Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 Νίκος Λιανός, αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής ΤΑΜ- ΠΘ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ο πολεοδοµικός ιστός της πόλης: µια σύντοµη µορφολογική προσέγγιση. Η πρώτη φάση οικοδόµησης της σηµερινής Παλιάς Πόλης τοποθετείται στα και ειδικότερα µετά από τους καταστρεπτικούς σεισµούς του Μαρτίου και του Απριλίου του Οικοδόµοι από τη υτική Μακεδονία και την Ήπειρο, προσκλήθηκαν τότε και άρχισαν να ανοικοδοµούν εκκλησίες, οικίες και δηµόσια κτήρια, διατηρώντας κατά µεγάλο µέρος τον παλαιότερο πολεοδοµικό ιστό της πόλης. Η δεύτερη φάση οικοδοµικής ανάπτυξης της Ξάνθης, τοποθετείται µετά την καταστροφή της Γενισέας (1870), και τη µεταφορά του διοικητικού κέντρου της περιοχής στην πόλη. Την ίδια εποχή, ολοκληρώνεται η κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης (1891) και η περίοδος θεωρείται η εποχή της οικονοµικής άνθησης για την πόλη, µε αποτέλεσµα την συνακόλουθη έντονη οικοδοµική δραστηριότητα. Η παλιά πόλη είναι κτισµένη αµφιθεατρικά µε φυσικό όριο προς βορρά τους πρόποδες του βουνού Γέρακα, ανατολικά το ποταµό Κόσσινθο και δυτικά τις απότοµες υψοµετρικές διαφορές του εδάφους. Η µορφολογία του πολεοδοµικού ιστού της πόλης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των µεσαιωνικών περιτειχισµένων οικισµών, στους οποίους η ανάπτυξη του δικτύου των δρόµων παρουσιάζει µια διαχρονική εξέλιξη. Γνώµονας για αυτό υπήρξε η άνετη και ταχύτερη διαδροµή προς τα κυριότερα σηµεία του οικισµού, όπως την ακρόπολη, τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα σηµαντικά κτήρια, σε συνάρτηση πάντα µε το ανάγλυφο του εδάφους. Έτσι, η ακανόνιστη και δαιδαλώδης εκ πρώτης όψεως σηµερινή διάταξη των δρόµων είναι αποτέλεσµα συνεχούς διεργασίας και όχι µιας ad hoc χάραξης τύπου ιπποδάµµειου συστήµατος ή της εξέλιξης του cardo et decumanus ενός ρωµαϊκού στρατοπέδου όπως π.χ. της κοντινής Αδριανούπολης. Το ατείχιστο αρχικά "χωρίον", όπως αποκαλείται η Ξάνθη σε χρυσόβουλο το 1083, περιτειχίζεται και θεωρείται πλέον φρούριο επί της εποχής της αυτοκρατορίας των Αγγέλων, δηλαδή από το Η µη ορθοκανονική διάταξη των δρόµων εντός του οχυρωµένου οικισµού, έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχή εναλλαγή των οπτικών φυγών των δρόµων της πόλης, µε τις γωνίες των σπιτιών να προεξέχουν και να δεσπόζουν, ελέγχοντας κάθε πέρασµα για καθαρά αµυντικούς αρχικά σκοπούς (άµυνα εντός των τειχών) και τη µετεξέλιξή τους σε στοιχείο κοινωνικής επικοινωνίας αργότερα, µέσω των παραθύρων των σαχνισιών. Φωτ. Η συνεχής εναλλαγή των οπτικών φυγών των δρόµων της πόλης είναι από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της πόλης. Αντίστοιχα συµβαίνει και µε τις πλατείες και γενικότερα τα πλατώµατα που δηµιουργούν οι δρόµοι, όπου µπορεί κανείς να παρατηρήσει τις διασταυρώσεις των δρόµων να γίνονται µε ένα σύστηµα εντελώς αντίθετο απ το σύγχρονο. Από τον 19 ο αιώνα και µετά, είναι σχεδόν κανόνας οι διασταυρώσεις των δρόµων µεταξύ τους και µε τις πλατείες να τέµνονται κάθετα, µε αποτέλεσµα να δίνεται µια αίσθηση προέκτασης του χώρου και τονισµού των ανοιγµάτων στη περίµετρο των πλατειών που έτσι εµφανίζονται ακόµη µεγαλύτερες. Πριν όµως την εφαρµογή του ορθοκανονικού συστήµατος, υπήρχε η

2 2 αντίθετη συνήθεια. Κάθε δρόµος συναντούσε τον επόµενο υπό γωνία ανάλογα µε την κλίση ή το ανάγλυφο του εδάφους και η συνέχειά του διακόπτονταν από την όψη κάποιου κτηρίου που δέσποζε στο τέλος του. Η συνέχειά του λίγες φορές ήταν ορατή εκ των προτέρων, αλλά οι όψεις των κτηρίων που δέσποζαν στον οπτικό άξονα, επέτρεπαν έµµεσα να υπονοηθεί η ύπαρξη της επόµενης διασταύρωσης- συνέχειας της πορείας. Με το σύστηµα αυτό δίνεται η εντύπωση ύπαρξης ενός ενιαίου µετώπου κατοικιών περιµετρικά των οικοδοµικών νησίδων και δηµιουργείται η ένα συνεχές και κλειστό σύνολο, σε αντίθεση µε το ιπποδάµειο σύστηµα, όπου τα όρια των οικοδοµικών τετραγώνων καθορίζονται µε σαφήνεια. ιστός της παλιάς πόλης από ένα δίκτυο εξαιρετικά ακανόνιστων οικοδοµικών συνόλων-νησίδων, µε κύριο χαρακτηριστικό το κλειστό καµπυλόµορφο περίγραµµα που σχηµατίζεται από συνεχή µέτωπα των κατοικιών Φωτ.. τυπική διασταύρωση δρόµων στη Π. Πολη της Ξάνθης. Η συνέχειά του δρόµου διακόπτεται από τον όγκο του κτιρίου που δεσπόζει και ταυτόχρονα ελέγχει το πέρασµα. Χαρακτηριστική είναι η χάραξη της γωνίας µε την οποία εξέχουν και περιστρέφονται τα σαχνισί σε σχέση µε το ισόγειο, προκειµένου τα ανοίγµατά τους εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ταυτόχρονα, οι όψεις των κτιρίων που δέσποζαν στον οπτικό άξονα, επέτρεπαν έµµεσα να υπονοηθεί η ύπαρξη της επόµενης διασταύρωσης- συνέχειας της πορείας. Φωτ. Χαρακτηριστικές είναι οι διασταυρώσεις των δρόµων της Παλιάς Πόλης ανά δύο, τρεις ή και περισσότερους, υπό τυχαία γωνία, που εξυπηρετεί τις ανάγκες µετακίνησης. Στα σηµεία συνάντησης των δρόµων, τα κτήρια συνήθως καταλαµβάνουν θέσεις κάθετες προς τα σηµεία φυγής, "φράζοντας" το οπτικό πεδίο και δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία µεγάλων οπτικών αξόνων, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και να υπονοηθεί η ύπαρξη διεξόδου-διασταύρωσης µε τον επόµενο δρόµο. Η διάταξη αυτή των δρόµων, άλλοτε εφαρµοσµένη µε πλήρη σαφήνεια και άλλοτε µερικώς, θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια ενσυνείδητη εφαρµογή των αρχών της "παλιάς πολεοδοµίας" στη παλιά πόλη της Ξάνθης. Εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι αυτή η χάραξη των δρόµων, τόσο στις διασταυρώσεις µεταξύ τους όσο και µε τις πλατείες, δε διασπά το περίγραµµά των όψεων των κτηρίων και δεν αφήνεται κανένα κενό που να προξενεί δυσάρεστη εντύπωση. Στην Ξάνθη, αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να διαµορφώνεται ο πολεοδοµικός ή µε την εναλλαγή τους µε τις υψηλές µάντρες των αυλών. Η συστηµατική τυπολογική κατάταξη των περίκλειστων αυτών οικοδοµικών νησίδων δεν έχει ουσιαστικά νόηµα, διότι όπως επεξηγήθηκε παραπάνω, τα σχήµατά τους δεν έχουν συλληφθεί στο σχεδιαστήριο, άλλα έχουν γεννηθεί βαθµηδόν in natura. Έτσι, σηµαντικό ρόλο για τον καθορισµό των ορίων κάθε συνόλου έπαιξε η γεωµορφολογία του χώρου σε συνδυασµό µε τις ανάγκες λειτουργίας του οικισµού. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η βέλτιστη σύνδεση των κύριων σηµείων του οικισµού (π.χ. οι πύλες του κάστρου, οι πλατείες, τα δηµόσια κτήρια) που ταυτόχρονα µε την δηµιουργία µικρών ή µεγαλύτερων πλατειών συνθέτουν ένα πλήθος από εναλλασσόµενες εικόνες και εντυπώσεις, που αξιοποιούνται σοφά µε την τοποθέτηση κτηρίων δηµόσιου χαρακτήρα (εκκλησίες, κρήνες κ.α.). Στις περιοχές µε οµαλή κλίση εδάφους τα οικοδοµικά σύνολα είναι µεγαλύτερα (νότια και κεντρική περιοχή), ενώ στις περιοχές µε

3 3 πιο έντονες υψοµετρικές καµπύλες τα αντίστοιχα οικοδοµικά σύνολα παρουσιάζονται µικρότερα Γενικά µορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς Ξάνθης. Λόγω της µικρής έκτασης του οικισµού και των περιορισµένων ορίων του 1, η δόµηση είναι αρκετά πυκνή και τα σχήµατα των οικοπέδων συνήθως τραπεζιοειδούς µορφής. Στις κατόψεις των κτηρίων γίνεται µια προσπάθεια τετραγωνισµού των χώρων και τα εµβαδά των κατοικιών είναι συνήθως 80µ 2 περίπου. Οι κατοικίες των εύπορων αστών, ήταν µεγαλύτερες συνήθως µε εµβαδόν που κυµαίνεται από τα 150 έως τα 180µ 2 περίπου 2. Η κύρια όψη τοποθετείται συνήθως πάνω στην οικοδοµική γραµµή, ενώ στις µεγαλοαστικές κατοικίες λόγω ύπαρξης µεγάλου οικοπέδου δηµιουργείται µικρό προκήπιο, δίνοντας έτσι έµφαση στη συνήθως µεγαλοπρεπή είσοδο. Στα κτήρια της µεσαίας αστικής τάξης, το µήκος της κύριας όψης των κτηρίων κυµαίνεται µεταξύ 6 και 10 µέτρα, ενώ στις περιπτώσεις πλουσιότερων κατοικιών το µήκος της όψης φτάνει τα 17 ακόµη και τα 20 µέτρα 3. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στα κτήρια "εν σειρά" 4, το συνολικό µήκος της όψης είναι αρκετά µεγαλύτερο 5. Τα κτήρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης είναι συνήθως µονώροφα ή διώροφα και σε ελάχιστες περιπτώσεις τριώροφα 6. Οι παραδοσιακού τύπου κατοικίες του 19 ου αιώνα, εµφανίζονται µε έναν ή µε δύο 1 Πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι οικισµός από τη βυζαντινή εποχή περικλείετο από τείχη. 2 Το εµβαδόν του αρχοντικού του Μουζαφέρ Μπέη φθάνει τα 230 µ 2 περίπου. 3 Όπως οι κατοικίες Κουγιουµτζόγλου στη συνοικία της Μητροπόλεως 4 Όπως τα Μιχαλογλεϊκα στη συνοικία Αγ. Βλασίου που αποδεικνύουν την άµεση σχέση και την επιρροή που ασκούσαν οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις στα µεγάλα αστικά κέντρα όπως Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη και την πρώτη προσπάθεια εφαρµογής τους στην Ξάνθη. 5 Στην περίπτωση των Μιχαλογλεϊκων φτάνει τα 30µέτρα περίπου ενώ στις κατοικίες Κουγιουµτζόγλου, τα 20µ. περίπου. 6 Το µέγιστο ύψος συνήθως ανέρχεται στα 12µ. µη συµπεριλαµβανοµένης της στέγης. ορόφους ή µε υπερυψωµένο ισόγειο και όροφο 7. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχει ένας ηµιυπόγειος αποθηκευτικός χώρος που συνδυάζεται µε µεσοπάτωµα. Το ύψος των παραδοσιακών διώροφων κατασκευών είναι περίπου 6-7µ. ενώ στα µεγάλα αρχοντικά µπορεί να φθάσει τα 8-10 µ. χωρίς τη στέγη και σε συνδυασµό µε κλίσεις του εδάφους. Τέλος, υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός µονώροφων λαϊκών κατοικιών, ισόγειων ή µε ηµιυπόγειο που το ύψος τους (χωρίς τη στέγη) κυµαίνεται στα 3-4 µ. Οι πολυτελείς αστικές κατοικίες των αρχών του 20 ού αιώνα, αποτελούνται συνήθως από ισόγειο και δύο ορόφους ή από ισόγειο και όροφο µε υπερυψωµένο υπόγειο. Το ύψος των κτηρίων αυτών κυµαίνεται από 8.5 έως 10µ., χωρίς τη στέγη. Στα κτήρια δηµόσιας χρήσης, οι όρόφοι συνήθως δεν ξεπερνούν τους τρεις, και το µέγιστο ύψος µπορεί να φθάνει τα µ. χωρίς τη στέγη ( ηµαρχείο). Το εµβαδόν κάλυψης των είναι αρκετά µεγάλο 8. Τα κτήρια αυτά εµφανίζονται ιδιαίτερα επιβλητικά σε σχέση µε την κλίµακα των κατοικιών, τόσο όσον αφορά το ύψος και το εµβαδόν της κάλυψης τους, όσο και το πλαστικό διάκοσµό τους. Η κατοικία, αποτελούσε την κύρια χρήση των κτηρίων στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Σε λίγες περιπτώσεις παρατηρείται η χρήση του ισόγειου σαν κατάστηµα, ή σαν αποθηκευτικός χώρος, ή σαν χώρος επεξεργασίας φύλλων καπνού 9. Στην κατηγορία των δηµόσιων κτηρίων υπάγονται τα διοικητικά κτήρια, τα θρησκευτικά 7 8 Μοναδική ίσως περίπτωση τριώροφου κτιρίου κτισµένο σε επίπεδο έδαφος αποτελεί το αρχοντικό του Μουζαφέρ Μπέη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μητροπολιτικός ναός 485 µ2 περίπου, ηµαρχείο, Ματσίνεια Σχολή µε 360 µ 2, ναός του Αγ. Γεωργίου µε 367 µ 2. 9 Η νέα φάση ανάπτυξης που περνάει η Ξάνθη τα τελευταία χρόνια, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή χρήσης πολλών κατοικιών σε καταστήµατα (κυρίως ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος), µε αποτέλεσµα όχι µόνο την περαιτέρω εκδίωξη των κατοίκων από την Παλιά Πόλη, αλλά και ριζική τροποποίηση των κατόψεων των κτηρίων.

4 4 κτήρια, τα εκπαιδευτικά κτήρια καθώς και κτήρια κατοικιών που στεγάζουν σήµερα δηµόσιες λειτουργίες (µέγαρο Σακρούτσου, ηµαρχείο, παιδικός σταθµός, υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου). Στην κατηγορία των εµπορικών κτηρίων εντάσσονται τα καταστήµατα, τα εργαστήρια, και οι χώροι αναψυχής και κοινωνικών συναθροίσεων. Τα κτήρια αυτά έχουν ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία που καθορίζονται από τη χρήση τους (είσοδοςέξοδος των πελατών, µεγάλα ανοίγµατα βιτρίνα στην όψη, κλπ) καθώς και γενικότερα από τη λειτουργία του χώρου (αποθήκη, εργαστήρια, κ.α.). Τα καταστήµατα είναι εύκολα αναγνωρίσιµα µε το χαρακτηριστικό λεπτό Φωτ. Χαρακτηριστική διασταύρωση στη Παλιά Πόλη της Ξάνθης. και συνήθως διακοσµηµένο κιονίσκο από χυτοσίδηρο που έδινε την δυνατότητα γεφύρωσης του απαιτούµενου µεγάλου ανοίγµατος (χωρίς να παρενοχλεί αισθητικά την βιτρίνα και τα προϊόντα που εκθέτονταν σε αυτή), καθώς και τη λαξευτή πέτρα που συνήθως χρησιµοποιόταν για την οριοθέτηση των ανοιγµάτων των παραθύρων και των θυρών. Ανάλυση των µορφολογικών στοιχείων των κτηρίων και τυπολογική κατάταξή τους. Η παλιά πόλη παρουσιάζει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές εφαρµογές που αναφέρονται όχι µόνον σε κτίσµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του βορειοελλαδικού χώρου κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά και στην υλοποίηση κτηρίων εµπνευσµένων από τα αρχιτεκτονικά ρεύµατα που επικρατούσαν στην κεντρική Ευρώπη και στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος κατά τα τέλει του 19 ου και αρχές του 20 ου αιώνα. Φωτ. Ενδεικτική εξέλιξη τύπων παραδοσιακών κατοικιών. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της µελέτης για την προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισµού της Πόλης της Ξάνθης 10 οι µελετητές υιοθέτησαν µια σχηµατική κατάταξη προσπαθώντας να εντάξουν τον κτηριακό πλούτο της πόλης σε κυρίαρχους µορφολογικούς τύπους. Όπως όµως αναφέρουν και οι ίδιοι, το πλήθος των µορφολογικών τάσεων και των συνδυασµών των κτηρίων είναι πολύ µεγάλο και τα όρια µεταξύ των κατηγοριών κάποτε γίνονται ασαφή. Έτσι στη µορφολογική αναγνώριση ενός κτηρίου ο κυρίαρχος χαρακτήρας του πρέπει να εντοπίζεται ως πρώτο στοιχείο κατάταξης και τα ιδιαίτερα επιµέρους χαρακτηριστικά που δηλώνουν επιδράσεις, δάνεια από άλλες µορφολογίες ή µεταβατικούς χαρακτήρες να εκφράζονται ως ειδικός προσδιορισµός 11. Στη γενική αυτή κατάταξη, (η οποία ακολουθείται και από άλλους µελετητές), διακρίνονται σχηµατικά τέσσερις µεγάλες κατηγορίες κτισµάτων: ο παραδοσιακός, ο Γ. Καρανίκας και άλλοι, Μελέτη για την προστασία-αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισµού της Πόλης της Ξάνθης, Θρακικά Χρονικά τ. 46/1992. Κ. Θεοχαρίδου Β. Κολώνας, Παλιά Ξάνθη, το παραδοσιακό κτιριακό απόθεµα και τα προβλήµατα προστασίας και αποκατάστασης του, Επιστηµονικό συνέδριο Νέες πόλεις πάνω σε παλιές, Ρόδος 1993,σελ

5 5 αστικός (λόγιος), ο λαϊκός τύπος και οι σύγχρονες κατασκευές Στον Παραδοσιακό τύπο κατατάσσονται τα κτήρια που από κατασκευαστική και µορφολογική άποψη παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της κοινής βορειοελλαδίτικης-ή Μακεδονικής όπως ονοµάζεται επίσης αρχιτεκτονικής παράδοσης,. Τα πιο παλιά παραδοσιακά σπίτια που διασώζονται ακόµη, πρέπει να κτίστηκαν µετά το σεισµό του 1829 και µέχρι και το τρίτο τέταρτο του 19 ου αιώνα 12. Έχουν πολλά όµοια µορφολογικά στοιχεία µε τα σπίτια της Μακεδονίας και της Ηπείρου, πράγµα που δικαιολογείται από τη γνωστή κινητικότητα των οικοδοµικών σιναφιών από τα παραδοσιακά µαστοροχώρια της Ηπείρου και της υτικής Μακεδονίας προς όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τις µαρτυρίες για µαζικότερες µετεγκαταστάσεις από τις περιοχές αυτές προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 13. Από δοµική άποψη τα κτήρια αυτά, αποτελούν οικοδοµικούς οργανισµούς µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από πέτρινες τοιχοποιίες στη θεµελίωση και το ισόγειο και ξυλόπηκτους τοίχους στον όροφο. Τα θεµέλια και οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασµένες από αργολιθοδοµή µε συνδετικό κονίαµα από πηλό, ενώ οι τοιχοποιίες σε τακτά διαστήµατα φέρουν ενισχυτική οριζόντια ξύλινη περίδεση µε ζευγάρια ξυλοδέσµων (hatil). Η ύπαρξη αποτµήσεων στις εξωτερικές γωνίες των πέτρινων τοίχων του ισογείου, εκλαµβάνεται πλέον σαν µορφολογικόδιακοσµητικό στοιχείο, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν δικαιολογούν τον λειτουργικό τους χαρακτήρα. Τα στοιχεία πλήρωσης των κενών της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας (τσατµάδες) του Η παλαιότερη γραπτή χρονολόγηση που υπάρχει σε κτήριο της Ξάνθης θεωρείται αυτή του Τους µάστορες από την περιοχή της Ηπείρου και της υτ. Μακεδονίας τους ονόµαζαν «κουδαραίους», ενώ αυτούς από την περιοχή της Θράκης (Ανδριανούπολη, ιδυµότειχο κ.α.) τους ονόµαζαν «δουλγκέρηδες». Ενδεικτική είναι η επιγραφή µε τα ονόµατα των Ηπειρωτών µαστόρων ηµήτριο και Μοράβα Μαργαρίτη (1880) που υπάρχει σε κεντρικό χάνι στη πόλη. σκελετού, µπορεί να είναι πηλόπλινθοι, ή πηχάκια ή πλεκτά κλαδιά (µπαγδατί) επιχρισµένα µε σοβά επίσης από πηλό 14. Ο όροφος είναι πολύ πιο ελαφρύς, ενώ παράλληλα, ο ξύλινος σκελετός επιτρέπει µια ελευθερία στη σύνθεση της όψης που εκφράζεται µε συγκεκριµένες αναλογίες µέσω των σχέσεων των κενών µε τα πλήρη αλλά και των αναλογιών των ίδιων των ανοιγµάτων, όπου η συνήθης σχέση του πλάτους προς το ύψος είναι 1:2. Συχνά η όψη του κεντρικού χώρου του ορόφου διαµορφώνεται µε πολλαπλά παράθυρα τα οποία στις απλούστερες περιπτώσεις, έχουν λιτές ξύλινες κάσες (µπασιά). Σε πιο προσεγµένες κατασκευές οι κάσες πλαισιώνονται µε λεπτό γείσο που στο άνω άκρο του παραθύρου µετατρέπεται σε καταέτιο γείσο και δηµιουργεί µικρό αέτωµα. Σε άλλες περιπτώσεις, αντί για τις αετωµατικού τύπου απολήξεις, η ξυλεπένδυση των ανοιγµάτων διακοσµείται µε καµπύλα στοιχεία. Το σαχνισί 15 είναι το κύριο µορφολογικό χαρακτηριστικό των παραδοσιακών κτηρίων. Ταυτόχρονα όµως ικανοποιεί βασικές λειτουργικές ανάγκες (πρόσθετος ωφέλιµος χώρος στον όροφο, τετραγωνισµός της κάτοψης, έλεγχος εισόδου-δρόµου κ.α.) της παραδοσιακής κατοικίας. Το προεξέχον τµήµα των σαχνισιών υποβαστάζεται από καµπύλα ξύλα Μία παραλλαγή στην κατασκευή των τσατµάδων της Παλιάς Ξάνθης είναι η συχνή χρήση αργολιθοδοµής (προφανώς λόγω της άφθονης ύπαρξης της λόγω της γειτνίασης της πόλης µε τον Κόσυνθο) αντί για πηλόπλινθους (πετρόκτιστοι τσατµάδες), περίπτωση που συναντούµαι κυρίως στη Ξάνθη και που αλλού σπανίζει. Το σαχνισί ή προεξοχή αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό µορφολογικό στοιχείο της µακεδονικής αρχιτεκτονικής. Παρόµοια στοιχεία συνηθίζονταν και στην αρχαία ελληνική οικία. Οι Βυζαντινοί όµως έκαναν κατάχρηση του ηλιακού εξώστη και σε Νεαρά του Λέοντος ΣΤ αναφέρεται: «προς υπαίθρων και ως αν τις είποι προσκηνίων Θεατηρίων, ά και προς µόνην και υπαέρων απόλαυσιν επινενοήται και την επωνυµίαν εκ του ήλιου, ηλιακά προσαγορευόµενα», πρβλ. Ν. Μουτσόπουλου, Μακεδονική αρχιτεκτονική, Θεσσαλονικη 1971, σελ

6 6 (παγιάντες), που φέρουν διακοσµητικές λαξεύσεις στα άκρα τους, ενώ αργότερα αυτά καλύπτονταν µε σοβά ή χρησιµοποιούνταν περίτεχνες µεταλλικές αντηρίδες. Ιδιαίτερο διακοσµητικό στοιχείο των σαχνισιών είναι η τοποθέτηση στις ακµές τους ξύλινων κιονίσκων στους οποίους παρατηρείται τριµερής διαίρεση: βάση, κορµός και στέψη. Οι κίονες αυτοί τοποθετούνται στις ακµές των προεξοχών και συνδέονται οριζόντια στη βάση της προεξοχής. Το ύψος τους σταµατά λίγο πριν από τη στέγη, όπου υπάρχει και διακοσµητικό επίκρανο. Φωτ. Η διάσπαση του προεξέχοντος όγκου των σαχνιιών σε επίπεδα µε τη χρήση διακοσµητικών ξύλινων στοιχείων στις ακµές Εκτός από το διακοσµητικό ρόλο των ξύλινων αυτών ταινιών, ουσιαστικός λόγος ύπαρξής τους είναι η διάσπαση του προεξέχοντα όγκου σε επίπεδα, καθιστώντας τον έτσι πιο ανάλαφρο και κατά συνέπεια αισθητικά αποδεκτό 16. Είναι προφανές ότι µε τα παραπάνω προσδίδονται ιδιαίτερα ραδινές αναλογίες σ αυτές τις κατασκευές. Τα οριζόντια κατασκευαστικά στοιχεία των παραδοσιακών κατοικιών διαµορφώνονται από τα ξύλινα πατώµατα και ξύλινες στέγες. Οι στέγες προεξέχουν έντονα από την τοιχοποιία. Στην απόληξή τους φέρουν οριζόντιο γείσο που καλύπτει τις απολήξεις των ζευκτών, ενώ συνήθως είναι εµφανής η ξύλινη κατασκευή της. Η προεξοχή της στέγης στα τέλη του 19 ου αι. περιορίζεται σηµαντικά και στο σηµείο της ένωσης της µε την κάθετη τοιχοποιία καλύπτεται µε αρκετά πλούσιο και αισθητικά βαρύ γείσο. Η επικεράµωση γινόταν µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου, ενώ αργότερα συνηθισµένη ήταν η αντικατάστασή τους µε κεραµίδια γαλλικού και τελευταία µε ρωµαικού τύπου. Τα παραδοσιακά κτήρια της Ξάνθης επηρεάζονται στα τέλη του 19 ου αιώνα από αντίστοιχα παραδείγµατα του βαλκανικού χώρου 17 αλλά και του νεοκλασικισµού της νότιας Ελλάδας, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση ή την κατάργηση των σαχνισιών και την υιοθέτηση πιο συµµετρικών µορφών. Την ίδια περίπου εποχή, στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, αναπτύσσεται η τάση της χρήσης στην όψη ζωγραφικού διάκοσµου µε γεωµετρικά ή, φυτικά θέµατα λιτού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα σε συνδυασµό µε χρονολογίες κατασκευής και αρχικά ονοµάτων ιδιοκτητών. Οι κυριότεροι χώροι που διακοσµούνται στις όψεις είναι τα γείσα και τα τµήµατα των τοίχων ανάµεσα και κάτω από τα παράθυρα. Στην Ξάνθη η τάση αυτή εφαρµόζεται όχι µόνον στις κατοικίες παραδοσιακού τύπου, αλλά και σ' αυτές µε εκλεκτικιστικά µορφολογικά στοιχεία. Οι παραδοσιακές κατοικίες, αποτελούν τις πρωϊµότερες κατασκευές του οικισµού. Η κάτοψη τους διακρίνεται από µεγάλη ελαστικότητα, που επιτρέπει την προσαρµογή του κτίσµατος στο σχήµα του οικοπέδου και µε σωστό προσανατολισµό. 16 Αντίστοιχες περιπτώσεις προσπάθειας διάσπασης του όγκου στην αρχιτεκτονική υπάρχουν πολλές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η δυναµική αντίληψη των γραµµών που υιοθετεί η Art Nouveau. Η χρήση των κιονίσκων γενικεύεται από τον 19 ο αι. και θεωρείται επίδραση του νεοκλασικού ρεύµατος που βρισκόταν σε χρήση στη ελεύθερη Ελλάδα. 17 Το καµπύλο αέτωµα που συναντούµε στον άξονα ς εισόδου σε µερικές κατοικίες είναι χαρακηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων, ιδιαίτερα ανεπτυγµένο στη περιοχή της Φιλιππούπολης της σηµερινής Βουλγαρίας.

7 7 Η διάταξη των χώρων βασίζεται στην επίλυση της σύνθεσης µεταξύ ενός κεντρικού χώρου (χαγιάτι ή δοξάτος ή τσαρδάκι ή σάλα) και υπόλοιπων χώρων που εξυπηρετούσαν τις άλλες λειτουργίες κάθε σπιτιού. Η θέση του κεντρικού χώρου σε σχέση µε την πρόσοψη, τον κύριο άξονα του σπιτιού και τη διάταξη των δωµατίων κατά µήκος µιας ή περισσοτέρων πλευρών, χαρακτηρίζει τους διάφορους τύπους παραδοσιακής κατοικίας. Οι εναλλαγές αυτές παρουσιάζουν µια σηµαντική ποικιλία τύπων και παραλλαγών που στο µεγαλύτερο µέρος τους έχουν ήδη καθοριστεί και εφαρµόζονται από τον 18 ο αιώνα. Οι προσαρµογές όµως στα νέα ρεύµατα, όπως ο συµµετρικός τύπος, που επικρατούν από τα µέσα του 19 ου αιώνα στον βαλκανικό, χώρο είναι ιδιαίτερα αισθητή στην ανοικοδόµηση της παλιάς Ξάνθης µετά το σεισµό του Στον αστικό τύπο (που συχνά αναφέρεται και σαν λόγιος τύπος 18 ) κατατάσσονται τα κτήρια που τα µορφολογικά τους στοιχεία και η τυπολογική κατάταξη τους επηρεάζεται 18 Συνήθως ο όρος "λόγιος" αναφέρεται στη διανόηση (πρβλ. λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη) και οι κατ επέκταση συνειρµοί δεν πρέπει να αφορούν κτήρια, άσχετα αν υπονοείται ο όρος έντεχνος. Επειδή αυτά τα κτήρια ανήκαν στις αστικές οικογένειες τις εποχής πιστεύω ότι ο όρος "αστικός" χαρακτηρίζει καλύτερα αυτό το τύπο κτισµάτων. άµεσα τόσο από τα αντίστοιχα δυτικά πρότυπα του δεύτερου µισού του 19 ου αιώνα και των αρχών του 20 ου αιώνα, όσο και από το νεοκλασικό ρεύµα που επικρατούσε στην ήδη ελεύθερη Ελλάδα µέσω της αναβίωσης και της δογµατικής προσέγγισης της αρχαιότητας. Ο εκλεκτισµός 19, το "διεθνές" κίνηµα που αναπτύχθηκε στην αρχιτεκτονική του 19 ου αιώνα στην Ευρώπη, ουσιαστικά λόγω της δηµιουργικής στειρότητας αλλά και της συγκεχυµένης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της εποχής, θα οδηγηθεί στον δανεισµό των µορφών και στην ανάδειξη των ρυθµών του παρελθόντος. Στην Ξάνθη, το νέο αυτό ρεύµα έκφρασης θα φθάσει µέσω των εύπορων εµπόρων, λόγω των διασυνδέσεων τους µε την Ευρώπη, αλλά και από τα µεγάλα αστικά κέντρα του ευρύτερου χώρου όπως τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τη Φιλιππούπολη κ.α. Ο συγκερασµός των παραπάνω επιδράσεων σε συνδυασµό και µε την υπάρχουσα αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική των χρόνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, καταλήγει όχι µόνο συνύπαρξη των διαφόρων αρχιτεκτονικών ρευµάτων στον ίδιο χώρο, αλλά πολλές φορές και στον επηρεασµό και την συνύπαρξή τους στο ίδιο κτήριο. Παρόλο που ο εκλεκτισµός εισάγει νέες µορφές και τεχνικές, η συγχώνευση τους µε τις παραδοσιακές πρακτικές σύντοµα επέρχεται και εφαρµόζεται κυρίως σε κτήρια της µεσοαστικής τάξης. Έτσι τα στοιχεία του πολύχρωµου τουρκοµπαρόκ περιορίζονται και θα συνυπάρξουν µε νεοκλασικές επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ελληνικό κράτος µέσω των κοινοτήτων στην αρχή και µέσω µιας κρατικής πολιτικής στη συνέχεια. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι το σηµερινό πλούσιο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο της πόλης. Σαυτό είναι έκδηλη η συνύπαρξη παραδοσιακών στοιχείων που εκφράζουν το δίληµµα της κοινωνίας µεταξύ ενός δοκιµασµένου τύπου σπιτιού και στη τάση για διαφοροποίηση, επίδειξη, και 19 Ο εκλεκτισµός σαν όρος αναφέρεται και σαν εκλεκτικισµός επαναδανειζόµενοι τον όρο από την αγγλική γλώσσα (eclecticisms).

8 8 σηµαίνουσα εκπροσώπηση στο δοµηµένο περιβάλλον, που εκφράζεται µέσω µιας ευρωπαϊζουσας όψης 20. Από τυπολογική άποψη, κυρίαρχο στοιχείο της αστικής κατοικίας στη Ξάνθη είναι πάλι ένας κεντρικός χώρος, η σάλα, που συνδυάζεται άµεσα µε την κυρία είσοδο και το κεντρικό κλιµακοστάσιο. Επιδιώκεται έτσι η συµµετρία στην κάτοψη και τα υπόλοιπα δωµάτια τοποθετούνται κατά µήκος ή περιµετρικά της σάλας. Ανάλογα, µε τη θέση του εσωτερικού κλιµακοστασίου ή την ύπαρξη χώρου, που συνδέει τους βοηθητικούς µε τους κυρίως χώρους της κατοικίας, (σε συνάρτηση και µε τις εκάστοτε ανάγκες του ιδιοκτήτη, το σχήµα του οικοπέδου κλπ.), δηµιουργούνται οι διάφορες παραλλαγές του αστικού τύπου, που αποτελούν εξαιρετικά δείγµατα αρχιτεκτονικής έµπνευσης. Στις όψεις των αστικών κτηρίων παρατηρούµε και εδώ την επιδίωξη της συµµετρίας. Ως άξονας χρησιµοποιείται ο χώρος που συνδέει την είσοδο µε το κεντρικό κλιµακοστάσιο, ενώ η χρήση πρόσθετων στοιχείων (όπως η έντονη διακόσµηση της εισόδου, εξώστες, αετωµατικές απολήξεις κ.α.), βοηθούν στο τονισµό του άξονα αυτού. Το µέτρο του ρυθµού επανάληψης των ανοιγµάτων (κενών) και της τοιχοποιίας (πλήρων) είναι συγκεκριµένο και συνίσταται στην τακτή εναλλαγή τους. Τα υπέρθυρα πολλές φορές διακοσµούνται µε τριγωνικά και καµπύλα γείσα. Άλλα διακοσµητικά στοιχεία είναι οι ταινιόµορφες σειρές από τούβλο, που συνήθως περιγράφουν τα κύρια δοµικά στοιχεία και τις ζώνες των όψεων, καθώς και η αποµίµηση της λιθοδοµής µε σοβά στις γωνιές του κτιρίου, σε µια προσπάθεια αισθητικής έκφρασης, εξωτερίκευσης της κατασκευής. Ο ζωγραφικός διάκοσµος περιορίζεται και το χρώµα παύει να παίζει τον καταλυτικό του ρόλο. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. οικίες Κουγιουµτζόγλου, Μεταξά) η χρωµατικές επεµβάσεις αναφέρονται πλέον σε γραµµικές υπογραµµίσεις των πλαισίων των ανοιγµάτων και των δοµικών στοιχείων, όπως η αποµίµηση της ισόδοµης τοιχοποιίας, σύµφωνα µε τα νεοκλασικά πρώτυπα. Στις όψεις επιχειρείται η διάσπαση των επιφανειών µε χρήση διάχωρων που αναδεικνύονται τόσο µε τη διαφοροποίηση του υλικού όσο, και του χρώµατος. Τα αστικού τύπου κτήρια 21, διακρίνονται και από κατασκευαστική άποψη λόγω των προηγµένων για την εποχή τους οικοδοµικών εφαρµογών. Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων υλικών (βιοµηχανικά τούβλα και κεραµίδια και µεταλλικά στοιχεία πρότυπων διατοµών), αλλά και ο τρόπος εφαρµογής τους (κατασκευή ισχυρών τοιχοποιιών µε χρήση µεταλλικών ελκυστήρων, µεταλλικούς δοκούς διατοµής Ι µε πεπλατισµένους θόλους από οπτόπλινθους στα δάπεδα κ.α.), αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της εξέλιξης και της άµεσης επαφής της πόλης µε τα κεντροευρωπαϊκά και µικρασιατικά µεγάλα αστικά κέντρα. Ο τύπος της λαϊκής κατοικίας. Οι κατασκευές αυτές υιοθετούν συνήθως απλοποιηµένα στοιχεία, τόσο του αστικού (νεοκλασικά-εκλεκιστικά), όσο και του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου. Κατ επέκταση, παρόλο που είναι κτήρια κατοικίας για χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, δεν υστερούν σε θέµατα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και η χρήση οικείων µορφολογικών στοιχείων γίνονταν µέσα από τη σοφία του λαϊκού µάστορα µε κριτήριο την εξεύρεση των πιο οικονοµικών λύσεων. Βασικό συνθετικό κριτήριο αποτελεί και εδώ το ηµιυπαίθριο χαγιάτι και η σχέση του µε τα δωµάτια και τους λοιπούς λειτουργικούς χώρους. Τα λοιπά µορφολογικά στοιχεία, όπως το σαχνισί, τα κενά και τα πλήρη, η βάση, ο κορµός και στέγη καθώς και τα δοµικά στοιχεία (λίθινη βάση, ξύλινος σκελετός στον όροφο, ξύλινη στέγη κ.α), είναι κοινά γνωρίσµατα και συναντώνται τόσο στο λαϊκό-παραδοσιακό, όσο και στο αστικό κτήριο. Στην κατηγορία κτηρίων του λαϊκού τύπου κατατάσσονται γενικότερα κατασκευές µε απλοποιηµένα µορφολογικά-διακοσµητικά 20 Κ. Θεοχαρίδου Β. Κολώνας, op.cit., σ Που δεν αποκλείεται η δηµιουργία τους και από επιστήµονα αρχιτέκτονα ή µηχανικό

9 9 στοιχεία, που ακολουθούν τύπους και κατασκευαστικούς τρόπους κοινούς στην τοπική παράδοση. Οι σύγχρονες κατασκευές. Σ αυτές κατατάσσονται όλα τα κτήρια που στην κατασκευή τους έγινε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος, όπως οι σύγχρονες µονώροφες και διώροφες κατασκευές και πολυώροφες πολυκατοικίες. Οι τελευταίες δίνουν και τη χαρακτηριστική σηµερινή µορφή στις νέες ή "ανακαινιζόµενες" συνοικίες της πόλης. Γενικά συµπεράσµατα. Από τη δεύτερη τριακονταετία του 19 ου µέχρι και την πρώτη τριακονταετία του 20 ού αιώνα, παράλληλα µε την κατασκευή των παραδοσιακών κατοικιών που επικρατούσε µέχρι τότε στη Οθωµανική αυτοκρατορία, παρατηρείται και η σταδιακή αύξηση εφαρµογής ευρωπαϊκών αστικών αρχιτεκτονικών προτύπων, λόγω των κοινωνικών αλλαγών και κυρίως της αστικοποίησης της ζωής. Η µελέτη της εξέλιξης της κατοικίας µέσα στον αστικό χώρο της παλιάς πόλης της Ξάνθης δείχνει την έντονη αλληλοεπίδραση και τη συνύπαρξη των διαφορετικών προτύπων των κυριότερων αρχιτεκτονικών ρευµάτων της εποχής. Από την τυπολογική µελέτη των κατόψεων συµπεραίνουµε ότι ορισµένα στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της παραδοσιακής µορφολογίας, ενώ άλλα είναι κοινά τόσο στην "παραδοσιακή" όσο και στη "αστική" κατοικία. Κύρια διαφοροποίηση µπορεί να θεωρηθεί το ότι στην παραδοσιακή τυπολογία το κλιµακοστάσιο τοποθετείται συνήθως στο πλάι, ενώ στις αστικές τυπολογίες στον άξονα του κτηρίου. Οι παραδοσιακές µορφές (που προϋπήρχαν) δέχτηκαν σταδιακά την επίδραση των νέων ρευµάτων βασισµένων στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών αστικών αντιλήψεων. Έτσι η συµµετρία και γενικά η ύπαρξη ενός κυρίαρχου άξονα στην κάτοψη και την όψη της αστικής κατοικίας, (µε διάφορες παραλλαγές) αποτέλεσε το πρότυπο έκφρασης της δυναµικά ανερχόµενης αστικής τάξης µέσω της υφαρπαγής των κλασικών µορφών. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να γίνει µια µικρή αναφορά στους λαϊκούς µαστόρους που είναι και οι ανώνυµοι αρχιτέκτονες της Παλιάς Πόλης. Η χρήση των πολυάριθµων µορφών και των ρυθµών απ αυτούς και το εκάστοτε «πάντρεµά» τους, αποδεικνύει αναµφίβολα την ικανότητα τους. Εργαζόµενοι στο περιβάλλον της Οθωµανικής αυτοκρατορίας έπρεπε να εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες και τις συνήθειες του κατακτητή, όσο και των πλούσιων αστών, σε συνδυασµό πάντα µε το φυσικό περιβάλλον, τις ανάγκες των ανθρώπων και τα δοµικά υλικά. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η υλοποίηση στη πόλη της Ξάνθης της σύνθεσης τόσο των παραδοσιακών όσο και των αστικών πρότυπων, που τόσο σε πολεοδοµική όσο και σε αρχιτεκτονική κλίµακα αποτελεί ένα µοναδικό σύνολο. Ξάνθη 4/2004

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Οικοδομική Ι

Παραδοσιακή Οικοδομική Ι Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Οικοδομική Τεχνολογία 1 Παραδοσιακή Οικοδομική Ι Σταύρος Μαμαλούκος Τι είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ; Τι είναι η ίδια η παράδοση ; «Παραδοσιακή» αρχιτεκτονική»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Δρ Μαργαρίτα Βυζαντιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Κοζάνης.

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Κοζάνης. 1 Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Κοζάνης. Καθηγήτρια: Καβούκα Έφη Οµάδα: Κονταξή Μάρθα Σταυροπούλου Ελένη Ταχτσίδου Πηνελόπη Τζούµκα Σταυρίνα Περιήγηση Στα Αρχοντικά Της Κοζάνης. 2 Εισαγωγή Γενικά για την αρχιτεκτονική:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Ηπείρου, παρά τις επιμέρους τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες, εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις ορεινές περιοχές. Οι μορφές των

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα Αγνή Φρέντζου αρχιτέκτων µηχανικός Κυδαντιδών 34, 11851, Αθήνα email: afren@otenet.gr 2 η ΕπιστηµονικηΣυνάντησηΑποφοίτωντου ΠΜΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΜΝΗΜΕΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Επωνυμία: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΑ Είδος: ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση & Τ.Κ: - Περιοχή: ΠΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ Οικ.Τετρ. / Κτημ/γιο: - Ο.Τ.Α. Καποδίστρια: ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Δ.) Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρονολόγηση Αρχική Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 1 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ως βασική µονάδα για τη σύνθεση των χώρων επιλέγεται ένα ορθογωνικό πρίσµα διαστάσεων 2,40 x 3,60 x 2,40 m (µε περιορισµό από την τυποποιηµένη στο εµπόριο διάσταση 1,20 αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες Συζήτηση για το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που συμπληρώθηκε στο σεμινάριο και πρόταση για το προτεινόμενο τελικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας

Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας Ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών στο Σκροπονέρι Ν. Ευβοίας 101513 Παράγοντες σχεδιασμού Φυσικό τοπίο / πράσινο Ομοιογενές και συνεκτικό σύνολο Ισοτιμία χρηστών Βιοκλιματικός σχεδιασμός Αξιοποίηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧ/ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (713) Διάλεξη 3-4 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧ/ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (713) Διάλεξη 3-4 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ/ΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (713) Διάλεξη 3-4 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ Τυπολογική εξέλιξη της κατοικίας Είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζουμε τον τύπο της κατοικίας τον 15 ο ή 16 ο αιώνα, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ» ΣΤΟ «ΒΑΡΟΥΣΙ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ» ΣΤΟ «ΒΑΡΟΥΣΙ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ» ΣΤΟ «ΒΑΡΟΥΣΙ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΧΡΟΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ )

Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ) Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ) Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναγνώριση, συστηματική αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

Ισόγειος κατοικία εκτός σχεδίου στην Β αρχ.ζώνη Μαλίων

Ισόγειος κατοικία εκτός σχεδίου στην Β αρχ.ζώνη Μαλίων Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Συνεργάτες: Κώστας Βλάχος αρχιτέκτων μηχανικός Μιχάλης Μαυράκης πολιτικός μηχανικός Γιώργος Παπαδάκης μηχανολόγος μηχανικός Ισόγειος κατοικία εκτός σχεδίου στην Β αρχ.ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2008-2009 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Μάθηµα: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φέρων οργανισµός και ταυτότητα αρχιτεκτονικού έργου Αλέκα Μονεµβασίτου-Αντωνακάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-11 αμαλία πατρόκλου- μαρία χατζηγιώρκη- στέλλα χατζηχαραλάμπους ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ Στεφανία Κέτση Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός προκύπτει από τις χρήσεις για την οποία προσδιορίζεται ο χώρος και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των χώρων του κτιρίου. Ο διακοσµητικός φωτισµός δεν

Διαβάστε περισσότερα

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης m pi-*. To Πόρτο Ράφτη μετατρέπεται σταθερά σε τόπο μόνιμηξ διαμονιη αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα γοητευτικότερα δείγματα του Αττικού τοπίου. Η παρέμβαση σε αυτό το τοπίο θέτει κατ' αρχήν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας.

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Ελίζα Παπαδοπούλου, MSc πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονικό σχέδιο

αρχιτεκτονικό σχέδιο απεικονίσεις στο αρχιτεκτονικό σχέδιο οριστικής µελέτης 1Τ1 03 2013 ακµή τεµνόµενο προβολή άξονας συµµετρίας T1 γραµµή απόρριψης T1 γραµµή τοµής γραµµή κατάκλισης τεµνόµενα > 1.0 0.8 0.6 0.4 ακµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στα όρια του χτισμένου.

Στα όρια του χτισμένου. Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΥΡΤΩ ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Στα όρια του χτισμένου. Διαμόρφωση δημόσιου χώρου στην περιοχή Φρούριο Φιρκά - προμαχώνας San Salvatore Επιβλέπων καθηγητής Νίκος Σκουτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ. Εισαγωγή

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ. Εισαγωγή ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας - Καταγραφή Κτιρίων.

Πτυχιακή Εργασία Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας - Καταγραφή Κτιρίων. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Πρώην «Ξενοδοχείο Αγγλία» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Ειρήνη Θωμοπούλου Σαβολίδου ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Αγ. Ανδρέου 26- Κολοκοτρώνη- Όθωνος Αμαλίας ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1850 ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ξενοδοχείο ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές.

Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές. ΤΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βλάχηδες. Πεδινό χωριό με όνομα οικογενειακό Βυζαντινής ή Βενετσιάνικης προέλευσης. Διοικητικά ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Λακωνίων, του Δήμου Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται 7,5 χιλ δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα