Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία."

Transcript

1 Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γεωργία Μαρίνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής- Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Χρόνων και Αναστήλωση των μνημείων αυτής της περιόδου», της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας Ι Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1. Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και 2. Εργαστήριο Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Σπουδές: - Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος του Τ.Ε.Ε. - Δίπλωμα D.E.S. (Αναστήλωσης), Diplôme d' 'Etudes Supérieures sur la Connaissance et la Conservation des Monuments Anciens, Σχολής Chaillot Υπουργείου Πολεοδομίας και Οικισμού της Γαλλία. - Δίπλωμα D.E.A. d'esthétique et Sciences de l Art, Paris I, Panthéon Sorbonne. - Διδάκτωρ Αρχιτέκτων- Μηχανικός Ε. Μ. Π (βαθμός Άριστα). - Μεταδιδακτορικές σπουδές στη Γερμανία: >Παρακολούθηση μαθημάτων: "Μέθοδοι και Τεχνικές για τov προσδιορισμό της υπάρχουσας κατάστασης και τηv αξιολόγηση της υφιστάμενης κατασκευής" στο μεταπτυχιακό τμήμα Weiterbildungs und Beratungszentrum für Denkmalpflege und behutsame Altbauinstandsetzung, στη Δρέσδη (1995). >Φιλoξεvoύμεvη συvεργάτης στov "Τoμέα Ειδικής 'Ερευvας 315 για τη Συvτήρηση τωv Iστoρικώv Μvημείωv" τoυ Γερμαvικoύ Iδρύματoς Ερευvώv, στo Παvεπιστήμιo της Καρλσρoύης (Sonderforschungsbereich 315, Erhalten Historisch Bedeutsamer Bauwerke, Universität Karlsruhe), υπό τov καθηγητή Fritz Wenzel (1995). Ξένες γλώσσες Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (δίπλωμα Proficiency και Diplôme d' 'Etudes Supérieures, αντίστοιχα) και καλή γνώση Γερμανικών. Εκπαιδευτικό έργο: Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (αριθμός, γνωστικά αντικείμενα, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) Α. Διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα Στο ΕΜΠ, μαθήματα σχετικά με την επιστημονική περιοχή 1. Ιστορία Θεωρία 3: Μεσαιωνικοί Χρόνοι και Βυζάντιο, 2. Ιστορία Θεωρία 8: Μορφές και χώρος το Μεσαίωνα, 3. Συστηματική αποτύπωση κτιρίου 4 ου εξαμήνου, 4. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 Α : Μελέτη παραδοσιακού οικισμού, 5. Ιστορία Τέχνης 5 ου εξαμήνου σε θέματα αρχιτεκτονικής (α. Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, β. Quatrocento (15 ος αιώνας Αναγέννηση) 6. Προστασία αρχιτεκτονικών μνημείων και συνόλων του 6 ου εξαμήνου, 7. Σε αναπλήρωση: μαθήματα 2 ου εξαμήνου: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή περίοδος 8. Σε αναπλήρωση: μαθήματα 4 ου εξαμήνου: Αναγέννηση και Μπαρόκ 1

2 9. Ειδικά Θέματα Ιστορίας Θεωρίας 7 ου εξαμήνου. Δημόσια κτίρια πολιτισμού. 10. Επιβλέπουσα στην εκπόνηση πολλών εργασιών για το μάθημα «Διάλεξη 9 ου εξαμήνου». Β. Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό ΔΠΜΣ «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του ΕΜΠ. Μαθήματα πάνω στη Ιστορία και Θεωρία των Αναστηλώσεων, σε Θέματα σύνθεσης, τυπολογίας, μορφολογίας και κατασκευής των Μεσαιωνικών κτιρίων σε αναστηλωτικές εφαρμογές (παραδείγματα), στην τεκμηρίωση μνημείων, την ανεύρεση και καταγραφή ιστορικών- οικοδομικών φάσεων, τη μελέτη ιστορικών πηγών και σε θέματα ίδρυσης και εξέλιξης μεσαιωνικών πόλεων. Μαθήματα αποτυπώσεων και στερεώσεων- αναστηλώσεων, διορθώσεις σχετικών ασκήσεων και εφαρμογών. -- Υπεύθυνη μαθήματος Θεωρία και Ιστορία των Αποκαταστάσεων - Μάθημα 1.1 Μάθημα: Προβλήματα και Πρακτικές στην Αναστήλωση των Βυζαντινών Μνημείων- Ιστορική Αναδρομή και σύγχρονες αντιλήψεις Υπεύθυνη της άσκησης του Μαθήματος «Κριτική μιας αναστήλωσης» -- Υπεύθυνη Μαθήματος Μεθοδολογία Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης -Μάθημα 2.1 Υπεύθυνη Αποτύπωσης. Θεωρία/Εισαγωγή και Εφαρμογές: Άσκηση σε μνημεία, εργασία in situ, απόδοση-αξιολόγηση δεδομένων- διορθώσεις -- Διδασκαλία στο μάθημα Ανάλυση και τεκμηρίωση Μάθημα Μάθημα: α. Ανάλυση- τεκμηρίωση μνημείου. Οικοδομικές φάσεις- Αναπαράσταση φάσεων β. Οικοδομική των Βυζαντινών χρόνων γ. Ιστορικές πηγές για την τεκμηρίωση των μνημείων -- Διδασκαλία στο μάθημα Τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης (Μάθημα 2.2) Ειδικά θέματα και παραδείγματα εφαρμογών (Μάθημα 2.2.2) Μάθημα: Ανάλυση τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής σε αναστηλωτικές εφαρμογές -- Διδασκαλία στο μάθημα Προστασία και σχεδιασμός σε ιστορικά κτίρια και σύνολα (Μάθημα 2.3) Μάθημα: Ανάλυση της ιστορικής ταυτότητας μιας πόλης Εκπαιδευτικές εκδρομές σε ασκήσεις εφαρμογής (Ναύπλιο, Μάνη, Μέτσοβο) 3.2 Διδασκαλία στο μάθημα Ειδικά θέματα αρχαιολογικής έρευνας (Μάθημα 2.2) Μάθημα: Τεχνική ανασκαφών. Γεωφυσικές διασκοπήσεις. Εφαρμογές στο σχεδιασμό της προστασίας -- Διδασκαλία στην Άσκηση Στερέωσης Μάθημα 2.1. Εργασία in situ με τη μελέτη μνημείων και εφαρμογών Στερέωσης, Αναστήλωσης - διορθώσεις Επιβλέπουσα διπλωματικών εργασιών και κριτής- βαθμολογητής διπλωματικών εργασιών. Γ. Διδασκαλία στο πλαίσιο της συνεργασίας εργαστηριακής άσκησης με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Αναστήλ του Παρισιού Chaillot, έτος 2011 Δ. Διδασκαλία στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης Kultur σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές με Keeping alive historical cities and sites, Ιανουάριος 2013 Ε. Διδασκαλία Βυζαντινής και μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, στο ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ακαδημία Πλάτω του ΕΣΠΑ, έτος 2012 ΣΤ. Επιβλέπουσα (4) διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελών και επταμελών επιτροπών Ερευνητικό έργο: Ερευνητικά Προγράμματα: (αριθμός, ιδιότητα, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων: χρονολογία, τίτλος, φορέας, ποσό χρηματοδότησης) -Έρευνα μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά του ΥΠΠΟ, ως μέλος της από το 2004, ένα μέρος των πορισμάτων της οποίας δημοσιεύθηκαν στον τόμο «Τα Μνημεία του Μυστρά, Το Έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά» (Έκδοση ΥΠ.ΠΟ ΤΔΠΕΑΕ), Αθήνα Έργο χρηματοδοτούμενο από κοινοτικά Κονδύλια, Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2

3 - Έρευνα μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής Κάστρου Χίου του ΥΠ. ΠΟ. (ως μέλος της ) συμμετοχή στο επιστημονικό, ερευνητικό και αναστηλωτικό έργο στο μεσαιωνικό Κάστρο της Χίου). - Επιτόπια ερευνητική αποστολή στα πλαίσια της ένταξης στον κατάλογο των αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO Des villages antiques du Nord de la Syrie. Σύνταξη εκτενούς έκθεσης που υποβλήθηκε στη Διεθνή ICOMOS και με επιτυχία αξιολογήθηκε απολύτως θετικά Δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου: 1. Βιβλία 1. Μονογραφία με τίτλο «Άγιος Δημήτριος. Η Μητρόπολη του Μυστρά», Αθήνα 2002, Τ.Α.Π.Α., Δημοσιεύματα Α. Δ., αρ. 78. (κείμενο σελίδες 251, φωτο. 214, σχ. 22) 2. Συμμετοχή κατά το ήμισυ στον τόμο «Τα Μνημεία του Μυστρά, Το Έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά από το 1984 έως το 2008» (Έκδοση ΥΠ.ΠΟ ΤΔΠΕΑΕ), Αθήνα Συγγραφή 14 ενοτήτων, από τις συνολικές 25 (συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος), Συμμετοχή με 179 σελίδες, 41 σχέδια και με 417 φωτογραφίες, όπως ακολούθως: Συγγραφή Κεφαλαίων 14: α. Η Πολεοδομική Συγκρότηση του Οικισμού, σ (Κείμενο 24 σελίδες, 1 τοπογραφικό σχέδιο, 26 φωτογραφίες.) β. Η Οχύρωση της Πόλης, σ Κείμενο 34 σελίδες, 5 σχέδια Α. Το φράγκικο κάστρο της κορυφής Β. Τα τείχη της Άνω Πόλης Γ. Τα τείχη της Κάτω Πόλης γ. Οι εκκλησίες του Μυστρά, σ Άγιος Δημήτριος, η μητρόπολη του Μυστρά, σ Κείμενο 20 σελίδες, 10 σχέδια, 30 φωτογραφίες 2. Αγία Σοφία, σ Κείμενο 20 σελίδες, 6 σχέδια, 55 φωτογραφίες 3. Μονή Περιβλέπτου, σ Κείμενο 14 σελίδες, 1 σχέδιο, 28 φωτογραφίες 4. Ευαγγελίστρια, σ Κείμενο 7 σελίδες, 16 φωτογραφίες δ. Τα σπίτια του Μυστρά. Οικιστικά συγκροτήματα της Κάτω Πόλης 1. Οικία Λάσκαρη σ Κείμενο 28 σελίδες, 10 σχέδια, 64 φωτογραφίες 2. Συγκρότημα ΒΔ της Οικίας Λάσκαρη σ Κείμενο 11 σελίδες, 2 σχέδια, 29 φωτογραφίες 3. Οικία Χρόνη, σ Κείμενο 2 σελίδες, 6 φωτογραφίες 4. Οικία στον Πλάτανο σ Κείμενο 2 σελίδες, 5 φωτογραφίες 5. Οικία Φραγκόπουλου σ Κείμενο 10 σελίδες, 5 σχέδια, 23 φωτογραφίες 6. Συγκρότημα Κρεββατά σ Κείμενο 6 σελίδες, 3 σχέδια, 28 φωτογραφίες ε. Τα σπίτια του Μυστρά. Οικιστικά συγκροτήματα της Άνω Πόλης Οικίες και οικιστικά σύνολα στα νότια και δυτικά του παλατιού, σ Κείμενο 6 σελίδες, 26 φωτογραφίες 3. Συμμετοχή στο βιβλίο: Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, με τη ενότητα: Γεωργία Μαρίνου, «Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού και το αρχικό μαρμάρινο τέμπλο», σ Άρθρα 1. «Οι Αναστηλωτικές Εργασίες στο Μυστρά», Corpus, «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα» 2 ο αφιέρωμα, Αθήνα 2002, σ «Οι παρά τα τείχη της πόλης βυζαντινές μονές του Μυστρά και οι οχυρώσεις τους», Πρακτικά του Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου -Ρόδος «15 χρόνια Αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», Αθήνα 2007, τ. Α σ και τ. Β πιν «Νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική εξέλιξη και τη μορφή της ονομαζόμενης οικίας Λάσκαρη στο βυζαντινό Μυστρά», Ανάλεκτα, Αθήνα 2007, σ , ( κείμενο 18 σελ., φωτ.13, σχ. 8). 4. «Δυτικά στοιχεία στο Μυστρά», Πρακτικά συμποσίου «Η γλυπτική και λιθοξοϊκή στη Λατινοκρατούμενη Ανατολή -13 ος -17 ος 3

4 αιώνας», Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, επιμέλεια Όλγα Γκράτζιου, Ηράκλειο 2007, σ (σ.12, φωτ.19, σχ.1). 5. «Οι αναστηλωτικές εργασίες στο Μυστρά», Αποκατάσταση Μνημείων -Αναβίωση Ιστορικών Κτηρίων, εκδόσεις Αρχιτεκτονικών Βιβλίων «ΕΡΓΟΝ ΙV» επιμέλεια. Ν. Χαρκιολάκης, Αθήνα 2008, σ Συμμετοχή, κατόπιν προσκλήσεως, στον τόμο για τα αναστηλωτικά έργα της Πελοποννήσου της σειράς που επιμελείται ο αρχιτέκτων κ. Ν. Χαρκιολάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ. 5. «The Chancel Barrier of the Metropolis of Mystras: Early Forms in a Late Byzantine Basilica», Proceedings of the 21 st International Congress of Byzantine Studies, London August 2006, v. III, σ «Νέα στοιχεία για τις οχυρώσεις στην Κάτω Πόλη του Μυστρά» Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και ο Μεσαιωνικός Οικισμός Αναβάτου Χίου», Πρακτικά, Χίος «Η κατοικία στο Βυζάντιο», έκδοση ΒΧΜ, τόμος εις μνήμην Δ. Κωνστάντιου, Υπό δημοσίευσιν, υποβλήθηκε στην τελική σελιδοποιημένη μορφή 8. «Παιδεία και Πολιτιστική κληρονομιά». Πρακτικά Διημερίδας ΕΜΠ «Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Αρχιτεκτονική κληρονομιά» 27-28/5/2011, Υπό δημοσίευσιν, υποβλήθηκε στην τελική σελιδοποιημένη μορφή 9. «The sculpted decoration of Aghia Sophia at Mystras», Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου Russian Medieval Art, Art of Medieval R and Byzantium during the Epoch of Andrei Roubliov, Μόσχα 2012 Ανακοινώσεις-Παρουσιάσεις Α. Ανακοινώσεις 1. Συμπόσιο «Η γλυπτική στη Λατινοκρατούμενη Ανατολή (13 ος -17 ος αιώνας)», του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και της 13 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Ρέθυμνο 2002 συμμετοχή με ανακοίνωση «Δυτικά στοιχεία στο Μυστρά» ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 2004, συμμετοχή με ανακοίνωση «Η ονομαζόμενη οικία Λάσκαρη στο Μυστρά» 3. Συμμετοχή στην 1 η Έκθεση έργου Γυναικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αθήνα Νοεμ με αφίσα που εικονίζει κάποιες εργασίες πεδίου και έρευνας st International Congress of Byzantine Studies, στην Αγγλία, Λονδίνο Αυγούστου 2006 συμμετοχή με ανακοίνωση The Chancel Barrier of the Metropolis Of Mystras: Early Forms in a Late Byzantine Basilica 5. Ελληνο- ιταλική επιστημονική συνάντηση, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών- Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε, Βυζαντινή και ιταλική ζωγραφική. Δρόμοι και συναντήσεις από τις Σταυροφορίες ως την πτώση του Χάνδακα ( ), συμμετοχή με ανακοίνωση «Επίδραση δυτικών μορφών στη ναοδομία του Μυστρά» 6. Συμμετοχή, κατόπιν προσκλήσεως, στο Διεθνές Συνέδριο «Η Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και ο Μεσαιωνικός Οικισμός Αναβάτου Χίου (26-28 Σεπτεμβρίου 2008), με την ανακοίνωση «Νέα στοιχεία για τις οχυρώσεις στην Κάτω Πόλη του Μυστρά» 7. Συμμετοχή, κατόπιν προσκλήσεως, στο Διεθνές συνέδριο Russian Medieval Art, Art of Medieval Rus and Byzantium during the Epoch of Andrei Roubliov ( ) στη Μόσχα, με θέμα «The sculpted decoration of Aghia Sophia at Mystras» 8. Συμμετοχή στην ημερίδα «Αποκατάσταση των Οχυρώσεων του Κάστρου της Χίου, Δυσκολίες και Προοπτικές ενός Σημαντικού Εργου», από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, την 3 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον Πολιτιστικό Οργανισμό Ν,Α Χίου και τον Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Φρουρίου Χίου «ο Άγιος Γεώργιος», με ανακοίνωση «Το φράγκικο Κάστρο του Μυστρά» (Παρασκευή 22 Μαΐου 2009) 9. Πρόσκληση από το ΑΠΘ για διάλεξη με θέμα «Ο Μυστράς και τα μνημεία του» στο πλαίσιο του μαθήματος 2Θ4- Ιστορία της Αρχιτεκτονικής: Βυζαντινή, Ισλαμική περίοδος του Τομέα Δ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ το Δεκέμβριο του Συμμετοχή με πρόσκληση στον κύκλο διαλέξεων «Η οικιστική αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο εικόνες καθημερινής ζωής», την άνοιξη του 2010του ΒΧΜ την άνοιξη του 2010, με θέμα «Η κατοικία στο Βυζάντιο» 11. Συμμετοχή στη «Διημερίδα ΕΜΠ Αρχιτεκτονικές Σπουδές και Αρχιτεκτονική κληρονομιά 27-28/5/2011 με ανακοίνωση «Παιδεία και Πολιτιστική κληρονομιά» 12. Συμμετοχή με πρόσκληση στο διεθνές συνέδριο Why History της Αρχιτεκτονικής Σχολής του TU Delft τον Μάιο του 2013 με θέμα «Always History, As a basis for a sound architects education» Β. Παρουσιάσεις 1. Τov Ioύvιo τoυ 1992 παρoυσίασα τo αvαστηλωτικό έργo τoυ Μυστρά σε κλιμάκιο των αρχιτεκτόνων αναστήλωσης των μνημείων της 4

5 Γαλλίας (Architectes des Bâtiments de France, ABF) κατά την επίσκεψή τους στov αρχαιολογικό χώρο. 2. Παρουσίαση των αναστηλωτικών έργων του Μυστρά στη Σχολή Αναστήλωσης του Πανεπιστημίου του York, στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, το Μάιο το Εφαρμοσμένο επιστημονικό έργο: Αρχιτεκτονικό - Εικοσαετής εργασία στο ΥΠ.ΠΟ ( ), μόνιμος υπάλληλος, επιβλέπουσα αρχιτέκτων στο έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά και προϊσταμένη του τεχνικού γραφείου ( ) - Μέλος της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά του ΥΠ. ΠΟ. από το 2004 (συμμετοχή στο επιστημονικό, ερευνητικό και αναστηλωτικό έργο στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά). Εκπόνηση αναστηλωτικών μελετών στο Τεχνικό γραφείο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά. Αναστήλωση του Παλατιού του Μυστρά, (Έγκριση εφαρμογής από το ΚΑΣ α φάση 1989, β φάση 2005 και γ φάση 2010), Αναστήλωση Οικίας Λάσκαρη (Έγκριση εφαρμογής από το ΚΑΣ α φάση 2002 και β φάση 2010) και του Συγκροτήματος πίσω από το Παλάτι (Έγκριση εφαρμογής από το ΚΑΣ 2010) - Μέλος της Επιτροπής Κάστρου Χίου του ΥΠ. ΠΟ. ( συμμετοχή στο επιστημονικό, ερευνητικό και αναστηλωτικό έργο στο μεσαιωνικό Κάστρο της Χίου) - Εκπόνηση αποτύπωσης του καθολικού μονής Παντάνασσας (4 ατομικά και 3 σε συνεργασία, όπως δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, εικ. 310, 321, 338, 347 και 56, 81, 149 αντίστοιχα και σχεδίαση της αναπαράστασης της δυτικής όψης, εικ.278 Αναφορές του έργου από τρίτους: (αριθμός, ενδεικτική αναφορά των σημαντικότερων) Αριθμός: Άνω των 100 Ενδεικτική αναφορά 1) Γεωργία Μαρίvoυ, Η Αρχιτεκτovική της Ναυπάκτoυ κατά τηv Εvετoκρατία και τηv Τoυρκoκρατία, Ηπειρωτικά Χρovικά, τόμoς 27, Iωάvvιvα 1985, σ , πιν Α. Πετρovώτης, Οθωμαvικά αρχιτεκτovήματα Ναυπάκτoυ, Ναυπακτιακά, τ. 6, Αθήvα 1994, σ Σχετικά βλέπε: σημείωση 19 σ. 224, σημείωση 22 σ. 226, σημείωση 26 και 27 σ. 227, σημείωση 31 και 32 και 33 σ. 228, σημείωση 34 σ.229, σημείωση 19 σ. 224, σημείωση 55δ σ. 234, σημείωση 173 σ. 253, σημείωση 190 σ. 259, σημείωση 19 σ. 224, σημείωση 198 σ. 260, σημείωση 208 σ. 263, σημείωση 211 σ. 264, σημείωση 230 σ. 269, σημείωση 232 σ. 270, σημείωση 243 σ. 271, σημείωση 245 σ. 272, σημείωση 255 σ Επίσης, η μελέτη αναφέρεται μέσα στο κείμενο στις σελίδες 224, 228, 234, 269, 271 και στη παράθεση της βιβλιογραφίας σ Η ίδια μελέτη αναφέρεται στο βιβλίο Ν. Παvταζής, Η Ναύπακτoς μέσα στoυς αιώvες- Μύθoς και πραγματικότητα, Ναύπακτoς, 1991 Βλ. παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, σ ) Georgia Marinou, Structural Observations on the Byzantine Building known as the Laskaris house at Mystras, Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke, Sonderforschungsbereich 315, Universität Karlsruhe, Jahrbuch 1994, Berlin 1995, σ RΒΚ, στην ενότητα για το Μυστρά, S. Sinos, Mistras, RBK, Stuttgart, 1999, Βλ. στο κείμενο στ και στην βιβλιογραφία για το Μυστρά στ Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Η πολιτεία του Μυστρά, Αστικές οικίες στο Βυζάντιο, Αθήνα 2001, ΥΠΠΟ, Βλ. σημ. σελ Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Μυστράς, Η βυζαντινή πόλη, ΥΠΠΟ, Παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, σ Σ. Σίνος, Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, Το Εργο των Επιστημονικών Επιτροπών Αναστήλωσης, 5

6 Συντήρησης και Ανάδειξης Μνημείων, ΥΠΠΟ- ΤΔΠΕΑΕ, Αθήνα 2006, σ , Βλ. σ. 146 σημ Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, Βλ. σ. 59 σημ. 3. 3) Γεωργία Μαρίvoυ, Αγιoς Δημήτριoς. Η Μητρόπoλη τoυ Μυστρά, διδακτoρική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήvα Η διδακτορική μου διατριβή περιλαμβάνεται στην ενότητα του RΒΚ για το Μυστρά, S. Sinos, Mistras, RBK, Stuttgart, 1999, Βλ. στ και στην αναφερόμενη βιβλιογραφία για το Μυστρά, στ Στο ίδιο σύγγραμμα περιλαμβάνονται τα σχέδια του Αγίου Δημητρίου που έχω εκπονήσει, της κάτοψης, ισογείου-υπερώων και της κατά μήκος τομής, στ Ακόμη, γίνεται αναφορά, στ.442, στη χρονολόγηση για τη δεύτερη μεγάλη φάση του ναού 4) Γεωργία Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος η Μητρόπολη του Μυστρά, Αθήνα 2002 (Έκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, αρ. 78 της σειράς δημοσιευμάτων του Αρχαιολογικού Δελτίου). Η μονογραφία αναφέρεται στα έργα: - Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, Βλ. σ. 59 σημ. 15, σ. 175 σημ. 32, σ. 203 σημ. 7, σ. 316 σημ. 10, σ. 324 σημ. 18, σ. 325 σημ. 19, σ. 359 σημ. 2, σ. 360 σημ. 5, σ. 362 σημ. 7, σ. 362 σημ. 8, σ. 365 σημ. 9 - Μαίρη Ασπρά Βαρδαβάκη, Μελίτα Εμμανουήλ, Η μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του 15 ου αιώνα,, Αθήνα 2005 Βλ. σ. 24 σημ. 41, σ. 35 σημ. 64, σ. 43 σημ. 11, σ. 45 σημ Χ. Σ. Αρβανιτόπουλος. Τάφοι και έθιμα ενταφιασμού στο Μυστρά, Αρχαιολογική Εφημερίς 2008, βιβλιογραφία σ και σημ σ.82 - Χ. Μπούρας, Λ. Μπούρα, Η Βυζαντινή ναοδομία κατά τον 12 ο αιώνα, Αθήνα 2002, Βλ. εντός του κειμένου πλήρης αναφορά, σ Αναστάσιος Τάντσης, Η αρχιτεκτονική σύνθεση στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 321, Βλ. στην παράθεση βιβλιογραφίας - Σταύρος Μαμαλούκος, Ο ναός του Αγίου Πολυκάρπου στην Τανάγρα (Μπράτσι) Βοιωτίας, ΔΧΑΕ, τ. ΚΕ (2004), σ , Βλ. σ. 133 σημ.25 - Ροδονίκη Ετζέογλου, Εγγραφή εν τω Μυζηθρά, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13 ο και τον 14 ο αιώνα, ΔΧΑΕ, τ. ΚΣΤ (2005), σ , Βλ. σ.184 σημ Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Η Βυζαντινή μονή της Παναγίας Περιβλέπτου. Συμβολή στη μνημειακή τοπογραφία της Βυζαντινής Άρτας, ΔΧΑΕ, τ. ΚΣΤ (2005), σ , Βλ. σ. 290 σημ Αγγελική Μέξια, Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στο Μυστρά, ΔΧΑΕ, τ. ΚΖ (2006), σ , Βλ. σ. 116 σημ.6 και σ. 122 σημ Ασπασία Λούβη- Κίζη, Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι Αρκαδίας, ΔΧΑΕ, τ. ΚΗ (2007), σ Βλ. σ. 99 αναφορά στη θεωρία που διατυπώνεται για την κατασκευή υπερώων στις εκκλησίες του Μυστρά και σ. 99 σημ. 6 και σ.111 σημ 23 - Σωτήρης Βογιατζής,Ο γλυπτός διάκοσμος του Ανδρομονάστηρου Μεσσηνίας, ΔΧΑΕ, τ. Λ (2009), σ Βλ. σ. 130 σημ. 19, σ. 131 σημ. 22, σ. 132 σημ. 26, σ. 133 σημ. 30 και 35, σ. 135 σημ Leonela Fundić, Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τριπόλεως, ΔΧΑΕ, τ. Λ (2009), σ Βλ. σ. 143 σημ Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Η πόλη του Μυστρά- Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας ενός υστεροβυζαντινού αστικού συνόλου με βάση τις πηγές και τα κοσμικά κτίσματα, Διδ. Διατριβή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

7 Τόμος Α : ΒΛ. σ. 46 σημ. 109, σ. 104 σημ. 356, σ. 119 σημ. 417, σ. 120 σημ. 418, σ. 135 πλήρης αναφορά εντός του κειμένου, σ. 135 σημ. 486 και 487 σ. 136 σημ. 491 και 493, σ. 137 σημ. 496, σ. 141 σημ. 508, σ. 183 σημ. 727, σ. 260 σημ Σ. Αρβανιτόπουλος. Τάφοι και έθιμα ενταφιασμού στο Μυστρά, Αρχαιολογική Εφημερίς 2008 Βλ. στην παράθεση βιβλιογραφίας σ. 118, και σημ. σ.82 - Ελένη Άννα Χλέπα, Τα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα ( ): Αντιπροσωπευτικές επεμβάσεις και αποκαταστάσεις, Διδ. Διατριβή του ΕΜΠ, Αθήνα Βλ. σ. 217 σημ. 762, σ. 218 σημ. 763 και ) Γεωργία Μαρίνου, Οι Αναστηλωτικές Εργασίες στο Μυστρά, Corpus, «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα» 2 ο αφιέρωμα, Αθήνα 2002, σ Μνημονεύεται στη διδακτορική διατριβή της Ε. Α.Χλέπα (ο.π.) σ. 223 σημ ) Γεωργία Μαρίνου, «Οι παρά τα τείχη της πόλης βυζαντινές μονές του Μυστρά και οι οχυρώσεις τους», Πρακτικά του Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου -Ρόδος «15 χρόνια Αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», Αθήνα 2007, τ.α σ Μνημονεύεται στο Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, Βλ σ. 15, σημ.1 7) Γεωργία Μαρίνου, «Νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική εξέλιξη και τη μορφή της ονομαζόμενης οικίας Λάσκαρη στο βυζαντινό Μυστρά», Ανάλεκτα, Αθήνα 2007, σ Μνημονεύεται στο Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, Βλ σ. 59, σημ.3 8) Γεωργία Μαρίνου, «Οικία Λάσκαρη», στο Τα Μνημεία του Μυστρά, Το Έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά από το 1984 έως το 2008 (επ. επ. Σ.Σίνος, Έκδοση ΥΠ.ΠΟ ΤΔΠΕΑΕ), Αθήνα 2009 Και ο. π. «Η οχύρωση της Πόλης», όπου μνημονεύονται στο Σ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, Βλ σ. 59, σημ.3 και σ.15 σημ1. αντίστοιχα 9) Πορίσματα της ενότητας Γεωργία Μαρίνου, «Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού και το αρχικό μαρμάρινο τέμπλο» στο Σ. Σίνο Η αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, σ , αναφέρονται στο ίδιο βιβλίο απ τον Σ. Σίνο στις: σ.99 σημ.19, σ.99 σημ.18 και σ.200 σημ ) Γεωργία Μαρίνου, «Τo έργo της Επιτρoπής Αvαστήλωσης Μvημείωv Μυστρά» που δημοσιεύεται ετήσια στο Αρχαιολογικό Δελτίο αναφέρεται στη διδακτορική διατριβή του Σταύρου Αρβανιτόπουλου (ο.π.): Βλ. Τόμος Α ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 46 (1991), Αθήvα 199, σ Αναφέρεται στη σ. 68 σημ.215 και σ.119 σημ417 ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 50 (1995), Αθήvα 2000, σ Αναφέρεται στη σ. 63 σημ.190 και σ. 68 σημ.215 ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 51 (1996), Αθήvα 2001, σ Αναφέρεται στη σ. 63 σημ.190 και σ. 68 σημ.215 και σ.119 σημ. 417 και σ.119 σημ417. ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 52, (1997), Αθήvα 2002, σ Αναφέρεται στη σ. 327 σημ. και σ. 68 σημ.215 και σ.105 σημ. 358 Τόμος Β ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 50 (1995), Αθήvα 2000, σ Αναφέρεται στη σ. 499 ΑΔ Χρovικά Β1, τ. 52, (1997), Αθήvα 2002, σ Αναφέρεται στη σ. 327 Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα (μέλος διεθνών επιστημονικών οργανισμών, οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές κλπ.) - Μέλος της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά του ΥΠ. ΠΟ. από το 2004 (συμμετοχή στο επιστημονικό, ερευνητικό και αναστηλωτικό έργο στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά). - Μέλος της Επιτροπής Κάστρου Χίου του ΥΠ. ΠΟ. ( συμμετοχή στο επιστημονικό, ερευνητικό και αναστηλωτικό έργο στο μεσαιωνικό Κάστρο της Χίου). - Μέλος του ελληνικού ICOMOS. - Εμπειρογνώμων διεθνούς ICOMOS, για μνημεία της Συρίας, 2010 (κατάλογος εμπειρογνωμόνων). 7

8 Expertise sur l inscription des villages antiques du Nord de la Syrie. -Μέλος της ΧΑΕ (Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία) 8

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Κωνσταντίνος Καραδήμας Εργαστήριο/Τομέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤA ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤA ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤA ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2001-2002. Αναπληρωτής Καθηγητής. Διδασκαλία μαθήματος: Αρχιτεκτονική,

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρύτανης

Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρύτανης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πρύτανης I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1968-1973: φοίτησε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

_ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π.

_ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π. _ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ανά έτος και σε χρονική ακολουθία) 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Β.Π. 1994 11/9 : Εγκαίνια Μουσείου 28/11-5/12: Στο πλαίσιο των «Δημητρίων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 31-07-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 35381 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνοµα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυµα: Κωνσταντίνος Καραδήµας Εργαστήριο/Τοµέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τοµέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 i ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ανδρέου Ανδρέας ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ζωή Γοδόση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Κατεύθυνσης. Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων. στον επτανησιακό πολιτισμό

Η συμβολή της Κατεύθυνσης. Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων. στον επτανησιακό πολιτισμό Ι Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο Κέρκυρα, 30/04 04/05/2014 Η συμβολή της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων στον επτανησιακό πολιτισμό Συνεργασίες με τοπικά μουσεία, έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. :

2004-2011: Λέκτορας επί Θητεία του Τομέα 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. : Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο/Τομέας: Τομέας 1 Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μορφολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού.

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ- TUFANO (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1. Προσωπικά δεδομένα Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 14.8.1949, Ρόδος Δωδεκανήσου. Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΘΗΝΑΙ Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό του Aπολογισμού Xρήσεως 2013. 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα