ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜ ΜΑΙ 41/7 Επιβλέπων καθηγητής Παπαδημητρίου Γιάννης Θεσσαλονίκη 28

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το συγκεκριμένο εγχείρημα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αποτελεί το γεγονός της χρονιάς, θα αναβαθμίσει τον τόπο και γενικότερα θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών επιφέροντας ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινής τους ζωής. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δούμε ποια είναι η γνώμη των ασκούντων διοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού για συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με το εγχείρημα αυτό. Αρχικά κάνουμε μία συνοπτική αναφορά σε κάποιες γενικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την UNESCO. Αναφερόμαστε στην ιστορία της και στον τρόπο που ιδρύθηκε, μιλάμε για τις δραστηριότητες της και κάνουμε μία ευρύτερη αναφορά στον τομέα του πολιτισμού που μας ενδιαφέρει περισσότερο στη συγκεκριμένη εργασία. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στην έννοια της παγκόσμιας κληρονομιάς και στα κριτήρια, κάποιο ή κάποια από τα οποία θα πρέπει να πληρεί ένα μνημείο για να καταγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Συνεχίζουμε με την περιγραφή του προς ένταξη μνημείου - χώρου, ακολουθεί μια περίληψη της αίτησης για την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς και έπεται η απόφαση της επιτροπής που έκανε δεκτή την αίτηση αυτή. Στη συνέχεια ακολουθούν μερικά οφέλη που είχαν κάποια μνημεία από την ένταξή τους στο συγκεκριμένο κατάλογο ενώ το θεωρητικό μέρος της εργασίας μας ολοκληρώνεται με τα ερωτήματα της έρευνάς μας καθώς επίσης και με μια περιγραφή του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσαμε. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια κατά τη χρονική περίοδο από τη δευτέρα 18 Φεβρουαρίου μέχρι και την παρασκευή 21 Μαρτίου 28. Το δείγμα μας ήταν οι βουλευτές του νομού, δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι στο τεχνικό και εμπορικό επιμελητήριο καθώς επίσης και εκλεγμένοι στον εμπορικό σύλλογο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων βρίσκει το όλο εγχείρημα σαν κάτι το θετικό που θα ωφελήσει το νησί έστω και λίγο. Παρόλα αυτά πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ). Πιστεύει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα από τους φορείς του τόπου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ενώ η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή. Λέξεις κλειδιά : UNESCO, Παλαιά Πόλη Κέρκυρας, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, Chic Analysis. i

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε από το μεταπτυχιακό φοιτητή Κατσαρό Ευστάθιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Παπαδημητρίου Γιάννης, καθηγητής του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδημητρίου για τη βοήθεια που μου προσέφερε στον τρόπο και τη μεθοδολογία της εκπόνησης αυτής της εργασίας, τη συντονίστρια του γραφείου παλαιάς πόλης του δήμου Κερκυραίων κυρία Μητροπία, το δήμαρχο Παλαιοκαστριτών κύριο Χαλικιά και τον πατέρα μου για τη βοήθεια που μου προσέφεραν στην κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πιέρη Γιάννη, πρόεδρο της αναγνωστικής εταιρίας Κέρκυρας, για το υλικό που με προμήθευσε, όλους όσους με βοήθησαν να μοιράσω τα ερωτηματολόγια καθώς επίσης και όλους εκείνους που τα συμπλήρωσαν βοηθώντας με έτσι να ολοκληρώσω την εργασία αυτή. ii

4 Κατάλογος περιεχομένων 1 Εισαγωγή...1 ΜΕΡΟΣ A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κριτήρια Επιλογής θέματος UNESCO Η ιστορία της UNESCO Γενικά για UNESCO. Τι είναι και τι κάνει UNESCO και πολιτισμός Παγκόσμια Κληρονομιά Κριτήρια Επιλογής UNESCO και Ελλάδα Πρόταση ένταξης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αιτιολόγηση / Παρουσίαση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας Απάντηση επιτροπής παγκόσμιας κληρονομιάς για την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Οφέλη από την ένταξη στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Ερωτήματα Σχεδιασμός έρευνας και μεθοδολογία Περιγραφή Συμμετέχοντες Ερευνητικά εργαλεία Μεθοδολογία...22 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παρουσίαση και σχολιασμός των απαντήσεων του ερωτηματολογίου Στατιστική Ανάλυση Διαγραμμάτων Σχολιασμός διαγραμμάτων Ηλικίας Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Μορφωτικού επιπέδου Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Επαγγέλματος Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Δήμου Κύριας Κατοικίας Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Δήμου Εγγραφής Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Εκλογών Μεταβλητών Σχολιασμός διαγραμμάτων Αξιωμάτων Μεταβλητών Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Γενικά Πρώτος Παραγοντικός Άξονας Δεύτερος Παραγοντικός Άξονας Παραγοντικό Επίπεδο Γενικό σχόλιο Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση Γενικά Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση Γενικό σχόλιο Συμπεράσματα Βιβλιογραφία...25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...27 iii

5 1 Εισαγωγή Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία είναι μία έρευνα σχετικά με την ένταξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco στην 31 η σύνοδο της τις 28/6/27 στην πόλη Christchurch της Νέας Ζηλανδίας αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Πρόκειται για το γεγονός της χρονιάς στο νησί, που σύμφωνα με τους υποστηρικτές του εγχειρήματος, θα αναβαθμίσει τον τόπο και γενικότερα θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών επιφέροντας ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινής τους ζωής. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δούμε ποια είναι η γνώμη των ασκούντων διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στο νησί για το όλο αυτό εγχείρημα. Για την καλύτερη οργάνωση των αποτελεσμάτων μας χωρίσαμε την εργασίας σε δύο μέρη ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος αφού εξηγήσουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για την UNESCO. Ξεκινάμε με κάποια ιστορικά στοιχεία για την ίδρυση της και συνεχίζουμε με κάποια γενικά στοιχεία για το τι είναι και τι κάνει. Η επόμενη παράγραφος ασχολείται με τις δραστηριότητες του οργανισμού στον τομέα του πολιτισμού, που είναι ο τομέας που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εργασία. Αφού εξηγήσουμε την έννοια της Παγκόσμιας κληρονομιάς κάνουμε μία αναφορά στα κριτήρια, κάποιο ή κάποια από τα οποία πρέπει να πληρεί ένα μνημείο ώστε να μπει στον κατάλογο αυτό. Στην επόμενη παράγραφο γίνεται μία αναφορά στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που έχει η χώρα μας και ακολουθεί η πρόταση ένταξης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο αυτό καθώς και η αιτιολόγηση και παρουσίαση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του συγκεκριμένου μνημείου. Η παράγραφος που ακολουθεί έχει να κάνει με τη θετική απάντηση της επιτροπής Παγκόσμιας κληρονομιάς και την αιτιολόγησή της, ενώ στην τελευταία παράγραφο γίνεται μία αναφορά σε ορισμένα οφέλη που έχει επιφέρει σε κάποια μνημεία η ένταξη στον κατάλογο αυτό. Στα επόμενα κεφάλαια του πρώτου μέρους εξηγούμε το ερευνητικό κομμάτι της 1

6 εργασίας μας. Στο πρώτο από τα κεφάλαια αυτά αναφερόμαστε στα θέματα τα οποία θήγουμε στο ερωτηματολόγιό μας, ενώ στο δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναφερόμαστε στο σχεδιασμό της έρευνας και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε. Αφού περιγράψουμε το θέμα της έρευνας μας, εξηγούμε για ποιο λόγο επιλέξαμε το συγκεκριμένο δείγμα για τα αποτελέσματά μας και ολοκληρώνουμε με τα ερευνητικά εργαλεία και τη μεθοδολογία με την οποία διεκπεραιώσαμε τη συγκεκριμένη έρευνα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου είναι και το ερευνητικό κομμάτι, ασχολούμαστε με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Αρχικά, παραθέτουμε και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα του αρχικού ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια κάνουμε μία περιγραφή των διαγραμμάτων συχνοτήτων που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των μεταβλητών και συνεχίζουμε με το κεφάλαιο της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών. Η μέθοδος αυτή θα μας δείξει κάποιες κύριες αντιπαραθέσεις μεταξύ των ατόμων του δείγματός μας καθώς επίσης και κάποιες ομαδοποιήσεις και κοινές συμπεριφορές μεταξύ των ερωτηθέντων. Το επόμενο κεφάλαιο έχει να κάνει με την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση. Με τη μέθοδο αυτή θα οργανωθούν τα στοιχεία του δείγματός μας σε κλάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια όπου εμπλέκονται όλα τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των αρχικών αντικειμένων. Τέλος, ακολουθεί ένα κεφάλαιο με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε και το παράρτημα που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της έρευνάς αυτής. 2

7 ΜΕΡΟΣ A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 Κριτήρια Επιλογής θέματος Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δούμε ποια είναι η γνώμη των ασκούντων διοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού για συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με το εγχείρημα αυτό. Για την επιλογή του θέματος λάβαμε υπόψη τη μεγάλη δημοσιότητα της προσπάθειας αυτής, τα οφέλη που θα έχει το νησί από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, καθώς επίσης και κάποιες αντιδράσεις πάνω σε ορισμένα θέματα από απλούς πολίτες του νομού. 2 UNESCO 2.1 Η ιστορία της UNESCO Από το 1942, στην εμπόλεμη περίοδο, οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, που αντιμετώπιζαν τη ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της, συναντήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύνοδο των υπουργών παιδείας των συμμάχων (CAME). Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε λάβει τέλος, όμως οι χώρες αυτές έψαχναν τα μέσα για να αναδημιουργήσουν τα συστήματα εκπαίδευσής τους μόλις αποκαταστάθηκε η ειρήνη. Πολύ γρήγορα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα κέρδισε ορμή και πήρε σύντομα καθολική διάσταση. Οι νέες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισαν να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Σύμφωνα με την πρόταση του CAME, μια διάσκεψη των ηνωμένων εθνών για την καθιέρωση μιας εκπαιδευτικής και πολιτιστικής οργάνωσης (ECO/CONF) συγκλήθηκε στο Λονδίνο από την 1η μέχρι την 16η Νοεμβρίου Μόλις και με τα βίας τελείωσε ο πόλεμος έγινε η έναρξη της διάσκεψης. Στη διάσκεψη αυτή παρέστησαν αντιπρόσωποι 44 χωρών. Κεντρισμένοι πάνω από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο χώρες που γνώρισαν μεγάλη κακουχία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι εκπρόσωποι αποφάσισαν 3

8 να δημιουργήσουν μία οργάνωση που θα ενσωμάτωνε μία γνήσια ειρηνική κουλτούρα. Στα μάτια τους, η νέα οργάνωση έπρεπε να καθιερώσει τη «διανοητική και ηθική αλληλεγγύη της ανθρωπότητας» και, με αυτές τις ενέργειες, να αποτρέψει την έναρξη ενός άλλου παγκόσμιου πολέμου. Στο τέλος της διάσκεψης, τριάντα επτά χώρες ίδρυσαν την εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Το σύνταγμα της UNESCO, υπογεγραμμένο στις 16 Νοεμβρίου 1945, τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 1946 μετά την επικύρωση του από είκοσι χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Τσεχοσλοβακία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ινδία, Λίβανος, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη σύνοδος του γενικού συνεδρίου της UNESCO διοργανώθηκε στο Παρίσι από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 1 Δεκεμβρίου 1946 με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των 3 κυβερνήσεων που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Οι στάχτες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου απεικονίζονται στη σύνθεση των ιδρυτικών κρατών μελών της UNESCO. Η Ιαπωνία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έγιναν μέλη το 1951, ενώ η Ισπανία το Άλλοι σημαντικοί ιστορικοί παράγοντες, όπως ο ψυχρός πόλεμος, η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης και η διάλυση της ΕΣΣΔ, άφησαν επίσης το ίχνος τους στην UNESCO. Η ΕΣΣΔ προσχώρησε στην UNESCO το 1954 και αντικαταστάθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία το Δεκαεννέα αφρικανικά κράτη έγιναν μέλη το 196. Δώδεκα Δημοκρατίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση προσχώρησαν στην UNESCO την περίοδο 1991 ως Σαν μία συνεπεία της εισόδου της στα Ηνωμένα Έθνη, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι η μόνη νόμιμη αντιπρόσωπος της Κίνας στην UNESCO από το Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ήταν μέλος από το 1972 ως το 199, όταν και προσχώρησε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Θέλοντας να συγκεκριμενοποιήσουμε την προέλευσή της UNESCO αναφέρουμε τους κύριους προκατόχους της οι οποίοι ήταν : Η διεθνής Επιτροπή της πνευματικής συνεργασίας (CICI), Γενεύη , η εκτελεστική αντιπροσωπεία της, το Διεθνές Ίδρυμα Πνευματικής Συνεργασίας Το διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης (IBE), Γενεύη, Από το 1969 το IBE είναι μέρος της γραμματείας της UNESCO κάτω από τα δικά του καταστατικά. (http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=627&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=21.html ) 4

9 2.2 Γενικά για UNESCO. Τι είναι και τι κάνει. H UNESCO ( the United Nations Educational and Cultural Organisation) είναι η εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών και ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του Γι αυτή την ειδικευμένη αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι αρκετό να χτίσει τάξεις σε κατεστραμμένες χώρες ή να δημοσιεύσει τις επιστημονικές σημαντικές ανακαλύψεις. Η εκπαίδευση, οι κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, ο πολιτισμός και η επικοινωνία είναι τα μέσα σε ένα πολύ πιο φιλόδοξο στόχο που είναι να χτίσει την ειρήνη στα μυαλά των ανθρώπων. Σήμερα η UNESCO λειτουργεί σαν ένα εργαστήριο ιδεών και σαν ένας σταθερός ρυθμιστής για να σφυρηλατήσει καθολικές συμφωνίες σε αναδυόμενα θέματα ηθικής. Η συγκεκριμένη οργάνωση επίσης, χρησιμεύει σαν ένα γραφείο ανταλλαγής για τη διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης βοηθώντας τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν τις ανθρώπινες και θεσμικές ικανότητες τους σε διάφορους τομείς. Εν ολίγοις, η UNESCO προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 193 κρατών μελών της ( από τον Οκτώβριο του 27 ) και έξι συνεργαζόμενων μελών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας. Η UNESCO εργάζεται για να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα γνήσιο διάλογο βασισμένο στο σεβασμό των κοινών αξιών και την αξιοπρέπεια κάθε κουλτούρας και πολιτισμού. Αυτός ο ρόλος είναι κρίσιμος, ιδιαίτερα όσον αφορά την τρομοκρατία, που αποτελεί μία επίθεση ενάντια στην ανθρωπότητα. Ο κόσμος απαιτεί επειγόντως σφαιρικές εικόνες βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αμοιβαίου συμβιβασμού και της ανακούφισης της φτώχειας τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής και των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Μέσω των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων της, η UNESCO συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Διακήρυξης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα οι στόχοι που έχει θέσει μέχρι το 215 είναι : Να μειώσει στο το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας Να επιτύχει την καθολική βασική εκπαίδευση Να εξαλείψει τη διαφορά ως προς το φύλο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Να αγωνιστεί κατά του ιού του AIDS, της μαλάριας και άλλων ασθενειών Να εξασφαλίσει περιβαλλοντική υποστήριξη 5

10 (http://portal.unesco.org/en/ev.phpurl_id=3328&url_do=do_topic&url_secti ON=21.html ) 2.3 UNESCO και πολιτισμός Η συνθήκη που αφορά την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, υιοθετήθηκε το 1972 και βασίστηκε στην πρόταση ότι ορισμένα μέρη είναι εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας και με τη συγκεκριμένη μορφή αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Πλήρως σεβόμενα την εθνική κυριαρχία και χωρίς να ζημιώνονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, τα κράτη που αποδέχτηκαν τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς αναγνώρισαν ότι η προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας συνολικά. Η λίστα Παγκόσμιας κληρονομιάς αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάνω από 8 φυσικές και πολιτιστικές τοποθεσίες, από το Taj Mahal της Ινδίας μέχρι την αρχαία πόλη του Timbuktu στο Μάλι και θαύματα της φύσης σαν το Great Barrier Reef στην Αυστραλία. Το κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η μόνιμη γραμματεία της Συνθήκης. Η UNESCO παρέχει την τεχνική βοήθεια για την προστασία εξαιρετικών τοποθεσιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δει συγκρούσεις όπως μεταξύ άλλων το Αφγανιστάν, η Καμπότζη, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και το Ιράκ. Τα μνημεία και οι φυσικές τοποθεσίες απεικονίζουν μία διάσταση της κοινής μας κληρονομιάς. Ένας τεράστιος πλούτος πολιτιστικής έκφρασης μπορεί να βρεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες υπό μορφή άυλης κληρονομιάς τα φεστιβάλ, τα τραγούδια, οι γλώσσες και χώροι συνάντησης που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη. Η Διεθνής Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από το γενικό συνέδριο της UNESCO το 23 είναι το πρώτο διεθνές όργανο που παρέχει ένα νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο για την προστασία αυτής της κληρονομιάς. Πριν τεθεί σε ισχύ, τον Απρίλιο του 26, η UNESCO είχε πιστοποιήσει 9 αριστουργήματα της προφορικής και άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αυτά θα συμπεριληφθούν στην αντιπροσωπευτική λίστα της άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όπως απαιτείται από τη συνθήκη. Υιοθετώντας την Καθολική Διακήρυξη σχετικά με την Πολιτιστική Ποικιλομορφία και το Σχέδιο Δράσης της, το 21, τα κράτη μέλη της UNESCO επιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι μία από τις ρίζες της ανάπτυξης και του διαλόγου. Το 25 έγινε ένα νέο προς αυτή την κατεύθυνση βήμα με την υιοθέτηση 6

11 της Συνθήκης σχετικά με την Προστασία και Προώθηση της ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων. Η UNESCO εργάζεται σε διάφορα μέτωπα για να προωθήσει την πολιτισμική ποικιλομορφία και το διάλογο μεταξύ των κουλτουρών και των πολιτισμών. Από τους δρόμους του μεταξιού ως τη διαδρομή των σκλάβων, διάφορα ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα ρίχνουν φως στις θετικές και αρνητικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την πολιτιστική ποικιλομορφία στο παρελθόν και στο παρόν. Μελέτες όπως ο Άτλας των διακυβευμένων γλωσσών δίνουν έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η γλωσσική ποικιλομορφία, ενώ ο δείκτης Translationum, δημιουργήθηκε το 1932 και είναι μια λίστα βιβλίων μεταφρασμένων σε όλο τον κόσμο (http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php- URL_ID=781&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=21.html ), παρέχει μια διεθνή βιβλιογραφία μεταφρασμένων εργασιών. Μέσω της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την πολιτιστική ποικιλομορφία, η UNESCO προωθεί νέες συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων με σκοπό την υποστήριξη τοπικών πολιτιστικών βιομηχανιών, όπως μουσική και έκδοση, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συμμαχία λειτουργεί για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των διαφορετικών, προσιτών πολιτιστικών προϊόντων παγκοσμίως, για να αποτρέψει την πειρατεία και να ενθαρρύνει το σεβασμό των διεθνών κανονισμών πνευματικών δικαιωμάτων. Περίπου 5 επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις σε όλο τον κόσμο είναι μέλη της Συμμαχίας και συμμετέχουν στην εφαρμογή 5 περίπου προγραμμάτων. Για όλα τα παραπάνω απαραίτητο είναι να υπάρχει και η απαραίτητη νομική κατοχύρωση. Για το λόγο αυτό η UNESCO έχει κάποια βασικά νομικά όργανα για τον πολιτισμό που είναι τα παρακάτω : 195 : Συμφωνία για την εισαγωγή εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών υλικών (Συμφωνία της Φλωρεντίας) με το πρωτόκολλό της (Ναϊρόμπι) να βελτιώνει τη διακίνηση της γνώσης 1952 : Καθολική Συνθήκη Πνευματικών Δικαιωμάτων, ανανεώθηκε το 1971, προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία, από επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα μέχρι ταινίες και γλυπτά : Συνθήκη για την Προστασία της Πολιτιστικής Ιδιοκτησίας σε περίπτωση ένοπλης Σύγκρουσης 197 : Συνθήκη σχετικά με τα μέσα για την απαγόρευση και την παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας της πολιτιστικής 7

12 περιουσίας. Αυτή η συνθήκη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών για τη συγκράτηση του παράνομου εμπορίου τέχνης : Συνθήκη που αφορά την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η συνθήκη αυτή ήταν η πρώτη σύμβαση για να γεννηθεί η ιδέα ότι η ανθρωπότητα κατέχει μια κοινή κληρονομιά και το νομικό ίδρυμα για τη λίστα Παγκόσμιας κληρονομιάς. 198 : Σύσταση σχετικά με τη θέση του καλλιτέχνη. Αναγνώρισε τους πρόσθετους όρους εργασίας των καλλιτεχνών και του μοναδικού ρόλου τους στην κοινωνία. 21 : Συνθήκη σχετικά με την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήταν η πρώτη σύμβαση για να προστατεύσει τέτοιες περιοχές όπως το φάρο της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και τα ναυάγια που είναι πάνω από εκατό χρόνια. 21 : Καθολική Διακήρυξη σχετικά με τη πολιτισμική ποικιλομορφία, που την αναγνωρίζει ως τμήμα << της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας >>. 23 : Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς. 25 : Συνθήκη σχετικά με την προστασία και την προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. 2.4 Παγκόσμια Κληρονομιά Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το έργο της UNESCO όσον αφορά τον πολιτισμό και την παγκόσμια κληρονομιά που είναι και το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στην εργασία μας. Η κληρονομία είναι το κληροδότημα μας από το παρελθόν, με τι ζούμε σήμερα και τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομία είναι και αναντικατάστατες πηγές ζωής και έμπνευσης. Τοποθεσίες τόσο μοναδικές και διαφορετικές όσο οι έρημοι Serengeti της ανατολικής Αφρικής, οι πυραμίδες της Αιγύπτου, το Great Barrier Reef (κοραλλιογενής ύφαλος) της Αυστραλίας, οι μπαρόκ καθεδρικοί ναοί της λατινικής Αμερικής αποτελούν την παγκόσμια κληρονομία μας. Αυτό που καθιστά την έννοια της παγκόσμιας κληρονομιάς εξαιρετική είναι η καθολική εφαρμογή της. Οι τοποθεσίες παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ανήκουν σε όλους τους λαούς του κόσμου ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκονται. Η εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 8

13 (UNESCO) επιδιώκει να ενθαρρύνει τον προσδιορισμό, την προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο θεωρώντας οτι είναι σημαντικής σημασίας για την ανθρωπότητα. Αυτό ενσωματώνεται σε μία διεθνή συνθήκη αποκαλούμενη ως << Συνθήκη σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς >> που υιοθετήθηκε από την UNESCO το Η αποστολή παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι : Να ενθαρρύνει τις χώρες να υπογράψουν τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς και να εξασφαλίσει την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους Να ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς να προτείνουν περιοχές μέσα στο εθνικό τους έδαφος για το συνυπολογισμό τους στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς. Να ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς να καθιερώσουν σχέδια διαχείρισης και συστήματα αναφοράς με σκοπό τη διατήρηση των τοποθεσιών τους στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς Να βοηθήσει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς στην προστασία των χαρακτηριστικών παγκόσμιας κληρονομιάς με την παροχή τεχνικής βοήθειας και επαγγελματικής κατάρτισης Να παρέχει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τις τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς σε άμεσο κίνδυνο Να υποστηρίξει τις δημόσιες δραστηριότητες ενημέρωσης οικοδόμησης των κρατών που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς για τη διατήρηση της κληρονομιάς αυτής Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής τους κληρονομιάς Να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς (http://whc.unesco.org/en/about/ ) 2.5 Κριτήρια Επιλογής Για να συμπεριληφθεί μία τοποθεσία στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς πρέπει να είναι εξαιρετικής παγκόσμιας σημασίας και να ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα δέκα κριτήρια επιλογής. Αυτά τα κριτήρια εξηγούνται στις << 9

14 Λειτουργικές Οδηγίες για την Εφαρμογή της Συνθήκης Παγκόσμιας κληρονομιάς >> (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ) που, εκτός από το κείμενο της Συνθήκης, είναι το κύριο εργαλείο εργασίας στην παγκόσμια κληρονομιά. Τα κριτήρια αναθεωρούνται ανελλιπώς από την επιτροπή για να αντανακλούν την εξέλιξη της ίδιας της έννοια της παγκόσμιας κληρονομιάς. Μέχρι και το τέλος του 24, μία τοποθεσία έμπαινε στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς με βάση έξι πολιτιστικά και τέσσερα φυσικά κριτήρια. Με την υιοθέτηση των αναθεωρημένων λειτουργικών οδηγιών για την εφαρμογή της Συνθήκης παγκόσμιας κληρονομιάς, υπάρχει μόνο ένα σύνολο δέκα κριτηρίων. Πολιτιστικά Κριτήρια Φυσικά Κριτήρια Λειτουργικές Οδηγίες 22 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (i) (ii) (iii) (iv) Λειτουργικές Οδηγίες 25 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Κριτήρια Επιλογής i. Να αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα ανθρώπινης δημιουργικής μεγαλοφυίας ii. Να αναδεικνύει μία σημαντική ανταλλαγή ανθρωπίνων αξιών, πάνω από ένα χρονικό διάστημα ή μέσα σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, στις εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, στις μνημειακές τέχνες, στο σχεδιασμό πόλεων ή στο σχεδιασμό τοπίων. iii. Να αναδεικνύει μία μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτιστικής παράδοσης ή ενός πολιτισμού που υπάρχει ακόμα ή έχει εξαφανιστεί. iv. Να αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ενός τύπου κτιρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου, ή μία τοποθεσία που να επεξηγεί ένα ή πολλά σημαντικά στάδια στην ιστορία της ανθρωπότητας. v. Να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας παραδοσιακής ανθρώπινης αποικίας, μιας χρήσης του εδάφους ή μιας θαλάσσιας χρήσης αντιπροσωπευτική μίας (πολλών) κουλτούρας (κουλτουρών), ή μιας ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον ειδικότερα όταν έχει γίνει τρωτό κάτω από τον αντίκτυπο της αμετάκλητης αλλαγής. vi. Να είναι άμεσα ή απτά συνδεδεμένο με γεγονότα ή παραδόσεις διαβίωσης, με ιδέες ή πιστεύω και με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξαιρετικής παγκόσμιας σημασίας. ( Η επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κριτήριο είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια). 1

15 vii. Να περιέχει εξαίσια φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής σπουδαιότητας. viii.να αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα σημαντικών σταδίων της ιστορίας της γης, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών στην ανάπτυξη των γνωρισμάτων του εδάφους, ή σημαντικών γεωμορφολογικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών. ix. Να αποτελούν σημαντικά παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τις σημαντικές τρέχουσες οικολογικές και βιολογικές διαδικασίες στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του επίγειου, φρέσκου νερού, των παράκτιων και θαλασσίων οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων των φυτών και των ζώων x. Να περιέχει τους σημαντικότερους και σπουδαιότερους φυσικούς βιότοπους για την επιτόπια συντήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν τα απειλούμενα είδη σημαντικής καθολικής αξίας είτε από επιστημονικής άποψης είτε και από θέμα ύπαρξης. Η προστασία, η διαχείριση, η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των ιδιοτήτων είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Από το 1992 οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος έχουν αναγνωριστεί ως πολιτιστικά τοπία. (http://whc.unesco.org/en/criteria ) 2.6 UNESCO και Ελλάδα Η Ελλάδα παρά τη μικρή της έκταση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μία χώρα με μεγάλη πολιτιστική κληρονομία καθώς στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO υπάρχουν 17 καταγραφές από τη χώρα μας. Τα μνημεία αυτά με χρονολογική σειρά ένταξης είναι : i. Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες (1986) ii. Οι Δελφοί (1987) iii. Η Ακρόπολη Αθηνών (1987) iv. Το Άγιον Όρος (1988) v. Τα Μετέωρα (1988) vi. Τα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης (1988) 11

16 vii. Η Επίδαυρος (1988) viii. Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (1988) ix. Η Ολυμπία (1989) x. Ο Μυστράς (1989) xi. Η Δήλος (199) xii. Η Μονή Δαφνίου, η Μονή Οσίου Λουκά και η Νέα Μονή (199) xiii. Το Πυθαγόρειο και το Ηραίο Σάμου (1992) xiv. Η Βεργίνα (1996) xv. Οι Μυκήνες και η Τίρυνθα (1999) xvi. Το Ιστορικό κέντρο (Χώρα), η Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και το Σπήλαιο Αποκάλυψης στην Πάτμο (1999) xvii. Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (27) Από τα μνημεία αυτά το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα είναι μεικτά (πολιτιστικά και φυσικά τοπία) ενώ τα υπόλοιπα δεκαπέντε είναι πολιτιστικά. 2.7 Πρόταση ένταξης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αιτιολόγηση / Παρουσίαση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας. Τις 22/3/26 έγινε η πρόταση για την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.Η αίτηση για την ένταξη της στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO έγινε με το σκεπτικό ότι πληρεί τα παρακάτω κριτήρια : Κριτήριο i : Αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής μεγαλοφυΐας Κριτήριο ii : αναδεικνύει μία σημαντική ανταλλαγή ανθρωπίνων αξιών, πάνω από ένα χρονικό διάστημα ή μέσα σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, στις εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, στις μνημειακές τέχνες, στο σχεδιασμό πόλεων ή στο σχεδιασμό τοπίων. 12

17 Κριτήριο iv : αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ενός τύπου κτιρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου, η μία τοποθεσία που εξηγεί ένα ή πολλά σημαντικά στάδια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σαν μία περιγραφή των συνόρων της ορισμένης ιδιοκτησίας ορίστηκαν τα παρακάτω. Η ορισμένη ιδιοκτησία Η ορισμένη ιδιοκτησία καθορίζεται από τη θάλασσα στις βόρειες και ανατολικές πλευρές, ενώ από το νότο και τη δύση τα όρια χαρακτηρίζονται από τους δρόμους που ακολουθούν την πορεία των οχυρωματικών τειχών. Ονομαστικά οι οδοί αυτοί είναι η οδός λοχαγού Βλάϊκου, η οδός Σταματίου Δεσσύλα και η οδός Ακαδημίας. Η ουδέτερη ζώνη της ιδιοκτησίας Τα όρια της ουδέτερης ζώνης κόβουν διαγώνια την αστική δομή κατά μήκος της πορείας διαφόρων οδών. Οι οδοί αυτές είναι η Πολυχρονίου Κωνσταντά, η Κολοκοτρώνη, η Κύπρου, η Αναπαύσεως, η Dοrpfeld και η οδός Αναλήψεως. Τα παραπάνω φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί : 13

18 με κίτρινο χρώμα απεικονίζεται η προτεινόμενη προς ένταξη περιοχή : 7 ha με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η ζώνη προστασίας : 162 ha με γκρι χρώμα απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή της πόλης : 275 ha Συνολική έκταση της πόλης : 57 ha όπου ha : εκτάρια 14

19 Η ορισμένη ιδιοκτησία αποτελείται από την έκταση που αντιστοιχεί στην κάποτεπεριτειχισμένη πόλη της Κέρκυρας, όπως αυτή αναπτύχθηκε δυναμικά και ως αποτέλεσμα γεωμετρικού προγραμματισμού. Ο επηρεασμός των παραγόντων περιέλαβε τις διαδοχικές, επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο αστικό σχέδιο που αφορούσαν το αμυντικό σύστημα, ειδικότερα μεταξύ του 15 ου και του 18 ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ενετικής κυριαρχίας και τελικά το 19 ο αιώνα, κυρίως από τους Βρετανούς. i. Οι οχυρώσεις με τα επιστεγασμένα στοιχεία τους, το παλιό και το νέο φρούριο, αποτελούν μία δουλεία μεγάλης τεχνικής κλίμακας που κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει τον κρίσιμο θαλάσσιο και στρατηγικό ρόλο που διαδραματίστηκε από την Κέρκυρα στην προστασία των συμφερόντων της γαλήνιας Δημοκρατίας της Βενετίας, αλλά και για την προβολή του ηθικού κύρους και του μεγαλείου της. Ένα μνημείο υψίστης στρατιωτικής αρχιτεκτονικής σημασίας, σχεδιάστηκε και χτίστηκε από μερικούς από τους διασημότερους αρχιτέκτονες και στρατιωτικούς μηχανικούς που εργάζονταν για τη Βενετία. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους αποδείχτηκε από τις διαδοχικές απωθήσεις των τουρκικών επιθέσεων. Εκτός από την ενσωμάτωση όλων των εξελίξεων στην αμυντική επιστήμη κατά τη διάρκεια των τετρακοσίων ετών που κυβέρνησαν οι Βενετοί το νησί, οι εργασίες οχύρωσης της ενετικής Κέρκυρας επηρέασαν επίσης την ανάπτυξη του κατοικημένου συνόλου. Η σημασία των Κερκυραϊκών οχυρώσεων για την ιστορία της αμυντικής αρχιτεκτονικής είναι τεράστια. Και από τεχνική και από αισθητική άποψη αποτελούν ένα από τα λαμπρότερα παραδείγματα που συντηρούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πέρα από την ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Μεταξύ άλλων θεωρούνται τεράστιας σημασίας για τη μελέτη των αρχών για την κατάστρωση και την εκτέλεση των οχυρώσεων με τους προμαχώνες χάρι στο απέραντο αρχειακό υλικό που έχει επιζήσει, κυρίως στα αρχεία της Βενετίας. ii. Το αστικό σύνολο αναπτύχθηκε μέσα στα όρια του εδάφους και της θάλασσας. Σαφώς καθορισμένο από τα τείχη της περιμέτρου, παγιώνει διακριτικά όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αστικού προγραμματισμού των περιτειχισμένων πόλεων της δύσης, κάτι που το κάνει σήμερα ένα χαρακτηριστικό και εξαιρετικά λεπτό παράδειγμα οργάνωσης πόλης σε σχέση με τις υπερασπίσεις του. Το πλαίσιο προγραμματισμού, από κοινού με ένα πυκνό και πολυόροφο ύφος κατασκευής και μια μορφολογία οικοδόμησης που αφομοιώνει, σε πλήρη αρμονία και συνοχή, τα χαρακτηριστικά μιας διαχρονικής πολιτιστικής διαδικασίας, δημιουργεί μια μοναδική οντότητα με διεθνή άξια και ιδιαίτερη σημασία για την 15

20 ιστορία της αρχιτεκτονικής, του αστικού προγραμματισμού και των Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, μετά από τις καταστροφές του 1953 που καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά τα δύο άλλα μεγάλα αστικά κέντρα του Ιονίου ( η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά) η σημασία της Κέρκυρας για την ιστορία της αρχιτεκτονικής είναι ανεκτίμητη και μοναδική. Τα κτίρια της πόλης που χρονολογούνται από την περίοδο της ενετικής κυριαρχίας αποτελούν ένα σπάνιο παράδειγμα αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε στο ελληνικό έδαφος, αλλά επηρεάστηκε άμεσα από τα ξένα σύγχρονα πρότυπα, αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική συμμετοχή στις δυτικές μετακινήσεις (Αναγέννηση και μορφές Μπαρόκ). Συγχρόνως, η Κέρκυρα, είναι μία από τις λίγες περιοχές του ελληνισμού στην οποία ο πολιτισμός προχώρησε ομαλά και χωρίς απότομες αναστολές, είναι ένα σπάνια συντηρημένο παράδειγμα μιας εύκολης μετάβασης στο νεοκλασικισμό. Τα τελευταία αναδείχθηκαν στη δύση ως αποτέλεσμα της φυσικής συνέχειας προηγουμένων μορφών και συνδυάστηκαν με αυτές με μία μοναδική ομοιογένεια. Επιπλέον, η σχέση με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική είναι ειδικής σημασίας για την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, δεδομένου ότι το ύφος αυτό πρωτοεμφανίστηκε στην Κέρκυρα από όλη την Ελλάδα. Η πρόωρη ημερομηνία των νεοκλασικών κτηρίων στην Κέρκυρα είναι ενδεικτική των διαφορών που υπήρξαν εκείνη τη στιγμή μεταξύ του νησιού αφενός, και οποιασδήποτε άλλης περιοχής των Βαλκανίων αφετέρου, και αυτό γιατί στο σύνολό τους περιοχές και λαοί ήταν εκείνη τη χρονική περίοδο ευρωπαϊκές αποικίες μίας σημαντικής αυτοκρατορίας, αυτής των Τούρκων σουλτάνων. Τελικά, εκτός από το μορφολογικό ενδιαφέρον της, η Κέρκυρα είναι επίσης σημαντική για τη μελέτη της ανάπτυξης των αστικών πολυώροφων κτηρίων, δεδομένου ότι είναι η πρώτη ελληνική πόλη στην οποία εμφανίστηκε η ιδέα της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η εικόνα της πόλης σήμερα είναι ουσιαστικά ένας χάρτης της ιστορίας των διαφορετικών φάσεων ανάπτυξής της και της δημιουργικής συνύπαρξης πολλών πολιτισμών τους οποίους διαδοχικά φιλοξένησε. Ο ειδικός ευρωπαϊκός και κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της πόλης προσανατόλισε την ανάπτυξη των τεχνών, και συγκεκριμένα τη διανοούμενη και κοινωνική ζωή της, προς μια ανεξάρτητη μορφή έκφρασης για τα ιόνια νησιά, με σημαντικές επιρροές από τους Ενετούς που είχαν δώσει στους ντόπιους την πλούσια οπτική παράδοση της δύσης από την περίοδο της Αναγέννησης. Γενικά, η παλαιά πόλη της Κέρκυρας, είναι μια μοναδική πολιτιστική οντότητα 16

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Αλ. Καλογήρου Τηλέφωνο : 2103307622

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Τμήμα Συντήρησης σε κίνδυνο. Έκκληση για συλλογή υπογραφών.

Ελληνικό Τμήμα Συντήρησης σε κίνδυνο. Έκκληση για συλλογή υπογραφών. ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο

1.1. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο .. Το π ρ ο τει νό μενο Μνημεί ο... Η «Παλιά Πόλη της Κέρκυρας», ιστορικό μνημείο, προτεινόμενο για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αντιπροσωπεύει σήμερα ένα μοναδικό πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ Ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης Ως μέσο οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές)

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές) ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός (Αναλυτές) Copyright: H. Konofagos & N. Lygeros on line Η θαλάσσια (offshore) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011

CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 CHORD-Πολιτιστική Κληρονομιά: Αξιοποίηση Δυναμικού για Περιφερειακή Ανάπτυξη Καβάλα, 29 Ιουλίου 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική».

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Αρχιτεκτονική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες)

Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών. μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Σύνοδος Δημάρχων και λοιπών τοπικών αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. (11/02/2014 Βρυξέλλες) Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητή κα Γενική Διευθύντρια Le Bail, Αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα