έχουν μείνει ιστορικές και χρονολογούνται από το 5 π.χ. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συγκεντρωτικά τα καίρια στοιχεία που αφορούν τις προσπάθειες αυτές. με Αρ. Χρονολογία Χώρα Ερευνητής Τιμή του. 5 π.χ. Αίγυπτος έμμεσα: 6 9). 5 π.χ. Ινδίες έμμεσα: π.χ. Ελλάδα Ο ΠΛΑΤΩΝ υπολογίζει: 6 5) 3 3,4... 3, , π.χ. Ελλάδα Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ με τη βοήθεια 96- γώνου προσεγγίζει π.χ. Αίγυπτος Ο AHMES βρίσκει: π.χ. Κίνα Ο αστρονόμος ZAHNG-HENG υπολογίζει Κίνα O TZOU-HONG-TZI υπολογίζει 3,6...,5) 355 3, ος αι. Ινδίες Ο ΒΡΑΧΜΑΠΟΥΤΡΑ υπολογίζει 3 3,634..., Ινδίες O ALHARTZI υπολογίζει: Ιταλία O Loardo PISANO FIBONACCI υπολογίζει: 3, Ολλανδία O LUDOLPH VAN GEULEN υπολογίζει τον με προσέγγιση 35 δεκαδικών ψηφίων Αγγλία O WALLIS υπολογίζει με ολοκλήρωση: Αγγλία O NEWTON βρίςκει το arcsi και βάσει αυτού: 4

5 5 ) ) ) Γερμανία O LEIBNIZ εκφράζει το με τη σειρά του GREGORY, αξιοποιώντας τους τύπους της παραγοντικής ολοκλήρωςης που είχε βρει Ελβετία O EULER βρίσκει νέους τύπους υπολογισμού όπως Αγγλία Ο William RUTHERFORD υπολογίζει 8 δεκαδικά ψηφία του, από τα ο- ποία είναι σωστά τα πρώτα Γερμανία O LINDEMANN αποδεικνύει την υ- περβατικότητα του Αμερική Ο Gorg REITWIESER υπολογίζει εκατ. δεκαδικά ψηφία του Καναδάς Καναδοί Μαθηματικοί υπολογίζουν 6 εκατ. δεκαδικά ψηφία του Αμερική Οι αδελφοί CUDNOWOSKIJ υπολογίζουν,3 δισεκατομμύρια Δεκαδικά ψηφία του Σε σχέση με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς τα ακόλουθα:. Οι υπολογισμοί των Αιγυπτίων και των Ινδών ήταν καθαρά εμπειρικοί.. Σταθμό αποτελεί η έρευνα του Αρχιμήδη «Κύκλου μέτρησις», όπου με τη βοήθεια του κανονικού 96-γώνου «εγκλωβίζει» το σε πολύ στενά όρια. 3. Η εποχή από το 66 μέχρι το 77 χαρακτηρίζεται από τα ονόματα κυρίως των Libiz, Nwto, Eulr. Είναι η περίοδος ανάπτυξης του Απειροστικού Λογισμού, με τη βοήθεια του οποίου υπολογίσθηκαν εκφράσεις του μέσω σειρών και ολοκλήρωσης. Επί πλέον, αρχίζει να διαφαίνεται η σχέση μεταξύ του και του. Σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο βρίσκονται στα γραπτά δοκίμια του Άγγλου Napir 64. Ο ίδιος, όμως, διστάζει να γνωστοποιήσει τις έρευνές του, μέχρι που ο ίδιος ο Eulr βρήκε το «θάρρος» να χρησιμοποιήσει μιγαδικούς εκθέτες και να αποδείξει τη σχέση i i, απ όπου για προκύπτει η πιο «παράξενη» ίσως σχέση στην Ιστορία των Μαθηματικών. 4. Το 77 και 794 οι Lambrt και Lgdr αποδεικνύουν το άρρητο των και 5. Περίπου χρόνια αργότερα, το 873, ο Hrmit αποδεικνύει, όπως είδαμε, την υπερβατικότητα του και ο Lidma, το 88, την υπερβατικότητα του. i, θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. 6. Ο εικοστός αιώνας είναι ο αιώνας των Ηλ. Υπολογιστών. Με τη βοήθειά τους υπολογίστηκαν δισεκατομμύρια δεκαδικά ψηφία του. Διαπιστώθηκε ότι τα ψηφία,,,9 εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα. Η υπερβατικότητα του αριθμού. Η απόδειξη της υπερβατικότητας του οφείλεται στο διάσημο Γερμανό Μαθηματικό Frdiad vo Lidma και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το 88 στην Ακαδημία του Βερολίνου, για να δημοσιευθεί στη συνέχεια στο.

6 6 περιοδικό Mathmatisch Aal, τόμος 9, με τίτλο Űbr di Ludolphsch Zahl ο αριθμός του Ludolph. Το έναυσμα στον Lidma για να ασχοληθεί επισταμένως με την υπερβατικότητα του του το έδωσε ο ίδιος ο Hrmit. Σε μια συνάντησή των δύο στο Παρίσι, ο Hrmit παρουσιάζοντας του την εργασία του για τον είπε: «Είναι η ωραιότερη εργασία της ζωής μου και σας τη συνιστώ θερμά. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσα να επεκτείνω τις ιδέες μου για τον.»[7] Η έμμεση προτροπή του Hrmit προς τον Lidma βρήκε πρόσφορο έδαφος. Η διαδικασία που ακολούθησε ο Lidma για να αποδείξει την υπερβατικότητα του, θεωρείται γενίκευση των ιδεών του Hrmit για την υπερβατικότητα του. Συγκεκριμένα, ενώ ο Hrmit θεώρησε τις εξισώσεις της μορφής c c c c με c Z i i,,,, ο Lidma θεωρεί στη θέση των αθροίσματα της μορφής N, όπου τα,,, N είναι αλγεβρικοί αριθμοί «εξαρτώμενοι μεταξύ τους», δηλαδή είναι ρίζες της ίδιας αλγεβρικής εξίσωσης, ενώ θεώρησε μετά πρβλ. και Πρόταση στη συνέχεια και την περίπτωση των «μη εξαρτώμενων μεταξύ» τους εκθετών. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στις επόμενες προτάσεις, οι οποίες λόγω του μακροσκελούς των αποδείξεών τους και του περιορισμένου του χώρου αυτής της εργασίας παρατίθενται χωρίς αυτές. πρβλ.[4]. Πρόταση : Ο αριθμός δεν μπορεί να ικανοποιεί μιαν εξίσωση της μορφής C C N ) C ) N E ) όπου και οι εκθέτες κάθε παρένθεσης είναι «εξαρτώμενοι μεταξύ τους» αλγεβρικοί αριθμοί. C i Z Η κεντρική ιδέα και η πορεία της απόδειξης της πρότασης αυτής είναι της ίδιας δομής με εκείνη της πρότασης του Hrmit στην παράγραφο. Πρόταση : Μια εξίσωση ' ' C ' C C E ) ' όπου οι συντελεστές C είναι ακέραιοι, είναι αδύνατη, ακόμα και όταν οι εκθέτες δεν είναι «εξαρτώμενοι μεταξύ τους» αλγεβρικοί αριθμοί., i i Το ακόλουθο πόρισμα είναι άμεση συνέπεια των παραπάνω. Πόρισμα 3: Ο αριθμός C ) δεν μπορεί να ικανοποιεί μια εξίσωση της μορφής E ) C ) C ) όπου τόσο οι συντελεστές C όσο και οι όχι απαραίτητα «εξαρτώμενοι μεταξύ τους» εκθέτες,, είναι αλγεβρικοί αριθμοί. 3 Επομένως, 6

7 7 Θεώρημα Lidma Αν ο αριθμός ικανοποιεί μιαν εξίσωση της μορφής, τότε δεν μπορούν όλοι οι συντελεστές και οι εκθέτες της εξίσωσης αυτής να είναι ταυτόχρονα αλγεβρικοί αριθμοί. Άρα C C C Πόρισμα 4: Ο αριθμός είναι υπερβατικός. Απόδειξη Από τη σχέση για προκύπτει: ή. Οι συντελεστές αυτής της ως προς ότι ο εκθέτης δεν είναι αλγεβρικός που σημαίνει ότι ο είναι υπερβατικός. i i i 7 cos isi i εξίσωσης είναι αλγεβρικοί. Αυτό σημαίνει Σημείωση: Από την υπερβατικότητα του προκύπτει άμεσα και το άρρητο αυτού πρβλ. Πόρισμα παράγρ.. 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡ- ΒΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α. Αν δηλαδή, τότε από το Θεώρημα Lidma της προηγούμενης παραγράφου, συνάγεται ότι τα και δηλαδή το πρότυπο και η εικόνα της εκθετικής συνάρτησης δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα αλγεβρικοί αριθμοί. Αυτό σημαίνει ότι για αλγεβρικό αριθμό το είναι υπερβατικός αριθμός, δηλαδή το σημείο, είναι μοναδικό σημείο του γραφήματος της με συντεταγμένες αλγεβρικούς αριθμούς. Για το λόγο αυτό η καμπύλη y y y ) λέγεται και υπερβατική. y Β. Ανάλογα ισχύουν και για την καμπύλη y i i i i ή y y si με ένα μόνο σημείο με αλγεβρικές συντεταγμένες, το,, και όλα τα άλλα υ- περβατικά. Γ. Στην ερώτηση «είναι ένας δεδομένος αριθμός υπερβατικός;» η απάντηση δεν είναι απλή. Μόλις το 9 στο μαθηματικό Συνέδριο των Παρισίων ο Hilbrt έθεσε, ανάμεσα στα άλλα και το, γνωστό σαν 7 ο b πρόβλημα, αν ο αριθμός a, ό- που ο a είναι αλγεβρικός αριθμός διαφορετικός του και του και ο b είναι άρρητος ή μιγαδικός αλγεβρικός αριθμός όπως για παράδειγμα ο ή ο είναι υπερβατικός ή όχι. Οι Glfod και Schidr απέδειξαν, ανεξάρτητα ο ένας από b τον άλλο το 934, ότι ο a με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι υπερβατικός [3]. Παρ όλα αυτά, το να αποφανθεί κανείς για την υπερβατικότητα ή μη ενός αριθμού εξακολουθεί να μην είναι απλή υπόθεση. Για παράδειγμα:. Ο Mahlr απέδειξε ότι ο δεκαδικός αριθμός, με δεκαδικά ψηφία την ακολουθία των φυσικών αριθμών είναι υπερβατικός.. Ο αριθμός, i i

8 8 είναι υπερβατικός, αλλά για τον 3. Από τη ισότητα i ) i) i i cos isi ) ) ) δεν μπορούμε να αποφανθούμε. και το Θεώρημα Lidma προκύπτει ότι οι αριθμοί και δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα αλγεβρικοί. Δε γνωρίζουμε εν τούτοις ποιος εκ των δύο είναι υπερβατικός. Δ. Το σύνολο των υπερβατικών αριθμών είναι υπεραριθμήσιμο. Πράγματι: αν A το σύνολο των αλγεβρικών αριθμών, T το σύνολο των υπερβατικών αριθμών και R το σύνολο των πραγματικών αριθμών, τότε είναι: Ισχύουν όμως: Το σύνολο των αλγεβρικών αριθμών A είναι αριθμήσιμο πρβλ. παράγρ., Πρόταση Cator. Η ένωση αριθμήσιμων συνόλων είναι σύνολο αριθμήσιμο [6]. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι υπεραριθμήσιμο [6]. Άρα και το σύνολο των υπερβατικών αριθμών T είναι υπεραριθμήσιμο. Είναι προφανές, επομένως, ότι μεταξύ των αριθμών οι υπερβατικοί αποτελούν τον κανόνα, οι δε αλγεβρικοί την εξαίρεση. AT R Ε. Με την υπερβατικότητα του λύθηκε, ως γνωστόν, με αρνητικό τρόπο το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο G. H. Hardy, στην εργασία του «Η απολογία ενός Μαθηματικού» [7], αναφέρει ότι τα Μαθηματικά πρέπει να διέπονται ταυτόχρονα από σοβαρότητα και ομορφιά. Η υπερβατικότητα των αριθμών και καθώς και το σύνολο των υπερβατικών αριθμών γενικότερα, πιστεύουμε ότι είναι ένα μικρό δείγμα συνδυασμού των παραπάνω χαρακτηριστικών. Βιβλιογραφία [] Cator, G.: Űbr i Eigschaft ds Ibgriffs rlr algbraisch Zahl, Αρχείο του Πανεπιστημίου του Würzburg Γερμανίας. [] Eulr, L.: Itroductio i Aallysi ifitorum, T.,748. [3] Glfod, A.D.: Zum sibt Hilbrtsch Problm, Ostwalds Klassir, Bd. 5, 99. [4] Kli F.: Vorträg übr ausgwählt Thm dr Elmtargomtri, Lipzig 895. [5] Liouvill, J.: Copts rdus, 844 t Liouvill s Jour., 6, 85 [6] Νεγρεπόντης Στ.: Σημειώσεις Πραγματικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παν/μίου Αθηνών, 976. [7] Vol, Otto: Vorlsug übr Di Kust ds Rchs Vortragsmaussript, Παν/μιο Würzburg Γερμανίας. 8

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τι σημαίνει εξηγώ; Τι είναι τα μαθηματικά; Σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά; Στα μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα