Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας"

Transcript

1 Economist Conferences Transforming Uncertainty in Stability, Wisdom and Growth July 2, 2012 Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Δρ. Ανδρέας Ταπραντζής Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ

2 Η Αξιοποίησης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας είναι το μεγάλο στοίχημα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. τεράστιο και «αχαρτογράφητο» χαρτοφυλάκιο ακινήτων, κατακερματισμένο, αναξιοποίητο και παρόλα αυτά «μήλον της έριδος» τα οφέλη είναι προφανή, όπως η μείωση του χρέους με τη χρήση των άμεσων εσόδων, αλλά και η πολλαπλασιαστική συμβολή των δευτερογενών ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και τον μετασχηματισμό οικονομικών κλάδων, όπως ο τουρισμός. εξίσου ορατές και οι χρόνιες δυσκολίες στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος: στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και περίπλοκες διαδικασίες, δυσμενές/ ασταθές φορολογικό πλαίσιο, κλπ.), σε νομικά και τεχνικά θέματα (π.χ. καταπατήσεις, αμφισβητήσεις, έλλειψη εθνικού σχεδίου και οριοθέτησης ζωνών ανάπτυξης, περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης κ.λπ.) στον κατακερματισμό της ιδιοκτησίας σε μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων και τη συνεχή διαμάχη κεντρικής και τοπικής διοίκησης στο μακροοικονομικό περιβάλλον (πιστωτική ασφυξία και ύφεση) και το μικρό μέγεθος της αγοράς ακινήτων (πιθανότητα δημιουργίας υπερπροσφοράς που δεν μπορεί να καλυφθεί από την τρέχουσα ζήτηση). με το Ν.3986/11 διαμορφώνεται ένα ισχυρό και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και ενισχυθεί περαιτέρω το Ταμείο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οργανωμένη και συστηματική αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων. 2

3 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας A Προέλεγχος & Επιλογή Ακινήτων B1 Νομικός & Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων / Προκαταρκτική Διερεύνηση Επενδυτικού Ενδιαφέροντος B2 Ωρίμανση Ακινήτων Γ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συναλλαγής Αντικείμενο: Ο προκαταρκτικός έλεγχος των διαθέσιμων πληροφοριών των δημόσιων ακίνητων με στόχο την αρχική επιλογή των πλέον εμπορικών ακινήτων, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Αντικείμενο: Η ανάλυση της ωριμότητας των επιλεγμένων ακινήτων με βάση τα πορίσματα του τεχνικού και νομικού ελέγχου. Στόχος: 1. Ο εντοπισμός των ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος της αξιοποίησής τους. 2. Η προκαταρκτική διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των επαφών με πιθανούς επενδυτές. Μόνο για τα ακίνητα για τα οποία απαιτείται πολεοδομική ωρίμανση Αντικείμενο: ο καθορισμός των χρήσεων γης, των όρων δόμησης και των πιθανών περιορισμών των ακινήτων με βάση τις απαραίτητες μελέτες (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων «ΕΣΧΑΔΑ» και Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη «ΣΜΠΕ»). Η Μελέτη Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. οριοθέτηση του έργου, επιτρεπόμενες χρήσεις γης) ώστε να καθοριστούν τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα (εξωτερικές υποδομές) και να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Αντικείμενο: Η ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης βάσει του επενδυτικού ενδιαφέροντος και των ευρημάτων του νομικού και τεχνικού ελέγχου. Στόχος: Η κατάλληλη ανάπτυξη (τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς αναμενόμενου οικονομικού οφέλους) όσο περισσότερων Δημοσίων Ακινήτων είναι δυνατό, είτε ως μεμονωμένα ακίνητα είτε ως χαρτοφυλάκια ακινήτων. Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας 3

4 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας A Προέλεγχος & Επιλογή Ακινήτων B εξετάστηκαν (90% του συνόλου, 100% των διαθέσιμων στοιχείων ) ακίνητα με συνολική προεκτιμημένη αξία 10,252 δις. προεπιλέχθηκαν. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται και οι ομάδες ομοειδών ή όμορων ακινήτων ή ακινήτων που γειτνιάζουν οι οποίες έχουν προσμετρηθεί και προεκτιμηθεί ως ένα ακίνητο. Το συνολικό άθροισμα των μεμονωμένων ακινήτων τα οποία έχουν προεπιλεγεί είναι Νομικός & Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων / Προκαταρκτική Διερεύνηση Επενδυτικού Ενδιαφέροντος περίπου 100 ακίνητα με συνολική προεκτιμημένη αξία 1,5 δις. B2 Ωρίμανση Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ) Χωροθέτηση Επενδυτικού Σχεδίου 3 projects (20 εγγραφές ακινήτων) σε φάση διαγωνισμού Γ Διαγωνιστική Διαδικασία Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συναλλαγής Διαπραγματεύσεις και υπογραφή Σύμβασης 3 projects (20 εγγραφές ακινήτων) Επιλογή Επενδυτή Ολοκλήρωση Συναλλαγής 4

5 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Σύνοψη από διεσπαρμένα χαρτοφυλάκια 30 διαφορετικών Φορέων του Δημοσίου, με συνολικό αριθμό ακινήτων, επελέγησαν προς αξιοποίηση ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων και ομάδων ομοειδών ή όμορων ακινήτων ή ακινήτων που γειτνιάζουν, όπως Μεσαιωνική Πόλης Ρόδου, Πλάκα, και άλλες ομάδες ακινήτων που προσμετρούνται ως ένα ακίνητο), βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων συνολική προεκτιμώμενης αξίας περίπου 10,3 δις. το 20% των προεπιλεγμένων ακινήτων (περίπου 600 ακίνητα) αντιπροσωπεύουν το 85% της αξίας. επιπλέον, από τη συστηματική ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, προέκυψε ότι στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Δημοσίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και 562 νησιά ή νησίδες συνολικής έκτασης στρ., καθώς και ακίνητα με Κοινωφελείς και Κοινόχρηστες λειτουργίες συνολικής έκτασης στρ., που το ενδεχόμενο αξιοποίησης τους θα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά. 5

6 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Μεθοδολογία / Κριτήρια Προεπιλογής και Ομαδοποίησης Ακινήτων Κριτήρια επιλογής ακινήτων Τοποθεσία Επιφάνεια Ιδιοκτησιακό καθεστώς & Δεσμεύσεις (αρχαιολογικές, δασικές, περιβαλλοντικές) Υποδομές Τοπικά χαρακτηριστικά (πληθυσμός, προοπτικές ανάπτυξης τοπικής οικονομίας κλπ.) Ανάγκες της αγοράς (υπαρκτή ζήτηση) Ειδικά πλεονεκτήματα και προοπτικές αξιοποίησης Κριτήρια αποκλεισμού ακινήτων Ισχυρές νομικές δεσμεύσεις (βιότοποι, περιοχές απόλυτης προστασίας φύσης, πυρήνες Εθνικών Δρυμών, διατηρητέα μνημεία φύσης, υγροβιότοποι κλπ.) Ακίνητα ειδικής φύσης (ενεργές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, Νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, Υποδομές, ενεργά ή μη ενεργά μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία κλπ.) Ακίνητα με Κοινωφελείς λειτουργίες (εκπαίδευση, περίθαλψη, πρόνοια, πολιτισμός, αθλητισμός, σωφρονισμός κλπ.) ή Κοινόχρηστες λειτουργίες (άλση, πλατείες κλπ.) Κριτήρια αποκλεισμού ακινήτων Γεωγραφική θέση, Βέλτιστη Χρήση, Αξία & Εμπορικότητα, Βαθμός Ωριμότητας, Θεματικό Clustering κλπ. 6

7 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Ανάλυση και Ομαδοποίηση Ακινήτων σε βασικές κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΝ (Τ.Μ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ( ) 1. ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΗΣΙ/ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ (ΚΦ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ (ΚΧ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Γεωγραφική κατανομή επιλεγμένων ακινήτων σε αριθμό ανά Διοικητική Περιφέρεια Ακίνητα Ακίνητα Ακίνητα Ακίνητα Ακίνητα Ακίνητα 8

9 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Γεωγραφική Κατανομή επιλεγμένων ακινήτων σε αξίες ανά Διοικητική Περιφέρεια εκατ. 201 εκατ. 400 εκατ. 401 εκατ. 500 εκατ. 501 εκατ. 600 εκατ. 601 εκατ. 999 εκατ. 1 δις - 2 δις > 2 δις 9

10 Συστηματική Καταγραφή, Ανάλυση και Επιλογή Δημόσιων Ακινήτων Κατάταξη ακινήτων βάσει προτεραιότητας ωρίμανσης και αξιοποίησης 4 η Προτεραιότητα 3 η Προτεραιότητα 2 η Προτεραιότητα 1 η Προτεραιότητα 10

11 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης H στρατηγική για την αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στηρίζεται σε 3 άξονες: 1. Τουρισμός με έμφαση στην παραθεριστική κατοικία 2. Αναπτύξεις σε αστικές περιοχές 3. Ενέργεια με έμφαση στα φωτοβολταϊκά πάρκα Τοποθέτηση της χώρας στην Παγκόσμια Αγορά Παραθεριστικής Κατοικίας Έργα Περιφερειακής Τουριστικής Ανάπτυξης, π.χ. ξενοδοχεία, αναψυχή, ψυχαγωγία, ιδιωτικά κέντρα υγείας, κ.ο.κ. Η εμπειρία και η διεθνής πρακτική έχουν δείξει ότι η αξία της επένδυσης για τέτοιου είδους έργα κυμαίνεται από 10% έως 15% της αντίστοιχης αξίας των έργων παραθεριστικής κατοικίας. Έργα Αστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, π.χ. αναπτύξεις σε αστικές περιοχές (εμπορικά κέντρα, big boxes, κατοικίες, κτίρια γραφείων κλπ.) Φωτοβολταϊκά πάρκα 13

12 Βασικό Σενάριο Ανάπτυξης 14

13 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μοντέλο Πρόβλεψης Εσόδων από την Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Amounts in mn Forecasted Cumulative HR Proceeds (Accruals) HR Proceeds - Accruals (incl coefficient) - Vacation Homes Total - Cumulative HR Proceeds - Accruals HR Proceeds - Accruals - Photovoltaic Έτος Forecast Cumulative HR Proceeds (Accruals): Vacation Homes (%) 87% 88% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 96% 96% Photovoltaic (%) 13% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 16

14 Μερικά Συμπεράσματα Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας είναι μια επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία. Η μέση διάρκεια κάθε έργου εκτιμάται στους 18 μήνες. Η επεξεργασία λύσεων προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων είναι μια ενδεχόμενη λύση. Η ουσιαστική αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, δεδομένου ότι το 70% της αξίας του προγράμματος αφορά στην Περιφέρεια. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη είναι πολύ σημαντικότερα των αναμενόμενων άμεσων εσόδων, δεδομένου του πολλαπλάσιου μεγέθους των δευτερογενών επενδύσεων που απαιτούνται. Εφόσον το βασικό σενάριο ανάπτυξης επαληθευτεί, προσφέρεται μια εξαιρετική δυνατότητα για ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με μόνιμα θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης, ενώ σε θεσμικό επίπεδο, προβλήματα δημιουργεί η αβεβαιότητα πλήρους εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου. Ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ αφορά σε ένα μικρό τμήμα της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, έχει καταγραφεί ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων (28.264) ως «Κατεχόμενα Ακίνητα», δηλαδή περιπτώσεις όπου υπάρχει χρήση του ακινήτου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με παράνομο τρόπο και φυσικά μηδενικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο. Η επιτυχία του προγράμματος απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και στήριξη, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και συνεχή συντονισμό δράσεων του ΤΑΙΠΕΔ με το Δημόσιο (Κεντρικό Συμβούλιο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας). 17

15 Economist Conferences Transforming Uncertainty in Stability, Wisdom and Growth July 2, 2012 ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα